Home Maak het verschil – Nieuw leven

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom kijkers en welkom kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie hier bij ons zijn. Gods woord is zijn borg. Door Hem ben je gered, hersteld, uitgekozen, dus kun je Hem van harte vertrouwen. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie met ons zijn, waar je ook bent. Ik weet het, dat zeg ik elke week. Maar waar je ook kijkt, God heeft vandaag een woord voor je. Heel vaak als we een moeilijke periode doormaken kan één woord van de Heer alles veranderen. Ik bid dat je deze morgen, of deze avond, waar je ook bent iets prachtigs van de Heer zult ontvangen.

 

Gebed

Vader, wij komen tot U in Jezus’ naam. En wij danken U dat wij vrijmoedig tot U mogen komen. Als uw kinderen komen wij en vragen U wat wij nodig hebben. In uw nabijheid prijzen wij U. Vader, wij bidden dat uw Heilige Geest ons zal aanraken, waar wij ook zijn. Vervul ons met uw hoop en uw macht en vooral uw zalving. Dat bidden wij U in de machtige en krachtige naam van Jezus, amen. Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor“Zion’s Walls”

Kom vaders en moeders, kom zusters en broeders

Kom, zing met ons mee een lofzang op Sion, een lofzang op Sion

O vaders, bent u niet vastbesloten ons te ontmoeten binnen de muren van Sion?

Wij zullen roepend rondgaan, roepend rondgaan, we zullen roepend rondgaan

Over de muren van Sion, de muren van Sion

Kom vaders en moeders, kom zusters en broeders

Kom, zing met ons mee een lofzang op Sion

Kom vaders en moeders, kom zusters en broeders

Kom, zing met ons mee een lofzang op Sion

O vaders, bent u niet vastbesloten ons te ontmoeten binnen de muren van Sion?

Wij zullen roepend rondgaan, roepend rondgaan we zullen roepend rondgaan

Over de muren van Sion, de muren van Sion

 

SchriftlezingEzechiël 37:24-27

Door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Ezechiël 37:24. En mijn knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen tot in eeuwigheid en Mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. Amen.

 

Interview – Tim Timberlake

BS = Bobby Schuller en TT = Tim Timberlake

(Videofragment)

Tim Timberlake is auteur en voorganger in de Celebration Church, die vestigingen heeft in Jacksonville, Florida, en Creedmoor, North Carolina. Op zijn 18e dwong de tragische dood van zijn vader hem tot een levensstijl waarbij hij elke dag op zoek ging naar Gods zegeningen. Zijn nieuwe boek heet The Power of 1440: Making the Most of Every Minute in a Day. Het leert ons, onze tijd zinvol te besteden zoals God het bedoeld heeft. Applaus voor Tim Timberlake.

BS: Voorganger Tim, fijn dat je hier bij ons bent.

TT: Het is een eer en een voorrecht. Hoe is het met jou?

BS: Ik ben blij dat je op deze zondag, als jij ook kerkwerk te doen hebt toch de tijd neemt om met ons te praten. Dat doet mij wat.

TT: Het is een grote eer.

BS: Wij zijn je dankbaar. Wil je voor degenen die je niet kennen, iets vertellen over je geloofsreis en over wat je ertoe gebracht heeft, voorganger te worden?

TT: Ik wilde nooit voorganger worden. Ik maakte mee hoe mijn ouders begin jaren ’70 een kerk stichtten in het plaatsje Creedmoor in North Carolina. Zij begonnen met negen biddende moeders en gingen onderwijzen uit het Woord van God en al snel begon de kerk te groeien. Ze groeiden van negen naar ongeveer 300 en van 300 naar 1000 van 1000 naar 2000. De groei was exponentieel en ze kregen een grotere aanhang dan het stadje inwoners telde. En terwijl ik zag hoe mijn ouders deze kerk leidden en mensen over de hele wereld tot de Heer brachten, kreeg ik een glimp en een beeld van wie God is en hoe Hij werkt. Toen ik 12 was, kwam mijn vader op een dag thuis met mijn moeder. Hij zei dat wij moesten gaan zitten. Ik ben een van zeven kinderen. Hij ging zitten en zei dat hij net gediagnosticeerd was met terminale stadium 4 keelkanker. Dat was een donderslag bij heldere hemel. Voor mij was hij mijn held, dus was mijn perspectief op dat moment: Oké, als dit hem overkomt, als dit ons overkomt welke kans heb ik dan om ook maar in de buurt te komen van het vervullen van de opdracht die God voor mij heeft? En ik keerde mij op dat moment af van de dingen die ze mij hadden geleerd de dingen die mij tot dat punt in mijn leven hadden gebracht en begon ik een leven te leiden dat geen afspiegeling was van hoe ze mij hadden opgevoed en wat ze mij hadden geleerd te zijn. Mijn vader vocht de erop volgende vijf jaar voor zijn leven en onderging uiteindelijk een experimentele behandeling waarbij de tumor uit zijn keel werd verwijderd maar ook een kwart van zijn tong werd verwijderd zodat hij niet meer via zijn mond kon eten, drinken of slikken. Hij werd de rest van zijn leven gevoed via een sonde. Op mijn 18e verjaardag liet hij mij zitten en begon hij over mijn leven te spreken. Over wat God hem had laten zien dat ik moest gaan doen. Op mijn 18e verjaardag had ik geen vijf uur durend gesprek met mijn vader verwacht. Hij sprak mij op een gracieuze, liefdevolle manier toe en verklaart en vermaant mij zoals vaders in het Oude Testament dat met hun zonen deden. En na vijf uur rondt hij het af en gaat naar boven naar zijn kamer en de volgende ochtend om 2 uur ’s nachts klopt mijn moeder op de deur en ze zegt, je moet mij helpen om je vader uit bed te krijgen. Hij reageert niet. Ik ging naar beneden en trok hem uit bed, maar hij was al weg. Hij was overgegaan van dit leven naar het volgende. En ik zat daar en ik dacht bij mijzelf: het laatste gesprek dat mijn vader met mij had, ging een beetje aan mij voorbij. Ik was er niet echt bij al die minuten en die momenten. Vanaf dat moment deed ik nadrukkelijk mijn best om elk moment van mijn leven ten dienste van anderen te stellen. Daarom ging ik meteen daarna in de bediening. Ik voelde de roeping van God om mensen te helpen de betekenis te begrijpen en het belang van een leven met Jezus.

BS: Geweldig. Wat een belangrijk verhaal. Ik ben er zeker van dat dat een grote invloed heeft gehad op je bediening en hoe je waarschijnlijk ook je eigen tijd doorbrengt. Mede daarom schreef je dat boek. Hoe oud ben je trouwens? Je lijkt ergens tussen de 18 en 39.

TT: Dat is een mooie leeftijd. Ik zit aan het laatste eind, ik ben 37 jaar.

BS: Je bent ongeveer van mijn leeftijd. Dat is geweldig. Dus in die jaren en in de jaren die je doorbracht als leider schreef je dit boek, 1440. Vertel eens hoe dat verband houdt met dit verhaal en wat het getal 1440 betekent.

TT: Als wij aan een dag denken, delen wij die meestal in uren in. Wij bekijken de dag vanuit het standpunt dat er 24 uur in een dag zitten. Maar als wij het samenvatten, hebben wij1440 minuten die God ons in staat stelt om elke dag te leven en te beheren. En de manier waarop dit verband houdt met het verhaal van mijn vader is dat, als ik dat moment goed had benut ik mij meer zou kunnen herinneren van het gesprek dat wij hadden. Maar omdat ik dat moment niet beleefde alsof het het laatste was en omdat ik niet elke minuut zo goed mogelijk benutte zijn er nu momenten in mijn leven waaraan ik terugdenk en ik zou willen dat ik een beetje meer erbij was geweest. Een beetje meer aanwezig en een beetje meer bezig met de tijd die God mij met mijn vader gaf voor dat laatste gesprek. En daar komt dat getal 1440 vandaan. Welbeschouwd leiden wij vaak ons leven vanuit de spijt van ons verleden of in de hoop van onze toekomst en leven wij nooit echt in het hier en nu en benutten wij niet elke minuut naar ons beste vermogen. Wij kunnen niet goed met de tijd omgaan. Een van de dingen die mij de laatste tijd duidelijk is geworden is dat het moeilijk is te besturen wat je niet kunt beheersen. Tijd is een van de dingen die wij in de gaten kunnen houden terwijl die ons ontglipt. Als wij de tijd niet kunnen besturen, kunnen wij die ook niet beheren. Dus in het rentmeesterschap van de tijd die God ons geeft is mijn gebed dat dit boek ons de mogelijkheid geeft om het potentieel te zien in elk moment dat God ons laat leven en ons leven vanuit die optiek te leven, zodat wij er het beste uit kunnen halen.

BS: Geweldig. Voorganger Tim, wij waarderen je zeer. Ik waardeer je geest. Het zou geweldig zijn als je op een dag voor ons zou komen preken. Wij zouden je graag hier zien.

TT: Dat zou een grote eer zijn. Ik ben zo vereerd dat ik dit moment en deze gelegenheid heb om dit verhaal met jou en deze geweldige kerk te delen.

BS: Dank je, voorganger Tim. Het boek heet De kracht van 1440. Ik wil jullie aanmoedigen om het te kopen. Nogmaals bedankt, voorganger Tim. Wij houden van je en wij waarderen je.

TT: Dank je. Ik waardeer jou ook.

 

Solo Maiya Sykes – “Love is Still Enough”

Ik zie de vermoeiden, ik voel de eenzame harten

Getekend en gebroken, die proberen weer op te staan

Ik draag ze op in mijn gebeden

Ik blijf onvermoeid zeggen ik hou vast aan mijn geloof

Het is alles wat ik nog heb maar ik geloof dat het genoeg is

Ik kan beter kiezen voor hoop en mijn adem gebruiken om de liefde te verkondigen

Als er niets meer te verliezen is, kan ik net zo goed zeggen, geef niet op

Ik heb geworsteld om de waarheid te zien die in ons allen leeft

Liefde is nog steeds het antwoord liefde is nog steeds genoeg

En als het juiste pad je niet treft, ga je dan malen in je hoofd?

Zijn het kille en boze stemmen die zeggen geef het op, geef het gewoon op?

Maar er is iemand hier naast je en al kan ik nauwelijks staan

We kunnen op elkaar leunen, tot we elkaar steunen, ik zal je steunen

We kunnen onze weg naar hoop vinden en onze adem gebruiken om de liefde te verkondigen

We hebben niets meer te verliezen we kunnen net zo goed zeggen: geef niet op

We hebben geworsteld om de waarheid te zien die in ons allen leeft

Liefde is nog steeds het antwoord, liefde is nog steeds genoeg

Het is genoeg om de hoogste berg te beklimmen,

Liefde is zoveel groter dan de mensheid of wie dan ook

Het zit in al onze grootste verhalen, het is de meest ware vorm van liefde

Ik smeek je om voor liefde te kiezen, ja kies, kies liefde

We zullen onze weg naar hoop vinden, we zullen onze adem gebruiken

Om de liefde te verkondigen we hebben niets meer te verliezen

We kunnen net zo goed zeggen: geef niet op

En dan zullen we eindelijk de waarheid zien die in ons allen leeft

Liefde is nog steeds het antwoord, ja, liefde is nog steeds genoeg

Voor hen die de moed vinden om op te staan en elke dag aan te gaan

Ja, ik bid nog steeds voor jullie, jullie zijn nog steeds genoeg en liefde is genoeg

 

(Liederen van Trinity tijdens het interview)

Ik wens jou

Ik wens jou een dak boven je hoofd

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met taart

Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht

Dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou vrede toe met wie je bent

Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent

Dat de liefde in je hart vervulling geeft

In elk van de seizoenen dat je leeft

Een muur voor de wind en een vuur voor de kou

Een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou

Een muur voor de wind en een vuur voor de kou

Een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou

 

Eén grote familie

Ik ben geboren in een gezin, dat is m’n plek, hier is m’n huis

Van de wieg tot aan het graf hoor ik erbij, zij zijn m’n thuis

Want tja, je kiest elkaar niet uit, je moet het samen zien te doen

Dus sla die handen in elkaar en geef mekaar een dikke zoen

Want we zijn één grote familie, zing whoooo

Om elkaar te plagen, maar ook te dienen, zing whoooo

Wat er ook gebeurt, we blijven zingen, whoooo

Dwars door de nare en blije dingen, zing whoooo

‘K heb heus wel die momenten da’k alleen zou willen zijn

Toch gaat er niks boven een tafel met de mensen van wie ik hou

Ze steunen mij door dik en dun en hun liefde maakt me vrij

Om te worden wie ik diep van binnen echt zou willen zijn

Want we zijn één grote familie, zing whoooo

Om elkaar te plagen, maar ook te dienen, zing whoooo

Wat er ook gebeurt, we blijven zingen, whoooo

Dwars door de nare en blije dingen, zing whoooo

Als jij nou geen familie hebt of ze zijn veel te ver weg

Schuif dan maar aan, want aan de tafel is er altijd nog wel plek

Hier is een schouder om op te huilen en een bedje op de bank

Maar als je gaat zeuren plakken we je net zo goed achter het behang

Want we zijn één grote familie, zing whoooo

Om elkaar te plagen, maar ook te dienen, zing whoooo

Wat er ook gebeurt, we blijven zingen, whoooo

Dwars door de nare en blije dingen, zing whoooo

Want we zijn één grote familie, zing whoooo

Om elkaar te plagen, maar ook te dienen, zing whoooo

Wat er ook gebeurt, we blijven zingen, zing whoooo

Dwars door de nare en blije dingen, zing whoooo

 

(Lied samen met rapper Michael Stoop die is overleden)

Een liedje van verlangen, een liedje vol met hoop

Een liedje over morgen als de nacht ten einde komt

Een liedje om de zorgen weg te zingen met een lach

Een liedje om omhoog te zingen in de zwartste nacht

 

Het platteland

Ik kom van het platteland, van de Veluwe en Twenterand

Waar de mensen je gezellig groeten waar het leven wat langzamer mag

Kom je slootjespringen straks? of op de dijk fietsen met windkracht acht

Hier valt minder te willen en moeten

Want er groeit meer dan genoeg op het land

Het is mooi, mooi hier, gewoon mooi, mooi hier

Ze kunnen praten wat ze willen in de grote stad

Het is mooi, mooi hier

Vlotten bouwen en dan samen varen in ‘t kanaal

Een kalfje bij de buurman dat net wiebelig kan staan

Verstoppen in de hooiberg op de oude boerderij

Een nest met jonge katjes op een namiddag in mei

Hutten bouwen in het bos rennen met je haren los

Onder duizend sterren buiten plassen in de sloot

Klimmen in de hoogste boom tot je heel de wereld ziet

Als ik alle drukte zat ben kom ik terug naar hier

Het is mooi, mooi hier, gewoon mooi, mooi hier

Ze kunnen praten wat ze willen in de grote stad

Het is mooi, mooi hier

 

Solo – Maiya Sykes – “Sing a New Song”

Ik wil een nieuw lied zingen, luider dan ooit tevoren

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

Er is een plek waar we zijn aangezicht kunnen vinden

We zijn veranderd in zijn aanwezigheid

We zijn aangeraakt door zijn genade

Er is een geluid, ik voel het om me heen

De aanbidding stijgt op en de mensen roepen het uit

Ik wil een nieuw lied zingen, luider dan ooit tevoren

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

Het is een loflied voor allen die verlost zijn

Laat de hele aarde zingen, de hele aarde zingen

Nooit meer hetzelfde, Hij heeft mijn ketenen verbroken

Er is vrijheid in Jezus redding

Het is een naam als geen andere naam

Er is vrijheid in Jezus om zijn naam uit te roepen

Hij is waardig, Hij is ons loflied waard

Halleluja, halleluja, halleluja

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Wie je ook bent, ga met ons staan. Dan spreken wij samen ons credo uit. Strek je handen uit als teken van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek“Nieuw Leven”

Door Bobby Schuller

Het is interessant om je als gelovige vanuit geestelijk oogpunt voor te stellen dat je een soort bubbel om je heen hebt. Je hebt een soort geestelijke bescherming waardoor satan je niet kan schaden behalve op één enkele manier: hij kan je misleiden. En één van de belangrijkste manieren waarop hij je zal proberen te misleiden is door je ervan te overtuigen dat je niet in staat bent om de dingen te doen die God zegt dat je kunt doen. Wij geloven als christenen dat je iets ontvangt dat zalving heet wat een bescherming is om zorgen en lasten weg te nemen en om te doen wat Jezus deed en om te leven met zijn autoriteit. Satans doel is om dat idee uit je hart te roven en dingen te doen zoals jezelf vergelijken met iemand anders. Het is zo makkelijk om, bijvoorbeeld bij mijn taak in deze kerk of zoiets steeds te kijken naar iedereen die meer begaafd is dan ik of meer getalenteerd of hoger opgeleid of als God je roept om dit of dat te doen, jezelf te vergelijken met anderen. Maar het begint eerst met het idee dat jij God niet gekozen hebt. God koos jou. En Hij is niet van plan om daarop terug te komen. Het is zo gemakkelijk om jezelf te diskwalificeren als wij gezondigd hebben of een geheim in ons leven hebben of iets waar je je voor schaamt of als je een lastig karakter hebt. Maar onthoud, God wist al die dingen toen Hij jou koos en Hij zal je zijn vervulling geven. Wat wij moeten doen is geloven en vertrouwen dat zelfs wanneer wij het verknoeien, wanneer wij fouten maken, wanneer wij miskleunen en je steeds dezelfde hypothetische koffer draagt en hem gewoon van de ene hand naar de andere verwisselt of wat het ook is dat je draagt, dat dit je niet diskwalificeert. Het diskwalificeert de zalving niet, noch diskwalificeert het je roeping. God heeft je gekozen en Hij zal daar niet op terugkomen. En je gaat grote dingen doen voor Gods Koninkrijk. Als je vandaag iets wilt meenemen, vergeet dan het middelste van wat ik ga zeggen. Maar onthoud alleen dit: Hij is met je, Hij is voor je, Hij heeft je gekozen en als je leeft, is daar een reden voor. Goed. Vandaag gaan wij praten over de uitdrukking ‘de Zoon van David’ die verwijst naar de zalving van de Messias. Je ziet de term Zoon van David in veel passages in het Oude Testament maar een van de bekendste plaatsen is in het boek Ezechiël. Niet veel christenen kennen Ezechiël goed, maar het is een prachtig, lang boek. Het verhaal van Ezechiël is interessant. Het begint zo: Hij was priester in Jeruzalem, een jonge man van 25 of zo toen Jeruzalem werd aangevallen door het koninkrijk Babylonië. Dit was vele jaren vóór de Babylonische ballingschap. Babylon had Jeruzalem aangevallen en gewonnen maar spaarde de stad en vertrok maar toen ze vertrokken, namen ze een heleboel buit mee en ze namen een heleboel Joden met zich mee en een van die jongens was een priester die Ezechiël heette. Op zijn 30e verjaardag, het is nu vijf jaar later, is hij in de grote stad Babylon. Hij is ver van huis, ver van zijn roeping en ver van de tempel waar hij als priester zou moeten zijn. Als je priester bent, is je 30e verjaardag de dag dat je gewijd wordt. Stel dat je op het seminarie zit en op je 30ste verjaardag in een kerk mag dienen. Je roeping als predikant gaat in vervulling. Zo is het ook met Ezechiël. Hij zit daar te kniezen op zijn 30e verjaardag omdat hij in de tempel in Jeruzalem zou moeten zijn met zijn vrienden en familie die nu allemaal vieren dat hij gewijd is om de geloofsrituelen te doen, om te boeten voor de zonden van Israël. Dat is wat priesters doen. Om deel te nemen aan alle gebruiken voor de verschillende feesten en zo. En nu zit hij in een rouwgewaad, bij een rivier even buiten Babylon te kniezen over zijn leven. Herkenbaar voor velen van ons, nietwaar? Niet iedereen van ons had een goede 30e verjaardag. De mijne was beroerd. Het is makkelijk om medelijden met jezelf te hebben en het gevoel te hebben dat de dingen niet gaan zoals ze zouden moeten gaan maar Ezechiël wist niet dat God een grotere roeping voor hem had dan een van de 40.000 priesters te worden, of hoeveel het er ook waren. God wilde dat Ezechiël een profeet zou worden. Terwijl hij aan de rivier zit, ziet hij aan de horizon een torm opsteken die groter en groter wordt en steeds meer op rook en bliksem en vuur gaat lijken en het wordt een ongelooflijke verschijning van God aan de hemel. Hij is doodsbang en terwijl hij ernaar staart, verschijnt er een beeld in de wolken. Op de troon zit een menselijk uitziende figuur gehuld in heerlijkheid en licht en rook en vuur. En Ezechiël is natuurlijk doodsbang. Dit klinkt allemaal best griezelig, toch? Ezechiël staart ernaar en vraagt zich af wat hij ziet en hij realiseert zich dat hij ziet wat Mozes op de berg zag. Hij ziet de glorie van de Heer. En Hij geeft Ezechiël een boodschap en in de eerste helft van het boek Ezechiël is Ezechiël alleen maar bezig om Israël te overtuigen en zijn volk, dat hij liefheeft, te waarschuwen dat er onheil op komst is als zij het verbond blijven schenden. Hij ziet een beeld van een dal vol dorre beenderen. Het is een plaats waar iets verschrikkelijks is gebeurd en iedereen niet alleen is gestorven, maar ook vergeten. Deze mensen werden overgelaten aan de dieren en aan de elementen. En er staat dat Ezechiël tot de beenderen spreekt vanwege de geest die op hen is en hij zegt: Dorre beenderen, hoor het Woord van de Heer. En als hij dat zegt, steekt er wind op vanuit de vier hoeken van de aarde en die komt in deze beenderen en ze staan allemaal op als staande skeletten en op hen komen pezen en spieren en huid en oren en ogen en haar en ze worden staande levende lichamen zonder adem. En dan zegt de Schrift dat er geen adem in hen is en dus noemt hij adem of ruach, wat geest betekent. Het betekent de geest van God, maar ook ademen en die ruach komt en vult hun longen met leven. En ze worden een enorm leger, een levend volk. En de profetie zegt dat de Zoon van David hen zal leiden en over hen zal heersen en een tijdperk zal brengen waarin er een nieuw Jeruzalem zal zijn en de zeeën van de dood zullen oprijzen met tuinen en de dingen zullen vernieuwd en veranderd worden. Dat is ook een belofte voor ons. God geeft je niet op en dat zal Hij ook nooit doen. Hij heeft jou gekozen. En zelfs in onze koppigheid, als wij blijven terugvallen en verknoeien en al die dingen die wij doen of wij hebben al die gebreken die wij niet leuk vinden aan onszelf. Al die doelen die wij nooit bereikt hebben en dromen die wij nooit vervuld hebben. God is daar niet boos over op jou. Hij gaat uit jullie dorre beenderen nieuw leven doen opstaan. Velen van jullie hebben veel te veel meegemaakt. En ik wil dat jullie weten dat God dat ook ziet. Hij gaat uit de dood en verderf in je leven, nieuw leven in je opwekken. Zo is God. Dat is zijn karakter. Het is net als dat oude lied ‘Ain’t no grave gonna hold me down’. Dat is precies Gods aard en wat God voor je gaat doen. Dus als je die uitdrukking Zoon van David ziet deze titel voor de komende Messias, dan verwijst die naar Davids zalving. Zalving is een belangrijk woord dat door het hele Oude en Nieuwe Testament heen gebruikt wordt. Het heeft te maken met het doordrenken van mensen met olijfolie hoe gek dat ook klinkt. Voor ons klinkt het vreemd, maar in de Bijbel was het heel logisch. Die praktijk begon natuurlijk, zoals zoveel dingen, met schapen. Ik weet eigenlijk niet of veel dingen beginnen met schapen, maar dit dus wel. Vroeger hadden veel schapen last van insecten, luizen of teken. En die teken gingen in hun wol zitten en kropen dan in hun oren en daarom smeerden herders olijfolie over de kop van het schaap. Zo dus. Daarmee voorkwamen ze dat ongedierte zich in de oren van de schapen nestelde. En olie werd gebruikt om lampen aan te steken, dat is het idee van kennis. Het werd gebruikt als geneesmiddel als je een snee of een wond had en het was een voedingsbron. Het bevatte veel vet terwijl vet erg moeilijk te vinden was in een wereld waar grondstoffen schaars waren zoals in de woestijn. Dus olijfolie was een kostbaar goed. Je doordrenkte iemand er mee in die geroepen was om licht te brengen. Iemand die geroepen was om genezing te brengen. Iemand die geroepen was om te voeden. En heel vaak was dat een priester, een profeet, of een koning en het werd beschouwd zoals een voorganger het noemde hoe zei hij het, de last verlichtende, jukvernietigende kracht van God. Zo staat het in Jesaja 10:27, dat de zalving van God de kracht is van degene die gezalfd is, om lasten te verlichten zware gewichten dus en jukken te vernietigen. Als je vastzit aan iets of iemand waaraan je niet zou moeten vastzitten geeft de kracht van de zalving jou, de gezalfde, de kracht om die lasten te verbreken. Om genezing en leven te brengen, blinden te doen zien, armen te voeden, wonderen te doen, met autoriteit het Woord te verkondigen en die vele dingen te doen die God wil om de aarde te maken zoals de hemel. Dat is de zalving. Het is niet mijn kracht, maar zijn kracht in mij. Het zijn niet mijn talenten, maar zijn zalving op mij die mij in staat stelt die dingen te doen. En zo rustte die zalving op vele vrouwen en mannen in de Bijbel om het werk van God te doen, maar het meest rustte die op David. Davids zalving was beroemd omdat hij gezalfd werd toen Saul nog koning was. En er was zoveel hoop en belofte dat David een van die leiders zou zijn die zwaarden in ploegscharen zouden veranderen. Die nieuw leven in de woestijn zou brengen. Maar zoals zoveel mannen, zoals wij allemaal, schoot hij tekort. En dus is de profetie… Ten tijde van Ezechiël is David al 500 jaar dood. Dus wat bedoelt hij met ‘mijn Zoon David’? Of, ‘de Zoon van David zal komen’? Wat betekent dat eigenlijk? Er was hoop dat de zalving die op David was zou overgaan op deze man, de Messias, die ons allen zou redden. En dus wordt de Zoon van David een profetie dat Gods last verlichtende, jukvernietigende kracht die op koning David rustte, zou overgaan op Iemand die onze lasten zou verlichten en onze jukken zou vernietigen. En dan verschijnt Jezus Christus. In het boek Mattheüs, dat aan de Joden was gericht Veel evangelies beginnen heel verschillend, nietwaar. En Mattheüs heeft de meest saaie start voor de moderne lezer. Zoals je je herinnert, begint Mattheüs met een geslachtsregister. Omdat Mattheüs aan Joodse mensen schrijft is het allereerste wat hij wil dat je over Jezus weet, zijn afstamming. Dat Jezus’ stiefvader, of Jezus’ adoptievader Jozef een directe afstammeling is van koning David. Jezus heeft een ongelooflijke familielijn en overal in de Bijbel wanneer Hij wonderen verricht vooral wanneer mensen willen dat Hij vrijheid brengt of een wonder of een genezing, noemen ze Hem heel vaak…? Zoon van David. Dat verwijst naar: Op U rust de zalving van David. U bent de Messias. Verlos ons. En dat is wat Christus betekent. Toen Jezus opgroeide in Nazareth, was hij lid van de Nazarener synagoge. Nazareth was een nieuw stadje dat gesticht was en waar ze het vreemde idee hadden dat ze mensen moesten verwelkomen die de Messias zouden kunnen zijn. Ik weet dat dat vreemd klinkt. Nazareth betekent in vertaling zoiets als scheutstad. En dat zeiden ze vanwege de profetie van Jesse’s stam uit Jesaja. Al die mensen daar hoopten dat de komende Messias uit hun stad zou komen. En gek genoeg deed Hij dat ook. Ze hadden er een synagoge, net als iedereen en ze hadden een opzichter van die synagoge. In orthodoxe synagogen hebben ze die ook vandaag de dag nog maar zeker in die tijd had je een opzichter in de synagoge dat was niet de rabbi, die een vooraf geplande schriftlezing hanteerde. En ze wisselden die elke vier jaar. De opzichter van die synagoge koos de mensen die die dag zouden lezen. Dus vier jaar voordat Jezus aan de beurt was om te lezen werd Hij op de lijst gezet om deze schriftlezing te doen. Wij denken vaak dat Hij de boekrol pakte en het las om te zeggen dat Hij de Messias was, maar dat deed Hij niet. Het was Gods voorzienigheid. Heel bijzonder. Dus als Jezus in de synagoge zit, in Nazareth, zijn woonplaats, staat er: Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de geest en het nieuws over Hem verspreidde zich. Iedereen sprak over rabbi Jezus. Hij onderwees in hun synagogen en iedereen prees Hem. En Hij ging naar Nazareth, waar Hij was opgegroeid. De held kwam thuis. En op de sabbatdag ging Hij naar de synagoge zoals Hij gewend was. Het was zijn beurt om te lezen. En dan staat er: Hij stond op om te lezen. En dan? De boekrol van de profeet Jesaja werd. Hem aangereikt. Hij heeft die niet zelf gepakt. De rol werd voor hem gepakt. Ze gaven Hem de boekrol met de tekst die Hij moest lezen. Hij ontrolt de boekrol en Hij leest de tekst voor. Er staat: De Geest van de Heer is op Mij, want Hij heeft Mij.… wat? Daar staat het. Daar is dat woord. Hij heeft Mij gezalfd. En wat doet de zalving dan? Om aan armen het Evangelie te verkondigen. Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om wie gebonden waren vrijheid te geven om het jaar van het welbehagen van de Heer te verkondigen. Ongelooflijk, toch? Dat moet verbazingwekkend zijn geweest. Toen rolde Hij de boekrol op, gaf die terug aan de dienaar en ging zitten. En de ogen van iedereen in de synagoge waren op Hem gericht alsof iedereen door Hem gegrepen was. Ze vragen zich al af of Hij de Messias is. Dan leest Hij dit vers voor en dan begint Hij tegen hen te zeggen… Tromgeroffel: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. En iedereen wordt gek. Ze zijn door het dolle heen. Er staat: En zij betuigden Hem allen hun instemming. Wij denken altijd dat ze van streek raken en door het lint gaan, toch? En dat gebeurt ook bij wat Hij daarna zegt. Maar hier vinden ze het te gek dat Hij de Messias is. Dus wij hadden gelijk, roepen ze. Je hoort ze bijna roepen: Na-za-reth, Na-za-reth. Ze zijn door het dolle heen. Er staat: Zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En zij zeiden: Is Hij niet de Zoon van Jozef? Veel mensen interpreteren dat als kritiek op Hem, maar dat is het niet. Waarom zouden ze Jozefs zoon zeggen en niet Maria’s zoon? Is dit niet de zoon van Jozef? Maar wie is Jozef? Wie? Hij is een directe afstammeling van koning David. Het gaat om de zalving. Het geloof dat dezelfde kracht die in David was en gepersonifieerd werd in Jezus Christus, in jou is. Om lasten te verlichten, jukken te vernietigen, de zieken te genezen, de armen te voeden, het juk van satan op aarde te breken. Om fundamenten te bouwen van het Koninkrijk van God op een plaats die zo donker is geworden. Je hebt een zalving en een roeping en die wordt niet bekrachtigd door je fatsoenlijkheid of goed gedrag. Die wordt niet bekrachtigd door een goed moreel rapport maar door het kruis en de opstanding en het geloof dat alles wat satan in jouw leven en in deze wereld wilde bereiken voor altijd is verbroken. Voor altijd verbroken. En wat wij in ons leven verkondigen, is dus vrijheid. Vrijheid van al deze dingen. En als wij voor ons geloof beginnen uit te komen, hoe ziet dat er dan uit? Het ziet er zo uit: Wanneer ik bid voor mijn vriend die ziek is erken ik dat dat hetzelfde is als wanneer Jezus voor hen zou bidden. Of het Woord is waar of het is niet waar. Hij leeft in mij of niet. Wanneer ik mijn naaste liefheb, wanneer ik zorg voor hen die in nood zijn is Christus in mij en doet dat ook. En dezelfde kracht die Hij had, is in mij. Het is waar of het is niet waar. Welke van de twee is het? Het is waar. Hij leeft in je. Zijn kracht is in je. Als je in de spiegel kon kijken met een geestelijke bril dan zou je zien dat je overloopt van de olijfolie. Je loopt over van Gods genade en kracht en vertrouw er maar op dat in deze rare tussentijd van dingen die niet gaan zoals het zou moeten dat Hij je gaat brengen waar Hij je moet brengen. Amen.

 

Solo – Audrey Cymone – “You Make Me Brave”

Dankzij U ben ik moedig

U roept mij om de golven te trotseren

Dankzij U ben ik moedig

U roept mij om de golven te trotseren

Dankzij U ben ik moedig

Geen angst belemmert uw beloftes voor mij

Dankzij U ben ik moedig

Geen angst belemmert uw beloftes voor mij

Niet de golven maar Uw liefde overspoelt mij

Want U bent voor ons en niet tegen ons

Hemelse Overwinnaar, U baande de weg

Niet de golven maar uw liefde overspoelt mij

Want U bent voor ons en niet tegen ons

Hemelse Overwinnaar, U baande de weg

Hemelse Overwinnaar,

U baande de weg voor eenieder van ons

 

Zegen

Dank voor jullie aanwezigheid. En dan nu de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Maak het verschil – Nieuw leven

29 augustus 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan