Home Ga voor het beste

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers. Welkom, kerkfamilie. Hartelijk dank dat jullie hier met ons zijn. Jullie zijn geliefd. De Bijbel is geen geschiedenisboek. De Bijbel is een boek met voorbeelden. Alles in de Bijbel is vandaag voor ons

bestemd. Je bent geliefd. Blij dat jullie vandaag met ons zijn. Hier, of als kijkers online of voor de tv. Prachtig zoals de Heilige Geest ons uit alle windstreken bijeenbrengt. Wij zijn blij met jullie en geloven

dat God je iets goeds te zeggen heeft.

Gebed

Heer, wij komen tot U in Jezus’ naam. Velen van ons leggen U hun zorgen en uitdagingen voor. Wij leggen U onze overwinningen voor en willen u alle eer geven. Heer, wij loven U en wij danken U en wij verheffen uw naam. Dank voor alles wat U in ons leven doet. Wij houden van U. ]Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – It All Belongs to You

Van U, o Heer, is de grootheid en de macht

De glorie, de majesteit en de pracht

De maan en de sterren verkondigen de majesteit van uw domein

En nu, o Heer, geven wij U dank en prijzen uw grote naam

En alles behoort U toe, en alles behoort U toe

Onze harten zijn vol lof voor alles wat U doet

Het offer dat U vraagt komt enkel van uw hand, o Heer

Alle eer, alle dank, alle wijsheid, alle lof

Het behoort U allemaal toe

Heer, U bent zo trouw geweest, U hebt voorzien in al onze noden

En nu brengen wij U onze gaven en leggen ze aan uw voeten

En alles behoort U toe, en alles behoort U toe

Onze harten zijn vol lof voor alles wat U doet

Het offer dat U vraagt komt enkel van uw hand, o Heer

Alle eer, alle dank, alle wijsheid, alle lof

Want van U is het koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Het behoort U allemaal toe, amen

SchriftlezingLukas 14:7-11 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 14:7-11. Toen Hij merkte hoe de genodigden de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen sprak Hij deze gelijkenis tot hen. Wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent ga dan niet aanliggen op de ereplaats opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: Geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga op de laatste plaats aanliggen opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Amen.

Interview – Danielle Strickland

BS = Bobby Schuller en DS = Danielle Strickland

(Introvideo)

Danielle Strickland is spreker, auteur en wereldwijd ijveraar voor rechtvaardigheid. Zij heeft jarenlang initiatieven gelanceerd tegen mensenhandel en wereldwijd gewerkt aan geestelijk leiderschap. Danielle heeft de hele wereld afgereisd om de problemen van vandaag de dag in onze wereld te helpen bestrijden. Haar nieuwe boek, The Other Side of Hope is geïnspireerd door de wanhoop die zij heeft gezien. Niet alleen in de wereld, maar ook uit eigen ervaring en zij deelt hoe je hoop kunt vinden in een donkere wereld. Welkom, Danielle Strickland.

BS Danielle, hoi. Dank voor je aanwezigheid vandaag.

DS Het is zo leuk om bij jullie te zijn.

BS Voor degenen die je verhaal nog niet hebben gehoord kun je ons iets vertellen over je verhaal en je geloofsreis?

DS Absoluut. Ik had een ontmoeting met Jezus toen ik in een gevangeniscel zat. Ik was verslaafd aan drugs, een jeugddelinquent. Hoop maakte toen geen deel uit van mijn leven. Door die ontmoeting realiseerde ik me dat ik niet alleen was dat God van mij hield en niet voortdurend teleurgesteld in mij was, zoals ik dacht. Mijn situatie veranderde niet, ik veranderde mijn houding en begon rustig in te gaan op de uitnodiging die God mij gaf om te helpen en te dienen en samen met Hem andere mensen te vertellen dat ze niet alleen waren. En zo kwam ik 23 jaar bij het Leger des Heils terecht. Ik heb jaren van mijn leven besteed aan de bestrijding van mensenhandel en te proberen vrouwen uit de sekshandel te halen kerken gestart en ook discipelschapstrainingen gegeven tot ik hier met jou sta te praten.

BS Gaaf. Even over het begin van je verhaal. Ik weet dat er nog zoveel te vertellen valt, maar hoe was je als jongere? Je was een tiener, in de cel, aan de drugs. Hoe is dat gebeurd? Dat lijkt zo’n tragische start van je leven.

DS Over veel daarvan schrijf ik voor het eerst in dit boek. Ik heb diverse boeken geschreven, maar ditmaal schrijf ik veel meer over wat er in die jonge jaren is gebeurd: Seksueel misbruik en trauma’s in mijn eigen leven waardoor de pijn die ik in mijn leven had en waaraan ik probeerde te ontsnappen door drugs, door rebellie, door zoiets van ik geef het maar op, want het is te moeilijk om ermee te dealen.

BS Dat moet een van de redenen zijn waarom je zo gepassioneerd bent over andere mensen die dit soort trauma’s en uitdagingen meemaken.

DS Absoluut. En hoop is een van die dingen. Hoop maakt deel uit van de natuur van God. De bron van alle hoop komt van God zelf en dat maakt hoop zo krachtig want als je hoop ziet, ook al is het van een afstand dan zie je iets eeuwigs. Iets dat ervoor altijd toe doet. Er zit een kracht, een potentie in hoop. Maar zeker, dat idee dat ik, toen ik hopeloos was in mijn leven in een ontmoeting met God hoop kreeg.

En dat kan nog steeds met mensen gebeuren.

BS Je hebt een nieuw boek en ik wil mensen aanmoedigen dit boek te kopen. Het heet The Other Side of Hope. Vertel eens… Ik denk dat een van de kernen is hoe je onderwijs of je kijk op hoop in het geloof is veranderd. Vertel daar eens wat over.

DS Ik denk dat ik, net als veel andere mensen, hoop verwarde met geluk. Ik denk dat we van hoop een soort eeuwig optimistische kijk op het leven maken. En als het niet goed gaat, als de omstandigheden moeilijk zijn of als er pijn of gebrokenheid is of zelfs onder de oppervlakte van hoe ons leven eruitziet een diep verdriet zit. Wij denken dat verdriet gelijk staat aan wanhoop. Maar wat ik ontdekte is dat het om de waarheid gaat. Dat hoop oneindig eerlijk is, omdat God eerlijk is en waar wij hoop vinden, glimpen van God aan het werk in ons leven is vaak wanneer wij eerlijk zijn tegenover andere mensen en tegenover onszelf en we klagen, wij treuren, maar wij zien God in ons verdriet. We vinden God op die moeilijke plaatsen. En zodra je God vindt in de vorm van hoop in je verdriet, is die hoop Paulus zegt het zo in de evangeliën: Ik ben een gevangene van die hoop. Alsof ik niet aan die hoop kan ontsnappen want nu, zoals de psalmist zei, kan ik nergens heen. Ik kan naar de hoogten gaan, ik kan naar de overkant van de zeeën gaan ik kan in de diepte van de hel afdalen, en daar zal God zijn. Dat is hoop.

BS Wij willen optimistische mensen zijn maar wat jij zegt is dat we soms bijna het gevoel hebben, misschien in de kerk dat wij moeten ontkennen wat er eigenlijk gebeurt of dat wij moeten doen alsof er niets ergs gebeurt in ons leven. En je zegt dat er waarschijnlijk een gevaar schuilt in het gewoon wegdrukken van die emotie.

DS Absoluut. Een van de hoofdstukken in het boek gaat over de Herculesmythe dat wij allemaal verslaafd zijn aan de mythe van overstijgen dat wij ons allemaal beter voordoen dan wij zijn. En die pretentie om beter te zijn dan wij zijn dat is het tegenovergestelde van authenticiteit en hoop. En dat is waar cynisme wordt gekweekt in dit leven dat probeert te doen alsof het altijd opwaarts stijgt, beter wordt. Maar dat is niet zo. En dus zijn wij cynisch over onszelf en spiegelen dat naar andere mensen. Er is iets verlichtend aan het in relatie staan met Jezus die juist het tegenovergestelde doet. Letterlijk is het evangelieverhaal dat Jezus afdaalt en naar beneden komt en dan is Hij authentiek menselijk en dat geeft ons toestemming om ook authentiek menselijk te zijn.

BS Wie denk je dat de persoon is waarvan je hoopt dat die dit boek leest? Ik weet dat je zoals elke auteur een persoon voorstelt. Hoe ziet die persoon eruit toen je dit boek schreef?

DS Een van de mensen die ik in gedachten had is een vrouw die ik ken, die worstelt met het leven. Die steeds weer worstelt met klinische depressie en probeert zich er elke dag doorheen te slaan. De gesprekken die ik met haar had Daar was ik mij van bewust toen ik dit boek schreef.

BS Danielle Strickland, heel erg bedankt. Dit is een krachtig boek. Als je iemand kent die wat aanmoediging nodig heeft die misschien een moeilijke tijd doormaakt. Vaak worden wij geconfronteerd met gezondheidsproblemen dingen met onze kinderen. Wij gaan door tijden waarin wij denken God, waar bent U? Dit is een boek dat je veel kracht en hoop geeft om er doorheen te komen. Het heet De andere kant van hoop door Danielle Strickland. Dank je, Danielle, dat je vandaag bij ons bent.

DS Dank je. God zegene jullie.

 

Solo – In Jesus Name door Noelle Lidyoff

Ik spreek de naam van Jezus over je uit in je pijn, in je verdriet

Ik zal mijn God vragen te bewegen

Ik spreek de naam omdat het alles is wat ik kan doen

In wanhoop zoek ik de hemel op en bid dit voor jou

Ik bid voor jouw genezing, dat de omstandigheden zullen veranderen

Ik bid dat de angst van binnen zal vluchten, in Jezus’ naam

Ik bid dat er vandaag een doorbraak zal plaatsvinden

Ik bid om wonderen in je leven, in Jezus’ naam, in Jezus’ naam

Zijn naam heeft alle autoriteit en verklaart zegeningen,

Elke belofte die Hij trouw nakomt

Ik spreek de naam die sterker is dan het graf

Hij is groter, Hij is sterker,

Hij is de God van het mogelijke

Ik bid voor jouw genezing, dat de omstandigheden zullen veranderen

Ik bid dat de angst van binnen zal vluchten in Jezus’ naam

Ik bid dat er vandaag een doorbraak zal plaatsvinden

Ik bid om wonderen in je leven, in Jezus’ naam, in Jezus naam

Kom geloven, kom ontvangen

O, de kracht van Zijn Geest is nu voor altijd de jouwe

Kom geloof het, kom ontvang het

In de machtige naam van Jezus zijn alle dingen mogelijk

Ik bid voor je genezing, dat de omstandigheden zullen veranderen

Ik bid dat de angst van binnen zal vluchten in Jezus’ naam

Ik bid dat er vandaag een doorbraak zal plaatsvinden

Ik bid om wonderen in je leven in Jezus’ naam

Ik bid voor opwekking, voor herstel van geloof

Ik bid dat wat dood is tot leven zal komen in Jezus’ naam

In Jezus’ naam

 

Zang – Good to Me door Noelle Lidyoff en de Voices of Hope

In mijn droogte leste U mijn dorst

En ook al vluchtte ik, U hield van mij op mijn slechtst

U schonk genade, u gaf mij leven

U nam mijn naam en veranderde die zodat ik kon opstaan

Ik zegen Uw naam want U bent zo goed

Ik breng U lof, want U bent zo goed voor mij

Ik hoef niet te vragen, U kent mijn behoeften

Uw liefdevolle vriendelijkheid houdt niets achter

Jezus, U bent alleen maar goed voor mij geweest

En van het oosten recht naar het westen wist U mijn fouten uit

Tot er niets meer over is

Alles wat ik kan doen is vol ontzag staan en me aansluiten bij de rest

Als we U dit lied aanbieden

Ik zegen Uw naam want U bent zo goed

Ik breng U lof, want U bent zo goed voor mij

Ik hoef niet te vragen, U kent mijn behoeften

Uw liefdevolle vriendelijkheid houdt niets achter

Jezus, U bent alleen maar goed voor mij geweest

Ja, ik heb geproefd en ik werd overspoeld met uw goedheid

Ja, ik heb geproefd en ik werd overspoeld met uw goedheid

Ik zegen Uw naam, want U bent zo goed

Ik breng U lof, want U bent zo goed voor mij

Ik hoef niet te vragen, U kent mijn behoeften

Uw liefdevolle goedheid houdt niets achter

Jezus, U bent alleen maar goed voor mij geweest

Jezus, U bent alleen maar goed voor mij geweest

 

Welkom door Bobby Schuller

Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Ik dacht laatst over hoe belangrijk de kerk altijd is geweest in onze samenleving. Een plek waar je elke week bijeen komt en tot een gemeenschap behoort. Een plek waar wij samenkomen voor Gods troon. Het is zo’n belangrijk ritme in het leven. Ik wil je bemoedigen om in te haken bij een kerk. De kerk is net een sportschool. Je gaat niet eenmaal. Je moet echt deel uitmaken van een kerk. Je moet regelmatig, elke week erheen gedurende een half jaar. Dan ga je mensen ontmoeten en vrienden maken. Dat is zoiets moois om in je ritme te hebben. Als je hier nieuw bent, wil ik je aanmoedigen om niet alleen hier te zijn maar hier elke week te komen. Als onderdeel van een vaste gewoonte. Over een half jaar zul je blij zijn dat je dat gedaan hebt.

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, wil je opstaan? Dan zeggen wij dit samen zoals wij elke week doen. Houd je handen als in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

 

Ga voor het beste

door Bobby Schuller

De titel van mijn boodschap vandaag is: Investeer in God, investeer in mensen. Dat betaalt zich uit. Er is iets in het leven dat Jezus ons leert dat een goed advies is of je nu gelovig bent of niet. Hij vertelt ons dat zij die nederig zijn, verhoogd zullen worden en zij die zich verhogen, vernederd zullen worden. Er is een principe in de wereld dat je kunt bestuderen door eenvoudigweg de manier waarop anderen zich gedragen te observeren. Namelijk dat mensen die zich nederig opstellen, verhoogd worden zowel in dit leven als in het volgende. Vandaag wil ik het hebben over het belang om je zoveel mogelijk niet gekwetst te voelen. Over het vrij worden van het vergelijken van jezelf met andere mensen van het blijven hangen in die theekransjes waar iedereen praat over alle geweldige dingen die ze doen in de ban zijn van je financiën door dingen te bezitten om indruk te maken op andere mensen, in plaats van ze gewoon voor jezelf te willen. En de vele valkuilen die ontstaan als wij onszelf altijd verheerlijken voor mensen vanwege iets dat veel dieper zit. En hoe zelfs als wij indruk maken op die mensen die behoefte die in ons zit, niet echt wordt vervuld. Dat een echt succesvol leven, of je het nu hebt over wereldse zaken als het bedrijfsleven of de academische wereld of over het geestelijke leven echt succes volgt als wij onszelf bescheiden opstellen. Als wij het leven benaderen met een lege beker, niet met een volle beker. Als wij komen met open handen, niet met gebalde vuisten. Als wij komen om een behoefte te vinden en die te vervullen in plaats van naar iedereen te komen om hen te laten voldoen aan onze behoeften of om hen onze dingen te laten bewonderen. En het belangrijkste in het leven, het oude gezegde wie goed doet, goed ontmoet is waar. Het is waar. Als je je somber voelt en je hebt wat aanmoediging nodig moedig andere mensen aan en je zult het voelen. Ik voel het letterlijk. Als ik naar iemand kijk en ik zeg, bedankt voor wat je doet, en ik meen het of ik moedig iemand aan omdat hij iets geweldigs voor mij doet dan voel je dat in je lijf. Heb jij dat ook? Het doet je gewoon goed als je anderen opheft. En als je dat doet, begin je voor jezelf een gigantische bank van goodwill op te slaan in het koninkrijk der hemelen, die zich uitbetaalt in dividenden in je leven. Dit is trouwens wat Jezus ons leert. Het is een belangrijk onderdeel van Jezus’ bediening om ons de economie van de hemel te leren. In de wereld hebben we economie, en dollars en centen en bedrijven en zo maar het koninkrijk der hemelen heeft een eigen economisch systeem. Een systeem waarin wij kunnen investeren en waaruit wij kunnen putten. Een systeem waarin velen van ons enorme geestelijke schulden hebben die wij voor ons gevoel nooit kunnen afbetalen. Voelen wij dat weleens zo? Jezus leert ons: Bewaar voor jezelf schatten die in de hemel zijn waar mot en roest niet kunnen vernietigen en dieven niet kunnen stelen. Velen van ons die zijn opgegroeid met de kerk of de zondagsschool denken bij de hemelse schat niet aan schatten in de hemelen Dat is een vertaalfout in de Engelse Bijbel. In andere vertalingen komt die meestal niet voor. In het Engels staat er meestal hemel maar in het Grieks staat er eigenlijk de hemelen. Omdat in Jezus’ tijd het woord hemel niet alleen de plek betekende waar je naartoe gaat als je sterft als je op Christus vertrouwt. Het betekende niet alleen de hemel met de parelpoorten. De hemel kon ook het heelal betekenen. De sterren en de planeten en zo. En de hemel kan letterlijk de lucht om je heen betekenen. In die dagen kon je in het Aramees zeggen: Een vogel vloog van die boom door de hemel naar die boom want de hemel was als de lucht om je heen. Dus, een schat opslaan in de hemelen betekende niet per se de hemel als hiernamaals. Het betekende dat het als een schat in de lucht is. Een geestelijke schat. Een schat die om je heen is. Wat voor schat kan dat zijn? Dat slaat nergens op. Straks meer daarover maar ik wil je vandaag vertellen dat het de beste schat in deze wereld is. Wie van ons opgroeide met de zondagsschool, dacht bij een schat in de hemel aan Dagobert Duck die van een duikplank springt in een bad vol gouden munten. Heeft iemand ooit Duck Tails gekeken? Vast niet. Ik denk dat schatten in de hemel, wat Jezus ons leert, Joodse wijsheid is dat er iets ongrijpbaars in de lucht is, waaruit wij in ons leven kunnen putten als we daarvoor onze schat daar maar investeren. Als je iets oppikt van wat ik zeg, laat het dan dit zijn: Sla een schat op in de hemel. Het is geen goud als je sterft, maar dingen als gunst. Gods gunst in je leven. Die opent deuren die niemand kan sluiten. Die sluit deuren die niemand kan openen. De gunst van je buren. Gunst bij je stad. Het zijn mensen die zeggen: Zij is, of hij is een betrouwbaar persoon. Werk met hem, werk niet met hem. Werk met haar, werk niet met haar. Het is wijsheid. Wijsheid is een hemelse schat die, als je hem eenmaal bezit, niemand van je kan stelen. Niemand kan hem van je afnemen. En als je hem deelt, groeit hij alleen maar. Of vreugde. Vreugde van de Heilige Geest is een hemelse schat die niemand je kan afnemen. Goede wil door te doen wat juist is. Goede wil in je zaken met je baas of je werknemers of je buren of je familie. Dat is een hemelse schat die niemand je kan afnemen. En die betaalt zich uit, mijn vrienden, in dividenden. Je kunt al het geld in de wereld verliezen maar een hemelse schat hebben, is iets beters. Iets veel beters. En let wel, op de manier waarop sommigen een schat in de hemel hebben, hebben veel mensen iets wat je een hemelse schuld kan noemen. Een hemelse schuld. Dat je geleend hebt van goede wil en dat je achterloopt op je beloftes. Als mensen je zien, niet met jou kunnen samenwerken en dat ze je niet vertrouwen. Hemelse schulden zijn dwaasheid. Keer op keer dezelfde domme fout maken en mensen slecht behandelen en mensen neerdrukken en niet de belangrijkste dingen vooropzetten zoals je kinderen en je gezin en je waarden. Als je die dingen aan de kant zet en je vervalt in de wereldse manier van leven zijn de vruchten van hemelse schuld dingen als verveling. Dingen als al het geld in de wereld hebben, maar helemaal leeg zijn. Zoals het hebben van middelen, maar geen betekenis. Het is geen leven van volheid en rijkdom zoals iemand die een schat in de hemel heeft opgeslagen maar eerder een leven van gebrek, zelfs als je alles in de wereld hebt. Het is een leven waarin mensen in het beste geval onverschillig en in het slechtste geval wantrouwend naar je kijken. Wij kennen allemaal mensen die schulden hebben gemaakt in het koninkrijk der hemelen en wij kennen allemaal mensen die een schat hebben in het koninkrijk der hemelen. En je wilt een van die mensen zijn die een schat in de hemel hebben. Het is een schat die je vandaag kunt bezitten. Ik wou dat mensen gewoon deden wat ik zeg. Dit is een goede raad, mijn vriend. Als je dit doet, beloof ik je dat je leven beter zal worden. Dus in het leven is het zo belangrijk dat wij stoppen met proberen indruk te maken op de wereld met wereldse schatten maar dat wij proberen indruk te maken op de Heer met hemelse schatten. En dat wij voor onszelf die dingen verzamelen die niet roesten en tenietgaan. En dit is wat Jezus ons leert. Het begint met de waarde van een hart dat is als een lege beker een hart dat klaar is om te leren, om te ontvangen, om van anderen te horen. Niet van een hart dat arrogant, hoogmoedig, verbitterd en gemakkelijk te beledigen is. Het komt uit een hart dat nederig is. Dat zegt: Heer, vergeef mij mijn zonden want ik heb alle anderen ook hun zonden vergeven. Dat is het Onze Vader. Jezus leert de discipelen nederig te zijn omdat dat de beste manier van leven is. Dit was niet zo gebruikelijk in zijn tijd. In Rome draaide alles om glorie. Het was in die wereld dat Jezus zei dat in deze wereld iedereen gezag uitoefent en alles draait om glorie. Nee. Als je in het koninkrijk van God wilt leven, moet je dienen. Je moet nederig worden. Zij die de minsten zijn, zullen de grootsten zijn in Gods koninkrijk. Daarom kleedde Jezus zich als slaaf. De laagste positie in Rome. Beschamend, vernederend, gekleed als een slaaf, waste de voeten van zijn leerlingen. Zou dat niet raar zijn als je beroemde professor zich als slaaf verkleedde en de voeten van alle studenten ging wassen? Het was nog vreemder in Jezus’ tijd. Hij was een aparte kerel. Hij is een aparte kerel, die Jezus. Hij doet dingen die wij niet gewend zijn. Hij daagt de manier uit waarop wij dingen zien. Maar alles wat Hij ons leert, is goed advies voor een goed leven. Er is een verhaal over Jezus die aan tafel zit bij een vooraanstaande farizeeër. Farizeeër zijn is iets goeds in die dagen. Het is als een beroemde dominee. Het zou zijn alsof Jezus wordt uitgenodigd bij onze versie van Billy Graham en Billy Graham is daar en er zijn allerlei beroemde religieuze leiders en denkers en mensen die goede doelen en dingen bezitten en waarschijnlijk wordt Jezus er zelf geëerd als inmiddels beroemde profeet en rabbi. En terwijl Hij daar rustig zit te kijken naar deze mannen rond de tafel zijn ze allemaal zachtjes maar efficiënt aan het strijden om een ereplaats aan de tafel. Iedereen wil dichter bij Billy Graham zitten. En hoe dichter ze bij hem zitten, gaan ze van: Wat doet hij? Waar komt hij vandaan? En Jezus kijkt naar hen en dan lees je in deze tekst, Lukas 14: Toen Hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen sprak Hij een gelijkenis tot hen. Wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent ga dan niet aanliggen op de ereplaats opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: Geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Is zoiets jou ooit overkomen? Misschien niet. Mij is zoiets zeker zes keer in mijn leven overkomen. Dat is echt heel naar om mee te maken. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga dan op de laatste plaats aanliggen opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dat doen wij allemaal, hè? Als wij in een groep onder gelijken zijn is er iets raars dat sommigen van ons ervaren misschien verkeer je in academische kringen en alle professoren zijn er en ze praten over de papers die ze gepubliceerd hebben of misschien ben je met andere moeders of ouders en ze praten over alle geweldige dingen die hun kinderen doen of het nieuwe huis dat ze hebben of misschien ben je met je collega’s, andere ondernemers of andere advocaten, of andere artsen of wat dan ook en ze praten over hun onderscheidingen en je hebt de neiging om ook te vertellen wat je hebt gedaan en opscheppen over de dingen die je hebt. Maar dat voelt niet helemaal in de haak. Er hangt een akelig gevoel omheen dat wij niet willen in ons leven. Als wij nederig zijn, laten wij die dingen los. Kunnen wij vandaag besluiten om dat allemaal los te laten. Laten wij ons ego loslaten en proberen dingen te bewijzen aan je collega’s. Je hoeft niets te bewijzen aan je collega’s of je ouders. Laat het gewoon los. Wees vrij. Zou het niet vrijheid zijn als wij in plaats van altijd trots en lichtgeraakt te zijn en te leven met een soort kwetsbaarheid waardoor je makkelijk pootje gelicht wordt wij veel sterker waren en gewoon ontspannen in het leven stonden? Als je in mensen investeert, komt het vanzelf bij je terug. Als je mensen verhoogt, zul je je onmiddellijk zelf verhoogd voelen En het goede in de wereld om je heen brengen. Als je je neerslachtig en ongemotiveerd voelt, probeer dan iemand te motiveren en je voelt je als het ware opgepept en gemotiveerd en klaar om te gaan. Als je je schuldig voelt over het leven, schuldig over iets begin dan andere mensen te vergeven die je gekwetst hebben en je zult genade uit de hemel en van God gaan ervaren. Bemoediging is een geestelijke gave die we moeten beoefenen. Wij kunnen dit samen doen. En luister, dat doe je ook. Je slaat je arm om iemand heen, en je zegt dat het nog niet voorbij is. Je overtuigt jezelf ervan dat het nog niet voorbij is. Je overtuigt hen dat ze vergeven zijn en je overtuigt jezelf dat je vergeven bent. Je overtuigt hen dat God van hen houdt dat de beste dagen voor hen in het verschiet liggen en je overtuigt jezelf. Zelfs nu ik dit zeg, voel ik mij bemoedigd. Het is als een principe in het leven dat als je mensen bemoedigt het grote verschil in de wereld maakt. Waarom zou je zo’n geweldig cadeau niet weggeven als het je niets kost. Wat een geschenk zou dat zijn. En wat een geschenk is het voor je naaste als je ze bemoedigt. Wat een geschenk is het voor je vrienden om ze te vertellen: Ik ben zo blij je te zien. Ik heb je gemist. Om tegen je vrouw of man te zeggen: Ik ben zo blij dat ik met je getrouwd ben. Ik ben zo dankbaar dat ik met jou mag leven.

Om tegen je kleinkinderen te zeggen dat ik zo trots op je ben. Ik ben zo blij dat ik je in mijn leven heb. Zelfs als je die dingen weer zegt, voel je dat het je goed doet. En dat is niet waarom wij het doen, maar er zijn zoveel voordelen. Er zijn zo weinig dingen in deze wereld die zo’n groot persoonlijk voordeel opleveren tegen zo weinig kosten. Waarom zouden wij het niet doen? Als je andere mensen verhoogt, verhoog je jezelf. Als je andere mensen verhoogt, word jij verhoogd. En vergeet niet de Heer te danken.

Dank de Heer voor je naar bed gaat en dank Hem als je opstaat. Doe je dat? Probeer het eens en zie hoeveel beter je leven wordt. Als je je woorden gebruikt om het leven van je naaste te beïnvloeden en mensen te zegenen, komt dat bij je terug en zal alle verschil in de wereld maken.

 

Gebed

Heer, wij zegenen uw naam en wij danken U voor het leven. Dank U dat wij hier mogen zijn in uw aanwezigheid. Wij zijn zo dankbaar. Vergeef ons de keren dat wij zo lichtgeraakt en arrogant zijn geweest en wij bidden dat U ons vergeeft in Jezus’ naam en ons helpt meer op Christus te lijken. Dat is de beste manier om te leven. Heer, ik bid voor mijn vrienden hier en ik ben dankbaar voor hen. Ik bid dat U hun families zegent en al hun werk zegent. Ik bid dat U deze week deuren voor hen opent als ze te maken hebben met beproevingen en uitdagingen in hun gezinsleven. Gezondheidsproblemen. Heer, laat dit een week van overwinning zijn. Dat proclameer ik. Dit wordt een week van overwinnen in je leven. En zorg ervoor dat je God prijst als het gebeurt. Het is zijn werk. Heer het is in uw naam dat wij bidden, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Ga voor het beste

29 januari 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan