Home De barmhartige Samaritaan: kijk en luister goed!

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en kerkfamilie. Voor eenieder hier, God heeft een roeping voor jouw leven. Hartelijk dank dat jullie hier vandaag zijn. Wij houden van jullie. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons hier bijeen roept. Voor ons is het een feest, een viering. En een van de vruchten van de geest, een deel daarvan, is vreugde. Wij willen vandaag in uw vreugde leven, Heer. Wij bidden, Heer, dat mensen die hier of thuis tot rust moeten komen dat uw Heilige Geest hen vrede en vertrouwen zal schenken. Heer, wij houden van U, wij vertrouwen U, en wij danken U voor het kruis. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

Koor – “As the Hart, About to Falter”

’t Hijgend hert, der jacht ontkomen

Schreeuwt niet sterker naar ’t genot

Van de frisse waterstromen

Dan mijn ziel verlangt naar God

Ja, mijn ziel dorst naar de Heer

God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad’ren voor Uw ogen

In Uw huis Uw naam verhogen?

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?

Waartoe zijt g’ in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder

Zoek in ’s Hoogsten lof uw lust

Want Gods goedheid zal uw druk

Eens verwiss’len in geluk

Hoop op God, sla ’t oog naar boven

Want ik zal Zijn naam nog loven

Maar de Heer zal uitkomst geven

Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt

‘k Zal in dit vertrouwen leven

En dat melden in mijn lied

‘k Zal Zijn lof zelfs in de nacht

Zingen, daar ik Hem verwacht

En mijn hart, wat mij moog’ treffen

Tot de Gods mijns levens heffen

Amen

Schriftlezing – Mattheüs 28:16-20

door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de preek lees ik uit de geschriften van de apostel Mattheüs. Mattheüs 28:16.

En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Kerkfamilie, God heeft ons geroepen, hier en nu deel te zijn van zijn krachtige kerk. Amen.

Solo – Sal Malaki – “I Surrender All”

‘k Geef mijzelf aan U volkomen, ‘k leg mijn leven voor U neer

‘k Wil alleen voor U gaan leven, ‘k leef voortaan mijzelf niet meer

‘k Geef mijzelf aan U volkomen, aan Uw voeten kniel ik neer

Niets kan mij de wereld geven, U alleen geeft vrede Heer

‘k Geef mijzelf aan U, aan U, mijn gezegende Heiland

Geef ik mij volkomen, halleluja, halleluja

‘k Geef mijzelf aan U volkomen, neem mij, Heiland, noem mij de uwe,

Uw Heil’ge Geest zal door mij werken, ben uw kind voor altijd, Heer

‘k Geef mijzelf aan U, ‘k geef mijzelf aan U, prijs U, Jezus

Heer, aan U, mijn gezegende Heiland, geef ik mij volkomen

‘k Geef mijzelf aan U, ‘k geef mijzelf aan U

Heer, aan U, mijn gezegende Heiland

Geef ik mij volkomen, geef ik mij volkomen

Interview – Luke Lezon

BS = Bobby Schuller / LL = Luke Lezon

BS Welkom, Luke Lezon. Fijn dat je hier bent. Dank je voor de uitnodiging. Jij en je vrouw hebben The Alternative opgericht. God werkte op een bijzondere manier in Atlanta. Vertel eens wat meer over die kerk.

LL Het was heel bijzonder. Wij wilden jonge mensen in contact brengen met Christus op zo’n authentieke manier, die wij in onze kerk nog niet hadden. Wij wilden kerken samenbrengen met

een gemeenschappelijk doel. Wij zagen God ongelooflijke dingen doen. Heel veel mensen uit het hele land en ook andere landen. Gods werk was ongelooflijk.

BS Hoe hoorden mensen in het buitenland over jullie kerk in Atlanta?

LL Wij, millenniums, zijn dol op social media.

BS Jullie beleven een grote doorbraak. Jullie zijn nog geen 30, jullie leiden een kerk en staan versteld van het werk van God en dan krijg je die bizarre ziekte die alles op zijn kop zet.

LL De dokter stelde vast dat ik allerlei infecties in mijn lichaam had. Ik raakte 20 kilo kwijt en dat was echt te veel. En dankzij de genade van God, via artsen…

BS Het was een parasiet uit het Midden-Oosten, hè?

LL Ja, ik denk dat ik hem had opgelopen in Israël, uitgerekend in het Heilige Land. De dokter zei: Je hebt een hoog gehalte witte bloedcellen, je verliest veel gewicht. Wij moeten het serieus nemen.

BS Dat was lastig voor een jong iemand, die denkt dat zijn wereld maakbaar is. En jouw boek Your Mess Matters, gaat daarover.

LL Daar leerde God mij de lessen van een nog dieper geloof en vertrouwen. Namelijk niet als alles lekker loopt, maar als het niet lekker loopt.

BS Dat geeft veel stress. Maar je bent er als mens in gegroeid en je hebt meer van die ellende geleerd dan toen alles op rolletjes liep in je kerk.

LL Zeer zeker. Wat interessant is, is dat in dat halve jaar waarin ik God vroeg waar dit voor nodig was, het gemakkelijk is er zo op terug te kijken maar ik kan er nu beter op terugkijken en zeggen:

Die zes maanden die zoveel pijn deden, helpen mij de rest van mijn leven om God op een dieper niveau te vertrouwen en in te zien dat jouw ellende God aan het hart gaat. Hij laat dingen niet gebeuren omdat Hij dat zo leuk vindt om te zien maar Hij werkt juist te midden van de ellende van het leven. Ik heb ook meer medeleven gekregen voor mensen die ook dingen doormaken door wat ik zelf heb doorgemaakt.

BS Ik vind de boodschap van dit boek prachtig. Je schrijft ergens over Japanse pottenbakkerskunst. Vertel eens.

LL Ik heb het daar over de Japanse kintsugi-kunst. Kintsugi is zo interessant omdat ze, als een werkstuk breekt het niet weggooien, maar een lak met goud en zilver maken en dan het aardewerk repareren met die lak. En ze zeggen dat door die reparatie het aardewerk nog mooier wordt, na de reparatie met zilver- of goudlak, dan toen het nog intact was. Dat herinnerde mij eraan dat dat is wat Christus voor ons doet. In onze gebroken staat, in onze ellende, heeft Hij ons met zijn bloed hersteld. Daardoor zien wij de ongelooflijke daden van God. Mensen moeten beseffen dat je mooier bent nadat je tot Christus bent gekomen in je gebroken staat dan toen je je zonder Hem compleet voelde.

BS Amen. Dat is een krachtige boodschap, Luke. Het boek heet Your Mess Matters: Vertrouwen op de God die schept uit stof en verlost door bloed. Luke Lezon, hartelijk dank voor je boodschap.

Het betekent veel voor ons. Dank voor je missie.

Duet – Sarah Grandpre & Arnold Geis – “I Look to You”

Als ik mij terneer leg, hemel, hoor mij aan

Ik dwaal verloren rond, na alles gegeven te hebben

Zware stormen zijn opgestoken en hebben mijn zon verduisterd

Na alles wat ik heb doorgemaakt, tot wie ter wereld kan ik mij wenden?

Ik zie op naar U als al mijn kracht mij verlaten heeft

Kan ik in U weer sterk zijn, ik zie op naar U

En als de melodieën verdwenen zijn,

Hoor ik een lied in U, ik zie op naar U

Ik dreig mijn adem te verliezen, de wil om te vechten heb ik verloren

Ik zink om niet meer boven te komen, ik zoek naar die open deur

En elke weg die ik ben ingeslagen vervult me met spijt

Ik weet niet of ik het ga redden ik kan niet anders dan mijn hoofd opheffen

Ik zie op naar U als al mijn kracht mij verlaten heeft

Kan ik in U weer sterk zijn, ik zie op naar U

En als de melodieën verdwenen zijn

Hoor ik een lied in U, ik zie op naar U

Als de dammen zijn gebroken en mijn omvallende muren mij bedolven hebben

Als de regen valt, de nederlaag mij wacht, heb ik U nodig me te bevrijden

Leid mij weg van de strijd, ik heb U nodig om over mij te stralen

Ik zie op naar U als al mijn kracht mij verlaten heeft

Kan ik in U weer sterk zijn, ik zie op naar U

En als de melodieën verdwenen zijn

Hoor ik een lied in U, ik zie op naar U, ik zie op naar U

Nieuwe melodien – Voices of Hope Ensemble – “You Say”

Ik vecht tegen stemmen in m’n hoofd die zeggen dat ik tekortschiet

Tegen leugens die me zeggen dat ik nooit zal voldoen

Ben ik meer dan alleen de som van mijn hoogte- en dieptepunten?

Vertel me steeds weer wie ik ben, want dat heb ik nodig

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt

Alles wat ik heb leg ik aan uw voeten

Voor U, Heer, zijn al mijn nederlagen en overwinningen

Voor U, Heer, zijn al mijn nederlagen en overwinningen

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik me nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt

En ik geloof, ja, ik geloof, wat U over mij zegt, ja, dat geloof ik

Proclamatie met Bobby Schuller

Hou je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Ga zitten.

Preek – De barmhartige Samaritaan: Kijk en luister goed!

door Bobby Schuller

Vandaag praat ik over de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Of liever, Jezus heeft het over de

Barmhartige Samaritaan en ik help Hem. Maar eerst moeten wij wat meer weten over het Joodse begrip gelijkenis. Ik geloof niet dat Jezus gelijkenissen vertelde om mensen in verwarring te brengen. Wij kunnen in deze tijd in onze eigen taal gemakkelijk in de Bijbel lezen dat Jezus in een gelijkenis zegt ‘dat hun ogen en oren gesloten zullen worden’ en denken dat Hij ze probeert te verwarren of te vervloeken.

Maar zo zou een Joodse toehoorder in de eerste eeuw nooit hebben opgevat wat rabbi Jezus te zeggen had. In het Judaïsme dienden gelijkenissen om een idee te verhelderen want het is een prachtig didactisch element. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan verwart ons niet maar helpt ons om meer vrijgevig, liefhebbend en zachtmoedig te zijn voor onze naaste en dat was wat Jezus voor ogen stond met die gelijkenis. In die tijd bestond er een uitdrukking als de rabbi je een gelijkenis had verteld.

Als je daar als student correct op had gereageerd keek hij je aan en zei dan: Je hebt gehoord en je hebt gehoord. Je hebt gezien en je hebt gezien. Wat betekent dat? Soms horen mensen ons en soms horen ze ons echt. Soms zien mensen wat wij zeggen en dan zien ze wat wij zeggen. Klinkt dat logisch? Zo niet, dan heb ik een voorbeeld dat een rabbi gebruikte: Nathan en David. Weten jullie nog dat David de man van Bathseba doodde door hem in de frontlinie te plaatsen, en vervolgens haar tot vrouw te nemen?

De profeet Nathan sprak koning David daarop aan en vertelde hem de gelijkenis van de verdorven rijke buurman die een lam van de andere buurman stal en het doodde als maaltijd voor zijn gast. En weet je nog wat David zei? Die man moet sterven. Rabbi’s zeggen dan dat David hoorde, maar niet hoorde. Hij zag, maar hij zag niet. En pas toen Nathan zei, u bent diegene hoorde David en had hij gehoord en zag en had hij gezien. Hoe velen van jullie hebben een wederhelft die jou wel hoort, maar niet hoort? Ze zien, maar ze zien niet. Je hebt een kind of een kleinkind en dat probeer je les te geven of je begeleidt iemand en je zegt: Je hebt gehoord, maar niet gehoord. Je hebt gezien, maar je hebt niet gezien. En dat is wat Jezus zegt: Ze horen, maar horen niet. Ze zien, maar zien niet. Hij zegt dat ze horen wat Hij zegt, maar het niet ter harte nemen. Ze omarmen het niet. Ze maken het zich niet eigen. Ze gehoorzamen niet met hun hele hart en ziel en geest en kracht. Wat Jezus probeert, is ze los te maken van alleen horen. Hij wil dat ze horen opdat ze horen en zien opdat ze zien. Dat is wat Hij probeert te bereiken. In de tijd van Jezus wilden ze een zekere rangorde aanhouden. Er waren zeven of acht scholen, afhankelijk van de periode van Farizeeën, rabbi’s en leraren, die graag worstelden met die ene vraag: Hoe beërf je het eeuwige leven? Oftewel, hoe leid je het juiste leven dat overvloeit van goedheid en shalom en dat soort dingen? En elke rabbi beantwoordde die vraag op dezelfde manier. Op de eerste plaats staat sjema. Je zult de Heer liefhebben met heel je hart en heel je ziel en al je kracht. Dat is het eerste gebod en elke rabbi en Farizeeër was het daarover eens. Maar wat is dan de nummer twee? Daarover verschilden de meningen. Sommigen zeiden dat nummer 2 is: Gedenk de sabbat, dat u die heiligt. Stel je in die groep Farizeeën en theologen en leraren die daarmee worstelen, voor dat er een strenge en een meer tolerante stroming bestaat. De strengste stroming zegt dat het gedenken van de sabbat nummer 2 is. En ze zouden ‘heb uw naaste lief als uzelf’ op de derde of vierde plaats zetten. Dit komt uit Leviticus. Jezus heeft dat niet van Zichzelf. Maar de mildere stroming zegt: Heb de Here lief met hart en ziel en kracht en nummer 2 is heb uw naaste lief als uzelf. Nu kan niemand Hem meer volgen, maar dat geeft niet. Maar luister hiernaar, dit is een normale reactie. Nummer 2 is, heb uw naaste lief als uzelf. Maar wie is dan mijn naaste, vragen ze dan. De mildste groep zou zeggen: Is mijn

religieuze mede-Jood mijn naaste? Zeker. En mijn niet-religieuze mede-Jood? Sommigen zouden nee zeggen, anderen ja. De mildere groep zou ja zeggen. Je niet-religieuze mede-Jood is je naaste. En sommigen zeggen dan: En hoe zit het met de niet-Jood die wel religieus is? Ja, dat is je naaste. En die? Ja. En die dan? Ja. En de mildere onder hen zeiden op alles ja. Tot je bij de Samaritaan terecht kwam.

Zelfs Hillel, de meest goedmoedige, ruimdenkende, hippie-achtige rabbi zei nee, niet de Samaritaan.

Niemand in de tijd van Jezus vond dat de Samaritaan een naaste kon zijn. Ze waren het ergste van het ergste. Maar wie waren die Samaritanen? In 722 v. Chr. werd het noordelijke koninkrijk van Israël veroverd door de Assyriërs, het meest boosaardige, bloeddorstige volk aller tijden. Daarbij ontstond een streek die Samaria heette. En in Samaria leefden natuurlijk Samaritanen die door de Joden werden beschouwd als halfbloeden. Bastaards. Een raar mengelmoesje van Joden en Assyriërs. Dat leverde een soort raciale spanningen op tussen beide buurvolken die elkaar meer begonnen te haten. Ze spraken vol minachting over elkaar en vonden elkaar verschrikkelijk. Het waren buurvolken. Ze woonden pal naast elkaar. Ze gaven elkaar ook genoeg aanleiding. Zo verwoestten de Joden een paar eeuwen voor Christus de heilige tempel van de Samaritanen op de berg Gerizim. Op hun beurt trokken de Samaritanen op een nacht naar de tempel en ontwijdden de tempel door overal lijken in het Heilige der heiligen te leggen. En zo zaaiden ze wederzijds verbittering en haat tot ze aartsvijanden waren geworden. De Montagues en de Capulets. De hobbits en de orks. Kortom, de haat zat zo diep dat ze zeiden: Iedereen is een kind van God en iedereen is mijn naaste en verdient respect behalve Samaritanen. Dat zijn demonen. Afschuwelijke wezens. Duidelijk? Lukas 10:30. Jezus leert en een geleerde besluit Hem aan de tand te voelen. Dat is een compliment. Je voelt geen mensen aan de tand die je niet mag. Je bevraagt iemand omdat je overweegt, diens discipel te worden. Je wilt meer begrijpen. Het is een eer om door een geleerde bevraagd te worden. Dit was geen kwaaie gast. En die geleerde, die enthousiast is over wat Jezus zegt en die Hem wil volgen, zegt: Rabbi, hoe kan ik het eeuwige leven beërven? Zoals gezegd, hadden ze het druk met die vraag. Jezus zegt: Wat staat er in de wet? Hoe zie jij dat? En de geleerde blijkt van de milde, vrijere kant te zijn. De liefhebbende kant. De kant met het warmste hart. En hij zegt tegen Jezus: Heb de Here lief! En dat zei hij ook op die toon.

Je zegt de sjema nooit halfslachtig. Je zult de Here liefhebben met je hele hart, met je hele ziel, met al je kracht en met je hele geest. Als hij geest zegt, citeert hij trouwens Jezus. Hij zegt daarmee: Ik luister naar wat U zegt. En als tweede: Heb uw naaste lief als uzelf. Dan zegt Jezus: Je hebt juist geantwoord.

Handel zo en je zult leven. Dat is klaar, denk je dan. Maar dan staat hij nog een beetje te dralen omdat hij zichzelf probeerde te rechtvaardigen. Hij keek Jezus aan en zei: Wie is dan mijn naaste? En omdat Jezus een rabbi is, reageert hij natuurlijk met een gelijkenis. Hij vertelt dat een man onderweg was van Jeruzalem naar Jericho. Die zogenaamde Jericho-weg is berucht. Het is een verraderlijk, smal pad, dat van Jeruzalem naar, inderdaad, Jericho loopt. Hier en daar is het nog geen 30 centimeter breed. Soms langs afgronden van 70 tot 100 meter diep. Ik weet niet of het te zien is, maar dit is een weg. Zie je dat ezeltje? Eén misstap en je stort in de Grand Canyon. Niet echt, want dit is Israël. Hij reist over die weg. Passanten kunnen hem onmogelijk over het hoofd zien. Ze zouden moeite moeten doen om om hem heen te lopen. De man was beroofd en afgetuigd en helemaal uitgekleed. Hij was verwond en hij bloedde

en alles was hem afgenomen. Er staat dat hij halfdood was. Die term halfdood is belangrijk. Het betekent dat hij technisch nog wel leefde, maar eruitzag alsof hij dood was. En hij was gewond, dus onrein. En eerst kwam een priester langs, die om hem heen liep. En hier moet je even op letten: Volgens Joodse opvattingen deed de priester niets verkeerds of slechts. Priesters en Levieten mogen volgens de Levitische wetten niets onreins aanraken. Daaronder valt iedereen die bloedt en ook lijken. Die mogen ze niet aanraken. Dus in Joodse termen had die arme Leviet zijn mede-Jood graag geholpen maar dat kon hij niet, want dan was hij onrein geworden. Dus de luisteraar zou in de eerste plaats te doen hebben met de Leviet. Dat zien wij gauw over het hoofd. De Leviet en de priester lopen door uit plichtsgevoel tegenover de Thora en niet zozeer uit onverschilligheid. Met andere woorden, ze stellen het gedenken van de sabbat en al die regels boven ‘heb uw naaste lief als uzelf’. Ze moesten een beslissing nemen en dat was deze. Bedenk dat de Samaritanen ook een Thora en ook zulke regels hebben. Met andere woorden, de Samaritaan mag vanwege hun Samaritaans geloof eveneens die man niet aanraken omdat hij dood is. Voor hem geldt dezelfde religieuze regel. Dus er passeert een priester en dan een Leviet en dan zegt Jezus, die het heeft tegen een geleerde die Samaritanen haat: Dan komt er een Samaritaan langs. De Samaritaan nadert door de woestijn en stuit op die man. Hij ziet hem langs de kant van de weg liggen, en de Bijbel zegt: dat hij mededogen met hem heeft. Hij ziet hem daar liggen bloeden. Hij verbindt de wonden. Hij druppelt olie en wijn op de wonden, wat veel geld kost. Hij legt hem over zijn ezel en brengt hem naar de dichtstbijzijnde herberg. Weet je hoe ver weg die dichtstbijzijnde herberg lag? 20 kilometer. Hij moest 20 kilometer afleggen over de Jerichoweg. Dat is al gauw anderhalve dagreis. Hij schrapte alle afspraken die hij misschien had om die man naar een herberg te brengen. En daar aangekomen vraagt hij de herbergier om voor die man te zorgen. Hij geeft hem wat zilverlingen en zegt: Blijf hem verzorgen zo lang dat nodig is. Ik kom later wel weer langs om de rest van de rekening te voldoen. En dan kijkt Jezus die Joodse geleerde aan en stelt hem een vraag: Wie was de naaste voor die man? Was hij de priester, de religieuze figuur? Was hij de man die de Thora in ere hield? Of was hij de Samaritaan? En de geleerde krijgt het woord Samaritaan niet eens over zijn lippen. Hij kijkt Jezus aan, waarschijnlijk beschaamd en zegt: Degene die mededogen met hem had. Interessant. Ik vind het een prachtig en ook belangrijk verhaal. Jezus zegt tegen hem: Ga heen en doe evenzo. Heengaan en evenzo doen betekent niet. Wij lezen de Barmhartige Samaritaan altijd als een verhaal over mensen helpen. En dat is het ook, maar het is bovenal een verhaal over het liefhebben van je vijand. Een verhaal over het houden van iemand die je amper menselijk vindt. Houden van iemand die je niet kunt luchten. Houden van iemand die indruist tegen alles waarin je gelooft. Je hebt misschien zelfs gelijk, maar je houdt van ze. Ik kijk jullie aan, gelovige mensen. Ik kijk jullie aan, die altijd overhoopliggen met die buurman die zijn vuilnis dumpt. En die mensen die je ooit gekwetst hebben. God roept ons. Wij moeten grenzen hebben en wijs zijn maar God roept ons om liefde in ons hart te koesteren voor hen die menen, niet geliefd te kunnen zijn. Het belangrijkste dat wij hieruit kunnen leren, is niet alleen de vijand. Het is iedereen. Het is degene in je nabijheid. Bedenk dat we van Jezus nooit

de hele wereld hoeven lief te hebben. Jezus zegt ons, degene lief te hebben die in de buurt is en dat is onze naaste. Soms is degene in de buurt die je moet liefhebben, ook erg leuk om lief te hebben. Als ik een puppy langs de kant van de weg zie met een doorn in zijn pootje zal ik met heel veel plezier mijn naaste helpen. Maar als ik iemand zie die hulp nodig heeft en mij kortgeleden heeft beledigd of iemand die tegen ons is of onlangs over mij gelogen heeft, wordt het al moeilijker om liefde aan zo iemand te schenken. Maar op zulke momenten hebben wij onze naaste het meeste lief. Ik wil maar zeggen dat dat is wie je bent. Je bent geen rancuneus, boos, verbitterd mens. Je bent een liefhebbend mens en de liefde en het mededogen en de vreugde die je je naaste betuigt betekent zoveel voor diegene. Je bent een liefhebbende partner voor je wederhelft. Je bent een liefhebbend mens tegenover je kinderen. Er zijn mensen die werkelijk in nood verkeren. Het wordt heel makkelijk in deze tijd van stress en angst en

financiële zorgen om mensen af te poeieren of tegen ze te schreeuwen of het gevoel te hebben dat je wordt gebruikt. Ik ben zo blij met mensen als jullie, omdat jullie ogen hebben die zien. Amen.

Koor – “It is well with my soul”

Als vrede als een stroom al mijn wegen geleidt

Als smart in de nacht me overvalt

Dan vind ik mijn weg want Gods Woord is getrouw

Het is wel, het is wel met mijn ziel

Het is wel, het is wel met mijn ziel

Het is wel, het is wel met mijn ziel

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

De barmhartige Samaritaan: kijk en luister goed!

24 mei 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan