Home Feest van Kerst

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Kerstwensen vanuit Shepherd’s Grove van enkele koorleden

Mijn kerstwens voor mijn Nederlandse vrienden is dat jullie een warm kerstfeest beleven met je familie, liefde, heerlijk eten en blijdschap.

Dag allemaal. Goedemorgen. Ik wil mijn Nederlandse vrienden een heel warm en gelukkig gezegend kerstfeest wensen. Ik hou van jullie. Tot ziens.

Hallo, vrienden. Wij willen jullie een heel gezegend kerstfeest wensen en een gelukkig nieuwjaar. Wij houden van jullie en hopen jullie gauw weer te zien.

Hallo, mijn Nederlandse vrienden. Ik ben Courtney. Ik wil jullie heel graag een gezegend kerstfeest toewensen. Namens ons allemaal bij Hour of Power. Wij hopen jullie gauw weer te zien.

Aan al onze Nederlandse vrienden: Wij houden van jullie en hopen dat jullie gezegende kerstdagen beleven. Tot ziens.

Hallo, familie in Nederland. Gezegend kerstfeest. Konden wij jullie maar weer heel gauw zien. Wij hopen dat wij kunnen langskomen. Dit is onze mooie kerstboom. Vanuit onze fijne Shepherd’s Grove thuiskerk.

Gezegende kerstdagen voor jullie in Nederland. Vrienden, wij houden heel veel van jullie en wij willen terugkomen. Echt. Geloof mij.

Mijn kerstwens voor iedereen is, gelukkig en veilig te zijn om met al je dierbaren en je familie te vieren en in veiligheid van elkaar te genieten.

Hallo allemaal. Ik wil jullie een gezegende kerst wensen. Ikzelf en het hele koor van Hour of Power. Hartelijk dank voor jullie steun en alles wat jullie doen. Tot gauw.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en welkom, kerkfamilie. Het is een vreugde om vandaag met jullie te zijn. Dank voor jullie aanwezigheid. De Heer kan wonderbaarlijke dingen via een nederig geloof doen.  Hij is met jou, Hij is er voor jou en je bent geliefd. Dank jullie voor jullie komst. Amen.  Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij houden zoveel van U. Wij zijn U zo dankbaar voor het vele goeds dat U in ons leven doet. Wij danken U dat U ons liefhebt zoals wij zijn. Wij bidden dat U ons helpt, geestelijke dingen te zien. En dat, als de materiële zaken niet goed gaan, wij begrijpen dat U op geestelijk gebied voor ons strijdt. Geef ons geloof, Heer. Help ons, U nog meer te vertrouwen. Heer, wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Duet – No Impossible with You door Sarah Grandpre en Kevin Rose

Momenteel kijk ik als een berg ergens tegen op

Op dit moment kan ik niet voorbij mijn pijn kijken

Op dit moment zijn mijn lofliederen tot zwijgen gebracht

U leek nooit verder weg maar ik geloof nog steeds,

Ik geloof nog steeds

Er is geen hart dat U niet kunt redden

Geen oorlog die U niet kunt winnen

Geen verhaal dat zo voorbij is

Of U kunt het opnieuw laten beginnen

Geen pijn die U niet zult gebruiken

Geen muur die U niet doorbreekt

Misschien is het te veel voor mij

Maar het onmogelijke bestaat niet bij U

 

Op dit moment vecht U voor mij

Op dit moment geeft U mij weer nieuw leven

En ik weet dat U almachtig bent in mijn zwakheid

En dus zegt mijn ziel op dit moment amen

Er is geen hart dat U niet kunt redden

Geen strijd die U niet kunt winnen

Geen verhaal zo voorbij

Of U kunt het opnieuw laten beginnen

Geen pijn die U niet zult gebruiken

Geen muur die U niet doorbreekt

Misschien is het te veel voor mij

Maar het onmogelijke bestaat niet bij U

 

Uw naam is groter, uw liefde is sterker

Uw wegen zijn hoger, er is niets wat U niet kunt

 

Schriftlezing- Filippenzen 3:12-14 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Filippenzen 3:12-14. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Amen.

 

Interview met Danny Gokey

BS = Bobby Schuller en DG = Danny Gokey

Introvideo: Danny Gokey

Danny Gokey is een singer-songwriter die optrad in seizoen 9 van American Idol en dat jaar als derde eindigde. Sindsdien zet hij zijn muzikale carrière voort en heeft zeven studioalbums en vele succesvolle singles uitgebracht. Twee jaar geleden heeft hij de stichting Better Than I Found It opgericht die is gebaseerd op zijn song uit 2017. Nadat hij veel organisaties heeft gezien die mensen terzijde staan in moeilijke omstandigheden wilde hij hoop verspreiden en een sneeuwbaleffect creëren.

 

BS: Welkom, Danny Gokey. Kun je om te beginnen iets vertellen over je bijzondere verhaal? Hoe je in de muziek belandde en hoe je geloof een hoofdrol daarin speelde.

DG: Ons gezin telde zes kinderen. Vier meisjes, twee jongens. Mijn ouders zongen veel en ze stimuleerden ons om te zingen. Ik had geen idee dat ik kon zingen, maar het betekende veel voor mij. Onze kerk was zo’n belangrijke factor bij het ontwikkelen van mijn talent. Onze jeugdpastor zat mij voortdurend op mijn huid: Ik wil dat je zingt. Sta op in de kerk en zing een lied. Dat was de grote start. Ik was dankbaar dat er mensen waren die dit talent zagen, want zelf zag ik dat niet, waardoor ik er iets mee deed.

BS: Je hebt American Idol gehaald. Hoe was dat?

DG: Dat was wel emotioneel. Ik verloor mijn eerste vrouw een maand voor de auditie. Ik had haar beloofd dat ik het ging proberen want zij was gek op American Idol. Ik werkte ‘s nachts voor de kerk en reed overdag met een truck omdat de kerk niet al mijn rekeningen kon betalen. Dat was een fulltime baantje, dus ik had twee fulltimebanen. Ik besloot, American Idol te proberen. Als ik Hollywood mocht bereiken, kon ik een muzikale bediening opzetten. Maar toen veranderde het verhaal. God weet alles voor het gebeurt. Ik verloor Sophie, die aan een hartkwaal leed, tijdens een operatie een maand voor de auditie. Ik stond voor de keus: Of ik doe het nooit, want volgend jaar ben ik te oud of ik ga gewoon. Ik ben blij dat ik gegaan ben. Voor ik op moest, stond ik te huilen. Ik was zo emotioneel. Het ene moment gelukkig, het andere in tranen. Ik probeerde vat te krijgen op wat er allemaal gebeurde. Het interessante is dat ik hoop vond in Hollywood. Een heel onlogische plek. Hollywood heeft een slechte reputatie maar God weet hoe Hij alles kan gebruiken. Ik vond daar hoop en God zorgde dat mijn carrière daar van start ging.

BS: Ik snap hoe erg het was, je vrouw verliezen. Het lijkt erop dat ze je enorm bemoedigde en dat ze wilde dat je dit zou doen.

DG: Ja. Wij hebben zoveel gebeden dat God haar zou genezen. God, herstel haar. God, leid de hand van de artsen. En toen de dokter mij om half acht ‘s ochtend belde nadat ze twee weken in het ziekenhuis had gelegen aan een hartlongmachine, werd ik ineens gebeld. Wij hadden zoveel vertrouwen in God. Ik dacht, God gaat dit doen. Ik twijfel niet, ik vrees niet. Want zo trouw is onze God. Ik werd om 7 uur gebeld. Ik was om half vier uit het ziekenhuis vertrokken. Ik kon daar niet blijven en moest naar huis. En om half acht word ik gebeld: Je moet afscheid komen nemen. Ze gaat het niet halen. Ik smeekte de artsen in tranen: Probeer het nog een keer. Wij baden in die kamer, maar de arts zei, ze is al overleden. Dat was verpletterend, maar ik dank God voor het Bijbelvers: Vertrouw niet op uw eigen begrip. Want dat wilde mij vertellen wie God was. Mijn eigen begrip wilde oordelen over Hem en de mensen om mij heen. En de kerk. Maar Goddank zegt Hij dat, want wij kennen niet het hele verhaal. Ik wist toen nog niet dat God een verhaal van herstel klaar had. Dat God dit niet veroorzaakt, maar wel kan gebruiken. En zo is het gegaan.

BS: Als zij nog hier zou zijn, zou zij dankbaar zijn voor de Better Than I Found It Foundation.

DG: Dat is wat wij doen, maar voor mijzelf werkte het ook verlossend dat ik het niet meer wist toen ze overleden was. Ik zag het volgende hoofdstuk niet. Maar dan het goede nieuws: God schrijft de hoofdstukken Zelf. Hij heeft ze al klaarliggen. Niets verrast Hem. Datgene wat wij moeten onthouden, is dat het onze taak is, door te gaan. Het is onze taak, ons hart te bewaken. Het is onze taak om ons geloof te beschermen en overeind te houden en in God blijven geloven tijdens ongelooflijke momenten. Tijdens de tragische momenten. Tijdens de momenten waarop wij denken dat wij het niet gaan redden. Het is niet onze taak om het antwoord te hebben maar om geloof in het antwoord te houden, en dat is Christus.

BS: Danny, wij houden van je en wij waarderen je. Dank voor je bemoediging en dat je je muziek en alles wat je hebt, gebruikt om anderen te helpen.

DG: Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Ik voel mij vereerd.

 

Solo – Battle Belongs door Kevin Rose

Ik hoef niet te vrezen want ik ben veilig bij U

Als ik strijd, strijd ik op mijn knieën met mijn handen hoog geheven

O God, de overwinning komt van U en elke angst leg ik aan uw voeten

Ik zing in de nacht, o God, de overwinning komt van U

En als U voor mij bent, wie kan dan tegen mij zijn?

Want Jezus, niets is onmogelijk voor U

 

Krachtige vesting, U gaat ons voor

Niets kan op tegen de macht van onze God

U schijnt in de schaduw, U wint elke slag

Niets kan op tegen de macht van onze God

Krachtige vesting, U gaat ons voor

Niets kan op tegen de macht van onze God

U schijnt in de schaduw, U wint elke strijd

Niets kan op tegen de macht van onze God

 

Als ik strijd, strijd ik op mijn knieën met mijn handen hoog geheven

O God, de overwinning komt van U en elke angst leg ik aan uw voeten

Ik zing in de nacht, o God, de overwinning komt van U

O God, de overwinning komt van U

 

Koorzang – Is He Worthy?

Hebben jullie het gevoel dat de wereld gebroken is? dat hebben wij

Hebben jullie het gevoel dat de schaduwen donkerder worden?

Dat hebben wij maar weet je dat alle duisternis het

Binnenkomende licht niet kan stoppen? dat weten wij

Willen jullie zien hoe alles nieuw wordt? dat willen wij

Hunkert de hele schepping? dat doet zij

Is een nieuwe schepping in aantocht? dat is zij

Zal de heerlijkheid van de Heer het licht in ons midden zijn?

Dat zal zo zijn

Is het goed dat wij onszelf daaraan herinneren? dat is het

 

Is iemand waardig? is iemand volledig?

Is iemand in staat het zegel te verbreken en de boekrol te openen?

De Leeuw van Juda, Die het graf heeft overwonnen

Hij is de Wortel van David en het Lam dat stierf om de slaaf vrij te kopen

 

Is Hij waardig? is Hij waardig?

Om te ontvangen zegen en eer en heerlijkheid?

Is Hij daartoe waardig? dat is Hij

Waardig is het Lam

 

Heeft de Vader ons werkelijk lief? dat heeft Hij

Werkt de Geest door ons? dat doet Hij

En behoedt Jezus, onze Messias,

Voor eeuwig hen die Hij liefheeft? dat doet Hij

Wil onze God weer met ons wonen? dat wil Hij

 

Is iemand waardig? is iemand volledig?

Is iemand in staat om het zegel te verbreken en de boekrol te openen?

De Leeuw van Juda, Die het graf heeft overwonnen

Hij is de wortel van David en het Lam dat stierf om de slaaf vrij te kopen

 

Van elk volk en iedere stam, waardig

Iedere natie en iedere tong, waardig

Hij heeft ons een koninkrijk en priesters van God gemaakt

Om te heersen met de Zoon

 

Is Hij waardig? is Hij waardig om te ontvangen

Alle zegen en eer en heerlijkheid?

Is Hij waardig? is Hij waardig?

Is Hij daartoe waardig? dat is Hij

Is Hij waardig? is Hij waardig?

Dat is Hij, dat is Hij, dat is Hij

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Ga allemaal staan. Dan zeggen wij deze woorden zoals we wekelijks doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Op je doel af met je hart

door Bobby Schuller

Ik wil mijn preek vandaag richten tot jullie allemaal, jullie koppige ezels. Zijn jullie weleens koppig genoemd? Hier staat er eentje. Ik ben heel vaak door heel veel mensen koppig genoemd. De meesten houden van mij. Mijn familieleden. Ben je ooit een koppige ezel genoemd? Koppig in de vorm van vasthoudend? Dan wil ik je zeggen: Blijf koppig. Toen ik net met mijn bediening begon, kreeg ik te hore dat vasthoudendheid en koppigheid eigenlijk niet zo fraai is. Maar vandaag wil ik het hebben over koppig zijn voor het goede. Koppig voor het goede maar mild naar mensen toe. Het probleem is, en dat is wat ik gedaan heb en dat is wat veel mensen doen, die zo koppig zijn als ik. Je neemt het met je mee naar huis. Je wordt koppig tegenover de mensen die je liefhebt. In je vasthoudendheid aan je doel en je visie, kun je soms koppig worden jegens de mensen in je leven. Soms als mensen je proberen te bereiken trek je een stenen muur op om je heen. Of je bent ijskoud. Of misschien doe je ook wel zo tegen God. Ben je koppig tegen God. Of misschien ben je wel arrogant. Dat doe ik dan. Ik kan dingen niet loslaten en dan word ik arrogant. Of je blaast iets kleins op tot iets groots. Maar dat is niet zoals de Heer het wil. Dat is niet de manier van Jezus. Hij vraagt ons, koppig te zijn voor het goede. Vasthoudend voor het Koninkrijk Gods. Vasthoudend voor de visie, maar mild van hart tegenover de mensen die ons dierbaar zijn. Vriendelijk voor de mensen die ons dierbaar zijn. Zoals dr. King zei: Wees fier van geest en mild van hart. Wees fier van geest en mild van hart. Daar kom je ver mee in je leven. Ik denk dat dat is wat het betekent om het leven van een strijder te leiden in Bijbelse zin. Het betekent dat je een fiere geest en een mild hart hebt. Misschien denk je: Zo’n onverschrokken mens ben ik niet en kan ik niet zijn. Maar daar gaat het niet om. God kiest graag voor mensen als jij die soms een beetje koppig zijn. Dat is goed. Maar gebruik het ten goede en niet ten kwade. Ik wil je bemoedigen. Wat je ook doormaakt misschien sla je je er moedig doorheen. Koester die volhardendheid. Hou dat doorzettingsvermogen vast. Dat zal je ver brengen in je leven. Maar blijf beseffen dat je mild moet zijn jegens de mensen van wie je houdt. Zo was Paulus ook. Als ik Filippenzen lees, ik sla het even op. Dit is onze tekst voor vandaag. Paulus was van oorsprong een Farizeeër die een hoop christenen heeft opgepakt en waarschijnlijk vermoord in zijn koppigheid voor God. Maar hij zat ernaast. En God bracht een ommekeer teweeg en toen werd hij die grote man van God. Hij schreef het grootste deel van het Nieuwe Testament. Hij was overduidelijk een kracht ten goede voor het Koninkrijk Gods en grotendeels bepalend voor onze geloofsovertuiging. Hij schrijft over hoe hij als Christus wil zijn en over zijn oude leven, waarin hij zoveel slechts heeft gedaan en ook veel goeds, maar dat stelt allemaal niets meer voor vanwege datgene wat Christus voor hem heeft gedaan. Hij is gedreven om heidenen tot geloof te brengen. En dan schrijft hij in Filippenzen 12: Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Maar één ding doe ik: Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: De prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Blijf jagen, zegt Paulus hier. Jaag naar het doel. Verlies het doel niet uit het oog. Wees koppig voor het doel. Wees vasthoudend. Wees als Paulus maar vergeet nooit wat Paulus ook schreef, in 1 Korinthe 13: Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken. Wij kunnen zeggen: Al zou ik de grootste kerk ter wereld bouwen als ik de meest geestelijke mens zou zijn die je ooit ontmoet had als ik met mijn reusachtige bedrijf miljoenen zou verdienen of een enorme bediening waarmee ik miljoenen zou bereiken wat je doel ook is, waar je vastberaden op af koerst maar de liefde niet hebt, is dat allemaal niets waard. Als wij koppig blijven jegens een visie of een doel maar mild voor mensen, hebben wij mensen om ons heen bij de finishlijn die met ons zullen vieren als we die passeren. En dat is het allemaal waard. Daar doen wij het voor. Paulus was zo iemand. En Jozef was zo iemand. Jozef was een geduchte strijder, die veel heeft moeten doorstaan. Hij moest de gevangenis doorstaan, slavernij, het verraad van zijn broers. Hij was een jonge, gezonde man en had te maken met een mooie vrouw die met hem naar bed wilde de vrouw van zijn meester Potifar, maar daar vluchtte hij voor weg. Hij was vasthoudend en sterk, maar uiteindelijk was hij ook soft. Zijn broers hadden hem verraden en probeerden hem te doden wat aan hem wilden verdienen en hem als slaaf verkochten die vergeeft hij. Hij had een fiere geest, maar een mild hart. Jezus is zo koppig als een ezel, hè? Je ziet Hem bij de Farizeeërs, je ziet Hem in de tempel met de Kanaänitische. Jezus wil vertrekken. Hij is in een huis en buiten staat een vrouw die zegt: Heer, genees mijn dochter. Zij zijn binnen en zij zegt: Genees mijn dochter. Hij gaat naar buiten en zegt: Ik ben naar de verloren schapen van Israël gezonden En zij smeekt Hem. Ze laat zich op haar handen en knieën vallen. En Hij zegt: Het is niet goed om het brood van kinderen voor de honden te gooien. Dat is nogal een belediging. Het is ook niks voor Jezus. Het is een andere preek, maar het is heel rabbijns om dat te doen. Hij houdt van haar. Dit is een spelletje. Maar zij zegt: Zelfs de honden eten de kruimels van de tafel van de kinderen. Dan zegt Hij: Mijn kind, niemand in Israël heeft een groter geloof dan dit. Hij is onder de indruk van haar geloof en geneest haar dochter. Hij is koppig, maar ook mild. Overal waar Hij gaat, geneest Hij, heeft Hij zijn vijanden lief, heeft Hij de vreemdeling lief, zit Hij aan tafel met zondaars. Ik vind het prachtig zoals hij melaatsen geneest in meerdere verhalen. In het Judaïsme mag je een melaatse niet aanraken. Als je ze wilt aanraken, moeten ze schoon zijn en daarvoor moeten ze naar een priester en die moet hun reinheid verifiëren en ze een certificaat geven. Als Jezus een melaatse ziet, die Hem vraagt hem te genezen staat er: Hij raakte de man aan. In één Bijbelvertaling staat dat Hij hem omhelsde. Hij raakte hem aan als een melaatse. Met andere woorden: Ik vind je niet smerig. Je melaatsheid schrikt mij niet af. Je bent voor mij geen paria. Ik heb je lief. Hij raakte hem aan zoals hij was. En genas hem toen. Zie je het medeleven? Hij raakt hem aan, geeft aan dat hij erbij hoort en dan wordt hij gered. Dat is het hart van God. Het milde hart. Laat ons zijn zoals Hij. Amen. Laat ons zijn zoals Jezus Christus waar wij vasthoudend zijn in wat ertoe doet maar een mild hart hebben voor hen die wij liefhebben. Daarmee wil ik jullie bemoedigen. In Openbaring staat een prachtig verhaal of liever, een beroemde profetie, tegen de kerk van Efeze. Dat was een ongelooflijke stad. Ik zal het voorlezen. Openbaring 2: Schrijf aan de gemeente Efeze: Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat U hen op de proef hebt gesteld die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. U hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond om Mijn Naam en u bent niet moe geworden. Maar dan komt er een ‘maar’. Het komt toch neer op een standje. Lees die hele regel maar eens. Je volhardt, je houdt vol je verdraagt geen slechtheid, je doorstaat moeilijkheden. Wat bedoelt hij daarmee? De kerk van Efeze is in de tijd van Paulus, 30 jaar eerder voorspoedig en succesvol. Efeze wordt het kroonjuweel van het Romeinse Rijk genoemd. Het is een schatrijke, prachtige en invloedrijke stad. In het centrum van Efeze staat de grote tempel van Artemis. Geschiedenisliefhebbers zien dat dit een van de 7 Wereldwonderen was. Dit gold als een van de zeven meest indrukwekkende plekken ter wereld. Het was een soort Vaticaan van de Artemiscultus. In die tempel wordt goud opgeslagen voor offerplechtigheden. Maar de kluis is zo groot dat ze ook goud gaan opslaan voor ondernemingen. Zo ontstaat daar al een soort bank, waar ze geld opslaan en uitlenen. Zo wordt de Artemistempel een soort Citibank. Chase. De Bank of America. Ze worden een gigantische kredietbank in Klein-Azië waardoor de stad volstroomt met kooplui en beleggingsbankiers. Het wordt een zakencentrum en zo wordt een stad van bakstenen een stad van marmer en de trots van Rome, een kroonjuweel. En in het hart van die economie zit de godin Artemis. In Handelingen 19 gaat het over Paulus die preekt waarbij heel veel mensen tot het geloof komen. Ze verlaten de tempel en de verering van Artemis en verzamelen zich rond Paulus. Er ontstaat een economische crisis omdat men zijn geld daar niet meer opslaat en geen afgodsbeelden meer koopt. Dan organiseert een afgodsbeeldenmaker een rel. Hij sleept Paulus en zijn vrienden naar het amfitheater. Het is er nog. Het wordt beschreven in Handelingen. Bijzonder, hè? De Oudheid bestaat nog. Ik zou jullie graag een keer meenemen naar het Israël en Turkije van nu. Maar goed, dit amfitheater is waar ze in Handelingen 19 heen werden gebracht. Het biedt plaats aan 25.000 mensen. Geweldig, hè? Ze moeten daar hebben gestaan. Ongelooflijk. Daar riepen ze luid en de spanning liep op. De kerk in Efeze verkeert doorlopend in een staat van spanning en vervolging. Ze lokken zelf geen gevechten uit maar de stad haat ze omdat de mensen uit de Artemistempel weglopen en zich tot de Heer bekeren. Als Johannes 30 jaar na dato de kerk in Efeze aanschrijft schrijft hij: Ik ken uw werken en uw volharding. En als Johannes dat schrijft, wordt het nog erger. Er is een keizer, Domitianus, die zichzelf als eerste tot god uitroept. Hij noemt zichzelf koning der koningen en heer der heren. Klinkt bekend, hè? Hij richt een enorm standbeeld op in Efeze wat dan het centrum van de Domitianusverering wordt. Dit kolossale beeld, dat nu in het museum van Efeze staat. Het is 9 meter hoog. Dat klinkt niet zo groot maar zo hoog is het plafond hier. Het stond op een sokkel en je kon het zien vanaf zee. Je zag het van overal en je moest er offers aan brengen. Dat deed iedereen. Kleine offers met wierook en zo maar de christenen niet. Daarop begon Domitianus mensen om te brengen. Hij ging mensen ombrengen. Iedereen die Efeze aandeed zonder een offer te brengen, werd gedood. Heel veel mensen werden aan de voet van dat beeld gedood. Gruwelijk, hè? Dat maakt Efeze zo’n 35 jaar mee. Als Paulus aan de Efeziërs schrijft, zegt hij…Iedereen heeft gehoord hoeveel u elkaar liefhebt. Hij zegt in Efeze 1, jullie houden zoveel van elkaar…Ik houd niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Zou dat niet een mooi commentaar op jullie kerk zijn? Stel je voor dat hij dat over Shepherd’s Grove zei. Wij zijn een kerk vol liefde en dat vind ik prachtig. Ze staan bekend om hun liefde, maar hier staat in Efeze: Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. U hebt moeilijkheden verdragen om Zijn Naam en u bent niet moe geworden. Maar Ik heb tegen u… Hebben wij daar de tekst van? U hebt uw eerste liefde verlaten. Vaak interpreteren wij dat als het verlaten van uw eerste liefde. Wij lezen dat als uw liefde voor God. De liefde voor God is belangrijk, maar dat wordt hier niet bedoeld. Uw eerste liefde betekent de liefde voor elkaar. Jullie zijn gestopt met elkaar lief te hebben. Jullie hebben volhard. Jullie hebben de dood verdragen. Jullie hebben moeilijkheden meegemaakt. Jullie hebben God nooit de rug toegekeerd en hebben volhard. Maar, in de woorden van Christus, jullie zijn gestopt met elkaar lief te hebben. Is dat niet wat er gebeurt? Als je aldoor strijdt voor iets en steeds harder probeert. Als je steeds harder knokt voor je doel kan het gebeuren dat iets in jou verkilt. Dat overkomt veel soldaten. Militairen die terugkeerden uit de Tweede Wereldoorlog. Misschien jij of je ouders. Misschien heb je je vader zien veranderen. Veel mensen ploeteren keihard in een bedrijf of een bediening maar iets verandert er van binnen en het wordt moeilijk, mild te blijven. Moeilijk om genadig te blijven, of vriendelijk. Misschien geldt dat voor jou. Misschien vecht je tegen iets. Misschien offer je je helemaal op voor iets om het te laten slagen. Misschien heb je een doorbraak nodig maar ik herinner je eraan, blijf fier en blijf sterk. Blijf strijden en geef niet op maar onthoud dat je mild blijft jegens de mensen die je dierbaar zijn. Wees mild voor de mensen die voor je bidden. Wees mild voor de mensen die je bellen en e-mailen en je bezoeken en je maaltijden brengen. Dat is jouw team. Dat is jouw familie. Dat zijn de mensen die van je houden. Zonder hen wordt alles betekenisloos. En ik vind, en ik spreek uit ervaring als je strijdt voor iets waar je om geeft, neem die strijd dan niet mee naar huis. Wees zacht, wees mild, wees vriendelijk voor je kinderen. Wees vriendelijk voor je wederhelft. Wees vriendelijk voor ze. Dat is wie je bent. God heeft je geen kil hart gegeven. God heeft je hart niet verhard. Dit is een herinnering voor de velen onder ons die vechten voor ons bedrijf of onze bediening omdat Covid een ravage heeft aangericht. Zeker als je in de horeca of in de podiumkunsten zit word je gemangeld. Velen van jullie moeten keihard knokken maar ik wil je bemoedigen. Geef niet op maar denk aan de mensen die achter je staan en voor je bidden. Wees mild voor ze. Blijf sterk en koppig. Koppig als in vasthoudend. Het is een superkracht. Wees vasthoudend voor het goede. Amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Feest van Kerst

26 december 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan