Home Licht van hoop in deze wereld!

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang –  O Come, All Ye Faitful

komt allen tezamen, jubelend van vreugde

komt nu, o komt nu naar Bethlehem

ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

komt laten wij aanbidden, die Koning

jubelend van vreugd’

 

 

Welkomstwoord 

door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en kerkfamilie. We zijn zo blij om jullie hier te zien.Ik dacht er deze week aan hoe dankbaar ik ben om bij een kerk te horen waarin we elkaar bemoedigen en opbouwen. Dat is krachtig. Dank jullie wel. We zijn zo dankbaar voor jullie. We zijn blij dat jullie hier zijn en we hopen dat jullie deze plek verlaten vol vreugde, vol leven. Dit is zo’n mooie plek om de adventstijd te beginnen. Met al die kerstversiering en liederen. De muziek is vandaag heel speciaal.

 

 Koor – Hark ! The Herald Angels Sing

hoor de eng’len zingen d’eer, van de nieuw geboren Heer

vreed’ op aarde, ’t is vervuld, God verzoent der mensen schuld

voegt u, volken in het koor dat weerklinkt de hemel door

zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem

hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer

 

Jonathan en Veronica Thonglom – Adventstijd : Kaars aansteken

Samen met broeders en zusters over de hele wereld steken we iedere week een kaars aan op onze reis door de adventstijd. Vandaag steken we de kaars van de hoop aan. We weten dat het licht van de wereld in Gods Zoon komt. En Hij brengt ons verlossing. Tegenover al het lijden en alle duisternis steken we deze kaars aan. Samen verklaren we tegenover de wereld dat onze eeuwige hoop in Christus is.

  

Gebed

Ik nodig jullie uit om samen met ons te bidden: Getrouwe God, uit de chaos en het duistere geweld van onze tijd verschijnt U en brengt ons het licht van de hoop. Vernieuw ons, opdat wij mogen toewerken naar de komst van onze Messias. Hoop voor alle naties. God van belofte, God van hoop.

Verschijn in onze duisternis. Door de Hoop van de tijden, Jezus Christus, bidden wij dit, amen.

 

Solo – Joslyn Sarshad – Breath of Heaven

‘k heb gereisd al vele donk’re nachten,

koud en moe met een baby groeiend in mij

en vraag me af: wat heb ik gedaan,

Heilige God, dat U kwam en mij uitkoos,

ik draag nu uw Zoon in mij

 

in stil gebed wacht ik af,

bang om deze zware last te dragen

in deze koude, kille wereld

moet ik deze weg alleen bewandelen

wees mij nabij, wees mij nabij

 

adem des hemels, houd mij vast,

wees mij nabij, adem des hemels,

adem des hemels verlicht mijn donkerheid

vervul mij met uw heiligheid, adem des hemels

 

vraagt U zich af als U naar mij kijkt

of iemand anders niet beter was geweest

ik geef U wat ik kan, voor de grootsheid van uw plan

help me om sterk te zijn, help me te zijn, help mij

 

adem des hemels, houd mij vast

wees mij nabij, adem des hemels

adem des hemels verlicht mijn donkerheid

vervul mij met uw heiligheid, adem des hemels

 

adem des hemels houd mij vast

wees mij nabij adem des hemels

adem des hemels verlicht mijn donkerheid

vervul mij met uw heiligheid

want U bent heilig, adem des hemels

adem des hemels, adem des hemels

 

Interview Mandy Pursley door Bobby Schuller

 

(videoclip ter introductie)

Mandy Pursley is een cosplayer die zonder rechterarm geboren is. Maar haar handicap heeft haar nooit belet, haar dromen na te jagen. Ik was verkleed als Doornroosje met een glazen arm. Ze leerde naaien en heeft prachtige kostuums voor haar rollen gemaakt. Ze werd beroemd toen ze Doornroosje

speelde met een glazen arm in plaats van een muiltje. Die fotosessie was een visioen van God.

Welkom, Mandy Pursley.

BS = Bobby Schuller     MP = Mandy Pursley

BS: Mandy, wat fijn om je te ontmoeten. We vinden het enorm leuk dat je hier bent.
MP: Laten we beginnen met onze kijkers uit te leggen wat cosplay is. Dat is vooral een kostuum. Het bijzondere van cosplay is dat de makers er veel tijd in steken en met heel veel oog voor detail hun favoriete personages tot leven brengen uit films of uit strips Het is heel leuk. Cosplayers baseren zich vaak op Disney of videogames waarin volwassenen doen alsof zo’n fantasiefiguur echt leeft.
BS: Zoals Doornroosje, hè? En dat werd iets enorms. Jij was Doornroosje met een glazen arm in plaats van met een glazen muiltje. En daarmee haalde je de kranten. Vertel daar eens wat over.
MP: Het begon ermee dat mijn dochter op school Doornroosje behandelde. We lazen allerlei mooie versies van dat verhaal. Maar er waren geen prinsessen die net als ik een handicap hadden. Ik vroeg me af hoe zo’n prinses eruit zou zien. God gaf me een helder beeld van hoe Doornroosje haar glazen muiltje verving door een glazen arm. En dat wilde ik tot leven brengen. Ik begon te naaien, al wist ik nog niet hoe ik aan een glazen arm moest komen. Maar God bracht me in contact met een kunstenaar, Gilbert Lozano. Hij is fantastisch en hij is ook een christen. Het ging viral. Mijn post werd 20.000 keer gedeeld en het was wereldnieuws. Veel mensen lieten me weten dat ze erdoor geraakt waren en daarvoor geef ik God alle eer.
BS: Je werd geboren zonder één arm, dus toen je 5, 6, 7 jaar oud was, was je je dat waarschijnlijk erg bewust. Had jij dit graag zelf als kind gezien?
MP: Het kan best moeilijk zijn om je anders te voelen als je opgroeit. Ik had geen rolmodellen. Ik kende niemand met maar één hand. Iemand zoals ik als voorbeeld hebben zou heel bijzonder zijn geweest. Dus dat wilde ik aan andere meisjes en jongetjes geven.
BS: Wat zou je willen zeggen tegen iemand die vandaag kijkt die net zo anders is als jij? Kinderen of anderen die er anders uitzien dan anderen.Wat voor bemoediging heb je voor ze?
MP: Het kan moeilijk zijn om te voelen dat je anders bent. Maar wat ik mensen zou willen meegeven, is: Laat de wereld niet bepalen wat je mooi en waardevol maakt. Want die mensen zitten ernaast. Zeker. Ik wil dat mensen zichzelf zien zoals God ze ziet. Als God op ons neer ziet, kijkt Hij niet naar onze onvolkomenheden. Hij ziet iemand die mooi is en zoveel mogelijkheden heeft. Zoals we al geschapen zijn. En als je jouw verhaal nu niet in de media tegenkomt vertrouw er dan op dat God dat verhaal voor je schrijft want ik geloof dat als je God vertrouwt en Hem jouw uitdagingen toevertrouwt om ze ten goede te gebruiken dat God jouw levensverhaal veel mooier dan welk sprookje dan ook gaat maken.
BS: Prachtig. Mijn opa zei: Verander je wonden in wonderen. Verander dingen die sommige mensen onaantrekkelijk of slecht vinden in je grootste kracht. En dat is wat je doet. Dat is een prachtige bemoediging voor heel veel mensen. We zijn je dankbaar dat je naar onze dienst bent gekomen om ons te bemoedigen. Hoe kunnen we je beter leren kennen?
MP: Je kunt me volgen op Facebook of Instagram @ Be the Spark Cosplay.
BS : Mandy Pursley. Hartelijk dank. Wat prachtig om je verhaal te horen. Gods zegen.

 

Solo – Sal Malaki – Do You hear what I hear ?

 het lam sprak tegen de jonge herder: hoor jij ook wat ik hoor?

klinkend door de lucht, jonge herder? hoor jij ook wat ik hoor?

een lied, een lied, klinkend door de nacht

met een stem vervuld van kracht, met een stem vervuld van kracht

 

de jonge herder sprak tegen de machtige koning: weet u ook wat ik weet?

in uw warme paleis, machtige koning? weet u ook wat ik weet?

een kind bibberend van de kou

laten we Hem brengen zilver en goud. laten we Hem brengen zilver en goud

 

de koning sprak tot de mensen overal, luister naar wat ik zeg:

bid voor vrede, mensen overal

luister naar wat ik zeg, een kind slapend in de nacht

heeft ons goedheid en licht gebracht, heeft ons goedheid en licht gebracht

breng ons licht

 

Koor – For unto Us a Child is Born

want een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven

een Zoon is ons gegeven

want een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven

een Zoon is ons gegeven

want een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven

een Zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust op zijn schouder

en de heerschappij rust op zijn schouder

en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

 

want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven

een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust op zijn schouders

en de heerschappij rust op zijn schouders

en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

 

want een Kind is ons geboren, want een Kind is ons geboren

een Zoon is ons gegeven, een Zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust op zijn schouder

en de heerschappij rust op zijn schouder

en de heerschappij rust op zijn schouder,

 

en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

want een Kind is ons gegeven

een Zoon is ons gegeven, een Zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust op zijn schouder

en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst

Eeuwige Vader, Vredevorst

 

Schriftlezing Jesaja 9 : 2

door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op Bobby’s boodschap lees ik Jesaja 9:2. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood over hen zal een licht schijnen. Want een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderbare Raadsman Sterke God, Eeuwige Vader Vredevorst. Aan zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de Heer van de legermachten zal dit doen. Kerkfamilie, geen duisternis zo diep of Gods licht schijnt erdoor. Er is altijd hoop met onze God. Amen.

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek –  Licht van Hoop voor deze wereld!

door Bobby Schuller

Vandaag vieren we de zondag van de hoop met het aansteken van onze adventskrans. Als je het Oude en het Nieuwe Testament leest is misschien wel het krachtigste thema in de hele Bijbel een thema dat je tegenkomt in de Psalmen en bij de profeten dat de Heer de machtige terneerslaat en de zwakke verheft. Dat de Heer de trotse vernietigt en de nederige verheft en bijstaat. Vandaag zagen we dat in de passage uit de Messiah, die gezongen werd. De passage die Hannah heeft voorgelezen: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Het tweede deel herinneren we ons doorgaans. De heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderbare Raadsman, Sterke God Vredevorst. Eeuwige Vader. Over wie gaat dat? Een kind. Dat God een klein kind gaat gebruiken om alle naties te bevrijden. Vandaag hebben we de kaars van de hoop aangestoken. Brandt hij nog? Ja. Gelukkig maar. De hoop is niet gedoofd. De kaars brandt nog en dat brengt me op het onderwerp van vandaag. Wat bizar misschien, maar ik wil het hebben over chanoeka. Veel van onze joodse naasten en vrienden gaan in december chanoeka vieren. Ik wil het over chanoeka hebben omdat het de kracht van God zo mooi uitdraagt. Ik zie chanoeka als een verhaal van God. Ik geloof dat chanoeka echt is gebeurd. Om chanoeka te begrijpen, moet je Alexander de Grote begrijpen. Alexander is één van mijn favoriete historische figuren. Ik heb het vaak over hem, maar hij is belangrijk voor het Bijbelse verhaal en voor de hele Westerse beschaving. Alexander de Grote is wat je krijgt als je een rijk joch laat onderwijzen door misschien de grootste filosoof aller tijden, Aristoteles. Hij was de zoon van Philippus II, een van de grootste veroveraars aller tijden. Philippus creëerde een enorm leger en stierf toen op mysterieuze wijze. Veel mensen denken dat Alexanders moeder erachter zat. Alexander bestijgt de troon, een jong genie. Een uitermate knappe verschijning, een boeiende en inspirerende figuur. Omgeven door legendes. Op zijn 27ste krijgt hij de macht over ’s werelds sterkste leger en besluit alles te veroveren, en dat doet hij ook. Alexander de Grote pakt wat hij pakken kan. Als hij in Israël aankomt, staat Israël onder gezag van de Perzen maar de verhoudingen zijn vriendschappelijk. Maar belangrijk was dat Alexander anders was dan alle tirannen en generaals die aan hem vooraf gingen, want hij was ’s werelds eerste missionaris. En niet een met zuivere bedoelingen. Al deed hij ook wel goede dingen. Alexanders doel was, de beschaving te verspreiden onder de barbaren. Hij wilde het Hellenisme, de Griekse filosofie en cultuur en taal en levenswijze naar andere culturen in Afrika en Azië en delen van Europa verbreiden om ze te beschaven. Ze wilden andere wereldbeelden en culturen vervangen door het Griekse denken en leven. Dat was natuurlijk een probleem voor het Joodse volk. Alexander de Grote overlijdt. Zijn rijk wordt verdeeld, en nu komen we bij de Bijbel het wordt verdeeld onder vier van zijn generaals. En Israël komt terecht tussen het Ptolemaeïsche Rijk en het Seleucidische Rijk. In die tijd ontstaan de Sadduceeën als Griekse, seculiere groepering, die niet zo in God en de hemel en de Bijbel gelooft. Maar Joods zijn ze nog wel. En dan heb je de ultra-orthodoxe Farizeeën, die superreligieus zijn. Dit is wanneer die twee groepen ontstaan en dat is belangrijk als je het Nieuwe Testament leest. Dat leidde tot allerlei opstanden. En dan komt er een nieuwe tiran, Antiochus IV die op één dag 40.000 Joden doodt en er nog eens 40.000 tot slaven maakt. De meeste inwoners van Jeruzalem worden vervangen door Grieken. Hij bedekt de hele tempel met varkensingewanden. Hij verwijdert alles wat heilig is en plaatst een Zeusbeeld in het heilige der heiligen. Dan trekken kleine groepen priesters en anderen die God trouw blijven naar de heuvels. Als ze daar gevonden worden, proberen de wachters en soldaten van het Griekse rijk ze nog steeds te bewegen tot het offeren aan heidense goden. En daar neemt het verhaal een wending. Mattheüs, een oude priester, houdt zich met zijn vijf zoons schuil in de heuvels. Ze worden ontdekt en moeten dan een varken aan een heidense god offeren. Of ze zullen sterven. En Mattheüs, een ouder beer van een man kijkt de soldaten aan en zegt nee. Ze vluchten naar een andere heuvel en kort daarop sterft de oude Mattheüs. Een van zijn zoons heet Judas Maccabeüs. Hij is een vrijheidsstrijder. Hij creëert een leger van 6000 jonge mannen. En ze weten een van de modernste, best getrainde beroepslegers te verslaan en stichten een eigen koninkrijk, de Hasmonidische dynastie. Ze schoppen de Grieken eruiten stichten een vrije Joodse natiestaat. Ze maken de tempel schoon. Ze ontmantelen het altaar en vinden tot hun verrassing in het heilige der heiligen een achtergebleven menora. De menora hoorde permanent te branden. Hij moest Gods vuur, Gods licht en Gods krach symboliseren die ons nooit zal verlaten. In die menora werd koosjere olie gebrand die acht dagen kostte om te produceren. Maar de enige koosjere olie die ze hadden, was een klein beetje. Net genoeg voor een dag. En dan steken ze de menora aan en tot hun verbijstering blijft de menora met slechts voor één dag olie acht dagen branden, tot ze genoeg olie hebben. Dat is een krachtig wonder, nietwaar? Het is een mooi verhaal en getuigenis maar er schuilt ook een diepere boodschap in. Als we slechts energie voor een jaar hebben, of voor een dag of een maand denken we dat we niet verder kunnen. Als we dat met vertrouwen pareren, zeggen we: Waarom zouden we het niet toch proberen? Waarom proberen we niet iets langer door te gaan? Je zult altijd versteld staan hoe trouw God is om ons te helpen als we nog maar voor één dag olie hebben en ons acht dagen vuur te geven. Ik wil jullie vandaag bemoedigen dat, ook als je maar weinig te geven hebt dat aan de Heer te geven en te zien wat Hij daarmee kan doen. Misschien overweeg je, terug te keren naar het geloof. Misschien was je ooit christen maar sindsdien heb je zoveel meegemaakt, je hebt zoveel gelovigen gezien die van alles hebben gedaan, en ben je er klaar mee. Maar misschien voel je hoe de Heilige Geest in je hart werkt en overweeg je om terug te keren naar de Heer, naar de kerk, naar God. Dan wil ik je bemoedigen. Jezus zegt, als je het geloof hebt van een mosterdzaadje niet dat van een schuur vol graan, maar van een mosterdzaadje. Als maar één procent van je overtuigingen, als maar één procent van jou zegt: Misschien… schenk dan dat kleine beetje vertrouwen aan God en zie wat Hij daarmee doet. Hij komt daar ver mee. Geef Hem je hart en zie wat Hij daarmee kan doen. God staat aan jouw kant. Ondanks je zonden. Ook als je het moeilijk hebt, als je met een ziekte of andere problemen kampt. Hij verlaat ons nooit, en dat is de boodschap van chanoeka. Dat is wat onze Joodse naasten vieren. En dat is wat Jezus viert in Johannes 10 als Hij met zijn discipelen bijeenkomt  om chanoeka te vieren. Twee miljoen mensen kwamen er dan bijeen rondom de tempelhof om het Loofhuttenfeest en chanoeka te vieren. Het Loofhuttenfeest, sukkot, was een waterfeest. De priester goot daarbij water uit en dan hieven de mensen palmtakken op en riepen hosanna. En dat betekent: Red ons. En waarmee wilden ze dan gered worden? Met water. Met regen. Laat het dit jaar regenen, Heer. We willen regen zien. Na sukkot was het volgende feest chanoeka. Tijdens chanoeka brachten ze in Jezus’  tijd vier gigantische menora’s binnen en plaatsten die in het vrouwenhof. Die menora’s waren 26 meter hoog en elke lamp bevatte 300 liter olie. Dit plafond is 8,5 meter hoog. De menora’s in de tempel waren 26 meter hoog. Verviervoudig de hoogte van deze kerk en dan weet je hoe hoog die menora’s waren. Als de avond viel, begon chanoeka. In die tijd was er nog geen stroom, en de nacht boven de woestijn is vol sterren. Er is daar niet de minste lichtvervuiling. En dan zingt in de avondschemer een koor van vijfduizend stemmen het Halleel en dan ontsteken ze die menora’s. In de hele stad was er niet één huis dat niet verlicht werd door die menora’s. Denk aan dat machtige licht. Elke pit is als een vreugdevuur. Het is overweldigend. En de mensen zingen het hosanna. In de misjna staat dat als je de eerste hanoekadag in de tempel niet hebt beleefd nooit echte vreugde hebt gekend. Prachtig verhaal. En wetenschappers denken dat Jezus,  toen Hij chanoeka vierde dat Hij tijdens sukkot en chanoeka in Johannes 7 de tempel in gaat terwijl ze levend water uitgieten. Levend water is water dat niet stilstaat. Levend water gebruik je voor het mikwa. Het moet uit de grond komen, maar niet uit een put. Het moet uit een bron of een rivier komen. Ze gebruikten levend water voor een wateroffer, om te bidden voor regen. Op dat moment kijkt Jezus zijn discipelen aan en zegt: Wie dorstig is, kom tot Mij en drink. En uit hem, of uit haar, zullen rivieren van levend water stromen. Een krachtige Joodse boodschap. En dan, vlak daarna, als ze de kaarsen ontsteken. Tegenwoordig heeft de menora negen kaarsen. Vier aan weerszijden en één in het midden. De middelste heet de dienaar. Daarmee steek je de andere aan. En de dienaar vertegenwoordigt God. Het is Gods leven, Gods vuur, Gods kracht en de rabbi’s noemden dat destijds het licht van de wereld. Dus eerst gieten ze dat levende water uit, waarbij Jezus zegt: Wie dorstig is, kom tot Mij en drink. En dan ontsteken ze de menora, en dan kijkt Jezus zijn discipelen aan en zegt: Ik ben het Licht van de wereld. Ik ben het Licht van de wereld. En ik verzeker je dat Hij dat is. Tweeduizend jaar lang heeft ons volk het verhaal verteld van het licht van de wereld en het levende water dat gekomen is om ons te redden. Niet alleen de Joden, maar ook de heidenen. Om ons te verzoenen met God en met elkaar. De Vredevorst. Dank U. Wonderbare Raadsman, Machtige God Die de trotse terneer werpt en de nederige verheft. Die helpt wie in zwakte verkeert en in moeilijkheden en in eenzaamheid. En Die hen die in hun kracht verkeren helpt, in nederigheid anderen te helpen. En dat geldt voor jullie. Als we een kaars ontsteken, herinneren we onszelf aan het Licht van de wereld. Dat, als wij nog maar weinig olie hebben, God nog een heleboel vuur over heeft. Luister goed. Als wij weinig olie hebben, heeft God een heleboel vuur. Hij kan heel veel doen met jouw weinig. Ik kan jullie het ene verhaal na het andere vertellen van kinderen, van gebroken mensen, van verslaafden van mensen die het zwaar hebben gehad die God op indrukwekkende wijze heeft gebruikt om ongelooflijke omstandigheden te boven te komen. Misschien ben je wanhopig en zeg je:  Zo zal het altijd wel blijven. Ik wil je bemoedigen. De overwinning is nabij. God is met je. Houd de hoop levend. Je komt er wel. Ik sta aan je kant. Wij allemaal, en de Heer ook. Amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Licht van hoop in deze wereld!

29 november 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan