Home Dichterbij dan je denkt

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en kerkfamilie. Het is altijd een vreugde om met jullie te zijn. Het is niet profaan om in jezelf te geloven zoals God in je gelooft. Zie jezelf zoals God je ziet. Jij bent zijn aanwezigheid hier. Jij bent zijn meesterwerk. En je bent geliefd. Als je hier nog nooit bent geweest, wees welkom. Wij zijn blij dat je er bent. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat uw Heilige Geest hier met ons is. Wij vragen in Jezus’ naam om een uitstorting van uw Geest. Help ons, Heer, onze harten te verzachten voor het goede dat U voor ons in petto hebt. Heer, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koorzang – The Corinthian Song

Verdrukt, maar niet in het nauw gebracht

In twijfel, maar niet vertwijfeld

Want ik ben een vat vol kracht en heb een kostbare schat

Verdrukt maar niet vertwijfeld

In twijfel, maar niet vertwijfeld

Want ik ben een vat vol kracht en heb een kostbare schat

Vervolgd, maar niet verlaten

Neergeworpen maar niet te gronde gericht

Want ik ben een vat vol kracht en heb een kostbare schat

Ik ben een vat vol kracht en heb een kostbare schat

Dank U, Vader, voor die kracht die mij weer heeft doen opstaan

Uit de pijnlijke nood waaraan mijn arme ziel niet kon ontsnappen

Ik ben een vat vol kracht en heb een kostbare schat

Geslagen en beschadigd maar niet gebroken

Mijn zonden betaald, van mijn zonden bevrijd

Want ik ben een vat, want ik ben een vat

Ik ben een vat vol kracht en heb een kostbare schat

Ik ben een vat vol kracht en heb een kostbare schat

Ik ben een vat vol kracht en heb een kostbare schat

Door de Heer

 

Schriftlezing- Mattheüs 21:4-11 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 21:4-11. Dit is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet: Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten Hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David. Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere. Hosanna, in de hoogste hemelen. Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is Dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea. Amen.

 

Muziek – This Little Light of Mine door Voices of Hope

Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt

Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt

Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt

Dat het schijnt, schijnt, schijnt

Jezus is het Licht, ik zal Hem laten schijnen

Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt

Dat het schijnt, schijnt, schijnt

 

Jezus is het Licht, ik zal Hem laten schijnen

Jezus is het Licht, ik zal Hem laten schijnen

Ik zorg dat Hij schijnt, dat Hij schijnt, schijnt, schijnt

Ik stamp met mijn voeten en ik klap in mijn handen

En ik roep, roep, ik ren in het rond

En ik klap in mijn handen en ik roep, ik roep

Ik stamp met mijn voeten en ik klap in mijn handen

En ik roep, ik roep, ik ren in het rond

En ik klap in mijn handen en ik roep, ik roep

 

Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt

Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt

Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt

Dat het schijnt, schijnt, schijnt

Ik stamp met mijn voeten en ik klap met mijn handen

En ik roep, ik roep, ik ren in het rond

En ik spring van de grond en ik roep, ik roep

 

Jezus is het Licht, ik zal Hem laten schijnen

Jezus is het Licht, ik zal Hem laten schijnen

Dit lichtje van mij, ‘k zal zorgen dat het schijnt

Dat het schijnt, schijnt, schijnt

Dat het schijnt, schijnt, schijnt

 

(Videoclip van Pjotr)

Alleen ik weet hoe ik alle dingen doe.

Ik weet hoe ik alle dingen doe

Dus niet denken dat je mij kent,

Je weet niks, je snapt niet hoe m’n brein werkt,

Ik leef dit maar hoe blijf ik dichtbij God als het misgaat

Ik ben niet van de wereld waar ik midden insta

Want iedereen is bezig met viraal gaan

Hoe je de ene hype na de ander namaakt

Het boeit me niet, ik moest roeien met riemen

Ik heb moeite met rusten, ik ben niet goed in verliezen

Ik werk hard omdat ik het van binnen voel

Alleen ik weet hoe ik alle dingen doe

Ik weet hoe ik alle dingen doe

Ik weet hoe ik alle dingen doe

 

(Pjotr: Rap die hij live als samenvatting van het interview maakt)

Dit is Hour of Power, het is een kracht-uur

Vastberaden in mijn hoofd en in mijn hart, vuur

Ik werk hard, want alleen ik weet

Maar liever verlies ik met jullie dan dat ik win alleen.

Wat is de prijs van succes, op een reis zonder besef

Want voordat je het weet, ben je het kwijt en is het weg

Zet mijn hoofd op dingen die van boven zijn

Omdat veel dingen in de wereld gelogen zijn

Maar ik sta midden in de wereld met Jan van den Bosch

Werk aan de winkel en we pakken het op.

Ik geloof, er is hoop en daarom leven we

Wij doen het niet voor onszelf en dat weten ze

 

Solo – This is Amazing Grace door Erin Choi

Wie breekt de kracht van dood en zonde?

Wiens liefde is machtig en zo veel sterker?

De grote Koning, de allerhoogste Heer

Wie schudt de aarde met heil’ge donder

Wie maakt ons zwijgzaam vol van verwondering

De grote Koning, de allerhoogste Heer

 

Dit is zijn grote genade, zijn onfeilbare liefde

Dat U mijn plaats innam, dat U mijn kruis zelfs droeg

Dat U uw leven gaf en ik werd vrijgekocht

Jezus, ik zing over dat wat U deed voor mij

 

Wie brengt er orde in onze chaos

Wie maakt een wees tot een zoon of dochter

De grote Koning, de allerhoogste Heer

Wie beheerst naties met waarheid en recht

Schijnt als de zon in al zijn schittering

De grote Koning, de allerhoogste Heer

 

Dit is zijn grote genade, zijn onfeilbare liefde

Dat U mijn plaats innam dat U mijn kruis zelfs droeg

Dat U uw leven gaf en ik werd vrijgekocht

Jezus, ik zing over wat U deed voor mij

 

Waardig is Hij die zijn leven gaf

Waarlijk, door zijn liefde ga ik vrijuit

Waardig is Hij die zijn leven gaf

Waarlijk, door zijn liefde ga ik vrijuit

Waardig is Hij die zijn leven gaf

Waarlijk, door zijn liefde ga ik vrijuit

Waardig is Hij die zijn leven gaf

Waardig, waardig, waardig

 

Dit is zijn grote genade, zijn onfeilbare liefde

Dat U mijn plaats innam dat U mijn kruis zelfs droeg

Dat U uw leven gaf en ik werd vrijgekocht

Jezus, ik zing over dat wat U deed voor mij

Dat wat U deed voor mij

Dit is zijn grote genade

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Dank je, Erin Choi. Wat heb jij een talent. Wij zijn zo blij met je. En dank aan alle kinderen die de worship met ons deden. Wat een talent.

 

Ga allemaal staan. Dan zeggen wij dit credo zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met je naaste.

 

Dichterbij dan je denkt

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het hebben over hoe belangrijk het is om je hart te verzachten. God heeft vreugde voor je in petto. God heeft betere relaties en vriendschappen. God wil niet dat je een eenzaam, geïsoleerd leven leidt. God wil niet dat je een geheim leven leidt waar je je voor schaamt. Hij wil niet dat je je anders voordoet dan je bent. Hij wil niet dat je gebukt gaat onder droefheid en rouw. God heeft een goed leven voor je in petto maar om dat leven van Hem te ontvangen, moet je je hart verzachten. Velen hebben ontdekt dat de enige manier om het leven draaglijk te maken is, door ons hart te verharden. Je schrap zetten. Zeggen waar het op staat. Altijd, althans naar de buitenwereld, een ruwe bolster tonen. Ik heb ermee geworsteld en velen van jullie ook. En vandaag wil ik jullie bemoedigen, je hart te verzachten. Verzacht je hart voor God. Verzacht je hart voor je vrienden en je collega’s. Als je getrouwd bent, verzacht je hart tegenover je wederhelft en je kinderen. Of zelfs tegenover je ouders. Velen van ons zijn verhard jegens onze ouders. God heeft goede dingen voor je, maar onze harten moeten verzacht worden. In de evangeliën vertelt Jezus een gelijkenis over zaadjes. In de dagen van Jezus liepen boeren die veel land hadden over een pad dat hun velden doorkruiste. Ze bereidden de grond voor en dan zaaiden ze hun zaad al strooiend. En dat is een gelijkenis van Jezus. Hij zegt, de landman strooit zijn zaad uit over het veld. Ik draai het even om. Ik doe het in de andere richting dan Jezus deed. Als laatste noemde Hij goed zaad dat een grote oogst voortbracht. Een ander zaadje ontkiemde wel, maar werd verstik door de zorgen en rijkdommen van het leven. Dat zijn de doornen. Weer een ander zaadje ontkiemde op de rotsen maar het had geen wortels en stierf in de zon. Maar er is een ander zaadje dat wij bijna altijd negeren en telkens als ik die passage lees, valt hij me op een bijzondere manier op. Dat is waar Hij spreekt over het zaadje dat op het pad valt. Als je op een boerderij komt, zul je zien dat zo’n pad zelden is aangelegd. Het ontstaat vanzelf, haast willekeurig. Soms is het het paadje dat de hond vaak neemt maar uiteindelijk is het pad de route die de boer altijd neemt. Het pad dat doorlopend gebruikt wordt. Daar is de grond verhard. Dat is de grond die nooit het Woord van God ontvangt. Dat kan het pad niet eens horen. Het ontvangt nooit een zegen, het krijgt ook nooit onkruid maar er zal ook nooit tarwe op groeien. Het krijgt gewoon niks. Ik vind het een prachtig beeld van wat zoveel mensen overkomen is. Misschien geeft het ook weer wat jou is overkomen. Misschien is er in je jeugd vaak over je gelopen. Misschien hebben religieuze mensen over je gelopen. Misschien was het een voorganger of een religieuze broer of zus of ouder. Misschien was je ex superreligieus en kwetste of manipuleerde je daarmee. Maar hoe dan ook, het voelde alsof er over je gelopen werd. En uiteindelijk zei je, nee, nu is het afgelopen. En dat verharde hart ontstond in jou. Het is niet iets wat je koestert of wat je kunt waarderen van jezelf maar het helpt je, dingen te verdragen en je te behoeden voor mensen die over je heen lopen. Je zegt, ik laat nooit meer over mij lopen en je verhardt je hart. En dat begrijp ik. Mag ik je bemoedigen, vriend? Vandaag kun je je daarvan bevrijden. Dat verharde hart laat zich niet zo makkelijk intimideren. Maar het kan ook het zaad, het Woord van God, niet ontvangen. Het mist zoveel van het leven. Want als je je hart verhardt en mensen houden van je of willen je helpen vat je dat vaak op als een belediging. Of je vraagt je af wat erachter steekt. Of het is moeilijk om een cadeau of een compliment of een glimlach te krijgen zonder je af te vragen wat erachter steekt. Verzacht je hart, vriend. Verwerf vandaag de vrijheid en krijg een hart dat al het goede dat God voor je in petto heeft, kan ontvangen. Een leven vol vreugde. Een leven vol zin, betekenis, vriendschap, liefde en goedheid. Dan zal God beginnen, iets in je te bouwen dat je misschien al wilde toen je kind was. Je kunt het nog steeds krijgen, ook al loop je tegen de 100. God kan vandaag je hart verzachten en je gebruiken voor grote dingen. Het is moeilijk om je hart te verzachten in een kwaadaardige wereld, hè? Korte rondvraag, wordt de wereld aardiger of gemener? Wat denk je? Het verbaasde mij in de eerste dienst, maar jullie denken er net zo over. Mag ik een duidelijk antwoord? Aardiger of gemener, wat denken jullie? Gemener. Een grote meerderheid zegt gemener. Ik wist het niet zeker. Als je het gevoel hebt dat de wereld gemener wordt, heb je gelijk. Besef hoe progressief de maatschappij is geworden. Hoe hard wij ons teweer stellen tegen pesten. Hoezeer wij op ons werk getraind worden op het tegengaan van misbruik en seksuele intimidatie. Hoeveel geld de overheid besteedt aan het bestrijden daarvan. Maar intussen wordt het steeds erger. In een wereld die steeds meer verhardt wordt het steeds moeilijker om een zacht hart te hebben, nietwaar? Je wordt slecht behandeld, je wordt bestolen. Onze brievenbus is onlangs gekraakt. Als dat soort dingen je maar vaak genoeg overkomt, zeg je ineens: God, ik vertrouw mijn leven niet langer aan U toe. Ik moet zelf de regie nemen en voor mijzelf opkomen. Ik moet mijn hart verharden. Ik kan dat niet aan U toevertrouwen. Maar ik zeg je, vriend, dat komt van de vijand. Ik wil je bemoedigen dat ook in een steeds hardere wereld je je hart kunt verzachten. De New York Times heeft het effect van lockdowns op kinderen onderzocht. Ze bestudeerden tieners, die bij jongerenstudies vaak worden vergeten. Ze bestudeerden 8000 kinderen en ontdekten dat tijdens de lockdown 55% van de tieners emotioneel misbruikt waren door hun ouders. Voor alle vaders hier die nu denken: emotioneel misbruik? Wat een watjes ze vroegen niet of die kinderen emotioneel misbruikt waren ze definieerden het. Ze definieerden het als systematisch kleineren of beledigen met gebruik van krachttermen. En 55% van hen zei ja. Mijn ouders hebben mij systematisch gekleineerd en beledigd, met gevloek tijdens de lockdown. Van die leerlingen kreeg 11% te maken met fysiek misbruik. Fysiek misbruik werd gedefinieerd als systematisch slaan, trappen en/of bijten. Hoe triest is dat. Je denkt aan boodschappen doen of naar de bank te gaan. Misschien had je goede ouders maar je gaat naar de bank en iemand doet bot tegen je. Wij kennen hun verhaal nooit, nietwaar? Wij weten nooit wie door zijn ouders is mishandeld of gekleineerd of systematisch gekwetst of verwond is. Misschien jij wel. Dat was je geleerd. Misschien heb je het je kinderen aangedaan en heb je nu spijt maar had je nu eenmaal geleerd dat je zo een kind moet grootbrengen. En nu heb je daar spijt van. Wij leren in het leven ons aan te passen aan onze omgeving als wij niet de luxe kennen van een gezonde gemeenschap. Heel vaak gaan wij in de overlevingsstand. Wij rollen met onze spieren. Wij worden harder. Wij ervaren dat daar vrijheid in zit. Zelf had ik dat ook. Als kind op school was ik klein van stuk. Ik was altijd vriendelijk en aardig en vrolijk maar in Groep 8 sloeg ik eindelijk terug. Ik werd te grazen genomen door twee jochies en ik vocht terug en ik won en dat voelde fantastisch. En daarna besefte ik hoeveel kracht dat gaf. En hoeveel vrijheid. En misschien heb jij dat ook. Er steekt wel degelijk iets goeds in. Maar als het maar vaak genoeg gebeurt, begin je zelf het monster te worden. Als mensen je willen helpen, van je houden, aardig tegen je zijn en je vertrouwt ze niet, trek je meteen die muur weer overeind. Je hart verhardt zich, maar zo zijn wij eigenlijk niet. Wat ik maar wil zeggen, is, wij hebben Jezus nodig. Daar komt het op neer. Wij hebben de Heer nodig. Wij hebben Hem nodig. Geen programma’s, trainingen, geld voor het herstellen van anderen. Het is tijd om in de spiegel te kijken en te zeggen: Heer, ik wil een sterk mens met een zachtmoedig hart worden. Ik wil een krachtig maar mild mens zijn. Een moedig type dat genadig, liefdevol en goed is. Maar zovelen van ons zijn het tegenovergestelde. Hard van buiten, droevig en zwak vanbinnen. Vriend, ik wil je vandaag vertellen dat als wij onze harten verzachten en zacht worden voor de Heer dat Hij dan iets goeds in ons leven kan doen. Misschien heb je pijnlijke herinneringen aan iets wat iemand je heeft aangedaan. Vergeef diegene. Je hoeft ze niet weer toe te laten in je leven maar je kunt ze vergeven zoals God jou vergeven heeft. Ik was ooit in Thailand waar ik 2 maanden lang kip, rijst, eieren en maden gegeten heb. Echt waar. Met slecht water. En toen dat ten einde liep, ik was 15, zag ik eindelijk een plek…Heel gek, in een klein dorpje in de jungle hadden ze een soort slijterij. En daar hadden ze zoutjes. Ze hadden daar Cheetos, echte Cheetos. Ik had geen geld, maar mijn groepsleider gaf mij wat en ik kocht een zakje Cheetos. Ik opende het en liet het langzaam tot mij doordringen. Ik rook eraan en ik nam een Cheeto en omdat ik op mijn 15e al melodramatisch kon doen deed ik zo van mmmm. Ik nam een hapje en het was onvoorstelbaar. Op dat moment, echt waar, trok een aap de zak uit mijn linkerhand rende een boom in en ging daar mijn Cheetos zitten opeten. Op 10 m hoogte. Sindsdien heb ik een enorme hekel aan apen. Ik moet mijn hart onder andere voor apen verzachten. Ik weet niet wat in jouw leven gebeurt, maar het gebeurt gewoon. Let wel, tot de wederkomst van Christus zijn de ontelbare programma’s en trainingen Die dingen zijn goed en nuttig en kunnen helpen maar ze zullen de wereld nooit vrijmaken van pestkoppen of vrijmaken van beledigingen. Maar God kan van jou degene maken die dat los kan laten. Die elk moment van zijn leven met een open hart kan leiden. Die een goede maaltijd met vrienden kan waarderen. Die hier naar de dienst kan komen en met een glimlach liederen kan zingen. Die tijdens een wandeling zijn Geest kan ervaren. Die kan genieten van een zonnige dag. Je kunt zelfs van een regenachtige dag genieten met een kop koffie. Hier in Californië zijn regendagen als vakantiedagen. Iedereen neemt een dagje vrij. De schriftlezing van vandaag is uit Mattheüs 21. Dit is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. Dit gaat dus over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. Alle voorgangers waren boos op mij omdat ik vulles zei. Overigens is een ezel een symbool en een paard ook. Als je in die dagen paardreed, trok je ten strijde. Maar reed je op een ezel, dan was het tijd voor vrede. Wij trekken niet ten strijde. Dat je dat even begrijpt. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten Hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. Die takken zijn als vlaggen of symbolen van een manier van kijken naar Israël. De palmtak was het symbool van de Hasmoniden-dynastie. Daar kom ik zo op terug. Maar het was in elk geval een symbool van Israëlische trots en nationalisme. En ook een symbool waarmee je aangaf dat je ten strijde wilde trekken. De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna. Dat betekent ‘red ons’, Hosanna, de Zoon van David. Die zinsnede ‘Zoon van David’ staat voor een koninklijke Messias. Iemand die zeg maar een Lord of the Rings is. De Koning is terug. Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere. Hosanna, in de hoogste hemelen. Dus ze zeggen het telkens opnieuw: Red ons, red ons, red ons. Red ons waarvan? Niemand in die menige denkt, red ons van onze zonden. Niemand denkt, red ons van wat dan ook. Mijn driftbuien, red me van alcoholisme. Er is maar één ding. Ze zeggen: Red ons van Rome. Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is Dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten en keerde de tafels van de wisselaars om En de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen: er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen. Als wij dit met de ogen van een eerste-eeuwer lezen zit er symboliek in het feit dat Jezus op een ezel binnenrijdt en zegt: Ik ben de Vredevorst. En zij zeggen, wij hoeven geen vredevorst. Wij willen dat u een generaal bent. En dan leggen ze palmbladeren neer om te zeggen, bevrijd ons van Rome. Hebben wij een plaatje van de tempel? Hier loopt een weg waarlangs Hij moet zijn gegaan. Wij denken altijd dat ze die palmtakken in de stad legden, maar dat is niet zo. Ze leggen ze op de weg tussen Betfagé en de stad. Ze volgen een waterloop. Als je weleens in Israël geweest bent, ken je ze. Als je in Bethanië, waar de Olijfberg is, afdaalt in het dal van de Kedron en dan weer omhooggaat, loopt er een dalende weg. Dat moet de weg geweest zijn waar ze de palmtakken neerlegden om de komst van Jezus naar de stad te vieren. En waar ze wilden dat Hij heen zou gaan en dat ook verwachtten, is Zie je dat kasteel hier rechts? Dat is het fort Antonia, waar duizenden Romeinse soldaten gelegerd waren. En als je naar de tempel kijkt. Dat is de tempel, het hart van de Joodse eredienst. Dan zie je al die borstweringen. Met kantelen om pijlen tussendoor te schieten. Zie je wel? En zie je dat er een poort van het kasteel over dit bovenste deel van de muur loopt? Een heel subtiele bedreiging. Alsof de Romeinen zeggen: Mensen, vereer wat je wilt maar als het uit de hand loopt, worden jullie door onze soldaten neergemaaid. Dus de Joden haatten dat fort Antonia. Ze haatten de Romeinen. En ze wilden dat Jezus die eruit zou schoppen. Het was een echo van iets dat 150 jaar eerder was gebeurd. Dat betrof ene Judas Maccabeüs. Als je Jood bent en Chanoeka viert, vier je de tempelreiniging. Judas arriveerde en bevrijdde het Israëlische volk van de Grieken. Judas ging de tempel binnen en reinigde die. Maar zij zagen het zo dat hij de Grieken de tempel uit joeg. Dat moest Jezus met de Romeinen doen. Maar in plaats van naar het fort Antonia trekt Jezus door de gouden poort. Hij moet direct hierheen gegaan zijn, naar de Hof van de Heidenen en daar begon Hij tafels om te trappen. Dat was niet wat ze verwacht hadden. Toen ze zeiden ‘red ons’, bedoelden ze niet ‘redt ons van ons’. Ze hadden geen enkel probleem met de geldwisselaars. Ze vonden het wel best zoals het er in de tempel aan toe ging. Toen ze zeiden ‘red ons’, bedoelden ze ‘red ons van Rome’. Breng vrijheid. Er zijn een miljoen pelgrims in Israël. Je kunt naar Pontius Pilatus optrekken en zeggen ‘wegwezen’ en dan moest hij wel vertrekken omdat hij in de minderheid was. Maar in plaats daarvan gaat Hij de tempel binnen. En hier is de Misjna. Als wij tegen God uitroepen ‘red ons’ zeggen wij meestal, red ons van iets dat daar is. En vaak redt God ons van dingen die daar zijn. Is Hij geen goede God? Hij redt ons van die dingen. Hij helpt ons op die momenten. Maar wij zeggen vrijwel nooit: Red ons van onszelf. Red mij van mij. Red mij van al die dingen die iedereen op een afstand houden. Maar wat als de beste redding van God voor jou is dat Hij je van je zonden redt? Of van al die dingen die jou een verhard hart bezorgen? Vriend, wil je vandaag je hart verzachten? Wil je je hart verzachten voor God en je naaste? Wil je je hart verzachten tegenover het leven? Pas op. Hoe meer je je hart verhardt in het leven, hoe meer je de regie kwijtraakt over wat je met je hart moet doen. Ten slotte, in de Bijbel staat dat God het hart van de farao verhardde. Dat klinkt niet als iets wat juist is om te doen, hè? Toen Mozes werd gezonden om het Hebreeuwse volk te bevrijden van de slavernij onder de farao staat er dat God het hart van de farao verhardde. Dat lijkt niet in de haak. Maar let op de volgorde. Telkens als een plaag Egypte treft, gebeurt er iets met zijn hart. Wij hebben hier een lijst. Daar kijken wij samen even naar. Dit is de eerste keer. Farao’s hart raakt in Exodus 7 verhard. Toen verhardde de farao zijn eigen hart. Hij maakte een keuze. Toen was het hart van de farao passief… gewoon hard. Daarna verhardde de farao zijn hart opnieuw. Toen was het hart van de farao hard. Toen verhardde de Heer het hart van de farao, zie je wel? Op zeker moment in het leven geldt: Hoe meer je je hart verhardt, hoe meer je de regie erover kwijtraakt. Maar het is nog niet te laat, vriend. Trap niet in de val waarbij je om wat voor reden dan ook vanwege hoe het leven jou behandeld heeft. Ik weet dat je leven zwaar is geweest door wat je ex je heeft aangedaan of wat je ouders je hebben aangedaan, of wat dan ook. Je hebt geleerd om je hart te verharden maar vandaag wil ik dat je vrijheid ontvangt. Begin weer van mensen te houden en begin weer te vertrouwen in je naaste en je open te stellen voor diens liefde. Ga weer van je leven genieten zonder schaamte of schuldgevoel. Ga je hart weer openen voor vreugdevolle ervaringen. Word traag met woede en snel met genade. Vriendelijk. Mild. Velen dragen de last dat ze altijd moeten zeggen waar het op staat. De stoerling uithangen. Roepen dat er nu eens iemand moet ingrijpen. Soms moet dat, maar ik denk dat je in 99% van alle gevallen niets hoeft te doen. Laat het maar aan de Heer over. Doe je best en vergeet de rest. Verzacht je hart en geniet van je leven. Als wij ruzie maken, ballen wij onze vuisten. Met vuisten kun je stompen, maar iemand omhelzen lukt niet. Dat vergt een open hand. Als je je ontspant, open je je handen voor wat God voor je heeft. Open handen zegenen mensen. Open handen omarmen mensen. Dus verzacht je hart. God heeft vandaag iets goeds voor je in petto.

 

Gebed

Sluit je ogen even met mij en ontspan je schouders. En vergeef het leven voor de manier waarop over je heen gelopen is. Vergeef je ouders, vergeef je ex, vergeef de pestkoppen. Vergeef de mensen die online onaardig tegen je zijn geweest. Vergeef je collega’s. Laat de noodzaak om je boos te voelen, varen en vertrouw je leven aan de Heer toe. Verzacht je hart en vraag op een manier die je zelf beslist of de Heer je wil vergeven vraag Hem om een nieuwe schepping te worden. Vraag Hem om zijn Woord in jouw hart te laten spreken en vertrouw dat het pad dat Hij voor je bepaald heeft een goed pad is dat naar een vreugdevoller leven leidt. Dat is wat wij vragen. Wij verzachten onze harten en wij zeggen: Dank U en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koorzang – And Can it Be

Geweldige Liefde

Geen veroordeling meer te vrezen

Jezus, alles in Hem

Ik leef met Hem, mijn Leidsman

En ben gerechtvaardigd door Hem

Vrijmoedig kom ik tot Uw troon

En ontvang van Christus mijn kroon

Geweldige Liefde, hoe kan het zijn

Dat U, mijn God stierf voor mij

Geweldige Liefde, hoe kan het zijn

Geweldige Liefde

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Dichterbij dan je denkt

26 juni 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan