Home Televisie Leven vanuit overvloedige liefde

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord Door Bobby Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Mijn dierbare vrouw is hier vandaag niet. Ik heb mijn gezin behoorlijk aangestoken. Mijn kinderen zijn vandaag ziek en Hannah zorgt voor ze. Wij zijn blij dat jullie hier zijn, want dit is een vreugdevolle kerk. Laten wij beginnen met gebed. Gebed Vader, wij danken u voor Jezus Christus die voor ons is gekruisigd en weer opgestaan. Omdat wij vrij zouden zijn van zonden. Heer, dat u ons elke dag vernieuwt. Ik bid voor iedereen die hier vandaag is en een nieuw woord van u nodig heeft. Die bemoediging nodig heeft. Heer, ik bid dat uw Heilige Geest dat vandaag zal doen. Dank u dat in uw koninkrijk geen schaamte heerst, maar alleen leven en goedheid. Dat ontvangen wij van U, Heer en wij danken U daarvoor. Wij bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Koor – “Take My Life and Let it Be Consecrated”

Neem mijn leven laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk,
Trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet, op de wegen van uw wet.
Neem mijn stem, opdat mijn lied, U, mijn Koning, hulde biedt,
U, mijn Koning, hulde biedt. Amen.

Schriftlezing – Psalm 23 door Tim McCalmont

Ter voorbereiding op de boodschap van vanochtend lezen wij uit Psalm 23. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal ik vrees geen gevaar want U bent bij mij. Uw stok en uw staf zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Dit is het woord van de Heer.

Solo – Abdiel Gonzalez – “Build My Life”

Ieder lied waardig dat wij ooit kunnen zingen
Alle lof waardig die we ooit kunnen toezingen
Elke ademtocht waardig die wij ooit kunnen ademen
Wij leven voor u, Jezus.

Jezus, de naam boven elke andere naam,
Jezus, de enige die kan redden
Elke ademtocht waardig, die wij ooit kunnen ademen
Wij leven voor U
Heilige, niemand is zoals U, niemand staat naast U,
Open mijn ogen in verwondering,
Toon mij wie U bent en vervul mij met uw hart en leid mij
In uw liefde naar hen die mij omringen wij leven voor U

Heilige, niemand is zoals U, niemand staat naast U
Open mijn ogen in verwondering,
Toon mij wie U bent en vervul mij
Met uw hart en leid mij in uw liefde naar hen die mij omringen
Ik bouw mijn leven op uw liefde dat is een sterk fundament
Ik stel mijn vertrouwen in u alleen en ik zal niet beschaamd worden

Heilige, niemand is zoals U,
Niemand staat naast U
Open mijn ogen in verwondering, toon mij wie U bent en vervul mij
Met uw hart en leid mij in uw liefde naar hen die mij omringen.

Interview – Kristen Dalton

BS = Bobby Schuller en KD = Kirsten Dalton

BS: Vanmorgen is bij ons Kristen Dalton Wolfe. In 2009 werd zij verkozen tot Miss USA. Waanzinnig. Sindsdien is zij schrijfster geworden en houdt zij lezingen en heeft zij de beweging She is More opgericht, het online geloofsmagazine. Haar nieuwste boek, The Sparkle Effect, helpt vrouwen te geloven dat zij een positieve identiteit kunnen vinden en een veranderd en vervuld leven door Jezus Christus. Een warm applaus voor Kristen Dalton Wolfe. Fijn om je te zien. Je bent Miss North Carolina geweest, hè? Je was niet de gedoodverfde winnaar, hè? Het was een prachtige verrassing voor jou en je vrienden en je familie. Vertel.

KD: Voor mij was het geen verrassing want God vertelde mij al toen ik 3 was dat ik op een dag Miss USA zou worden. Ik stond nog niet op de radar van de mensen, maar wel die van God. En dat geldt voor ons allemaal. Wij kunnen naar twee stemmen luisteren. Die van onze critici, of die van onze schepper. Ik heb altijd alleen naar die van Hem geluisterd, ongeacht de omstandigheden. Ook als ik me niet mooi voelde of verdrietig was. Ook toen ik onder de acne zat en de jongens mij tomatenkop noemden, wist ik wat de Heer me verteld had.

BS: Fantastisch. Dus dat is allemaal gebeurd. Je hebt je soms gedeprimeerd gevoeld, je bent gepest? Hoe heeft dat jouw leven gevormd?

KD: Het heeft mijn leven zo sterk gevormd Ik droomde er als klein meisje van, Miss USA te worden maar pas echt toen ik 12 was. Negen jaar voordat ik zelfs maar op het podium stond begon ik al te leven als rolmodel. Maar ik besefte aan de andere kant dat ik ook een soort bevestiging nodig had. Ik leefde in een omgeving van leegte en ambitie. Ik leerde van het winnen van de Misstitel dat een bekroning, prestatie of titel hoe groot ook, nooit herstel voor onzekerheid brengt. Geschapen dingen zullen ons nooit vervullen zoals de Schepper ons zal vervullen. Dus het heeft mijn reis zeker gevormd. Want nadat ik gewonnen had, bleef ik mijzelf met anderen vergelijken. Ik bleef me leeg en depressief voelen en ik leefde vanuit leegte tegenover volheid. Iemand zei voor het eerst nadat ik Miss USA geworden was en in Los Angeles woonde en in het entertainment werkte: Kristen, besef je wel dat jij een dochter van de Koning bent? Dat zette alles op zijn kop voor mij. Vanaf dat moment beleed ik met hart en ziel dat ik een koningskind ben. Waar hebben wij toegang toe? Wat zegt God over ons? Wat is de kracht, de beloftes, het doel? En dat is nu mijn geloofsboodschap geworden.

BS: Je moet zoveel geleerd hebben, vooral omdat je dit als christen doormaakte. Jij en je man verkondigen nu samen het evangelie. Jullie bereiken ruim 400.000 mensen per maand via jullie magazine en jullie online programma’s. Vertel mij daar eens wat meer over. Je weet mensen heel succesvol te bereiken met je boodschap.

KD: Wij hebben afzonderlijke programma’s. Het mijne is SheisMore.com en het zijne GoodGuySwag. Het is leuk zoals wij op één lijn zitten. Hij verkondigt graag voor mannen, ik voor vrouwen. Ik noem het She is More. Dat is ontleend uit dat vers: Zij is kostbaarder dan edelstenen. Ik ben opgevoed met God, met geloven in Jezus, met naar de kerk gaan. Maar ik besefte niet echt dat Hij van alles over ons zegt. Hij zegt dat ik kostbaarder en waardevoller ben dan edelstenen. Stel je een sieraad in een museum voor dat je niet kunt aanraken. Er hangt geen prijskaartje aan. Dat is mijn waarde. Zoveel vrouwen en ook mannen worstelen met perfectionisme en prestatiedrang. Ze haten zichzelf. Wij zoeken prestaties en succes in een geordend leven, in de juiste dingen doen om die behoeften te vervullen. Om dat lege gevoel en die zelfhaat in ons te bestrijden. Ik denk dat de sleutel tot herstel een proces is. Je krijgt de kennis, de openbaring maar het is een proces om je waarde te ontdekken.

BS: Je hebt dit boek geschreven, The Sparkle Effect. Veel mensen praten erover. Je hebt het over die glinstering van binnen. Vertel daar eens wat over.

KD: Ik noem het het glinstereffect. Veel mensen kennen het als de ‘het’-factor. Als je jezelf echt kent, hoef je niet meer te doen alsof. Ik noem het het glinstereffect omdat de ‘het’-factor meisjes ertoe aanzet om zich anders voor te doen dan zij zijn en iets uit te stralen wat los staat van wie wij werkelijk zijn. En degene die we echt zijn, is beter dan hoe wij ons voordoen want God heeft ons koninklijk geschapen voor wij zelfs maar in de schoot van onze moeder bestonden. Ik wilde die ‘het’-factor ontkrachten en vrouwen laten zien dat zij zelfvertrouwen kunnen hebben in plaats van nepzelfvertrouwen.

BS: Zelfvertrouwen heb je zeker. Fantastisch. Dit hebben wij nodig. Het is zo goed dat mensen als jij in het Koninkrijk van God andere vrouwen leren dat die waarde diep van binnen uiteindelijk datgene is wat belangrijk voor ons is.

Koor – “Let Your Faith Be Stronger Than Your Fear”

In de woestijnen van je leven zal ik je niet verlaten
Ik bereid een weg langs een stromende beek
Vrees niet in het dal, want ik ben bij je
Mijn stok en staf ter vertroosting en verlossing
In de duisternis van je leven zal ik je niet verlaten
In de schaduw ben ik je licht, je lamp, je zon
Ik zal de ster zijn die boven je schijnt en je geleidt
Een licht op je pad om je de weg te wijzen
Wees niet bang, ik ga je voor
Wees niet bang, ik ben aan je zijde
Wees gerust en weet dat ik met je ben
Laat je geloof sterker zijn dan je angst
Als je vermoeid of onmachtig bent, ben ik bij je
Ik til je op je en laat je opstijgen op arendsvleugels
Ook al woeden schuimend de wateren,
Vrees niet, ik ben bij je want ik ben de Weg,
De Waarheid en het Leven Wees niet bang, ik ga je voor
Wees niet bang, ik ben aan je zijde
Wees gerust en weet dat ik met je ben
Laat je geloof sterker zijn dan je angst
Wees niet bang, ik ga je voor
Wees niet bang, ik ben aan je zijde
Rustig maar, en weet dat ik met je ben
Laat je geloof sterker zijn dan je angst
Laat je geloof sterker zijn dan je angst

Solo – Preston Parker – “Ever Be”

Uw liefde is toegewijd als een ring van puur goud
Als een eed die beproefd is, als een oud verbond
Uw liefde duurt, door de winterse regen
En voorbij de horizon met genade voor vandaag
Trouw bent U geweest en trouw zult U blijven
U hebt zich aan mij verbonden en daarom zing ik
Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
Ik zal u voor eeuwig prijzen

U, Vader van de wezen, uw goedheid maakt ons volkomen
U ondersteunt ons in zwakheid en uw kracht wordt de onze
U maakt me zoals U. U kleedt me in het wit
Uit het as laat U iets moois verrijzen
Want wij zijn uw bruid, vrij van al haar schuld
En zonder al haar schaamte en gekend bij haar ware naam
En daarom zing ik daarom zing ik
Voor eeuwig uw lof, ik zal U verhogen
En uw lof zal voor eeuwig op mijn lippen zijn
U zult worden geloofd, o God
Amen.

Aankondiging door Bobby Schuller

Zoals jullie zien, hebben we een nieuwe tv. Het is eigenlijk een LED-wand. Het was een geschenk van een familie dus hij is niet betaald uit onze donaties. Wij zijn er dankbaar voor. Wilt u opstaan? Dan zeggen wij het credo zoals elke zondag. Proclamatie met Bobby Schuller Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – “Mij ontbreekt niets: Leven vanuit overvloedige liefde”

door Bobby Schuller Vandaag ronden wij onze serie Mij ontbreekt niets af. Wij hebben veel gesproken over het beeld dat koning David schetst in Psalm 23. Het idee dat ik nu een leven kan leiden zonder gebrek. Ik kom geen kansen tekort, geen liefde. Ik kom geen middelen tekort en geen tijd. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik ben onder de hoede van mijn herder. En dat is de wereld waarmee Jezus zijn volgelingen uitnodigt in Gods Koninkrijk. Dat het Koninkrijk God niet iets is waar je ooit terecht zult komen. Het Koninkrijk van God is nabij. Hier, onder handbereik, om ons heen. Wanneer wij in dat koninkrijk leven, ontvangen wij in de volheid daarvan alles wat wij nodig hebben van de Heer. Het is dan ook het werk van Satan om de vervulling ongedaan te maken die wij door het Koninkrijk van God krijgen, door tegen ons te liegen. De wortel van alle kwaad in de wereld is de misleiding door de vijand. Het koninkrijk van de hel is gebaseerd op misleiding. En zoals een goede schaker speelt Satan altijd dezelfde openingszet. En dat is de vleselijke lust. Het obsessieve verlangen naar wat ik ga eten en wat ik morgen ga doen. Ben ik veilig? En seksuele dingen. En dat kan zich zelfs uitstrekken tot drugs. Vleselijke lust, lust van de ogen. Ik moet er goed uitzien, beter dan wie ook. Ik moet een succes zijn. Ik moet de juiste kleding aan hebben. Mensen moeten alleen maar goede dingen over mij zeggen. En tenslotte, levenstrots. Zo probeert Satan ons te beroven van onze vervulling. Door van onze verlangens obsessies te maken. Jezus leert ons dat God weet wat je nodig hebt. Zoek eerst zijn Koninkrijk en dan worden zijn gerechtigheid en al die dingen je deel. Vandaag praten we over je ‘eigen ik’ doden en de christelijke liefde. Die zijn met elkaar verbonden. De christelijke liefde bestaat alleen door het afsterven aan jezelf. Een vraag: hebt u zich wel eens geërgerd aan iemand die u wilde helpen? Hebt u zich wel eens geërgerd of laten kwetsen door iemand die u wilde liefhebben. Als je een moeder hebt, is het antwoord ja. Je kunt intens moe worden van moederliefde. Zo vaak hebben mensen geprobeerd van je te houden of je te helpen maar zij hebben je eigenlijk pijn gedaan. In het beste geval is het alleen wat irritant maar het kan je ook echt kwetsen. Het kan langdurige pijn veroorzaken en schaamte, woede, frustratie en zelfs verbittering en wrok. Vreemd hoe blind anderen soms zijn voor hun eigen pogingen om lief te hebben en het feit dat dat niet als liefde wordt ontvangen. Heel vaak wanneer wij van anderen houden, is het als verf mengen. Wij nemen een beetje van die kleur. Bij alles wat je doet, is het vooral uit liefde maar dat vervuil je met een klein beetje verlangen. Iets drijft het weg van christelijke liefde en maakt het tot iets anders. Hoe liefderijk ook, onbewust speelt er iets in die daad van liefde mee dat degene beschadigt die wij proberen te helpen. En daarom is de enige ware weg naar christelijke liefde voor je naaste en zelfs voor je vijanden, je ego te kruisigen. Afsterven aan jezelf en je vleselijke verlangens. Dat klinkt wat onbegrijpelijk. We gaan er nader op in. Twee dingen. Ik denk dat de kerk zich vergist door liefde altijd te zien als iets wat je doet. Liefde is vooral iets wat je doet, maar de liefde waarover Jezus spreekt is, nog voordat je het hebt over wat je voor anderen doet, iets wat je zelf wordt. Een liefhebbend mens, die zijn naaste altijd liefheeft. Onder alle omstandigheden, gespannen of ontspannen. Of diegene dichtbij of veraf is. Of zij van je houden of je haten. Houden van is een natuurlijke houding tegenover anderen. En daar zit de kerk er vaak naast met zijn opvatting over liefde. En de wereld zit er vaak naast door de liefde te verwarren met lust of verlangen. Ik ben zo bezeten van die mensen, ik hou van ze. Ik moet doorlopend aan ze denken. Maar is dat liefde? Houden van is geen verlangen en het woord gebruiken we heel vaak, nietwaar? Ik hou heel veel van chocoladetaart. Misschien ziet de chocoladetaart dat toch anders. Hij wordt opgegeten. Dit doet liefde als verlangen met het voorwerp van die liefde: beschadigen. Want wij objectiveren datgene waarvan zogenaamd gehouden wordt. Ware christelijke liefde wil alleen het goede voor dat waarvan gehouden wordt. Kunnen jullie mij nog volgen? Activeer je brein, allemaal. Hierom is het afsterven aan jezelf noodzakelijk. Wij mogen onze liefde niet besmeuren met zelfzuchtig verlangen. Met datgene wat wij hopen terug te krijgen voor deze liefderijke daad of houding. Lukas 9. Jezus spreekt over het sterven van het vlees en het dragen van je kruis. Dat thema komt vaak terug in de evangeliën en de brieven van Paulus. Telkens keert dat idee terug, dat wij gekruisigd moeten worden met Christus. Jezus zegt dat zonneklaar en brengt zijn discipelen in verwarring want hij is nog niet gekruisigd. In Lukas 9:23 zegt Hij: Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: Wie achter Mij wil komen, verloochenen zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op zich en volg Mij. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven voor mij verliest, zal het redden. Dat klinkt ironisch. Met andere woorden: als je geobsedeerd bent door je leven, zul je het verliezen. Maar wie zijn ik gerichtheid kan kruisigen, ontvangt het leven in Gods Koninkrijk. En dan zegt Hij misschien de meest wijze woorden die ooit iemand gesproken heeft. Wat baat het iemand om de hele wereld te veroveren en de eigen ziel, het eigen zelf, te verliezen of schade te lijden? Heel wijs. Als wij het hebben over het sterven aan jezelf draait het om dat ‘aan’. De kerk heeft het vaak over sterven van jezelf Maar het gaat niet om het sterven ván jezelf, al wordt dat vaak zo gebracht. Het sterven van jezelf ziet er vaak zo uit: Ik doe er niet toe. Ik ben niet geliefd. Ik moet mijn mening niet delen. Ik moet er geen mening over hebben. Ik moet de voetveeg zijn. Dat is niet wat sterven aan jezelf betekent. Dit is sterven ván jezelf. Het sterven aan jezelf is een soort sterven van je zelfzuchtigheid. Wij hebben onze obsessies en verlangens op de troon gehesen en tot de kern van ons leven gemaakt. Het sterven aan jezelf is wanneer ik zeg: Hoe graag ik dit of dat ook wil, ik verkies het te laten sterven aan het kruis opdat niet mijn wil geschiede, maar de zijne. En dit is de kern van het christelijk discipelschap. Wij kunnen niet ontkennen dat het ons leven vrijmaakt als het ons aan niets ontbreekt. In deze wereld worden wij geobsedeerd door macht en roem, door wat mensen over ons zeggen en over ons denken en wat wij met ons leven willen doen. Wij allen hebben dromen en verlangens en dat is goed. Maar wij mogen ze nooit op een troon plaatsen, want dat betekent onze ondergang. Want dat gebeurt dan. Er is maar één ding dat al onze noden kan vervullen en ons gelukkig kan maken. Er is er maar Eén die ons kan maken tot wie wij mogen zijn. Die ons kan helpen, onszelf te vinden. En zijn naam is Jezus Christus. Als Hij op de eerste plaats staat, worden al onze verlangens en wensen gezegend. Ons werk wordt gezegend, onze liefdadigheid, onze goedheid voor onze naaste wordt gezegend. Daarom moeten we moedig zijn en het vlees kruisigen. Over dit vlees spreekt Paulus in Galaten als hij zeg en let op dat beeld: De vrucht van de Geest, de Heilige Geest die in je woont, de vrucht van de Geest is liefde en vreugde. Vrede, geduld, goedheid, getrouwheid, mildheid en zelfbeheersing. Tegen die dingen bestaat geen wet. Amen. En dan besluit Paulus met te zeggen: Want zij die in Jezus Christus zijn hebben het vlees met zijn hartstochten en verlangens gekruisigd. Hartstochten en verlangens. Ons vlees geeft een sterk verlangen naar onszelf, het ‘Koninkrijk van Bobby’ of van jou, hoe je dan ook heet. Al die dingen die ik wil bereiken. Pas als wij die dingen kruisigen zetten wij de sluizen open die de hemel over ons leven zullen uitstorten. Daarmee wil simpelweg gezegd zijn dat het kruisigen van het vlees iets is wat je alleen met de Here kunt doen. Ik kan je niet vertellen wat het betekent. Dat kan alleen de Heer. Dat betreft niet zozeer je gedrag en je optreden, maar datgene wat in je hart zit. Datgene waarnaar je het meest verlangt, meer dan naar de Heer. Ik ben in kerken geweest waar zij dat kruisigen behoorlijk serieus nemen. Daar wordt niet gedanst. En geen cowboylaarzen, hoorde ik eens. Daar kan ik nog inkomen. Of je mag niet in een bepaalde auto rijden of bepaalde kleren dragen. En ga zo maar door. Hele kerkgenootschappen zijn erop gebaseerd op het nalaten van een, twee of drie van die dingen. Niet naar de bios gaan, bijvoorbeeld. Dat soort dingen maakt de Heer boos. De ironie is dat je jezelf niet zo makkelijk aan het kruis nagelt? Eén hand lukt nog wel, maar twee zeker niet. Het belangrijkste is dat wij de Heilige Geest nodig hebben en geestelijke begeleiders om om ons te helpen, ons hart te zien Waarop is ons hart werkelijk gericht? Wat zit er in je hart? Toen ik met Hannah begon uit te gaan…Hannah’s vader is een van mijn beste vrienden, bijna een vader. Hij lijkt wel een schoonvader voor mij. Toen ik met Hannah uitging, had hij al die jongelui in huis. Zijn zes kinderen zijn nu allemaal getrouwd maar toen waren ze allemaal nog aan het daten. Een hele zwerm tieners in huis, die overal een potje van maakten. Als dr. Presley dan binnenkwam, liet hij iedereen eerst opruimen. Iedereen begon dan op te ruimen. Ik ging nog maar kort met Hannah om en ik kwam bij haar thuis en dan zat ik aan de keukentafel en dan kwam haar vader binnen en die zei dan: Oké, jongens, eerst gaan wij de boel opruimen. Dan deed ik niks en ging ik zitten lezen, want ik had geen rommel gemaakt. Dan zei dr. Presley: Bobby, help je even mee met opruimen? Nee hoor, zei ik dan. Ik heb die rommel niet gemaakt. Dan legde ik mijn voeten op de tafel en las verder en iedereen hield zijn adem in. Op die dag werd Hannah verliefd op mij. Hannah en ik hebben altijd goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ik kies ze voor haar en zij voor mij. Als je ooit echt herrie wilt met je wederhelft, moet je dit eens proberen. De eerste keer werkte fantastisch voor ons allebei. Wat zij voor mij uitkoos, was: Bobby, kun je wat vaker meehelpen? Kun je even afwassen als wij gasten hebben? Vragen of ze koffie willen? Kun je mensen verwelkomen? Je inleven in wat ze willen? Dat verraste mij als dominee. Ik zag mijzelf nooit als iemand die niet gastvrij en dienstbaar was. Maar ik besefte heel gauw dat het moeilijk is, jezelf te kruisigen. Maar soms wil je wederhelft je daar maar al te graag mee helpen. Ik beschouwde het niet als een oordeel. Wij beseften allebei dat wij onze blinde vlekken onder ogen willen zien. Niemand ziet onze blinde vlek beter dan onze partner. Ik aanvaardde haar woorden en werd dienstbaarder. En ik zag door daar aandacht aan te besteden hoezeer ik niet alleen mijn gasten kon verwaarlozen maar ook mijn vrouw, Hannah en de kinderen. Dat was acht jaar geleden een grote en goede wending in mijn leven. Dit was mijn manier om te sterven aan mijzelf. De manier waarop mijn hart niet echt betrokken was bij het dienen van anderen. Vele van jullie zullen juist altijd direct de borden wassen. Wij kennen allemaal diegene die altijd voor een ander klaarstaat maar altijd wel zorgen dat iedereen dat inziet. Als jij dat bent, zou je je eens moeten oefenen in anonimiteit. Een bepaald soort mensen vindt dat alles perfect moet zijn. Alles moet volgens het boekje en precies goed gebeuren. Voor zulke mensen is kruisigen van het vlees de omgang met sloddervossen en zelf ook wat slordiger worden. Of misschien betekent het gewoon, wat meer lol hebben. Ik denk dat een bepaald type mensen wordt geroepen door de Heilige Geest. Amuseer je nou eens. Vertel eens een mop. Ontspan je. Een bepaald type mens hangt altijd zijn trofeeën aan de muur en laat altijd toevallig foto’s van zijn eigen grootse momenten rondslingeren. Dat soort mensen zou zich eens moeten concentreren op loyaliteit. Een ander de roem gunnen en even niet alle aandacht voor zichzelf opeisen. Al die dingen zijn menselijk. Voel je je er niet schuldig over. Zo zijn wij allemaal, maar de Heilige Geest wacht in zijn geduld en liefde voor ons tot wij die blinde vlekken zien en zeggen, Heer, ik ben bereid ze te doden. Wij moeten onze behoefte aan verering kruisigen. Onze behoefte aan roem kruisigen. Wij moeten onze behoefte aan veiligheid kruisigen. Wij moeten onze behoefte aan vervulling kruisigen. Er is er maar één die je kan vervullen en beschermen. Maar één die lof en aanbidding verdient. Je kunt een geloof hebben dat bergen verzet maar als je je vlees niet hebt gekruisigd kan het verkeerd voor je uitpakken. En dat is een feit. Dat het geloof bergen kan verzetten en wonderen kan verrichten. Mensen kan helen, al die dingen kan. Maar als het gaat om mijn eigen lof, mijn prestaties, mijn geestelijke grootsheid gaat dat nooit werken. Dus om van anderen te houden en al het moois te doen dat God van ons vraagt, moeten wij bereid zijn om datgene op te geven dat wij op onze troon hebben gezet. Wat is dat voor jullie? Jullie hebben er vast al over nagedacht. Vaak denken wij dat wij de hele wereld moeten liefhebben. Maar het is Gods taak om de wereld lief te hebben. Het is jouw taak om je naaste lief te hebben. Het gaat niet om, iedereen lief te hebben, maar om iemand lief te hebben. Ik daag jullie deze week uit om deze week van iemand te houden die de Heilige Geest in je hart geeft maar misschien iemand van wie je wat moeilijker kunt houden. Dat zou je levenspartner kunnen zijn. Kies één zo iemand. Kies deze week één persoon van wie je zegt: om mijn vlees te kruisigen. Ga ik van deze persoon houden om wie hij of zij is, niet om wie hij of zij moet zijn. Stel je liefdevol op tegenover diegene. Denk diep na en wees dankbaar, en leef je in in diegene. Stel jezelf in hun schoenen voor en laat blijken van liefde voortkomen uit dankbaarheid en empathie. Het gaat niet om liefde voor iedereen, maar liefde voor iemand. Dat is wat God van ons vraagt, van onze naaste te houden. Als wij dat allemaal doen, wordt van iedereen gehouden.

Gebed

Heer, wij danken u voor uw Woord en uw waarheid. Het is de waarheid, niet van de wereld, maar van Jezus. De wereld zegt, leef voor jezelf. Maak je druk om hoe je eruit ziet. Heer, U zegt ons, voor onszelf te sterven opdat we verheerlijkt worden in U. U bent Jezus Christus, onze hoop en glorie. Daarin schuilt hoop, Heer, maar we bidden eerst dat wij eerst uw Koninkrijk en uw gerechtigheid zoeken. En dan zullen al die andere dingen ons toevallen. Dank dat het sterven aan jezelf het laatste is dat tussen ons en onze zegen staat. De bereidheid om ons vlees, onze obsessies te kruisigen. Wij onttronen die dingen en wij zetten U op de troon, Jezus. En wij vertrouwen in het geloof dat dit rijke vrucht zal dragen. Wij danken u en we houden van u. Zo bidden wij, in Jezus’ naam, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leven vanuit overvloedige liefde

28 april 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan