Home Een boodschap voor God: wees beschikbaar

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers en kerkfamilie. Het is heerlijk om hier met jullie te zijn. Wist je dat God de enige is Die het grotere plaatje van je leven kan overzien? Je kunt op Hem vertrouwen. Echt. Hartelijk dank voor jullie komst. Jullie zijn zo geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U dat U ons naar uw huis geroepen hebt. Heer, wij bidden dat wij gevoelig zijn voor de leiding van uw Heilige Geest. Heer, dat U ons oproept om trouw te zijn in ons werk in ons ouderschap, in onze vriendschappen en in de dingen die wij doen. Heer, dat U ons blijft tonen dat dat precies is waar wij moeten zijn. Help ons te zijn waar U bent. Dat is de beste plek om te zijn, Heer. Wij danken U daarvoor. In Jezus’ Naam bidden wij, amen.

 

Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Be Thou My Vision”

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Leer mij U kennen in vreugde en smart

Laat mijn gedachten op U zijn gericht

Wakend of slapend, vervuld van uw licht

 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer

Dat ik in U blijf en U in mij Heer

U als mijn Vader en ik als uw kind

Dat in uw armen geborgenheid vindt

 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon

Als ik daar kom in het licht van uw zon

Stralend van vreugde, getooid als een bruid

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

Amen

 

Schriftlezing – Jesaja 6:1-8

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap Jesaja 6:1. In het jaar dat koning Uzzia stierf zag ik de Heere zitten

op een hoge en verheven troon en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: Met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten.

Heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. Kerkfamilie, wij laten de goedheid van God ons aanzetten tot een diepere trouw. Amen.

 

Koor – “Glory”

Glorie zij aan U, onze Meester,

Glorie, Gij die door uw kruis en lijden

De dood hebt overwonnen, glorie

Wij zullen uw lof zingen in eeuwigheid

 

Glorie, laat de hoorn schallen

Om de wereld te vertellen

Dat Christus is opgestaan

Glorie, verkondig aan heel de wereld

Dat Christus is opgestaan

Glorie, verkondig aan heel de wereld

Dat Christus is opgestaan

 

Glorie, glorie, glorie

Uit het duister van de dood

Bent U opgebloeid naar het licht

Uit het duister van de dood

Bent U opgebloeid naar het licht

Door uw glorierijke wederopstanding

Heeft U de zonde overwonnen

De waarheid heeft alles overwonnen

En Christus de overwinnaar

Heeft onze ziel gered

Glorie, glorie, glorie

 

De mensheid wordt gered

Door de gave van uw liefde

Nu en in eeuwigheid

Glorie aan U, glorie aan U in den hoge

Trompetten schallen, cimbalen klinken

Christus is Koning

Glorie, glorie, glorie aan U

 

Er zij nu hoop in onze harten, en vrede

Er zij hoop in onze harten

Dat is wat wij U vragen

Laat ons leven vol vreugde zijn

Want Christus heeft het ons gegeven

Glorie, glorie, glorie…

Glorie, glorie, glorie…

 

Pastoraal gebed met Bruce Cramer

Staat u op als wij samen bidden? Vader, wij komen vandaag tot U en wij staan vol eerbied en ontzag voor U. U bent waarlijk heilig, God en wij niet. Wij zijn mensen van onreine lippen en onreine harten en onrein handelen. Wij hebben de zuiverheid en het leven en de heiligheid nodig die U ons brengt in uw Zoon Jezus. Slechts Hij verdient het om onze goede Herder te zijn. Degene die richting geeft aan onze levens en onze paden. Vader, wij verootmoedigen ons voor uw aanwezigheid vandaag en vragen om uw zegen en uw zalving. Leid ons door uw Geest, zo bidden wij in Jezus’ Naam. En al Gods kinderen, zeggen amen. Gaat u zitten.

 

Duet – Tully Wilkinson & Sarah Grandpre- “Psalm 23: Surely Goodness Surely Mercy”

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets

Hij laat mij rusten in groene weiden

Hij geeft mij nieuwe kracht

En leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam

Zijn grote naam geluk en genade

Volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer

En prijs uw heilige naam

 

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand

Ook al vliegen de pijlen en de angst van de nacht overvalt mij

Ik vertrouw op U, Heer

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer en prijs uw heilige naam

 

Ook al wandel ik door een donker dal ik vrees geen kwaad

Ook al wandel ik door een donker dal

U bent naast mij ik vrees geen kwaad

Ook al wandel ik door een donker dal

Ik vrees geen kwaad ook al wandel ik door een donker dal

U bent naast mij geluk en genade

Volgen mij alle dagen van mijn leven

Ik keer terug in het huis van de Heer

En prijs uw heilige naam

 

Solo – Sal Malaki – “This Could be the Day”

 

In deze dagen, zo duister en trouweloos

Terwijl Gods plan zich ontvouwt

Zouden jullie, christenen, de hulpeloze niet helpen?

Zouden jullie hun hongerige zielen niet voeden?

Broeder, zuster, de tijd dringt

Dien in liefde, leef uit geloof

Want de aardse dingen gaan voorbij

Dit kan de dag zijn, dit kan de dag zijn

Dat de Heer in heerlijkheid terugkeert

Dit kan de dag zijn dat Hij zijn kinderen naar huis roept

Wees dan trouw in dienstbaarheid

Als je waakt en bidt

Want dit, ja dit, dit kan de dag zijn

In deze dagen van wanhoop

Waarin het zo moeilijk is om goed te leven

Wend je af van alle verleiding

Want je moet strijden tegen de nacht

Broeder, zuster, de tijd dringt

Dien in liefde, leef uit geloof

Want de aardse dingen gaan voorbij

Dit kan de dag zijn, dit kan de dag zijn

Dat de Heer in heerlijkheid terugkeert

Dit kan de dag zijn dat Hij zijn kinderen naar huis roept

Wees dan trouw in dienstbaarheid

Als je waakt en bidt

Want dit, ja dit, dit kan de dag zijn

Dit kan de dag zijn

Wij moeten ons leven geven

Want in een ogenblik zal Hij komen

Zal Hij komen voor zijn bruid

Dit kan de dag zijn

Dat de Heer in heerlijkheid terugkeert

Dit kan de dag zijn

Dat Hij zijn kinderen naar huis roept

Wees dan trouw in dienstbaarheid

Als je waakt en bidt

Want dit, ja dit, dit kan de dag zijn

Dit, ja dit, dit kan de dag zijn

 

Welkom en uitnodiging

 

Dank dat jullie er vandaag bij zijn. God zegene jullie. Als jullie ooit in Irvine zijn, kom dan naar Shepherd’s Grove. Wij zouden jullie graag ontmoeten.

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd je handen zo, in een ontvangend gebaar en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

 

 

 

PreekEen boodschap voor God: Wees beschikbaar

door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Heb je soms het gevoel dat je in de overlevingsstand staat? Dat je moet watertrappelen

om boven te blijven? Het kan heel gemakkelijk gebeuren als wij God proberen te gehoorzamen, als wij proberen een goed mens te zijn, trouw te zijn, dat ons leven aanvoelt als een tredmolen, waarin wij niet vooruitkomen. Heel vaak vragen wij ons op die momenten af of God ons verlaten heeft. Heeft God ons in de steek gelaten? En heel vaak tijdens die momenten van angst, teleurstelling, woede denken wij dat God misschien ver weg is. Ik wil het vandaag hebben over het belang als God je daar heeft als je echt gelooft waar het is om dan erop te vertrouwen dat God die plek kan gebruiken om je tot de beste versie

van jezelf te maken. Vandaag is mijn advies om trouw te zijn aan wat God van ons vraagt. Dat is heel moeilijk om in onze wereld te doen omdat het voor Amerikanen of waar je ook woont, gemakkelijk is om jezelf aldoor met anderen te vergelijken. Ik weet niet of jullie dat doen, maar ik wel. Ik vergelijk mijzelf met andere voorgangers en hun kerken en wat zij doen. En wij kijken altijd naar grotere en betere voorbeelden. Dat geeft niet. Mama’s vergelijken zich met andere mama’s. Papa’s vergelijken zich met andere papa’s. Vrienden vergelijken zich met andere vrienden. Als je single bent, vergelijk je jezelf

misschien met getrouwde vrienden. En als je getrouwd bent en geen kinderen hebt, vergelijk je jezelf met ouders. Misschien wil je die fantastische baan, die je maar niet krijgt. Het is zelfs erger geworden,

want onze succesvolle en rijke wereld wordt steeds hovaardiger en ijdeler. Mensen vinden het niet zo erg om een beetje te patsen. Per ongeluk, natuurlijk. Als je op Facebook en Instagram kijkt zie je al die mensen hun best mogelijke leven showen. Weinig mensen posten zichzelf in tranen. Weinig mensen tonen zichzelf met een rekening die ze niet kunnen betalen. Weinig mensen tonen zichzelf zittend op een bank, eenzaam tv-kijkend. Misschien is het wel moeilijker dan ooit. Je denkt, heeft God mij verlaten?

Hij zal je nooit verlaten en ik wil dat je weet dat datgene wat je doormaakt als je trouw blijft en op de Heer blijft vertrouwen en het goede blijft doen, doet waar Hij je toe heeft geroepen dan zal jouw vuur een smeltkroes worden. Jullie weten toch wat een smeltkroes is, hè? Dat is dat ding van klei waar je metaal in doet. Legeringen om metaal te scheiden. Het is een manier van zuiveren. Je zuivert er goud mee. Je zuivert er zilver mee, zodat alleen het beste eruit komt. Dit is de boodschap van Jesaja 6.

Een prachtig verhaal. Het is de roeping van de profeet Jesaja om te profeteren tegen de verdorvenheid van Israël. Want Israël was behoorlijk verdorven in die tijd. Israël wordt geacht, het volk van God te zijn

dat geroepen is om een zegen te zijn voor de hele wereld. Als Israël de tempel bouwt, moet dat een nieuw Eden worden. Een nieuwe tuin. Met de symboliek van de Hof van Eden om te tonen dat de hof opnieuw gevestigd wordt tussen Gods volk, als ze rechtvaardigheid en goedheid en de liefde van God

en de naastenliefde nastreven. En als Jesaja begint te profeteren, is Israël geknield voor Baäl die satanische god. Ze keren weduwen en wezen en de meest kwetsbaren de rug toe. En ze zijn zelfs zo diepgezonken dat ze kind-offers brengen aan die Baäl-afgodsbeelden en die Asherah-palen. En God zegt uiteindelijk: Genoeg. Dat Mijn volk dat doet. En daarom begint Jesaja te profeteren tegen het volk Israël en de boodschap bestaat uit het thema zuiverend vuur. Zeg allemaal eens zuiverend vuur. Je ziet het overal bij Jesaja, het idee van die vurige smeltkroes. Niet vuur dat doodt, maar vuur dat zuivert.

Een vuur dat brandt en pijn doet, dat heet is, dat je niet wilt maar een vuur dat van je maakt wat je zou moeten zijn. Dat is het thema waarover Jesaja het heeft. Dat dat vuur zal komen. En dat vuur is God zelf. God zelf zal neerdalen en zijn heiligheid en zijn liefde en mededogen zullen zo hel schijnen en heet en krachtig zijn dat het de zonden van Israël zal wegbranden. Vuur is bijna altijd een symbool van God

in het Oude Testament. Denk aan Abraham, die in een verbond loopt met een vuur. Denk aan de zuil van vuur in de wildernis en het vuur op de Sinaï en de vurige wagen en het vuur dat met Elia afdaalt.

En ga zo maar door. Een miljoen voorbeelden. Vuur is God. Het is de ware aanwezigheid van God. Het idee van Jesaja is dat God als vuur op ons zal neerdalen en dat dat pijn zal doen. Maar het zal ons niet vernietigen. Het zal ons leven brengen. Het zal ons maken tot wie wij moeten zijn. En dat alles leidt tot de roeping van Jesaja in hoofdstuk 6. In Jesaja 6 begint hij met te zeggen dat in dat jaar koning Uzzia is gestorven. Iedere tijdgenoot die dat las, wist wie koning Uzzia was. Koning Uzzia was degene die Israël 50 jaar geleid had en 50 jaar van vrede, rechtvaardigheid en goedheid had gebracht. Hij was een van de weinige echt goede koningen. Hij keerde de weduwe en wees niet de rug toe. Hij boog niet voor afgoden en hij had de Here lief met zijn hele hart. En God zegende zijn volk vanwege het leiderschap van hun koning. Dus hij zegt: In het jaar waarin koning Uzzia stierf was ik in de tempel. Stel je die tempel voor. De tempel is niet veel groter dan waar wij nu zijn. Hij is van steen, min of meer kubusvormig en donker vanbinnen. Er zitten wat kleine ramen in, maar daar zitten gordijnen voor. Stel je een donkere ruimte voor met olielampen en kaarsen. Er is getemperd licht en er zijn mensen daarbinnen en er zijn mensen binnen die God vereren. Ze hebben misschien een offer bij zich, of zo. Het is een normale dag

en ze aanbidden God. En Jesaja is een normale man. En ineens, stel ik mij voor, begint het te rommelen.

En er komt een duister, beangstigend gevoel over de plaats. Misschien waaien er kaarsen uit. En ineens begint de tempel zich te vullen met rook. Het Hebreeuwse woord voor heilig is kadosh. Zeg allemaal eens kadosh. Ineens hoor je overal om je heen kadosh, kadosh, kadosh, kadosh. En dan verschijnt uit die rook, boem, een groot fel licht in bundels en de hele tempel vult zich met de sleep van het gewaad van een koning en glorie vult de hele tempel. En als Jesaja en alle mensen opkijken zijn daar, boven dat ding dat God is, dat vurige licht in rook de engelen, de serafim. Zeg allemaal eens serafim. Het Hebreeuwse woord serafim betekent letterlijk ‘de brandenden’. De traditie wil dat hun vleugels of hun hele lichaam in brand stond. Dat zuiverende vuur. Ze vliegen rond die vurige lichtbundels in die duistere ruimte. Het licht schiet naar buiten en ze zeggen: Heilig, heilig, heilig is de Here God Almachtig. De hele aarde is vervuld van zijn heerlijkheid. In het Hebreeuws is dat kadosh, kadosh, kadosh. En er staat dat telkens als ze kadosh zeggen, de zuilen beven. Er valt gruis uit het plafond, er ontstaan scheuren, alles beeft als het klinkt: kadosh, kadosh, kadosh Adonai-Elohim, tzevaot. Dat woord tzevaot betekent legerscharen. God van legerscharen, God van oorlog, God van vuur, God der wrake. Het gaat van boem, boem en iedereen is verstijfd van angst. Ik wil maar zeggen, het was een doodeng gebeuren.

Het is een verschijning, geen visioen. Een totale openbaring van Gods aanwezigheid. En iedereen is doodsbang. Stel je voor wat jij zou doen. Wat zou je doen? Ik kan je vertellen wat Jesaja deed. Die had het niet meer. Hij lag waarschijnlijk op zijn knieën, in totale overgave. En hij roept uit: Wee mij, want ik verga. Ik ga dood. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de Here van de legermachten, gezien. Niemand ziet God en overleeft het. Hij is doodsbenauwd en een van die vurige wezens heeft zes vleugels, zes over zijn ogen, zodat ze de heerlijkheid van de Heer niet zullen zien, zes op zijn rug en zes aan zijn voeten en het staat in lichterlaaie, als een vuurbal. En dat wezen pakt een tang en neemt een kool uit het vuur en houdt die in zijn hand. Het wezen drukt die kool tegen zijn lippen, werpt hem dan opzij en kijkt hem aan en zegt: Hiermee is je schuld weggenomen. En je zonde is verzoend. En wat gaat er dan in hem om, denk je? Wat betekenen trouwens die onreine lippen? Wij denken al gauw aan vloeken, maar dat is het in de Joodse geest niet. Onreine lippen slaan op dingen als liegen, het afschaffen van de wet misschien vals getuigen of je ouders niet eren. Om wat voor reden dan ook heeft Jesaja die schuld gedragen en hij wist dat hij in aanwezigheid van de God van het vuur verteerd zou worden. Hij zou het kaf zijn dat wordt verbrand. Hij zou niet blijven. Maar God onthult zichzelf niet als een vuur dat vernietigt, maar een vuur dat zuivert. Jesaja was de eerste die een zuiverend, reinigend vuur onderging.

Het deed pijn, het brandde, misschien liet het littekens na maar het nam zijn zonde weg en zijn schaamte. En vanaf dat moment was hij een nieuw mens. Ik denk dat die engel hem liefdevol aankeek.

De liefde die uit het hart van de Vader komt. Hij zei niet dat het oké was wat hij gedaan had. Hij zei dat het verzoend was door pijn. En dan verandert Jesaja van ‘ik ga dood’ naar ‘ik ben volkomen verlost en vergeven’. Wat een ongelooflijk gevoel. Als je nooit iets verschrikkelijks vergeven is er is niets wat daarmee te vergelijken is. Jezus vertelt ergens het verhaal dat Hij Schriftgeleerden onderwees en religieuze leiders en dat er een prostituee binnenkwam en zijn voeten begint te wassen. Hij negeert haar, maar gebruikt haar wel in zijn les. En mensen zeggen dat als Jezus wist wie die vrouw was en Hij een profeet was, Hij haar nooit zijn voeten had laten wassen. Ze beginnen te ginnegappen en Jezus,

die weet wat er gebeurt, zegt: Petrus, er was eens een man die iemand vijf denaren schuldig was en een andere man die diezelfde schuldeiser 500 denaren schuldig was. Hij schold beiden de schuld kwijt.

Wie zou meer van hem gehouden hebben? En Petrus kijkt Jezus aan en zegt: Degene die de grootste som schuldig was. Dat klopt, zegt Hij. Hij die een klein bedrag is kwijtgescholden, heeft een beetje lief.

Wie veel is kwijtgescholden, heeft veel lief. Ik denk dat toen Jesaja’s zonden verzoend waren door het zuiverende vuur opdat hij later zal profeteren dat zijn hart vol is van liefde voor God. Ik geloof dat zijn doodsangst verandert in totale aanbidding voor Gods troon. Hij gaat van ‘ik ga sterven’ naar ‘ik ben

verlost, ik ben vergeven, ik ben gered’. Misschien zei hij toen ook wel: Kadosh, kadosh, kadosh. Adonai-Elohim, Adonai, tzevaot. En dan spreekt God eindelijk voor het eerst. En let wel, er zijn meerdere mensen in de tempel. Ze staan er allemaal omheen en slaan dat verbluffende tafereel gade. En God zegt hardop: Wie zal er voor Ons gaan? Wie zal Ik zenden? Er staat niet waar ze heen moeten. En er staat niet waarom. Er staat ook niet wanneer. Hij vraagt alleen gehoorzaamheid. Hij vraagt om een held.

Hij vraagt om iemand die zal doen wat er gedaan moet worden. En ik denk dat er niemand wat zei

omdat iedereen doodsbang was. Maar Jesaja, wiens hart was veranderd door het optreden van die engel en die vol vreugde en liefde voor God was, zegt: Ik zal alles doen wat U van mij vraagt. Hij steekt zijn hand op. Misschien staat hij op, en hij zegt: Hier ben ik. Stuur mij. Stuur mij en ik zal gaan. Hij had God lief met hart en ziel en met al zijn kracht. Hij had God lief en vertrouwde op God en erkende Gods rechtvaardigheid. En dus zegt Jesaja: Oké, ik ga en ik zal verkondigen tegen de mensen en niemand zal luisteren. En dan stelt hij een vraag met chutzpah. Dat mooie Hebreeuwse woord dat tegenwoordig een vreemde bijklank heeft maar het betekent geloof. Hij zegt: Hoe lang. En God zegt eigenlijk: Voor eeuwig. Tot de Babylonische ballingschap. En Jesaja zegt: Goed, ik ga. En dat is de roeping van Jesaja.

Het is een oproep om gelovig te zijn, te vertrouwen. Als ik ergens heen ga waar mensen mij zullen haten

waar niemand naar mij zal luisteren, waar ik naar wereldse maatstaven niets ga bereiken ga ik erop vertrouwen dat het goed is. Want ik leef voor die Ene. Ik hoef geen applaus van wie dan ook, dan alleen applaus van Hem. En ik vertrouw erop dat, als ik voor Hem leef dat ik uiteindelijk zal weten dat het het waard geweest is. En dan zal ik blij zijn dat ik niet alle ijdele levenloze dingen heb nagejaagd, die zoveel beloven en zo weinig opleveren. Er is niets te vergelijken met het volgen van de Heer in de woestijn.

Er is niets te vergelijken met God in het vuur zijn. Er is niets te vergelijken met volkomen geïsoleerd zijn en je eenzaam voelen maar juist daar ontmoet Jezus Christus je en legt zijn arm om je heen en zegt: Ik ben je Broeder. Je bent nooit alleen als je bij Mij bent. Ik bescherm je, mijn zuster. Ik bescherm je, mijn broeder. Ik heb je lief. Dat is wat God doet als wij het moeilijk hebben. En dat is dus mijn bemoediging voor jullie, vrienden. Wat je ook moet doormaken in moeilijke tijden zien wij dat God met ons is. Misschien denk je dat alles wat je meegeeft aan je kinderen, mislukt. Misschien vind je dat alles wat je in je bedrijf of je kerkgemeenschap doet en al die andere dingen al zo lang een tredmolen zijn. Maar God zegt: Blijf trouw, mijn dochter. Blijf trouw, mijn zoon. Doe waartoe Ik je geroepen heb. Word diegene waartoe Ik je heb geroepen en dan breng Ik je waar je moet zijn.

 

Gebed

 

Heer, wij vragen dit U in Jezus’ Naam. U zegt, als wij geloof te kort komen, vraag er dan om. Dus vragen wij erom. Heer, geef ons geloof. Help ons, Heer, te zijn als Abraham, die op zijn zeventigste in de woestijn dertig zware jaren doorstond. Help ons te zijn als Jesaja wanneer hij wordt geroepen en het tegenvalt. Jesaja was in feite zo’n groot succes. dat wij nog steeds geïnspireerd worden door zijn woorden. Hij is misschien de profeet die het meest door Jezus wordt aangehaald. Hij veranderde de hele wereld omdat hij wist dat U hem niet opriep, te falen naar wereldse maatstaven. Maar dat U ons altijd roept, ook als het er niet op lijkt, tot grote dingen. Heer, wij danken U en wij hebben U lief. In Jezus’ Naam bidden wij, amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Een boodschap voor God: wees beschikbaar

26 januari 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan