Home Ben jij trouw?

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom bezoekers en kerkfamilie. Wat zijn we dankbaar dat jullie er zijn. Als je worstelt met angstgevoelens wil ik je bemoedigen, ze van je af te duwen. Angst komt niet van God. God heeft je niet een geest van angst gegeven, maar een geest van liefde, kracht en bedachtzaamheid. Je bent geliefd.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U ons gegeven hebt. Dank U dat uw Geest ketenen verbreekt, zonden vergeeft en harten en geesten vernieuwt. Dank U dat U van ons houdt. Wij zijn U dankbaar.

Dit bidden wij in Jezus’ naam, en Gods volk zei amen.

Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo

Ik leer nog steeds te vertrouwen en te volgen

Ik zal me geen zorgen maken over wat morgen zal brengen

Want U houdt alles in uw handen

Ik hef de mijne nu op, want het doet me zingen

 

Goedemorgen genade, U noemt mij waardig

Dat voelt als de zon die op mijn gezicht schijnt

Het leven is goed door uw genade

Ik voel het werken, vaarwel aan de pijn

U maakte me wakker, hielp me op weg

Halleluja, het is een gloednieuwe dag

Goedemorgen genade, glorie halleluja,

Het is een gloednieuwe dag

Die begint opnieuw als het daglicht breekt,

Goedemorgen glorie halleluja,

Het is een gloednieuwe dag

Die begint opnieuw als het daglicht breekt

 

U hebt mij een lied gegeven dat mij doet zingen,

Goedemorgen, goedemorgen genade, U noemt mij waardig

Het voelt alsof de zon op mijn gezicht schijnt

Het leven is goed door uw genade

Ik voel het werken, vaarwel aan de pijn

U maakte me wakker, hielp me op weg

Halleluja, het is een gloednieuwe dag

Goedemorgen genade

Goedemorgen genade

 

Schriftlezing – Lukas 16:10 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 16:10.

Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Het Woord van de Heer.

 

Koorzang

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht

Kom tot ons met uw tedere liefde

Het verlangen van mijn ziel

Tot U roep ik, o Heer, in tijden van smart

Mijn troost overdag en mijn lied in de nacht

 

Waarom zou ik dwalen en niet met U wandelen

Of roepen in de woestijn om uw gezicht te zien

Mijn troost en vreugde, het verlangen van mijn ziel

 

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht

In de nacht, in de nacht, in de nacht

 

Interview Jan van den Bosch met Bobby Schuller:

Jan: Bobby, je hebt waarschijnlijk wel wat begrepen van de woorden van de mensen die we vroegen naar de betekenis van Hour of Power in hun leven. Waarom denk je dat Hour of Power zo populair is in Nederland?

 

Bobby: Wij brengen een universele boodschap die overal waar we uitzenden, waar is. Wat ik nu zeg, zeiden mensen duizend jaar geleden ook. We leren van de Bijbel. De Bijbel is het Brood des Levens. Mensen zeggen, ik heb al brood gehad. Vorige week nog. Maar nee, brood heb je elke dag nodig. Ik denk dat we in een wereld leven die geestelijk hongerlijdt. Ik hoop dat Hour of Power brood is. Gratis brood voor de mensen. Dat wil je aan de wereld doorgeven.

 

Jan: Je zegt, het is een universele boodschap want Hour of Power wordt bekeken in China, Europa, in Afrika. Over de hele wereld. Wat is je grootste vreugde?

 

Bobby: Mijn grootste vreugde bij Hour of Power is dat het leven van mensen verandert. Mijn boodschap gaat over persoonlijke ontwikkeling. Het leven wordt beter als jij beter wordt. Wat ik doe, is discipelschap onderwijzen in gewone mensentaal. We gebruiken het woord discipelschap niet vaak omdat mensen erin verdwalen maar een discipel is een leerling. Het betekent dat je aan jezelf werkt. Dat je aan het soort karakter werkt dat je leven verandert. Sommigen mensen pikken dat op als ze Hour of Power zien. Ze passen het toe. Sommigen laten zich bemoedigen. Anderen zeggen, ik ga de boeken lezen, ik ga mijn gedrag veranderen. Ik ga aan mijn grote droom werken, ik ga mijn doelen opschrijven. Het is bijzonder dat als mensen dat doen, ze na verloop van tijd zeggen: Het werkt. Dat zijn de verhalen die ik het mooist vind. Als mensen besluiten, discipel te worden en gaan werken aan hun eigen ontwikkeling.

 

Jan: In de voetsporen van Jezus, de Rabbi. Verschilt jouw boodschap van die welke Jezus 2000 jaar geleden verspreidde of is het precies dezelfde?

 

Bobby: Ik hoop dat het dezelfde boodschap is. Hij verkondigde zijn boodschap op de best mogelijke manier. Hij vertelde zijn verhaal op de best mogelijke manier. Jezus nam als Leraar zijn boodschap serieus. Die ging over licht en duisternis, het juiste en het verkeerde, hemel en hel, goed en kwaad. Neem je kruis op en volg Mij. Maar er zit ook een lichtvoetigheid in Hem, bijvoorbeeld tegenover de Farizeeën. Ze vinden het niks dat Hij aan tafel zit en eet met tollenaars en Zacheüs en prostituees. We denken, wat goed met die prostituees. Maar stel dat je je voorganger in een café met tien prostituees om de tafel ziet zitten. Dan krab je je toch wel even achter je oren. Maar Jezus had daar geen problemen mee. In die tijd gold degene met wie je at als een gelijke. Dat zouden de Farizeeën nooit doen. En sta even stil bij het verhaal van Zacheüs. Jezus verkoos Zacheüs boven enige religieuze leider. Stel, Jezus komt naar de stad. Het is een grote eer om met Hem te mogen eten. Martin Luther King is er, en Moeder Teresa en meer van die grootheden. En dan zegt Hij: Bernie Madoff, ik kom vandaag bij jou eten. De mensen denken: Bernie Madoff? Die heeft mijn moeder en mij bestolen en hij is er nog mee weg-gekomen ook. Het schokeffect dat Jezus teweegbracht, was zijn vermogen om met een ongelooflijk blijmoedige manier met zondaars te eten. Het veranderde dan hun leven.

 

Jan: Zit jij graag met zondaars aan tafel?

 

Bobby: Absoluut. Ik ben ontzettend sociaal. Vraag maar aan mijn gezin. Ik vind het heerlijk om heel veel vreemdelingen te ontmoeten. Wij hebben onze kerk opgericht in een bar van het veteranenlegioen. Het gebeurde vaak dat ik stond te preken. Op een dag, echt gebeurd, dook een jonge vent achter me op. Hij was stomdronken en droeg alleen een korte broek. Geen schoenen of shirt. Hij wankelde naar binnen. Iedereen keek op en ik keek achterom. Iemand van onze kerk stond op en zette hem naast zich neer. Hij rolde zich op en legde zijn hoofd op de schoot van een ouderling en wij vervolgden gewoon onze dienst terwijl die man zijn roes uitsliep. Zo is onze kerk altijd geweest. Uitnodigend voor vele mensen.

Tijdens de opening van de dienst, zeg ik soms als grap: Onze kerk zit niet vol schijnheiligen. Er is altijd plek voor meer. Wij snappen dat er schijnheiligen in de kerk zitten. Wij snappen dat er zondaars zijn. Wij snappen dat ook kerkleiders soms dingen doen die ze niet zouden moeten doen. Maar we hebben ook afgesproken dat we goed en rechtvaardig willen leven. We zeggen vaak: Doe je best en vergeet de rest. De belangrijkste reden dat mensen de kerk de rug toe keren is als ze zondigen, of de fout in gaan of gaan scheiden…maar onze kerk moet een soort ziekenhuis zijn. Een plek voor de zieken, niet voor gezonde mensen.

 

Jan: Dat is mooi gezegd. De kerk moet een ziekenhuis zijn.

 

Bobby: We gaan erheen om gezond te worden. Als je je eenzaam voelt, ga dan naar de kerk. Als je een zondaar bent, ga naar de kerk. Niet naar de kerk gaan is jouw manier om te zeggen: Ik ben perfect. Ik heb de Heer niet nodig. Ik snap alles. Ik ben klaar met leren en groeien en verbeteren. Ik vind dat we moeten inzien dat we nooit kunnen zeggen dat we alles snappen. Dat is cruciaal. In een gezonde kerk weten mensen dat ze er genezing kunnen vinden.

 

Jan: Je wees net naar deze figuur. Dat is ons geschenk van Hour of Power Nederland voor jou. Het is gemaakt door een bekende beeldhouwer, Timothy Schmalz. Het heet de Dakloze Jezus.

 

Bobby: Dank je, Jan. Het is prachtig.

 

Jan: Moet je zijn voeten zien.

 

Bobby: Dit is Mattheüs 25, hè? Over de schapen en de bokken. Ik was naakt, ik had honger, was in de gevangenis.

 

Jan: Ik wil heel graag dat je dit leest. Dit zegt wat onze missie is.

 

Bobby: Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader. Beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. Amen.

 

Jan: Het heilig evangelie. Een liefhebbende Heiland. We vieren een jubileum. Deze maand bestaat Hour of Power Nederland 25 jaar.

 

Bobby: Prachtig.

 

Jan: Ben je daar blij mee?

 

Bobby: Natuurlijk. Dat is zo bijzonder. Ik vind het prachtig zoals mijn opa jou ooit midden in de nacht belde. Jan, Hour of Power moet op tv. Zo was hij ten voeten uit. Ik ben dankbaar dat ik op de schouders van een reus als hij mag staan en dankbaar voor wat hij mij geleerd heeft.

 

Jan: In 1970 begon Hour of Power. Jij bent in de voetsporen van je opa getreden. Is dat niet bijzonder?

 

Bobby: Jazeker. Het is onvoorstelbaar wat hij tot stand gebracht heeft. Veel mensen vinden de Crystal Cathedral een van zijn grootste prestaties. Ik vind een van zijn grootste prestaties dat hij Hour of Power in de Sovjet-Unie kreeg. Stel je voor. Hij kreeg een evangelische kerkdienst op tv in de Sovjet-Unie dankzij zijn vriendschap met Michael Gorbatsjov, via Armand Hammer. Dat was de kracht van netwerken, wat je daar ziet. Hij heeft zoveel tot stand gebracht.

Mijn opa is mijn mentor geweest. We waren enorm op elkaar gesteld. Als hij tegenover je zat of als hij op de kansel stond, was hij een grote persoonlijkheid. Dit is de dag…

Dag opa. Mooie dag gewenst. Nee! Máák het een mooie dag! Hadden mijn kinderen hem maar kunnen ontmoeten. Hij was zo’n uniek mens.

 

Jan: Jouw opa had een motto dat waarschijnlijk ook het jouwe is. Als je het gelooft, kun je het.

 

Bobby: Ja. Als je het gelooft, kun je het. Dat is volkomen waar. Onze wereld gelooft dat steeds minder. Een grote uitdaging voor ieder mens vandaag de dag. Alles en iedereen de schuld geven van het feit dat ze zelf tekortschieten. Wie een scheiding doormaakt, geeft de ander de schuld. Niemand neemt de verantwoordelijkheid. Mensen maken hun droom niet waar, maar ze zullen nooit zeggen: Ik heb mijn droom niet waargemaakt omdat ik niet heb aangepakt, niet heb doorgeleerd en geen verant-woordelijkheid heb genomen. Het is altijd: Ik ben geplukt. Ik ben verraden. Het ligt aan de overheid. Of dit, of dat. Maar in het leven zijn er geen simpele doelen. Elk doel gaat gepaard met uitdagingen. Je kunt niet verwachten dat je zonder enige inspanning je doel bereikt. Op een kalme zee word je geen goeie zeeman. Je hebt die uitdagingen nodig. Die harde muren die in de weg lijken te staan bij het bereiken van je doelen zijn niet bedoeld om je buiten te sluiten. Ze zijn er om anderen buiten te sluiten die niet echt mee willen. Om de mensen tegen te houden die zich onvoldoende inzetten. In deze tijd denken steeds minder mensen dat je kunt bereiken waarin je gelooft. Maar als je je inzet, of je nou jong bent of oud of ongeschoold bent, of arm, geen van die dingen zal je tegenhouden als je je echt inzet voor je droom. Het enige dat je tegenhoudt, is jijzelf. Als je een beetje intelligent bent en relatief gezond en ook als je ongezond bent, weet ik dat je tot grote dingen in staat bent.

 

Jan: Wie is Bobby Schuller?

 

Bobby: Wat ik vooral ben, en dat is belangrijk, is dat ik een geliefd kind van God ben. Dat staat bovenaan. Daar spreken we vaak over. Ik zie mezelf als een zoon van God en als een vader en een vriend. Een goede echtgenoot en voorganger.

 

Jan: Je noemde het woord vriend. Wij vieren hier ook een jubileum. Ik ontmoette je 25 jaar geleden voor het eerst. Je was toen 17. In Jeruzalem. Die vriendschap, dank daarvoor, heeft zich in de loop der jaren verdiept.

 

Wat is je droom voor Hour of Power? Wat hoop je?

 

Bobby: We bereiken met Hour of Power zo’n 2 miljoen mensen. Ik hoop dat het er ooit 10 miljoen zullen worden. Een andere droom, waarover ik het niet vaak heb, is om in de verre toekomst een nieuwe Crystal Cathedral te kopen of te bouwen. Misschien gaat dat nog 10 of 20 jaar duren. Ooit was er iets dat ik wilde doen. Ik wilde naar Duitsland, naar de Wereldtentoonstelling. Iemand vroeg me: Waarom moet je daarheen? Waarom moet je naar Duitsland? Ik zei: Ik moet niet naar Duitsland. Ik wil naar Duitsland. Ik vind dat je je als christenen moet verzetten tegen dat vragen waarom je iets moet. Alsof we alleen moeten hebben wat we nodig hebben. We moeten hebben wat we nodig hebben, maar we kunnen ook krijgen wat we willen. Als je iets moois wilt hebben of bereiken of iets moois wilt doen als je dat wilt en als het moreel verantwoord en juist is, doe het dan. Waarom niet?

 

Dat is een prachtige oefening voor christenen die verstrikt zijn in wetticisme. Op de vraag waarom ze iets moeten, te antwoorden: Ik moet het niet. Ik wil het. Het is mijn droom. Dat mag. Dat is goed. In de Bijbel staat niet dat onze beker vol is. Er staat dat onze beker overvloeit. Het is een kwestie van omdenken. Van alleen doen wat je moet doen naar alles doen wat je wilt. Vooral als het over armen gaat, zijn veel mensen geneigd te zeggen: Waarom besteed je al dat geld aan een gebouw als je de armen ermee kunt helpen? Dat is een onzinnige vraag. Ik snap het wel.

 

Jan: Ik vind het niet zo’n onzinnige vraag.

 

Bobby: Nee, het is een slechte vraag. Ten eerste omdat de mensen die hem stellen, zelden iets voor de armen doen. Iemand anders die die vraag stelde, was Judas Iskariot. Die vrouw met een kostbare reukolie, die een jaarloon waard was, goot die over Jezus’ voeten ter voorbereiding op zijn dood, weet je nog? Weet je nog wat Judas zei? Vanwaar die verspilling? Dat was zijn vraag. En hij vervolgde met: Dat geld had besteed kunnen worden aan de armen. En weet je nog wat Jezus toen zei?

Er zullen altijd armen zijn, maar zij doet dit voor Mij. Als ik dat verhaal lees, lees ik over verering. Dit heb ik geleerd toen ik met daklozen werkte in de Crystal Cathedral. Daklozen hebben meer nodig dan brood. Ze hebben meer nodig dan kleding. We hadden, nu nog steeds, veel vrienden die dakloos zijn. Het belangrijkste dat daklozen in Amerika missen, is vriendschap. Vrienden. Een plek om bij te horen. De Crystal Cathedral zat vol daklozen. Ze gingen naar een sportschool, namen een douche, trokken nette kleren aan en kwamen naar de kerk. Sommige mensen wisten dat ze dakloos waren, anderen niet. Ze werden er gerespecteerd en vonden er vriendschap, een familie. De Crystal Cathedral was van hen. Het was hun kerk. Daar waren ze trots op. Het probleem met veel mensen, vooral in de politiek, is dat alles draait om de onderdrukte en de onderdrukker, slachtoffer en onderdrukker. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Het creëren van grote kunst en van grote bouwwerken en van grote ervaringen, als die voor iedereen bestemd zijn. Ik wil geen glazen kerk voor mijzelf bouwen. Hij is bedoeld voor iedereen. Gratis. En als iemand daar niet in gelooft, geeft dan niet.  Wat ik heel inspirerend vind is als iemand doelen heeft, een visie heeft, een droom heeft weet waar hij heen gaat, gelooft dat het mogelijk is, aan zichzelf werkt. Ieder mens wil meer worden, meer zijn, meer bereiken. Wil impact maken in het leven. We leven in een bijzondere tijd. Hoe oud je ook bent, je kunt impact hebben op het leven van anderen.

 

Jan: Ter afsluiting, wat wens je je Nederlandse vrienden toe die elke zondag naar je kijken?

 

Bobby: Mijn wens voor de Nederlanders is dat ze blijven doen wat ze doen. Ik kan je vertellen dat ik van dit land hou. Ik denk dat corona een negatieve invloed op iedereen heeft gehad en ik hoop dat de Nederlanders zo vreugdevol en vriendelijk blijven en blijven fietsen en van bloemen en eten blijven houden als ze altijd gedaan hebben. Ik hou van deze cultuur en deze mensen. Ik ben heel graag hier. Ik voel me hier altijd thuis.

 

Jan: Ik hoop dat je ons hier nog vaak komt bemoedigen zoals je een paar weken geleden deed op de live events voor de duizenden bezoekers daarvan. Dank voor je komst naar Nederland en voor het delen van die vreugdevolle boodschap: Een hoopvolle toekomst.

 

Impressie Hour of Power LIVE 2024

(Midden Nederland Hallen n Barneveld)

 

Prijst de Heer, o mijn ziel

 

Jan: Welkom in Nederland. Bobby, wat fijn dat je er bent. Hannah en Cohen zijn nog thuis. Waarom ben je blij in Nederland te zijn? Wat brengt het je?

 

Bobby: We houden van dit land. Haven vertelde me gisteren dat ze in Leiden wil studeren. Maar dan moet ze wel Nederlands leren, hè? Wie weet. Een mooi instituut, een prachtige gemeenschap, maar waar we vooral zo van houden, is het hart van de Nederlanders. Het is zo persoonlijk. In de VS en elders zijn mensen vaak wat afstandelijk. Hier doet iedereen zo gewoon. Je merkt de christelijke wortels op. Mensen houden van elkaar. De Nederlanders lijken een gelukkig volk.

 

Wees daarom blij en zingt verheugd

 

Dat heeft U aan ons beloofd, niemand anders, U alleen leidt ons door dit leven heen

 

Bobby: Dit is wat hoop is. Hoop, Bijbelse hoop waarover het vandaag gaat, is een visie, gebaseerd op wat geschreven staat. Een visie, gebaseerd op Gods Woord. Een visie voor je leven. Een visie voor wie je kunt worden. Een visie voor wat je kunt bouwen. Een visie voor wat je kunt bereiken. Een visie voor hoe je je kunt voelen. Een visie voor hoe gezond je kunt zijn. Een visie voor hoeveel levens je kunt leiden voor het evangelie. Een visie voor hoe groot je kerk kan zijn. Een visie voor wat je met je leven kunt doen en wie je kunt worden. Gebaseerd op Gods Woord. Dat is hoop. Het is een visie.

In de Bijbel staat in Joël: Uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Hebben we hier oude of jonge mensen die willen dromen of een visioen willen zien? Als dat zo is, zeg dan amen.

 

Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

 

Heilig, U bent hoog verheven heilig, voor eeuwig

 

Bobby: Ik hou van jullie, broeders en zusters

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik hou van jullie. Gods zegen.

 

Laat alles wat adem heeft, de Heer prijzen

 

Solo

Ik houd van U, uw genade blijft me dragen

Dag aan dag, in de palm van uw hand

Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer

Al heel mijn leven bent U zo goed, zo goed

Zolang u adem aan mij geeft, Heer

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Al heel mijn hele leven bent U trouw

Heel mijn leven bent U zo goed geweest

Zolang U adem aan mij geeft, Heer

Zing ik steeds van de goedheid van God

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Ga staan, houd je handen zo, als een gebaar van ontvangen van de Heer.

En zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over me zeggen.

Ik ben Gods geliefde kind.

Dat is wie ik ben.

Dat kan niemand me afnemen.

Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten.

Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus… en zijn liefde delen met mijn naaste.

Dank jullie wel.

 

Ben jij trouw?

Door Bobby Schuller

Ik heb vandaag een levens veranderend idee voor je. Telkens als ik een preek houd, wil ik dat hij waardevol is. Ik denk dat deze je zal helpen. Hier is een levens veranderend inzicht: Hoe je iets doet, is hoe je alles doet. Is het altijd waar? Nee, maar meestal wel, zoals zoveel dingen. Het is meestal waar dat hoe je iets doet, je alles doet. Het klinkt afkeurend. Het klinkt alsof ik neerkijk op mensen, maar dat doe ik niet. Integendeel. Het is het tegenovergestelde omdat onze puinhoop… ons gebrek aan zorg, ons gebrek aan uitmuntendheid… geworteld is in het idee dat datgene wat je doet, er niet echt toe doet. Dat, tenzij ik ervoor betaald krijg, het er niet echt toe doet.  Dat tenzij iemand kijkt, het er niet echt toe doet. En ik geloof dat dat idee dat het er niet echt toe doet… geworteld is in een diepere emotie: Ik doe er zelf niet echt toe. Hoe ik dat weet? Ik ken het gevoel en ik weet zeker dat ik het weer zal voelen. Ik denk dat iedereen in deze ruimte momenten heeft gekend… waarin ze het gevoel hadden dat ze er niet toe deden. Waarin ze niet het gevoel hadden dat hun leven veel indruk maakte. Waarin ze niet voelden dat God van hen hield of ken kende… of zelfs maar bestond. In zo’n wereld denk je gauw dat alles wat ik doe er niet zoveel toe doet. Waarom? Omdat ik er niet zoveel toe doe. En dat valse idee wil ik vandaag vernietigen. Hier is het evangelie, de waarheid, voor jou vandaag: God houdt van je. God houdt van je. Dit is de juiste plaats om te beginnen… met dingen doen die uitmuntend zijn. Dit is de juiste plek om te beginnen met kleine dingen doen die niemand ziet… met kracht en goedheid. En wel hierom: Als dit waar is, als God echt van je houdt… dan doet alles wat je doet ertoe, omdat het ertoe doet voor God. Ook de kleine dingen. Dit is wat ik probeer te zeggen: Je leven heeft eeuwige betekenis. Jouw leven heeft echt eeuwige betekenis. Dat brengt ons bij de Bijbeltekst waarover ik vandaag ga spreken. Dit is een vreemde. Houdt hier iemand van vreemde Bijbelteksten? Lukas 16. Het is een gelijkenis, een heel verhaal. Interessant genoeg volgt hij op de beroemdste gelijkenis in de Bijbel: De verloren zoon. Dezelfde tafel, dezelfde Farizeeën, dezelfde mensen. Jezus vertelt dit verhaal: Er was een rijke man… wiens rentmeester ervan beschuldigd werd dat hij zijn goederen verkwistte. Hij riep hem bij zich en zei tegen hem: Wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf: Wat moet ik doen… omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal opdat ze mij, zodra ik afgezet ben, in hun huizen ontvangen. Hier pauzeren we even. Wat gebeurt er? Er is een rijke man met nogal wat bezittingen her en der. Hij heeft een rentmeester die zijn boekhouding doet en zijn rekeningen beheert. Hij heeft een CFO, hè? En hij realiseert zich dat de CFO niet erg goed is… en hij vraagt hem: Wat is er aan de hand? Is er iets met mijn bezittingen? Deze man weet dat hij op het punt staat, ontslagen te worden. Maar hij is nog niet ontslagen. De klok tikt. Hij weet dat het eraan komt, dus hij moet alle boeken bundelen… ze aan zijn baas presenteren en dan zal de baas hem ontslaan. Maar voordat hij dat doet, brengt hij een paar veranderingen aan. Hij zegt nog eens: Wat zal ik doen? Spitten kan ik niet, enzovoort. Ik weet wat ik zal doen… opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. Hij riep elk van de schuldenaren van zijn meester bij zich. Hij vroeg de eerste: Hé, gast… Zo staat het er in het Grieks. Hé gast, hoeveel ben je mijn meester schuldig? Honderd vaten olijfolie, antwoordde die. Dat is een hoop olijfolie, mensen. Tenzij je een Italiaan bent. Niemand hè? De rentmeester zei tegen hem: Pak je rekening… Let op, dit is de CFO. Hij zegt: Pak je rekening, ga even zitten en maak er 50 van. Halveer hem. Hoe voelt die man zich? Best wel blij, toch? Toen vroeg hij de tweede: Hoeveel ben je hem schuldig? Honderd zakken tarwe, zei die. Hij zei: Pak je rekening en maak er 50 van. Wat is hij aan het doen? Wat doet deze rentmeester? Zijn baas is rijk, maar deze jongens toch ook? Als je honderd zakken tarwe hebt, doe je het best goed. Als je honderd liter olijfolie hebt… doe je het heel goed. Waarschijnlijk bezat de meester al het land en had een soort pachtcontract. En als deze jongens hun oogst binnenhalen, moeten ze een deel ervan afstaan. Dit is wat deze man doet. Hij zegt zoiets als dit: Het klinkt alsof hij zegt wat iedereen zou hebben geweten. Hij zegt: Mijn baas zegt dat je van jouw 100 vaten 50 vaten moet maken. Mijn baas zegt, neem je 100 zakken en maak er 50 van. Dus wat zeggen ze? Wauw. Jouw baas, John, is een geweldige vent. Misschien geven ze een feestje voor hem, misschien doen ze iets feestelijks. Dus het is heel slim van die CFO… want aan de ene kant doet hij het uit naam van zijn baas… zodat de baas alle eer krijgt… maar als de baas vervolgens de CFO ontslaat en de boeken herstelt… dan verliest hij zijn eer en krijgt hij niet al die lof… en wat gaat die vent, die CFO, nu doen? Die begint aan een nieuwe baan. Tarwe oogsten of olijfolie persen. Dus wat zegt de baas? Hij zit met een vreemd dilemma, toch? Hij zegt, en dit is het vreemdste deel van het Bijbelvers, en het wordt nog gekker: Het is niet wat je denkt dat hij zou zeggen. De baas prees de oneerlijke rentmeester… omdat hij, hoe noem je dat, zo slim was geweest. En Ik zeg u… Nu is Jezus Zelf aan het woord… Nu legt Hij de gelijkenis uit. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger… dan de mensen van het licht. Wat betekent dat? Er is iets wat wij christenen kunnen leren. Hij zegt dat er iets is wat jij kunt leren. Het klinkt niet erg religieus. Met ogen om te zien en oren om te horen, kun je wat leren. Wat is het dat we leren? Het volgende vers. Dit kunnen we leren. Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon… Ho even, wat? Geld gebruiken om vrienden te maken? Ja, dit is een groot deel van onze preek vandaag. Gebruik wereldse rijkdom om vrienden voor jezelf te krijgen… zodat je, als het voorbij is, verwelkomd wordt in eeuwige woningen. Hier is iets dat beter is dan geld: vrienden. Het is beter om een vriend te hebben met een boot dan om een boot te hebben. Hier is iets dat beter is dan geld. Een onzichtbare eeuwige schat. Lukas 16 vervolgt: Uiteindelijk zegt Hij, Jezus heeft het tegen jou: Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. God kijkt, wie wil hier veel toevertrouwd krijgen? Steek je hand op zodat God het kan zien. Wie wil er veel toevertrouwd krijgen? Wat zegt de Bijbel? Als je veel toevertrouwd wilt krijgen, doe dan goed met weinig. Doe echt goed met een beetje. Als je het beter doet met weinig, krijg je meer. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als je niet betrouwbaar bent in het omgaan met wereldse rijkdom… wie zal jou dan het ware toevertrouwen En als je onrechtvaardig bent met andermans bezit, wie zal je dan eigen bezit geven? Er zijn twee belangrijke punten waar ik vandaag op in wil gaan. Hier is het eerste punt, nummer 1: De kleine dingen in je leven zijn belangrijk voor God. Dat doen ze echt. De kleine dingen in je leven zijn belangrijk voor God. Je kunt het ook zo zeggen: Alle dingen in de wereld zijn grote dingen voor God. Vooral als ze grote dingen voor jou zijn. Waarom? Omdat Hij van je houdt. Hij houdt van je, en ik trouwens ook. Hij houdt van jou. Als God van je houdt, zijn de kleine dingen in je leven… waarvan je denkt dat ze voor God niets voorstellen, grote dingen. Op die vreemde manier zijn in Gods ogen dingen die wij enorm vinden, niets… en zijn sommige kleine dingen gigantisch. Stel je dit even voor: Een vader koopt speelgoed voor zijn zoon. Dat speelgoed kost maar vijf dollar, het is niet superduur. En het kind is dol op dat speeltje. Hij speelt er aldoor mee… en op een dag raakt hij het speelgoed kwijt. Begint te huilen. Is heel verdrietig. Dat speeltje is amper wat waard. Het kost 5 dollar. Het stelt niks voor. Behalve voor de jongen, en behalve voor de vader. Waarom is het erg voor de vader dat hij zijn speelgoed kwijt is? Het is maar vijf dollar, wat maakt het uit? Waarom is het belangrijk voor de vader? Omdat de vader van zijn zoon houdt. We weten dat het niet erg zou zijn als de vader niet om zijn zoon zou geven. De vader geeft niet om het speelgoed, hij geeft om de zoon. Snap je dat? Die dingen, die kleine dingen lijken in je leven, zijn grote dingen voor God… omdat Hij van je houdt. De kleine dingen die je doet, zijn allemaal belangrijk voor God. Je kunt het ook zo zeggen: Het maakt niet uit hoe oud je bent. In Gods ogen ben je nog steeds een kind. Is er iemand aan de oude kant die zich nog steeds een kind voelt? Steek je hand op. Ik voel me nog steeds een kind? Ik ben wat ouder, maar ik kan niet geloven dat ze mij dingen laten doen die ik mag doen. Ik voelde me nog steeds zo toen ik mijn eerste kind kreeg. Ik was in het ziekenhuis en ze zeiden: Hier is je baby. De groeten. En ik had zoiets van, krijg ik dit ding zo mee? Ik ben geen professional zoals jij. In Gods ogen ben je nog steeds een kind. Omdat je Zijn kind bent. Dus voor Hem is het belangrijk omdat het belangrijk is voor jou. Is dat geen mooie gedachte? Is dat niet bijzonder? Een voorbeeld: Een paar jaar geleden waren we aan het bidden met een vriendin. Ze vroeg ons te bidden voor haar man, die kanker had. We baden voor hem. En toen zei ze, ze dronk veel water: Ik heb zo’n droge mond. Ze had er elke dag last van. Ze maakte niet genoeg speeksel aan en daar had ze last van. Ze vond het niet fijn. En Hannah zei: Laten we dan voor jou bidden. En wat was haar reactie? Ze zei: Zo erg is het niet. Dus ze zeg eerst dat het haar elke dag hindert… en daarna, als wij voor haar willen bidden, dat het wel meevalt. Wat zegt ze eigenlijk? En ik oordeel niet. Ik heb dat zelf ook gehad. Ze vergelijkt het met de kanker van haar man… of eigenlijk zegt ze dat ze God hier niet mee lastig wil vallen. Dat is wat ze zegt. Ze heeft zoiets van: Val God niet lastig met mijn droge mond. Val God niet lastig met dit probleempje. We hebben al voor dat andere gebeden. Maar als voorganger die de Heer kent en Zijn hart kent… zou ik zeggen dat God hier al mee zit. Als zij er last van heeft, heeft Hij er ook last van. Denk je dat God kanker en een droge mond niet tegelijk aankan? Vast wel. En de reden dat Hij er last van heeft, is omdat zij zijn geliefde dochter is. Als iets haar hindert, hindert het de Heer. En jij bent zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter. En Hij ziet je gebroken hart en Hij ziet wat je hebt meegemaakt en Hij ziet de pijn. Hij ziet wat je hebt meegemaakt, maar weet dat Hij van je houdt… en dat het verleden het verleden is… en dat alles wat voor je ligt, mogelijkheden zijn, open deuren. Het is allemaal mogelijk voor jou… als je vandaag het idee in je hart toelaat dat God je ook nu ziet… dat Hij van je houdt en dat ook kleine dingen ertoe doen voor Hem. En als je vandaag de kleine dingen goed doet… zul je morgen de grote dingen krijgen. Stop met zoveel te denken over wat er allemaal mis is gegaan… en begin te denken dat de deur vandaag voor je open zal gaan. Begin de kleine dingen te doen en de grote dingen zullen verschijnen. Wees trouw, neem wat risico. Er zijn goede dingen voor je in aantocht. Misschien is ons gebrek aan geloof in gebed geworteld… in het valse idee dat we niet zo belangrijk zijn voor God. Dit is wat satan niet graag hoort zeggen: Dat God enorm veel van je houdt. Dat je geliefd bent. God gaf zijn enige Zoon Jezus Christus voor jou. Dat was een ruil. God gaf Jezus Christus aan het kruis voor jou. Hij maakte een ruil. En ik kan je zeggen dat het het waard was. Bij een Farizeeër gingen alle alarmbellen af. Wacht even. Het is het niet waard. Nee nee, wacht even. Maakt God fouten, mijn vriend? Doet God iets dat het niet waard is om te doen? Ik hoop echt van niet. In Gods ogen was het het waard, anders had Hij het niet gedaan. Als het het waard is in Gods ogen, dan is het het waard in de mijne. Jij bent het waard. Sla dat geschenk van Gods liefde en vriendschap voor jou niet af. Je bent belangrijk voor Hem. Hij houdt van je. Wijd je leven aan Hem. Satan haat het om mij dit te horen zeggen: Het evangelie. Dat God de wereld zo wat? -Liefhad. Dit is iets wat de Bijbel over jou zegt: Zie welke liefde de Vader ons gegeven heeft. Dat we kinderen van God mogen heten. Wauw. Dit zegt Bijbel: Je bent Gods oogappel. Wie jou in de ogen steekt, steekt God in de ogen. Dit zegt de Bijbel. Niets kan ons scheiden van Gods liefde. Jouw problemen zijn belangrijk voor God. Je kunt op Hem vertrouwen. God wil overwinning in je leven. Je kunt leven met kracht en je kunt bidden met vertrouwen. Alle dingen in je leven zijn belangrijker dan je denkt. Dit is echt waar het om draait. De kleine dingen in je leven zijn superbelangrijk. Dus doe je best. Je hoeft niet meer te doen dan het beste, doe gewoon het beste. Doe je best, vergeet de rest. Doe wat je doet met uitmuntendheid. Hoe je iets doet, is hoe je alles doet. Hoe je iets doet, is hoe je alles doet. Creëer prachtige dingen. Dien mensen op prachtige manieren. Laat dingen beter achter dan je ze gevonden hebt. Levens zijn belangrijk voor God. En dit is een van de belangrijkste dingen die wij als oudere volwassenen moeten doen: Blijven investeren in de jonge generatie… en hen leren dat alles wat ze doen, zelfs de kleine dingen, ertoe doet. Dit is een mooi woord: avodah. Het is Hebreeuws. Het betekent dat al het werk dat ik doe, aanbidding is. Als ik de vloeren schoonmaak, is dat aanbidding. Als ik me aankleed, als ik eten klaarmaak, is het aanbidding. Als ik autorijd, is het aanbidding. Mijn collega’s. Ik eer God met mijn leven. De Bijbel zegt het. Als je met weinig goed doet, zul je met veel goed doen. Wil je meer? Wees uitmuntend in alles wat je doet. Nog een paar minuten. Hier is het tweede punt van de tekst. En dit is de rare. Gebruik geld om onzichtbare rijkdom te creëren. Volgens mij kun je dat op drie manieren geld doen. De eerste, Jezus zegt het ronduit, is om je geld te gebruiken om vrienden te maken. Hier kunnen we veel van de wereld leren. Het is de regel van wederkerigheid. Soms ga je naar een restaurant en de serveerster brengt een rekening… of hij brengt een rekening naar je tafel… en daar zit een pepermuntje in, of zoiets. Kost ongeveer drie cent. Je fooi gaat… Hoeveel denk je dat dat pepermuntje je gekost heeft? Dat kost je zo’n drie of vier dollar. Die hoef je niet neer te tellen… maar als ik een pepermuntje krijg en een bedankje met een glimlach… leg ik een paar dollar extra neer. Dit is de tweede manier waarop je onzichtbare rijkdom kunt creëren. Je kunt je gunst bij God vergroten. De Bijbel zegt: Als je een tiende geeft, zal Hij de voorraadkamers van de hemel openen… en overvloed over je leven uitstorten. De Bijbel zegt dat iedereen die aan de armen geeft, aan God uitleent. Geef aan de armen. Kijk hoe deuren voor je opengaan als je vrijgevig wordt. Als je iets behoeft, plant dan een zaadje. Er is een derde manier waarop je geld kunt gebruiken om onzichtbare rijkdom te creëren. Je hebt me dit al talloze malen horen zeggen. Zo niet, dan ben je nog nooit hier geweest. Investeer in jezelf. Je leven kan groter zijn dan het nu is. God wil dat het groter wordt. Grotere ideeën. Je kunt meer levens aanraken. Je kunt meer dingen bouwen. Je kunt meer maken. Je kunt meer doen. Je kunt meer bereiken. Je kunt meer dromen. Je kunt het allemaal doen als je verandert wat hier zit en wat hier zit. Als je weet dat God van je houdt, dat alles wat je doet ertoe doet… en dat, als je meer goed doet in de wereld… dat een sneeuwbaleffect heeft op de eeuwigheid. Vandaag is een geweldige dag om los te komen… van het soort denken dat je belemmert om te worden waartoe je geroepen bent. Niet alles worden wat je geroepen bent te zijn, knoeit met je denken. Met je geest. Weg ermee, in Jezus’ naam. Niet om het geld, maar om wie je geroepen bent te worden. En het laatste idee, en daar sluit ik mee af: Voor iedereen hier is de beste beslissing die we kunnen nemen, Jezus te volgen. Sommigen zijn verdwaald. Misschien ging je naar de kerk toen je een kind was, of was je oma een christen. Je staat welwillend tegenover God, maar je hebt nooit de knoop doorgehakt. Sommigen weten weinig over het christendom. Je bent voor het eerst in de kerk of je kijkt voor het eerst. Weet dat Jezus Christus zijn leven aan het kruis heeft gegeven… opdat wij in vrede met God konden leven. Dat Hij ons visioenen en dromen wil geven. Dat Hij onze wegen wil leiden. Dat Hij ons het echte leven wil geven… en bovenal dat we vergeven kunnen worden voor onze zonden… en bij Hem in de hemel komen als we sterven. Ik wil je aanmoedigen om nu je leven aan Jezus toe te vertrouwen. Ik weet dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

 

Gebed

Vader in de hemel, Voor iedereen hier

Die met zijn ogen naar de grond kijkt…

Met de kin tegen de borst…

Met een hard of bevroren hart…

Voor iedereen hier die een droom

Is kwijtgeraakt, die is verraden…

Die is gekwetst

Door de dingen van het leven…

Mogen zij ontdekken dat het vandaag anders wordt.

Dank U voor Uw Heilige Geest.

Ik bid voor iedereen die deze boodschap heeft gehoord…

Dat deze week deuren voor hen zullen opengaan.

Dit bid ik in Jezus’ naam. Amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffen zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Koorzang

Tot ieder hart dat Hem behoort

Met Hem gemeenschap vindt

De dienst aan Hem is ‘t gouden koord

Dat allen samenbindt

 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd

Hem prijzen west en oost

Aan Hem behoort de wereldwijd

Door Hem wordt zij getroost, amen

Ben jij trouw?

28 april 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan