Home Leef vanuit overwinning

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, nieuwkomers en kerkfamilie. We hebben jullie graag in ons midden. Jouw getuigenis is jouw getuigende geloof. Belijd het levende Woord van God elke dag hardop in je leven. Het is krachtig. Je bent geliefd. Fantastisch dat wij vandaag Nona Jones van Facebook te gast hebben. Ze heeft prachtige woorden voor ons maar laat ons beginnen met gebed.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U hebt gedaan in ons leven en alles wat U doet. Ik bid dat uw Heilige Geest mensen deze ochtend zal bemoedigen of deze avond, waar ze ook maar zijn, om vandaag dichter tot U te naderen. Vader, wij houden zoveel van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Be Still door Madeline Reynolds

Wees stil mijn hart, wees stil mijn ziel

Opdat ik uw stem kan verstaan

Uw Woord is waarheid, ik wacht op U

Opdat ik uw stem kan verstaan

 

Heilige Geest, kom en herstel mijn gebrokenheid

Geef mij weer uw vreugde zodat ik U kan prijzen

Wees stil mijn hart, wees stil mijn ziel

Opdat ik uw stem kan verstaan

Wees stil mijn hart, wees stil mijn ziel

Opdat ik uw stem kan verstaan

 

Heilige Geest, kom en herstel mijn gebrokenheid

Geef mij weer uw vreugde zodat ik U kan prijzen

Wees stil mijn hart, wees stil mijn ziel

Opdat ik uw stem kan verstaan

Wees stil mijn hart, wees stil mijn ziel

Opdat ik uw stem kan verstaan

Wees stil mijn hart, wees stil mijn ziel

Opdat ik uw stem kan verstaan

 

Koorzang – Unclouded Day

Ze vertellen mij van een thuis, ver voorbij de wolken

Ze vertellen mij van een thuis ver weg

Ze vertellen mij van een thuis

Waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van de onbewolkte lucht

Ze vertellen mij van een thuis

Waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

Ze vertellen van een thuis

Ze vertellen van een thuis

Waar mijn vrienden naartoe zijn gegaan

 

Ze vertellen van een land ver weg

Waar de boom des levens in eeuwige bloei

Zijn geur verspreidt over de onbewolkte dag

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van de onbewolkte lucht

O, ze vertellen me van een thuis

Waar geen stormen opsteken

 

O, ze vertellen mij over een onbewolkte dag

Ze vertellen mij van een Koning in zijn pracht daar

Ze vertellen mij dat mijn ogen zullen aanschouwen

Een troon die zo helder straalt als de zon

In de stad die van goud gemaakt is

O, het land van de onbewolkte dagen

Het land van de onbewolkte lucht

Ze vertellen mij van een thuis

Waar geen stormen opsteken

Ze vertellen mij over een onbewolkte dag

 

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van de onbewolkte lucht

O, ze vertellen mij van een thuis

Waar geen stormen opsteken

O, ze vertellen mij over een onbewolkte dag

 

Schriftlezing1 Samuël 13:19-20, 22 & 14:6 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op Nona’s boodschap lees ik 1 Samuel 13:19, 22 en 14. Nu was er in heel het land Israël geen smid te vinden want de Filistijnen hadden gezegd: Anders gaan de Hebreeën zwaarden of speren maken. Daarom moest heel Israël naar de Filistijnen gaan om ieder zijn ploegijzer, zijn spa, zijn bijl of zijn houweel te laten slijpen. En het gebeurde ten dage van de strijd dat er geen zwaard of speer te vinden was in de hand van al het volk dat bij Saul en Jonathan was maar bij Saul en zijn zoon Jonathan werden ze wel gevonden. Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg: Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedene. Misschien zal de HEERE voor ons werken want het is voor de HEERE niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen.

 

Solo – My Story door Sam Capella

Als ik je mijn verhaal vertelde hoorde je van hoop die niet verdwijnt

Als ik je mijn verhaal vertelde hoorde je van liefde die nooit opgaf

Als ik je mijn verhaal vertelde hoorde je van een leven dat niet het mijne was

Als ik zou spreken, laat het dan zijn over de vergeving

Die groter is dan al mijn zonden toen recht werd gedaan

En waar genade overwint of de goedheid van Jezus die mij overweldigt

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van Hem

 

Als ik je mijn verhaal zou vertellen zou je horen van de overwinning op de vijand

Als ik je mijn verhaal zou vertellen hoorde je van vrijheid die voor mij gewonnen werd

Als ik je mijn verhaal zou vertellen hoorde je over het leven dat het graf overwint

Als ik zou spreken laat het dan zijn over de genade die groter is dan al mijn zonden

Als recht wordt gedaan en de genade wint

De goedheid van Jezus die mij overtuigde

Mijn verhaal vertellen is vertellen over Hem

 

Dit is mijn verhaal, dit is mijn lied, mijn Heiland prijzen, de hele dag

Dit is mijn verhaal, dit is mijn lied, mijn Heiland prijzen, de hele dag

 

Van de genade die groter is dan al mijn zonden

Toen recht werd gedaan en waar zijn genade wint

Van de goedheid van Jezus die mij overtuigde

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van de genade

Die groter is dan al mijn zonden, toen recht werd gedaan

En genade overwint van de goedheid van Jezus die mij overtuigde

 

Je mijn verhaal te vertellen is van Hem vertellen

Je mijn verhaal vertellen is vertellen van Hem

 

In the Dutch Touch – Freedom in the Air door Anae

Er hangt vrijheid in de lucht, overal om je heen

Het is tijd om weer te ademen

De last af te leggen die je niet kunt dragen

Zodat de wolken kunnen verdwijnen

En je de dingen helder kunt zien

Misschien besef je het nu nog niet

Hoe het de atmosfeer kan veranderen

In onze diepste, donkerste momenten

Zingen wij dat Jezus leeft

Nu zul je het misschien nog niet begrijpen

Maar Hij zal je uiteindelijk redden

En dan zal de overwinning in de lucht hangen

Als alle engelen zullen verklaren

Dat de machtige Zoon van God

Leeft om onze gebroken harten te genezen

Zodat de wolken kunnen verdwijnen

En dan zul je de dingen helder zien

Misschien geloof je het nu nog niet

Dat je niet gemaakt bent om in angst te leven

Hij is hier, Hij is hier, Hij is hier, Hij is hier

Dat je niet gemaakt bent om in angst te leven

Hij is hier, Hij is hier, Hij is hier, Hij is hier

 

Solo – Glory to Glory door Sam Capella

Geschapen uit stof kwam U en leefde onder ons

U nam onze gedaante aan, ervoer onze pijn

En nu brengt U ons hoger

 

En U stapte in de tijd, U gaf uw leven om ons te redden

U nam al onze schande die kwam aan het kruis

En nu brengt U ons hoger

En we gaan van overwinning naar overwinning

Wij zullen nooit meer dezelfde zijn

En we gaan van overwinning naar overwinning

Wij zijn voorgoed veranderd

 

U noemt me uw vriend en hebt me in uw eeuwige Koninkrijk gebracht

Door uw bloed was ik niet langer een slaaf

En nu brengt U ons hoger

En wij gaan van overwinning naar overwinning

Wij zullen nooit meer dezelfde zijn

En wij gaan van overwinning naar overwinning

Wij zijn voorgoed veranderd

 

Tot op die dag dat liefde alles overwint

Dan zingen wij luidkeels heilig, heilig

Op die dag staan we oog in oog met Hem

Dan zingen wij luidkeels heilig, heilig

 

U rekende af met het graf zodat zelfs de dood ons niet kan raken

De Overwinnaar heeft gewonnen, de hemel is neergedaald

En nu brengt U ons hoger, en nu brengt U ons hoger

En we gaan van overwinning naar overwinning

Wij zullen nooit meer dezelfde zijn

En wij gaan van overwinning naar overwinning

Wij zijn voorgoed veranderd

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wij zijn blij dat jullie met ons zijn. Waar je ook bent, doe met ons mee. Ga staan en strek je handen uit, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Introductie Nona Jones door Bobby Schuller

Ik ben ontzettend blij dat Nona Jones vandaag bij ons is. Dat is een grote eer. Nona Jones is een begaafd spreker die mensen over de hele wereld bezielt om hun geloof uit te dragen. Ze is momenteel hoofd van de Global Faith Based Partnerships bij Facebook en ze is deskundige op het gebied van technologie in de kerk en vertelt daarover voor geloofsgemeenschappen over de hele wereld. Als je mensen wilt bereiken via je kerk en je wilt daarvoor Facebook en andere media gebruiken is zij iemand naar wie je moet luisteren. We vinden het fantastisch dat ze de boodschap vandaag met ons deelt. Welkom, Nona Jones.

 

Leef vanuit overwinning

door Nona Jones

Goedemorgen. Wat een voorrecht en een eer en een zegen om vanmorgen bij jullie te zijn. Waar jullie ook zijn. Ik ben hier alleen, maar ik heb mijn gezin in mijn hart bij mij. Ik wil ze graag aan jullie voorstellen. Dit is mijn team, dit is mijn ploeg. Met man en ik zijn 17 jaar getrouwd. Ik ben een maand na mijn afstuderen getrouwd. Mensen dachten dat ik gek of zwanger was, maar ik was geen van beide. Inmiddels ben ik 17 jaar getrouwd. Mijn oudste zoon Timothy staat naast mij op de foto. Mijn jongste zoon Isaac staat naast mijn man. Isaac is 8 en Timothy is 11. Het lijkt soms of ze mijn vader zijn. Ze vertellen mij doorlopend wat ik moet doen. Dit is mijn gezin. Ik hou zielsveel van ze en ik wilde ze aan jullie voorstellen voordat ik het Woord deel. Zijn jullie ook zo dol op het Woord? Ik wil altijd dolgraag horen wat God te zeggen heeft dus ik ga meteen van start met deze boodschap. In 1 Samuel 13:19 staat: Nu was er in heel het land Israël geen smid te vinden want de Filistijnen hadden gezegd: Anders gaan de Hebreeën zwaarden of speren maken. Met andere woorden, de Filistijnen hadden Israël beperkt. Ze zorgden dat er geen smeden meer waren zodat er geen wapens gemaakt konden worden. Daarom moest heel Israël naar de Filistijnen gaan om hun landbouwwerktuigen te laten slijpen, want ze hadden geen wapens. Op de dag van de strijd werd er slag geleverd tussen Israël en de Filistijnen. Op die dag was er geen zwaard of speer te vinden in de hand van het volk dat bij Saul en Jonathan was. Maar bij Saul en zijn zoon Jonathan werden ze wel gevonden. Toen trok een wachtpost van de Filistijnen naar de bergpas van Michmas. En hoofdstuk 14 gaat verder met: Op een dag gebeurde het dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht die zijn wapens droeg, zei: Kom, laten wij naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Saul verbleef aan de rand van Gibea onder de granaatappelboom die in Migron was. En het volk dat bij hem was, bestond uit ongeveer 600 man. Dat geeft je een indruk van de situatie. Saul neemt het ervan. Hij ligt lekker te luieren in de schaduw van een granaatappelboom. En misschien nipt hij van de Israëlitische versie van een mojito. Wie maakt hem wat? Hij heeft 600 man bij zich. Maar in vers 6 lezen wij iets interessants. Jonathan zegt tegen zijn jonge wapendrager: Laten wij oversteken naar de wachtpost van die onbesnedene. Misschien zal de Heere voor ons werken. En dan, let op: het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen. Door veel of door weinig mensen. Het woord van God is zo rijk. Het bevat zoveel lagen. Ik lees zo graag in de Bijbel. Telkens als ik een passage lees lijkt het of ik een andere laag ontdek. Deze tekst heeft zoveel lagen. Ik heb geen tijd voor allemaal dus ik vestig graag jullie aandacht op drie inzichten, die ik met jullie wil delen. Ten eerste: In de tekst staat dat er op de dag van de strijd maar 600 soldaten bij Saul waren. Dat is belangrijk, want in 1 Samuel 13 en 5 lezen wij dat de Filistijnen een strijdmacht hadden van 3000 strijdwagens, met 6000 wagenmenners en zoveel soldaten als zandkorrels langs de zee. Dus de Filistijnen trekken ten strijde met vele duizenden gewapende soldaten en Israël heeft 600 soldaten zonder wapens. Het tweede punt is de reden waarom de Israëlieten geen wapens hebben. Dat is omdat de Filistijnen hen een beperking oplegde. De Filistijnen hebben ervoor gezorgd dat de Israëlieten geen wapens hebben. Maar het derde punt dat ik noem, is dit. Pas op, ik verklap de uitkomst. De Israëlieten wonnen toch. Zonder soldaten en zonder wapens overwonnen ze toch. In de Bijbel staat dat na Jonathans aanval op de wachtpost paniek uitbrak in het leger van de Filistijnen. In hun verwarring gingen ze elkaar te lijf en trokken zich terug. Hier moet ik even een voorbehoud maken. Ik ben een Bijbelleraar maar ook een prediker, als je het nog niet doorhad. Ik ben altijd zo blij met het Woord van God. Als ik mij verder in deze tekst verdiep, zou ik ineens kunnen gaan rennen. In dat geval moeten jullie mij allemaal achterna komen. Voor dit hele stuk geldt, sta op en ren met mij mee. Duimen omhoog. Dat bedoel ik maar. Ik waarschuw maar even, want ik vind deze tekst zo spannend omdat erin staat dat Jonathan zoveel geloof had dat hij zelfs zonder leger en zonder wapens zei dat het voor de Heer niet moeilijk was om te verlossen door veel of door weinig mensen. Hij trok op zonder de middelen die hij nodig had om te zegevieren en omdat hij Gods Woord geloofde toonde God zijn kracht die dag. Wat heeft dat met jou te maken? Toen ik over deze boodschap bad, zei God mij dat ik jullie moest bemoedigen. Ik besef dat wij er allemaal piekfijn uitzien. Wij zijn opgemaakt, wij dragen onze beste pakken en mooie schoenen. Wij lachen naar elkaar en wij zien er goed uit. Maar als ik met ieder van jullie even rustig kon zitten zou ik vast merken dat jullie een strijd voeren waar anderen niets van weten. Sommigen van jullie, of je hier bent of online kijkt of tv kijkt, staan voor wat een onoverkomelijke strijd lijkt. Jullie staan tegenover wat een onoverwinnelijke vijand lijkt. Maar God heeft mij vandaag gestuurd om jullie te bemoedigen: Ook toen de Filistijnen dachten dat ze de voorwaarden hadden gecreëerd om Israël gegarandeerd te verslaan triomfeerde God toch via hen. Daarom is het onderwerp waarover ik het vandaag wil hebben, dit: Geef hun je wapens. Wie het ook is en wat het ook is dat jou te na komt en dat in jouw ogen onoverwinnelijk is geef hun de wapens maar die je ter beschikking hebt want je strijdt niet om de overwinning, maar vanuit de overwinning. Want die is al gegarandeerd. Ik geef jullie een inkijkje in mijn privéleven zodat jullie begrijpen dat wat ik vertel, niet een abstractie is voor mij. Het is iets wat ik zelf heb meegemaakt. Ik ben ongelooflijk gezegend in mijn carrière. De Heer heeft mij een mooie serie promoties gegund. Maar er is één situatie geweest waarin ik mij erg verward en erg hulpeloos heb gevoeld. Ik was aangenomen bij een nieuw bedrijf waar de HR-manager een vrouw was die gold als rijzende ster. Zij genoot het vertrouwen en het respect van de hoogste bazen en zij steunde mij aanvankelijk enthousiast. Zij deed niet anders dan mij prijzen en aanmoedigen maar toen ik aan het werk ging, bouwde ik mijn eigen reputatie op met het leveren van goede prestaties. Ik zat bij vergaderingen waar zij niet voor was uitgenodigd. Mij werd gevraagd om het woord namens haar team te voeren en ik merkte dat haar houding en gedrag jegens mij begon te veranderen. Het werd zo erg dat zij mij bij een beoordelingsgesprek vertelde dat mensen beweerden dat ik mijn werk niet goed deed. ‘De mensen’ beweren dat je de kantjes eraf loopt. Ik was geschokt en vroeg, wie zijn die mensen dan. Een hele tijd wilde zij dat niet zeggen, maar uiteindelijk noemde zij namen. Ik ging onmiddellijk bij ze langs en vroeg ze om een toelichting want dit was wat mij verteld was. En allemaal waren ze met stomheid geslagen. Ze zeiden: Dat heb ik nooit gezegd. Zij zei dat zelf over jou. En ineens begreep ik het. Ze voerde een lastercampagne tegen mij om mij onderuit te halen. Ik was razend. Op dat moment besloot ik dat ik een dossier over haar ging aanleggen. Ik ging alles vastleggen wat zij deed. Ik vroeg collega’s, hun aanvaringen met haar met mij te delen. Ik wilde dit tot in de hoogste kringen aankaarten en haar laten ontslaan. En te midden daarvan hoorde ik de Heer ineens stop zeggen. Ik dacht: Stop? Maar Heer, ze ruïneert mijn reputatie. En God zei, als je denkt dat je reputatie op het spel staat weet je niet wat er echt op het spel staat. Als wij Christus’ identiteit aannemen, zijn wij niet langer van onszelf. Daarom is, met je identiteit in Christus de strijd niet langer de onze, want wij vechten niet voor onze reputatie. Ik was boos omdat mijn trots en mijn ego gekwetst waren. Ze kwetste mij, maar jullie moeten begrijpen dat God nooit strijdt om onze trots te beschermen. God strijdt om zijn glorie te beschermen. En dus trok ik mij terug en zei: Heer, U zegt dat ik moet stoppen, dus zal ik stoppen. En toen ik mij had teruggetrokken, ging het steeds beter met haar. Ze kreeg meer personeel en ze kreeg opslag. Door de bazen werd ze geprezen. Het ging steeds beter met haar en steeds slechter met mij tot ze na een paar maanden haar team kwijtraakte en werd gedegradeerd en daarvan gaf ze mij de schuld. Ze dacht dat ik erachter zat en besefte niet dat ik de wapens had neergelegd aan de voet van het kruis. En daarom had ik geen strijd hoeven leveren. Want je hebt geen wapens nodig wanneer God je beschermt. En dat kom ik jullie hier vandaag vertellen. Velen van ons voeren gevechten omdat wij denken omdat alles wat wij hebben, het enige is dat er is. Het enige dat wij hebben is het geld op onze rekening dus als iemand aan het geld op onze rekening komt moeten wij ten strijde trekken. Het enige dat wij hebben is onze baan. Dus als iemand onze baan ondermijnt, moeten wij ten strijde trekken want dat is alles wat er is. Wij moeten strijden voor ons huwelijk want als onze wederhelft met scheidingspapieren opduikt is dat het enige dat wij hebben. En daarom strijden wij en strijden wij en zegt God: geef hun je wapens, want Ik ga voor je uit. En dat brengt mij bij jullie. Bij iedereen hier en iedereen die kijkt. Ik wil jullie drie dingen meegeven. Ten eerste, broeders en zusters, verwar niet langer onze middelen en onze bron. Want onze middelen en onze bron zijn niet hetzelfde. Zie het zo: Als er een pakketje wordt bezorgd is de bezorger niet de bron daarvan. Hij is het middel dat de bron gebruikt om het pakket bij jou te krijgen. Daarom hoef je, als het middel je ontnomen wordt, niet te vechten. Je hoeft alleen maar even te bellen met de bron. Want het middel wordt alleen maar door de bron gebruikt om je te zegenen. Een concreet voorbeeld: Als je ontslagen wordt, moet je je realiseren dat die baan alleen maar het middel was, niet de bron van je financiële zekerheid. Als je beste vriendin je verraadt, kun je denken: Zij vertegenwoordigde mijn veiligheid en die heb ik nu niet meer. Maar ze was alleen maar een middel. Niet de bron. Maar wanneer wij onze middelen en onze bron verwarren, geloven wij dat ik zonder leger en zonder wapens die Filistijnen niet kan overvallen want dat ga ik verliezen. Wat Jonathan zo krachtig en zo onstuitbaar maakte is dat hij wist Wie de bron was. Hij had geen leger nodig en ook geen wapens. Hij ging niet eens bij zijn pa langs om 50 soldaten te vragen. Hij vertelde het zijn vader niet eens want zijn hemelse Vader had hem de overwinning al gegund. En de vraag die wij ons vandaag moeten stellen, is: Laten wij ons door een gebrek aan middelen afleiden van de bron? Ten tweede vraag ik jullie en dit is best een lastige: Geloof is geen geloof als het logisch is. Ik zeg het nog eens: Geloof is geen geloof als het logisch is. Als wij een kaart hebben, een blauwdruk, hebben wij geen geloof nodig want wij hebben het antwoord al. In Gods Koninkrijk geldt de valuta van het geloof. Toen God Noach opdracht gaf, de ark te bouwen gaf Hij hem de specificaties, de materialen en de afmetingen erbij. Maar het belangrijkste zien wij vaak over het hoofd. Noach wist niet wat een ark was. God vroeg hem iets te bouwen wat hij nog nooit had gezien. Hij zei alleen, gebruik deze houtsoort, bouw volgens deze tekening en maak er een ark van. En dan vroeg God Noach ook nog een vaartuig op het droge te bouwen. Dat is wat geloven is. Het geloof zegt: Ik zie dat de Filistijnen zoveel soldaten hebben dat je de grond niet eens kunt zien. Ik zie dat de Filistijnen 6000 strijdwagens hebben en meer zwaarden en speren hebben dan wij ons kunnen voorstellen. Dat zie ik en dan zegt God dat wij moeten optrekken. Dus ik vertrouw op God omdat niets de Heer weerhoudt van een redding door velen of door weinigen. Dat vergt geloof. Dat brengt mij bij mijn laatste punt. Dit is een andere lastige. Zoals ik al zei, strijdt God niet om onze trots te beschermen. Hij strijdt om zijn glorie te beschermen. Maar dan moeten wij beseffen dat Gods glorie onze zwakheid vereist. Dat is lastig. Want velen van ons willen alleen doen waar wij zeker van zijn. Wij willen alleen de dingen doen waar wij deskundig in zijn. Wij willen alleen doen waar wij ons vertrouwd mee voelen en God vraagt ons altijd dingen te doen en kansen te benutten die ons doen twijfelen aan onszelf. En weet je waarom? Als wij twijfelen aan onszelf, handelen wij vanuit ons geloof. Gods glorie vereist onze zwakheid. Als Jonathan die Filistijnse wachtpost aanvalt vind ik dat zo’n krachtig verhaal omdat hij wist dat hij zwak was. Daarom zei hij dat niets de Heer ervan kan weerhouden je te redden. Wat was er gebeurd als Jonathan en Saul die wachtpost hadden bestormd met duizenden soldaten en wapens en strijdwagens? Dan hadden ze na de gewonnen slag gezegd, dat hebben wij goed gedaan. Maar dat konden ze niet zeggen, want ze hadden minder troepen en kanonnen. Of, in hun situatie, minder zwaarden en speren. Ze konden niets uitrichten. Ze moesten op God vertrouwen. In 2 Korinthe 12 richt de apostel Paulus zich tot de kerk in Korinthe. Hij vertelt ze over de slag die hij heeft geleverd. De doorn in zijn vlees waar hij al zoveel jaren tegen vecht. Ik heb de Heer gevraagd, mij daarvan te verlossen. Heer, neem dit van mij weg. Maar God antwoordde: Mijn genade is voldoende voor je want mijn kracht wordt volmaakt in zwakheid. In andere vertalingen staat, mijn macht wordt volmaakt in zwakheid. Sommigen van jullie denken misschien als ze mij zien: Ik zou nooit op een podium het Woord van God kunnen verkondigen. En God zegt, dat is precies waartoe Ik je roep. En weet je hoe ik weet dat jij het bent? Omdat op het moment dat ik dat zei, tien mensen wegkeken. Die dachten van hmm. Maar God krijgt glorie wanneer wij op ons zwakst zijn. Want dan moeten wij ons geloof, onze hoop en ons vertrouwen stellen in wat Hij heeft gezegd. Je kunt God geen glorie geven voor wat je op eigen kracht gedaan hebt. Wij geven God glorie voor wat Hij vanuit zijn eigen kracht bereikt. Ik zal je vertellen hoe dit verhaal eindigt. 1 Samuel 14:22. Ik zei al dat er paniek uitbrak onder de Filistijnen. De rest van het leger zag wat er gebeurde. En ze werden zo bang dat ze elkaar te lijf gingen en terugtrokken. In vers 22 van de Bijbel staat dat toen alle mannen van Israël die zich in de heuvels van Efraïm hadden verborgen, hoorden dat de Filistijnen vluchtten, gingen zij ze direct achterna. Zo vertelt de Bijbel hoe de Here Israël die dag redde. Gods glorie vereist onze zwakheid. Ik ben hier om jullie te bemoedigen want wij zien er piekfijn uit en alles gaat fantastisch in ons leven. Maar straks verlaten wij dit gebouw en rijden naar huis en sommigen zullen autorijden door een waas van tranen. Sommigen komen thuis en beluisteren voicemails vol geschreeuw. Sommigen gaan aan het werk in banen zonder uitzicht. Wij zijn gefrustreerd, wij worden geïntimideerd, wij vechten terug maar het voelt als een verloren slag. En God vertelt je vandaag: Geef hun jouw wapens. Ik waak over je. Je hoeft niet te blijven vechten en te proberen dingen recht te zetten. Geef hun je wapens, want Ik regel het voor je. God heeft onze wapens niet nodig. Hij heeft alleen ons geloof nodig. Hij heeft ons geloof en onze actie nodig. Hij heeft onze overgave nodig. Maar de vraag is, zijn wij bereid om dat geloof op te brengen? Zijn wij bereid om aan te nemen wat Jonathan zei en waarachtig te geloven dat wij, of wij de middelen hebben of niet de Bron ons zal beschermen? Geloven wij werkelijk? Want als wij we dat geloven, zijn wij onoverwinnelijk. Datgene wat satan meer dan wat ook haat is iemand die in God gelooft. Want hij kan je te lijf gaan. Hij kan je aanvallen via je gezin via je vrienden en zelfs via je partner. Via je baan en via allerlei situaties maar je geeft je vertrouwen in God niet op. De vraag die ik jullie wil voorleggen, is simpelweg: Met welke wapens strijd je, die je moet neerleggen aan de voet van het kruis zodat Gods kracht kan zegevieren door jouw kwetsbaarheid? Welke wapens moet je overgeven aan de voet van het kruis zodat God kan zegevierden door jouw situatie? God strijdt niet om onze trots te beschermen. Hij strijdt om zijn glorie te beschermen maar zijn glorie vereist overgave. Amen.

 

Bobby Schuller bedankt Nona Jones

Hartelijk dank voor je komst vandaag. Ik wil Nona Jones heel hartelijk danken. Dank je wel, Nona. Wij zijn dankbaar voor je komst. Deze week gaat beter worden omdat jij hem begon in Gods huis.

 

Zegen

En dan nu de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leef vanuit overwinning

3 april 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan