Home Leven met lef – Vooruit kijken met lef

 

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo kijkers en kerkfamilie. Dank je wel dat jullie erbij zijn. In de Bijbel staat dat de geest die Jezus Christus uit de dood opwekte ook in ons woont. Moge die Heilige Geest ook jou bewegen en je kracht geven om de diepte, de lengte, de breedte en de hoogte van Gods liefde voor jou te begrijpen. Je bent zo geliefd. Amen. Als je de live-uitzending volgt, raden wij je aan om dit te delen. Wellicht kun je dit op Facebook delen. Ik heb een boodschap van bemoediging in deze moeilijke coronatijd. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U dat U ons liefhebt. Dank U, God, dat U ons niet hebt verlaten. En wij danken U dat de toekomst veel meer straalt dan het lijkt. Wij vertrouwen erop, God, dat U ons altijd in de goede richting stuurt. Goed voor ons, goed voor uw Koninkrijk. Heer, wij danken U dat wij ons elke dag kunnen veranderen en ontwikkelen en voortgang kunnen boeken in ons leven, om zo te worden waartoe U ons oproept. Heer, vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons. Help ons meer als Christus te zijn. Wij bidden dit in zijn naam, amen.

 

Koor – “Holy, Holy, Holy”

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig

Drievuldig God Die één in wezen zijt

 

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid

Heilig, heilig, heilig liefdevol en machtig

Drievuldig God Die één in wezen zijt

Amen

 

VideoVoices Of Hope – “Joyful, Joyful”

Ook in de zwaarste tijden kunnen we nog steeds vreugde vinden.

Met liefde, van ons allen voor jullie allen.

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde

Zijt Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen

Hij, die zoekend doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde

Zijt Gij, die woont in licht en luister drijft de schaduwen uiteen

Hij, die zoekend doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen

 

Voeg je bij het koor, het machtige koor dat de ochtendsterren hebben ingezet

De Vader der liefde regeert over ons Hij waakt over alles, daarom zingen wij

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt

Gij, die woont in licht en luister drijft de schaduwen uiteen

Hij, die zoekend doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen

 

O, we hebben U zo nodig, vindt het licht, vindt het licht bij U alleen

Vindt het licht bij U alleen, we hebben U nodig, we hebben U nodig,

O kom, vindt het licht bij U alleen

 

SchriftlezingRomeinen 4: 1-5

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Romeinen 4:1-5. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Kerkfamilie, geloven behaagt God. Amen.

 

DuetShannae Bernales & Sophia Borrelli – “You Say”

Ik vecht tegen stemmen in m’n hoofd die zeggen dat ik tekortschiet

Tegen leugens die me zeggen dat ik nooit zal voldoen

Ben ik meer dan alleen de som van mijn hoogte- en dieptepunten?

Vertel me steeds weer wie ik ben want dat heb ik nodig

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt

 

Alles wat ik heb leg ik aan uw voeten voor U, Heer, zijn al mijn nederlagen

En overwinningen voor U, Heer, zijn al mijn nederlagen en overwinningen

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks,

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt

Ja, ik geloof, ja, ik geloof,

Wat U over mij zegt, ja, dat geloof ik

 

Koor – “Thine be the Glory”

U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immermeer

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af

Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf

U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immermeer

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot

Niets heb ik te vrezen in leven en dood

U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immermeer

U zij de glorie, U zij de glorie, U zij de glorie

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft

Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot

Niets heb ik te vrezen in leven en in dood

U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immermeer

U zij de glorie, U zij de glorie, U zij de glorie

Amen

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Wil ieder van jullie die thuis is, gaan staan? Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. Wij gaan dit samen uitspreken, zoals wij elke week doen. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Dank jullie wel.

 

Preek“Vooruitkijken met lef”

door Bobby Schuller

Vandaag beginnen wij met een serie die chutzpah heet. Dat woord zal ik verklaren voor wie niet in LA of New York is opgegroeid. Chutzpah is een serie over geloven. Over dat wij ook in deze moeilijke tijden vol geloof kunnen zijn. Mensen die durven, die grote dingen voor God doen ondanks alle nieuwe beperkingen en veranderingen. Wij beleven bizarre tijden, waarin wij nooit weten wat er nu weer gaat gebeuren. Maar ik kan je dit beloven: Geloof in God. Heb vertrouwen in Hem en je neemt betere beslissingen. Je levenspad zal rechter worden. Je zult goddelijke kracht ontvangen om je moeilijkheden te helpen overwinnen. En God zal je gereedmaken voor wat je nog te wachten staat. Er hangt iets in de lucht rond Covid-19, nog los van het virus zelf. Een beklemd, angstig gevoel, dat onze creativiteit beknot onze projecten en ons werk. Het maakt het makkelijk om niks te willen. Om te stoppen met groeien als mens. Om te stoppen met leren. Te stoppen met je ontwikkelen. Te stoppen met God te zoeken. Te stoppen met Bijbelteksten te herinneren. En dat put ons allemaal uit. Maar zal ik je eens wat vertellen? Ik denk dat vrijwel iedereen dat doormaakt. Bijna iedereen ervaart momenteel zorgen, die onze energie opslurpen. En weet je wat dat betekent? Als jij het soort mens bent en dat ben je dat erkent dat je die emoties voelt en dat gebrek aan energie zeg dan: Ik kies er nu voor om mij te blijven ontwikkelen als volgeling. Als mens. Ik kies ervoor, morgen dichter bij mijn bestemming te zijn dan vandaag. Als jij die ene uit een miljoen mensen bent die dat doet zijn dingen die morgen tegenslagen voor anderen zijn, kansen voor jou. Want je bent gegroeid. Je hebt gelezen, je hebt geleerd, je hebt je ontwikkeld. Je hebt wijsheid vergaard. Je hebt aan je leven gewerkt, als mens en als volgeling. Met andere woorden, dit is vandaag mijn boodschap voor je. Geloof en heb vertrouwen in de Heer dat er dingen gaan veranderen. Dat zal je meer energie geven. Word vandaag degene die je morgen moet zijn. Wacht niet tot morgen met degene te zijn die je dan moet zijn. Begin vandaag. Word vandaag degene die je morgen moet zijn. Maar ik zeg erbij dat het niet makkelijk is om diegene te worden. Het vergt oefening, discipline, hard werk. Doorzettingsvermogen, goede gewoontes en bovenal geloof. En als je vandaag degene wordt die je morgen moet zijn dan zullen morgen al die tegenslagen die valkuilen voor zoveel mensen die die kans niet gegrepen hebben kansen voor jou zijn. Wees er klaar voor. Wees voorbereid. Geloof en vertrouw erop dat het goed komt. Talloze mensen hebben tegen mij gezegd, zeker toen dit allemaal begon: Bobby, is dit het begin van de Opname? Is de terugkeer van de Heer aangebroken? Ik geef bijna altijd hetzelfde antwoord: Ik hoop het van harte. Degenen die de wederkomst van de Heer verwachten dragen een kroon van heerlijkheid. Wees er klaar voor. Waarom zou je je niet voorbereiden op zoiets als de Opname? Waarom zou je je hart niet aan de Heer geven ook al komt de Opname niet? De dood komt in elk geval voor ons allen. Ben je daar klaar voor? Ben je klaar om de troon van God te naderen? Ben je er klaar voor om de Heer in zijn ogen te kijken en rekenschap te geven van je leven? Ken je de Here Jezus? Heb je altijd voor je leven en je ziel op Hem vertrouwd? Zo niet, besluit dan vandaag om zo iemand te worden. Besluit nu om je daarop voor te bereiden. Bereid je voor op de dood. Want dan zal het niet de dood zijn voor je, maar het eeuwige leven. Bereid je vandaag voor op wie je morgen wilt zijn. Misschien zal God dat gebruiken om het Evangelie te verspreiden. Stel je voor dat ik de apostel Paulus vertel dat ik als voorganger kan preken voor miljoenen mensen rond de hele wereld in tal van landen en tal van verschillende talen zonder enige moeite. Ik hoef hier maar te gaan staan en dan zorgt een heel team of je nu in Hongkong bent, of Amsterdam, of Sydney, of Dallas, of waar dan ook dat je kunt ontvangen en delen in een wereldomspannende kerkdienst en wij samen de Here Jezus aanbidden. Stel je voor dat ik dat de apostel Paulus verteld had. Dat had hij nooit geloofd. Of misschien wel, want Paulus was een gelovig man. Vandaag hebben wij het over het geloof. Het geloof maakt dit mogelijk. Geloof is het vertrouwen dat als alles tegenzit en troebel is als het lijkt of de hele wereld in mist gehuld is dat je dat niet uitmaakt omdat Iemand je hand vasthoudt. Iemand die ziet als ik blind ben, houdt mijn hand vast en draagt mij. En Diegene is de Here Jezus Christus. Als je zijn hand stevig vasthoudt, kan niets je weerhouden van een grote toekomst. Dan breekt een prachtige toekomst voor je aan als je eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoekt. Als je in deze barre tijd zijn hand vasthoudt, kom je waar je wezen moet. Dat is het geloof. In de eerste eeuw, tijdens het Romeinse Rijk verkondigt de apostel Paulus, wij kunnen hem rabbi Paulus noemen, het Evangelie onder de heidenen op een nieuwe, verfrissende manier. Hij verkondigt dat de heidenen niet zullen worden gered door werken maar dat ze rechtvaardig moeten zijn en het goede moeten doen. Maar dat zal hen niet redden. Wat hen zal redden, is geloof. Dat is natuurlijk het Evangelie dat wij verkondigen en waarin wij geloven. Dat God ons redt zoals wij zijn. Dat Hij ons redt door genade uit geloof. Dat is wat Paulus verkondigt. Maar als hij dat doet, zijn er christenen, streng orthodoxe Joden die het met hem oneens zijn. Zij spreken de heidenen aan en zeggen, nu jullie christenen zijn moeten jullie de spijswetten naleven en je correct kleden. En jullie moeten de sabbat heiligen. En je mag niet meer spugen tijdens de sabbat en ook geen pitten meer eten. En, o ja, heren, jullie moeten besneden worden. Dat veroorzaakt problemen in de kerk. Paulus vervolgt met in zijn brieven nog eens te benadrukken dat wij gerechtvaardigd worden door de gerechtigheid van Jezus Christus. Hij was besneden, dus wij hoeven dat niet. Hij leefde de wet perfect na en gaf zijn leven aan het kruis. Hij nam de zonde op zich zodat wij gerechtvaardigd werden door Christus. Wij kennen het evangelie: Je bent gered door de genade uit geloof. Dat idee draagt hij uit aan de hand van de geschiedenis van Abraham. In Romeinen 4 zegt hij: Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade maar naar wat men hem verschuldigd is. Met andere woorden, als je in loondienst voor iemand werkt, moet men je betalen. Maar bij hem die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus als je werken hebt verricht, heb je je loon verdiend. Maar het is niet je verdienste, maar een geschenk van een liefhebbende Vader. Ik zal je redden. Je hoeft niets te doen, behalve in Mij geloven. Is dat niet mooi? Abraham is gerechtvaardigd door geloof. Het Hebreeuwse woord voor geloof, dat voor Abraham wordt gebruikt, is chatsufo. Het is een keelklank. Makkelijk voor Duitsers, maar lastig voor ons. Chatsufo. In deze Corona-tijd moet je anderhalve meter afstand houden als je dat zegt. Chatsufo. Dat betekent geloof. En daaraan is het Jiddische woord chutzpah ontleend. Chutzpah is schaamteloze vrijmoedigheid. Onbeschaamd. Je kunt het brutaliteit noemen, of lef. Het lijkt bijna op asociaal gedrag om iets voor elkaar te krijgen. Lois Tverberg geeft een mooi voorbeeld van chutzpah dat ze meemaakte in Jeruzalem. Jeruzalem is een ontzettend drukke stad. Een reisleider vertelde ons in Jeruzalem dat een van de mooie dingen daar is dat alle verkeerslichten met geluid gepaard gaan. Zodra een licht op groen springt, begint iedereen te toeteren. Als het licht op groen springt, gaat iedereen meteen los. Jeruzalem is één grote verkeerschaos. De meeste mensen nemen dagelijks de bus. Dat noemen ze de ei-bus of zo. Je ziet daar dan een bont gezelschap Midden-Oosterse mensen. De meesten zijn Joden, sommigen zijn Palestijnen. En dan heb je verschillende soorten Joden. Ethiopiërs, Russen maar het zijn allemaal Joden. Ze vertelt over een dame die in de bus stapte zonder te betalen. Ze schiet langs de chauffeur en gaat voorin zitten. De chauffeur kijkt haar aan en iedereen volgt dat. En hij zegt: Mevrouw, waar gaat u heen? Betalen, alstublieft. En zij kijkt alleen maar uit het raam. Het is een eenrichtingsstraat in hartje Jeruzalem. De rij auto’s achter ze groeit en iedereen toetert. Heel Jeruzalem lijkt tot stilstand te komen omdat die dame niet betaalt. De chauffeur heeft ook chutzpah en zegt: Betalen, mevrouw. Zij begint te schelden. Dan zet hij de bus op de handrem en zet de motor af. Achter hem zwelt het getoeter aan. Hij slaat zijn krant open en gaat zitten lezen. De patstelling duurt eindeloos. De hele bus schreeuwt tegen die dame, maar ze blijft zitten. Uiteindelijk stapt ze uit. Dat is chutzpah. Zij en hij hadden allebei chutzpah. Mooi dat Lois Tverberg dan schrijft dat ze uit Minnesota komt waar iedereen zijn uiterste best doet om beleefd te zijn en welgemanierd. Zij vond het indirect een les over wat het Hebreeuwse woord voor geloof is. Het idee dat je overal lak aan hebt, behalve aan God. Ik volg God met heel mijn hart. In het verloop van deze serie gaan wij het vaker hebben over Bijbelverhalen waar je dit terugziet. Jezus leert het ook in zijn gelijkenissen. Daar komen wij nog op terug. Maar dit is, meen ik, het woord dat Paulus gebruikt voor Abrahams geloof. Dat gaat zo: Abraham was 75 toen God tegen hem sprak. Hij zei: Abram, verlaat het land van je voorvaderen. Het land van de Chaldeeën. Ga naar het land dat Ik voor je gereed maak. Ik zal je een groot land geven en je zult veel kinderen krijgen. Maar dat is nog niet gebeurd en Abraham is teleurgesteld in God. Hij roept het uit tegen God. Heer, wanneer krijg ik mijn kind? Hij is bedroefd dat de belofte niet wordt waargemaakt. Al mijn bezittingen gaan naar mijn knecht, want kinderen krijg ik toch niet. En dan neemt God Abram bij de hand en leidt hem uit zijn tent en laat hem de sterrennacht zien. Ik heb het al vaak verteld. Ik hou van Abraham. Maar op dat moment is hij nog Abram, grote vader. Dit is een foto van een sterrennacht boven de woestijn. Kun je het je voorstellen? Zie je die fotograaf onderaan? En God zegt: Abram, kijk naar de sterren aan de hemel. Kijk. Jouw kinderen zullen talrijker zijn dan die sterren. En wat zegt Abraham, of Abram, dan? Stel dat God je een belofte doet en je die sterren toont dat je dan zegt: Hoe weet ik dat? Dat is chutzpah. Hoe weet ik dat? Bewijs het eerst maar. En dan sluit God een verbond met Abraham. En Paulus en de Thora zeggen dat toen God hem dat vertelde hij God geloofde, en dat God hem dat tot gerechtigheid rekende. Geloof behaagt God. Als God je iets vertelt en je gelooft dat als een kind en je neemt zijn hand in de mist, dan doet Hem dat goed. Hij houdt van je geloof. Hij houdt van je vrijmoedigheid. Hij houdt ervan dat je niet de knecht, maar het kind van de koning bent dat om 3 uur ’s nachts de slaapkamer van de koning binnenwandelt om een glaasje water te vragen, of een koekje, of een wandelingetje. Dat is het soort chutzpah-geloof dat God van jou wil. Dat is het soort geloof dat je nooit wilt kwijtraken als je het hebt. Geloof en vertrouw erop tijdens deze moeilijke tijd waarin iedereen zegt dat het slecht is en nog slechter gaat worden dat jij zo’n mens bent dat de wereld voorbereidt op iets beters. Geloof dat je al in die wereld leeft. Het is het Koninkrijk van God. En vertrouw erop dat je, nu je hier bent, God je vandaag voorbereidt om degene te worden die je morgen moet zijn. Word vandaag degene die je morgen moet zijn. Vertrouw op Hem. Maak niet de fouten van luiheid, apathie, uitstelgedrag. Dat doen misschien anderen, maar jij niet. Wees niet als de 99, maar wees als die ene. Degene die zegt: Ik zal niet lui zijn. Ik word vandaag wie ik morgen zijn moet. Als je niet kunt plannen en wie kan dat op dit moment wel kun je je oefenen. Als je niet kunt plannen, kun je trainen. Je voorbereiden. Paulus zegt dat hij de race heeft gelopen. Dat een volgeling van Jezus zijn hetzelfde is als een marathonloper zijn. Als je vandaag begint en je bent geen topsporter als Bill Gaultiere zou je vast geen marathon kunnen lopen. Maar wel als je je had voorbereid. En je kunt het als je de komende maanden gaat trainen en op je voeding let en steeds langere afstanden gaat lopen. Dan kun je de marathon lopen. En dat is het leven. Het gaat niet om zomaar de marathon lopen. Het gaat erom dat je er klaar voor bent als ieder ander lui is. Het gaat om je voorbereiden terwijl ieder ander zich laat vermaken. Het is die unieke mens zijn die zegt: Vandaag ga ik Gods Woord bestuderen en ga ik een vaardigheid leren. Vandaag word ik wat ik morgen met God moet zijn. En als die tijd aanbreekt, zul je daar zo blij mee zijn. Ik weet dat velen van jullie dat al doen. Blijf het doen. Blijf lezen. Ja, maar ik heb het te druk om te lezen. De gemiddelde directeur werkt 60 à 80 uur per week. De gemiddelde directeur leest 60 à 80 non-fictieboeken per jaar. Als zij dat kunnen, kan jij dat ook. Dat kun je voor iets beters: voor het Evangelie. Er staat zoveel op YouTube, er zijn zoveel masterclasses en er is zoveel wat je vandaag kunt doen om degene te worden die je morgen bent. Luister, vrienden. Je gewoontes zijn perfect ontworpen om je de resultaten te geven die je bereikt. Verander je gewoontes. Verander iets kleins. Ik hou van grote doelen maar doe ook eens een klein doel. Besluit dat je niet een heel hoofdstuk maar één vers uit de Bijbel per dag gaat lezen. Volg niet een lange masterclass maar een videootje van 2 minuten over een vaardigheid die je wilt ontwikkelen. Begin met kleine dingen in je leven. En meer dan wat ook, volg Jezus vandaag. Wacht niet langer met die keus te maken. Velen van jullie zijn besluiteloos. Je weet dat het volgen van Christus betekent dat je dingen moet opgeven. Dingen waaraan je gehecht bent. Sommigen zullen een vriendschap of een relatie of een baan moeten opgeven. Maar die keuze zul je moeten maken. Niet morgen, maar vandaag. Wij weten niet wanneer de Opname gaat gebeuren. Wij weten niet wanneer de dood ons zal treffen. Maar wees er klaar voor als de tijd aanbreekt. Wees vandaag degene die je moet zijn als je dood nadert. Velen van jullie doen het al maar maak vandaag de keus om Christus met je hele hart te volgen. Wees niet een halve christen. Wees niet alleen een naamchristen. Wees Zijn volgeling. Wees iemand die de Heer volkomen is toegewijd. En neem dat besluit vandaag. Wacht geen seconde langer. Volg vandaag Christus met heel je hart en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je hoeft niets anders te doen dan dit: Geloof en maak vandaag de keuze dat je de rest van je leven Christus wilt volgen. Met heel je hart en heel je ziel. En dan zul je behouden worden. Heb de Heer lief met heel je hart en heb je naaste lief als jezelf en dan zal het eeuwige leven je deel zijn. Dat is een belofte uit het Woord van God. Vrienden, dank dat jullie vandaag bij ons waren.

 

Ik wil met jullie allen bidden, die een moeilijke tijd doormaken en ook voor diegenen onder jullie die vandaag de Heer willen aannemen.

 

Gebed

 

Vader, wij komen tot U in Jezus’ naam. En voor diegenen onder ons die al volgelingen zijn en U zoeken,

bidden wij dat U ons in ons beroep en in onze kennis voorbereidt dat U ons Bijbels voorbereidt, met het geloof voorbereidt dat U ons vervult met de kracht van de Heilige Geest. Dat U onze geestelijke gaven

naar boven brengt. En voor diegenen onder ons die zijn weggelopen of U niet kennen vergeef ons onze schulden, Heer. Wij roepen naar U, God. Help ons, in uw voetspoor te gaan. Na te streven wat goed is

en niet wat slecht is. Lief te hebben wat goed is en te haten wat slecht is en U na te volgen met heel ons hart en U en onze naaste lief te hebben met heel ons hart. Onze vijanden lief te hebben. Lief te hebben wie ons bekritiseert en ons haat en vernedert. Help ons, ware liefde in ons hart te voelen voor hen en voor U, God. Dat is alles wat we willen en dat vragen we U in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

 

Vrienden, hartelijk dank dat jullie er vandaag bij waren. Ik hoop dat jullie vandaag bemoedigd zijn.

Weet dat wij van jullie houden en er voor jullie willen zijn. Of je een christen bent of niet, wij houden zoveel van je en wij hopen dat je de Heer leert kennen. Als het nog niet zover is, bidden wij dat de Heilige Geest je zal openbaren en de sluier zal oplichten en je zal helpen om nader tot Hem te komen.

Dat zal iets prachtigs zijn voor je. Wij zijn blij dat je er vandaag bij was. Als je thuis bent, of waar dan ook, ga dan staan voor de zegen.

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

(Virtueel Koor: The Blessing)

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

 

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

 

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou, in de ochtend, in de avond

In je komen en je gaan, in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je

Hij staat aan jouw kant, amen, amen, amen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

 

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou, in de ochtend, in de avond

In je komen en je gaan in je tranen en je vreugde

Hij is voor je, Hij is voor je, Hij is voor je. Amen

 

 

 

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

 

Leven met lef – Vooruit kijken met lef

3 januari 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan