Home The Glory of Christmas

01. ELVIS E & CHOIR – HALLELUJAH CHORUS
02. WELKOMSTWOORD – DOOR JAN VAN DEN BOSCH
03. ARNOLD GEIS, BERGET LEWIS, ELVIS E & CHOIR
O COME, O COME, EMMANUEL
04. SAMENZANG – KOMT ALLEN TEZAMEN

Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
Komt nu, o komt nu
naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der eng’len
hier geboren
Komt laten wij aanbidden (3x)
Die Koning
De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar
‘t schamel dak
Spoeden ook wij ons met
eerbiedige schreden
Komt, laten wij aanbidden (3x)
Die Koning (4x)
O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan
U, die ons liefhebt,
U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden (3x)
Die Koning (6x)
Want U alleen bent waardig (3x)
o Koning

05. ELVIS E & CHOIR – IJESU
06. BIJBELLEZING: LUKAS 2:1-7
07. ARNOLD GEIS, BERGET LEWIS & CHOIR – THE FIRST NOEL
08. ELVIS E & CHOIR – STILLE NACHT/SILENT NIGHT
09. VIDEOBOODSCHAP – DOOR BOBBY SCHULLER

10. BERGET LEWIS & CHOIR – O HOLY NIGHT
11. ELVIS E & CHOIR – JESUS, WHAT A WONDERFUL CHILD
12. ARNOLD GEIS & CHOIR – GLORIA
Pauze – 20 MINUTEN
13. BERGET LEWIS & CHOIR – CHRISTMAS MEDLEY
14. BERGET LEWIS – ALS DE LIEFDE NIET BESTOND
15. ARNOLD GEIS, BERGET LEWIS & CHOIR
NOW BEHOLD THE LAMB
16. SAMENZANG – VREUGDE, VREUGDE
(staande)
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.
Wil ons van Uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van ‘t onsterf’lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door Uwe liefde
eeuwig in Uw vreugde zijn.

Open nu ook onze ogen,
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij Uw naam verhogen,
juichend voor Uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader,
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wil Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot U vlucht.
17. BIJBELLEZING: LUKAS 2:8-16
18. ELVIS E & CHOIR – HARK! THE HERALD ANGELS SING
19. INTERVIEW ELIZABETH LOPEZ – DOOR JAN VAN DEN BOSCH
20. ARNOLD GEIS – GOD BLESS US EVERYONE
21. SAMENZANG – JOY TO THE WORLD
(staande)
Joy to the world, the Lord is come
Let Earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And Heaven and nature sing (2x)
And Heaven, and Heaven, and nature sing
Joy to the world, the Savior reigns
Let men their songs employ
While fields and floods, rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy (2x)
Repeat, repeat, the sounding joy
He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove
The glories of His righteousness
And wonders of His love (2x)
And wonders, wonders, of His love
Joy to the world, the Lord is come
Let Earth receive her King. Let every heart prepare Him room
And Heaven and nature sing (5x)

Joy to the world, the Lord is come
Let Earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And Heaven and nature sing (5x)
And Heaven, and Heaven, and nature sing
22. COLLECTE
23. Y’ATOSHA JORDAN & CHOIR – WINDOW OF HOPE
24. SAMENZANG – ERE ZIJ GOD
(staande)
Ere zij God (2x)
In de hoge (3x)
In de mensen
Een welbehagen (2x)
Vrede op aarde (2x)
In de mensen
Een welbehagen
Ere zij God in de hoge (2x)
Vrede op aarde (4x)
Ere zij God (2x)
In de hoge (3x)
Amen (2x)
In de mensen (2x)
Een welbehagen
25. SLOTWOORD & GEBED
26. FINALE – MARY’S BOY CHILD

The Glory of Christmas

26 december 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan