Home Een leven van toewijding

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn blij dat jullie er zijn. En hoe ongelooflijk is het dat Jezus Christus hier nu ook met ons is. Je bent geliefd. En we bidden dat jullie bemoedigd en vol van Zijn Geest hier vandaan gaan.

 

Gebed

Heer, wij komen tot U in de krachtige naam van Jezus. Dank U voor de vernieuwing van onze levens, de vergeving van onze zonden. Dank U voor een frisse visie, dank dat U ons bemoedigt en geneest. Voor de liefde voor onze naaste en voor U, die U ons in ons hart geeft. Wij zijn zo dankbaar voor alles wat U gedaan hebt. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En alle mensen van God zeiden amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Our Father

Onze Vader, onze Vader, die in de hemelen zijt

Uw Naam worde geheiligd, Uw Naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede

Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze

Want van U is het Koninkrijk en de kracht, en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid

Amen, onze Vader, amen, amen

 

SchriftlezingDeuteronomium 26:5-11 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Deuteronomium 26:5-11. Dan moet u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, betuigen en zeggen: Mijn vader was een verloren Armeniër. Hij trok naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling met weinig mensen maar hij werd daar tot een groot, machtig en talrijk volk. Maar de Egyptenaren deden ons kwaad onderdrukten ons en gaven ons harde slavenarbeid te verrichten. Toen riepen wij tot de HEERE, de God van onze vaderen. en de HEERE verhoorde onze stem en Hij zag onze ellende onze moeite en onze onderdrukking. En de HEERE leidde ons uit Egypte, met een sterke hand met een uitgestrekte arm, met grote ontzagwekkende daden met tekenen en met wonderen. En Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land een land dat overvloeit van melk en honing. En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat U, HEERE, mij gegeven hebt, gebracht. Dan moet u ze neerzetten voor het aangezicht van de HEERE, uw God en u neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE, uw God. Dan moeten U, de Leviet, en de vreemdeling die in uw midden is u verblijden over al het goede dat de HEERE, uw God, aan u en uw gezin gegeven heeft. Amen.

 

Interview – Stevie en Sazan Hendrix

BS = Bobby Schuller / Stevie = Stevie Hendrix / Sazan = Sazan Hendrix

 

Introvideo

Sazan Hendrix is een contentmaker en podcaster die opgroeide zonder de Heer te kennen. Nadat zij dromen had gehad over de kerk en de stem van de Heer had gehoord ging ze op zoek naar antwoorden.

Sinds ze Jezus heeft aanvaard, gebruikt ze haar platform om zijn liefde en de zegeningen die wij door Hem in ons leven vinden, te delen. Sazan en haar man zijn begonnen met een podcast genaamd The Good Life with Stevie and Sazan om uiting te geven aan hun passie om met mensen te verbinden. Welkom, Sazan Hendrix.

 

BS Sazan en Stevie, welkom. Hartelijk dank.

Sazan en Stevie Hallo mensen. Goeiemorgen iedereen.

BS Een hele hoop mensen volgen trouw jullie podcast en jullie social media maar het is een eer om jullie hier virtueel bij ons te hebben. Kun je misschien iets vertellen over je verhaal en je geloofsreis?

Sazan Zoals gezegd groeide ik op in een huis waar ik de Heer niet kende. Ik kende God niet persoonlijk. Ik maakte een periode in mijn leven door waarin ik die geloofsreis aanging en die vragen moest stellen. Pas op de middelbare school, 10 jaar geleden begon ik aan die zoektocht in mijn eigen hart en ik zeg altijd dat Jezus mij vond. Het is zo vreemd hoe ik God vroeg, zich aan mij te openbaren en dat Hij verscheen in mijn dromen en ik herinner mij hoe ik wakker werd waarna alles in mij volkomen veranderde. Het voelde als een radicale. Ik weet niet, het was alsof ik genezen was, hersteld was. Het was alsof ik was ontwaakt met het gevoel dat ik mijn hele leven geslapen had. Iets ontstak mijn geest. En hier moet ik ook mijn huidige echtgenoot Stevie noemen. Op school was hij destijds de persoon die God gebruikte om mij zover te krijgen dat ik die vragen ging stellen. Ik ben zo dankbaar dat hij in de buurt was en dat ik hem vragen over Jezus kon stellen.

BS Als ik jullie zie op jullie podcast, lijken jullie in de clips erg trendy. Jullie zijn allebei knappe verschijningen, jullie hebben prachtige kinderen. Jullie praten over die dingen. Is het in die omgeving moeilijk om over jullie geloof te praten naast die andere kant van de social media waar het altijd gaat over mode en hoe je eruitziet en zo. Is het moeilijk om daar doorheen te navigeren?

Stevie Het is wel eens lastig geweest om over ons geloof te praten zodat mensen zich welkom voelen en niet buitengesloten. Het doel is altijd, mensen uit te nodigen in Gods familie. Een brug kunnen zijn tussen zoekende en gelovigen dat is wat wij willen. Wij willen het evangelie presenteren zoals wij het beleven. Als wij erover praten, praten wij over God. En dan denken mensen, ik wil daar meer van weten, want ik hou van jullie gezin. Ik vind het leuk om jullie te volgen en jullie hebben zo te zien een leuk leven.

Het is God in ons leven die het goede in ons leven is. Dat is wat wij proberen te delen. Mijn vrouw is erg gedreven in dat delen sinds zij God heeft leren kennen. Ik groeide op in de kerk, maar zij niet. Zij zegt, wij moeten vrijmoedig zijn en over Jezus praten. En ik zei, prima. Gaan wij doen.

BS Ik herinner mij, Sazan, hoe je botste met je ouders toen je tot geloof kwam. Het is niet altijd wat het lijkt, hè? Je hebt moeilijke momenten gekend in je eigen geloofsreis. Het was van meet af aan niet altijd makkelijk, hè?

Sazan Totaal, ja. Niets is helemaal perfect, nietwaar? Achter de schermen zijn altijd dingen waar wij allemaal doorheen moeten. Voor ons was dat het begin van onze relatie. Mijn ouders keurden onze relatie niet goed en daar moesten wij doorheen laveren. Dat had ik nooit kunnen doen zonder God aan mijn zijde. Dat mijn ouders mij na ons huwelijk 2,5 jaar lang afwezen, was erg zwaar. Voor mij is de onlinewereld ook een therapeutische plek geweest waar ik in alle openheid kan delen wat er in mijn leven gebeurt en kan schijnen als een licht en altijd naar Christus verwijzen omdat Hij dit allemaal heeft doorgemaakt met ons en ons erdoorheen geholpen heeft. Het is een bijzonder proces geweest. Onze families hebben zich verzoend en als je ziet hoe hecht wij weer zijn is dat allemaal Gods werk geweest.

Wij zijn zo dankbaar dat ons deze platforms gegeven zijn en onze getuigenis die we kunnen delen met mensen.

BS Ik wist niet dat je je verzoend had met je ouders. Schitterend. Zo vaak ontstaat er spanning omdat Christus ons beslissingen laat nemen waar soms een breuk door ontstaat. Jullie hebben iets heel moois met je social media gedaan: S&S Goods. Kun je daar iets meer over vertellen?

Stevie Ja, dat is ons nieuwe merk. Het was een soort droom van God. We vroegen ons af: God, wat kunnen wij buiten de social media om doen? Er is zoveel wat wij kunnen doen, maar wat moeten wij doen? Een paar jaar lang hebben wij daarover gebeden en nagedacht en het is vreemd, maar het voelde alsof God ons de vraag stelde. Wat wil je doen? Wij zeiden, wij willen een merk creëren waarmee wij mensen hoogwaardige dingen kunnen verkopen maar ze ook dingen voor het hart en de ziel kunnen geven. Het is een nieuw platform, met een mix van content en vlog waar wij ook daadwerkelijk wat dingen verkopen. Maar met dat merk beseften wij al doende dat ons motto voor ons merk het goede leven was. Met mensen delen dat goedheid overal om je heen is. Dat is een andere manier om te zeggen dat onze Vader, God de Vader, overal is. Zijn aanwezigheid is overal om ons heen, maar zie je het, herken je het? Zie je het in je vrouw, je kinderen, in het leven dat je gegeven is? Dus wat wij willen delen met de wereld en via ons merk is dat goedheid overal om je heen is. Dat je een goed leven kunt leiden. Ik kan zeggen dat Sazan en ik allebei moeilijke momenten hebben gekend. Geen van ons tweeën kwam uit een succesvolle achtergrond. Onze gezinnen hadden het moeilijk in onze jeugd. Ik denk dat in dat moeizame begin God een werk in ons verrichtte. Toen wij allebei naar LA verhuisden, leek werkelijk alles mis te gaan. De dromen die wij najaagden. Wij hadden nooit de wind in de zeilen. En pas toen wij ons doel en onze visie verruilden voor wat Hij voor ons had was het alsof we de koers verlegden en de wind in de zeilen kregen. Alles wat wij aanpakten, leek ineens te werken zodra wij datgene wat wij wilden, verruilden voor wat Hij van ons wilde. En dat is niet makkelijk. Het kan een persoon zijn. Of een droom. Het kan alles zijn wat je weerhoudt van wat God met je wil. Maar ik beloof je dat, of het Sazan is die haar familie over ons vertelt waarna ze jarenlang werd afgewezen, tot de betere relatie die wij nu hebben. Of het dat is, of een persoon of een baan, ik kan je vertellen dat als je je overgeeft aan God Hij je ongelooflijk zal zegenen. En niet alleen in de vorm van geld. Er zijn ook andere manieren waarmee Hij je kan zegenen. Neem die sprong, vertrouw Hem.

Sazan Ik wil daar snel iets aan toevoegen. Ook als je een periode van wachten doormaakt, of van twijfel of als het lijkt of je in de woestijn bent probeer dan toch te houden van de plek waar je op dat moment bent. Het is zo’n kostbare tijd. Je hoeft niet alles te hebben om met opgeheven hoofd het goede te zien.

Er zijn zoveel geschenken pal voor je neus, die je mag uitpakken. Ik wil maar zeggen, sta daarbij stil en koester de plek waar je nu bent. Ongeacht de dagelijkse uitdagingen. En God is altijd in de buurt. Soms moeten wij even rondkijken om Hem te vinden.

BS Heel mooi. Sazan en Stevie, hartelijk dank. Als je meer over hun bediening wilt weten ze verkopen fantastische producten en ze hebben een geweldige blog. Zoek ze maar eens op. StevieandSazan.com of Sazan.me. Hartelijk bedankt voor alles wat jullie doen. Fijn dat jullie vandaag hier waren.

Sazan & Stevie Graag gedaan. Bedankt, lui. Pas goed op jezelf. Alle goeds.

 

Solo – Way Maker door Baylor Wilson

U bent hier in ons midden, ik aanbid U, ik aanbid U

U bent werkzaam onder ons, ik aanbid U, ik aanbid U

U baant de weg, God van wonderen

Die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen

Die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

 

U verandert mensenlevens, ik aanbid U, ik aanbid U

U heelt ieders hart, ik aanbid U, ik aanbid U

U baant de weg, God van wonderen

Die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen

Die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U, dat bent U

 

Ook al zie ik het niet, U bent toch werkzaam

Ook al voel ik het niet, U bent toch werkzaam

U stopt nooit, U stopt nooit met werken

Jezus, U baant de weg

 

God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen

Die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

Dat bent U, dat bent U, dat bent U, dat bent U

Jezus, dat bent U, Halleluja

 

Solo – Jesus Happened door Baylor Wilson

Wat is er met je gebeurd? ik hoor het aldoor

Ze zien dat er iets veranderd is in mijn woorden en in mijn ogen

Wat is er met je gebeurd? ze zien het op mijn gezicht

Ze overstelpen me met vragen,

Maar ik kan alleen zeggen dat het door Jezus is

 

In een ogenblik veranderde elk onderdeel van mijn leven

Jezus verscheen als een dief in de nacht

Hij begon met het wegnemen van de leugens

En al mijn zonden waren vergeven

Zodra ik zijn genade ondervond, toen begon ik te leven

En alles wat mijn hart kan zeggen is dat het Jezus is

 

Wat is er met je gebeurd? ik lach elke keer

En vertel ze dat het een wonder is

Zoals water in wijn verandert

Want alles is nieuw, het oude is dood en verdwenen

Verlossing is mijn verhaal, wederopstanding is mijn lied

Het is door Jezus

 

In een ogenblik veranderde elk onderdeel van mijn leven

Jezus verscheen als een dief in de nacht

Hij begon met het wegnemen van de leugens

En al mijn zonden waren vergeven

Zodra ik zijn genade ondervond, toen begon ik te leven

En alles wat mijn hart kan zeggen, is dat het door Jezus is

 

Het graf maakte plaats voor het eeuwige leven

Ik ben gevonden, ik ben vrij, opgestaan uit de as

Het is door Jezus

 

In een ogenblik veranderde elk onderdeel van mijn leven

Jezus is verschenen als een dief in de nacht

Hij begon met het wegnemen van de leugens

En al mijn zonden waren vergeven

Zodra ik zijn genade ondervond, toen begon ik te leven

En alles wat mijn hart kan zeggen is dat het door Jezus is

Alles wat mijn hart kan zeggen is dat het door Jezus is

En Hij verschijnt nog steeds

Amen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij, zoals wij elke week doen: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Een leven van toewijding

door Bobby Schuller

Ik denk dat er veel mensen kijken of hier zijn die door God geroepen zijn om een ongemakkelijk offer te brengen voor een hoger doel. Er zijn momenten in het leven waarop wij iets moeten doen dat verantwoordelijk, eerbaar, en zinvol is maar moeilijk en soms erg moeilijk. Vandaag gaan wij het hebben over waarom als wij in ons hart weten dat wij die dingen moeten doen waarom wij op God moeten vertrouwen met ons offer. En waarom dat offer nooit halfbakken mag zijn. Het mag nooit half werk zijn.

Het moet het beste van onszelf zijn. Wij moeten het met ons hele hart brengen. En hoe dat antwoord op Gods oproep in ons leven God eert en ons leven waardigheid geeft, maar dat het ook praktisch is. Dat het jou ten goede komt en de bedoeling van dat offer ten goede komt en waarschijnlijk een domino-effect van andere voordelen teweegbrengt die je je niet kunt voorstellen voordat je datgene doet waartoe God je roept. Datgene waar God je toe roept, brengt jouw voordeel maar gewoonlijk niet alleen jou. Het brengt gewoonlijk ook voordelen voor anderen om je heen die je niet kunt voorzien. Ik heb vele malen gezien dat mensen grote offers voor God maakten als dat het meeste pijn deed en hoeveel hen dat gezegend heeft en anderen heeft geholpen. Ik wil je bemoedigen om dat te doen. Ik herinner mij Don Trotter, een buurman van ons. Een prachtige kerel. Toen ik op school zat, had zijn bedrijf het moeilijk. Verzekeringen, meen ik. Hij kon met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Hij voelde dat God hem riep, zijn huis voor tieners open te stellen voor Thursday Night Teens: jongelui ontvangen op een veilige plek waar ze pizza konden eten en samen konden zingen. Het ging er vooral om, jongelui bijeen te brengen die verder nergens heen konden. Dat deed hij en meteen ging het spectaculair de goede kant op met zijn bedrijf. Dat deed hij niet… Wij preken hier geen voorspoed evangelie. Hij deed het niet per se daarvoor maar zo vaak gooien wij het kind met het badwater weg maar God vindt het heerlijk om mensen te zegenen als ze plantjes zaaien. God houdt ervan om mensen financieel te zegenen. God houdt ervan om mensen met leven en gezondheid te zegenen en met goede relaties. Die dingen doen ertoe voor God. Voor hem ging zijn wereld open ook al was het moeilijk een offer te brengen voor die jongelui zoveel van hun levens werden veranderd, waaronder het mijne maar hijzelf werd ook gezegend, zie je?

Of een meisje. Ik herinner mij een keer dat ik dat deed. Als je als tiener naar een nieuwe school gaat en je zegt tegen iemand: Ken je Jezus Christus als je persoonlijke Heer en Heiland dan scoor je niet direct bij de meiden. Dat maakt je niet meteen erg populair. Ik deed dat heel vaak, al voelde het sociaal gesproken ongemakkelijk. Ik ging ooit naar een nieuwe school, waar ik niemand kende. Ik vond het fantastisch om voor een feestje te worden uitgenodigd. Maar het was één van die feestjes. Met drugs en drank en mensen die samen sliepen. Als nieuwe christen voelde ik mij erg ongemakkelijk maar ik vond dat ik moest bidden en mijn geloof moest delen met één meisje. En haar leven werd volkomen veranderd. Het was doodeng voor mij, maar het was een offer dat ik moest maken. Misschien is er iets wat van je verwacht wordt. Misschien is het een verslaving de rug toe keren. Misschien is het je telefoon uitzetten of stoppen met andere dwangmatige dingen. Vaker gaan wandelen. Meer tijd in afzondering doorbrengen of in gebed met God. Het opbiechten van een zonde, er vaker zijn voor je kinderen in plaats van meteen de tv aan te zetten als je thuiskomt. Je verzoenen met iemand die je gekwetst heeft, of die jij gekwetst hebt. Dat is nog moeilijker, je verzoenen met iemand die jij gekwetst hebt. Dat is moeilijk. Dat zijn dingen die tot de kern behoren van het leven van een gelovige waartoe God ons roept.

Maar weet dat ik van je hou. Ik sta aan jouw kant. Ik ben er voor jou. En als God ons roept om dingen te doen die veel moed vergen, doe ze dan. Doe ze met je hele hart. Wees bereid om de prijs te betalen en geef alles wat je in je hebt en zie hoe God dat offer zal zegenen. Een groot deel van een goed geloofsleven is offeren voor God en zien wat die offers kunnen doen voor anderen en voor Gods Koninkrijk. En dat brengt ons bij het verhaal wat voortdurend tot ons komt. Een verhaal van offers voor het hogere doel. Dat is het verhaal van Oekraïne. De Oekraïners zijn bereid om te lijden voor iets hogers.

Ze weten dat dit een zaak is van leven en dood. Niet alleen voor hen, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen. En de Oekraïners geloven terecht dat het de moeite waard is om te lijden om vrijheid te verdienen en te bewaren. Er zijn dingen in het leven waartoe God ons roept die niet zo groots en nobel zijn als vechten voor de vrijheid van ons nageslacht. Maar God zal je niettemin in je leven vragen om een dappere beslissing te nemen waar je niet direct baat bij hebt die een offer is, maar ik bemoedig je, doe je best. Geef alles wat je hebt. Doe het van ganser harte en doe het nu. Doe het omdat het lijden dat wij denken te gaan meemaken door beschaamd te worden, door geld of ons gezicht te verliezen door niet de beste positie te hebben Wat het je ook kost, of het alleen door het stof gaan is of dat het je letterlijk geld gaat kosten of zo dat leven voor iets is wat het leven een leven maakt. Het leven moet verdiend worden. En leven voor jezelf is helemaal geen leven om te leven. Leven ten bate van een ander ten koste van een persoonlijk offer en zeker als die Ander de Heer is of als diegene een familielid is, of een buur of een landgenoot of wat het ook is waartoe je geroepen wordt, doe het. Doe het nu en doe het met je hele hart. Ik geloof dat God je ervoor zal zegenen en je zult Hem dankbaar zijn. Uiteindelijk zul je dankbaar zijn dat je het gedaan hebt. Dat brengt ons bij het Bijbelvers over offers. Als wij een offer brengen, moeten wij beseffen waar wij vandaan komen en dat het moet leiden tot een vreugdevolle viering. Wij gaan lezen uit Deuteronomium. Dit gaat over wat je doet met je tienden en offers maar het gaat vooral over offers brengen in het algemeen. Bedenk dat in de Bronstijd, waarin het Oude Testament de Joodse Bijbel werd geschreven, een tiende geen geldbedrag was zoals het voor ons gewoonlijk is. Voor hen was het vee, of graan, of timmerhout of steen. Wat je ook maar deed, je bracht tien procent van het allerbeste en van de eerste vruchten naar de tempel. En dit is hoe God ons vertelt hoe je het moet doen. Je doet het niet zonder meer. Er is een manier. Zo is het voor het Joodse volk. Dan zult u en dat is dus als je je offer brengt dan zult u voor de Heere, uw God, betuigen en zeggen: Mijn vader was een verloren Armeniër. Je hebt het hier tegen God. En hij trok Weet je wat dat betekent, verloren Armeniër? Dat mijn vader niets voorstelde. Mijn vader kwam van een kleine stam die niemand kende en die geen land had. Ze zwierven. Zonder land. Nomaden. Hij trok naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling met weinig mensen maar hij werd er tot een groot, machtig en talrijk volk. Zeg maar “machtig volk”. Ze klommen op van verlorenen tot een machtig volk. Maar de Egyptenaren, die de machtigste…Het heeft veel weg van Oekraïne en Rusland, hè? Dat is de grootste en slechtste natie in die streek. De Egyptenaren deden ons kwaad, onderdrukten ons en gaven ons harde slavenarbeid te verrichten. Wij waren tot slaaf gemaakt. Toen riepen wij tot de HEERE, de God van onze vaderen. En de HEERE verhoorde onze stem en Hij zag onze ellende onze moeite en onze onderdrukking. En de Heere leidde ons uit Egypte, met een sterke hand. Met een uitgestrekte arm, met grote ontzagwekkende daden, met tekenen en met wonderen. En Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land een land dat overvloeit van melk en honing. Wat betekent melk en honing? Dat het land gewassen en weidegronden heeft. Je kunt er vee op houden en het is ideaal voor landbouw. En zie, zegt hij, U gaf ons deze weelderige, prachtige plek, Israël en dan zeg je: Ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat U, HEERE, mij gegeven hebt, gebracht. Dan moet je ze neerzetten voor het aangezicht van de HEERE, uw God en je neerbuigen voor zijn aangezicht en dan zullen jij, de Leviet en de vreemdeling die in je midden is je verblijden over al het goede dat de HEERE, uw God, aan jou en je gezin gegeven heeft. Weet je wat verblijden betekent? Dat er een feest komt. Iets om te vieren. Dank U, Heer. En wat God doet, is ons een manier van goddelijk offeren tonen. Om te beginnen, als je moet offeren, breng je je eerste vruchten. Weet je wat dat betekent? Ik heb het al gezegd, je brengt het beste dat je hebt. Als je voor de Heer offert, doe je dat niet met tegenzin. Doe het niet omdat je je anders schuldig voelt. Doe het niet halfhartig, maar doe het met je hele hart. Vol enthousiasme. Vol vertrouwen wetend dat God ziet wat je doet en dat je de Here, je God, ermee eert. En als je dan het offer aan God brengt herinner je je dan in je hart wat de Heer in je leven gedaan heeft. Er zijn veel christenen die een gebedsjournal bijhouden opdat ze nooit vergeten hoeveel gebeden God verhoord heeft. Daar schuilt veel wijsheid in. Velen van ons zijn ongelukkig omdat wij al het goede vergeten dat God ons geschonken heeft. Het feit dat je nu in Irvine bent, in een prachtig gebouw met airco omringd door tal van modieuze mensen, is iets om dankbaar voor te zijn. En er is nog zoveel meer waaraan wij gewend zijn in ons leven omdat wij het elke dag krijgen dat zoveel anderen niet hebben, of dat je zelf vroeger niet had. En daarom zegt God: Herinner het goede dat ik heb en vergeet nooit hoe het was toen je gebed niet verhoord werd.

Vergeet niet. Dat helpt je als je een offer brengt. Zeker als het ten bate is van je kinderen of van degene voor wie je zorgt of ten bate is van je kerk of het goede doel waar je om geeft. Of van je naaste, of van iemand die het moeilijk heeft of wat het ook is waartoe God je roept als verzorger dat je voor ogen houdt dat alles wat je hebt, je door God geschonken is omdat Hij van je houdt en Hij zal je nog meer zegenen omdat Hij van je houdt. Dus maak je geen zorgen als je geeft om anderen en van ze houdt. En als je een offer brengt ten bate van anderen. God zal je veel meer geven dan wat je bent kwijtgeraakt. En daarom is het derde: Wees vreugdevol. Wees gewoon vreugdevol. Vier feest en zeg: Dank U, God, voor alles wat U voor mij hebt gedaan. Er zijn mensen die liefde en goedheid en vergeving en genade verdienen van iemand die door God vergeven is. En dat ben jij, hè? Iemand die door God geliefd is en die hen kan tonen dat ook zij geliefd zijn waar ze ook staan. In het leven roept God ons om offers voor iets of iemand te brengen en je krijgt, let op, gewoonlijk geen tweede kans. Je krijgt geen tweede kans. Dus doe het. Doe het met vertrouwen. Geef je eerste vruchten. Doe het met je hele hart en doe het in het vertrouwen dat datgene wat je verliest voor de Heer door God tienvoudig wordt vervangen. Hij houdt van je.

 

Gebed

Vader, wij danken U. Wij vertrouwen U ons leven toe en wij vragen dat U ons ogen geeft om te zien. Velen van ons hier worden door U aangesproken in de geest. En ik bid dat wij allen als we de stem van de Heer horen, ons niet afwenden. Dat wij onze harten niet verharden maar dat U onze harten verzacht om te ontvangen. En dat wij vreugdevol bereid zijn om te doen waartoe U ons geroepen hebt. Met ons hele hart. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

 

Koorzang – Guide Me, O Thou Great Jehovah

Leid mij, Heer, o machtig Heiland

Door dit leven aan uw hand

Ik ben zwak, maar Gij zijn machtig

Wees mijn gids in ´t barre land

Brood des levens. Brood des hemels

Voed mij dat ik groei naar U

Voed mij dat ik groei naar U

Amen, amen

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Een leven van toewijding

29 mei 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan