Home Leven vanuit Liefde

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Ik bid dat wij mensen zijn die niet alleen liefhebben met woorden maar met actie en waarheid. Zo houdt God van ons. Dank dat jullie hier zijn. Jullie zijn geliefd. Het was verstandig om vandaag naar de kerk te komen. Je had van alles kunnen doen waardoor dit een nul-dag was geworden maar vandaag wordt een goede dag. Je bent je dag en je week goed begonnen. Wij zijn blij en vereerd dat jullie hier zijn. Ik hoop altijd dat je hier vertrekt met iets van echte waarde. Dat je zegt, blij dat ik gegaan ben. Ik hoop dat dat vandaag gebeurt. Laat ons bidden.

Gebed

Wij zijn hier bijeen om Jezus te verhogen. Heer, wij verhogen uw naam en wij danken U voor het leven.

Dank U voor de mensen in deze ruimte. Dank U voor onze vrienden en onze familie. Dank U voor onze scholen en onze werkplekken en alles dat wij in ons leven hebben. Wij vragen dat wij zullen toenemen in dankbaarheid, hoop en doelgerichtheid. En wij danken U dat U op dit moment in onze harten en geesten woont. Heer, wij houden van U en danken U. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus, en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – E’en So, Lord Jesus, Quickly Come

Vrede en genade voor jou

Want Hij heeft ons verlost van onze zonden

Die ons zo liefhad, dat Hij met zijn bloed ons redde

Zing heilig, heilig is de Heer,

De Heer God Almachtig

Die was en is en komen zal

Zing, heilig is de Heer,

Verheugt u heiligen in de hemel

En heiligen op de aarde

Christus komt, Hij komt spoedig

Want Christus komt spoedig

En dus, Heer Jezus, kom snel

De nacht zal niet meer zijn

Geen licht of zon zal er meer zijn

Want God zelf zal hun Licht zijn

Schriftlezing1 Korinthe 13:1-7 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 1 Korinthe 13:1-7. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken maar ik had de liefde niet dan zou ik als klinkend koper of een schallende cimbaal zijn. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over ongerechtigheid maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Hoe mooi is het dat God liefde is. Amen.

Interview – Gabriel Conte

BS = Bobby Schuller en GC = Gabriel Conte

(Introvideo)

Gabriel Conte is een content creator die video’s voor YouTube maakt met zijn vrouw, Jess. Zijn passie is om een positief licht te zijn voor de mensen die hij ontmoet maar ook voor degenen die hij bereikt via sociale media. Zijn nieuwe boek, A Mission for Meaning: The Choices That Lead to the Life You Really Want gaat over hoe je een doelgericht leven kunt leiden, dat goed is en God eert. Welkom, Gabriel Conte.

BS Gabriel, hoi. Hartelijk dank voor je komst vandaag.

GC Bedankt voor de uitnodiging. Ben ik blij mee

BS Ik ben onder de indruk van het bereik dat je hebt voor het evangelie en voor je bediening. Je hebt miljoenen volgers op YouTube en Instagram en allerlei plaatsen. Maar veel mensen hebben misschien

nog niet van je gehoord of zijn niet bekend met je boodschap. Geef ons eens een korte introductie en vertel ons iets over je boodschap en wat je nu online doet.

GC Ik ben een YouTuber, influencer als je mij zo wilt noemen en ik maak online content die mijn leven laat zien, het leven van mij en mijn vrouw en nu is mijn nieuwe, drie maanden oude dochtertje Makaiah bij het gezin gekomen dus zij is ook min of meer op de achtergrond van de video’s te zien. Wij laten in principe ons leven zien en wij doen dat graag door middel van een verhaal. Wij delen het verhaal van ons leven. Wij preken niet per se op YouTube maar proberen het evangelie te delen door het verhaal van ons leven en het van dag tot dag te beleven, in plaats van te preken.

BS Wat ik erg leuk vind aan je boodschap, is hoe positief je bent. Natuurlijk kunnen wij niet altijd superpositief zijn over alles maar je doet het op een manier die volgens mij geweldig werkt en veel mensen bereikt. Er is tegenwoordig vaak veel om over te klagen. Veel om gefrustreerd over te zijn of je zorgen over te maken maar positief zijn is een belangrijk deel van je boodschap, nietwaar?

GC Ja, zeker. Wij proberen zeker een grotendeels positieve boodschap te brengen. Wij willen ook echt zijn en als iemand die te maken heeft gehad met depressie en angst en zo waar zoveel mensen tegenwoordig mee te maken hebben Wij gaan die onderwerpen niet uit de weg maar we proberen er positief over te praten als wij het aankaarten. Hopelijk kunnen mensen zich ermee identificeren en het proces aangaan. Dus een positieve noot die niet alleen maar vrolijk en jofel is. Wij proberen het echt te houden.

BS Een van de dingen waar ik van hou Je hebt een nieuw boek dat uit is, dat het lezen waard is. Het heet A Mission for Meaning. Je geeft mensen geweldige hulpmiddelen om succesvol te zijn als christen.

Aan de ene kant heb je natuurlijk je boodschap die je verkondigt maar je bent succesvol. Je bent een jonge vent, maar je hebt deze hulpmiddelen ontdekt waarmee je erg succesvol bent geworden als ondernemer, als influencer en je wilt andere christenen helpen hun dromen te vervullen te bereiken wat ze willen bereiken en je helpt mensen daarbij in je boek, nietwaar?

GC Ik had zeker het gevoel dat het tijd was om te delen wat ik heb geleerd en wat ik heb meegemaakt,

en veel daarvan komt ook van mijn ouders. Zij hebben een behoorlijk gek verhaal dat ik ook in het boek samenvat. Mijn moeder heeft HIV. Haar leven na het doodvonnis van tien jaar dat de artsen haar destijds gaven bracht mijn ouders tot Christus wat leidde tot de manier waarop ze mij en mijn broers en zussen opvoedden. De hele gezinsopvoeding en hoe dat de basis vormde voor mijn leven en mijn gezin en waar wij nu zijn. Ik probeer dat allemaal samen te vatten, gecombineerd met Christus omdat Hij zo’n belangrijke rol speelt in het geheel.

BS Leeft ze nog steeds?

GC Ja, ze leeft al meer dan 20 jaar na dat doodvonnis. Ik denk zo’n 30 jaar sinds ze ontdekte dat ze HIV had. Dus ze heeft het nog steeds, maar ze krijgt nu medicijnen. Ze hebben nu medicijnen die het in bedwang kunnen houden en haar gezond houden en een relatief normaal leven leiden.

BS Geweldig. Vertel eens wat je geleerd hebt over vrienden en het soort gezelschap dat je kiest.

GC Omring jezelf met mensen die je wilt evenaren en die je wilt worden want je wordt de mensen met wie je je tijd doorbrengt. Je vijf beste vrienden, of wat het ook mag zijn. Dat zijn de mensen waarin je zult veranderen dus zorg ervoor dat zij de mensen zijn die je wilt zijn.

BS Gaaf. Heel erg bedankt voor je tijd. Wij waarderen je en kijken uit naar het boek. God zegene je.

GC Jou ook.

 

Solo – No Longer Slaves door Larry Walker

Ik hoor een melodie, als een symfonie, U omringt mij met een lied

U bevrijdde mij van mijn vijanden en neemt mijn angsten weg

Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God

Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God

Uit mijn moeders schoot hebt U mij gekozen

Uw liefde noemde mijn naam

Ik ben opnieuw geboren in uw grote familie

Uw liefde stroomt door mijn aderen

Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God

Ik ben niet langer een slaaf van angst, ik ben een kind van God

U scheidde de golven zodat ik door de zee kon lopen

Al mijn angst verdronk in uw volmaakte liefde

U redde mij, zodat ik staande bleef, ik zing:

Ik ben een kind van God

U scheidde de golven zodat ik door de zee kon lopen

Al mijn angst verdronk in uw volmaakte liefde

U redde mij, zodat ik staande bleef, ik zing:

Ik ben een kind van God, ik ben een kind van God

Ik ben een kind van God, ja, ik ben een kind van God

Ik ben niet langer een slaaf van angst

Ik ben een kind van God

Ik ben niet langer een slaaf van angst

Ik ben een kind van God

 

(Stukje lied Jezus Overwinnaar tijdens Nederlands gesprek)

Voor eeuwig is uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar

Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam

Jezus Overwinnaar, Overwinnaar

Niemand groter dan U

Niemand hoger dan U

Naam boven alle namen

Uw naam staat bovenaan, Jezus

Naam boven alle namen

Niemand hoger dan U

Naam boven alle namen

 

(ELINE zingt live – Je mag ook verliezen)

Wat als ik breek,

Wat als ik niet kan zijn wat jij van mij verwacht

Wat als ik niet in het perfecte plaatje pas

Mag ik er dan zijn?

Wat als ik faal,

Wat als ik niet meer waarmaak waar ik ooit voor stond

Waar ik op hoopte ligt in scherven op de grond

Mag ik er dan zijn?

Je mag ook verliezen, je mag ook verliezen

Jij hoeft niet altijd maar sterk te zijn

Zo hard gestreden, gesmeekt en gebeden

Laat het maar los nu en kom maar bij Mij

Hier is een plek voor dwalers en falers

Hier is een plek voor als het mislukt

Kom als je moe bent, verward en verslagen

Hier is een plek, hier vind je rust

Je mag ook verliezen, je mag ook verliezen

Jij hoeft niet altijd maar sterk te zijn

Zo hard gestreden, gesmeekt en gebeden

Laat het maar los nu en kom maar bij Mij

 

Duet – Psalm 34 (O Taste and See) door Preston Parker en Sam Capella

Ik zocht de Heer en Hij gaf me antwoord

En bevrijdde me van alle angst

Zij die naar Hem kijken, zij stralen

Ze zullen nooit beschaamd worden

Deze arme man huilde en de Heer hoorde me

En redde me van mijn vijanden

De Zoon van God behoedt zijn heiligen

Hij zal hen bevrijden

Verhoog de Heer met mij

En kom en verhef zijn naam voor altijd

Verheerlijk de Heer met mij

Kom, verhoog zijn naam voor altijd

O, proef en zie dat de Heer goed is

Gezegend is hij die schuilt bij Hem

Aanbid de Heer, al jullie heiligen

Hij zal jullie alles geven, maak groot

Maak groot de naam van Jezus

Vandaag op deze plek want Hij is zo goed

Kom, verhef zijn naam samen

Verheerlijk de Heer met mij

Hij is waardig voor altijd

O, proef en zie dat de Heer goed is

Hij zal je alles geven

Hij zal je alles geven

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Fijn dat jullie hier zijn. Willen jullie opstaan? Dan zeggen wij dit samen. Houd je handen zo, als in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Leven vanuit Liefde

door Bobby Schuller

Soms is het leven erg eenzaam. Er zijn tijden in het leven dat wij omringd zijn door vrienden, omringd door familie. Wij hebben mensen die ons bellen. Wij hebben mensen die ons appen en toch voelen wij ons op de een of andere manier een beetje alleen. Het is iets met de menselijke conditie dat aan mij knaagt: Ik wil dat iemand mij wil. Ik wil niet alleen zijn in de ervaring van het leven. En heel vaak weten wij het niet of benoemen wij het niet maar wij hebben zo’n gevoel: Ik voel mij gewoon eenzaam, ik weet niet waarom. En hoewel dit heel filosofisch en theologisch is, wil ik je iets zeggen: Ik wil dat je weet dat God van je houdt op dit moment, op de plek waar je bent precies zoals je bent, omdat je zijn kind bent.

De Heer stuurde zijn enige zoon om een weg voor je te banen zodat je bij Hem thuis kon komen. Je bent niet wat je doet, wat je gedaan hebt of wat je is aangedaan. Je bent niet wat je hebt of wat je hebt verloren. Je bent niet je mislukkingen of je prestaties. In Gods ogen ben je Zijn geliefde kind en Hij wil tegen je zeggen: Kom thuis bij Mij. De boodschap van vandaag is: Hoe heb ik lief of hoe hou ik van vreemden, rivalen en nare mensen. Ja, wij moeten het doen. Maar hier is een goede vraag. Waarom zou je? Waarom zou je van vreemden, rivalen en lastige mensen houden? Dat is een goede vraag. Hier is één antwoord: Het is het juiste om te doen. Maar laat mij je vertellen dat het juiste doen je niet ver brengt als je een ander soort leven nodig hebt. Het is het morele om te doen, het is het Bijbelse om te doen, het is het goede om te doen. Dat is waar. Maar is dat genoeg om ‘s morgens voor uit bed te komen? Voor mij niet. Volgens mij is dat een soort wetticisme. Hier is de reden waarom wij vreemden, rivalen en lastige mensen moeten liefhebben. Het is omdat dat het beste soort leven is om te leven. Nog een reden waarom we vreemden, rivalen en nare mensen moeten liefhebben. Er zijn mensen in ons leven van wie wij willen dat ze van ons houden maar zij zien ons als vreemden, rivalen en nare mensen. Dat denk ik natuurlijk niet over jou. Ik vind je geweldig. God houdt van je, ik hou van je, maar misschien is er een vreemde, een rivaal of iemand in je leven misschien een tiener, die je weer van je wilt laten houden en je weet niet hoe. Hier is een geweldige plek om te beginnen: Door van vreemden te houden. Van mensen van buiten. Laat mij je even vertellen wat een geweldig gevoel het is om mensen lief te hebben die de meeste mensen negeren. De meeste mensen, althans in mijn land, zijn niet openlijk hatelijk tegen vreemden. Ze doen het online, ze doen het op Twitter, ze doen het op Facebook. Maar face to face komt het zelden voor dat je iemand schaamteloos hatelijk ziet zijn. Maar het tegenovergestelde van liefde is niet haat. Het tegenovergestelde van liefde is minachting. Het tegenovergestelde van liefde is: Ik geef er niet om. Het tegenovergestelde van liefde is blindheid. Maar als je van iemand houdt, als je iemand in de kamer opmerkt die niemand anders ziet als je om iemand geeft of iemand aanmoedigt dan is er een werkelijk, Ik hoop dat ik het zo mag zeggen metafysisch gevoel dat door je lichaam gaat en dat je op vreemde wijze de rest van de dag een geliefd gevoel geeft.

Het is alsof je een koker bent, een koker van liefde. Het is net alsof je van iemand houdt en je voelt je geliefd en je kunt het niet uitleggen. Waarom? Weet je waarom? De Bijbel vertelt ons: God is liefde. Als de liefde van hierboven door jou naar iemand anders gaat dan gaat er iets door je heen en dat is God, God voor die persoon en God is liefde. Je ervaart fysiek in je lichaam iets krachtigs. Kunnen we gewoon zeggen: Wat je oogst is wat je zaait? Dit is de aard van de dingen: Dingen keren bij je terug. En als wij meer liefde in ons leven willen moeten wij liefdevolle mensen worden. Ik wil pleiten voor positieve verandering in de wereld. En jij? Oké, dit is dus een levensprincipe. Wij hebben allemaal behoefte aan liefde en saamhorigheid. Wij voelen ons allemaal vaak erg eenzaam. Wij voelen ons vaak een mislukking in onze relaties en dingen maar wij hebben goeie vrienden nodig, goeie connecties. Wij moeten dicht bij de mensen in ons leven zijn. En hoewel wij niet allemaal getrouwd hoeven zijn, moeten wij groeien in onze relaties, onze huwelijken, et cetera. En als dat gebeurt, ervaren wij het echte leven. Dus de vraag die wij moeten stellen is: Hoe word ik een liefdevol mens? Dat is een goede vraag, maar eerst moeten wij duidelijk definiëren wat liefde is. Het soort liefde waar wij het vandaag over hebben komt voort uit de filosofie die gebaseerd is op de Bijbel en dat soort liefde heet Agape liefde. Het is de door God gevormde, door God geschapen liefde die bestond vóór de schepping van de wereld en het gaat ongeveer zo. Het wordt ervaren als je tegen een volslagen vreemdeling zegt: God houdt van je en ik ook. Liefde is zorg voor het welzijn van de mens. Dit is de definitie van Agape liefde die wij in de Bijbel zien. Het betekent dat je om iemand geeft. Het betekent dat je letterlijk geeft om het beste voor een ander. Kun je om je vijanden geven? Kun je om een vreemdeling geven? Kun je om een lastig iemand geven? Deze definitie is beter omdat van mensen houden soms grenzen betekent. Soms betekent van mensen houden: Nee, ik leen je geen geld omdat ik van je hou. Of soms betekent iemand liefhebben een interventie en niet oordelen maar zeggen: Ik loop met je mee; ik ben bij je als je deze moeilijke periode doormaakt. Zorg voor die ander. Agape liefde komt het meest tot uitdrukking in de boodschap van de barmhartige Samaritaan. Wij kennen dat verhaal. Twee stammen die elkaar haten: de Joden en de Samaritanen. Het is zoiets als de Montagues en de Capulets. De Bloods en de Crips. Dat is wat het is. De Samaritaan, die gehaat werd door hun groep. Deze Joodse man was afgetuigd en beroofd. Zijn religieuze leiders lieten hem links liggen maar zijn vijandige groep, zijn vijandige religie die man stopte en hielp hem en Jezus vraagt wie hem werkelijk liefhad. En het antwoord is degene die zijn broeder hielp. Liefde betekent dus zorg voor die ander. Dit is wat ik vroeger dacht. Vroeger dacht ik dat liefde zoiets betekende als intens verlangen. Het verlangen om bij iemand te zijn. Het verlangen om wat tijd met iemand door te brengen. Het verlangen om iemand te bellen, of dat diegene naar mij verlangt. Verlangen komt in de buurt. Vaak verlangen wij naar de mensen van wie we het meest houden in het leven, maar niet altijd. Ik kende een meisje op school en dacht: Ze is mooi en geweldig en ik denk dat ik van haar hou. Hoe heet ze? Ik weet haar naam en denk dagenlang aan haar. Ik kan ‘s nachts niet slapen. Ze is prachtig en dan ontmoet ik haar eindelijk: Hoe heet je? Heather, zegt ze en ze heeft een vreselijke adem. En nu hou ik niet meer van haar, toch? Dat is trouwens geen waar gebeurd verhaal. Denk aan alle keren dat ik heb gezegd dat ik van gebakken kip hou. Je weet waarom ik dat zeg. Omdat het zo is. Ik hou van gebakken kip, vooral lekker pittig. Ik ben er gek op en jij zou tegen mij kunnen zeggen: Bobby, ik ben ook gek op gebakken kip, maar weet je de kip is het misschien niet met je eens. Dat is het punt. Wij gebruiken die term voor liefde maar ik kan niet beoordelen of ik een liefhebbend mens ben of niet. Degene die je liefhebt moet dat bepalen. Ik kan niet echt eerlijk zeggen of ik een liefdevol mens ben. Mijn naaste moet het zeggen. Er was eens een Amish man. Je kent de Amish? Ze dragen 19e-eeuwse kleding, rijden rond met paard en wagen. Het zijn geweldige toegewijde christenen. Ze komen uit de Mennonitische traditie. Op een keer was er een jongetje dat een Amish man zag en hem vroeg: Bent u een christen? Bent u een sekte? Wat zijn jullie? Bent u een christen? En de Amish man zei tegen het jongetje: Ik weet het niet. Vraag het maar aan mijn naaste. Dat is een goed antwoord.

Dat is het christelijke antwoord dat je krijgt als je geen tv hebt. Zap nog niet naar het andere kanaal. Als je geliefd wilt zijn, als je mensen in je leven wilt uitnodigen, als je omringd wilt zijn door geweldige vrienden, als je wilt dat mensen goed over je denken en bij je willen zijn dan is hier het antwoord: Word een liefdevol mens. Lees de boeken, bid, besteed de tijd, studeer. Het lijdt geen twijfel dat we allemaal manieren hebben waarop wij kunnen groeien in onze liefde voor andere mensen maar wij moeten het werk doen en dan zullen wij het soort liefde ervaren dat we echt willen. Henri Nouwen was een geweldig man van God, een grote invloed op mijn leven. Wat een vervuld leven leidde hij. Hij doceerde vele jaren aan Yale en alsof dat nog niet groot genoeg was, ging hij naar Harvard en gaf daar vele jaren les en werd gepubliceerd en bereikte van alles. En hij publiceerde vervolgens vele werken die bestsellers werden. Hij bracht tijd door in het Witte Huis met presidenten en staatshoofden en toch kon hij zich nooit helemaal geliefd voelen totdat hij op latere leeftijd naar de L’Arche gemeenschap in Canada ging om gehandicapte volwassenen en kinderen te dienen en dat waren vooral volwassenen die bijvoorbeeld niet konden lopen en ook een geestelijke handicap hadden. En zij gaven niets om Yale. Ze gaven niet om Harvard. Ze gaven niet om geld en ze gaven niet om zijn boeken, ze hielden gewoon van hem. En dat was de eerste plaats, zegt hij waar hij echt de diepe liefde ervoer en vond waar wij allemaal naar op zoek zijn. Maar je hoeft niet naar de L’Arche gemeenschap om dat te krijgen. Die is vandaag beschikbaar. Maar wij moeten liefdevolle mensen worden. Een van de dingen die ik zo mooi vind aan Shepherd’s Grove is dat het een liefdevolle kerk is. Het is zo’n liefdevolle kerk en dat hoor ik vaak. Als je hier voor het eerst bent, heeft waarschijnlijk iemand naar je geglimlacht koffie aangeboden, misschien heeft iemand voor je gebeden. Als je dat vraagt, doen ze dat zeker. In elke kerk zitten een paar schroefjes los en dat is niet erg. Ik ben er een van. Elke kerk heeft mensen die niet aardig zijn of mensen die een moeilijke dag hebben en soms ben ik er zo een. Maar over het algemeen is dit een liefdevolle kerk. En weet je wat dat betekent? Het trekt liefdevolle mensen aan. Wettische kerken trekken wettische mensen aan. Boze kerken trekken boze mensen aan. Liefdevolle kerken trekken liefdevolle mensen aan. Zoals een goed muziekprogramma goede musici aantrekt. Wil je meer liefde in je leven? Begin dan te denken aan Agape liefde als een vaardigheid die je ontwikkelt. Als je een discipel bent, waarom zou je dan iets anders denken? Discipel betekent leerling die zichzelf op een bepaalde manier wil trainen. Liefde is een vaardigheid die geleerd en getraind kan worden. Laat dat goed nieuws zijn voor ons allemaal. Want dat betekent dat als ik meer liefde in mijn leven wil het antwoord is om te leren een liefdevoller mens te zijn. En als ik kan leren een liefdevoller mens te zijn betekent dat dat de macht in mijn handen ligt om vandaag een besluit te nemen om een ander mens te worden. Stel het niet uit tot morgen. Word diegene vandaag. Hoe ziet dat er dan uit? De grote apostel schreef in 1 Korinthe 13: Als je weleens op een bruiloft komt, ken je die tekst. Is iemand weleens op een bruiloft geweest? Niemand? Alleen ik? Ik heb ruim duizend bruiloften meegemaakt, denk ik. Bij bijna elke bruiloft hoor je die tekst en die past daar ook heel goed: Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken maar ik had de liefde niet, dan was ik klinkend koper of een schallende cimbaal. Al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen en kennis weten en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen aan armen en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Dat zijn drie geweldige eigenschappen. De eerste, ik denk niet dat hij het heeft over bidden in tongen. Ik denk dat hij het heeft over een geweldige communicator zijn. Dat is geweldig, als je in een kerk een geweldige prediker, geweldige leraar, geweldige spreker, geweldige therapeut, een geweldige wat dan ook bent. Maar raad eens, daarmee krijg je geen liefde. Daar krijg je geen liefde van. Je krijgt er bewondering voor, maar geen liefde. En er is nog iemand, zegt hij de profeet die wonderen verricht en doden kan opwekken, bergen kan verzetten. Dat is verbazingwekkend. Maar wat denk je, daarmee krijg je ook geen liefde. En er is een andere persoon: De martelaar, de persoon die zijn leven geeft voor iedereen zijn leven geeft voor het evangelie. Het type dat als een sociaal werker is die er op uit trekt om de armen te voeden en te verzorgen. Het type diaken, die zorgt voor mensen in nood. De zendeling, die overzee gaat om het evangelie te delen. Dat is geweldig. Dat levert je veel glorie op. Dat levert je veel punten op in de hemel, maar wat het je niet oplevert, is liefde. Je krijgt er geen liefde van. Mensen kunnen naar je verlangen. Het kan je bijval opleveren. Het kan je een menigte opleveren, maar het levert je geen liefde op. Raad eens waar je liefde van krijgt? Worden. Een liefdevoller mens worden. Verwar een liefhebbend mens niet met een beminnelijk mens want dat is niet hetzelfde. Het is een liefhebbend mens worden want elke keer dat je van iemand houdt, ervaar je liefde. En je zendt iets uit als een boemerang die naar je terugkomt. Geloof mij, mijn vriend. Probeer het uit en je zult het zien. Dan gaat de apostel zitten en zegt: Weet je wat ik ga doen voor alle leerlingen die iemand willen liefhebben? Ik wil liefhebben zoals God liefhad. Ik ga een lijst maken. Een lijst van de belangrijkste dingen die bepalen wat liefde is en wat liefde niet is. Ik zie de apostel daar zitten met een pen. Hij staart naar de pagina en hij schrijft: Liefde is…en hij kijkt naar de bladzijde. Wat moet ik als eerste schrijven? Liefde is, liefde is, liefde is…Wat zou je zeggen? Liefde is lief. Liefde is complimenteus. Liefde is vergevingsgezind. Liefde is, wat zou je zeggen? Liefde is…Het eerste wat hij zegt, is: Liefde is…Ik heb het. Geduldig. Dat is het eerste. Liefde is geduldig. Liefde is ongehaast. Liefde heeft geen haast om ergens te komen. Liefde heeft het niet te druk om je te zien. Liefde is niet bezorgd en denkt aan iets anders als jij er bent. Een van de meest liefdevolle mensen die ik ooit gekend heb, was mijn opa Schuller.

En zo zijn er nog meer mensen die ik ontmoet heb. Mijn oma en opa Pursley zijn zo. Je bent er en je bent de enige persoon die ze zien. Ze denken er niet aan om ergens anders te zijn, want liefde is geduldig. En dan zegt hij dat liefde vriendelijk is. Een man ziet een vrouw in een supermarkt en ze heeft drie kinderen en ze heeft een zware dag en… Ze kan de boodschappen betalen. Ze ziet er niet arm uit, maar ze is gestrest. En een man achter haar is misschien een gepensioneerde vader. Kinderen de deur uit. Hij ziet die vrouw en zegt: Weet je wat? Je doet het heel goed als moeder. Ik betaal je boodschappen. Ga jij maar. Ik regel het wel. Ik hou van je. Je doet het geweldig. Je kinderen hebben een geweldige moeder en ik ben trots op je. Dat is liefde. Dat is vriendelijk. En hij zegt dat het geen afgunst is. Afgunst verdrijft de liefde op dezelfde manier als angst de liefde verdrijft. Liefde schept niet op. Liefde is niet trots. Trotse liefde is wanneer je zegt dat zij zich eerst moeten verontschuldigen. Ja, ik heb een fout gemaakt, maar die van hen was wat erger, nietwaar? Liefde houdt geen fouten bij. Zijn hier Ieren? Houdt geen fouten bij, ja. Wij Ieren hebben een lijst met onvergevingsgezindheid. Die slaan wij op in onze hersenen. Er is veel voor nodig maar als je een grens overschrijdt, sta je voor altijd op die onvergevingslijst. Misschien kom je uit een familie die zo kan zijn. Ik niet, maar sommige Ieren kunnen zo zijn en ik zou tegen je willen zeggen: Gooi die lijst weg. Het is tijd om te vergeven. Kap met die lijst met onvergevingsgezindheid. Paulus zegt: Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Toen ik een man werd, heb ik de manieren van mijn kindertijd achter mij gelaten. Waar heeft hij het over? Hij heeft het niet over liefhebben als een tiener. Hij heeft het over liefhebben als een volwassene. Die liefde is zorg voor de ander. Liefde die zegt: Toen ik een vreemdeling was, hield God van mij. Toen ik een zondaar was, hield God van mij. Toen ik God haatte, hield Hij van mij. En ook als ik mijn ergste fouten maak, houdt Hij van mij. Ik kan liefhebben, vergeven. Ik kan een bron van liefde en mededogen zijn voor de mensen om mij heen. Je zegt, Bobby je snapt het niet. Ik ben aardig gaan doen tegen mijn man. Ik ben aardig gaan doen tegen mijn zus en tegen mijn collega. Ik doe het al drie weken en nog doen ze vervelend tegen mij. Hoelang duurt het voordat een zaadje groeit? Jullie zijn niet allemaal boeren, maar er zijn er hier een paar. Hoelang is de afstand tussen de lente en de herfst? Ongeveer zes maanden? Ik kan je een belofte doen, mijn vriend. Als je nu zaadjes plant en ze zes maanden lang verzorgt, dan zul je verschil zien. Daarom is liefde geduldig. Als je nu plant, in de lente, dan zul je in de herfst oogsten. Je oogst niet wat je nodig hebt, je oogst wat je plant. Je oogst wat je zaait. En de Bijbel zegt niet dat je oogst wat je zaait maar dat je 30, 60, 100 keer oogst wat je zaait. Dus laten wij naar buiten gaan en zaaien. Amen?

 

Gebed

Vader, wij danken U voor het leven en voor liefde en voor vriendschappen. Heer, als liefde een vaardigheid is, help ons dan om experts te worden. Help ons liefdevol te zijn en daaraan te werken met mensen die niet altijd door iedereen worden opgemerkt. Heer, wij houden van U, wij danken U. Dit bidden wij in de naam van Jezus. En Gods volk zei, amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leven vanuit Liefde

26 maart 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan