Home Discipelschap vraagt training!

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers en kerkfamilie. Wij vinden het altijd heerlijk om met jullie te zijn. Dank voor jullie aanwezigheid. Als je je verzet tegen angst en twijfel, weersta je de vijand en wanneer je wandelt in liefde en geloof, brengt dat je overwinning. Nogmaals bedankt dat jullie hier zijn. Wij houden van jullie. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat uw Heilige Geest hier is. Waar uw Geest is, is vrijheid. Vrijheid om ketenen te verbreken. Om vrede te brengen, om leven te brengen. Om zonden te vergeven, om gezinnen en vriendschappen te herstellen en dromen en visie. Dit bidden wij vandaag, Heer. Help ons, meer te worden als uw Zoon Jezus. Dit bidden wij in zijn naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Great is Thy Faithfulness

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

 

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig heb, hebt Gij gegeven

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

 

 

 

 

Schriftlezing – 1 Korinthe 6:11-12, 19-20 door Hannah Schuller

Willen jullie je Bijbel openslaan bij 1 Korinthe 6:11 en 19-20? Sommigen van u zijn dat wel geweest maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest Die in u is en Die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Amen.

 

Interview Victory Boyd

BS = Bobby Schuller en VB = Victory Boyd

Victory is een met een Grammy onderscheiden christelijke artieste die niet alleen boeiende liedjes zingt,

maar ook een ongelooflijke songwriter is. Ze zingt gezangen die we in ons hart dragen, met een jazzy en bezield geluid en schrijft nieuwe muziek met boodschappen van verlossing en bemoediging. Ze heeft onlangs haar nieuwe album Glory Hour uitgebracht waarop zowel nieuwe nummers als klassieke gezangen staan. Welkom, Victory.

BS Het is leuk om ‘welkom Victory’ te horen. Ik heb zoiets van ja, breng de overwinning. Coole naam. Dat is je echte naam, toch? Geweldig. Vertel ons eens iets over je geloofsreis, want dat is wat er achter je muziek zit. Vertel eens.

VB Ik kom uit een christelijk gezin. Ik heb acht broers en zussen, ik ben een van de negen. Onze ouders hebben ons diepgelovig opgevoed en veel muziek meegegeven. Muziek was een manier waarop wij ons geloof uitten. Wij zongen jarenlang samen. Mijn ouders hebben zelfs een koor in Detroit opgericht en vanaf mijn vierde heb ik bij dat koor gezongen. Weet je, de manier waarop je bent opgevoed is één ding en dan groei je op en moet je uitproberen of de principes die je hebt geleerd alleen theorie zijn, of, als puntje bij paaltje komt dat het Woord van God je ook echt zal ondersteunen. Mijn persoonlijke reis en mijn geloof zijn behoorlijk ontwikkeld ten opzichte van toen ik nog een kind was. Ik raakte sterker overtuigd doordat Jezus’ werk zich in mijn leven bewees en niet alleen door wat ik van mijn ouders heb geleerd.

BS Je album heet Glory Hour. Vertel eens hoe je dat album hebt samengesteld. Je hebt ook veel klassieke gezangen opgenomen. Veel jonge artiesten grijpen terug op die gezangen. Vertel me daar eens iets over.

VB Ik heb gemerkt dat de gezangen net volksliederen zijn. Het zijn vaak bewerkte verhalen, maar ze zijn vol kracht, vol overtuiging en ze zijn vaak gemaakt met prachtig uitgewerkte harmonieën en poëzie.

Ik groeide op met het zingen van die gezangen. Ik gebruikte ze als standaard om songs te schrijven op dit niveau van poëzie en akkoordcompositie en ook kracht, potentie en overtuiging. Dus als ik nieuwe songs schrijf, is dat nooit om de oude te vervangen. Ik denk dat we het krachtigst zijn als wij voortbouwen

op de inspanningen en de bijdragen die gelovigen voor ons hebben geleverd. Het maakt ons alleen maar krachtiger als wij er iets aan toevoegen. Veel van de songs zijn in feite geschreven vóór de gezangen omdat ik psalmen rechtstreeks uit de Bijbel heb genomen en daar melodieën omheen heb gemaakt. Bij dit album ging ik uit van het inzicht dat het al geschreven is. Alsof het mij verlost van de druk om iets te schrijven dat eeuwig diepgaand is terwijl Jezus al met zijn eigen bloed het meest diepgaande heeft geschreven dat ooit gesproken of geschreven zou kunnen worden. Daarover ging het voor mij bij het maken van dit album.

BS Het nummer dat je nu voor ons gaat zingen, heet Rejoice. Het staat op je nieuwe album, toch? Het album heet Glory Hour, van Victory Boyd. Ik wil jullie aanmoedigen om het te kopen. Het is overal te koop. Of via I-Tunes. Heel erg bedankt, Victory. Wat een zegen ben je. Dank voor je komst.

VB Graag gedaan. Bedankt dat ik mocht komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo – Rejoice door Victory Boyd

Verheug je, verheug je

Laat de vreugde van de Heer je kracht zijn

Verheug je, verheug je

Want de vreugde van de Heer is onze kracht

 

Zelfs onze grootste angsten zijn het niet waard

Om gevreesd te worden in de aanwezigheid van Jezus Christus

Zelfs onze verdrietigste tranen zijn het niet waard

Om vergeleken te worden met de glorie van het eeuwige leven

Verheug je, verheug je

Want de vreugde van de Heer is onze kracht

Verheug je, verheug je

Want de vreugde van de Heer is onze kracht

 

Zelfs onze grootste angsten zijn het niet waard

Om gevreesd te worden in de aanwezigheid van Jezus Christus

Zelfs onze verdrietigste tranen zijn het niet waard

Om vergeleken te worden met de glorie van het eeuwige leven

Verheug je, o verheug je

Want de vreugde van de Heer is onze kracht

Verheug je, verheug je

Want de vreugde van de Heer is onze kracht

 

En dus, en dus, en dus, en dus

De HEERE is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen?

De HEERE is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben?

Ik zal Hem lofoffers brengen.

Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE.

Wees blij, want de vreugde van de HEERE is uw kracht

Wees blij, want de vreugde van de HEERE is uw kracht

 

En dus, en dus, en dus

Zijn zelfs onze grootste angsten het niet waard

Om gevreesd te worden in de aanwezigheid van Jezus Christus

Zelfs onze verdrietigste tranen zijn het niet waard

Om vergeleken te worden met de glorie van het eeuwige leven

 

 

Solo – Something About That Name door Madeline Reynolds 

Mooier dan de ochtend of een regenbui

Uit de mond van een prediker of zondaar

Een zachte fluistering, krachtig als de stilte

Laat Hij op mijn lippen zijn, al mijn dagen

 

Er is iets bijzonders met de naam van Jezus

Er klinkt vergeving en oneindige genade

Het geeft mij steun, ik zing voor eeuwig

Er is iets bijzonders met die naam, er is geen grotere naam

Uw krachtige naam redt en doet ons opstaan

Voor altijd de naam van Jezus

 

Er is geen grotere naam

Uw krachtige naam redt en doet ons opstaan

Voor altijd de naam van Jezus

Er is iets bijzonders met de naam van Jezus

Er klinkt vergeving en oneindige genade

Het geeft mij steun, ik zing voor eeuwig

Er is iets met die naam, er is iets met die naam

 

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wij gaan dit credo samen zeggen, zoals wij elke zondag doen. Houd je handen zo, als een gebaar van ontvangen van de Heilige Geest. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Discipelschap vraagt training!

door Bobby Schuller

Het Hebreeuwse woord voor ‘discipel’ is ‘talmid’. Zeg allemaal maar talmid. Meervoud: discipelen, talmidim. Zeg allemaal maar talmidim. Dit is in het Hebreeuws, vooral in de tijd van Jezus, een superzwaar woord. In de tijd van Jezus waren talmidim mensen die het beste van het beste waren. Kinderen die opgroeiden als Joodse kinderen in Galilea of Judea leerden lezen en schrijven met behulp van de Joodse Bijbel voornamelijk de Thora, de eerste vijf boeken. En de meeste kinderen leerden het grootste deel van de Thora uit hun hoofd. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Enkele van de moeilijkste boeken in de Bijbel. Die leerden ze uit hun hoofd. Als ze jonge tieners waren, brugklassers, gingen de meisjes hun moeders thuis helpen. Soms leerden ze ook Psalmen en Spreuken van buiten en de echt goede jongens gingen door en leerden nog meer uit hun hoofd en de allerbesten van hen leerden ook de rest van de Hebreeuwse Bijbel uit hun hoofd. En de besten van hen, de experts konden dan onder de voogdij of begeleiding van een rabbijn komen. De rabbijnen konden maar vijf leerlingen aannemen, niet meer en als ze die aannamen, werden die jongens beschouwd als de slimsten. De beste van de besten. De discipelen waren serieus. Let wel, het woord discipel komt van het kernwoord discipline. Er zat ernst in de manier waarop ze gingen leren van de rabbi en zich inzetten om te studeren als mentor of mentee. Als beschermeling en mentor. Dus rabbi en talmid. De rabbi is leraar, de talmid is leerling, heel gewichtig. Dus wanneer Jezus, anders dan andere rabbijnen, deze leerlingen niet ontvangt maar er zelf op uit gaat om ze te vinden, doet Hij iets heel anders. En wij zien, en dit geldt voor elke keer dat God iemand roept, dat ze aan het werk zijn. Mozes is op het veld en zorgt voor de schapen. Elia bewerkt de akker. Als Jezus zijn discipelen gaat roepen, zijn de meesten van hen aan het werk. Wij zien dat Petrus en Andreas aan het vissen zijn. We zien dat Jakobus en Johannes samen met hun vader hun netten repareren. Wij zien dat Mattheüs belastingen int. En dit komt omdat een discipel iemand is die zich gaat inzetten. Ze zijn bereid om het zware werk te doen. Eén ding waarvan we kunnen zeggen wat een discipel vandaag de dag is en wat een discipel in Jezus’ tijd was. Een discipel is iemand die harder werkt aan zijn karakter dan aan zijn carrière. Als we karakter zeggen, bedoelen wij niet alleen onze moraal, maar ook moed. Wij bedoelen standvastigheid. Wij bedoelen vriendelijkheid. Wij bedoelen de uitdrukking op ons gezicht. Wij bedoelen leren, kennis, wijsheid. Wij bedoelen goede wil. Wij bedoelen onderhandelen. Dat er dingen zijn die we leren als discipelen, als studenten dat als wij aan ons karakter bouwen wij harder aan onszelf werken dan aan ons werk. En als wij dat doen, gaat al het andere beter. Als je harder aan je karakter werkt dan aan je carrière wordt je carrière beter in plaats van slechter. Je zult meer rendement uit je carrière halen en uit je gezin. Je gaat meer rendement halen uit je slaap. Je gaat goed slapen. Je gaat meer rendement krijgen uit je gezondheid. Je gaat meer rendement krijgen uit je geloof. En wij noemen dat de dingen op de eerste plaats zetten. De eerste dingen op de eerste plaats zetten, in die volgorde. Dat brengt ons bij de tekst van vanmorgen, 1 Korinthe 6. Er staat: Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat is iets heel Amerikaans om te zeggen, nietwaar? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Wij moeten doen wat goed is, vind je niet? Alle dingen zijn mij geoorloofd en nu is Paulus aan het woord maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Weten jullie niet dat jullie lichamen tempels zijn van de Heilige Geest die in jullie is? Sta daar even bij stil. Je lichaam draagt de geest van God in zich. De meesten van ons kijken in de spiegel en zijn niet blij met ons lichaam. Het is te oud, het is te dik, het is te lelijk. Wij zeggen die dingen tegen onszelf, maar God zegt dat niet. Voor God is ons lichaam van waarde. Het is een waardevol huis waarin Hij woont. En overal waar dit lichaam komt, dragen wij de Heilige Geest in ons. En daar zit een soort goddelijke verantwoordelijkheid in. Wanneer er licht in een kamer komt, ga jij die kamer binnen. Verberg het licht niet. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest Die in u is en Die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf. U bent duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam. Wat zegt de Bijbel? Je bent niet van jezelf. Wat ben je dan wel? Wij zeiden het vanmorgen al: Je bent Gods geliefde schat. Toen je je leven aan Hem toevertrouwde, werd je van Hem en van Hem alleen. Kostbaar voor Hem. Bijzonder voor Hem. Waardevol. In Amerika zeggen ze dan: Hij heeft goed voor je betaald. En wat betekent dat? Dat Hij het leven van Jezus Christus, de Zoon van God, heeft gegeven opdat wij van Hem konden zijn. Je bent geroepen tot een goddelijke bestemming in Gods grote universum. En hier is iets om over na te denken. Iedereen in dit gebouw zal sterven en als het zover is, is het enige wat je meeneemt als je dit leven verlaat degene die je geworden bent. Het enige wat je meeneemt als je dit leven verlaat, is degene die je wordt. Word alles wat je kunt zijn en niets minder. Dit is wat de Bijbel zegt. Er zijn twee wegen en een van die wegen leidt naar het leven. En smal is de weg… Dit is wat er specifiek staat. Smal is de weg die naar het leven leidt. En wie kent het tweede deel? En… slechts enkelen vinden die. Nu gaat deze tekst niet over mensen die naar de hemel gaan. Wij weten dat veel mensen naar de hemel gaan. Op dit moment zijn er 2,5 miljard christenen in de wereld. Ik denk dat ze allemaal naar de hemel gaan, of de meesten van hen. Maar 2,5 miljard is toch niet weinig? En trouwens, Hij zegt niet hemel. Wat zegt Hij dan? Smal is de weg die leidt naar leven. Leven. Zoë. Het leven waarvoor je geboren bent. En hoeveel vinden het? Een paar. Alle discipelen zijn christenen, maar niet alle christenen zijn discipelen. Als je doet wat 99 procent van de mensen doet krijg je wat 99 procent van de mensen krijgt. Zeg niet dat alle andere christenen zijn zoals ik en dat dat prima is. Moet dat op je grafsteen? Is dat hoe je het hebben wilt aan het einde van je leven? Wil je het gemiddelde zijn van iedereen om je heen? Is dat wat je wilt? Wil je dat er op je grafsteen zoiets staat als dit? Hier ligt Bobby Schuller. Gemiddeld. Hier ligt een gemiddelde echtgenoot, een gemiddelde vriend, een gemiddelde gever, een gemiddelde voorganger. Een gemiddelde burger, een gemiddelde student. Nee. Nu zullen ze op je begrafenis liegen en zeggen dat je meer was dan dat maar vraag je vrienden en familie niet om te liegen. Laat het de waarheid zijn. Laat voorgangers zoals ik niet op je begrafenis hoeven liegen. Laat het de waarheid zijn. Wees een één procent soort man of vrouw. Wees een één procent christen. Wees de beste leerling, de beste gelovige, de beste gever, de beste dienaar, de beste vriend die iemand kan kennen. Je zult blij zijn dat je dat gedaan hebt. Van zoiets zul je nooit spijt krijgen. Paulus zegt dat het je geoorloofd is en dat is waar. Wat hij zegt is dit: Ja, je hebt het recht om minder te zijn. Je hebt het recht om uit te slapen, je hebt het recht om niet te groeien. Je hebt recht op zelfmedelijden. Je hebt het recht om niet te dromen. Je hebt het recht om het gemakkelijkste te doen en je hebt recht op uitstelgedrag vertonen. Dat is een woord, hè? Je hebt recht op uitstelgedrag, maar dat is duur. Wat is dat duur. Wat kost het, zeg je? Dat zal ik je vertellen. Het kost miljoenen. Miljoenen waarvan? Miljoenen herinneringen. Miljoenen steden die je nooit hebt bezocht. Miljoenen smaken die je nooit geproefd hebt. Miljoenen woorden die je nooit hebt gehoord. Miljoenen verfstreken die je nooit op het doek hebt gezet. Miljoenen noten die nooit gespeeld zijn. Miljoenen lachsalvo’s die nooit zijn gemaakt en miljoenen herinneringen die nooit zijn gemaakt. En miljoenen dollars en miljoenen ervaringen. En miljoenen en miljoenen die er nooit kwamen. En als de tijd eenmaal voorbij is, krijg je die niet meer terug. Doe vandaag waar je toekomstige zelf blij van wordt. Misschien is dit wel het grootste probleem van allemaal. Wij zien de visie voor ons leven niet over een jaar, zelfs niet morgen. Denk erover na. Denk aan morgen als je vandaag je beslissing neemt en het leven zal je beter vergaan. Denk aan het einde van de maand wanneer je vandaag je beslissing neemt en je leven zal beter zijn aan het einde van het jaar. Aan het einde van je leven. Begin met het einde in gedachten en dingen zullen beter gaan. Waarom worden mensen niet alles wat ze kunnen zijn? Waarom worden mensen niet alles wat ze kunnen zijn? Ik heb jarenlang over die vraag nagedacht. Waarom worden mensen niet alles wat ze kunnen zijn? En na uren en uren en jaren bidden en mediteren en studeren kan ik je vertellen dat er twee simpele antwoorden zijn. Hier is het eerste: Ze zijn voorgelogen. Ze zijn voorgelogen. Opzettelijk. Het koninkrijk van de duisternis is gebouwd op misleiding. Lieg nooit. Vertel altijd de waarheid. Speel dat spel nooit. Ze zijn voorgelogen. Lieg niet tegen anderen. En dit is hoe de leugen klinkt die jou verteld is en die mij in mijn leven door zovelen verteld is. Het klinkt ongeveer zo: Er is geen kans voor iemand zoals jij. Er is geen kans voor iemand met jouw sociaaleconomische achtergrond. Er is geen kans voor iemand zoals jij, die geen opleiding heeft genoten. Er is geen kans voor iemand van jouw ras. Er is geen kans voor iemand van jouw leeftijd. Er is geen kans voor iemand met jouw handicap. Er is geen kans voor iemand met jouw verleden. Laat mij je iets vertellen: Er is geen heilige zonder verleden en geen zondaar zonder toekomst. Augustinus zegt dat. Dit is de kracht van God onder ons. Als je het kunt geloven, kun je het bereiken. Het is mogelijk voor jou. Het is mogelijk voor jou. Geloof. Een crackverslaafde kan miljonair worden. Een multimiljonair. Ik heb het gezien. Een stripper kan een evangelist en zendeling worden. Ik heb het gezien. Een man die zo zwaar is dat hij nauwelijks kan lopen, kan een turner worden. Ik heb het gezien. En aan de buitenkant van het leven van deze mensen veranderde er niets. Er werd geen beleid aangenomen door de regering en er werd ook geen wet uitgevaardigd. Dit is wat er veranderde: Er veranderde iets aan de binnenkant. Ze werden aangeraakt. God raakte ze allemaal aan. Hij raakte hen aan met een visie op wie ze konden worden. Raakte hen aan met vergeving van zonden en met de Heilige Geest. Raakte hen aan met doelen en dromen. Raakte hen aan met iets dat hen dwong om ‘s morgens op te staan en vernieuwd te worden. Het is mogelijk voor jou. Het is mogelijk voor jou. Een andere geweldige manier om degene te worden die je wilt worden is om goede mensen om je heen te hebben. Als je een goed mens wilt zijn, ga dan om met goede mensen. Het is zo eenvoudig. Wil je gezond zijn, ga dan om met gezonde mensen. Wil je gelukkig zijn, ga dan om met gelukkige mensen. Wil je succesvol zijn, ga dan om met succesvolle mensen. Wil je een heilige zijn, ga dan om met heiligen. Wil je je weer goed voelen, ga dan om met mensen die zich goed voelen. Op de middelbare school hadden wij een jeugdpastor en die leerde ons dit. Ik heb het al eerder verteld en het is waar. Wees een thermostaat en geen thermometer. Als je een kamer binnengaat of een groep mensen binnengaat zorg dan voor een positieve verandering. Laat je niet veranderen door de omgeving. Maar weet je wat ik ook daarvan geleerd heb? Het is gemakkelijker om een thermometer te zijn. Het is gemakkelijker om in een kamer vol mensen te komen die zijn zoals jij wilt zijn en je gewoon te laten veranderen. Op school had ik vaak het idee dat ik de thermostaat was en als ik wegging, dacht ik, ik was de thermometer. Dat was niet best. Je hoeft niet zo hard je best te doen. Ga om met mensen op wie je wilt lijken. Ga om met mensen die al zijn zoals jij wilt zijn en je zult veranderen. Dat is dus de eerste reden. Je bent voorgelogen. Er zijn genoeg mogelijkheden. Genoeg mensen die bij je in de buurt willen zijn. Je hebt de wereld veel te bieden. Maar de tweede reden waarom mensen niet worden wat ze kunnen zijn ligt nogal voor de hand. Het is moeilijk. Het is moeilijk om te groeien. Het is moeilijk om aan jezelf te werken. Het is moeilijk om boeken te lezen. Velen van jullie zijn behoorlijk gepakt door het leven. Je bent toegetakeld door het leven en er is littekenweefsel rond die wond ontstaan. Je zegt, ik ben genezen, ik ben nu beter, maar eigenlijk ben je dat niet. En je zit in een sleur. Je zit gewoon in een sleur. Weiger. Weiger de sleur. Heb minachting voor die sleur. Breek die ketens. Weiger. Er is lef voor nodig om uit de sleur te komen, zei mijn opa, dr. Schuller, altijd. En dat is waar. Er is moed voor nodig om uit een sleur te komen. Maar kom eruit. Blijf er niet in hangen. Weiger de sleur. Het leven zal je toetakelen. Daar kun je op rekenen. Wij allen hebben opdoffers van het leven geïncasseerd. Maar het leven slaat de kracht uit je, of het slaat de kracht in je. Het is aan jou om te kiezen. Als jij niet blijft groeien, dan doet het onkruid dat wel. Dat is iets anders in het leven. Als je niet blijft groeien, zal het onkruid om je heen groeien en dat wil je niet. Het is moeilijk totdat het je verandert. Totdat je een nieuw mens bent. Totdat je je geen leven meer kunt voorstellen zonder datgene wat je hebt gekregen. Dus ja, het is moeilijk totdat het moeilijk is om het niet te doen en dat is de hoop. Het laatste wat ik wil zeggen, is dit: Jezus zegt dat je zonder Mij niets kunt. Al die dromen en dingen die wij hebben. Wij kunnen het ook zo Met Christus kunnen wij alles. Velen van ons hier hebben nog steeds geen vrede met God. Wij hebben mooie gedachten over het christendom, God en het geloof of kerken of wat dan ook, maar je hebt geen vrede met God. Er is geen reden om te leven als je geen vrede hebt met God. Het is een constant geschenk dat Hij zijn zonen en dochters altijd aanbiedt. Jezus Christus, Zijn leven werd aan het kruis gegeven voor jou en voor mij zodat we vrede kunnen hebben met God. Geloof in Hem en je zult gered worden. Ik moedig je aan om vandaag een beslissing te nemen om Christus te volgen.

Gebed

Vader, wij danken U voor Uw Heilige Geest. Niets is onmogelijk voor wie gelooft. Dat is wat er in de Bijbel staat. Heer, ik bid voor een frisse visie. Een grotere droom in de harten van de mensen die mijn stem horen. Slechts enkelen hebben vandaag deze preek gehoord en ik bid, God, dat ze het leven zullen vinden en dat bid ik in de sterke naam van Jezus. Amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Discipelschap vraagt training!

26 mei 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan