Home Dankzeggen als God nee zegt

 

Opening

 

Vanuit de Crystal Cathedral in Californië: Welkom bij Robert Schuller in Hour of Power dat al 37 jaar zijn positieve christelijke boodschap uitdraagt.

 

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

 

Welkomstwoord

Door R.H.Schuller en Sheila Schuller Coleman

 

Wauw. Goedemorgen. Wat een geweldige dag. Een prachtige dag.

 

 

Openingsgebed

Door .R.H.Schuller

 

En die danken we aan U, Heer. U heeft ons de moed gegeven de juiste beslissing te nemen: Gelovigen te worden en te blijven in dit heilige uur. Amen.

 

 

Samenzang – “Medley – Rejoice, the Lord is King

 

Verheug u, de Heer regeert aanbid uw Koning, Heer, verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem De eer verhef uw hart verhef uw stem, verheug, wees blij, verheerlijk Hem verheug u in zijn hoop de God van het heelal onze Verlosser, prijs zijn liefde bovenal verhef uw hart verhef uw stem, verheug, Wees blij, verheerlijk Hem zijn koninkrijk staat vast ’t is alles zijn gebied de macht van Jezus doet de Dood en hel teniet verhef uw hart verhef uw stem, verheug, wees blij, verheerlijk Hem.

 

Schriftlezing – Psalm 18

Door R.H.Schuller

 

U mag gaan zitten. U heeft een mooie dag uitgezocht om hier te komen. Elke zondagmorgen hier is geweldig. Maar vandaag hebben we hier een koor van wereldniveau uit Decorah, Iowa. Er komt veel goeds uit Iowa.

 

Luistert u naar het Woord van God. Uit Psalm 18. Ene David, een zeer vrome jood, schreef deze woorden. Hij was een dichter en heeft veel poëzie geschreven ondermeer een groot deel van de Psalmen. Hier zijn zijn woorden. Ik heb U lief o Heer, mijn sterkte, mijn rots, mijn vesting mijn bevrijder. God, mijn rots, bij U kan ik schuilen. Mijn schild, kracht die mij redt mijn burcht. Ik roep:Geloofd zij de Heer. Gods weg is volmaakt. Het Woord van de Heer is zuiver. Een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen. Wie anders is God dan de Heer, wie anders een rots dan onze God?

De God die mij met kracht omgordt leidt mij op een volmaakte weg. Hij geeft mij voeten snel als hinden doet mij op toppen van bergen staan. U was het schild dat mij redde. Uw rechterhand ondersteunde mij. Uw Woord maakte mij sterk. U baande de weg voor mijn voeten. Ik wankelde niet.

De Heer leeft. Geprezen zij mijn rots. Zo luidt het Woord van de Heer.

 

 

Koor / Gastkoor – LUTHER COLLEGE NORDIC KOOR “Praise to the Lord”

 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren komt Allen saam psalmzingt zijn heilige naam looft al wat ademt de Here lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren komt allen saam, psalmzingt zijn Heilige naam looft al wat ademt de Here looft al wat ademt de Here looft al wat ademt lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven Hij die u leidt, Zodat uw hart zich verblijdt looft al wat ademt de Here looft al wat ademt de Here looft, al wat ademt Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend lof zij de hemelse liefde die over ons regent Denkt elke dag aan wat zijn almacht vermag die u met liefde bejegent lof zij de Heer met de heerlijkste Naam van zijn namen christenen, loof Hem met Abrahams kinderen samen hart, wees gerust, Hij is Uw licht en uw lust alles wat ademt zegt: amen hart, wees gerust Hij is uw licht en uw lust alles wat Ademt zegt: amen hart, wees gerust halleluja.

 

 

SSC BEDANKT HET  LUTHER COLLEGE NORDIC KOOR

Bedankt, Luther College Nordic Koor onder leiding van Craig Arnold, een leerling van Donald Neuen.

 

Interview – Tom Osborne

SSC = Sheila Schuller Coleman en TO =Tom Osborne

 

 

Inleiding

 

Vandaag heb ik iemand te gast die velen van u wel kennen. Een levende legende: Tom Osborne. Hij heeft zoveel dingen gedaan in z’n leven. Hij was 25 jaar lang hoofdtrainer bij de Nebraska Corn Huskers. Vervolgens zat hij zes jaar in het Congres en nu is hij terug in Nebraska. Graag een hartelijk applaus voor Tom Osborne….

 

 

Interview

 

SSC     Tom heeft Beyond The Final Score geschreven. Een geweldig boek. Er worden zoveel   belangrijke onderwerpen in behandeld. Het aantal wedstrijden dat je als trainer hebt            gewonnen is iets om vreselijk trots op te zijn. Maar je hebt nog veel meer gedaan.

TO       Winnen is altijd aangenamer dan verliezen. Dat weet ik echt wel. Maar je wint ook meer als je    steengoeie spelers hebt. Die hadden we. Het klikte ook goed en de omstandigheden waren            optimaal. Daar heb ik veel geluk mee gehad. Ik ben er 36 jaar trainer geweest: 11 jaar als assistent, 25 jaar als hoofdtrainer. Ik bewaar er prachtige herinneringen aan.

SSC     Als je veel wint, wordt de druk groter. Men verwacht dat je blijft winnen. Wat gebeurt er als je     zo’n belangrijke wedstrijd verliest?

TO       Toen ik hoofdtrainer werd, was ik 35. M’n voorganger, Bob DeVaney, was twee keer      kampioen geworden en had de voorgaande drie jaar twee wedstrijden verloren. De lat lag     hoog. Maar hoe meer je wint, of hoe meer jouw aanpak wint des te meer verwacht men dat je        wint. Dat legt een grote druk op je. Trainers die ermee stoppen doen dat vooral vanwege de    druk, van zichzelf, van de media of van de fans. Maar wat ik me tenslotte realiseerde…Ik sprak    pas John Wooden, m’n mentor en vriend, ’n beroemd basketbaltrainer. We hadden het over             de vraag wat succes precies is. In wezen waren we het met elkaar eens: Succes is je optimaal             voorbereiden en maximaal je best doen met de middelen die je hebt. Wat de wedstrijdleiding     doet, of de vrije marktkrachten, heb je niet in de hand. Soms heb je zelfs dingen binnen je   eigen gezin niet in de hand. Maar je best doen kun je altijd. Dan heb je in wezen al succes.

SSC     Je bent terug in Nebraska. Je werkt nu aan de universiteit als hoofd sportzaken. Je traint           trainers. Mijn vier zoons waren allemaal erg met sport bezig. Toen ik uw ideeën over het trainersvak las dacht ik: Heel veel trainers zijn nog van die ouwe ijzervreters. Hun aanpak is          niet die van bemoedigen en opbouwen. Kun je daar iets over zeggen?

TO       Mensen denken vaak dat ’n trainer alleen maar kritiek geeft en soms mensen vernedert en        keihard aanpakt. Wie zo te werk gaat, heeft waarschijnlijk zelf zo’n trainer gehad. Als je echt      gedrag wilt veranderen en prestaties wilt verbeteren moet je iemand aanspreken op het     moment dat hij iets goed doet hem aanmoedigen en het gewenste gedrag versterken. Niet    altijd doorzeuren over wat fout gaat. We proberen heel positief te zijn en met resultaat. De     spelers voelden ook dat we om hen gaven als mensen. Dus of je nou nummer 1 was of nummer 4 we toonden interesse in je opleiding, je gezondheid, je familie. We wilden het beste       voor je. Op die manier wisten we een omgeving te creëren die het verlangen opriep om          geweldig te presteren en die leidde tot een prima teamgeest. Dat vond ik belangrijk. En we          moedigden de spelers ook aan in hun geloof. Je speelt niet alleen met je fysiek en je mentale kracht. Er is ook een morele kant. Hoe beter je je eigen verlangens kunt overstijgen en je kunt             opofferen des te beter kun je de mensen om je heen liefhebben, ook je tegenstanders. Veel       mensen beseffen niet dat haat en angst vlak naast elkaar liggen. We zeggen spelers nooit hun   tegenstanders te haten. We geven een schouderklop, helpen ze overeind terwijl we toch hard           spelen.Ik vond dat ook een belangrijk punt.

SSC     Je bent een inspirerend mens. Ik wil iedereen het boek aanrade ook de dames, die geen grote   sportfans zijn. Het is een geweldig boek over karakter, succes en leiderschap. Ik vond het            zeer inspirerend. Ik hoop en bid dat God je nog vele jaren zal blijven gebruiken. God zegene             je.

 

 

Koor / Gastkoor – LUTHER COLLEGE NORDIC KOOR – “How Great Are Thy Wonders”

 

Met vreugde in ons hart zingen wij tot U, o Heer zingend prijzen wij uw naam o Allerhoogste we zingen Van uw genade we zingen van uw goedheid we zingen dag en nacht van uw verheven waarheid wij Zingen met vreugde in ons hart tot U, o Heer wij zingen met vreugde van uw grote daden wij Verheerlijken uw naam en de wonderen van uw handen Heer, hoe groot hoe groot zijn uw wonderen?

Want de rechtvaardige zal gedijen als een palmboom hij zal opgroeien als een ceder een ceder van De Libanon en als hij oud wordt zal hij nog steeds gedijen gedijen en bloeien en getuigen van uw Liefdevolle goedheid wij zingen met vreugde in ons hart tot U, o Heer wij zingen lofzangen op uw Naam, o Allerhoogste wij zingen van uw genade en van uw grote wonderen wij zullen met vreugde tot U zingen onze Verlosser wij zingen tot U wij zingen tot U wij zingen tot U

 

 

Solo – KEVIN LeVAR – “You are Not Alone”

 

Toen ik het nieuws hoorde, dacht ik aan jou en hoe je je moest voelen en met een loodzwaar hart bad Ik: Vader, geef hen kracht vandaag ik weet dat de weg niet makkelijk zal zijn je zult hem nooit alleen Bewandelen wij beloven: wij staan aan je zij, miljoenen bidden voor je we laten je niet gaan tot jij zegt Dat het moet je moet weten dat je niet alleen bent we bidden voor je alsof je één van ons was we Weten niet wat je doormaakt maar onze liefde voor jou is echt als je maar weet dat je niet alleen bent Weet dat je niet alleen bent hoe moeilijk je weg ook is, God ziet je en geeft om je je bent niet alleen nu Kan je het nog moeilijk geloven maar op een dag zie je de zon weer schijnen je zult weer lachen ook Al heb je nu pijn en verscheurt verdriet je hart maar we willen dat je de liefde voelt die uit ons stroomt We hebben je zo lie je moet weten dat je niet alleen bent we bidden voor je alsof je één van ons was We weten niet wat je precies doormaakt. maar onze liefde voor jou is echt als je maar weet dat je niet Alleen bent weet dat je dat niet bent in tijden als deze moeten we op onze knieën vallen en bidden: Vader, ik heb behoefte aan genezing en vrede Jezus kan je genezen, hoe groot je verdriet ook is Hij Kan je pijn genezen, Hij neemt hem weg Je bent niet alleen toen ik het nieuws hoorde moest ik aan je Denken

 

R.H.Schuller bedankt Kevin LeVar

 

Wauw. Je hebt mij bemoedigd. God zegene je.

 

Koor – Medley– O For a Thousand Tongues to Sing”

 

O, had ik duizend tongen meer zij zongen alle mee de lofzang van mijn God en Heer die vreugde Geeft en vrêe Jezus, de naam die vrees verdrijft en droefheid wijken doet klinkt als muziek in ’t Luist’rend oor geeft vrede aan ’t bang gemoed

 

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn wat schenkt dat rust aan ’t volgzaam gemoed in Hem zal ik zalig, Zalig steeds zijn wedergeboren door Jezus’ bloed dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijn Heiland, Jezus is mijn dit is mijn vreugde, altijd te zijn in mijn Heiland, Jezus is mijn

 

Heilig, heilig, heilig Here God almachtig vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd heilig, heilig, Heilig liefdevol en machtig drievuldig God die één in wezen zijt

 

Introductie gastdominee door R.H.Schuller

 

Velen van u herinneren zich Dan Chun wel. Het thema van zijn preek van vandaag daar ben ik jaloers op. Ik wou dat ik het had bedacht: ‘Dankzeggen als God nee zegt.’ Graag uw applaus.

 

Preek – “Giving Thanks When God Says No”

Door Dan Chun

 

Aloha. Pam en ik vinden het een grote eer hier bij de Schullers en bij u te zijn. Uw broeders en zusters van de presbyteriaanse gemeente van Honolulu. Ik wil het vandaag met u hebben over de vraag: Hoe kunnen we Gods wil werkelijk kennen en doen? U weet het misschien niet, maar in de hele Bijbel zijn maar twee verzen die zeggen: ‘Dit is de wil van God.’ De hele Bijbel gaat over Gods wil maar alleen die twee verzen zeggen het met zo’n stelligheid dat ze overkomen als ’n duidelijke regel. Beide staan in het Nieuwe Testament. Het eerste vers staat in 1 Thessalonicenzen en luidt als volgt: ‘Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: Dat u zich onthoudt van ontucht.’ Dat houdt in dat seks thuishoort

binnen de context van het huwelijk. En ‘geen ontucht’ betekent: geen seks buiten het huwelijk. Dat is Gods wil. Velen van u zullen opgelucht zijn dat ik het daar nu niet over ga hebben. Heeft u moeite met dit vers maakt u dan een afspraak met een van de andere predikanten hier. De tekst van vanmorgen is deze: ‘Dank God onder alle omstandigheden want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’ Als de Bijbel zegt: Dit is de wil van God, betekent dat ook: Dit is de wil van God. Ook in het oorspronkelijke Grieks staat er onomwonden: Dit is de wil van God. Als de Bijbel ’t zo duidelijk zegt, kunnen we het zien als een dagelijks gebod. ‘Dank God onder alle omstandigheden.’ De meesten van ons hebben geen moeite met ‘dank God.’ Het is goed om God te danken maar zijn we ons wel bewust van onze zegeningen? Op Hawaii vinden we het heel normaal dat we heerlijk eten hebben, prachtige zonsop- en ondergangen, schone lucht, schoon water. We hebben allemaal wel iets

om dankbaar voor te zijn. Vrienden, een goede gezondheid, een opleiding, een inspirerende mentor of coach. Maar dankbaar zijn voor grote en kleine dingen kan een opgave zijn. Het is moeilijk om je gedeprimeerd te voelen als je dankbaarheid voelt. Een kenmerk van depressie is dat je het vermogen om dankbaar te zijn verliest. Dat vergeten we. Onze geest ontwikkelt een onvermogen tot dankbaarheid. Een gezond mens hoort elke dag in staat te zijn om bladzijden vol te schrijven met dingen om dankbaar voor te zijn. Dankzeggen verheft ons in essentie boven egoïsme en brengt ons tot verwondering over alle zegeningen van God en anderen.

 

Maar daar wil ik het vandaag niet speciaal over hebben. Ik wil dieper dit bijbelvers induiken, voorbij dat ‘dank God’ en inzoemen op het vierde woord. Want daar beginnen de moeilijkheden. Dat vierde woord, dat is wat ons in geloofsproblemen brengt. En dat vierde woord is: ‘alle’. Het vers luidt: ‘Dank God onder alle omstandigheden want dat is wat Hij van u verlangt.’ Dat woord ‘alle’ kan slaan op wanhoop, nalatigheid, of hoop. Natuurlijk is het moeilijk God onder alle omstandigheden dankbaar te zijn. Als God ‘ja’ zegt, vinden we dat vaak vanzelfsprekend. Als God ‘nee’ zegt, kunnen we boos en opstandig zijn. Alsof we rechten hebben tegenover God. Ik leg het uit aan de hand van de tv-serie Touched by an Angel. De aflevering Jones versus God ging over het stadje Clarion County. Er was een lange periode zonder regen. De boeren leden onder de droogte. Anders dan hier, waar het onlangs vreselijk heeft geregend. Maar hier heerste droogte. Ze baden tot God om regen te sturen. Toen die uitbleef, besloot boer Justinian Jones God voor de rechter te slepen. In de hemel hoort God

van dat proces tegen Hem en Hij stuurt twee engelen naar de aarde om Hem te vertegenwoordigen.

De ene is Tess, die de gedaante heeft van een zwarte advocaat. De andere is Monica, die in de getuigenbank verschijnt als een engel met een Iers accent.Justinian Jones besluit om persoonlijk het woord te voeren als aanklager. De vragen die Justinian Jones op Monica afvuurt zouden wij ook kunnen stellen als we het moeilijk vinden God te danken onder alle omstandigheden. Misschien heeft u niet te kampen met droogte, maar met ongenoegen dat God geen ‘ja’ heeft gezegd op uw gebeden.

Luistert u naar deze dialoog. U bent hier met een reden. Justinian Jones, de aanklager ondervraagt Monica, die in de getuigenbank zit. Jones vraagt: ‘Waarom heeft God deze droogte gezonden?’ Kunt u dat uitleggen? De engel Monica antwoordt: Er zijn altijd overstromingen, aardbevingen, droogte, sterfgevallen elke dag weer. Dat wil niet zeggen dat God niet goed is, want dat is Hij wel. Goed? Maar Hij heeft Clarion County opzettelijk regen onthouden. Hij heeft opzettelijk misère over ons gebracht. Dan zegt Monica: Hou op God te veroordelen. U zou Hem moeten prijzen. Toen het wel regende, dankte u God toen? Nee, goede oogsten dankte u aan genetisch verbeterd zaad, zei u. Een ander zegt: Het komt door de goeie kunstmest die ik verkoop. Als het goed gaat, zegt iedereen: Dankzij mij.

Maar als het misgaat, wie krijgt dan de schuld? God? Jones zegt: Luister nou eens. Dit zijn geen goede tijden, maar tijden van nood. U bent blijkbaar een boodschapper van God. Wat is de boodschap? ‘God heeft u lief,’ antwoordt Monica. Waarom stuurt Hij ons dan deze droogte? zegt Jones. Is het misschien een les die we moeten leren? Is dat niet een beetje harde les? U weet het niet. U leeft in zalige onwetendheid, maar daar schieten we niks mee op. ´Gods wegen zijn ondoorgrondelijk´? Deze mensen lijden. Ze willen iets zinnigs horen. Waarom stuurt God ons deze droogte? En dan volgt er een reclameblok en ik vertel lekker niet hoe het verder gaat. Geintje.

 

In de volgende scène heeft engel Monica overlegd met God en zegt tegen boer Jones: U heeft gebeden om regen. God heeft uw gebed beantwoord. Het antwoord is: nee. Jones weet niet wat hij hoort. Nee? Zegt God nee? En op zachte toon antwoordt Monica: Toen Clarion County bad wie heeft toen gevraagd: God, wat kan ik hier aan doen? Heeft iemand God om leiding gevraagd? Of heeft u alleen maar om regen gevraagd? God heeft de droogte toegestaan, maar u was verantwoordelijk voor uw geloof. God heeft uw gebed om regen beantwoord en nee gezegd. Maar er zijn zoveel dingen die Hij u wil geven als jullie maar bereid zijn erom te vragen. Sommigen van ons hier herkennen zich misschien in die vragen van boer Jones. Vervang ´droogte´ maar door ´ziekte´ of ´pijn´ die God laat voortbestaan. Wij kunnen ook vervuld raken van een soortgelijke woede tegenover God. We willen dolgraag dat Hij ja zegt op al onze gebeden. Maar hoe kunnen we dankbaar zijn voor alle dingen als het antwoord nee is? Hoe accepteren we een ´nee´ van God? Ik weet hoe het voelt. Ik heb ook wel eens ´nee´ te horen gekregen van God. ´Nee Dan, je moeder gaat sterven.´ ´Nee Dan, je kunt je eerste huwelijk niet meer redden.´ ´Nee Dan, Ik kan je geen makkelijker leven beloven. Hoe kunnen we dan dankbaar zijn voor alle dingen? Hoe kunnen we dankbaar zijn als God nee zegt? Ik kan dankbaar zijn als ik voor ogen houd dat God ons echt liefheeft. dat Hij het beste voor ons wil en een plan heeft voor ons leven. In het boek Jeremia staat: ‘Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer.

Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ Hij vertelt niet wat zijn plan is, maar Hij heeft een plan. Z´n bouwplan voor mijn leven is misschien te ingewikkeld voor mij. Maar Hij heeft een plan voor mijn leven. Zijn aanpak is niet de onze. Maar als ik uit een diep gat van vragen en neerslachtigheid wil klimmen dan moet ik eerst erkennen dat God een plan voor me heeft. Niet om me te laten lijde maar om me een hoopvolle toekomst te schenken. Het is dezelfde God die toestond dat Jozef werd ontvoerd en verkocht en 13 jaar als slaaf moest leven. Later werd hij de nummer twee van Egypte waardoor hij zijn familie kon redden van een droogteperiode. Tijdens die droogte maakte God plannen om Jozef en z´n hele familie te redden en met zegeningen te overladen.

We moeten geloven dat God niets kwaads met ons voorheeft.

 

 

De Bijbel zegt dat we Gods kinderen zijn. Gods erfgenamen, mits we lijden. Lijden? Lijden hoort bij dit leven vooral bij een leven zonder Jezus.Maar zonder pijn ontwikkelen onze spieren zich niet. Zonder pijn geen geboorte en geen dankbaarheid. Als iemand beweert dat wie Jezus volgt geen pijn zal hebben dan probeert hij u iets op de mouw te spelden. Om God te begrijpen, moeten we inzien dat het niet allemaal om ons gaat. God gaat over het personeelsbeleid en het management. Wij zitten gewoon

op de verkoopafdeling. We zouden elke dag moeten beginnen met tegen ons spiegelbeeld te zeggen:

Ík ben niet de Messias. Ik heb het niet voor het zeggen.´ Als we ons afvragen waarom God niet al onze gebeden verhoort zouden we ons juist moeten richten op de zegeningen die Hij ons geeft. Zegeningen die Hij al in het begin der tijden heeft gepland. En God kan het kwaad gebruiken om goed te doen. Als God nee zegt, blijf dan niet doorgaan over dat nee, of over het waarom ervan. Vraag Hem: Wat zullen we doen nu zijn ´nee´ echt een ´nee´ is? God belooft niet dat Hij altijd onze pijn zal wegnemen. Maar Hij belooft wel ons hoop en kracht te geven in onze pijn. Soms zegt God nee omdat Hij straks een ja voor ons in petto heeft dat voorafgegaan moet worden door een nee. Zakenmensen zien dat zo vaak: Een deur valt dicht maar door te zoeken naar betere opties, volgt later een beter ´ja´.

Pete Carroll, football-trainer aan de University of California laat zien hoe een nee verandert in een geweldig ja. Ik heb gestudeerd aan de University of California. Kent u het verhaal van trainer Pete Carroll? Hij was ontslagen bij de New York Jets en bij de Boston Patriots. God had nee gezegd, en Pete voelde zich een loser. Hij was de vierde keus als nieuwe trainer  van het University of California

football-team Maar daar kwam hij volledig tot bloei.USC won twee landskampioenschappen. Pete Carroll werd gelauwerd. Zijn winstpercentage was het één na hoogste ooit gehaald in universiteits-football. Hij behoorde ook tot de best betaalde trainers in die branche. Hij accepteerde een nee en kreeg later een groots ja te horen. Hij wordt nu de nieuwe coach van de Seattle Seahawks. We zullen zien hoe hij het daar doet. Ik was vroeger predikant voor alleenstaanden. M’n leermeester was Jim Smoke, de eerste alleenstaandenpredikant in ’t land. In die tijd moesten we nog een hele aanpak ontwikkelen. Als iemand het had uitgemaakt met z´n vriend of vriendin of als ik zei dat ik dacht dat ze met de verkeerde verkering hadden dan kwamen natuurlijk de tranen. Ik vind de liefde van m´n leven nooit, zeiden ze wanhopig. Ze wilden geen nee horen, maar later kwamen ze dan de ware tegen en dan bedankten ze me dat ik eerder keihard nee had gezegd. Want daardoor was een onvoorzien ja

mogelijk geworden. Als wij bitter worden over de nee´s in ons leven zal ons leven er nooit beter op worden. Bitterheid is een zelfaangebrachte wond. Het is: Je eigen gif kiezen en hopen dat God of anderen sterven. Maak eens een lijst van alles waarvoor u dankbaar zou moeten zijn. Dat moet een lange lijst zijn. Wees niet als die negen melaatsen.

 

In de Bijbel staat het verhaal van Jezus, die eens tien melaatsen genas. Slechts één van de tien bedankte Hem ervoor. Ongelofelijk toch? Als melaatse was je uitgestoten door de samenleving. Mensen gooiden stenen naar je. Vingers en tenen vielen af en je gezicht en lichaam waren overdekt met zweren. Je zou denken dat alle tien de melaatsen na hun genezing zouden zeggen: Prijs God, dank U, dat U mij genezen hebt. Maar slechts één zei er: Dank U. Negen waren meteen weg, blij over hun genezing en maar één viel aan Jezus´ voeten neer en zei: Dank U. Hij zei dank U toen God ja zei.

En we kunnen die andere negen veroordelen maar als we heel eerlijk zijn moeten we misschien zeggen dat ook wij God niet genoeg gedankt hebben voor al zijn zegeningen in ons leven. Vrienden, laat het een vreugdevol weekend zijn het begin van een nieuw hoofdstuk. Het leven is hard maar misschien begint er nu een leven van dankbaarheid. Ik besluit met wat Elma Cabigting zei een meisje dat steun ontvangt van onze kerk.Ze heeft een armoedige jeugd gehad op de Filippijnen. Wat ze in haar laatste brief schreef was buitengewoon want haar huis was verwoest door een overstroming. Ze schreef: Ik kreeg deze innerlijke openbaring: Als we vertrouwen op de Heer zal geen enkele gebeurtenis ooit nog tot bitterheid leiden. Wauw. Ik zeg het nog een keer. Ik kreeg deze innerlijke openbaring: Als we vertrouwen op de Heer zal geen enkele gebeurtenis ooit nog tot bitterheid leiden.

Laten we voortaan God danken als Hij ja zegt. Laten we voortaan de nee´s in ons leven accepteren en toch ons geloof bewaren. Laten we ons voortaan uitputten in dankbaarheid want we hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. Amen? Amen. God zegene u.

 

Samenzang – “Shout to the North”

 

Sta op, Kerk, in gebrokenheid zing weer liederen Hem gewijd van de God die ’t al regeert richt ons op, aan Hem de eer roep uit van noord naar zuid zing luid van oost naar west Jezus de Redder voor ons

Heer van hemel en aard roep uit van noord naar zuid zing luid van oost naar west Jezus de Redder Voor ons Heer van hemel en aard Heer van hemel en aard.

 

 

Zegen

 

De Here zegene u als u weggaat en als u thuiskomt. Als u slaapt en als u wakker bent. Als u werkt en als u vrij bent. Als u lacht en als u huilt. Totdat u komt te staan voor Jezus op die dag dat er voor u geen zonsopgang of -ondergang zal zijn maar alleen eeuwig licht en leven en liefde bij Christus.

Voor altijd. Amen.

 

 

Koor / Gastkoor – LUTHER COLLEGE NORDIC KOOR “Every Time I Feel the Spirit”

 

Telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik telkens als ik de Geest voel werken in mijn Hart, dan bid ik op de berg sprak mijn Heer uit zijn mond kwam vuur en rook ik keek rondom mij het Was zo mooi tot ik aan God vroeg of dat alles van mij was telkens als ik de Geest voel werken in mijn Hart, dan bid ik telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik de Jordaan is een koude Stroom hij koelt het lichaam, maar niet de ziel er rijdt maar één trein over dit spoor: van hier naar de Hemel en weer terug telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart, dan bid ik

Telkens als ik de Geest voel werken in mijn hart dan bid ik ja, dan bid ik

 

 

 

Dankzeggen als God nee zegt

25 april 2010 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan