Home Met God is alles mogelijk

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – “O Come, All Ye Faithful”

Komt allen tezamen jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu naar Betlehem
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden Komt laten wij aanbidden, die Koning

Jubelend van vreugd’

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Welkom in Shepherd’s Grove. Wij houden van jullie. Niemand op aarde biedt meer hoop dan onze God. Wat voor onmogelijkheden u ook voor u ziet, hoe hoog de berg vóór u ook is er is luisterrijke hoop in God. Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Koor – O Little Town of Bethlehem”

O Bethlehem gij kleine stad, wat ligt gij stil terneer
De sterren trekken langs hun baan, u slaapt in diepe sfeer Maar in uw donk’re straten straalt het licht dat was verwacht De hoop en vrees van jarenlang, in u vereend vannacht

Want Christus is geboren in deze stille nacht
Het mensdom slaapt maar ’t eng’lenheer, houdt over ’t kind de wacht O morgensterren samen, verkondig nu Gods woord
En lofzing nu het koningskind, de vreed’ op aarde gloort

Trio – Who’s Clayton – “The First Noel”

De eerste Noël heeft een engel verteld
Aan eenvoudige herders die sliepen in ’t veld
Zij sliepen in het veld in die wondere nacht
Toen het Kind werd geboren dat vrede bracht Noël, Noël, Noël, Noël, Hij is de Koning van Israël

Wij zijn hier bijeen en brengen Hem eer
Geef dank en aanbidding aan onze Heer
De God die regeert over hemel en aard Bracht ons de Redder onze lof is Hij waard Noël, Noël, Noël, Noël, Hij is geboren in Israël Noël, Noël, Noël, Noël, Hij is geboren

Hij is geboren, Hij is geboren in Israël

Schriftlezing – Jesaja 11:1-9 door Hannah Schuller

Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Gods Woord uit Jesaja. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op Hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn noch grondt Hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt Hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft Hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt Hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beiden stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee bedekt. Amen.

Solo – Courtney Taylor – “Angels We Have Heard on High”

Engelen door ’t luchtruim zwevend, zongen zo blij, zo wonderzacht Van de Heer van dood en leven die de vrede op aarde bracht Gloria, in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo

Herders waarom zo verheugd? welk groot wonder is geschied! Wat is toch het blijde nieuws dat bezielt uw hemels lied? Gloria, in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo

Kom naar Betlehems arme stal, zie Gods Zoon daar rein en teer Zie de Koning van ’t heelal kom en kniel dan voor Hem neer Gloria, in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

(Lied in Dutch touch : Grace Workala )

Wat voor fortuin is er achter de sterren, die duizelingwekkende hoogten, Te hoog om te beklimmen?
Zo hoog als ik klom, zo diep ben ik gevallen
Maar ik vond de hemel toen Zijn liefde naar mij afdaalde

Mijn hart klopte, mijn ziel ademde, ik vond het leven toen ik het had afgelegd
Ik viel omhoog, mijn geest zweefde, ik raak de hemel aan met mijn knieën op de grond

Juni 2016, in de trein, koffers en een kind. Wij gaan logeren, dikke ogen, moe, pijn en zo.

Ik hou haar vast zodat ze mijn vertrouwen vindt. Honger, eten, maar ik kan er niet bij.
Geen geld, ik zie huizen, maar geen een is van mij. Ik blijf lachen, al is het voor mijn kleine.
Ik moet mij herstellen maar mijn tranen zijn dichtbij. Wat een mislukking, maar zo gaat het toch altijd? Komt er nog een keer dat ik hiervan word bevrijd? Mama kijk, we zijn gearriveerd. Niet gepakt ondanks ik zwart rijd.

Snel, langzaam, snel en traag: De tijd doet wat ie wil. Denken, malen, voelen, ervaren, rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan, doorgaan. En soms sta ik stil… stil. Actie, reactie, zaaien, oogsten… Alles houdt verband en heeft een doel. Waarnemen, zien, proeven, voelen, omarmen, leren, luisteren en communiceren, delen, verzamelen, wijsheid vergaren, connectie vinden met de oorsprong. Ik ben een deel van dit alles maar ik sta niet alleen. Val op mijn knieën, strek mijn armen er op uit. Ik geef mij over, hou me op de been. Wees mijn licht, open mijn ogen. Laat mij zien en ik val naar boven. En ik raak de hemel met mijn knieën op de grond als in extase, ik kijk in de spiegel, het is een ander die daar net stond. Het was dit lied, dit bracht de omkeer. Ik voelde dat de leegte vulde. Duister verdween en licht vulde vrede. Want toen was het lelijk maar dit is het heden. Het wordt steeds mooier en ik voel dat ik groei. Ik pak wat ik kan, ik zie met nieuwe ogen. Met stevige stappen, mijn rug niet meer gebogen. Ben niet bij mijn droom, maar ik vecht door naar boven. Mijn hart klopte, mijn ziel ademde ik vond het leven toen ik het had afgelegd ik viel omhoog, mijn geest zweefde, ik raak de hemel aan met mijn knieën op de grond. Zo lang ik zie waar ik wandel wordt geen struikelblok mijn val. Mijn naam is Grace. Gemaakt en leef by grace. Het is Genade die mij leidt.

Samenzang – “O Holy Night”

Licht in de nacht een ster schijnt door de wolken Dit is de nacht dat zijn leven begon
‘N sluier van angst en pijn lag op de volken Totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
Stralend breekt de held’re morgen aan
Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen
O nacht, o nacht, o nacht, die de Verlosser bracht O nacht, o nacht, o nacht, die de Verlosser bracht

Wat Hij ons leert is geven om een ander,
Liefde alleen is de weg, die Hij wees
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden
Vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
Ontspringt een lied dat jubelt door de tijd
Knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen
Zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig verkondigen
Zijn macht en zijn glorie zullen wij eeuwig, in alle eeuwigheid Verkondigen

Proclamatie met Bobby Schuller

Vrienden, zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank u, u mag gaan zitten.

Preek – “Met God is alles mogelijk” door Bobby Schuller

Ik wil u ervan overtuigen dat alles mogelijk is als u met God door het leven gaat. Meer dan wat ook, zou ik willen dat iedereen hier één ding zou geloven: Als u met God door het leven gaat, kan Hij u voor alles gebruiken. Dat geloof ik vast. God houdt ervan onmogelijke dingen te doen met onwaarschijnlijke mensen. Met onvolmaakte mensen kan Hij wonderbaarlijke dingen doen. Als u in geloof door het leven gaat, zal God prachtige dingen doen in uw leven. Het is zo makkelijk om te denken: God is boos op mij, mijn leven is voorbij, mijn toekomst duister. Ik wil u de overtuiging meegeven dat er altijd iets goeds in het verschiet ligt. De basis van alle positivisme is altijd de kennis van het Woord van God dat zegt dat alles mogelijk is als je het doet met God. Daar heb ik het over. Ik heb het geleerd door te denken vanuit mogelijkheden. Ik heb geleerd dat ik mij vooral laat beperken door mijzelf. Dat ik zelf Gods rol in mijn leven wil beperken. Uit angst. Op de middelbare school zat ik in een jeugdgroep. De club Teen Mania daagde tieners uit om naar gevaarlijke oorden te gaan. Het is nu bijna niet meer te geloven maar zij wierven christelijke tieners om naar het Midden-Oosten te gaan en Afrika, en Azië: China en Vietnam, toen het daar nog gevaarlijk was. Ik gaf me op. Ik wilde naar Rusland. Ze richtten zich op een klein weeshuis bij Sint-Petersburg. Daar dumpten veel mensen hun kind voor de zomer. Er was vrijwel geen toezicht. De kinderen gebruikten drugs en zo. Teen Mania wilde tieners sturen om die Russische kinderen van 12 of 13 te begeleiden. Ik zei: Noteer mij maar, ik wil het doen. Maar ik had maar vijf weken om zelf het geld bij elkaar te krijgen. Dat bedrag was voor mij, een 17-jarige jongen in Oklahoma, 3200 dollar. Dat is nog steeds veel geld maar toen ik school zat, klonk dat ongeveer als een triljoen dollar. Of een miljoen triljoen. Ik had nog nooit 3200 dollar bij elkaar gezien. Ik praatte met mijn grootvader over mijn droom. Moest ik het doen? Hij zei: Je moet het absoluut doen. En een uitspraak die ik nooit vergeet: Als je de droom hebt, zal het geld wel komen.

Ik besloot te testen of het waar was. Ik geloof nog altijd dat het geld wel komt als je een goede droom hebt zullen het geld en de vrijwilligers die je nodig hebt, wel komen. Ik besloot het uit te proberen. Mijn droom was, Russische kinderen te helpen en daarvoor moest ik in vijf weken 3200 dollar bij elkaar brengen. Ik deed allerlei karweitjes, auto’s wassen en zo. Het geld kwam wel, maar langzaam. 20 dollar hier, 30 dollar daar. Aan het eind van die vijf weken had ik misschien 800 dollar bij elkaar. Ik begon te wanhopen. Ik dacht: God, U wilde toch dat ik dit deed? Ik heb alles gedaan wat ik kon. En plotseling, op het laatste nippertje, zoals altijd…Gods timing is…-Irritant. Dank je, Russ. Dat zeggen wij hier vaker. Gods timing is…-Irritant. Heel irritant. God stelt je graag op de proef. Het geld kwam binnen op het allerlaatste nippertje. Ik zal vertellen hoe. Zonder dat ik het wist had mijn moeder kaartjes rondgestuurd vanwege mijn eindexamen, met deze knappe gozer erop. Moet je hem nou eens zien. Mijn moeder stuurde die kaartjes rond aan honderden mensen die ik vaak niet eens kende, vrienden van de familie, van mijn grootvader, neven, achterneven. En het geld stroomde binnen. Mensen stuurden geld mee met de felicitaties voor mijn afstuderen. Ik deed eindexamen en hoeveel geld kwam er binnen? 3200 dollar. Precies het bedrag dat ik nodig had om naar Rusland te gaan. Alles is mogelijk als je God volgt. Alles. En dat is wonderbaarlijk. Alles werd anders in het jaar nul. Er is geen jaar nul, maar u weet wat ik bedoel. De geschiedenis van de mensen wordt verdeeld in ‘BC’ en ‘AD’. En waar draait het allemaal om? Om kerstmis. BC betekent: Before Christmas. Nee, het betekent ‘Before Christ’, maar het komt op hetzelfde neer. Jezus werd geboren omstreeks het jaar 1. En AD staat voor: ‘Anno Domini’. Dat is Latijn voor ‘In het jaar van de Heer.’ Er gebeurde iets in het jaar 1 waardoor elke religie, wereldbeschouwing en nationaliteit, alle data aanduidt met BC of AD omdat

er toen iets heel belangrijks gebeurde. Alles werd anders toen Jezus op aarde kwam. Hij bracht de hemel en alle mogelijkheden van de hemel mee in zijn lichaam. En Hij stelde de hemelse overvloed open voor u en voor mij. Is dat geen geweldig nieuws? In het jaar 1 AD begon het jaar van onze Heer, toen de hemel zich op aarde vestigde. Wij leven in het jaar van God, waarin alles mogelijk is. Het was al eeuwen eerder geprofeteerd. Het was de hoop van de wereld dat Jezus zou komen en Hij kwam ook. En dat is heel goed nieuws, voor u en voor mij. Wij dienen een God die zegt: Alles is mogelijk. En die zegt: Het is pas over als je sterft en daarna wordt het nog beter. Sterven is wakker worden in mijn Koninkrijk en je volle erfdeel ontvangen. Waar je ook bent – alleen goede dingen zullen komen als je reageert met geloof. Jezus’ geboorte geeft een keerpunt in de menselijke geschiedenis aan.

De Bijbel staat niet naïef tegenover het lijden van de wereld. In het Oude Testament lees je hoe de Bijbelauteurs worstelden met de vraag: Waarom overkomen goede mensen slechte dingen? Eén van de oudste Bijbelboeken, Job, gaat alleen over die vraag. De kleine profeten ook. De meeste psalmen

zijn treurzangen. ‘O Heer, hoelang nog vergeet U de armen en ellendigen?’ ‘Hoelang nog moeten wij dit lied zingen?’ Aan het kruis zei Jezus: ‘Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? ‘ Hij citeerde de psalmist. De Bijbel onderkent het lijden van mensen en verwoordt ons lijden voor ons. Maar belooft ook dat wij, ongeacht ons lijden, zullen overwinnen. U hebt alles om te volharden tot de overwinning. U zult winnen, ik ben trots op u. Misschien heeft u het moeilijk door het verlies van een geliefde. Of uw kind of kleinkind is ziek. Misschien bent u uw baan kwijtgeraakt. Wat u ook doormaakt, ik zeg dit tegen u: U worstelt misschien met de vraag: Waarom overkomt mij dit? Laat die vraag rusten. Iedereen vraagt zich dat af maar zelfs als u antwoord krijgt, helpt het niet. U stelt de verkeerde vraag. De vraag moet zijn: Kom ik hier doorheen? Behaal ik de overwinning? Het antwoord is ja. U zult winnen. Goede dingen zullen komen, dat is het antwoord. Wij willen het weten en op een dag zult u het weten. Leven in geloof betekent dat je niet alle antwoorden hebt maar vertrouwt op een God die ze wel heeft.

Toen ik studeerde aan de Bijbelschool zat ik een keer in het King David-hotel met een stel rabbi’s. Hier ziet u ze. Tweede van rechts is Benicio del Toro. Geintje. Dit is om een indruk te geven. Wij zaten daar in de lobby, ik stond op het punt naar Israël te gaan. Hannah, was jij erbij? Ja, wij waren er samen. Wij waren in gesprek met twee orthodoxe rabbi’s. Wij zaten wat te keuvelen en zij vroegen: Wat doe jij? Ik ben dominee, zei ik. Ben je evangelisch? vroegen ze. Wij houden van evangelisten, want die houden van Israël. Dat ben ik inderdaad, zei ik, maar geen gewone. Wij zijn calvinisten, de Frozen Chosen. Wat zijn calvinisten? vroeg hij. Ik zei: Wij zijn erg bezig met Gods almacht en zijn planning van de dingen. Daar filosoferen wij veel over. Ik vroeg: Wat geloven orthodoxe joden eigenlijk? Wist God dat wij elkaar hier zouden treffen? Wist Hij dat ik deze pen zou oppakken? Heeft Hij alles van tevoren bepaald? Regelt Hij alles wat er gebeurt? En zo ja, wat zegt dat dan over Gods aard en de vrije wil? Zo ging ik maar door. Toen ik klaar was keken ze mij aan alsof ik een idioot was. Ze keken naar elkaar, toen weer naar mij. Toen zei er één: Wie kan dat weten? Ik worstelde toen met mijn calvinisme en die uitspraak hielp mij ontzettend. Het hielp mij om gewoon te kunnen zeggen: Weet ik niet. Er zijn dingen in het leven die ons ontzettend bezighouden maar die ons geen stap verder brengen. Soms moet je accepteren dat iets een mysterie blijft. Als je lijdt, mag je best boos zijn op God, echt waar. En je mag verwarring voelen. Maar God staat aan uw kant, Hij is u niet vergeten en u mag blijven hopen. Goede dingen zijn voor u in aantocht. Geloof het. Als je met God door het leven gaat, is alles mogelijk voor u. Dat is uitstekend nieuws, voor mij en voor u. Vanwaar die nare dingen? Geen idee. Niet omdat u het verdient. En God straft u niet, dat weet ik ook. Maar wat u ook doormaakt: God gelooft in u en zal u erdoorheen helpen. Want Hij houdt van u en ik ook. Amen?
Het is de vraag waar heidenen mee worstelden. In de oude heidense religies waren er vele goden.
Je ziet het in alle vroege beschavingen. Een god van de bomen, goden van de lucht, de zon, de bergen. Honderden, soms duizenden goden. De goden waren talrijk, zij waren gestoord en zij waren gemeen. Zij voerden onderling oorlog en de mensen moesten hen gunstig stemmen. Zij voerden oorlog, sloten verbonden en de mensen voelden zich een speelbal van een kosmische strijd. Toen God zich had geopenbaard aan Abraham, zeiden de joden: nee. Maak je daarover geen zorgen. Er zijn niet vele goden zijn. Er is er maar één. Israël zei kort gezegd dit: God is één, God is rechtvaardig en God is liefde. U worstelt misschien met de vraag: Straft God mij? Is Hij mij vergeten? Misschien worstelt u met de vraag: Waarom overkomt mij dit? Uiteindelijk zal het allemaal duidelijk worden. God is één, Hij is rechtvaardig en Hij is liefde. Hij houdt heel veel van u en Hij staat aan uw kant. Het joodse volk verklaarde dat God op een dag de wereld zou redden en alles ten goede zou keren. Tussen vragen als: Bent U ons vergeten? Waarom dit lijden en dit kwaad? sprak een profetische stem: Op een dag zal Hij komen en alles rechtzetten. Vooral het boek Jesaja sprak daarover. Het is vaak het 5e evangelie genoemd omdat het zoveel aandacht besteedt aan de komst van de Messias. Prachtig is dit adventsverhaal dat gaat over de komst van de Messias. Het gaat ook over Isaï. Die was uit het huis van David, de Koninklijke familie. Jesaja zegt het volgende tot zijn lijdende volk: Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt Hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft Hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt Hij de schuldigen. Gerechtigheid draagt Hij als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal zij hoeden. Een koe en een beer grazen samen. Hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beiden stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het

nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee bedekt. Toen Jezus op aarde kwam begon dat alles, de hele loop der geschiedenis veranderde. Overal waar Hij kwam, gaf Hij onderricht en genas mensen, redde hen. Hij zette het hele religieuze systeem op zijn kop. Hij gaf zijn leven en werd opgewekt uit de dood voor u en voor mij opdat wij de volle overvloed van zijn Koninkrijk zouden ontvangen. Opdat wij kunnen bidden met geloof: Zoals in de hemel zo ook op de aarde. Zoals in de hemel zo ook op de aarde. Wij dienen Jezus, die nadrukkelijk zei: Je ben niet slechts een belastinginner, een Samaritaan, een prostitué, een verschoppeling, een zondaar. En tot u zei Hij: Alles is mogelijk voor wie met God door het leven gaat. Matteus zei het: Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Alles is mogelijk voor u als u met God het leven gaat. Dat is goed nieuws. Uw leven is onbegrensd als u met God door het leven gaat. Er wordt zoveel mogelijk als je gelooft. De passage uit Jesaja die wij hebben gelezen spreekt van een ‘stronk’. Misschien ziet u zichzelf zo heeft u het idee dat u bent omgehakt. Als je een boom omhakt, is hij dood. Dan komt hij niet meer tot leven. Hier ziet u een kale stronk. Misschien voelt u zich zo. Een stronk die nooit meer tot leven zal komen. Maar er verandert iets als wij gaan inzien dat wij onderdeel zijn van iets groters. Als wij zien dat het gaat over iets groters en wij enige afstand nemen dan zien wij het grote verband. Er is een groot verschil tussen een boom omhakken en een boom snoeien. Een omgehakte boom komt nooit terug, maar een gesnoeide boom wordt sterker. Hij is ook lelijker. Wat een lelijke boom, denk je. Maar hij is kansrijker dan ooit. Hij ziet er lelijk, gehavend, dood uit maar hij leeft meer dan ooit en gaat meer vrucht dragen dan ooit. Zo bent u ook. U bent niet omgehakt, maar onderdeel van iets veel groters. U kan niet worden omgehakt, alleen gesnoeid. Soms snoeit de duivel ons, per ongeluk. Maar als je reageert met geloof word je niet omgehakt, maar gesnoeid om straks tot grote bloei te komen prachtige dingen te doen voor God en anderen en rijkelijk vrucht te dragen. Als je reageert met geloof en niet voortdurend zegt: ‘onmogelijk’. ‘Onmogelijk’ is een onverantwoordelijke term. Niets is onmogelijk voor God. Geloof het. Misschien kent u de naam Ben Underwood die ‘sonarzicht’ had ontwikkeld. Hij had zichzelf als blinde geleerd om te zien via geluid. Op YouTube zie je er filmpjes van. Hij maakte klikgeluiden met zijn mond. Hij ving de echo’s van die geluiden op en kon, net als een vleermuis of dolfijn, via zijn oren voorwerpen in de kamer zien. Werkelijk fenomenaal. Dus hij kon een telefoon pakken en door het huis lopen. Zelfs fietsen. Via het klikgeluid kon hij zien. Wat ook zo bijzonder is aan dit verhaal Hij was blind geworden door kanker in zijn ogen. Hij was nog heel klein. Zijn moeder Aquanetta zat daar toen hij bijkwam nadat zijn ogen operatief waren weggenomen. Mama, ik zie niks, zei hij. En haar antwoord was: Je kunt wel zien. Zij legde zijn handjes op haar arm en zei: Je kunt zien met je handen. Toen hield zij haar arm voor zijn neus, zodat hij haar parfum rook. Zij zei: Je kunt zien met je neus. Zij fluisterde in zijn oor: Ben, je kunt zien met je oren. Je ziet niet meer zoals vroeger, maar je kunt wel zien. Iedereen zou gezegd hebben: hij is blind. Zij zei: Niet zo blind als je denkt. Je kunt op nieuwe manieren zien. Door zijn leven als blinde zo te beginnen werd hij een denker vanuit mogelijkheden, die dacht: Misschien kan ik toch zien. Hij ontwikkelde die methode om door middel van geluiden een veel normaler leven te kunnen leiden. Doordat zijn moeder in hem geloofde en niet had gezegd dat hij blind was. Ik wil dat u verliefd wordt op het leven. Want het heeft oneindige mogelijkheden als u Jezus aan uw zijde heeft. Door middel van u kan hij alles als u maar gelooft. Laten wij bidden.

Gebed

Heer, dank U dat wij hier bijeen zijn. Wij hebben U lief en geloven als de wereld zegt dat je ziek bent, stervende, een verliezer, een zondaar dat wij dan kunnen zeggen: Ik vertrouw op God.

Wij zeggen dat U groter bent dan welk obstakel ook en danken U dat U ons hebt geroepen en gewijd en ons zult gebruiken. Als wij maar reageren met ‘ja’. En dat doen wij. In Jezus’ naam, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Met God is alles mogelijk

3 december 2017 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan