Home Televisie De kerstliefde : God houdt van jou

(Kerstboodschap Bobby)

 

Fijne kerstdagen, vrienden. Helaas kan ik niet bij jullie in Holland zijn. Met velen van jullie ben ik bevriend. Het was een voorrecht jullie te ontmoeten in Israël, Turkije, Griekenland of op een van onze tournees door Nederland. Ik wou dat ik met jullie stroopwafels kon eten en kon zingen bij de open haard. Maar nu moet het zo, met een korte boodschap uit Garden Grove. Dit is een donker jaar ge-weest voor velen van ons. Hier in Amerika hebben we de rellen in Ferguson gehad met alle raciale spanningen en onrecht die we hier hebben. In Holland rouwen nog veel mensen over de  verschrik-kelijke ramp met de MH17. Sommigen van u hebben vrienden en dierbaren verloren. Iedereen is bezorgd over internationale ontwikkelingen zoals ISIS dat jongemannen rekruteert in Europa en Noord-Amerika. En in deze wereld met al die ellende ziekte, armoede, bedreigingen van de  gezond-heid zijn we vaak bezorgd, angstig, niet in staat blij te zijn met de feestdagen. We zijn down, bedrukt.

Maar ik wil jullie persoonlijk zeggen: Je kunt glimlachen, zonder zorgen over morgen. Jullie hebben een fantastische toekomst. Jij bent Gods plan, deze Kerst om hoop, vrede, vreugde en liefde te brengen in het leven van anderen. Deze Kerst kunt u afstappen op mensen die het zwaar hebben of die zich alleen voelen, en hen een warme hug geven met hen bidden of hen bemoedigen. God roept en kiest u, deze Kerst om het antwoord te zijn op iemands gebed. Je kunt een vrijgevig, vol, gelukkig leven leiden, wat er ook gebeurt, deze Kerst. Omdat je Jezus hebt en Hij kan je vervullen met zijn liefde en zijn vreugde. Vrienden, mede namens Hannah en de kinderen zeg ik: We houden van jullie, missen jullie en we wensen jullie een gezegende Kerst toe.

 

Opening

 

Een Amerikaanse tv-kerkdienst als de stem van positief christendom voor de wereld.

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we ons daarover verheugen. Welkom in Shepherd’s Grove. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Begroet de mensen om je heen in naam van de Heer:

God houdt van je en ik ook. Laten we tijdens het gebed onze handen ontvangend ophouden.

 

Gebed

 

Denk aan waarom we hier zijn. Heer, we ontvangen uw liefde, we ontvangen uw gave aan ons. Wij zijn gekomen in het vertrouwen dat U genoeg bent. Vul daarom, Heer, onze bekers met rivieren van levend water doe ze overstromen. Vul onze geestelijke magen met geestelijk voedsel opdat we nooit meer honger hebben. We hebben U lief en zijn hier tot eer van Jezus. In zijn naam bidden wij. Amen.

 

 

 

 

 

 

Koor – “O Come, All Ye Faithful”

 

Komt allen tezamen jubelend van vreugde komt nu, o komt nu naar Betlehem ziet nu de Vorst der Eng’len hier geboren komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden

Die Koning de hemelse eng’len riepen eens de herders weg van de kudde naar ’t schamel dak Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden die Koning het licht van de Vader licht van den beginne zien wij omsluierd

Verhuld in ’t vlees goddelijk Kind gewonden in de doeken komt, laten wij aanbidden komt, laten wij Aanbidden komt, laten wij aanbidden die Koning

 

Schriftlezing – 1 Johannes 4:7-12, 16

door Bill Bennett

 

U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar deze woorden uit 1 Johannes.

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop.

God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. God zegene deze lezing.

 

Koor – “Good Christians All, Rejoice”

 

Gij christenen, verhef uw stem en zing een lied tot eer van Hem Hij is onze lofzang waard, Jezus Christus kwam op aard rijk en arm zij knielen neer in een kribbe ligt de Heer Christus kwam op aard

Christus kwam op aard gij christenen, verhef uw stem en zing een lied tot eer van Hem Hij is onze Lofzang waard blijde tijding: Jezus Christus kwam op aard rijk en arm zij knielen neer in een kribbe ligt De Heer Christus kwam op aard Christus kwam op aard Christus kwam op aard gij christenen, verhef Uw stem en zing een lied ter eer van Hem de eeuwigheid voor ons bewaard daarom kwam Hij op aard

Hij opende de hemelpoort gezegend ieder die dit hoort kwam om ons te redden kwam om ons te Redden kwam om ons te redden Jezus kwam op aard vandaag vandaag

 

Interview – Mark Thallander

BS = Bobby Schuller en MT = Mark Thallander

 

Inleiding

 

Het is een eer Mark Thallander hier weer te mogen ontvangen. Mark is honderden keren uitgenodigd

om te spelen in kerken en andere instellingen in de VS. En dat is omdat hij een van de beste orga-nisten ter wereld is. Het is nu tien jaar geleden dat Mark een vreselijk auto-ongeluk had waarbij hij zijn linkerarm verloor. Terwijl hij naar de operatietafel werd gebracht, zei Mark tegen de chirurg: Laat me alstublieft mijn arm houden. Ik ben organist. Toen hij bijkwam na de operatie, nam zijn leven een nieuwe richting. In het hele land baden mensen voor hem. Hij heeft laten zien dat zijn handicap hem nieuwe mogelijk-heden biedt. Graag uw applaus voor onze vriend Mark Thallander.

 

Interview

 

BS       Dag Mark. Het is nu tien jaar geleden. En echt vieren doe je zoiets niet. Is het een moeilijke       dag voor je?

MT       Het is geen moeilijke dag, want het is een dag om erbij stil te staan hoe trouw God is geweest

en hoeveel Hij heeft bereikt via mij en het werk dat ik mag doen.

BS       Prachtig. Het is wel triest als iemand die zo begaafd is als jij zijn arm verliest. Dat eigenlijk         erger dan wanneer ik een arm zou verliezen. Het is je carrière. Je hebt eindeloos gestudeerd.

Het moet vreselijk zijn om mee te maken. Alleen muzikaal al moet je hebben geleden.

 

 

MT       Veel bidden heeft me geholpen. En vrienden hebben stukken voor rechterhand en pedalen        gecomponeerd. Pas hebben we een stuk voor twee organisten gedaan: Drie handen, vier    voeten. Gecomponeerd voor deze tiende gedenkdag.

BS       Fantastisch. Het is natuurlijk…Ik vind dat je zo vaak als mensen vertellen hoe ze dergelijke

tragedies te boven zijn gekomen doen ze dat vaak op zo een luchtige toon. Maar zo is het niet   geweest, hè? Er kijken en luisteren miljoenen mensen en velen gaan door net zo’n donkere

tunnel als jij tien jaar geleden. Hoe heeft denken vanuit mogelijkheden en de boodschap van      deze kerk je geholpen?

MT       Ik was getraind in denken vanuit mogelijkheden, door al die jaren hier. Carol Schuller Milner

had een been verloren. Toen hebben we erg met je familie meegeleefd en kwam ik veel te         weten over fantoompijn en dat je kunt bidden…

BS       Wat is fantoompijn?

MT       Als iemand een arm of been verliest kan hij of zij nog vreselijke pijn hebben op de plek waar      die arm of been zat. Het lijkt alsof je hersenen blijven zoeken naar die arm of dat been. Ik heb            elke dag last van fantoompijn, en soms is het bijna ondraaglijk. Vooral in mijn vingers. Soms      kan ik er bijna niet van slapen. Dus je voelt pijn in vingers die je niet meer hebt.

BS       Dat wist ik niet. Wat sleept je door die moeilijke tijden en die pijn heen? Hoe kom je er    doorheen?

MT       Alles wat ik in de Crystal Cathedral heb geleerd, breng ik dagelijks in praktijk. Ik kan het niet      alleen. Ik heb de hulp van God en andere mensen nodig. Je moet een sterk netwerk          opbouwen, van geloof, familie en vrienden en bijbelverzen uit je hoofd leren en liedteksten.        Dat komt allemaal terug en helpt je om door de moeilijke tijden heen te komen.

BS       Dank je wel, Mark. God zegene je. En je gaat nog voor ons spelen. Geweldig.

 

ORGAL SOLO – MARK THALLANDER – “Christmas Fantasia”

(filmpje)

Welkom in Rancho Capistrano. Hier kom ik als ik voedsel voor de ziel nodig heb. Hier denk ik na en bid en zoek ik Gods nabijheid. We zijn hier omdat hier iets is gebeurd. Ik bad en dacht na over Hour of Power en realiseerde me: Hour of Power kan nog veel groter worden dan we ooit hebben durven dromen. Als Hour of Power-predikant reis ik veel en ontmoet ik veel mensen. We reizen het land door,

we gaan naar Nederland, Australië, Hongkong. En overal hoor ik ongelofelijke verhalen van mensen die zeggen: Hour of Power heeft mijn leven veranderd. Mensen op het punt van zelfmoord, maar dankzij Hour of Power deden ze het niet. Mensen die een zaak begonnen, hun huwelijk redden, tot geloof kwamen of terugkeerden tot het geloof. Als ik zulke mensen ontmoet, hier of op reis, realiseer ik me dat sommige mensen wegzappen. Die zeggen: Dat kerkgedoe, dat Jezus-gedoe is echt niks voor mij. Maar er zijn vast ook mensen die denken: Wie weet kan Jezus wel iets voor mij betekenen. Ik zeg tot iedereen die kijkt, en sommigen doen dat al 20 of 30 jaar: Ik wil u aansteken met mijn enthousiasme. Er zijn mensen die altijd dachten dat het geloof niets voor hen was maar nu, dankzij dit programma, denken dat het verdieping geeft aan hun leven. En tegen iedereen die ons steunt en liefheeft en ons schrijft, zeg ik: Dank u wel. Heb geloof in de toekomst van Hour of Power. Want er staan geweldige dingen te gebeuren.

 

SOLO – J. MARK MCVEY – “Mary, Did You Know?

 

Maria, wist je wel dat jouw kleine kindje eens op het water zou lopen? Maria, wist je wel dat jouw Kleine kindje eens onze Redder zou zijn? wist je wel dat jouw kindje ons eens nieuw zou maken?

En dat het kind dat je ter wereld bracht eens ook jouw Verlosser zou zijn? Maria, wist je wel dat jouw Bbrengen? wist je wel dat jouw kindje ooit was waar eng’len gingen? en dat wanneer je je baby kust

Je het gezicht van God kust? Maria, wist je wel dat de blinden zullen zien en de doven zullen horen

En de doden zullen opstaan de verlamden zullen opspringen, de stommen spreken en de lof zullen Zingen van het Lam Maria, wist je wel dat jouw kleine kindje de Heer is van heel de schepping?

Wist je wel dat jouw kleine kindje ooit de volken zou regeren? wist je wel dat jouw kleine kindje het Hemelse, volmaakte Lam was? en dat het slapende kindje in je armen de grote de grote IK BEN is?

Maria, wist je dat? Maria, wist je dat?

 

 

 

Piano Solo – RICHARD RIVALE – “Winter Classics”

 

Preek – “The X-mas LOVE :God LOVES you

door Bobby Schuller

Goed gedaan, Richard. Ja, klapt u maar. Wat een pianist. Dank je wel voor alles wat je voor ons doet. We houden van je.

 

Met Kerst vieren we de verjaardag van Jezus. Soms vergeten we dat. Maar zo noemt mijn dochter Haven het: ‘Jesus’ birfday.’ Met een f in plaats van th, wat het nog schattiger maakt. De verjaardag van Jezus, zegt ze dus en ze ziet Kerst echt als het vieren van zijn verjaardag. Als ik vroeger wakker werd op mijn verjaardag was er een rood bord met in de rondte de tekst: ‘Jij bent speciaal vandaag.’

Mijn vader bakte bananenpannekoekjes. Wij kwamen naar beneden en als één van ons vieren jarig was kreeg hij bananenpannekoekjes op dat rode bord met die tekst. Bij een verjaardag gaat het om de waarde van een mensenleven, zonder dat het om verdienste gaat. Dat is anders dan bij andere vieringen. Meestal heeft het te doen met een eerbetoon, een prestatie, trofeeën, afstuderen, een taak volbrengen. Prima allemaal. Maar als tegenwicht in een wereld die de nadruk legt op efficiëntie en succes gaat het bij een verjaardag om een mens die telt, gewoon omdat hij geboren is. We zeggen eigenlijk: We zijn zo blij dat je geboren bent. Je bent belangrijk omdat je een mens bent en we houden van je zoals je bent. Matthew Barnett, oprichter van het Hope Center in Los Angeles organiseerde eens een verjaardagsfeestje voor een oude prostituee. Ze bakten een verjaardagstaart en er waren allerlei sloebers en daklozen bij, ex-gangleden, verslaafden. Ze zetten haar de taart voor en zongen

Happy Birthday en ze moest huilen. ‘Ik heb nog nooit een verjaardagstaart gehad’, zei ze. Niemand waardeerde haar om het simpele feit dat ze bestond. Een mooi uitgangspunt als we het hebben over liefde. Liefde kunnen we alleen begrijpen als we Gods liefde begrijpen. Dat is een liefde die niet ophoudt die niet verdiend is, die je niet kunt verwerven of kwijtraken. God is nooit begonnen van je te houden. Hij heeft altijd van je gehouden en blijft altijd van je houden. Wat je ook onderneemt, wat voor kwaad je ook doet je kunt Gods liefde niet kwijtraken. Die liefde is onverdiende gunst en aanbidding.

God giet zijn liefde in grote stromen over je uit. Daar wil ik het vandaag over hebben. Want als u niet begrijpt wat voor liefde God voor u koestert zult u niet van anderen kunnen houden zoals een discipel dat hoort te doen. Ik lees nogmaals uit 1 Johannes 4. Luister ernaar met wat ik net zei in gedachten.

Ik lees niet de hele tekst, want die is erg lang. 1 Johannes 4. ‘Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Denk aan uw eigen opvattingvan ‘christelijk’ en vergelijk dat met hoe deze tekst dat definieert. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Hij gaat verder: Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopen-baard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden opdat we door Hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. En dan ga ik door naar vers 16:

God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons  werkelijk-heid geworden en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. Eigenlijk zegt Johannes tot de kerk. Niet: God is  liefde-vol maar: God is liefde. Daarmee bedoelt hij, zoals hij hier uitlegt: Als iemand geen liefde heeft in zijn leven heeft hij God niet in zijn leven. Johannes wil vooral dit duidelijk maken: Het meest  kenmerkende

dat wat je tot christen maakt is dat je Gods liefde kent en dat je anderen liefhebt. Verderop zegt Johannes zelfs: Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Onlangs in Turkije hadden we een vertaler. Een aardige kerel, een moslim. We werden vrienden. Ik hield preken. Na afloop bespraken we die met een kop koffie. Hij zei: Ik heb nagedacht over het verschil tussen islam en christendom. Het grote verschil is denk ik dit: In de islam zeggen we: God is barmhartig. Maar jullie christenen zeggen: God is liefde. Dat is een enorm verschil, en dat zeg ik met alle respect voor mijn vriend. Het is een heel belangrijk punt dat God méér dan barmhartig is en ons waarlijk liefheeft. En daarom van ons verwacht dat wij ook van anderen houden. Henri Nouwen ziet het zo: Er is een eerste en een tweede liefde. Johannes zegt: God heeft ons het eerste liefgehad.

Gods eerste liefde is onverdiende, eeuwige liefde die zegt: Je bent niet wat je doet, wat je hebt of wat mensen over je zeggen. Je bent gewoon een kind van God. En al word je door het leven gelauwerd al vul je je kamer met trofeeën al verdien je bergen geld en steun je allerlei goede doelen God zal je er niet méér om liefhebben. En als je allerlei boosaardigs doet, een egoïstisch, losbandig leven leidt als je je naaste kwaad doet en je ouders teleurstelt of je collega’s, vrienden, kinderen of wie dan ook. Als je leven in duigen ligt en je alles kwijt bent, als je kapot zit en niets je ooit is gelukt dat zal Gods liefde voor je niet doen verminderen. Wat je ook doet God koestert werkelijk een intieme liefde voor je.

Het is amper te bevatten. Theologische weten we dat God het universum heeft geschapen. De eindeloze ruimte de zee van lege ruimte tussen de melkwegstelsels dat alles heeft God gemaakt.

Toch is Hij ook geïnteresseerd in mij, één van de zes miljard. We geloven dat Hij alles met een enkel

woord tot bestaan heeft geroepen maar denken dat het onmogelijk is dat Hij nu aan jou denkt. Maar Hij is nauw betrokken bij je leven heeft een doel voor je en houdt echt van je. En als we dat niet begrijpen kunnen we geen ware christenen zijn. Dat is eigenlijk de sleutel. De eerste liefde is Gods

onverdiende liefde. De tweede liefde is de affectie, het meeleven, bemoediging, een troostend gebaar,

broederlijke liefde zoals we in het dagelijks leven ervaren met vrienden of familie. Dat is een tweede liefde en dat is iets goeds. Maar we weten allemaal hoe beperkt die liefde is. We weten allemaal dat iedere liefdesbetrekking in ons leven een grens heeft. Als die wordt overschreden, is het uit met de liefde. Ik heb het eerder gezegd, maar denk eens aan je beste vriend of vriendin. Die pikt alles van me, zeg je. Maar je weet dat er een grens is, dat je zijn vriendschap kunt verliezen. En hoe zit het met je man of met je vrouw? We weten dat we ook zijn of haar liefde kunnen verliezen. En je kinderen? Zou je iets kunnen doen waardoor die niet meer van je houden? De liefde in ons leven, die zo belangrijk voor ons is de affectie, intimiteit en troost die we ontvangen van vrienden, familie, dierbaren,

we weten dat die broos is. Velen van ons zeggen: Ik voel Gods liefde niet. Ik wéét het wel, in mijn hoofd. Jij zegt het ook, Bobby, dat God van ons houdt. Maar eerlijk gezegd weet ik soms niet eens of God bestaat. Velen zeggen: Ik hoor wat je zegt maar het lééft niet voor me. Laat me iets zeggen over

liefde en intimiteit. Om te beginnen zijn dat twee verschillende dingen. Intimiteit vereist twee mensen,

liefde maar één. Ik vergelijk het met het verschil tussen radio en radiogolven. Stel dat ik hier een radio had. Deze ruimte wordt doorkruist door allerlei radiogolven. Vreemd hè? Gelukkig zien we ze niet. Als ze verschillend gekleurd waren zou je geen klap meer zien. Als je nu een radio aanzet kan je naar allerlei zenders luisteren. Naar praatradio, muziek, sport, nieuws, al naar gelang welke golflengte je kiest. Ik ben geen techneut, misschien zeg ik het niet goed. In elk geval komen er radiogolven door en die vangen we op door gewoon de radio aan te zetten. Met liefde in het algemeen, voor God of voor je naaste, is het net zo. Liefde is de radiogolf die we allemaal uitsturen door lief te hebben. Maar onze liefde wordt niet altijd ontvangen en wij ontvangen de liefde van anderen niet altijd. En Gods liefde, ik geloof dat velen van ons daarin leven. U wordt letterlijk gedrenkt in de radiogolven van Gods liefde.

Die wordt constant over je uitgegoten. Maar je ziet het niet, hoort het niet en voelt het niet omdat je niet goed hebt afgestemd. En voor een gelovige is het van het allergrootste belang op de juiste zender te komen. Want uit de speakers klinkt dan de muziek van het leven. Als je kunt putten uit die rivier van radiogolven van Gods liefde als je die ontvangt als een radio, hoor je ineens die muziek en verandert het ritme van je hele leven. Dan wordt alles anders. En die radio zie ik als intimiteit. Met je familie, vrienden of met God. We moeten een manier vinden om niet langer de liefde te negeren die God constant uitgiet over ons leven. Als u die radio aan kunt zetten en Gods liefde kunt ontvangen en die diepe leegte, die wanhoop in u kan laten vullen door Gods leven, liefde en goedheid begin je heel natuurlijk van je naaste te houden. Dat is heel typisch. Velen van u kennen het wel. Je blik verandert.

Als je naar mensen kijkt zie je nobelheid, waarde, eeuwige wezens, naar Gods evenbeeld geschapen

met een bestemming en een roeping. Gods liefde vinden is als het vinden van een schat in een veld.

Een arme man vindt een enorme schat en zegt: Ik hoef niet meer te werken voor geld. Als ik nog werk voor geld, is dat gewoon voor de lol. Gods liefde vinden is zeggen: M’n leven is zo vol van Gods goedheid dat ik geen bevestiging van mensen meer zoek. Het maakt me niet uit of ze om mijn grapjes lachen, goed vinden wat ik doe me aantrekkelijk vinden of wat dan ook. Er ligt een gigantische kracht

in het vinden van Gods liefde. Een kracht die je in staat stelt iedere scherpe afwijzing te verdragen bij wat je ook doet en die krenking te boven te komen. En God heeft je werkelijk lief. Laten we bidden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed

 

Ik bid dat uw Heilige Geest door het Kruis van Christus aan eenieder die dit hoort zal openbaren dat U uw kinderen liefheeft. En als liefhebbende Vader zult U ons die liefde nooit ontnemen. Laat ons wortelen in het besef dat er niks is wat we kunnen doen of denken dat ons van uw liefde zou  ver-wijderen. We vragen U, Heer…Help ons te leven in een intieme relatie met uw leven en goedheid.

Vader, we hebben U lief. Wij bidden dit in Jezus naam. Amen.

 

Koor – “Joy to the World”

 

Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind als Redder van de aarde geeft Hij het leven Waarde dus hemel en aarde, zingt dus hemel en aarde zingt dus hemel, hemel en aarde, zingt

Vreugde, vreugde, vreugde

 

Zegen

 

En dan nu de zegen.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon

en de Heilige Geest. Amen.

 

Christus, de Redder is geboren Christus, de Redder is geboren Christus, de Redder is geboren

Vandaag  is Christus geboren Vandaag Vandaag

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan