Home Leef met moed

Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers. Hallo, kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Dank dat jullie hier zijn. Ik ben zo dankbaar dat Gods Woord niet ledig terugkeert en dat hemel en aarde weliswaar zullen vergaan maar Gods Woord met zijn beloften aan ons zullen nooit voorbijgaan. Dank U, Heer. Wij houden van U. Dank dat je je vandaag bij ons aansluit. Wij zijn dankbaar dat je hier, of online, met ons samenkomt. Wat is het goed om deel uit te maken van Gods volk, Gods beweging. Wij zijn blij dat je hier bent. Dat is waardevol. Ik wil je aanmoedigen om het komende uur met ons verbonden te blijven. Laat ons bidden:

Gebed
Vader, wij danken U voor alles wat U gedaan hebt en wat U doet in ons leven. Wij zijn dankbaar dat Christus zijn leven gaf zodat wij vandaag vol vreugde en vrijheid in dit huis konden komen. Dank U voor uw genezing, uw kracht, uw frisse visie. Heer, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zegt, amen. Wend je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – All People That on Earth do Dwell
Juicht aarde, juicht alom de Heer
Dient God met blijdschap geeft Hem eer
Komt, nadert voor Zijn aangezicht
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht

De Heer is God, erkent dat Hij
Ons heeft gemaakt en geenszins wij
Tot schapen, die Hij voedt en weidt
Een volk tot zijnen dienst bereid

Gaat tot Zijn poorten in met lof
Met lofzang in Zijn heilig hof
Looft Hem aldaar met hart en stem
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

Want goedertieren is de Heer
Zijn goedheid eindigt nimmermeer
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht

Amen, amen, amen, amen

Schriftlezing – Mattheüs 13: 44-48 door Hannah Schuller
Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 13:44-48. Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, in een akker verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten maar de slechte gooien zij weg. Amen.

Interview Drew Baldridge
BS = Bobby Schuller en DB = Drew Baldridge
(Introvideo)
Drew Baldridge is een countryzanger en songwriter uit Illinois die de afgelopen jaren muziek heeft geschreven. Enkele van zijn hits zijn Dance With Ya, Senior Year, en Before You. Hij schrijft graag eenvoudige liedjes, die een mooi verhaal vertellen. Welkom, Drew Baldridge.
BS Drew, hoe gaat het met je?
DB Goed je te zien.
BS Bedankt dat je hier bent.
DB Blij om hier te zijn.
BS Voor degenen die niet super bekend zijn met je muziek en je bediening vertel ons eens wat over wie je bent en je geloofsreis.
DB Ik kom oorspronkelijk uit Southern Illinois, net ten noorden van Kentucky, een klein stadje met ongeveer 500 inwoners. Ik verhuisde op mijn 19e naar Nashville en daarvoor zong ik als kind in een kerkje. Daar begon ik rond mijn 13e de zangdienst te leiden en zong meer gospelhymnen, een veel kleinere kerk dan deze waarschijnlijk iets van 40, 50 mensen, Anita achter de piano in de hoek. En wij zaten daar en speelden liedjes en wij hadden amper microfoons nodig. Zo klein was het.
BS Dus zo’n soort opvoeding en muziek. Veel musici van wereldklasse zijn voortgekomen uit de kerk.
Je gaat je eigen versie van In Christ Alone uitvoeren. Een lied waarvan iedereen houdt, maar voor jou is het heel speciaal, hè?
DB Dit was een lied dat ik gebruikte toen ik in de kerk de zangdienst leidde. Een van de liederen die wij vaak zongen en het is er een die me altijd is bijgebleven. Miss Anita zat dan in de hoek piano te spelen en ik zong dit in de eredienst en de tekst ervan resoneerde diep in mij. Wij hebben dit lied rond Pasen uitgebracht en wat ik nu probeer, is mij op mijn carrière in de countrymuziek te richten en platen uit te brengen en dat soort dingen. Volgende week komt er een nieuwe uit maar ik probeer mij altijd te richten Misschien maak ik ooit zelf een gospelplaat maar altijd iets dat van mijn geloof getuigt.
BS Prachtig. Drew Baldridge, dank je wel dat je bij ons bent. Als je meer wilt weten over Drews muziek, kijk dan op drewbaldridge.com. Drew, heel erg bedankt.
DB Fijn dat ik hier kon zijn.

Solo – In Christ Alone door Drew Baldridge
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht
Door stormen heen hoor ik zijn stem
Dwars door het duister van de nacht
Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst, nu vind ik rust
Mijn vaste grond, mijn fundament
Dankzij zijn liefde leef ik nu

Daar in het graf, in dood gehuld
Leek al zijn macht teniet gedaan
Maar o, die dag, dat werd vervuld
Jezus, de Heer is opgestaan
Sinds Hij verrees in heerlijkheid

Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij

Geen levensangst, geen stervensnood
Dat is de kracht, waar ik in sta
Van eerste stap tot aan de dood
Leidt Hij de weg waarop ik ga
Geen duivels plan of aards bestaan
Kan mij ooit roven uit zijn hand
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam
In die verwachting houd ik stand

Ik vind kracht, ik vind hoop
Ik vind hulp bij Jezus alleen
Als angst mij overmant in de donkere nacht
Vind ik rust bij Jezus alleen
Ik geef mijn leven, ik geef mijn alles
Ik zing een lied voor Hem alleen
Koning der Koningen, waar ik van hou
De hemel zingt voor Jezus
Jezus alleen, voor Jezus alleen
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam
In die verwachting houd ik stand
In die verwachting houd ik stand

Solo – I’ll Fly Away door Drew Baldridge
Op een held’re ochtend als dit leven eindigt, kom ik naar U toe
Naar mijn hemels huis, aan hemelse stranden
Ik kom naar U toe, ik kom naar U toe,
O, wat een vreugde, ik kom naar U toe in de morgen
Als ik sterf, halleluja, keer op keer dan kom ik naar U toe

Als mijn leven voorbij is, kom ik naar U toe
Als een vogel die bevrijd wordt uit zijn kooi
Kom ik naar U toe, ik kom naar U toe
O, wat een vreugde, ik kom naar U toe in de morgen
Als ik sterf, halleluja, keer op keer, kom ik naar U toe

Even nog duren de aardse zorgen, dan kom ik naar U toe
Naar dat land van eeuw’ge vreugde
Ik kom naar U toe, ik kom naar U toe,
Wat een vreugde, ik kom naar U toe in de morgen
Als ik sterf, halleluja keer op keer, kom ik naar U toe

Ik kom naar U toe, wat een vreugde, ik kom naar U toe in de morgen
Als ik sterf, halleluja keer op keer dan kom ik naar U toe

Gods zegen, iedereen. Een gezegende zondag.

Proclamatie door Bobby Schuller
Ga staan, alsjeblieft. Dan zeggen wij dit credo zoals wij elke zondag doen. Houd je handen zo, als in een gebaar van ontvangen van de Heilige Geest. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

Leef met moed
door Bobby Schuller
Dank jullie wel. Dat is het evangelie. Dat is de waarheid. God houdt van je. Hij is trots op je. Hij ziet je, en wij ook. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Je filosofie is perfect ontworpen om je de resultaten te geven die je krijgt. Is er al iemand boos op mij? Dat gaat nog wel komen. Als er niet minstens één persoon wegloopt uit deze preek weet ik niet of ik mijn werk heb gedaan. Jouw filosofie is perfect ontworpen voor de resultaten die je krijgt. Ik wil eerst opscheppen over naar de sportschool gaan, wat ik ook doe. Mijn sportschool is geweldig. Iemand zei mij dat ik goed de PR kan doen voor die sportschool. Ik zal je er alles over vertellen. Hij heeft vijf verdiepingen en er is ook een fitnessruimte op het dak, met een hardloopbaan. Er is een bubbelbad, een zwembad, er is zowel een droge als stoomsauna’s. De douches zijn onberispelijk. Ze hebben vier soorten zepen en lotions voor als je een douche neemt. Ze hebben racketball banen, basketbalvelden. Het is geweldig. Alles wat je maar wilt. Niet alleen maar goeie dingen, ze hebben ook nare dingen. Ze hebben touwen en staal en lood en staven en kettingen. Allemaal dingen waar je echt ongemakkelijk van wordt. En het zal je verbazen dat deze sportschool, waar ik dol op ben niet eens zo duur is. Elke sportschool heeft niet één prijs, maar twee prijzen. De eerste prijs is de prijs om binnen te komen. De prijs om de sportschool binnen te komen. Je gaat, je schrijft je in, je gaat een verbintenis aan en elke week wordt er wat bij mij afgeschreven. Simpel, nietwaar? Dat is de prijs om binnen te komen. Als ik er ben, zeggen ze: Hallo Mr Schuller, leuk u weer te zien. Verder zie ik nauwelijks iemand. Omdat niemand de tweede prijs betaalt. De tweede prijs is wat je betaalt om de resultaten van de sportschool te krijgen. Dat gaat over naar de touwen gaan, duwen, strekken, rennen, trainen. Dat is een tweede prijs en die prijs is het waard en dat gaat gepaard met resultaten van de sportschool. Geld betalen voor de sportschool is iets gemakkelijker dan de vooruitgang die je in de sportschool betaalt. In het leven gaat het heel erg zo. Meestal als mensen de kerk verlaten, verlaten ze de kerk niet echt. Ze gaan gewoon niet meer. De meeste mensen verlaten de sportschool niet. Ze stoppen met erheen gaan. Ze blijven betalen, ze stoppen gewoon omdat ze morgen weer gaan. Ga jij morgen? Nee, je gaat niet. Waarschijnlijk niet. Misschien wel. Ik denk vanuit mogelijkheden. Het is mogelijk. Het is mogelijk dat je morgen naar de sportschool gaat. Maar het is waarschijnlijker dat je morgen gaat als je vandaag gaat. Want werken aan je gezondheid is nooit in een keer klaar. Je moet er elke dag aan werken. Je kunt soms vals spelen. Dat doe ik zeker, vooral op maandag. Op maandag laat ik mijn toegewijde inzet even wat los. In het leven willen velen van ons wel
de prijs betalen om binnen te komen maar niet de prijs om de resultaten te krijgen. In het koninkrijk van God zijn er twee prijzen. Er is de prijs van de hemel, en dan zijn er de resultaten van de hemel. Het echt goede nieuws, wat wij het evangelie noemen Iedereen klaar voor wat goed nieuws? Echt goed nieuws?
Iemand heeft de prijs betaald, zodat jij binnen kunt komen. Maar als je resultaten wilt, is er een tweede prijs: Je moet ook je kruis opnemen. Er is iets wat je moet doen om de resultaten uit de hemel te krijgen.
Hemelse schatten zijn niet de schatten die je krijgt als je sterft. Het zijn schatten die je vandaag krijgt. Er zijn dingen die je vandaag, morgen en overmorgen resultaten geven. Er zijn de resultaten van het principe van het zaad en de zaaier. Heb je ooit gehoord dat je oogst wat je zaait? Dat geldt ook voor positieve dingen. Maar let wel, Jezus vertelt ons niet dat je oogst wat je zaait. Hij zegt ons dat je veel meer oogst dan wat je zaait. Je oogst dertig-, zestig-, honderdvoudig als je de tweede prijs betaalt. De prijs die resultaat oplevert. Je hebt beide nodig. Er is dus de prijs die betaald is en een tweede prijs die wacht om betaald te worden en dat is jouw filosofie. Je filosofie is perfect ontworpen om de resultaten te produceren die je krijgt. Wat als de resultaten die je in je leven krijgt je niet bevallen? Wiens schuld is dat? Wat zou er moeten veranderen in het leven als het waar is wat ik zeg? Wat zou moeten veranderen, is je… filosofie? Of je wereldbeeld, de manier waarop je de dingen ziet. Als je goede vragen stelt, krijg je een goede filosofie. Als je een goede filosofie krijgt, krijg je een werkelijk goed leven. Dat is goed nieuws. Dat brengt ons bij Mattheüs 13. Jezus vertelt ons over het koninkrijk van de hemel. Wat is het koninkrijk van de hemel? De heerschappij, aanwezigheid, goedheid van God overal om ons heen en in ons. Wat God wil dat er gebeurt, wordt gedaan. Oké, Mattheüs 13 zegt: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, in de akker verborgen die iemand vond en verborg. Net een piratenschat, hè?
En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Zo is de filosofie van het koninkrijk der hemelen. Dit is een verwijzing naar het echte leven. In die tijd hadden ze niet het banksysteem dat wij tegenwoordig hebben. Had je wat rijkdom of iets wat je had opgebouwd dan stopte je dat soms in een sterke kist en begroef je het onder je favoriete boom ergens op je land. In het oude Nabije Oosten kon je sterven aan allerlei dingen: Oorlog, dysenterie, duels. Stel je voor dat je daardoor aan je eindje kwam. En er vergat vast wel eens eentje zijn kist of niemand wist ervan als hij stierf en de eigenaar van het land wist het niet en de wet zei, omdat dit zo vaak gebeurde dat als je eigenaar bent van het land, je eigenaar bent van de kist. Dus een of andere arbeider vond de kist en betaalde te veel voor de grond. Die verkoper dacht meer dan eens: Waarom betaalt hij zoveel voor deze grond? Heeft hem dat niet alles gekost? Het was het waard. Jezus zegt ook: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Ook een ander verhaal, parels van grote waarde, in die tijd moeilijk te vinden maar als ze gevonden werden, waren ze tientallen miljoenen dollars waard. Er zijn veel verhalen van avontuurlijke mensen die de Rode Zee of de Indische Oceaan afstruinden reusachtige parels vonden, terugkwamen naar Rome en ze verkochten voor rijkdom die generaties duurde. Je zoekt en je zoekt en je vindt. Dit is een goeie vraag: Waar heeft Jezus het eigenlijk over? Wat is de parel van grote waarde? Wat is de kluis met gouden munten? En het antwoord is dat het het koninkrijk van de hemel is. Hier is de volgende vraag: Hoe krijg ik het? Hoe krijg ik het koninkrijk van de hemel? Je wordt een discipel van Jezus. Hier is de beste vraag: Wat is een discipel? Discipel betekent letterlijk: Iemand die getraind wordt. Daar komt het woord discipline vandaan. Niet discipline om te straffen maar discipline om regelmatige gewoonten in je leven te creëren die training opleveren,
die veranderen wie je bent die je als persoon ontwikkelen, en die dingen zijn het waard. Het is de tweede prijs. De eerste prijs is betaald door Jezus. De tweede prijs wordt betaald door jou op de dag dat je besluit je filosofie te veranderen verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en het leven te creëren dat je wilt. Door uit de Bijbel te leren zullen goede beslissingen goed denken, goede patronen en alles veranderen. Het draait allemaal om training. Probeer niet harder, maar train beter. Velen van jullie zijn opgegroeid met strenge kerken waar je vooral hoorde wat je niet moest doen. Dat is zeker niet waartoe God ons roept om te doen en te zijn. God roept ons op om sterker te zijn. Hij roept ons op om vol kracht te zijn. Daarom gebruikt Jezus andere woorden. Hij zegt dingen als: Gaat dan heen. Ga heen en neem niets mee, zodat je kunt zien wat Ik je gegeven heb. Ga heen en bid met autoriteit. Ga heen en sta op Gods woord. Ga heen en zie waar je werkelijk voor gemaakt bent. Dat is wat Jezus ons zegt te doen. En Hij zegt ons te trainen, te trainen door alles te doen wat wij kunnen om een goede filosofie in ons lichaam, geest en ziel te verweven. Dus probeer niet harder, maar train beter. Vraag God niet om het gemakkelijker te maken. Vraag Hem om je sterker te maken. Ja, je kunt God vragen om dingen uit je leven te halen en sommige dingen moet je niet in je leven hebben en er zijn veel dingen die God niet in je leven wil zien maar vraag de Heer om je sterker te maken. Vraag God niet om de weg voor je te bereiden. Vraag God om je voor te bereiden op de weg. Vraag God niet om je uitdagingen en problemen weg te nemen. Vraag God om je geestelijke kracht te geven om ze te overwinnen. Neem mijn problemen niet weg, Heer. Maak mij capabel. Neem mijn obstakels niet weg, Heer. Geef mij geestelijke kracht. Help mij te worden wie U wist dat ik zou kunnen zijn op de dag dat ik zei dat ik in Jezus geloof. God is bereid om je sterker te maken maar jij moet bereid zijn om de tweede prijs te betalen. In het doen van het werk
dat, als je er eenmaal aan gewend bent, de moeite waard is. Vreugde ervaart. Het is een geweldig gevoel om terug te kijken op je leven en te zeggen: Ik ben niet wie ik een jaar geleden was. Ik ben niet wie ik tien jaar geleden was. Ik nam een besluit om mijn filosofie te veranderen en niet langer de regering, mijn baas, mijn nare familieleden of mijn gemeenschap of mijn dit of dat of een van die dingen de schuld te geven. Ik zei gewoon dat ik een nieuwe filosofie wil. Ik ga mijn leven inrichten volgens het evangelie. Het is opwindend dat het leven iets is dat je kunt modelleren en stylen creëren en maken op basis van je filosofie. Wat een geluk dat wij deze informatie mogen kennen. Er zijn veel goede filosofieën
en goede vragen en geweldige dingen die je kunt leren over geld en mensen en leiderschap en dienen,
heiliging en geestelijk leven en als ik de hele dag had, zou ik nog niet alles kunnen doornemen en ik leer zelf nog zo veel en ik ben nog steeds geen expert maar drie dingen kun je vandaag veranderen en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik zag iemand een pen pakken. Je mobieltje werkt ook. Schrijf op. Je zult niet meer hetzelfde zijn. Nummer één: Ik wil iemand zien die ingehaakt is. Iemand die verbonden is. Iemand die de kracht van andere mensen begrijpt. Dit is wat ik leerde van dr. Schuller: Je nettowaarde is je netwerk. Je netwerk is je nettowaarde. Iemand anders schreef dat op. Hun nettowaarde ging net omhoog. Ik maak geen grapje. Dit is belangrijk. Ik heb een vriend, dr. James Davis. Hij belde mij eens op en zei: Hé, Bobby, ik wil met je afspreken. Ik ben in Californië op die en die datum. Heb je een halfuurtje, voor een kop koffie? En ik zei: Natuurlijk, prima idee. Hij kwam bij mij langs, wij dronken koffie, heel gezellig, en ik zei: Wat brengt jou helemaal uit Florida naar Californië? En hij zei: Jij. Pardon, zei ik. Hij zei dat hij uit Florida was gevlogen voor een half uurtje koffiedrinken met mij. Bedenk eens hoe geniaal dit is. Ik heb die dag iets geleerd, want als je mij gebeld had en gezegd had: Hé Bobby, ik vlieg naar Californië voor een halfuurtje koffiedrinken met jou had ik gedacht, die vent is getikt. Of ik zou zeggen: Wat dom. Waarom kom je over voor een halfuurtje? Maar die man en ik zijn goede vrienden. Ik heb op zijn conferenties gesproken. Over twee weken komt hij ons hier alles vertellen over een school die hij bouwt op de Mount Everest. Die is bijna klaar en hij zal voltooid worden. Dit is iemand die de kracht van een netwerk kent want ik kan je vertellen dat dr. Davis die school niet alleen heeft gebouwd.
Je moet verbonden zijn. Je zegt: Ik hou niet van mensen. Ik ben introvert. Ik ken veel introverten en introverten zijn gewoon slim omdat ze niet graag over het weer praten en ze houden er niet van hun tijd te verdoen, ze houden niet van saaie mensen. Maar er zijn mensen met wie je graag omgaat. Jeff Goldblum. Iedereen wil met Jeff Goldblum omgaan. Er is geen uitzondering op deze regel. Nu zeg je dat je graag met Jeff Goldblum zou willen praten. Maar dan zijn er ook anderen zoals hij die je interessant zou vinden. En dan zeg je tegen mij: Bobby, Jeff Goldblum zou nooit tijd voor mij vrijmaken.
Wat ga ik dan zeggen? Word de persoon met wie Jeff Goldblum zou willen omgaan. Dat is je antwoord.
Geef niemand anders de schuld. Als dat is wat je wilt, word dan een van de 500 mensen op Jeff Goldblums lijst met wie hij tijd zou willen doorbrengen, als dat belangrijk voor je is. En als dat niet zo is, vergeet het dan maar. Dat is de eerste. Ik heb er nog twee en ik loop nu al 24 seconden uit. Maar ik neem wat extra tijd, want dit zal je leven veranderen. Het eerste is dat je in verbinding moet zijn. Het tweede is dat je moet begrijpen en dit is een feit dat je anti-broos bent. Anti-broos is een woord bedacht
door N.N. Taleb, mijn favoriete auteur. Hij zei dat het omgekeerde van broos niet robuust is. Het omgekeerde van broos is anti-broos. Als je denkt aan iets broos, denk dan aan een stel champagneglazen. Je houdt een tweejarige zo ver mogelijk uit de buurt van deze toren van glas, toch?
Er is weinig voor nodig om al dat glas te versplinteren. Wat is het tegenovergestelde daarvan? En je denkt misschien aan bowlingkegels. Is dat het tegenovergestelde? Welnee. Bowlingkegels zijn niet het tegenovergestelde van broos. Bowlingkegels zijn robuust. Je kunt ze omstoten, maar ze zullen niet veranderen, niet slechter of beter worden. Bowlingkegels zouden pas anti-broos zijn als ze bij elke slag groter, dikker of sterker zouden worden. Anti-broos betekent dat kleine hoeveelheden schade ervoor zorgen dat het ding beter wordt. Hier kijken wij even naar een Griekse mythe. Een voorbeeld is het verhaal van de Hydra. Weet je nog? Herakles vecht tegen de Hydra en telkens als hij een kop afhakt, wat gebeurt er dan? Er groeien er twee terug. Dus hak je een kop af, wat gebeurt er? Er groeien er twee terug, die sterker en sterker worden. De enige manier waarop Herakles de Hydra kan verslaan is door de wonden te herstellen. Zo zijn mensen dus. Boeken zijn zo. Boeken zijn anti-broos. De beste manier om een boek te laten verkopen is het te verbieden. Verbied het boek en de mensen zullen denken, dat is interessant. Of nog beter, verbrand het. Als iemand een stapel van een van mijn boeken, Je bent geliefd zou nemen en er een enorme brandstapel van zou maken en het verschrikkelijk zou noemen verzin maar iets, dan zal ik die week meer boeken verkopen dan ik ooit verkocht heb. Boeken zijn anti-broos. De kerk is anti-broos. De kerk heeft altijd het beste gepresteerd als ze vervolgd werd. Het scheidt het kaf van het koren. Het scheidt de mannen van de jongens, de dames van de meisjes, toch? En dit geldt voor jou, voor het menselijk lichaam. Dit geldt voor de menselijke ziel. We gaan niet lekker als wij
de hele tijd chillen, comfortabel en lui zijn. Wij gaan goed met avontuur, uitdaging, tegenslag, opbouw. Je moet inzien dat tot op zekere hoogte het kwaad dat je in het leven tegenkomt goed voor je is. Wanneer je worstelt. De sportschool is het perfecte voorbeeld, toch? Als je sport, doe je je lichaam eigenlijk kwaad, maar je maakt het sterker. Een sleutel is om de uitdagingen die je doormaakt te zien als een kans om je te ontwikkelen tot degene die je altijd al wilde zijn. Het is moeilijk om dat te doen als je erin zit. Maar als je er nu niet in zit, wees er dan klaar voor zodat je zo reageert als het je overkomt. Ten slotte…Het eerste is dat je in verbinding bent. Het tweede is begrijpen dat je anti-broos bent en het derde is dat het om andere mensen gaat. Dienend leiderschap, is de term die ik gebruik. Jezus zei dat wij hier niet zijn om gediend te worden, maar om anderen te dienen. Om de immense vreugde te vinden
van het vinden van een behoefte en die te vervullen. Om je doelen, als je grote doelen hebt, over een ander te laten gaan. Het zal je zeker iets doen. Maar als je doelen maakt over andere mensen, krijgen ze echte kracht. Het betekent dat je echt in mensen gelooft. Dat als je met mensen praat, je hen naar henzelf vraagt omdat je echt in hen geïnteresseerd bent en omdat je om hen geeft en dat je mensen wilt dienen, ook als dat je misschien wat in verlegenheid brengt. Bovenal wil ik je aanmoedigen om vandaag te besluiten om Christus te volgen. Als je Hem niet kent, mis je een geweldige schat. De wereld heeft niet de juiste antwoorden, mijn vriend. De Heer heeft de juiste antwoorden en als je degene wilt worden die je wilt zijn, moet je Christus volgen.

Gebed
Heer, wij komen tot U in de sterke naam van Jezus en ja, Heer, wij bidden om hulp, wij bidden in onze tijd van nood. Wij danken U dat wij uw wil kennen maar wij bidden ook dat U ons echte geestelijke kracht wilt geven en dit bidden we in de sterke naam van Jezus, en Gods volk zegt amen.

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You
De Here zegene u en behoede u
De Here doe zijn aangezicht
Over u lichten en zij u genadig
De Here zegene u en behoede u
De Here doe zijn aangezicht
Over u lichten en zij u genadig
De Here verheffe zijn aangezicht over u
De Here verheffe zijn aangezicht over u
En geve u vrede, en geve u vrede
en geve u vrede, en geve u vrede
Amen amen, amen amen, amen amen

Leef met moed

26 februari 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan