Home Aards of hemels leven?!

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, nieuwe  bezoekers en kerkfamilie. Wat fijn om samen met jullie te zijn. Laat ons bidden.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U dat U ons in uw huis bijeenroept. Wij vragen u in Jezus’ Naam dat uw Heilige Geest ons diepgaand zal raken. Heer, ik vraag U dat U rechtstreeks tot de mensen spreekt. Heer, dat vragen wij U in Jezus’ Naam, amen.

 

Amen. Draai je nu om en schud de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “As the Hart, About to Falter”

‘T hijgend hert, der jacht ontkomen

Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot

Van de frisse waterstromen

Dan mijn ziel verlangt naar God

Ja, mijn ziel dorst naar de Heer

God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad’ren voor Uw ogen

In Uw huis Uw naam verhogen?

 

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?

Waartoe zijt g’ in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder

Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust

Want Gods goedheid zal uw druk

Eens verwiss’len in geluk

Hoop op God, sla ‘t oog naar boven

Want ik zal Zijn naam nog loven

 

Maar de Heer zal uitkomst geven

Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt

‘K zal in dit vertrouwen leven

En dat melden in mijn lied

‘K zal Zijn lof zelfs in de nacht

Zingen, daar ik Hem verwacht

En mijn hart, wat mij moog’ treffen

Tot de God mijns levens heffen

Amen.

 

SchriftlezingGenesis 25:27-34

door Hannah Schuller

 

Gaat u zitten. De geschriften van Mozes in Genesis 25:27. Toen die jongens groot werden, werd Ezau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jakob echter was een oprecht man, die in tenten woonde. Izak had Ezau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebekka daarentegen had Jakob lief. Eens had Jakob soep gekookt, toen Ezau uit het veld kwam en moe was. Toen zei Ezau tegen Jakob: Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar want ik ben moe. Toen zei Jakob: Verkoop mij dan eerst

je eerstgeboorterecht. Ezau zei: Zie, ik ga toch sterven; wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht?

Toen zei Jakob: Zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. Toen gaf Jakob Ezau brood, met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht. Kerkfamilie, wij proberen te wandelen naar de geest en niet naar ons vlees. Amen.

 

Koor“This is My Father’s World”

De wereld is van God en met een luist’rend oor

Hoor ik de klanken van muziek in harmonie de sferen door

 

De wereld is van God dit alles geeft mij rust

Want bergen, bomen, licht en zee schiep Hij met zijne hand

Amen.

 

Interview – Bruno Serato

BS = Bobby Schuller / Bruno = Bruno Serato

BS       Onze gast van vandaag is Bruno Serato, beroemde kok en restaurateur en filantroop en hij is eigenaar van het Anaheim Whitehouse Restaurant en oprichter van de Caterina’s Club. Velen

van u kennen dat fantastische restaurant. Hij is oprichter van de Caterina’s Club, die maaltijden aan arme kinderen verstrekt. Kijk maar.

 

(filmgragment)

Bruno   Ze zijn gek op mijn pasta. Met de pasta heb ik de macht om de oorlog tegen honger te winnen.

Ik heb geen raketten en wapens en dat soort dingen nodig. Ik win de oorlog met pasta. Wij gaan naar de maan en naar Mars, maar er lijden nog steeds mensen honger. Dat vind ik raar. Wij moeten voor onze eigen mensen zorgen eer wij ergens anders heen gaan. Dat is een belangrijke kwestie, niet alleen van dit land maar ook van andere. Ze zorgen voor een heleboel dingen, maar niet voor de belangrijkste: Onze kinderen.

 

BS       Prachtig. Ha Bruno. Goed om je te zien. Bruno Serato, ik denk dat je dat applaus te danken hebt aan het feit dat zoveel mensen hier die heerlijk pasta van je kennen. Maar ook weten de mensen hier wat je voor de kinderen uit de regio doet. Voor kinderen met honger. Dat vinden wij heel belangrijk, en God ook. En jij vindt dat ook belangrijk, hè?

Bruno   Ik denk dat dit is wat God van mij gevraagd heeft, op aarde te doen. Dat is mijn missie. Hij zet mij behoorlijk aan het werk, maar dat is wel in orde.

BS       Zeker weten.

Bruno   Kinderen gelukkig maken, is wat telt.

BS       Hoe ben je in de wereld van de horeca en gastvrijheid terecht gekomen?

Bruno   Ik woonde als 14-jarige in Verona, de stad van Romeo en Julia in Italië. Pa en ma runden een klein restaurantje. Ik was bordenwasser, ober, barman en ik hielp chef-kok ma.

BS       La mama.

Bruno   Mama Caterina, naar wie de stichting genoemd is. Want zij was de eerste die mij vertelde:

Geef de kinderen pasta.

BS       Gaaf. Het eten in White House is verrukkelijk. Jij hebt veel succes met je restaurants maar je wilde meer doen met je leven. Wanneer heb je de stichting opgericht en begon je met het voeden

van grote groepen kinderen?

Bruno   Op 18 april 2005 bezocht mijn moeder mij vanuit Italië. Het was koud in Europa. In Californië scheen de zon. Zij vond het hier heerlijk. Wij gingen ‘s middags om 4 uur naar een Boys Girls Club in Anaheim. De kindertjes daar aten chips. Allemaal heel normaal. De directeur zei, Bruno,

dit is waarschijnlijk hun avondeten. Waarom, vroeg ik. Wij hebben hier heel veel achtergestelde,

arme kinderen. Veel kinderen gaan straks naar huis, waar niemand voor ze kookt. Mama kan niet koken of heeft het geld er niet voor, of is er niet. Mijn moeder, die zeven kinderen heeft,

is dol op kinderen. Zij zei: Bruno, waarom geef jij die kinderen geen pasta? Dat waren de eerste kinderen, 14 jaar geleden, in één stad op één plek. Nu voeden wij 5000 kinderen per dag. Wij zitten in 30 steden in Orange County, op 90 locaties. Onlangs hebben we de 3-miljoenste

maaltijd voor kinderen gevierd.

BS       Fantastisch. Er gebeurt daar van alles, je helpt al die mensen. Maar is het dan niet gek dat jouw

restaurant, waar je zo dol op bent en dat al zo lang bestaat, een paar jaar geleden na kortsluiting is afgebrand?

Bruno   Mensen waren geschokt. Hoe kan dat Bruno overkomen die elke dag duizenden kinderen voedt? Maar overal ter wereld gebeuren ongelukken. Ik werkte tot middernacht in het restaurant.

Ik bereidde ons 30e jubileum voor. Ik ging naar huis en werd om 4 uur gebeld dat het restaurant in brand stond. Ik dacht eerst aan een grap. Ik reed terug naar het White House en zag alles in brand staan. Ik was er kapot van. Om te beginnen omdat 30 jaar liefdewerk in vlammen opging.

Maar ook had ik geen keuken meer voor de kinderen. En ik moest de volgende dag 50 à 60 medewerkers op straat zetten. Ik heb toen veel gehuild. Maar toen werd ik gebeld door bisschop

Vann van de Christ Cathedral. Hij had net het nieuws gehoord. Hij vroeg of ik een keuken nodig had. Dat klonk als een geschenk van God. Ja, zei ik. Vanaf morgen heb je je eigen keuken hier in de kathedraal, zei hij. Dank u wel, zei ik. Dat was geweldig want de volgende dag kookte ik weer voor de kinderen. Ik vergat helemaal dat het restaurant weg was want ik deed wat ik het liefste deed, pasta maken voor de kinderen. Wij hebben geen dag gemist. De volgende dag ging ik vrienden in de horeca bellen voor mijn personeel. Ik had niets meer, maar mijn personeel

moest ook gezinnen onderhouden. Wij vonden binnen 30 à 45 dagen werk voor iedereen.

BS       Fantastisch dat je je ook zo bekommert om je personeel. Is het niet ongelooflijk dat je zo’n tragedie meemaakt en toch kunt blijven doen waar je hart ligt? Je wendt de blik van jezelf af

en helpt kinderen. En hoe dat je door een crisis heen kan helpen. Dat is een les voor ons allemaal.

Bruno   Er is iets wat ik met je deel, nu wij hier in het huis van God zijn: De brandweerman die mij die middag in het restaurant binnenliet, zei: Zoek je nog iets speciaals? Alles is weg, zei ik. Vijfduizend verbrande voorwerpen. Maar er was één ding waar ik wel om gaf. Een rozenkrans die ik van paus Franciscus heb gekregen. Hij wilde ernaar zoeken, maar dat leek me onmogelijk. Zo’n klein kruisje. Maar na een paar minuten verscheen dat kruisje uit een enorme berg as. Ik wist dat dat een teken van God was. Ik moet doorgaan. Er gebeuren ergere dingen in het leven. Ik mag niet opgeven. Op dat moment besloot ik door te gaan.

BS       Wij zijn dankbaar dat we iemand als jij mogen kennen. Je hebt 3,5 miljoen maaltijden bereid. Wij gaan voor nog eens 350 miljoen. Dank je wel.

 

Koor – “Unclouded Day”

Ze vertellen me van een thuis ver voorbij de lucht

Ze vertellen me van een thuis ver weg

Ze vertellen me van een thuis waar geen stormen opsteken

Ze vertellen me over een onbewolkte dag

Ze vertellen me van een thuis waar geen stormen opsteken

Ze vertellen me over een onbewolkte dag

Ze vertellen me van een Koning in zijn pracht daar

Ze vertellen me dat mijn ogen zullen aanschouwen

Een troon die zo helder straalt als de zon

In de stad die van goud gemaakt is

O, het land van de onbewolkte dagen

Het land van de onbewolkte lucht

Ze vertellen me van een thuis waar geen stormen opsteken

Ze vertellen me over een onbewolkte dag

O, het land van de onbewolkte dagen

O, het land van de onbewolkte lucht

O, ze vertellen me van een thuis waar geen stormen opsteken

O, ze vertellen me over een onbewolkte dag

 

Introductie lied door Preston Parker

 

Verklaar je vrijheid. Zeg: Ik ben vrij. Prijs de Heer. Ik ben vrij. Amen.

 

Solo – Preston Parker – “Freedom Hymn”

 

Ik trek en duw, ga heen en weer, op zoek naar mezelf

Ik klop op een gesloten deur en probeer

Het alleen te redden, zonder uw hulp

Maar ik weet dat ik deze oorlog nooit win

Ik kan nooit vrij zijn zonder U, God

Nee, ik kan nooit mezelf zijn zonder U, God

Dit is het geluid van brekende ketenen

Dit is de slag van een veranderend hart

Dit is het lied van een vergeven ziel

 

Dit is mijn vrijheidshymne, dit is mijn vrijheidshymne,

Mijn vrijheidshymne, dit is mijn vrijheidshymne, mijn vrijheidshymne

 

Ik adem de lucht van de vrijheid in wetend dat mijn leven beter is

In uw handen het verleden ligt achter me

Nu leef ik en ik zal nooit achteromkijken

Ik zou nooit vrij kunnen zijn zonder U, God

U kent mijn verhaal

Ik kan nooit mezelf zijn zonder U

Dit is het geluid van brekende ketenen

Dit is de slag van een veranderend hart

Dit is een lied van een vergeven ziel

 

Dit is mijn vrijheidshymne dit is mijn vrijheidshymne,

Mijn vrijheidshymne, God, dit is mijn vrijheidshymne, mijn vrijheidshymne

 

Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is vrij

Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is vrij

Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is vrij,

Ik ben vrij, dit is het geluid van brekende ketenen

God heeft je horen roepen

Hij wil dat je uitkomt voor je geloof en je vrijheid

Wie slaaf was, zal ontvangen,

Wees een slaaf of ontvang je vrijheid

Een vergeven ziel is vrij, prijs de Heer. Ik ben vrij

Niet langer gebonden, geen ketenen meer

Mijn ziel komt tot rust, het is een zegen

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Vrienden, hou jullie handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Preek“ Aards of hemels leven?!”

door Bobby Schuller

Dank. Ga zitten. Wij komen allemaal op deze wereld met een belangrijke roeping. Ik geloof dat dat voor jullie geldt. Ik denk dat wij allemaal een zekere onrust in ons hebben omdat wij geloven dat wij iets bijzonders met ons leven moeten doen. Dat ons leven een doel dient, zin heeft, dat wij iets groots moeten verrichten. Ik geloof dat de beste manier om de grootsheid in je leven vrij te maken is, je leven te wijden aan het volgen van Jezus Christus en je leven op te dragen aan het proberen te zijn zoals hij.

Vandaag praten wij over hoe belangrijk het is, de grootheid in ons leven te realiseren door ons geboorterecht niet op te geven. Ons geboorterecht. Het is niet alleen een zegen, het is een dubbele zegen. Het is de kracht van God, het is het leven van het evangelie in je. Het is de hemel. Het is een heleboel dingen voor je. Wanneer wij beproevingen moeten doorstaan wanneer wij weigeren, de makkelijke weg te kiezen, wanneer wij besluiten om altijd het goede te doen zijn wij op weg naar de beloning van het geboorterecht. Een enorme dubbele portie. Dat is wat ik voor jullie wil en dat is wat de Heer vandaag voor jullie wil. Eén van de grootste bedreigingen daarvan in jullie en mijn leven is de onmiddellijke bevrediging waaraan zovelen van ons inmiddels gewend zijn. Om te beginnen, ik geloof sterk in uitgestelde bevrediging. Ik denk dat als je niet zo sterk in je schoenen staat het bijna altijd beter is om je te oefenen in uitgestelde bevrediging. Alleen al om je eraan te herinneren dat jij de baas bent en niet de chocoladecake. Jij bent de baas. Over wat het ook is waar je moeite mee hebt. Vertraagde bevrediging leert ons dat de beste dingen in het leven soms een offer vergen. Soms betekent het dat wij niet doen wat ons uitkomt maar dat wij doen wat ertoe doet. Wat belangrijk is. Ook al hebben wij er niet altijd direct baat bij. Wij leven in een cultuur van directe bevrediging, nietwaar? Echt waar. Het is een wonderbaarlijke tijd om in te leven. Denk aan alle fantastische dingen die je doorlopend heel goedkoop kunt krijgen. Iemand bedacht in de jaren ’80 dat mensen hun schoenen niet moeten hoeven aantrekken om pizza te eten. Hij bedacht de thuisbezorgservice. Of misschien was dat al in de jaren ’70. Wij beseffen niet meer hoe fantastisch het was om pizza’s thuisbezorgd te krijgen. Dat bracht een hele bedrijfstak op gang. Later bedacht iemand in een Chinees restaurant als mensen geen schoenen aantrekken voor een pizza, hoeft dat ook niet voor Chinees eten. Die begon ook aan huis te leveren en nu heb je allerlei traiteurs en bezorgdiensten. Je kunt altijd en overal eten krijgen. Ooit betaalde ik in het ziekenhuis 12 dollar en liet kip op de vijfde etage bezorgen voor mijn zoon Cohen. Ongelooflijk. Dat deed ik per telefoon. Weet je nog dat je vroeger naar een platenzaak ging om muziek te kopen? Dat doe je nu per telefoon. Amazon werkt aan een drone, Amazon Air, om nog sneller te bezorgen. Dezelfde dag is niet goed genoeg meer. Binnen het uur is wat wij willen. Straks landt je kookboek op je voordeurmat. Ongelooflijk. Dat zijn mooie dingen. Verbazingwekkende dingen. Maar als voorganger, als geestelijk leraar, als denker vraag ik mij af of er niet ook een negatieve kant aan zit. Of het niet ook slecht is dat wij altijd meteen kunnen krijgen wat wij willen. Stel je voor dat alles kunnen krijgen wanneer ik maar wil soms slecht voor mij is. Stel je voor dat het mij leert dat ik het belangrijkste ding ter wereld ben. Stel je voor dat het mijn relaties schaadt. Stel je voor dat het mijn blik op seks vervormt. En stel je voor wat het met onze gezondheid doet. Voor het eerst sinds een eeuw daalt de levensverwachting van mensen in plaats van te stijgen. En wat doet het met onze geest en onze psychologie? Er is nu weer een nieuw soort crisis, die anhedonie heet. Dat is iets anders dan depressie. Anhedonie is een klinische hersenaandoening waarbij mensen geen genot meer ervaren omdat hun hersenen overprikkeld zijn met harde muziek, felle video’s en constante videogames en zo dat veel jonge mensen geen emotie meer kunnen ervaren. Ik vraag mij als voorganger af of discipelschap betekend dat ik mijn kruis opneem en Jezus volg om het eeuwige leven te beërven. Dat is niet alleen naar de hemel gaan, dat is nú een fantastisch leven leiden. Dat is het leven waartoe ik was voorbestemd. Dat is leven in de volheid van het Koninkrijk Gods. Als de prijs daarvoor een smalle weg en je kruis dragen is wat leert onmiddellijke bevrediging mij dan? Wat leert onze cultuur mij dan? Laten wij er vandaag voor kiezen, niet ons geboorterecht op te geven. Dat wij het juiste doen, ook als het ons offers kost. Ook als wij offers moeten brengen, ook als het moeilijk is erkennen wij dat het Evangelie in ons leven, dat het Koninkrijk Gods dat de volheid van het eeuwige leven die ons beloofd is, ons geboorterecht dat wij die niet zullen verliezen.

Dat wij het zullen houden en alle dagen van ons leven zullen bewaken. Amen? En zelfs als wij de mist ingaan, gaan wij alles doen om het spoor terug te vinden. Sommigen van jullie zullen het gevoel hebben, nooit meer terug te kunnen. Maar weet dan dat wij ook, anders dan onze cultuur een vergevende en liefhebbende God dienen, Die altijd aan jouw kant staat. Je kunt altijd het spoor terugvinden naar waar je heen moet. Dat is het mooie van God. Hij is zo genadig. Dat brengt mij op het verhaal van vandaag.

Jakob en Ezau. Het verachten van je geboorterecht. Een grote schat verkwanselen omdat je in het moment leeft en niet in de toekomst. Omdat je alleen ziet wat je nu nodig hebt en niet wat je verliest. Dit komt uit Genesis 25:27-34. Dit is een verhaal uit de Bijbel. Rebekka is zwanger van een tweeling. Hebben jullie ooit iemand gezien die zwanger was van een tweeling? Ongelooflijk. Je denkt dat je eerder

een zwangere vrouw hebt gezien? Niet als je geen zwangere vrouw met een tweeling hebt gezien. Stel je een vrouw voor die dingen omstoot met haar buik. Ze is negen maanden zwanger van een tweeling en die tweeling vecht met elkaar in haar buik. Ze zegt hardop: Wat gebeurt daar? En dan zegt de Heer tegen haar: In jou leven twee naties, die nu al met elkaar strijden. En de jongste zal heersen over de oudere. Ze begrijpt dan nog niet wat dat betekent. Dat is het begin van een felle rivaliteit tussen broers.

Kennen jullie rivaliteit tussen broers en zussen? Ik heb vier zussen en een broer en ik ben dankbaar dat ik kan zeggen dat ik jegens geen van hen rivaliteit heb. Ze zijn best aardig. Hannah, jij kent ook geen rivaliteit uit jouw gezin. Wij zijn heel dankbaar, maar het komt vaak voor. Broer jegens broer, zus jegens zus, zus jegens broer, broer jegens zus. Dit is een heel mooi verhaal. Als Rebekka bevalt, verschijnt Ezau als eerste. En dat is een ontzettend harige baby. Kun je het je voorstellen? Dus die baby komt tevoorschijn met veel haar op zijn hoofd en misschien zelfs al een beetje haar op zijn rug. Maar die baby was dus zo harig dat het Hebreeuwse woord Ezau harig betekent. Hij is harig, laten wij hem harig noemen. Ze trekken de baby naar buiten en Jakob houdt Ezau vast aan zijn hiel. Moet je je voorstellen,

die arm die naar buiten steekt. Dan wordt Jakob geboren en Jakob betekent degene die de hiel grijpt.

Dus de ene is harig en de andere is degene die de hiel grijpt. Ongelooflijk. Dit zou hun relatie symboliseren. Jakob, die altijd probeert Ezau bij te houden en in te halen. En als zij opgroeien, blijft die rivaliteit smeulen. Dat wordt nog verergerd doordat Ezau de favoriet van zijn vader is en Jakob de favoriet van de moeder. Daardoor haten ze elkaar nog meer. Ze zijn een tweeling, maar ze lijken niet op elkaar en houden niet van dezelfde dingen. Ezau is een echte bikkel. De Bijbel noemt hem een bekwame jager, een echte buitenman. Denk aan Gaston uit Belle en het Beest. Hij is de beoogde toekomstige leider van de familie. Jakob was heel anders. Jakob was een rustige man, die graag in tenten verbleef. Denk aan een nerd. Denk aan iemand die veel leest. Ik heb een foto van twee bedoeïnenbroers gevonden, die een indruk geeft van hoe Jakob en Ezau eruit kunnen hebben gezien.

De ene is wat groter, grover, met een bredere kaak. De andere ziet er wat schrieler uit, met een wat lichtere huid. Dat zijn twee jongens die het slechtste in elkaar zien. Jakob ziet Ezau vooral als degene die de bekorah heeft, het eerstgeboorterecht. Degene voor wie al het geld en alle meisjes zijn. Die de familie gaat leiden en Gods missie met de familie gaat uitvoeren. En dat zit hem dwars. En dat komt op een dag naar buiten als Ezau terugkomt van de jacht. Hij is misschien twee, drie dagen weg geweest.

Hij is bezweet en vuil en zijn haar en baard zijn vies. Hij komt binnen, misschien met jachtbuit, en hij valt om van de honger. Als hij de tent nadert, is Jakob bezig een exquise gebonden tomatensoep met linzen en een snufje basilicum te bereiden. Het ruikt verrukkelijk. Hij ruikt die soep al van verre. Het water loopt hem uit de mond. Hij heeft alles over voor die soep. Ezau komt die tent binnen en zegt: Geef mij die soep. Wat ruikt dat lekker. En dan zegt Jakob iets volkomen idioots. Hij zegt: Verkoop mij de bekorah. Bekorah is het Hebreeuwse woord voor geboorterecht. Het is het meest waardevolle dat je je maar kunt denken. De bekorah is het kroonjuweel van de familie. Het is te gek voor woorden dat Jakob erom vraagt. Iets wat hij altijd gewild heeft. Ze zijn precies even oud. Kennen jullie tweelingen? De oudste maakt altijd weer de grap dat hij zeven minuten ouder is dan de jongste. Dat speelde daar ook, denk ik. Alleen had dit een venijnige ondertoon omdat degene die 7 minuten of 30 seconden ouder was

de bekorah had, en de andere de restjes. Jakob kijkt zijn broer aan en zegt, kom op met die bekorah, dat geboorterecht. Geboorterecht is belangrijk, vooral in dat gezin. Het geboorterecht betekent drie dingen. Als je de bekorah hebt, ben je de leider. Je leidt het gezin. Je zegt waar wij heen gaan en wat wij gaan doen. En als je de bekorah hebt, ben je ook de rechtsprekende instantie voor de stam. Als buren of familieleden ruzie hebben, vel jij het oordeel en bepaal je hoe het wordt opgelost. En ten derde krijg je een dubbele portie van de erfenis. Dat is niet niks voor een zeer machtige en rijke familie. Ezau is goed af met die bekorah, dat geboorterecht. Het gaat terug op zijn grootvader Abram, die later Abraham zal gaan heten. Denk aan het bijzondere verhaal dat Abraham van God een volk moest stichten. Als Abram stokoud is, zegt God tegen hem: Ik sluit een verbond met je. Ik zal jullie God zijn. Jullie zullen mijn volk zijn. En dan zegt Abram: Hoe kunt U een verbond met mij sluiten? Ik ben een zeer oude man en ik heb zelf geen kinderen. En God zegt: Abram, ga naar buiten en kijk naar de sterren. En God zegt het nog een keer: Abram, ga naar buiten en kijk naar de sterren. En dan staat Abram daar op een rotspunt en kijkt naar de hemel. En dan zegt de Heer: Abram, van nu af zal je Abraham heten. Niet de grote vader, maar de vader van vele naties. En Ik zal mijn belofte aan je vervullen. Op dat moment wordt die belofte, die bekorah, geschapen. Het is een geboorterecht dat God heeft geschonken aan een mens. Het is niet alleen de rechtspraak, het leiderschap of het geld. Het is een bekorah van God. Het komt van God. Hoe wonderbaarlijk is dat. Als Ezau binnenkomt en enorme honger heeft wat zegt hij dan als Jakob hem om het eerstgeboorterecht vraagt? Ik val om van de honger. Wat moet ik met dat geboorterecht? En iedereen die zoiets in die tijd hoorde…Wij zijn niet meer gewend om 2, 3 dagen zonder eten te doen. Maar in de Oudheid gebeurde dat soort dingen regelmatig. In die dagen wist je dat 20, 25, 30 of zelfs 40 dagen zonder voedsel kunt. Zo lang je maar water hebt. Zij weten wat het is om een tent binnen te lopen, die geurt naar tomatensoep en je hebt twee dagen niet gegeten. Dan word je gek. Je gaat niet dood, nee. Je kunt nog een hele tijd verder. Hij loopt die tent binnen, hunkerend naar onmiddellijke bevrediging. Hij is zo in de ban van een kom soep dat hij die wonderbaarlijke schat opgeeft,

die zijn opa en toen zijn vader ontving en nu alleen hij ontvangen heeft. Dat geeft hij op voor een kom linzensoep. In de Bijbel staat dat Ezau zijn eerstgeboorterecht verachtte. Ik denk dat velen van ons tegenwoordig zo gewend zijn om direct soep te krijgen. Wij zijn daar zo aan gewend om die meteen te krijgen en bijna voor niks en thuisbezorgd te krijgen. Ik ben bang dat velen van ons die tot grootheid geroepen zijn nog steeds de zegen krijgen, goede dingen van God ontvangen maar dat wij de ultieme zegen opgeven, de bekorah, de dubbele portie, het leiderschap, de autoriteit, de macht. Dat geven wij op. Voor een kom tomatensoep. Ik zie kerken dat doen en organisaties. Ik zie het ons land doen. Ik zie zoveel mensen die omwille van onmiddellijke bevrediging dit prachtige bezit verliezen. Geef je geboorterecht niet op. Veracht je geboorterecht niet. Leef niet voor onmiddellijke bevrediging. Doe niet altijd wat je goed uitkomt. Doe wat juist is. Doe wat wijs is. Doe wat goed is. En alleen dat. Altijd. Dan schenkt God je zijn zegen. Hij schenkt je je geboorterecht. Hij brengt je waar je wezen moet. Dus die bekorah gaat niet naar Ezau, maar naar Jakob. Als Ezau had gezegd, doe niet zo belachelijk. Kom hier met die soep of ik schiet met mijn pijl en boog want dat had hij ook kunnen doen, hadden wij het niet gehad over Abraham, Izak en Jakob maar over Abraham, Izak en Ezau. Het geboorterecht ging over op Jakob en naar zijn twaalf zonen die de twaalf stammen van Israël zouden vormen en dat werd de verhaallijn van het Oude Testament en zo komt het uiteindelijk bij jou. Beseffen jullie dat die bekorah, die van Ezau op Jakob overging, jou toebehoort? Die ware bekorah, die aan Abraham geschonken werd, behoort jou toe. Die is je geschonken met de doop. In Galaten staat: Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus zijn geworden

hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen.

U bent allen één in Christus Jezus. En luister naar die beroemde zin: En omdat u Christus toebehoort,

bent u nakomelingen van Abraham en, zeg het allemaal: Erfgenamen volgens de belofte. Dit is jouw belofte, jouw erfenis, jouw geschenk van God. De macht om te geloven, om invloed te hebben, om te gedijen, om te slagen. De macht om een dubbele portie te krijgen, een dubbele zegen. Maar daarvoor moeten wij de smalle weg bewandelen. Wij moeten het offer brengen. Doen wat zinvol is, niet wat ons goed uitkomt. Het vergt dat wij doen wat moeilijk is. Dat we doen wat verder niemand doet. Als wij doen wat iedereen doet, krijgen wij wat iedereen krijgt. Dat is de wijsheid van de Heer, die jullie tot die grote bekorah heeft gebracht. Die grote prijs. Geef die niet op voor een kom tomatensoep. Er zullen momenten in je leven zijn waarin je je als Ezau voelt. Als ik dit niet doe, ga ik dood. Als ik dat niet doe, zal ik verhongeren. Maar rationeel weet je dat dat niet waar is. Ik wil jullie bemoedigen. Geef de grote zegening van God niet op. God brengt je waar je wezen moet. Hij houdt van je. Hij staat aan jouw kant.

Vertrouw op Hem. In plaats van je eigen weg te gaan.

 

Gebed

 

Heer, wij danken U en wij loven U voor de grote zegen die U ons geschonken hebt. Dank U, Heer,

dat iedereen die mijn stem hoort deze boodschap om een reden hoort. U roept ons tot grote dingen,

maar U zegt, verricht ze op mijn manier. Dat doen wij, Heer. Wij vertrouwen U. Dank U dat U onze zonden vergeeft. Dat wij ons daarover geen zorgen hoeven maken. Vandaag vinden wij het juiste pad.

Wij volgen U naar waar wij heen moeten. Wij houden van U, God. Wij bidden in Jezus’ Naam.

 

Aldus zegt het volk van God, amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Aards of hemels leven?!

24 november 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan