Home Kerst = Hoop

Samenzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

Jubelend van vreugd’

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Een mooi kerstseizoen, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn altijd zo blij om bij jullie te zijn. Nu wij het kerstseizoen gaan vieren dat God ons Jezus gaf moge de Heilige Geest jullie de kracht geven om te begrijpen hoe diep en hoog en breed Christus’ liefde voor jullie is. Jij, waar je ook bent, bent geliefd door God. Amen. Wij zijn zo blij dat je hier bent. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, we danken U dat U uw Zoon naar onze wereld in nood stuurde. Dat Hij alles nieuw heeft gemaakt.

Dat Hij ons verloste, vernieuwde en herstelde. Wij bidden vandaag in Jezus’ naam dat iedereen die deze plek verlaat of dit programma straks heeft bekeken, een totaal vernieuwd mens zal zijn. Vader, wij danken U en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Amen. Richt je naar de persoon naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Solo – Do You Hear What I Hear? door Raffia Thomas

Het lam sprak tegen de jonge herder:

Hoor jij ook wat ik hoor?

Klinkend door de lucht, jonge herder?

Hoor jij ook wat ik hoor?

Een lied, een lied, klinkend door de nacht

Met een stem vervuld van kracht

Met een stem vervuld van kracht

De jonge herder sprak tegen de machtige koning

Weet u ook wat ik weet?

In uw warme paleis, machtige koning?

Weet u ook wat ik weet?

Een kind bibberend van de kou

Laten wij Hem brengen zilver en goud

Laten wij Hem brengen zilver en goud

De koning sprak tot de mensen overal

Luister naar wat ik zeg:

Bid voor vrede, mensen overal

Luister naar wat ik zeg

Een Kind, slapend in de nacht

Heeft ons goedheid en licht gebracht

Heeft ons goedheid en licht gebracht

Heeft ons goedheid en licht gebracht

Aansteken Adventskaars door de familie Jacobson

Hallo, wij zijn de familie Jacobson. Vandaag gaan wij de adventskaars aansteken. De mensen die in duisternis wandelen zullen een groot licht zien. Zij die wonen in een land van diepe duisternis over hen zal een licht schijnen. Samen met onze broeders en zusters over de hele wereld steken wij elke week een kaars aan in deze Adventstijd. Vandaag steken wij de kaars van de hoop aan. Ook al lijkt de wereld

een donkere en gewelddadige plek wij weten dat het licht van de wereld in Gods Zoon komt en dat Hij ons redding brengt. Tegenover al het lijden en alle duisternis steken wij deze kaars aan. Samen verkondigen wij aan de wereld dat we in Christus eeuwige hoop hebben.

Wij nodigen jullie uit om samen met ons te bidden. Trouwe God, uit de chaos en het donkere geweld van onze tijd komt U het licht van de hoop brengen. Vernieuw ons, opdat wij mogen uitkijken naar de komst van onze Messias. Hoop voor alle volkeren. God van belofte, God van hoop, kom in onze duisternis. Door de hoop der eeuwen, Jezus Christus, bidden wij dit. Amen.

 

Koorzang – Hark! The Herald Angels Sing

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

Vreed´ op aarde ´t is vervuld God verzoent der mensen schuld

Mengt u, volken in het koor dat weerklinkt de hemel door

Mensentong en eng’lenstem zingt het kind van Bethlehem

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

Lof aan U Die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft

Gij Die ons geworden zijt taal en teken in de tijd

Al Uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf

Opdat w’ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn

Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

 

Schriftlezing – Jesaja 9:2, 6-7 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jesaja 9:1 en 5-6. Het volk dat in donkerheid wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van diepe duisternis over hen zal een licht schijnen. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt zijn Naam Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn Koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen. Halleluja.

 

Koorzang – Breath of Heaven

‘k Heb gereisd, al vele donk’re nachten

Koud en moe, met een baby groeiend in mij

En vraag me af wat heb ik gedaan

Heilige Vader, dat U kwam en mij verkoos

Ik draag nu uw zoon in mij

Ik wacht stil in gebed bang voor de zware last

In deze kille wereld moet ik dit alleen dragen?

Wees mij nabij, wees mij nabij

Adem des hemels, houd mij vast wees voor altijd bij mij

Adem des hemels, verlicht mijn donkerheid

Overstroom mij met uw heiligheid

Want U bent heilig, adem des hemels

Vraagt U zich af als U kijkt naar mij

Zou een wijzer iemand niet veel beter zijn?

Maar ik geef U wat ik kan voor de grootsheid van uw plan

Help mij om sterk te zijn help me te zijn, help mij

Adem des hemels, houd mij vast

Wees voor altijd bij mij, adem des hemels

Adem des hemels, verlicht mijn donkerheid

Overstroom mij met uw heiligheid, adem des hemels

Adem des hemels, houd mij vast

Wees voor altijd bij mij, adem des hemels

Adem des hemels, verlicht mijn donkerheid

Overstroom mij met uw heiligheid, want U bent heilig

Adem des hemels, adem des hemels, adem des hemels

 

Solo – O Come, O Come Emmanuel door Terron Brooks

O kom, o kom, Immanuel,

Verlos uw volk, uw Israël

Herstel het van ellende weer

Zodat het looft uw naam, o Heer

Weest blij, weest blij, Immanuel

Hij is nabij, o Israël

O kom, die onze Heerser zijt

In wolk en vuur en majesteit

O Here God, Die spreekt met macht

Verbreek het duister van de nacht

Weest blij, weest blij, o Israël

Hij is nabij, Immanuel

Weest blij, weest blij, o Israël

Hij is nabij, Immanuel

O kom, o kom, Immanuel, Immanuel

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Laten wij gaan staan en dit credo samen zeggen zoals elke week. Houd je handen zo, als een gebaar

van ontvangen van de Heilige Geest. Dan zeggen wij dit samen. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Kerst is Hoop

door Bobby Schuller

Vandaag is het de eerste Adventszondag. Vandaag is het de zondag van de hoop, en hoop kunnen wij goed gebruiken, hè? Hoop houdt ons overeind als wij moeilijke tijden doormaken. Hoop is datgene wat ons positief houdt. Verliezen wij onze hoop dan beginnen wij onze dromen en onze moed te verliezen. Maar mag ik je iets vertellen? Als je al lang christen bent, is hoop niet genoeg. Hoop is niet genoeg. God wil meer van je dan hoop. Hij wil geloof. Hij wil dat je hoop hebt maar Hij wil dat hoop in praktijk gebracht wordt in kennis en actie en dat is precies wat geloof is.

Hopen en bidden

Als kind hoopte ik altijd op God. Dat was alles wat ik deed totdat God mijn hoop overtrof. Dit lijkt een heel flauw verhaaltje, maar als je 8, 9 of 10 bent doen deze verhalen iets met je dat heel goed is. Als kind viste ik veel. Wij hadden een kleine Boston Bayliner naast het huis. Die trokken wij dan naar de helling en in die tijd vergaten wij vaak om eten mee te nemen. Als je ooit aan zeevissen hebt gedaan weet je dat er een stuk water zit tussen Catalina Island en de kust waar je nergens land kunt zien als je er vaart. Als kind maak je zo’n ervaring in je verbeelding des te groter. Wij varen daar om twee uur ‘s middags. Wij hebben nog niets gegeten en hebben geen eten bij ons. Drinkwater maakten wij aan boord. Met een ontziltingsinstallatie, maar dat was alles. En mijn vader zei: Ik hoop dat wij wat te eten krijgen. Dat wij wat vis vangen. Hij zei, laten wij bidden, want wij voelden ons… Laten wij bidden dat God ons eten zal brengen. En dat doen wij, want mijn vader is dol op vissen. Wij bidden dat wij wat vis zullen vangen. Maar wij baden niet om vis, wij baden om wat? Om voedsel. Toch? Voor voedsel. Heer, geef ons te eten. Als iemand die zijn hele leven heeft gevist zit ik mijn hele leven al onder de schubben, bloed en ingewanden. Ik was altijd aan het vissen. Maar weet je, ik hou niet van vis. Ik heb nooit van vis gehouden. Niet als kind en nu nog niet. Maar goed, wij bidden en wij bidden en na een vrij korte tijd en dit is waar gebeurd, vraag maar aan mijn pa. Dat zeg ik er altijd bij omdat het zo vergezocht lijkt. Aan de horizon zien wij iets glinsteren. Wij kijken door de verrekijker en proberen uit te vinden wat dat is? Wij varen erop af. Wij komen steeds dichterbij. Het is een plastic bus van Walmart of Costco of zo met mijn favoriete snack toen ik 8 was: Jack Links original. Beef jerky. Jawel, beef jerky. Eigenlijk was het Slim Jim’s, maar dit is de enige foto die ik heb. Het was verpakt in plastic, van die kleine pakjes zoals je krijgt bij de jeugdsportwedstrijden. En zo vonden wij er wel tien in de oceaan drijven. Wij pikten ze op met onze netjes, alleen mijn pa en ik. En de hele kuip lag vol met die verpakkingen vol rundvlees snacks. Geen vis voor mij, mensen. Beef jerky als vlees snack. Het was het beste wat ik kon bedenken. Ik was dolblij. Zelfs als kind… Dat is mij ook als volwassene altijd bijgebleven.

Hopen en geloven

De manier waarop God graag onze hoop overtreft. Er gebeurt dus iets in het leven waarbij God als Hij je hoop vaak genoeg heeft vervuld, je steeds meer geloofsstappen geeft. Een mooi voorbeeld in de Bijbel is als het Hebreeuwse volk uit het land van de farao wordt gehaald en bij de Rode Zee komt, dat God die voor hen splijt. Ze kunnen doorlopen. Het is een wonder. Maar wat gebeurt er de volgende keer als ze op een rivier stuiten, de Jordaan? Deze keer splijt God het water niet. Hij zegt hen het water in te stappen en pas dan zal het water splijten en ze moeten Hem geloven. En pas als ze in het water stappen, splijt het water zich. Hij verwacht dat ze erop vertrouwen dat Hij zal doen wat Hij eerder deed, maar Hij wil meer geloof van hen. Hij wil dat ze er hun best voor doen. Hij wil dat ze verder gaan dan waar ze eerder waren. Ik denk dat God wil dat als wij met Hem wandelen en we zien dat Hij gebeden verhoort en dingen voor ons doet Hij meer van ons verwacht dan hoop. Hij verwacht geloof van ons. En mijn vriend, geloof is daden. Geloof zonder daden is dood, wat betekent dat het geen geloof is. In het Westen hebben we een probleem: De kloof tussen weten en doen.

Weet je wat dat betekent? Het betekent dat we dingen bestuderen, dat wij naar school gaan. Er zijn tegenwoordig veel mensen die een master in dingen halen maar nooit echt iets gedaan hebben. Ze volgen imposante opleidingen en geweldige cursussen en steken veel werk in het leren van allerhande dingen maar ze doen er niets mee. Ze hebben geen gebouw gebouwd of een organisatie opgericht of een geweldig beleid bedacht. Het enige wat ze hebben gedaan, is blijven doorstuderen. Ik ben ervan overtuigd dat veel van mijn collega’s toen ik afstudeerde daar zaten omdat ze bang waren voor het leven. Ze waren bang om datgene wat ze geleerd hadden, in praktijk te brengen. Laat dat als leerling van Jezus niet met jou gebeuren. Volg een opleiding. Leer en studeer. Maar onthoud dat het doel van onderwijs de praktijk is.

Hopen en toepassen

Toepassen van wat je weet. Wat je geleerd hebt in het echte leven. In geloof naar buiten treden. Als wij deze dingen geloven moet er iets veranderen in de manier waarop wij ons gedragen en leven. God wil dat wij doeners van het Woord zijn, niet alleen hoorders. Hij wil dat wij geloven en het soort leven uitvoeren waar wij op hopen in plaats van alleen maar te hopen dat het er komt. En ik weet, mijn vriend, dat je een gelovig mens bent en weet dat ik in je geloof. Je zegt Bobby, je begrijpt het niet. Ik kan het niet. En weet je, ik ben het met je eens. Ik kan het ook niet. Jij bent het niet die het doet. Het is God in jou. Het is jij die vertrouwt en gelooft dat God werkelijk in mij is en dat de dingen waartoe Hij me roept ik niet alleen kan, maar wij kunnen het samen doen. Als het een soort droom en een soort ding is dat alleen God kan doen dan is dat het perfecte soort ding om na te streven want wie krijgt dan de eer? De Heer. En je geloof blijft groeien en je blijft afhankelijk van Hem.

Geloof in actie

Geloof in actie is dus superbelangrijk. Dus, een weduwe in Zarfath. Velen van ons kennen dit verhaal. Als je je Bijbel bij je hebt, kun je met mij meelezen in 1 Koningen 17. Er was een vreselijke droogte in het land en iedereen had door de droogte dorst, maar de mensen hadden ook geen eten. Het vee ging dood. Er staat dat de beek opdroogde omdat er geen regen was gevallen en het woord van de Heer kwam tot hem, tot Elia en zei: Ga naar Zarfath in de streek van Sidon en blijf daar. Ik heb daar een weduwe opgedragen, u van voedsel te voorzien. Een paar dingen hier. Een weduwe in de bronstijd in de Oudheid was zoiets als een dakloze.

Er belt iemand. Dat is de Heer. Een weduwe is in feite iemand die bedelt. Binnen een geloof als het Jodendom bestond een wettelijke bepaling om voor weduwen te zorgen maar in die tijd waren binnen de heidense geloven een weduwe en haar zoon gewoonlijk bedelaars. Interessant genoeg zegt Hij: Ik laat een dakloze je voorzien van voedsel en alles wat je nodig hebt. En zo ging Elia naar Zarfath. En toen hij bij de stadspoort kwam, waar de mensen bedelen was daar een weduwe bezig, brandhout te verzamelen. Hij riep haar en vroeg: Breng mij een kruik met wat water zodat ik kan drinken. Terwijl ze het gaat halen, roept hij: O en breng me alsjeblieft een stuk brood. Zij zegt tegen hem: Zo zeker als de Heer uw God leeft. Zeg allemaal eens: uw God. Wat betekent dat? Niet mijn God. Ze is waarschijnlijk een Baäl-aanbidster. Ze antwoordt: ik heb geen brood. Ik heb helemaal geen brood. Alleen een handjevol meel in een pot en een beetje olijfolie in een kruik. Ik verzamel wat brandhout om mee naar huis te nemen en een maaltijd te maken voor mijzelf en voor mijn zoon. Daarna zullen wij het opeten en sterven. Wat betekent dat? Heb je ooit echt honger gehad? Urenlang op een visbootje zitten en je hebt niet gegeten? Heb je weleens dagenlang geen eten gehad? Het is een eng gevoel, een afschuwelijk gevoel. Het enige dat ik kan bedenken dat erger is dan dat is als je een baby had, een zoontje of dochtertje, een klein kind dat uitgehongerd is en jij bent uitgehongerd en je kind heeft eten nodig en je kunt niets doen om het te helpen. Wat een afschuwelijk gevoel zou dat zijn. Afschuwelijk. Ze heeft een klein beetje, net genoeg om een pannenkoekje te maken. Een beetje voor haar en haar zoon om te delen, op te eten en te sterven en deze man heeft, om een Joods woord te gebruiken de chutzpa om te zeggen: Geef het aan mij. Dus zegt Elia tegen haar: Wees niet bang. Dat is het meest genoemde gebod in de Bijbel, trouwens. Ze zeggen dat het er 365 keer in staat, één keer voor elke dag van het jaar. Wees niet bang. Ga naar huis en doe wat je gezegd hebt, maar maak eerst een brood voor mij. Lachen. Maak eerst wat voor mij. Geef mij dat brood. En daarna kun je iets voor jezelf en je zoon maken. Chutzpa, man. Daar heb je het. Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de aardbodem geven zal. Ze ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin, vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie overeenkomstig het woord van de HEERE.

Groot geloof

Ze heeft allemaal andere opvattingen. Ze is de armste inwoner van de stad. En dit is typisch God om te zeggen: Ik gebruik deze straatarme vrouw om jou alles te geven wat je nodig hebt. Hij zei het een keer tegen haar en er vonkte iets in haar hart en ze geloofde en het kwam niet alleen tot uiting in wat ze zei, maar ook in wat ze deed. Stel je dat offer voor. Het brood van je uitgehongerde kind geven aan de man van God omdat het het woord van God was en dat het waar zou zijn dat je alles zou krijgen wat je nodig hebt. Wat een geloof. Dat is iets waardoor ik…Ik weet gewoon dat God reageert op geloof. En zo’n actie is ongelooflijk moedig. Ongelooflijk dapper. Ze was een buitenstaander. Ze was geen Jood. Ze kende de Heer niet, maar ze had geloof. En tjonge, wat geloofde ze nadien in Hem. Een ander verhaal, een andere niet-Jood: Naäman de Syriër. Naäman was een groot generaal voor de koning van Aram en hij had melaatsheid. Hij was van top tot teen ingezwachteld, leed permanent, werd nooit meer beter. Hij had van alles geprobeerd. Duidelijk een invloedrijk, waarschijnlijk rijk man. Geen genezing te vinden tegen melaatsheid. En er was een Israëlisch meisje, een dienares, die tegen hem zei: Mijn Heer, als u naar mijn thuisland, Samaria in Israël, gaat is daar een man die u kan genezen, een man van God. En ze zei: Daar moet u heen. Hij zal u genezen. En dan gaat die commandant naar zijn koning, de koning van Aram, en zegt: In Israël is een man die mij kan genezen. Mag ik erheen? Het zijn buren, dus er is altijd wat spanning. En de koning zegt: Ga vooral. Ik stuur je een zaalpas, een brief. Je kunt die brief aan de koning van Israël geven hem vertellen dat je mijn toestemming hebt en neem allerlei dieren en geschenken en zo mee als vredesoffer. Hij arriveert aan het hof van de koning van Israël, en hij zegt: Ik heb gehoord dat u melaatsheid kunt genezen. Ik heb van alles bij mij. Hier is een brief van mijn koning, wat nu? En de koning kijkt naar de man en hij scheurt zijn gewaden. Weet je wat dat betekent in de Joodse cultuur? Je kleren scheuren? Dat doe je als het ergste wat je kunt bedenken, je overkomt. Het verlies van een kind, alles verliezen. Je bedrijf gaat failliet en je scheurt je overhemd. Dat is als een weerspiegeling van wat er in je hart gebeurt. Waarom zou de koning van Israël dat doen? In de geschiedenis noemen wij dat een casus belli als een andere natie een reden probeert te verzinnen om oorlog te voeren. Hij zegt: Jullie sturen deze man en als ik hem niet genees, gaan jullie ons de oorlog verklaren en zo. De koning flipt. Doen jullie dat ook wel eens? Er gebeurt iets en dat maakt iets in je los en je scheurt je kleren. Toen Elisa dat hoorde, stuurde hij een boodschap naar de koning: Waarom hebt u uw kleding gescheurd? Stuur de man naar mij. Waarom zou u uw kleding scheuren? Dienen wij niet de God van Israël, die deze man zou kunnen genezen? En misschien zegt God dat nu zelfs tegen jou. Als er slechte dingen gebeuren, kun je zo gemakkelijk in paniek raken en je kleding scheuren. Maar God zegt: Waarom zou je je gewaad scheuren? Dit verhaal is nog niet voorbij voor jou, mijn vriend. Het beste deel van jouw verhaal moet nog komen. Scheur je kleren niet. Geef niet op. God zegt: Ik kan alles. Zelfs een man genezen van melaatsheid. En hij gaat het water in en hij wordt genezen en hij wordt een aanbidder van God. Maar wat wij hier in beide verhalen moeten zien is de handeling die bewijst of je echt gelooft of niet. Geloof je werkelijk? Laat het mij zien. Laat maar zien. Het gaat niet om emoties en gevoelens. Wij zijn allemaal emotionele mensen.

Het gaat om wat je doet. En uiteindelijk bepaalt dat zoveel van ons geloof. God kijkt niet naar onze etiketten. God kijkt niet naar onze opvoeding. Het maakt Hem niet uit of je door en door Joods bent, of christelijk. Jij of je familie zijn al 2000 jaar christen. Dat maakt Hem echt niet uit. Wat Hij wil weten is: Geloof je? Heb je werkelijk geloof?

 

Gebed

Vader, wij danken U en houden van U. Wij bidden dat U ons de moed geeft om uit de boot en op het water te stappen. Dat U ons het geloof wilt geven om het woord te horen en het woord te doen. Heer, wij houden van U en wij vertrouwen U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Zullen wij gaan staan.

 

Koorzang – Joy to The World

Jubel het uit, de Heer is hier, ontvang het Koningskind

Als Redder van de aarde geeft Hij het leven waarde

Dus hemel en aarde, zingt dus hemel en aarde, zingt

Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt

Zijn koningschap zal eeuwig zijn rechtvaardig en vol kracht

Laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid ervaren

De liefde die Hij bracht, de liefde die Hij bracht

De liefde, de liefde die Hij bracht

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Kerst = Hoop

27 november 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan