Home Televisie Dienstbaarheid maakt je gelukkig

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen wij ons verheugen. Welkom, kerkfamilie. Fijn dat jullie er zijn. Wij houden van jullie. Laten wij beginnen met gebed.

Gebed

Vader, dank U dat U ons liefheeft en ons hier hebt uitgenodigd. Of je hier bent of thuis kijk, het was uw bedoeling, want U heeft ons iets te zeggen. Niet alleen via de preek, maar ook door de verhalen, interviews, de muziek. Geeft dat iedereen hier vreugdevol vandaan gaat met een frisse visie, gereed om vrede te stichten en vreugde te brengen. Dank U dat U dat voor ons hebt gedaan. In Jezus’ naam, amen.

Geef degene naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Koor – “Jesus Paid it All”

Prijs Hem die mijn schuld heeft afgelost En uit de dood is opgestaan
Prijs Hem die mijn schuld heeft afgelost En uit de dood is opgestaan

Prijs Hem die mijn schuld heeft afgelost En uit de dood is opgestaan
Jezus heeft alles voldaan

Hem ben ik alles verschuldigd Je zonden, rood als scharlaken Maakte Hij witter dan sneeuw Maakte Hij witter dan sneeuw

Schriftlezing – Marcus 10:35-45 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de preek Gods Woord uit Markus 10 vers 35.
En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs kwamen naar Hem toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet wat wij ook maar vragen. En Hij zei tegen hen: Wat wilt u dat Ik voor u doe? En zij zeiden tegen Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de één aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word? En zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u wel drinken en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden maar het zitten aan mijn rechter- en mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de tien anderen dit hoorden begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken heerschappij over hen voeren en dat hun groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen, en zijn ziel te geven als losprijs voor velen.

Kerkfamilie, wij streven naar een geweldige werkomgeving door dienende leiders te worden. Amen.

Solo – Tully Wilkinson- “How Great is Our God”

De Koning in zijn pracht, bekleed met eer en macht Kom aarde, juich voor Hem, aarde, juich voor Hem Het duister vreest zijn licht als Hij rechtvaardig richt Dan vlucht het voor zijn stem, vlucht het voor zijn stem

Maak groot onze God zing met mij, maak groot onze God Zing, want Hij is groot, zo groot onze God
De God die eeuwig leeft, de tijd geschapen heeft
Van begin tot eind

De Vader, Geest en Zoon Vader, Geest en Zoon
Het Lam dat werd geslacht, de Leeuw in al zijn kracht Maak groot onze God zing met mij, maak groot onze God Zing, want Hij is groot, zo groot, onze God

Verheug u, Hij is groot, dit is onze lof, ja U bent groot

Kom, zing met mij: maak groot onze God Allerhoogste Heer, waardig onze Heer Kom, zing met mij: maak groot onze God

Interview – Jeremy Miller & Brandon Lane Philips
BS = Bobby Schuller / JM = Jeremy Miller en BP = Brandon Lane Philips

BS Hier staan dr. Brandon Lane Phillips en Jeremy Miller. Brandon werd geboren met een erfelijke hartafwijking waardoor hij de wens kreeg die zijn leven zou veranderen: Jeremy ontmoeten. Jeremy Miller speelde de rol van Ben Seaver in Growing Pains. Hij speelde een grote rol… Er zitten fans in de zaal. Hij speelde een grote rol in Brandons wens. Hun vriendschap wordt behandeld in hun boek When I Wished Upon a Star. Geweldig boek. Graag applaus voor Brandon en Jeremy. Wat een vreugde jullie te ontmoeten. En wat een geweldig verhaal. Je had dus een aangeboren hartafwijking. Als kind had je een moeilijk leven.

BP Toen ik 11 was dacht ik dat God niet van mij hield. Hij had mij die hartafwijking gegeven. En in ons gezin ging het er heel anders aan toe dan ik wilde. Ik wilde liever een situatie als die van Ben in Growing Pains. Ik weet nog dat ik bad: God, als U van me houdt, laat dat dan zien. En Hij gaf mij een wens toen ik Jeremy ontmoette, die mij vroeg: Waar ga je naar de kerk? Toen viel het kwartje bij mij. Misschien beantwoordt God nu mijn gebed, dacht ik. Jeremy had een jongere broer, maar moest meteen weg. Maar zijn oudere broer in de serie, Kirk Cameron, zei dat God van mij hield en een plan had voor mijn leven. Hij wist vast niet dat Jeremy en Kirk er onderdeel van waren. Maar wij zijn al zo’n 30 jaar vrienden.

BS Je had een druk leven door die serie. Ik weet wat het is om een tv-show te doen. Weet je nog dat je Brandon ontmoette?

JM Dat weet ik nog heel goed. Hij was de enige jongen die speciaal voor mij naar de opname set kwam. Ik was het kleine broertje, dus meestal kwamen zij vooral voor de anderen. Dat kan ik mij goed herinneren. En voor zover ik wist, zou hij wel eens vroeg kunnen overlijden en wilde ik hem een geweldige dag bezorgen. Zo groeide er een vriendschap die standhield.

BS En jij bent cardioloog geworden.
BP Die dag heeft veel voor mij betekend. Als ik vanuit ons stadje in Louisiana contact kon maken

met mensen uit de serie, dan kon ik alles. Aanvankelijk zou ik aangepast onderwijs krijgen maar na die stap voorwaarts ging het ineens prima op school. De ontmoeting met Jeremy had enorme invloed.

BS En dan cardioloog. Niet niks. Een hele moeilijke specialisatie. Je had gestudeerd aan de Mayo Clinic of UCLA, zei je?

BP Ja, mijn klinische opleiding aan Texas Children’s Hospital and Mayo Clinic. Ik volgde de opleiding bij artsen die mij als kind hadden behandeld. Dat was mijn droom en die kwam nu uit.

BS Jullie zijn dikke vrienden geworden en er zijn telkens momenten dat jullie elkaar tegenkwamen. Jullie band is als familie. Jij was er toen hij jou nodig had maar hij was er ook toen jij hem nodig had.

JM Veel later, ja. Het boek gaat over onze gezamenlijke verhalen maar vooral over hoe God ons in elkaars leven heeft geplaatst toen dat nodig was. Toen ik diep in mijn drankverslaving zat, hielp Brandon mij om ervan af te komen. Hij deed een goed woordje voor mij bij de kliniek waar ik heen ging. Het was erg moeilijk om erin te komen. Brandons woorden gaven de doorslag. Het programma duurde nog jaren en de directeur van de kliniek zei dat Brandons steun doorslaggevend was.

BS Wat een schitterend verhaal.
JM Hij is echt mijn broer. We zijn echt familie.
BS Wat hopen jullie dat de mensen die dit horen of jullie boek lezen uit dit boek zullen halen?
JM Voor mij is het zo…Ik heb ervaren dat God altijd werkzaam is in ons leven, ook als wij het niet

zien. Vooral dan. Als alles duister voor ons is. God geeft ons misschien niet wat wij willen, al weten wij meestal niet wat dat is maar stuurt dat wat of degene die wij nodig hebben als wij het nodig hebben. Dat heb ik mijn leven lang ervaren. Met dit boek wil ik mensen die hoop BS laten voelen.

BS Mooi gezegd. Jij ook, Brandon?
BS Zeker. Dat is de hoofdzaak: Dat God telkens weer verschijnt, via Jeremy, Kirk of de familie.

Maar wat ik ook doormaak, Hij is er altijd weer en geeft wat ik nodig heb.
BS Bedankt voor jullie komst. Wat een bemoedigend verhaal. Wij houden van jullie. God zegene

jullie. Het allerbeste.

Koor – “When the Trumpet Sounds”

Waar zal ik zijn als de trompet schalt?
Waar zal ik zijn als de trompet schalt?
Als hij zo luid schalt dat hij de doden wekt Waar zal ik zijn als de trompet schalt? Zondaar, loop deze oogst toch niet mis Zondaar, loop deze oogst toch niet mis Zondaar, loop deze oogst toch
Loop deze oogst toch niet mis
O, op die oordeelsdag zal de zondaar vluchten Op die oordeelsdag
Waar zal ik zijn als de trompet schalt?
Waar zal ik zijn als de trompet schalt?
Als hij zo luid schalt dat hij de doden wekt
Zeg me, waar zal ik zijn, waar zal ik zijn
Waar zal ik zijn, waar zal ik zijn
Op die grote oordeelsdag

Trio – Kelly Cruz , Sarah Grandpre, Joslyn Sarshad – “Ain’t No Grave”

Schaamte is een gevangenis, wreed als het graf Schaamte is een dief, die mijn naam komt stelen Liefde is mijn verlosser, tilt me op van de grond
Liefde is de kracht waaraan mijn vrijheidslied ontspruit Er is geen graf dat mijn lichaam tegen kan houden

Er is geen graf dat mijn lichaam tegen kan houden Wanneer ik het trompetgeschal hoor
Zal ik opstaan uit het graf
Er is geen graf dat mijn lichaam tegen kan houden De angst is een leugenaar met een fluwelen tong

Angst is een tiran die me altijd zegt te vluchten
Maar liefde is een opstanding en liefde is trompetgeschal Liefde is mijn wapen, ik zal mijn vijanden verslaan
Er is geen graf dat mijn lichaam tegen kan houden
Er is geen graf dat mijn lichaam vast zal houden Wanneer ik het trompetgeschal hoor
Zal ik opstaan uit het graf
Er is geen graf dat mijn lichaam tegen kan houden

Er woedde een strijd tussen dood en leven
En aan het kruis werd het Godslam genageld
Hij daalde af naar de hel en kwam terug met de sleutels
Hij stond op en de Leeuw van Juda liet alle gevangenen vrij Er is geen graf dat mijn lichaam tegen kan houden
Er is geen graf dat mijn lichaam tegen kan houden Wanneer ik het trompetgeschal hoor
Zal ik opstaan uit het graf
Er is geen graf dat mijn lichaam tegen kan houden
Er is geen graf dat mijn lichaam tegen kan houden
Er is geen graf dat mijn lichaam tegen kan houden

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.
Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – “Dienstbaarheid” door Bobby Schuller

Als je een preek houdt, krijg je vaak het gevoel dat je voor een spiegel preekt. Centraal in mijn leven stond het leren opkomen voor mijzelf. Ik merkte dat ik niet met mij hoefde te laten sollen. Door harder te schreeuwen, meer kracht te tonen etcetera, voelde ik mij sterker, kon ik bereiken wat ik wilde en het kwaad overwinnen. Lange tijd heb ik het kwaad bestreden door middel van kracht. En ik vertel erbij dat ik daar als volgeling van Jezus nog altijd mee worstel. Vandaag vertel ik u dat je kwaad niet moet overwinnen met kracht maar met goedheid wat natuurlijk een grotere kracht is dan de kracht die de wereld waardeert. Eerst vertel ik nog even dat dit de laatste preek is uit de Avodah-reeks. Wij stellen deze vraag: Hoe vinden wij weer vreugde in ons werk? Hoe zorgen we dat het werk dat wij doen ons levensvreugde schenkt? Stel dat je collega’s als vrienden zijn. Stel dat ik echt zou genieten van mijn werk? Ik wil u laten weten dat dat kan. En dat niet alleen. Maar bedenk eens dat God dat van u vraagt om dit als eerste te doen. Ik denk vaak: Ik ben niet de baas, ik kan dat niet. Misschien denkt de baas: Ik kan als baas niet hun vriend worden. Daar gaat het vandaag over. En over hoe u een vredestichter kunt worden, een brenger van vreugde, een dienende leider. In een concurrerende omgeving, waar mensen uit zijn op positie en geld, kunt u dat nastreven, maar u bent vooral een volgeling van Jezus en u kunt uw concurrenten liefhebben. Heb uw vijanden lief, maar velen hebben geen vijanden. Wel concurrenten en daarover heeft God u vandaag iets te zeggen. Een kleine uitdaging. Bent u zelf ooit enorm verrast door goedheid? Heeft u een moeilijke tijd gekend waarin u het emotioneel moeilijk had, boos was of gedeprimeerd? Of deed u iets dat gewoon fout was? Als je daarop wordt betrapt, is je normale reactie: Gezag, macht, discipline. Dat is niet altijd verkeerd. Maar soms is er een docent, of een rare oom of iets dergelijks die jouw slechtheid beantwoordt met goedheid. Een indrukwekkende ervaring. Ik zou die verhalen graag horen over die oma of zo, die onze slechtheid beantwoordde met goedheid. Ik moet vaak denken aan toen ik mijn predikantenopleiding begon. Toen ik daar begon, wist ik alles. Ik was pas 25, maar ik wist alles. Als de predikanten riepen: Wij zijn gereformeerd, je moet een opleiding volgen dan riep ik: Ik word al opgeleid. Door de Bijbel. Ik weet nog dat ik naar al die docenten en studenten keek en dacht: Die kunnen mij niets meer leren. Vreselijk. Ik ben wel volwassene geworden sindsdien. Ik schaam mij er wel voor, maar ik weet nog. Systematische theologie werd gegeven door een bekend schrijver en denker, Ray Anderson. Ik zit daar in de zaal, het allereerste college. Hij vertelt daar het een en ander. Ik kijk om mij heen: Horen de anderen wel wat hij zegt? Wat zegt hij nou toch? En middenin de zaal ga ik staan en zeg: Het klopt niet wat u zegt! Alsof ik… Dat kunt u niet zeggen. Het is niet waar, het is niet wat de Bijbel zegt. En ik ga maar door, alsof ik er verstand van had, wat niet zo was. En Ray zat daar rustig op zijn stoel en luisterde naar mij en stelde dan een vraag. Ik antwoordde, maar al wat minder breedsprakig. Want ik was toch wat onzeker. En dan vroeg hij weer wat en kromp ik verder in elkaar. En ondanks al mijn stoere gedoe, besefte ik dat ik erg onnozel was. Ray deed dit constant: Verwaande studentjes als ik tot inzicht laten komen. Hij was altijd het tegendeel van wat jij was. Als jij calvinist was, was hij arminiaan. Als jij baptist was, was hij van de pinkstergemeente. En ga maar door. Zo bevroeg hij zijn studenten om ze in die modus te krijgen. Hij was heel vriendelijk tegen mij, zette mij niet voor schut al voelde ik mij wel voor schut staan omdat ik niet alle antwoorden had. Hannah las Markus 10. Die passage gaat over wat het betekent waarlijk groot te zijn. Volgens de wereld en volgens Jezus. Om te beginnen leefde Jezus in het machtigste rijk aller tijden, het Romeinse Rijk. Hier ziet u een plaatje van de Senaat, waar de macht zetelde. Hier probeerden mensen gezag te verwerven. De macht van de keizer berustte alleen op zijn leger. Er werd wel gezegd: Je bent pas rijk als je je eigen leger hebt. Als Jezus preekt over het

Koninkrijk van God, denken zij aan iets als Rome iets als Babylon, Perzië waarbij die rabbi Jezus een theocratische regering gaat vestigen. En Hij zegt duidelijk: Dat bedoel ik helemaal niet. Maar allemaal streven ze naar macht, positie, een hoge aanstelling allemaal dingen die geld opbrengen.

Dat zien wij ook in Markus 10. ‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs…’ ‘Zonen van de donder’ werden ze genoemd. Onverschrokken, sterke jongens. ‘Zij kwamen naar Hem toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet wat wij ook maar vragen.’ Wat een ego. Op hoge toon tegen de leider. ‘En Hij zei tegen hen: Wat wilt u dat Ik voor u doe? En zij zeiden tegen Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de één aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid.’ Volgens het Grieks doet Jezus dan dit… Weet u wel? ‘Jezus zei: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word?’ Hij heeft het hier over het kruis. Zonder erbij na te denken zeggen die overmoedige boys: Dat kunnen wij. ‘Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u wel drinken en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden…’ Hij heeft het hier tevens over de kruisiging. ‘Maar het zitten aan mijn rechter- en mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de tien anderen dit hoorden begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ Want zij wilden die titels, die posities, die bevordering, die macht.

De twaalf discipelen beginnen te bekvechten over wie de hoogste post krijgt als Jezus de keizer onttroont. ‘Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen:’ Hier wil ik even stoppen. Weet u dat Jezus Zichzelf nooit aanduidt als Christus? Anderen noemen Hem zo, de discipelen noemen Hem zo, en dat bevestigt Hij. Ik meen dat Hij Zichzelf ook nooit Zoon van God noemt. Al noemen anderen Hem wel zo. Jezus duidt Zichzelf bijna altijd aan met dezelfde naam: De Zoon des mensen. Dat vatten wij op als: Hij is een mens. Dat zegt Hij ook. Maar Hij refereert daarmee ook aan die befaamde passage uit Daniël 7. Het verhaal van Daniël is prachtig. Er zijn weinig volmaakte personen in de Bijbel, maar Daniël komt in de buurt. Door het hele Oude Testament zie je dat die belofte, dat de zoon van Adam of de Zoon des mensen, de slang zal doden. De zoon van Eva zal dat doen. Het Oude Testament bevat verhalen van vooral mannen die de baas gaan spelen over anderen, zelf bepalen wat goed en slecht is en dan zelf beesten worden. Dat zie je voortdurend terugkeren, die beestachtigheid van mensen die steeds meer macht willen, meer rijkdom en meer controle. In zijn droom aan het eind van het boek, zegt Daniël: Ik droomde dat die beesten en dan bedoelt hij Babylon, Perzië en het Accadisch- Assyrische Rijk beesten die alles hadden vertrapt, alles wat goed was, hadden vernietigd dat de Oude van dagen op zijn troon hen in het vuur wierp. Dat slaat op die kwade rijken. En naast de Oude van dagen was er de Mensenzoon. De Mensenzoon stapt in Daniël 7 op een wolk, die Hem naar een tweede troon brengt vanwaar Hij de volkeren der aarde zal besturen, en die zullen Hem vereren. Dus als Jezus Zich voortdurend de Zoon des mensen noemt refereert Hij aan Daniël 7 waar God een goddelijke mens aanstelt om te heersen over de wereld. Als Jezus Zichzelf zo noemt, wil Hij hen laten zien dat Hij anders is dan andere koningen en heersers. Zoals hier: ‘Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken heerschappij over hen voeren…’ Zij manipuleren door middel van hun macht. ‘en dat hun groten macht over hen uitoefenen.’ Hij bedoelt: Jullie willen zelf die posities, jullie willen de lakens uitdelen macht en gezag uitoefenen, net als de Romeinen doen. ‘Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet dienaar van allen zijn.’

Hij gebruikt hier het Griekse woord voor slaaf, doulos. De laagste positie in het Romeinse Rijk. In de hiërarchie en helemaal onderaan staat de slaaf, die niet eens als mens wordt gezien. ‘Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn.’ Dat willen die jongemannen niet horen. Die willen macht, gezag, positie, bevordering, roem. Want ook de Zoon des mensen…’ Daar heb je het weer. De zoon des mensen, die zal zitten op de troon voor Wie alle volkeren zich zullen buigen. Die zal heersen met de Oude van dagen, gerechtigheid en goedheid zal brengen, die de aardse rijken in het vuur zal storten en het Koninkrijk van God zal stichten. ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’ Dus te sterven voor degenen die Hij dient. Kunt u die beker drinken? Ja, dat kunnen wij, zeggen zij. Zij weten nier waar ze het over hebben. Zij weten niet welke prijs Jezus van hen vraagt. Waarmee ik wil zeggen dat wat wij geloven als christenen, waar wij ons aan vasthouden het tegengestelde is van wat de wereld als macht ziet. Hour of Power gaat over de kracht van het dienen van anderen. Een kracht die komt van de Heilige Geest, van het geloof, van het vertrouwen: als ik mijn vijanden liefheb, is dat genoeg. Je vijanden liefhebben is de beste manier om te tonen dat je op God vertrouwt. Anderen dienen, zegt

Jezus heel duidelijk is de hoogste menselijke roeping. Naar mijn mening leert Avodah ons dat wij door anderen te dienen God eren. Je ziet dat Jacobus en Johannes allereerst aan titels en positie denken.

Het klopt niet wat mensen tegenwoordig beweren dat je een leider bent als je titels en positie hebt.
Het is eigenlijk volkomen duidelijk, maar je bent geen leider als je titels hebt, maar als je ‘volgelingen’ hebt. Iedereen kan leider worden. Als mensen jou volgen, als je mensen beïnvloedt dan leid je hen. Waar u ook werkt u kunt een verandering teweeg brengen, iemand zijn die vreugde en vrede brengt en de karweitjes doet die niemand wil doen. Dat kunt u zijn en u kunt er veel mee veranderen. In de kerk kunnen wij die dingen oefenen. Eenheid en vreugde in de kerk. Mensen die elkaar liefhebben.
Als wij dat hier tot stand kunnen brengen, kunnen wij die compassie, genade en vergeving ook opbrengen voor onze naasten, partners en kinderen wanneer ze het het hardst nodig hebben. Zo iemand bent u. Ik ben trots op u. Wij hoeven niet te graaien naar macht en ons gezag te laten gelden. Wij kunnen vreugde en vrede teweeg brengen als dienende leiders. Over dienend leiden, denken wij vaak: kwestie van harder je best doen. Maar je kunt alleen leveren wat je in huis hebt. Je moet het in je hebben, het gaat niet om meer je best doen. Vertrouw God als Hij zegt: je vijand liefhebben is het slimste wat je kunt doen. En anderen dienen is de beste levenshouding Er zijn drie voorwaarden. 1: Je moet geduldig zijn. Oefen je in geduld. Wees niet constant zo gehaast. Denk niet steeds aan wat je hierna moet doen. Ga langzaam, ongehaast door het leven zodat je een liefdevolle aanwezigheid bent voor wie het nodig heeft. 2: Wees ontspannen. Ontspan je, relax. Onze wereld is zo verkrampt en heeft zo snel zijn oordeel klaar. Dat zie je in de politiek, maar ook in religies, en het wordt erger. Wij hebben mensen als u nodig, die heel relaxed zijn. Dat is trouwens het beste kenmerk van een leider: Het is de meest ontspannen figuur in een gezelschap. In leiderschapstraining spreken zij van de ‘niet- verontruste aanwezigheid’. Als de boel in brand staat en één man zegt: Rustig, volg mij… Dat is een leider. En 3: Vertrouw gewoon op Gods voorzienigheid als het niet gaat zoals u wilt. Als je iets graag wilt, is het goed om het na te jagen maar gaat het niet zoals u wilt, dan is dat misschien een zegen en heeft God iets beters dan u. Doet u die dingen, dan ziet u die collega die door iedereen wordt genegeerd en bent u vriendelijk voor hem, net als voor die botte collega geen dankjewel zegt of aan de haal gaat met de eer. Daar kunt u boven staan. En dat doet u. Ik hou van u. Dank u wel dat u elke dienst weer geweldig maakt. Een kerk vol met liefdevolle mensen, heerlijk om daar bij te horen.

Dank U, Heer. Wij hebben U lief en vertrouwen op U. In Jezus’ naam, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Dienstbaarheid maakt je gelukkig

26 mei 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan