Home God heeft jou op het oog

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, kijkers en kerkfamilie. Wij houden van jullie. Laat ons vandaag de zuivere lucht van waarheid en verlossing ademen. Wetende dat wij de rechtvaardigen van God in Christus Jezus zijn en dat Hij door Hem, door ons, alles kan. Jullie zijn geliefd. Amen. Wij zijn blij dat jullie vandaag met ons zijn. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij houden van U en wij zijn U dankbaar dat U ons naar uw huis geroepen hebt. Wij bidden voor iedereen die hier met ons is of ze ons op tv volgen of op hun telefoons, of hier met ons zijn. Wij zijn dankbaar dat wij bijeen kunnen zijn als uw geestelijke familie. Wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen. Draai je naar degene naast je en zeg, God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Shalom

Vrede, vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Shalom, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom

Niet zoals deze wereld geeft, geef Ik u

Wees niet bevreesd

Shalom, mijn vrede geef Ik u

Shalom, shalom, shalom

Mijn vrede, ik geef u vrede

Vrede, shalom, shalom, shalom

Mijn vrede geef ik u

Vrede, vrede, shalom

 

SchriftlezingEfeze 1:3-4 door Hannah Schuller

Wij hebben vandaag een prachtige inspirerende schriftlezing. Efeze 1:3-4. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus Die ons gezegend heeft in de hemelse gewesten, dat is ook het hier en nu met alle geestelijke zegen in Christus omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde, Jezus. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade die Hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid toen Hij ons de geheimenis van Zijn wil bekendmaakte om alles weer in Christus bijeen te brengen in de bedeling van de volheid van de tijden zowel wat in de hemel als wat op de aarde is, onder Christus. In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij, die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil opdat wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte Die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. Dank U, Heer. Amen.

 

Interview – Lisa Osteen Comes

BS = Bobby Schuller en LOC = Lisa Osteen Comes

(Introvideo)

Lisa Osteen Comes is voorganger en auteur in de Lakewood Church, Texas met haar broer Joel. Ze bemoedigt anderen om te volharden tijdens moeilijke tijden zoals ook zij beproevingen gekend heeft in haar leven. Haar nieuwe boek: It’s On the Way: Don’t Give Up on Your Dreams and Prayers gaat over de tijden van wachten en hoe je omgaat met teleurstelling maar vertrouwt op de timing van de Heer en wat Hij voor ons in petto heeft. Welkom, Lisa Osteen Comes.

 

BS Lisa Osteen Comes, hartelijk dank dat je vanochtend bij ons bent. Fijn om je te zien, vriendin. Welkom.

LOC Van hetzelfde, voorganger Bobby. Dank dat ik hier deel van mag uitmaken. Ons gezin stuurt een boodschap van liefde naar jou en Hannah en je gezin.

BS Dank je. Ik wil je ook danken voor je preken. Je bent zo’n fantastische leraar. Wij brengen graag je boek ter sprake. It’s On the Way: Don’t Give Up on Your Dreams and Prayers. Maar vertel ons eerst iets over je verhaal en je geloofsreis.

LOC Heel graag. God heeft zo’n groot wonder voor me verricht bij mijn geboorte. Ik werd geboren met een invaliderende afwijking. De artsen zeiden dat ik nooit zou kunnen lopen of praten en dat ik altijd in een rolstoel zou zitten. Mijn ouders gingen zelf op onderzoek uit in de Bijbel en beseften dat Jezus gisteren, morgen en eeuwig Dezelfde is en dat Hij wonderen verricht en mensen geneest. Hij is de Here God, onze Genezer. Ze baden voor mij in hun nieuw ontdekte geloof en het gebeurde niet ineens, maar uiteindelijk ging het steeds beter met mij. Toen ik één jaar oud was, was ik volkomen normaal. Elk jaar ging ik terug naar de kinderarts en dan zei ze altijd: Daar is het wondermeisje. Ik had zo’n wonderbaarlijk begin van mijn leven. En, jij vertelde dat eerder en ik nu ook in 1992 stuurde iemand een staafbom naar onze kerk. Ik maakte de post open zonder te weten wat het was maar de staafbom ontplofte op mijn schoot en ik raakte gewond aan mijn been en mijn buik. Ik moest geopereerd worden. Maar dat was weer zo’n wonder want als God zegt dat Hij zijn engelen over jou laat waken, doet Hij dat. Ik had kunnen sterven, maar dankzij de genade van God ben ik hier en daar dank ik God voor. Het is een avontuur gewees en ik heb geleerd dat God trouw is en dat Hij over zijn kinderen waakt.

BS Ik heb beide verhalen eerder gehoord. Het zijn zulke krachtige getuigenissen van Gods trouw en macht. Het is niet altijd logisch waarom onze gebeden niet altijd verhoord worden. Soms kost dat inspanning maar een van de functies van Jezus’ aardse bediening was zonder twijfel mensen te genezen. De evangeliën staan er vol mee. Je hebt enkele boeken geschreven. Je nieuwste is net uit: It’s On the Way. Het is een fantastisch boek. Wat was de inspiratie voor je boek?

LOC De subtitel luidt: Geef niet op in je dromen en gebeden. Zoals ik gezegd heb, heb ik dingen meegemaakt. Er zijn tijden geweest dat ik op God en op het verhoren van mijn gebed wachtte. Ik wachtte op genezing, op herstel. Verschillende dingen in mijn leven. Er is altijd de verleiding om op te geven. Te denken dat God niet voor jou werkt. Nadat ik wat dingen had doorstaan, wilde ik mij inzetten om anderen te bemoedigen om niet op te geven. In plaats van toe te geven aan hopeloosheid en verslagenheid kun je ook toegeven aan hoop. Geef toe aan het vertrouwen in Jezus. Dat is mijn belangrijkste doel. Toen ik die dingen doormaakte had ik bemoediging nodig. Dit is een boek over bemoediging, om je te laten zien en je te helpen om te blijven volharden in je geloof en nooit op te geven. Het gebeurt niet altijd direct. Wat ik probeer over te brengen in mijn boek is dat wij door geloof en geduld de beloftes van God erven. En heel vaak doet Hij een werk in ons in die tijd. En als we God en zijn beloften aan ons niet opgeven zien wij hoe Hij het in zijn eigen tijd waarmaakt.

BS Dank je zeer, Lisa. Dit boek is een geschenk. Heel goed. Ik wil het jullie aanbevelen. Het boek heet It’s on the Way: Don’t Give Up on your Dreams and Prayers door Lisa Osteen Comes. Lisa, dank je wel. We zijn blij met je en dankbaar voor je bediening.

LOC Dank je dat ik hier mocht zijn. Gods zegen voor jullie allen.

BS Wij houden ook van jou.

 

Duet – You Brought Me Through door Enterline

Telkens als de berg te hoog leek en de wanden sterk genoeg om te beklimmen

Ook als ik mijn ogen van U afwendde hielp U me erdoorheen

Telkens als de duivel mij leugens vertelde en ik dacht dat schaamte mijn eindpunt was

Ook als ik geen kant zag om op te gaan hielp U me erdoorheen

Door alles heen hebt U me nooit losgelaten

Door alles heen bent U de reden voor mijn hoop

 

U was de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

U hielp me erdoorheen telkens wanneer twijfel bezitnam van mijn hart

En ik mij machteloos voelde tegenover het duister, verscheen de waarheid,

En dat was U, God. U hielp me erdoorheen

Door alles heen hebt U me nooit losgelaten door alles heen

Bent U de reden voor mijn hoop

 

U was de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

U hielp mij erdoorheen,

Door alles heen hebt U me nooit losgelaten

Door alles heen bent U de reden voor mijn hoop

U was de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

U hielp mij erdoorheen

U hebt nooit gefaald en U zult nooit falen

U hielp me erdoorheen

U hebt nooit gefaald en U zult nooit falen

U hielp me erdoorheen

U hebt nooit gefaald en U zult nooit falen

U hielp mij erdoorheen

Door alles heen hebt U me nooit losgelaten

Door alles heen bent U de reden voor mijn hoop

U bent de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

Door alles heen hebt U me nooit losgelaten

Door alles heen bent U de reden voor mijn hoop

U bent de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

U bent de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

U bent de God Die altijd redt en uw beloften zijn waar

U hielp mij erdoorheen

 

Duet – Resurrection and Life door Enterline

We waren verloren in schaamte, al wat we hadden waren ketenen

Afgewezen liefde die redde, alles wat U had was genade

De grootste behoefte aan menselijkheid redde ons uit onze ellende

En we ontvingen onze overwinning

De liefde is gekomen, de liefde heeft gewonnen

U leeft, onze wederopstanding

Onze wederopstanding en ons leven

Onze hoop is in uw naam

 

U hebt de kracht om te redden

Wij leven omdat de dood U niet kon houden

In uw liefde zijn wij nieuwgemaakt

Onze wederopstanding, onze wederopstanding en liefde

Niet langer geketend door schaamte, al onze schuld is uitgewist

Wij willen dat de wereld weet dat vrijheid ons lied is

De liefde is gekomen, de liefde heeft gewonnen

U leeft, onze opstanding, onze opstanding en liefde

Onze hoop is in uw naam

 

U hebt de kracht om te redden

Wij leven omdat de dood U niet kon houden

In uw liefde zijn wij nieuwgemaakt

Onze opstanding, onze opstanding en liefde

Laat ons God, onze verrezen Koning, met vreugde bezingen

Hij leeft, wij leven, wij zijn verlost,

Wij zijn vrijgekocht, Hij leeft, wij leven,

Laat ons God, onze verrezen Koning, met vreugde bezingen

Hij leeft, wij leven, wij zijn verlost

Wij zijn vrijgekocht, onze opstanding

Onze opstanding en leven, onze hoop is in uw naam

 

U hebt de kracht om te redden

Wij leven omdat de dood U niet kon houden

In uw liefde zijn wij nieuwgemaakt

Onze opstanding, onze opstanding en liefde

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

God heeft jou op het oog

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik beginnen met die zeer hoopvolle boodschap dat God jou uitgekozen heeft. God heeft jou uitgekozen. Niet alleen voor verlossing, maar voor een doel en voor een tijd en een plaats. En een van mijn grootste overtuigingen is dat als wij leven in het uitgekozen zijn en vertrouwen op Gods wil het leven zo veel rijker en beter zal zijn. Het is iets menselijks dat wij allemaal diep verlangen, uitgekozen te zijn. Ik weet niet of je het je herinnert of dat je als kind veel sportte. Toen ik een kind was Ik denk dat ze dat nog steeds doen. Als je op school iets van basketbal of zo wilde spelen had je zoiets als aanvoerders. En gewoonlijk gaan de twee beste jongens, de twee langste, dan apart en ze kiezen om beurten, alsof het om het nationaal elftal gaat en ze kiezen kinderen uit de groep om in hun team te komen. En dat worden de teams die tegen elkaar gaan spelen. En als je daar bent en de groep kinderen begint uit te dunnen en je bent nog steeds niet gekozen, dan denken ze: Alsjeblieft God, laat mij niet de laatste zijn. Laat mij de op één na laatste zijn, maar niet als laatste gekozen worden. Als kind was ik een heel schriel ventje. Ik was goed in basketbal, maar ik zag er echt niet zo uit. En heel vaak werd ik als laatste of op één na laatste gekozen. En ik kan je zeggen, alle gekheid op een stokje dat het een vernederend gevoel was. Waarschijnlijk was het goed voor mij om te groeien naar mannelijkheid maar het is een beschamend gevoel omdat het is alsof vooral als ze al eerder met je gespeeld hebben. Dan is het een bevestiging van hoe slecht je bent. Het ergste is als een kind ruzie krijgt over ‘neem jij hem maar’. Nee, neem jij hem maar. Nee, jij. Zo ging dat soms. Het is erg om niet gekozen te worden voor een team, of niet gewenst zijn. Misschien zat je onlangs op Instagram en zag je dat een aantal van je goede vrienden allemaal uitgingen en je dacht, ik ben niet uitgenodigd. En je zegt rationeel tegen jezelf ik ben bij ze geweest en heb ze niet uitgenodigd maar misschien voel je in je hart, waarom ben ik niet uitgenodigd. En al weet je in je hoofd dat het niets te betekenen heeft in je hart vraag je het je toch af. Er is die sluimerende angst. Of misschien zijn al je collega’s na het werk wat gaan drinken en de vorige keer nodigden ze je uit, maar misschien deze keer niet. God wil dat je weet dat Hij jou uitgekozen heeft. Hij heeft jou uitgekozen. En weet je wat? Als God mensen kiest, kiest Hij ze niet om een potje basketbal te spelen, of om wat te drinken. Hij kiest soldaten. Hij kiest iemand die iets in zich heeft dat stand kan houden voor iets dat er echt toe doet. Niet alleen punten op een bord, of een paar geintjes met vrienden maar iets dat ertoe doet. God heeft jou uitgekozen. Hij heeft jou uitgekozen. Een van mijn favoriete mensen aller tijden was Billy Graham die trouwens de naam Hour of Power bedacht. Hij had een show die Hour of Decision heette Oral Roberts had een show die Hour of Healing heette en hij keek naar mijn opa tijdens een evangelisatie evenement en zei: Jij zou een show moeten maken die Hour of Power heet. Een van de dingen die ik zo mooi vond aan Billy Graham het zal veel mensen ontgaan, tenzij je muzikant bent of erop let is de toon van zijn stem die zo verleidelijk was. Hij had zoiets van ‘de Bijbel zegt dat in het boek Jesaja’. Het heeft iets…Dat was best goed, hè? Ik hoor het mijzelf zeggen. Ik heb zoiets van, dat is best goed. Er was een tijd in zijn leven dat Billy Graham zo populair was bij elke denkbare groep mensen dat er een studie werd gedaan waaruit bleek dat hij moeiteloos president van de Verenigde Staten kon worden. Hij had zich gemakkelijk kandidaat kunnen stellen van een van beide partijen en zou zonder meer gewonnen hebben. Ooit werd hem in een interview gevraagd: Waarom stelt u zich niet verkiesbaar voor het presidentschap? Denk aan al het goede dat u zou kunnen doen. Dit is niet alleen het hoogste ambt in het land dit is het hoogste ambt in de wereld. Denk aan wat u zou kunnen bereiken. En zijn antwoord was: Waarom zou ik een degradatie accepteren? Ik werk voor God. Hij heeft gelijk. Ongetwijfeld, als hij president was geweest zou de helft van het land toen en waarschijnlijk ook nu, hem haten. Bij welke partij hij ook hoorde, de andere helft zou hem haten. Maar vandaag wordt hij nog steeds gerespecteerd en geliefd. Zelfs na zijn dood. Kijk naar Moeder Teresa. Kijk naar andere geloofshelden. Sommigen offerden hun leven. Maar ze leidden het beste leven dat ze konden leven omdat ze leefden in datgene wat God voor hen had uitgekozen. Wij zouden wakker moeten worden met een gevoel van geluk. De meeste helden die geleefd hebben, zijn niet meer in leven. Jij bent dat wel. Je leeft. Je leeft omdat God wil dat je leeft. Je bent binnen Gods wil alleen al door te leven. En er is een reden waarom Hij wil dat je je ogen opent en ademhaalt en het volgende moment leeft. Je bent uitgekozen. Je bent geroepen. En al heb je dat pad misschien nog niet gevonden, het ligt voor je uitgestippeld. In Efeze 1:4 staat: Hij heeft ons in Hem uitverkoren vóór de schepping van de wereld. Weet je wat dat betekent? Dat eer God het uitgestrekte heelal schiep als de Bijbel het woord van God is en waar is dat het betekent dat Hij uitkeek naar de dag dat jij geboren werd. Hoor je wat ik zeg? Hoor je de soort liefde die voor jou is? God houdt niet van je vanwege je goedheid. Hij houdt van je omdat je jij bent. God begon niet pas van je te houden toen je je gedrag op de rails had en Hij hield niet op toen je die ene dag in de auto uitviel of toen je dat tegen je buurvrouw zei. God houdt van je zoals je bent, niet zoals je zou moeten zijn. Een van de grootste misleidingen die de vijand ons voorspiegelt is dat we Gods liefde moeten verdienen. Zoals een eerstgeboren kind, dat heel vaak zichzelf kwetst door te proberen zijn ouders door perfectionisme te behagen. Misschien is dat de val waar jij in bent gelopen. Laat het los, mijn vriend. Wij moeten morele mensen zijn en wij moeten ernaar streven goed te zijn maar doe je best en vergeet de rest. God houdt van je zoals je bent, niet zoals je zou moeten zijn. Hier staat: Hij koos ons uit vóór de hele schepping en vóór de hele wereld om heilig en onberispelijk te zijn in zijn ogen wat gebeurt dankzij het kruis. Dit is waar het allemaal om gaat. In liefde heeft hij ons voor adoptie voorbestemd. Heb je ooit gehoord van iemand die een kind adopteert vanwege zijn cv? Waarbij ze gaan van, ze is turnster en een topstudent. Wij nemen haar. Dat doen wij niet. God doet dat niet. Er staat dat Hij ons uitverkoren heeft om de geheimenis van zijn wil te openbaren, in vers 9: Naar zijn welbehagen, dat in werking gesteld zal worden wanneer de tijden hun vervulling bereiken om eenheid te brengen in alle dingen in de hemel en op aarde onder Christus. Weet je wat dat betekent? God heeft jou uitgekozen om deel uit te maken van zijn plan voor de wereld. Weet je wat zijn plan voor de wereld is? Op aarde zoals in de hemel. Als je als christen bent opgegroeid, heb je dat al een miljoen keer gebeden. Weet je hoe je dat beter kunt bidden? In Irvine zoals het in de hemel is. In mijn gezin zoals het in de hemel is. In mijn auto, naar mijn naaste, naar mijn collega’s op het werk zoals het in de hemel is. In mijn lichaam zoals het in de hemel is. In mijn gezin zoals het in de hemel is. Dat zijn goede dingen. De hemel. Als je aan de hemel denkt, denk je dan aan zieke mensen, boze mensen, gemene mensen, niet erbij horen? Natuurlijk niet. Je denkt aan de volheid van Gods wil en leven. Nu. Eeuwig leven is niet alleen maar oneindig leven. Eeuwig leven is de kwaliteit van Gods leven. Het is niet alleen de wet. Het is de kwaliteit van het leven. Het is het soort leven dat, zelfs als ik in de gevangenis zit zelfs als het nu even niet goed gaat ik weet dat er een groot Iemand in het spel is. Iemand die kettingen breekt. Iemand die gevangeniscellen opent. Iemand die lichamen geneest. God kiest mensen uit. God koos Jozef. Herinner je je Jozef? Hij was nog maar een kind en God gaf hem een droom en een van de mooiste delen ervan was dat zijn oudere broers voor hem zouden buigen. Hij maakte de fatale fout, ze over die droom te vertellen. Maar ook al vertelde hij het hen, toch vervulde God zijn plan. Als God je een droom geeft, kan je droom sommige mensen irriteren. Wist je dat? Als God je een visioen geeft en je vertelt het hun zullen veel mensen zeggen dat dat dwaas is, of stom of ze zullen je bespotten, of nog erger, ze zullen je gewoon negeren. O, wat leuk. Een schouderklopje. God koos Jozef om zijn volk te leiden, om niet bang te zijn. God kiest jou uit. Wees niet bang als Hij je roept om een paar reuzen te verslaan. David deed het. Hij was nog maar een kind. Het eerste wat wij dus leren is dat wij geadopteerd en geliefd zijn. Dat God, net als mensen, mensen niet adopteert op basis van hun cv. Hij heeft je gewoon uitgekozen. Hij heeft het gewoon gedaan. En om vanuit die plaats te leven, dat God een pad voor ons bereid heeft en dat we dat pad horen te bewandelen. Je zult je niet goed voelen als je niet op het juiste pad bent. Je zult je niet goed voelen als je op het verkeerde pad bent. Velen van jullie hebben het gevoel dat er iets niet klopt. Misschien zou je je af moeten vragen ook als je een enorm succes bent en alles goed gaat en al je vrienden goed over je spreken, of je wel echt op het juiste pad bent. Het is vrij eenvoudig. Vraag het de Heer. Of als je die hebt, vraag het aan je partner. Zo weet je het soms echt. Ze hebben gewoon gewacht tot je het hen zou vragen. Het is vreemd hoe vaak wij de juiste weg niet weten omdat wij zo vaak alleen maar denken aan het einde van de reis in plaats van aan het begin van de reis. En vaak roept God iemand om een reis te maken met eenvoudig dienstbetoon. Door gewoon iets te doen dat misschien klein of eentonig lijkt. Vanmorgen zullen in veel kerken veel preken gehouden worden en dat is ook goed, over Gods bestemming voor jou en Gods roeping voor jou. Maar als je de woorden van Jezus in de Bijbel bestudeert gaat zoveel over het dienen van mensen. Zoveel gaat over de laatsten die de eersten zullen zijn. Zoveel gaat over het simpelweg benutten van Gods wegen niet voor de hele wereld, maar voor mijn naaste. Weet je wie dat is? Dat is degene die vlak bij jou staat. De persoon in een kring van 5 meter om je heen. Het leven leiden in een tempo dat zo traag is dat je mensen kunt zien die hulp nodig hebben, die lijden en een mogelijkheid zien waarbij je misschien niet de hele wereld helpt maar misschien wel één persoon. Dat is wat Moeder Teresa zei. Als je niet de hele wereld kunt helpen, help dan slechts één persoon. Dus, vriend, ten eerste: Als je niet op het juiste pad bent is het nooit te laat om op het juiste pad te komen. Maar als je op zoek bent naar dat pad. Misschien maak je ellendige dingen mee. Of ze gaan goed, maar hoe dan ook, je zegt bij jezelf, ik weet niet wat mijn pad is, maar ik weet dat ik op het verkeerde pad ben. Hoe vind ik mijn pad? Die vraag kan ik niet echt voor je beantwoorden. Ik weet dat als je ernaar zoekt, je het zult vinden. Maar hier zijn een paar aanwijzingen. Nummer één, is het pad smal? Ik bedoel, is het bijna uniek? Zo ja, is het waarschijnlijk het juiste pad. Denk aan wat Jezus zegt. Er zijn twee paden. Hoeveel zijn er? Twee. Er is één brede, gemakkelijke weg die iedereen neemt. Dat is wat de Bijbel zegt. Bijna iedereen neemt die. En dan is er een smalle poort met een heel moeilijk pad die maar door weinigen genomen wordt. Hoeveel is dat trouwens, weinigen, als je er een getal op wilt plakken? Drie? Vijf? Ik denk niet dat het dat letterlijk betekent maar bedenk, als je op het goede pad bent dat de wereld het zeer waarschijnlijk niet echt zal begrijpen omdat die naar het brede, gemakkelijke pad kijkt. Dus als het een smal pad is, is de kans groot dat het, het juiste pad is. Niet altijd, maar het kan zijn. En het tweede: Maakt dat dit pad je minder doet lijken op Jezus. Word je er gestrest en gehaast van? Ben je een bozer mens? Ben je minder liefdevol en vriendelijk? Kun je ‘s nachts niet goed slapen? Dan is het vast niet waar God wil dat je bent. Het kan zijn dat God op dat pad iets in je teweeg wil brengen maar meestal merk ik dat het pad waarop de Heer ons brengt ons meer naar Christus’ gelijkenis voert. Ik weet wel dat er een belofte in de Bijbel staat. Iedereen die de Heer zoekt, zal Hem vinden. Als je maar een honger en een toewijding in je hart hebt om de weg te vinden waarop God je wil hebben, zul je die vinden. En ook: Maak je er niet te veel zorgen over. Raak niet geobsedeerd. Heb het gewoon in je hart en vraag het de Heer en ontwikkel je geestelijke ogen en geestelijke oren en de gelegenheid zal zich voor je aandienen. Ik bid dat het vandaag komt of in de komende weken of maanden. Dat het snel komt. En geef dan je geloof de vrije loop. Begin met dingen te doen. Onthoud dat het niet onze successen zijn die ons beter maken maar juist onze mislukkingen. Heb je begrepen wat ik net zei? Het is oké om te falen en laat maar veel mensen zien dat het oké is om te falen en te falen en te falen. Waar je ook bent, wij houden van je en wij zijn voor je. En vertrouw erop dat God, wat je ook doormaakt, ten goede kan keren en je kan helpen het pad te vinden waartoe je geroepen bent. Sta ons bij, Jezus, bidden wij. Sommigen van ons zeggen in ons hart: Jezus staat iemand als ik niet bij. Vriend, Jezus staat mensen als jij bij omdat Hij van je houdt. In een zee van mensen ziet Hij jou en kiest Hij jou uit.

  

Gebed

Dus Vader, we omarmen die waarheid in ons hart. U houdt van ons en hebt ons geroepen. En wij bidden dat U ons wilt leren wat het betekent om daar met heel ons hart in te leven en te geloven. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede en geve u vrede

En geve u vrede en geve u vrede

Amen amen, amen amen

Amen amen, amen amen

De Here zegene u en behoede u.

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede.

In de naam van de Vader,

De Zoon en de Heilige Geest. Amen.

God heeft jou op het oog

27 maart 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan