Home Zie de nood van een ander

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kerkfamilie en bezoekers. Wij zijn altijd blij om met jullie samen te zijn. Wij geloven niet dat het toeval is

dat jullie hier nu zijn, of kijken. God wil vandaag tot jullie spreken. Laten wij bidden.

Gebed

Vader, wij danken U dat dit uw huis is, uw plaats en wij zijn hier om U te eren. Alles wat wij doen, is voor U. Wij bidden dat uw naam wordt geëerd en geprezen. En ik bid ook dat iedereen die mijn stem hoort vervuld van vreugde en leven, bemoedigd weer zal vertrekken. Vader, wij danken U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

Koor – “Come, Christians, Join to Sing”

Komt christenen, zingt te saâm, halleluja, amen

Prijst Jezus’ grote naam, halleluja, amen

Looft Hem met hart en stem, wees blij, verheerlijk Hem

Ere komt toe aan Hem, halleluja, amen

Kom, hef uw hart omhoog, halleluja, amen

Vreugde zo hemelhoog, halleluja, amen

Een gids en vriend is Hij, ontferming toont Hij mij

Zijn liefde blijft bij mij, halleluja, amen

Prijst Christus al te saâm, halleluja, amen

Eeuwig leven door Zijn naam, halleluja, amen

Hemelse zangen klinken blij, zijn eeuw’ge goedheid prijzen wij

Voor altijd zingen wij, halleluja, amen

 

Solo – Caity Jean – “Build My Life”

Ieder lied waardig dat wij ooit kunnen zingen

Alle lofwaardig die we ooit kunnen toezingen

Elke ademtocht waardig die wij ooit kunnen ademen

Wij leven voor U

Jezus, de naam boven elke andere naam

Jezus, de enige die kan redden

Elke ademtocht waardig die wij ooit kunnen ademen

Wij leven voor U

Heilige, niemand is zoals U, niemand is aan U gelijk

Open mijn ogen in verwondering, toon mij wie U bent en vervul mij

Met uw hart en leid mij in uw liefde naar hen die mij omringen

Jezus, de naam boven elke andere naam

Jezus, de enige die kan redden

Elke ademtocht waardig die wij ooit kunnen ademen

Wij leven voor U

Heilige, niemand is zoals U, niemand is aan U gelijk

Open mijn ogen in verwondering, toon mij wie U bent en vervul mij

Met uw hart en leid mij in uw liefde naar hen die mij omringen

Ik bouw mijn leven op uw liefde, dat is een sterk fundament

Ik stel mijn vertrouwen in U alleen en ik zal niet beschaamd worden

Heilige, niemand is zoals U niemand is aan U gelijk

Open mijn ogen in verwondering toon mij wie U bent en vervul mij

Met uw hart en leid mij in uw liefde naar hen die mij omringen

 

Schriftlezing – Genesis 12:1-3; 21-33

door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap Genesis 12 en 21. De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En Abraham plantte een tamarisk in Berseba en hij riep daar de Naam van de HEERE, de eeuwige God, aan. Kerkfamilie, mogen wij de ogen en harten hebben om onze zegeningen te gebruiken om toekomstige generaties te zegenen. Amen.

 

Koor – “Come, Thou Fount of Every Blessing”

Kom, o bron van zegeningen, stem mijn hart op uw genâ

Onophoudelijke stroom van goedheid klinkt als luide lofprijs na

Leer mij de melodie te zingen, klanken stijgen naar omhoog

Prijs de berg, vanwaar mijn hulp komt waar uw liefde werd getoond

Vol van vreugde wil ik herdenken dat ik tot U komen mocht

En ik hoop met grote blijdschap straks te komen thuis bij U

Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het, God te verlaten, van wie ik houd

Hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning, daar omhoog

Jezus zocht mij toen ik als vreemdeling van Gods kudde was afgedwaald

Hij redde mij uit gevaren met dierbaar bloed heeft Hij betaald

Geneigd tot dwalen, Heer, ik voel het, God te verlaten, van wie ik houd

Hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning daar omhoog

O, hoe groot is de genade, die mij daag’lijks leidt naar U

Laat uw goedheid als een keten mijn dolend hart aan U binden

Geneigd te dwalen, Heer, ik voel het geneigd de God te verlaten die ik liefheb

Hier is mijn hart, verzegel en neem het voor uw woning daar omhoog

Voor uw woning daar omhoog

 

Solo – Caity Jean – “You Say”

Ik vecht tegen stemmen in m’n hoofd die zeggen dat ik tekortschiet

Tegen leugens die me zeggen dat ik nooit zal voldoen

Ben ik meer dan alleen de som van mijn hoogte- en dieptepunten?

Vertel me steeds weer wie ik ben want dat heb ik nodig

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt, o, ik geloof

Het enige dat er nu toe doet, is alles wat U van mij vindt

In U vind ik mij waarde, in U vind ik mijn identiteit

Want U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt, ja, ik geloof

Alles wat ik heb leg ik aan uw voeten voor U, Heer,

Zijn al mijn nederlagen en overwinningen

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof, wat U over mij zegt

Ja, ik geloof, ja, ik geloof, ja, ik geloof

Wat U over mij zegt ja, dat geloof ik

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek – “Zie de nood van een ander”

door Bobby Schuller

Welkom, het is een vreemde tijd. Voor jou en mij een rare tijd, een verdrietige en angstaanjagende tijd.

En het is ook een tijd waarin de wereld mensen nodig heeft zoals jij. Iemand die hoopvol is, positief, iemand die weet dat wij een grote God dienen, groter dan welk virus ook. Groter dan welke uitdaging

dan ook. De wereld heeft iemand als jij nodig die kan helpen licht te brengen op donkere plekken. De wereld heeft mensen nodig zoals jij. God heeft ons geen lafhartige geest gegeven maar een sterke geest van liefde en gezond verstand. En nog meer dan dat heeft God ons een vreugdevolle geest gegeven. En dit is meer dan ooit een tijd waarin we mensen moeten zijn die niet alleen gewetensvol en wijs zijn en slim en voorzichtig maar vooral ook vreugdevol en hoopvol. Wij hebben lichtpuntjes in de wereld nodig zoals jij. En je bent geen bang of paniekerig persoon. Jij bent het soort persoon die mensen opzoeken voor begeleiding en aanmoediging om het licht van Christus te laten schijnen. En ik wil je aanmoedigen om die persoon te blijven in alles wat er gebeurt.

Als jullie je Bijbel pakken, wij gaan een stevig stuk uit Numeri 6 lezen. Wij sluiten de serie over rentmeesterschap af en de waarde om een vrijgevig persoon te zijn. En vandaag gaan wij het hebben

over het belang van uw nalatenschap, over hoe wij geven, hoe wij generaties zegenen die u misschien nooit zult ontmoeten en over manieren waarop uw geven verschil kan maken voor het evangelie. Dat u misschien zelfs mensen in de hemel zult ontmoeten die zijn geraakt door een of andere daad die u hebt verricht. Ik heb dat gezien als voorganger die met liefdadigheidsinstellingen werkt, die met de daklozen werkt. En natuurlijk samen met de kerk. Je ziet hoe de vrijgevigheid van mensen een sneeuwbaleffect heeft. Als een golf over het leven van anderen. Heel vaak weten ze niet eens welke enorme impact ze hebben gehad. Bij het inzamelen van geld gaat het er veelal om mensen bewust te maken van het feit

dat hun gave verschil maakt in het leven van echte mensen en als het er niet is, worden die mensen niet bereikt. Ik herinner mij hoe Hannah en ik een kerk wilden stichten maar onze kleine kerk van jonge mensen had amper genoeg om te doen wat wij moesten doen. En dus zeiden Hannah en ik dat wij mensen moesten vinden die niet naar onze kerk gingen, maar ons wel wilde steunen. Wij benaderden mensen en hadden op zeker moment een lijst van 88 mensen die ongeveer 20 tot 50 dollar per maand zouden geven en dat was genoeg voor mij om eten op tafel te zetten voor Hannah en mij en onze toekomstige dochter. Hannah was toen zwanger en die mensen gaven trouw. En zo hebben die 88 mensen de kloof overbrugd zodat ik die kerk kon leiden en Hannah en ik konden doen wat wij deden.

Toen ik hier voor het eerst als vrijwilliger kwam spreken had ik geen controle, maar het ging niet zo best.

Het was een seizoen dat wij zagen aankomen. Wij waren blut. Wij konden de rekeningen niet meer betalen. Wij moesten sluiten. Wij hadden zoveel geld nodig wat er dus niet was. De volgende dag liet een dame 10 procent van haar bezittingen aan ons na. Een tiende van de verkoopwaarde van haar huis. Zij schonk haar huis als tiende. Dat kwam op de dag waarop wij het nodig hadden. Het was precies genoeg om ons door die weken heen te helpen, het was de zwaarste tijd die wij met onze kerk beleefd hebben. Die overleden dame heeft nooit geweten dat die kleine daad van vrijgevigheid het gat voor ons gedicht heeft waardoor wij miljoenen mensen konden bereiken. Christen zijn betekent discipel zijn. Die twee kun je niet scheiden. Discipel zijn betekent de volgende generatie opleiden. Opleiden, discipline.

Dan kom ik op een Joodse gewoonte. Joden zijn een van de eerste bevolkingsgroepen geweest die waarachtig om hun kinderen gaven. Ze mensen noemden, ze als mensen behandelden, in ze investeerden. Niet alleen te denken in termen van mijn kinderen maar ook mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen. En niet alleen mijn eigen nageslacht, maar ook dat van mijn natie. De kinderen en kleinkinderen van mijn natie. Het is bijna onzichtbaar in de tekst maar een van mijn favorieten is het verhaal van Abraham die een tamariskboom plantte. Voordat wij hier verder op doorgaan, het Joodse volk is een woestijnvolk. En als je een volk bent in een cultuur die gevormd is in de woestijn overkomen je veel dingen: Je wordt sterker, relaties zijn belangrijker en bovenal door het overleven is bijna elke woestijncultuur, een cultuur van gastvrijheid. Je moet elkaar helpen of niemand overleeft in de woestijn.

Er zijn veel dingen die wij niet begrijpen over de woestijn, ook niet diegenen van ons die uit Californië komen, vooral omdat wij airconditioning hebben. Wat denken jullie dat de belangrijkste moordenaar is in de woestijn? Wat denk je dat dat is? Roep maar. Je hoort water, je hoort beschutting, voedsel, geweld.

En geen daarvan is het juiste antwoord. Als je een Bedoeïen hier zou vragen in het Arabisch wat de nummer één moordenaar in de woestijn is, zal hij heel waarschijnlijk zonder aarzelen zeggen: overstromingen. Overstromingen. Overstromingen? Ja, overstromingen. In de woestijn heb je overal wadi’s en dat zijn dodelijke valstrikken. Droge rivierbeddingen die erg vaak heel verleidelijk zijn omdat er meestal wel wat struikgewas groeit. Je vindt er soms een poeltje voor je schapen of geiten of jezelf.

Vaak is het oppervlak door de zon veranderd in klei maar daaronder zit modder en daar kun je zomaar inzakken. Vaak vind je drijfzand in wadi’s. Dus je komt makkelijk vast te zitten. In Psalm 40 staat bijvoorbeeld: Hij trok mij uit de modderige klei. Daar heeft hij het over, over beddingen die in klei veranderen. Hoewel het in de woestijn amper regent, zal het honderden kilometers verderop wel regenen in een gebergte in de buurt. En al dat afstromende regenwater verzamelt zich tot een stortvloed.

Je kunt het op YouTube zien. Het gebeurt vaak in Utah. Dan zie je dat het ergens pais en vree is en ineens, als een brandslang, razen golven van 5 tot 8 meter hoog die bomen en takken en keien en van alles meenemen. Terwijl je vee loopt te grazen in een dal is het verleidelijk te blijven omdat het zo’n fijne plek is in die hitte. Dat wisten jullie vast niet, hè? Daarom zegt Jezus: Hij die mijn woorden hoort en er

geen gehoor aan geeft is als iemand die zijn of haar huis in een rivierdal bouwt. De regen viel neer, rivieren zwollen op en een machtige vloedgolf stortte zich uit. Je ziet het voor je, zo’n monstergolf die het huis van de dwaas verzwelgt. Wat je ook leert in de woestijn, is de waarde van beschutting. En natuurlijk kennen wij allemaal de waarde van water in de woestijn. Daarmee kom ik op het verhaal van

Abraham die enkele bomen plantte. Abraham is de man die God heeft uitverkoren om te beginnen, van het Joodse volk, een volk van belofte te maken. Een volk dat een zegen voor de hele wereld zal zijn.

Abraham krijgt op de rijpe leeftijd van 100 jaar een zoon, Izak. Izak is net geboren als Abraham een conflict heeft met een plaatselijke koning, de Filistijn Abimelech. Hij zegt tegen Abraham: Ik wil een deal met je maken dat jou achter-achter-achterkleinkinderen en mijn achter-achter-achterkleinkinderen vriendelijk met elkaar zullen omgaan. Ze spreken dus af dat ze goed voor elkaar zullen zijn. En dan brengt Abraham ter sprake. Luister, Abimelech. Dit moet je even weten: Mijn mensen hebben een put gegraven niet ver van hier en jouw mannen hebben die put afgepakt. Bedenk dat een put in de woestijn

een schat is. Uitermate kostbaar. Mijn put is in beslag genomen. O, dat weet ik niet, hoor, zegt Abimelech. En dan wordt het een welles-nietes spelletje. Dan zegt Abraham: Ik geeft je zeven ooilammeren voor dat stuk grond. Ze sluiten een deal en dat wordt het eerste bezit van Abraham in het nieuwe Beloofde Land. En die plek heet Berseba. Berseba betekent zeven putten naar de zeven ooilammeren die ervoor werden verhandeld. En hij heeft een put, een waterbron en er staat dat hij één boom plantte maar ik denk dat het meerdere tamarisken waren. Omdat wij geen woestijnmensen zijn, hebben de meesten van ons geen idee wat een tamarisk is. Een tamarisk is een geweldige boom. Hij kan zo’n 50 meter hoog worden en het prachtige ervan is dat als hij volgroeid is, hij zout op de takken krijgt en dus ‘s morgens water uit de lucht haalt. Dat zuigt hij op als een spons zodat hij halverwege de dag begint te druppelen. En hij plantte meerdere van deze bomen. En het meest bijzondere dat ik over de tamarisk heb gelezen is dat het een van de beste woestijnbomen is omdat de wortels zeer diep reiken. Hij kan in een extreem zilt klimaat overleven maar daardoor groeit hij ook extreem langzaam.

Ruim 2 centimeter per jaar. En dan hebben wij het over een boom van 16 meter hoog. Ergens las ik, en dat is mij bijgebleven, dat het 400 jaar duurt eer een tamarisk zijn volledige hoogte bereikt heeft. Abraham plantte dat tamariskboompje toen hij 100 was. Misschien herinneren jullie je nog wat ik verteld heb over dat Griekse spreekwoord: Een samenleving wordt groot wanneer de ouderen bomen planten waarvan zij weten dat zij zelf nooit onder de schaduw ervan zullen zitten. Dat is letterlijk wat Abraham doet. Hij plant letterlijk een boom als belofte aan zijn kinderen dat ze ooit naar deze plek zullen terugkeren en dan een heel bos met tamarisken zullen aantreffen en koele lucht en een bron waaruit zij en hun vee kunnen drinken. En 400 jaar is bijna precies de tijd die verstrijkt tussen deze daad van Abraham en het moment waarop zijn nageslacht vanuit Egypte het Beloofde Land bereikt. Denk erover na hoe wij een samenleving kunnen creëren, die bomen plant voor de volgende generatie. In de woestijn heb je elkaar nodig. Je kunt niet egoïstisch zijn in de woestijn. In de Bijbel heet Egypte ‘het land van de farao’. Egypte is een weelderig, prachtig land. Het groene deel van Israël met al het water en akkerland wordt Israëls land genoemd, maar de woestijn heet Gods land. De schrijvers van de Bijbel vinden de woestijn gevaarlijk en woest maar ook mooi. Een gebied dat goed is voor de ziel. En een van die goede dingen is vrijgevigheid. Ik sluit af met dit laatste verhaal: Numeri 6, de gelofte van de Nazarener. Er bestaat een gelofte voor Nazareners die ze aan God kunnen doen. Wij weten niet voor hoe lang. Sommigen zeggen 30 dagen, andere 30 jaar. Aan het eind van de Nazarenergelofte worden een paar dingen genoemd die degene die de gelofte aflegt, moet brengen. Dit is de wet van de Nazarener. Wanneer deze gelofteperiode voorbij is moet hij het volgende bij de ingang van de tent van ontmoeting brengen. Daar moet hij de Here zijn offergaven brengen. En dan moet hij van alles meebrengen. Eén lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer. Eén ooilam zonder enig gebrek van een jaar oud als zondoffer en een ram zonder enig gebrek als dankoffer. Plus graanoffers en plengoffers en een mand vol ongezuurd brood, koeken van meelbloem, gemengd met olie en ongezuurde platte koeken met olie bestreken en ‘een letter van banket’. Als je in de oudheid zo’n lijst zou zien, zou dat zoiets zijn als: Je moet 350 kilo filet mignon meebrengen, 80 kilo kreeft, een mandje Rolexen en je Ferrari. Zo duur allemaal dat bijna niemand zoiets kan opbrengen in zijn hele leven. De meeste jonge mannen en vrouwen die dat deden verlengden hun Nazarenergelofte tot ze genoeg mensen in hun gemeenschap wisten over te halen om hen met hun vrijgevigheid te steunen. Met andere woorden, geen enkele Nazarener kan dit alleen doen. Er is één rijk persoon of een groep mensen in het dorp of hun synagoge die zich om hen heen schaart en zegt: Wij geloven in je gelofte. We brengen die kostbaarheden bijeen

en gaan met je mee naar de tempel en als ze die offergaven aanbieden, scheert de priester het hoofd van diegene, en neemt diens haarlokken die de verstreken tijd en het gebrachte offer symboliseren en dat wordt op het altaar verbrand en dat ruikt bijzonder. Als wij aan verbrand haar denken, denken wij aan stank. Maar voor hen ging het om een jongere die de Nazarenergelofte had afgelegd. Maar dat kan hij alleen als een oudere en rijkere gemeenschap hem steunt bij die offerdaad. Dat brengt mij bij Handelingen 21. Kijk naar Paulus, een orthodoxe rabbi uit Jeruzalem. Hij zegt: Ik ben een leerling van

Gamaliël. Ik ben een rabbi en ik ken dus de wet. Ik leef volgens de wet en ik gehoorzaam de wet. En dan doet hij iets verrassends. Hij vindt vier jonge mannen die al jaren naar de Nazarenergelofte leven en het geld niet hebben voor hun offer. Hij roept de kerk bijeen en zij leggen hun bezittingen bij elkaar.

En dan doet Paulus dagenlang zelf de Nazarenergelofte met die jongens. Hij gaat met ze naar de tempel. Hun hoofden worden kaalgeschoren en ze brengen het geld bijeen waarmee ze hun offer kunnen voltooien. En dat vieren ze dan samen. Is dat niet prachtig? Als ik aan dat verhaal denk, denk ik eraan hoe het is om oog te hebben om de nood te zien. Wat moeten die vier jongens gevoeld hebben toen Paulus dat voor ze deed en ze voorzag van wat ze nodig hadden. De indruk die die boodschap gemaakt moet hebben in een stad met een half miljoen Joden, het hart van het Jodendom als de kerk zegt: Wij schenken aan die jongens zodat ze die bijzondere gelofte aan God kunnen doen. Wij staan aan hun kant en aan jouw kant. Op die manier is geven zo’n geschenk aan de volgende generatie. Ik wil jullie vandaag meegeven dat in vrijgevigheid je oog hebt voor de ander en dat je zult begrijpen dat je niet altijd het effect ervan zult zien maar als je aan een kerk of aan een goed doel schenkt als je schenkt aan dingen die je ter harte gaan als je studenten of jongeren steunt. Als je mensen op die manier ondersteunt, maak je zoveel impact. Het betekent zoveel.

Gebed

Heer, wij komen tot U en vragen in Jezus’ naam dat U ons ogen geeft om de nood te zien nu wij deze serie afsluiten. Wij bidden, Heer, dat wij meer dan wat ook wijsheid krijgen en ogen om te zien en de bereidheid om vrijgevig te zijn. Sommigen zullen zeggen: Ik heb niets om te geven. Heer, ik geloof dat wij op verschillende manieren kunnen geven. Onze tijd, onze wijsheid, ons werk. Heer, wij bidden dat U ons leert dat geven een manier is om te zeggen: God, wij houden van U, en God, wij geloven in de volgende generatie. En daarvoor, Vader, bid ik in Jezus’ naam. Wij houden van U en bidden in zijn naam.

Amen.

Koor – “Hallelujah Chorus”

Halleluja, halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja

Koning der koningen en Here der heren

Koning der koningen en Here der heren

En Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig

Voor eeuwig en eeuwig

Halleluja, halleluja

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Zie de nood van een ander

29 maart 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan