Home Elke Dag Kerst!

(Kerstgroet van Bobby en Hannah Schuller)

Hallo, onze Nederlandse Hour of Power-familie. Wij sturen jullie een bijzondere groet vanuit het zonnige Californië. Ons gebed voor jullie deze Kerst is dat jullie God aan het werk zien en ervaren. Niet alleen rondom je, maar ook in je eigen leven. Hij is aan het werk. Hij is een goed werk in jou begonnen en Hij zal dat afmaken. De wereld heeft mensen als jij nodig. Onthoud, kerkfamilie, dat niets onmogelijk is met God. Zijn geest leeft in jou en zijn licht schijnt door jou. Jij bent het licht van de wereld. Laat jouw licht deze Kerst schijnen. Je bent geliefd. Gezegend kerstfeest.

Samenzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning

Jubelend van vreugd’

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

We zijn zo blij dat jullie, waar je ook bent, met ons mee vieren. Wij wensen jou en je familie een fantastische dag toe. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U in ons leven doet. Wij vragen in Jezus’ naam om vrede en vreugde

in de harten en geesten van iedereen die aan deze dienst deelneemt. Dank U dat U het goede doet in onze levens. Wij vertrouwen ons aan U toe. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Koorzang – God Rest Ye Merry Gentlemen

God biedt u nu zijn vrede aan, weest blij en vreest niet meer

Want Christus, die ons zalig maakt kwam op de aarde neer

Wij waren vast in satans macht, Hij bracht daarin een keer

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost

De Vader zond Zijn eng’len heen tot herders in het veld

Zij brachten hun het blijde nieuws, zij hebben hun verteld

Geboren is in Bethlehem Gods Zoon, de sterke Held

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost

De herders hoorden het bericht, hoe God de mens bemint

En lieten toen hun kudde daar alleen in weer en wind

Zij haastten zich naar Bethlehem op weg naar ‘t Christuskind

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost

Komt, zingt voor Hem uw hoogste lied gij allen die hier zijt

Zingt liefdevol en eensgezind zingt in verbondenheid

Op ‘t heerlijk, heilig Christusfeest is Hij ons zo nabij

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost, vreugde en troost

O tijding van vreugde en troost

SchriftlezingJohannes 1:1-5, 14 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Johannes 1:1-5 en 14. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien een heerlijkheid als van de Eniggeboren van de Vader vol van genade en waarheid. Kerkfamilie, door Jezus woont Gods kracht en licht nu in jou.

Koorzang – Angels We Have Heard on High

Engelen door ‘t luchtruim zwevend

Zongen zo blij, zo wonderzacht

van de Heer van dood en leven

Die de vrede op aarde bracht

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

Herders waarom zo verheugd?

Welk groot wonder is geschied!

Wat is toch het blijde nieuws

Dat bezielt uw hemels lied?

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

Kom naar Bethlehems arme stal

Zie Gods Zoon daar rein en teer

Zie de Koning van ‘t heelal

Kom en kniel dan voor Hem neer

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

 

Solo – Hark! The Herald Angels Sing door Kevin Rose

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

Vreed´ op aarde ´t is vervuld, God verzoent der mensen schuld

Mengt u, volken in het koor dat weerklinkt de hemel door

Mensentong en eng’lenstem voor het kind van Bethlehem

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

Lof aan U Die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft

Gij Die ons geworden zijt taal en teken in de tijd

Al Uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf

Opdat w’ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn

Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer

Wij verheerlijken uw naam

Mengt u, volken in het koor dat weerklinkt de hemel door

Mensentong en eng’lenstem voor het kind van Bethlehem

Hoor, de eng’len zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer

Wij verheerlijken uw naam

 

Solo – Who Would Imagine a King door Preston Parker

Mama’s en papa’s geloven altijd

Dat hun kleine engeltjes heel bijzonder zijn

En dat je, als je groot bent, alles kunt worden

Maar wie kan zich voorstellen, koning te worden?

Een herder of een leraar is wat je kunt worden

Of misschien een visser die de zee bevaart

Of misschien een timmerman die dingen bouwt

Maar wie kan zich voorstellen, koning te worden?

Het was zo duidelijk toen de wijzen arriveerden

En de engelen uw naam zongen dat de wereld anders zou worden

Omdat U naar de aarde kwam en de hemel stond stil

Om dat te verkondigen op een dag sprak een engel zachtjes

Dat hij mij spoedig iets bijzonders zou brengen

En van alle prachtige geschenken die nog kwamen

Mama’s en papa’s hebben altijd geloofd

Dat hun kleine engeltjes heel bijzonder zijn

En dat je, als je later groot bent, alles kunt worden

Maar wie kan zich voorstellen wie kan zich voorstellen

Wie kan zich voorstellen, koning te worden?

Wie kan zich voorstellen, koning te worden?

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Elke dag Kerst

door Bobby Schuller

Vandaag praat ik over het idee dat Kerst voortdurend gebeurt. Het idee dat God, het levende Woord van God, vlees wordt en onder ons woont iets is dat altijd gebeurt en dat gebeurt in jou. Ik denk dat God wil dat je dat gewoon gelooft en daarnaar gaat handelen. Om te geloven dat Gods kracht en leven in jou woont. En om dat toe te passen in je leven en daarmee te laten zien dat je dat ook gelooft. Daar gaan wij het vandaag over hebben. Ik ben als voorganger vaak in Israël geweest als studie of rondreizen te maken en Bethlehem is altijd een bijzonder reisdoel. De geboorteplaats van Jezus. Ik herinner mij dat de eerste keer dat ik naar Israël ging in 1999 was. Ik had net mijn middelbareschooldiploma gehaald en ik was 18 jaar oud. Ik ging met mijn opa Schuller en een groep mensen van Hour of Power. Er gingen honderden mensen van over de hele wereld mee. En het was een bijzondere ervaring. Ik herinner mij dat wij wakker werden…Toen wij in Israël aankwamen, was het midden in de nacht dus wij gingen naar ons hotel en naar bed. Ik herinner mij dat ik bij zonsopgang wakker werd en die prachtige zonsopgang zag, dat licht dat boven de heuvels opkwam en het was het Meer van Galilea. Dit was het noordelijke deel van Israël en ik had zoiets van wauw, dat is het Meer van Galilea. Dat is de plaats waar Jezus over water liep. Dat is de plaats waar al die verbazingwekkende dingen gebeurden. Het was zo’n surrealistische ervaring. Een van die bijzondere plaatsen is natuurlijk Bethlehem. En zonder politiek commentaar te geven of zo, er is veel leed in Bethlehem. Het is moeilijk te begrijpen. De eerste keer dat ik naar Bethlehem ging, op de westoever van de Jordaan het gebied op de westoever onder Palestijns bestuur was het er tamelijk normaal. Ik geloof dat er een controlepost was, maar alles ging vrij vlot. Je reed gewoon naar binnen en je ging naar Bethlehem. Maar er volgden jaren van wat ze noemden, ik geloof twee wat men intifada’s noemde, waarin het een chaos was. Er waren allerlei verschillende groepen die er invloed op uitoefenden maar er waren regelmatig bomaanslagen en mensen die gedood en neergestoken werden en dan volgde Israëlische vergelding en het was gewoon chaos en een verschrikkelijke situatie. Toen wij later teruggingen naar Israël werd er een enorme muur gebouwd en die staat er nog steeds, geloof ik, rond de westelijke Jordaanoever. En die beteugelde het geweld maar tegelijkertijd zag je dat het leven van de mensen die daar woonden veel slechter werd. En een van de groepen die wij echt vergeten, zijn de Palestijnse christenen. Het is iets waar ik nooit erg bij stil had gestaan. Als ik aan dat deel van de wereld denk, denk ik aan moslims en Joden, toch? Je denkt aan het conflict tussen die twee religies maar je vergeet dat daar enkele van ‘s werelds oudste christenen wonen. Toen wij in Bethlehem waren, ontmoette ik iemand die duidelijk veel doormaakte. Het was een moeilijke tijd voor hem maar hij was zo vol vreugde en leven en hij probeerde mij uit te leggen en ik begrijp het niet helemaal. Daar kom ik zo op. Ik vroeg hem, ik zei: Als christen in Bethlehem moet Kerst hier wel een heel bijzondere tijd zijn. En hij zei: Dat is het. Er is dit en dat en al die ceremonies. En hij gaat verder: Maar laat mij je iets vertellen, Bobby.

Christus woont in jou

Hier in Bethlehem is het voor christenen elke dag Kerst. Het is elke dag Kerst. Toen ik dat hoorde, dacht ik dat hij dat ceremonieel bedoelde. Als je naar Santa’s Village in Big Bear gaat, is het elke dag Kerst met al die lichtjes zo. Dat is niet wat hij bedoelde. Hij had het over het idee dat Christus altijd in ons is. Dat de incarnatie, dat de belichaming van de geest van God altijd elke dag plaatsvindt. In de mannen, vrouwen en kinderen die daar zijn. Hij beweerde en ik weet niet of het zo is maar ik weet zeker dat het gedeeltelijk zo is dat zijn familie hun christelijke afkomst tweeduizend jaar terug kon voeren tot aan de discipelen. Wij vergeten het vaak, maar als wij aan het Midden-Oosten denken zien wij het vooral als islamitisch gebied maar de islam begon pas in de 6e eeuw. Plaatsen als Egypte en de Levant, waar Israël ligt, Jordanië, Syrië, Libanon dat waren enkele van de meest christelijke plaatsen ter wereld gedurende de eerste 500 jaar van de kerk. Er waren veel meer christenen in het Midden-Oosten dan in Europa in het begin van de eerste paar eeuwen van de kerk. Wist je dat? Dat vergeten wij dus en wij vergeten dat de christenen die er nog zijn hun afkomst ver terug kunnen traceren. Maar goed, dat vond ik gewoon interessant. Maar het idee dat Kerst elke dag plaatsvindt was iets dat deze man dierbaar was. Dat Christus in ons schijnt in moeilijke tijden. Kerst gebeurt inderdaad elke dag.

Je bent een nieuwe schepping

Misschien is vandaag voor jou Kerst maar wist je dat als je gelovig bent, gisteren Kerst was en morgen ook. Ik bedoel dat de geest van God op dit moment daadwerkelijk leeft en in jou woont. Als je je leven aan God hebt toevertrouwd heeft Hij jou een nieuwe schepping gemaakt. En mijn grootste hoop is dat iedereen die hoort wat ik vandaag zeg maar één ding gelooft en ernaar handelt: Dat Christus in jou woont. Hij ziet niet het slechtste in je, maar een nieuwe schepping. Hij ziet je verleden niet, Hij ziet je toekomst. En Hij is trots op je, voor jou en klaar om zijn wonderbaarlijke kracht in je leven te brengen. Vandaag wil ik je aanmoedigen om in geloof uit te stappen en dingen te gaan doen waarvan je dacht dat je ze niet kon. Wat is Kerst? Ik ga even doen alsof wij een stel Bijbelschoolstudenten zijn. Wat is Kerst theologisch gezien? Wat betekent het? Als ik op Fuller bij een klas systematische theologie zou zitten en ik zou een stel predikanten in spe vragen wat Kerst theologisch is luidde het antwoord waarschijnlijk dat ene gewichtige woord: incarnatie. Spreekt iemand hier Spaans? Weet je wat carne betekent? Heb je carne asada? Vlees. Het betekent vlees, of biefstuk. Incarnatie betekent dat het vlees werd. De vleeswording. Dit idee, de incarnatie dat de geest van God God die geest is en een kracht, een persoon werd. Dit is wat Johannes gebruikt en daar zullen wij beginnen. Johannes zegt: In het begin. Hoe klinkt dat? Die eerste drie woorden, in het begin, hoe klinkt dat? Het is Genesis, toch? De Thora. In het begin. Het is een scheppingsverhaal. Johannes zegt dus dat er een tweede scheppingsverhaal is waarvan ik ga getuigen. Sta daar eens bij stil. Dat de oude schepping is vernietigd door de zonde en dat er nu een nieuwe schepping is in Christus. In het begin was het Woord…Sorry ik ben een Bijbelfanaat. Dit is zo’n diepe…Dit woord ‘Woord’ is logos, of logós. En dat is het woord dat wij gebruiken voor wetenschap of kennis. Wanneer ik ‘biologie’ zeg dan zeg ik bio-logos, de wetenschap van het leven. Of als je Hannah-logie zegt, dan is dat de studie van Hannah.

Dat is mijn fulltimebaan. Altijd als je -logie aan iets toevoegt. Logos. De wetenschap of de kennis van iets, of de studie van iets. Dit is een heel Grieks en Joods idee dat dit Woord ergens daarbuiten was en het is God en het was God maar met Kerst werd het op een nieuwe manier werkelijkheid. In het begin was het Woord. Dit is trinitaire taal en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en dat leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Als je naar vers 14 gaat, staat er: Het Woord is vlees geworden. Dit woord is trouwens sarx. Wij komen er zo op terug. Maar, het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid van de Eniggeboren van de Vader vol van genade en waarheid. Wat betekent dat? Nu zegt één vertaling eigenlijk dat het woord vlees werd en bij ons in de buurt kwam wonen. Dat is eigenlijk een heel goede vertaling. Een andere, als je het letterlijk zou vertalen is: Het Woord werd vlees en sloeg zijn tent op in onze gemeenschap. Zoiets was het. Dus het is bijna alsof je een buurt had en het was er een chaos en al je buren hadden ruzie met elkaar, maar er was braakliggend land. En het Woord werd vlees en bouwde daar zijn huis en woonde er onder ons en zette de dingen recht in onze buurt. Dat is het evangelie. Kerst is dus theologisch gezien de incarnatie. Het is het idee dat dit zeer abstracte idee een zeer tastbare persoon onder ons werd. De Mensenzoon die in het boek Daniël werd voorspeld. Degene die de nieuwe Adam zou zijn, de nieuwe Mozes. Goed, de Bijbelschooltijd zit erop. Het is te veel, hè?

Je bent een levende tempel

Ik zeg eigenlijk dit: Toen Christus kwam, kwam Hij niet alleen om 33 jaar lang God onder ons te zijn maar om ons de mogelijkheid te geven om gered te worden en een levende tempel te zijn. Een vat vol levend water. God werd een menselijke gedaante. Het is niet raar om dat te zeggen. Het is een klassieke christelijke leer om te zeggen dat God zijn redding schenkt, door mens te worden. Is dat niet verbazingwekkend? Maar leven we zo? Geloven wij dat? Geloven wij dat overal waar ik ga de geest van God met mij meegaat? In leven en kracht en vriendelijkheid? En kalmte? En kracht en vertrouwen en vreugde? Als je dat niet gelooft, begin er dan in te geloven, mijn vriend. Als jij je leven aan Hem hebt toevertrouwd, is Hij in jou. Wauw, dat is indrukwekkend. Er is een oud verhaal en ik ben vergeten wie het verteld heeft maar een jongetje was bang. Hij huilde omdat er buiten onweer was en hij schreeuwde het uit. Zijn vader komt de kamer binnen en hij zegt: Pap, ik ben bang voor het onweer en de harde geluiden. En zijn vader zegt: Oké, oké, wij gaan samen bidden. Laten wij bidden. En dus bidt hij voor zijn zoon en hij heeft zoiets van: Voel je je nu beter? En zijn zoon zegt: Nee, niet echt. Hij zegt: Je zou je beter moeten voelen. God is hier. God is in deze kamer en God gaat je beschermen. En de zoon pakt de mouw van zijn vader vast en hij zegt: Ik wil een God met een vel. Is dat niet lief? Wat zegt de jongen? Ik heb liever jou, pap, dan God. Als volwassene kun je je daardoor gemakkelijk beledigd voelen. Maar als je naar een kind kijkt, is het volkomen logisch. Ik wil geen abstracte God, ik wil geen abstracte logos die daarbuiten zweeft. Geen filosofisch idee om me door de nacht heen te helpen. Ik wil mijn pa. Ik wil een God met een vel. En al wist hij het niet, wat dat jochie zei, was iets heel christelijks. God is er, en Hij is er en als we alleen zijn, is Hij bij ons. En wij kunnen Hem voelen in ons leven maar wij krijgen ook iets beters van God met een christelijke levensstijl wanneer wij via onze naaste ook de liefdevolle aanraking van een echtgenoot een ouder, een kind of een dierbare vriend ervaren wanneer wij de geest van God door hen ervaren. Op diezelfde manier ervaren anderen het als jij dat voor hen doet.

God met een vel

Wij hebben allemaal behoefte aan een God met een vel. Wij hebben allemaal behoefte aan een God met een vel. En daar gaat ons geloof over. Kerst gebeurt elke dag. Het gebeurt nu in jou en je hebt zoiets geweldigs te bieden aan de mensen die hier in de zaal zitten of naast je, of naast je in de kerkbank zitten. Ik wil een God met een vel en jij ook. Diep van binnen weten wij dat. De Bijbel noemt ons de eerstgeborene onder vele broeders en zusters. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat wij Hem in ons dragen. Wij dragen Zijn geest in ons zodat het is alsof Christus er op een bepaalde manier echt is. Er zijn twee woorden Het woord dat in deze tekst en elders werd gebruikt om het lichaam van Christus te beschrijven.

De Bijbelschrijvers gebruiken altijd een van de twee woorden en ze worden allebei gebruikt. Het ene is sarx en het andere is soma. Soma is als het ideale lichaam. Het lichaam van een god of een atleet. Maar sarx is iedereen. Ik hou van dat plaatje van de sarx-man. En het grappige is dat als de Heer het heeft over werken in ons wordt heel vaak dat woord sarx gebruikt. Je denkt dat God de soma-man kiest, maar God gebruikt graag de sarx-man. Weet je wat zo grappig is, als de meesten van ons bijna allemaal, in de spiegel kijken, zien wij niet de man rechts. Wij zien de man aan de linkerkant. Wij zien alle dingen die wij niet leuk vinden aan onszelf. En zelfs de man rechts, de man die op Thor lijkt gegarandeerd dat als hij in de spiegel kijkt hij alle dingen ziet die hij niet leuk vindt aan zichzelf. Alle dingen die hij niet leuk vindt. Dus als wij in de spiegel kijken en het Woord van God zegt dat de levensgeest en de kracht van God in mij zijn wij alle dingen zien die zeggen: Nee, dat is niet zo. Stop daarmee. God woont in jou. Luister, als je kinderen hebt, hou je waarschijnlijk van ze. Hopelijk wel. En soms stinken kinderen een beetje als ze uit de speeltuin komen. Soms zijn ze vergeten te douchen, of wat dan ook. Merk je wel eens iets van die dingen op? Misschien doe je een beetje om ze te helpen, maar kan het je wat schelen?

Nee. Je ziet je grootste schat, je kind. En de Heer zegt ons dat in onze eigen eenvoud als we dat kunnen zien bij onze eigen kinderen stel je dan voor dat God, die liefde is, als Hij ons ziet ons die dingen kwalijk neemt? Wij weten dat Hij dat niet alleen niet ziet maar Hij heeft ons volledig vergeven en tot een nieuwe schepping gemaakt. Dit alles om te zeggen dat je je niet moet fixeren op de dingen waarvan je denkt dat ze betekenen dat God je niet kan gebruiken. Laat die dingen los en treed vandaag in geloof naar voren en geloof dat God in mij woont. God is in mij. Ik ga handelen en me gedragen alsof Hij echt in mij is. Ook al heb ik fouten en gebreken gemaakt, God is in mij. Ik ga zo bidden, ik ga zo lopen, ik ga mijn geld zo uitgeven. Ik ga mensen behandelen zoals God ze zou behandelen. Ik ga op deze diepgaande manier leven en zo zal ik zijn. Je leven zal anders zijn. Velen van jullie zouden zeggen dat God mij letterlijk niet kan gebruiken vanwege mijn lichaam vanwege mijn leeftijd, of mijn geslacht, of omdat ik een of andere ziekte heb. Misschien heb je een beroerte gehad, of misschien vecht je tegen kanker of misschien kun je niet goed zien of horen en er zijn allerlei redenen die we kunnen gebruiken dat wij letterlijk van ons lichaam zeggen: Ik ben te jong, te oud, toch? Sommigen van jullie hebben gehoord dat God vrouwen niet gebruikt. God gebruikt graag vrouwen voor het evangelie. God gebruikt graag kinderen. God gebruikt graag allerlei soorten mensen om grote dingen voor Hem te doen. Dat is een van de gaafste dingen van Jezus. Dat Hij graag alle mensen uitkiest die je niet hoort uit te kiezen. Hij hecht niet aan dat soort dingen. Hij is voor je en niet tegen je. Zo ook een van mijn favoriete mannen aller tijden, Nick Vujicic. Nick werd geboren zonder armen en benen. Hij is iemand die een excuus zou kunnen maken over zijn lichaam en zeggen dat God iemand als hem niet kan gebruiken. En hij haalde een graad aan de universiteit. Hij trouwde met een prachtige vrouw. Een Hawaïaanse. Ze hebben een stel kinderen. En nog belangrijker, hij is zo gepassioneerd over het evangelie dat hij het evangelie aan een miljard mensen wereldwijd wil verkondigen. Tot nu toe heeft hij voor ruim 300 miljoen mensen persoonlijk gepredikt. In eigen persoon. En hij is 38. Het gaat hem waarschijnlijk lukken. Dat is verbazingwekkend. Dat alles om simpelweg te zeggen: Ik wil je aanmoedigen, mijn vriend om te beginnen met het geloven wat God in je leven kan doen en om vandaag te doen wat je gisteren dacht niet te kunnen doen.

 

Gebed

Dus daar vragen wij om, Heer. Dat bidden wij in Jezus’ naam. Wij vragen om een ware overtuiging in ons hart dat vandaag echt uw geest in ons kan werken. Nu al weet ik dat mensen vastlopen door schaamte. Dat mensen vastlopen door verkeerde dingen. Of mensen lopen vast door twijfel en angst. Verdwijn, bid ik in Jezus’ naam en geef ons kinderlijk vertrouwen dat U alles kunt doen in ons leven. Ik bid wel om uw kracht en wonder in ieders leven. Iedereen die mijn stem hoort die zijn noden bij U brengt bid ik dat ze op dit moment een aanraking van U zullen ervaren. Heer, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Willen jullie met ons opstaan?

 

Koorzang – Joy to the World

Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind

Als Redder van de aarde geeft Hij ons leven waarde

Dus hemel en aarde, zingt, dus hemel en aarde, zingt

Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt

Zijn koningschap zou eeuwig zijn rechtvaardig en vol kracht

Laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid ervaren

De liefde die Hij bracht, de liefde die Hij bracht

De liefde, de liefde die Hij bracht

Jubel het uit

Zegen

Vader, wij bidden in Jezus’ naam voor iedereen hier en ik bid dat de Heer u zal bewaren en behoeden.

Ik bid dat de Here zijn aangezicht over u zal doen lichten en u genadig zal zijn. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

(Bedankje van Bobby voor de nieuwe donateurs)

Dank dat je donateur bent geworden en deel bent van de Hour of Power-familie. Dankzij jouw steun kunnen wij nog jaren deze uitzendingen voortzetten. Samen verspreiden wij de boodschap van Gods onvoorwaardelijke liefde. Dank je wel. Houd altijd voor ogen dat God van je houdt en wij ook.

Elke Dag Kerst!

25 december 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan