Home Hoop door scherven heen

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kerkfamilie en kijkers. Wij zijn blij dat jullie met ons meedoen. De wereld is nog steeds een chaos. Maar laten wij ons aan God vasthouden als nooit tevoren en ons vastklampen aan Hem die alle pijn en tragiek kan verlichten. Dat kan Hij. Dank dat jullie erbij zijn. Jullie zijn geliefd. Wij zijn blij dat jullie ons thuis uitnodigen of op je mobieltje of waar dan ook. Wij delen het Bijbelse standpunt dat wij de Kerk zijn, overal waar wij zijn. Dat wij in onze harten de Heilige Geest delen met alle gelovigen en zo het Koninkrijk van God zichtbaar wordt om ons heen. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat U van ons houdt, dat U glimlachend naar ons omziet. Dat uw hart vol van vreugde is als U uw kinderen ziet. Ik bid dat wij die realiteit in onze harten bewaren. Ik bid voor iedereen die iets doormaakt. Wij allemaal maken in zekere zin iets door maar vooral zij die een bijzonder verlies moeten dragen of een beproeving. Geef ons kracht en laat het lijden dat wij ervaren, iets zijn wat ons scherpt. Iets wat ons sterker maakt. Iets wat ons vreugdevoller kan maken. Daarvoor bid ik voor iedereen die mijn stem hoort. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Solo – Never Lost door Preston Parker

Wonderen als U beweegt, eenvoudig voor U om te doen

En uw hand beweegt op dit moment

U verschijnt nog steeds aan het graf van iedere Lazarus

En uw stem roept mij en op dit moment weet ik,

Dat U in staat bent, mijn God, om mij opnieuw te hulp te komen

Want U kunt alle dingen, God, U kunt alle dingen, behalve falen

 

Want U hebt nog nooit een strijd verloren

En ik weet dat dat ook nooit zal gebeuren

U hebt nog nooit een strijd verloren

Alles is mogelijk door de kracht van de Heilige Geest

 

Er waait nu een nieuwe wind die breekt mijn stenen hart en overwint

Of het Jericho is en mijn muren storten in en ik weet nu dat U in staat bent

Dat U mij weer te hulp zult komen U kunt alles, U doet het steeds weer

 

Ik weet dat U nooit een strijd zult verliezen

U hebt nooit een strijd verloren

U hebt nooit een strijd verloren

U hebt nooit een strijd verloren

En U zult ook nooit een strijd verliezen

 

Stormen mogen woeden en branden mogen om zich heen grijpen

Maar ik weet dat U nooit een strijd zult verliezen.

 

U hebt nog nooit een strijd verloren

U hebt nog nooit een strijd verloren

En U zult ook nooit een strijd verliezen

Dat weet ik en ik weet dat U nooit zult verliezen

Dat weet ik, U zult nooit verliezen

 

Luister naar wat Jezus zegt

Hij heeft mijn zonden weggenomen, bergen bewegen

U zult nooit verliezen, U zult nooit verliezen

 

SchriftlezingJesaja 51:1-3 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding van de boodschap lees ik Jesaja 51:1-3. Luister naar Mij, u die de gerechtigheid

najaagt, u die de HEERE zoekt. Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent de holte van de put

waaruit u gegraven bent. Aanschouw Abraham, uw vader en Sara, die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was, riep Ik hem. Ik zegende hem en maakte hem talrijk. Want de HEERE zal Sion troosten,

Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden dankzegging en luid psalmgezang.

Broeders en zusters, moge de strijd ons sterker maken. Amen.

 

Interview – Hannah Brencher

BS = Bobby Schuller en HB = Hannah Brencher

 

Introvideo

Hannah Brencher is schrijver, docent en TED-spreker. Zij is naar New York verhuisd en bond daar de strijd aan met depressie. Zij ging brieven schrijven om ermee om te gaan en verborg ze overal in de stad om gevonden te worden. Die briefjes werden het begin van haar wereldorganisatie More Love Letters. Nu mobiliseert ze teams die overal ter wereld mensen de hand reiken met bemoedigende brieven. Ze ontdekte het geloof toen ze met haar missie begon en gebruikt nu haar invloed om Gods liefde met de hele wereld te delen. Welkom, Hannah Brencher.

 

BS Hannah, welkom. Dank je dat je vandaag bij ons bent. Vertel eens wat over je verhaal en hoe je ertoe kwam, brieven aan vreemdelingen te gaan schrijven?

HB Het was eigenlijk een nogal onverwachte gebeurtenis. Ik noem het het beste ongeluk dat mij ooit is overkomen. Ik was net afgestudeerd en ik woonde in New York en ik leed aan een depressie, zonder het te beseffen. Later zou dat gediagnostiseerd worden als depressie. Ik voelde mij in die tijd erg eenzaam en triest en ik was op een punt beland waarop ik wilde weten wat Gods rol hierin was. Ik was niet gelovig en ik was in New York omringd door mensen maar je kunt je omringd voelen en toch niet verbonden. Om daarmee om te gaan, ging ik brieven schrijven naar mensen die ik in de metro of in koffietentjes aantrof. Overal waar ik kwam als ik onderweg was. Ik begon die brieven achter te laten waar anderen ze konden vinden want ik dacht, als ik me zo alleen voel, geldt dat misschien ook voor anderen.

BS Hoe pakte dat uit?

HB Ik herinner mij de eerste vrouw voor wie ik een brief schreef. Zij zat tegenover mij. Om de een of andere reden pakte ik een schrift en begon haar te schrijven. Ik werd zo gepakt door dat schrijven dat zij, toen ik opkeek, al uitgestapt bleek te zijn. Voor het eerst in lange tijd voelde ik mij niet eenzaam of triest of alleen. Het voelde of ik dit meer moest gaan doen omdat het mij helpt buiten mijzelf te kijken en aan ander te denken. Dus of je nu een brief naar een vreemdeling schrijft of aan iemand in mijn eigen leven, die zou moeten horen dat ze gezien worden en geliefd zijn, opgemerkt worden, ertoe doen. He is zo makkelijk om in jezelf te blijven rondmalen en bij de pakken neer te gaan zitten. Vind daarom manieren om niet met jezelf bezig te zijn maar bemoedig een ander.

BS Je zei dat je toen nog geen christen was, maar werd je al doende een christen? Had het iets te maken met het toegroeien naar een relatie met God?

HB Ik ben nu 100 procent christen om wat God via die brieven heeft gedaan. Nadat ik ging bloggen over de brieven. Ik schreef in een blog dat als je een liefdesbrief nodig hebt, zal ik die met de hand voor je schrijven en hem je toesturen. Ik had verwacht dat ik er twee of drie zou sturen. Een naar mijn moeder en eentje naar de ander die mijn blog in die tijd las maar God deed er iets ongelooflijks mee. Die post ging viraal. De 9 maanden daarna schreef ik 400 brieven aan vreemden. Toen liet God mij zien: Luister, Ik heb een rol voor je. Ik wil dat je iets gaat doen. Ik besefte toen dat ik niet de enige was die zich eenzaam en depressief voelde. Heel veel mensen voelden precies wat ik voelde. God gebruikte dat om me dichter bij Hem te brengen en uiteindelijk mijn leven aan Hem te geven.

BS Waanzinnig. Je hebt er een mega-blogorganisatie van gemaakt, More Love Letters. Hoe is dat gegaan?

HB Ik hou van alles waar brieven voor staan. Iets tastbaars in een digitale wereld. Daarom zijn ze zo belangrijk. Het begon na de laatste van die honderden brieven. Ik vond dat het verhaal ten einde was. Ooit vertel ik mijn kinderen erover, maar hier stopt het. Maar iedereen om mij heen zei nee, het verhaal stopt hier niet. Hier begint het. Met veel gebed maakte ik een website waarop mensen vrienden en familieleden konden aandragen die het zwaar hadden. Als ze werden gekozen, konden mensen over de hele wereld via internet een brief met de hand schrijven en die naar een centrale plek sturen. Dan kreeg zo iemand honderden brieven op een dag waarop ze dachten dat niemand aan ze dacht. En dat doen wij nu elke dag. Wij hebben inmiddels bijna een half miljoen liefdesbrieven de wereld in gestuurd. Wij kunnen de tel niet meer bijhouden.

BS Dus ook mensen die nu kijken kunnen laten weten dat ze een brief willen schrijven of ontvangen hè?

HB Jazeker. Op de website staan verhalen van mensen die die brieven ontvangen. Ze kunnen ook iemand voordragen die op dit moment iets naars meemaakt. Als dat verhaal wordt gekozen, worden zij de ontvanger. Dan krijgen zij al die brieven en die lezen zij dan om te zien of ze geschikt zijn voor hun dierbare, en dan geven ze ze door.

BS Fantastisch. Dank je wel, Hannah Brencher. Zo besef je weer dat een goede manier om aan misère te ontsnappen is, je te concentreren op het helpen van anderen en een liefhebbend mens te zijn. Dank je wel en dank ook voor je bediening. Je raakt zoveel levens en mensen hebben nu meer dan ooit nodig wat jij doet. Hannah, dank je.

HB Het is fantastisch om hier te zijn.

BS Het is een voorrecht voor ons. Dank je. Gods zegen.

HB En voor jou.

 

Koorzang – Be Thou My Vision

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Leer mij U kennen in vreugde en smart

Laat mijn gedachten op U zijn gericht

Wakend of slapend, vervuld van uw licht

 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon

Als ik daar kom in het licht van uw zon

Stralend van vreugde, getooid als een bruid

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

Amen

 

Solo en Koor – Let Your Faith be Stronger Than Your Fear door Sarah Grandpre

In de woestijnen van je leven zal ik je niet verlaten

Ik bereid een weg langs een stromende beek

Vrees niet in het dal, want ik ben bij je

Mijn stok en staf ter vertroosting en verlossing

In de duisternis van je leven zal ik je niet verlaten

In de schaduw ben ik je licht, je lamp, je zon

Ik zal de ster zijn die boven je schijnt en je geleidt

Een licht op je pad om je de weg te wijzen

 

Wees niet bang, ik ga je voor,

Wees niet bang, ik ben aan je zijde

Wees gerust en weet dat ik met je ben

Laat je geloof sterker zijn dan je angst

Ook al woeden schuimend de wateren,

Vrees niet, ik ben bij je

Want ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Wees niet bang, ik ga je voor

Wees niet bang, ik ben aan je zijde

Wees gerust en weet dat ik met je ben

Laat je geloof sterker zijn dan je angst

Laat je geloof sterker zijn dan je angst

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

 

Hoop door scherven heen

door Bobby Schuller

Vandaag beginnen wij met een nieuwe serie over het Joods-christelijke idee dat het lijden in ons leven, dat niet per se van God komt en zelden van God komt door God gebruikt kan worden om ons te vormen tot wie wij zouden moeten zijn. God neemt als het ware wraak op de vijand door die ervaring te gebruiken als de vijand jou aanvalt om jou slimmer, meer liefhebbend, vreugdevoller en krachtiger te maken. Hoewel wij moeilijke tijden doormaken, beproevingen en verlies meemaken, kunnen wij op die momenten, als wij in Gods Koninkrijk leven, als wij in zijn nabijheid verkeren, als wij zijn Geest ontvangen, een geschenk ontvangen in dat verdriet dat een grotere invloed in ons leven kan hebben voor Gods Koninkrijk. Maar dat kost tijd. Soms maken wij die periodes door waarin God als een beeldhouwer die steen wegbeitelt, als Michelangelo zijn David creëerde. Als jij die steen bent, is dat heel pijnlijk. Ik vertrouw erop dat God je de veerkracht en het geduld geeft om dat beitelen te doorstaan zodat jij zult worden wie Hij wil dat je zult zijn. Ik wil een persoonlijk verhaal vertellen, dat veel mensen van onze kerk hier delen. Omdat ik dit programma alweer een tijdje doe, zijn veel kijkers niet bekend met mijn grootvader en de Crystal Cathedral maar dat is een belangrijk onderdeel van dit tv-programma en van onze lokale kerk. Toen Hannah en ik vanuit Oklahoma naar Californië verhuisden, wij waren net getrouwd en wij voelden dat de Heilige Geest ons riep om naar Californië te komen voor een salaris van 23.000 dollar per jaar in Orange County, wat niet veel geld was. Ik kon ook een baan in Washington krijgen à 79.000 dollar maar die wezen wij af omdat wij voelden dat de Heer ons had geroepen om naar de Crystal Cathedral te gaan en mijn pa te helpen die nu de voorganger daar was om jongeren naar de Crystal Cathedral te krijgen. Wij kwamen daarbinnen als jongerenpastors. Wij zetten een groep op die voor studenten was bedoeld maar het werd een soort kerk binnen een kerk. Ik moet je zeggen dat die jaren in de Crystal Cathedral tot de mooiste van mijn leven hebben behoord. Wij woonden in een huisje aan Anzio met blauw tapijt dat tot aan de kerk liep. Elke ochtend hoorde je de klokken luiden en dan klonk de muziek die voor die dag was gepland. Het was zo mooi om deel uit te maken van iets groots dat God in de wereld verrichtte. En als lid van de familie Schuller voelden wij ons zo trots dat wij een klein onderdeel van zoiets groots mochten zijn. In die tijd bracht ik veel meer tijd door met mijn opa Schuller tegen wie ik steeds meer opzag. In die tijd, dat was de tijd waarin mijn pa het roer overnam was het moeilijk om in de voetsporen van mijn opa te treden. In zijn boek Walking in Your Own Shoes schreef hij dat je je eigen roeping moet vinden. Hij worstelde met de leegte die na mijn opa ontstond en die hij moest opvullen. Ook anderen aasden op een stukje van die taak. Ik zal niet in detail treden, maar heel vaak gingen wij na een werkdag, mijn pa en Donna en ik en soms Hannah, naar ons favoriete restaurant en daar aten wij dan en dan beklaagden wij ons over alle moeilijkheden die wij doormaakten maar uiteindelijk was het een prachtige tijd. Dit is mijn favoriete versie van de Cathedral. Leeg. Soms ging ik er ‘s ochtends of ’s middags heen met mijn Bijbel en dan zat ik aan de zijkant te bidden. Bidden voor de kerk, bidden voor de missie, bidden voor mijn familie. Het was en is een bijzondere plek. Daarom was het vreemd dat op 9 juli 2008 mijn pa mij belde. Ik zat achter het stuur en hij zei, in tranen: Bobby, ik heb mij zojuist teruggetrokken uit de Cathedral. Wij praatten erover en terwijl hij sprak en ik luisterde maalden er gedachten door mijn hoofd. Vanaf dat moment wist ik dat alles anders werd. Ik had het gevoel dat de kerk dit niet ging overleven en toch had ik een gevoel van opluchting, vreugde en opwinding over mij. Ik voelde mij zo uitgelaten, denk ik, omdat ik mij te veilig begon te voelen. Ik had het gevoel dat mijn hele leven al was uitgestippeld. Zijn wij hier nou alleen om dit overeind te houden? Maar toen dat gebeurde, was of het script het raam uit vloog en er iets heel nieuws voor mij lag. En nu kijk ik terug op die tijd. Ik herinner mij de dood van mijn grootouders. Ik maakte mee hoe mijn grootvader langzaam wegzakte. Ik weet nog, toen wij zijn kist naar zijn laatste rustplaats brachten dat wij To Dream the Impossible Dream lieten horen uit The Man from La Mancha. Dat was zijn lievelingssong. Toen ik dat kind die song hoorde zingen, begon ik te huilen. En sindsdien ziet de Crystal Cathedral, die ik elke dag om 5 uur passeer eruit als een enorme glazen grafsteen. Het heeft van de Crystal Cathedral, hoe mooi hij ook is een plek gemaakt waar ik pijnlijk verdriet voel. Dat is al jaren zo. Ik ben zielsblij met wat God hier doet. Ik hou van Hour of Power. En ik ben ook dankbaar dat wij dit alles hebben doorgemaakt en veel van wat God heeft gedaan, herwonnen hebben en dat de toekomst zo mooi is en dat ik hier mag zijn maar die pijn voel ik. Ik weet niet, Hannah, of jij dat ook zo voelt, maar het is een last. Afgelopen maandag zag ik een oude vriend, Phil Munsey, die een voorganger voor voorgangers is, een man die vervuld is van Gods geest. Mijn pa en ik kennen hem al jaren. En toen kwam de Cathedral ter sprake. En hij keek mij, vervuld van de Geest aan en zei de woorden: Bobby, dat gebouw is een zaadje. Een zaadje dat God in de grond heeft gestopt waaruit iets nog groters gaat opbloeien. En ik zal je zeggen dat ik precies wist wat hij daarmee bedoelde. Dit is geen nieuw idee, maar het meest christelijke idee dat er bestaat. In de Oudheid heette dat het Mysterium Paschale. Er wordt ook wel gesproken van de theologie van het zaad. Maar hoe je het ook noemt, het is het Paaswonder. Als wij de dood meemaken, verlies, verwonding, breuk, letsel, verandert God die dingen in een overwinning, in vreugde. Hij verwees naar Johannes, waar Jezus zegt: Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Dat gaat God doen met mijn verlies. Met ons verlies en met jouw verlies. Hij neemt iets wat Hij Zelf waarschijnlijk niet eens wil. Iets wat de vijand heeft gedaan, of iets wat om welke reden dan ook gebeurd is. Dat keert Hij ten goede. Dat is het Koninkrijk van God. De Heer is overal om ons heen aanwezig. Zijn kracht, zijn leven en zijn Geest. Vriend, ik weet dat je heel veel hebt doorgemaakt maar God voert je naar een plek van vreugde, een plek van overwinning. En alles wat jij doormaakt, beitelt je in de vorm die je moet krijgen. En dit is wat God doet. Hij neemt onze tragedies en keert ze ten goede. Jouw leven zal soms helaas zijn als het leven van Job. Job had alles. Job deed niets verkeerd. Hij diende de Here en had de Here lief met heel zijn hart. En toen hem al die tragiek overkwam, moest hij kiezen. Zijn vrouw en zijn vrienden zeiden: Vervloek God en sterf. Maar hij zei: Ook al treft Hij mij, ook dan zal ik Hem vertrouwen. Dat is de keus die we in moeilijke tijden maken. God vervloeken en sterven, of zeggen: Ook al krab ik de zweren van mijn armen, ook al ben ik alles kwijtgeraakt, ook al weet ik dat ik ga sterven, ik ken de Heer. Ik weet dat Hij goed is. Hij is altijd goed. Alles wat Hij doet is goed. Alles wat Hij voor mij wil, is goed. Dat zijn toekomst voor mij goed is. En dat is die ook. Je weet wie de Heer is. En misschien heb je het moeilijk maar als je die tijd doormaakt, zul je huilen en misschien zelfmedelijden voelen. Soms zul je je buitengesloten voelen, of depressief, je bed niet uitkomen. Maar dan zul je zeggen: Ook al treft Hij mij, ik zal Hem vertrouwen. En God schonk Job alles en meer. En dat zal Hij ook voor jou doen. Als ik naar dat beeld van Job kijk zie je een man die is uitgehouwen uit steen. Hij is uitgebeiteld. Als dat gesteente gevoel had, zou dat niet goed voelen. Ik denk dat dat is wat God met jou doet. Hij creëert een meesterwerk. Misschien wil je niet dat Hij dat doet maar Hij creëert een meesterwerk in jou. Datgene waarmee de duivel kwaad wilde aanrichten, keert God ten goede. Satan vond het prachtig dat Jezus werd gekruisigd. Hij vond het prachtig om de Zoon van God aan het kruis genageld te zien worden. Maar God had een groter plan. Hij heeft een groter plan voor jou. En wanneer wij ons met Christus bekleden kleden wij ons in de kracht van de wederopstanding. Jouw verlies is als een zaadje. Je lijden is als beitelen. God gebruikt dat zodat je anderen kunt helpen. Ik kom nu bij de Schriftlezing. Jesaja 51. Luister naar Mij, u die de gerechtigheid najaagt, u die de HEERE zoekt. Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent, de holte van de put waaruit u gegraven bent. Aanschouw Abraham, uw vader en Sara, die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was, riep Ik hem, Ik zegende hem en maakte hem talrijk. Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang. Hoor dat voor jezelf. Lees het of het aan jou gericht is. Dat de Heer jou zal troosten en al jouw puinhopen zal troosten. Hij zal jouw woestijn maken als Eden, jouw wildernis als de hof van de HEERE. Vreugde en blijdschap zal in jou gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang. Dit is het woord van God. Geloof het maar. Het is waar. God gaat dit in jou verrichten. Dat heeft Hij voor mij gedaan, dat zal Hij voor jou doen. In deze tekst staat: Gedenk Abraham en Sara. Zij hebben dat allemaal doorgemaakt. Als de Bijbel Abraham en Sara noemt, wordt iedereen bedoeld: Abraham, Izak, Jakob, Jozua, Mozes, Jozef, David, Salomo, Ruth, Debora, Sara. Denk aan wat zij moesten doormaken. Bedenk dat ze geen van allen een gemakkelijk leven hebben geleid. Geen van hen was perfect. Allen waren ze onvolmaakt. Ze gingen de fout in, ze overtraden de wet maar uiteindelijk hielden ze allemaal de blik gericht op het hemelse Koninkrijk. Het waren mensen die de Heer liefhadden. Dat was het enige dat ze zich niet lieten afnemen. Allemaal hadden ze de Here lief. En ze hadden zijn Woord lief en ze vertrouwden op Hem. En daarom zag God dat als rechtvaardigheid en zegende hen. Hij gedacht hen. Jesaja zegt: Gedenk die verhalen. Gedenk wat ze hebben doorgemaakt. God had een groter plan voor hen en Hij heeft ook een groter plan voor jou. Denk daaraan. En dan vervolgt hij: Gedenk wat God Egypte heeft aangedaan. Egypte, dat grote symbool van macht. Later in hetzelfde vers staat: gedenk Rachab. Niet Rachab, de prostituee uit het verhaal, want die deugde wel maar Rachab het monster. In de cultuur van het Midden-Oosten komt het zeemonster Rachab voor dat symbool staat voor Egypte maar in de Bijbel ook als symbool fungeert voor satan. Zoals je je herinnert, voerde God het kleine Hebreeuwse volk weg uit Egypte, het machtigste rijk op aarde. En daarmee zei God: Ik hak Rachab in stukken. En dan bedoelde Hij Egypte. Maar het betekent ook: Ik hak satan in stukken. Het thema in Jesaja 51 is hakken. Beitelen, wegbreken. Als de hoogmoedige en de trotse en de verdorvene volgens Jesaja 51 als op hen wordt ingehakt, worden ze aan stukken gehakt. Ze worden vernietigd. Ook al vinden ze zichzelf nog zo geweldig, ze worden weggevaagd. Maar de rechtvaardigen, mensen als jij die niet perfect zijn, zijn uit het gesteente van Abraham en Sara gehaald. Je bent van hen. Je komt van die plek. En als een steen uit een groeve wordt gehouwen ziet hij er niet uit als de David van Michelangelo. Hij ziet er ruig en kleurloos en stoffig en vuil uit. En zo is jouw leven. Maar het materiaal is waardevol, het is marmer. Het heeft waarde en moet worden geslepen en geschuurd en gebroken om te worden wat het wordt geacht te zijn. En dat staat in Jesaja 51: Als de boosaardige door God gehouwen wordt, wordt hij aan stukken geslagen. Maar als iemand als jij moet lijden en ontberingen en problemen moet verduren vormt God een meesterwerk in jou. Geloof het en laat die hoop je door deze moeilijke tijd heen dragen Laat die hoop je dragen. Ik geloof dat het thema van Jesaja 51 is dat God zegt: Ik hak satan aan stukken maar Ik hak u naar uw bestemming. Ik zal de vijand aan stukken hakken maar het hakken dat jij zult ondergaan, dient om je voor je bestemming te vormen. Om je te vormen tot datgene waartoe je geroepen bent. Ik ontdekte dat er zoiets bestaat als posttraumatische groei. Ooit van gehoord? Dat komt bijna even vaak voor als de bekendere posttraumatische stress. Psychologen gebruiken die term als je een ernstig trauma meemaakt iets wat hun ziel kan verwoesten, het verlies van een dierbare of een vreselijke gebeurtenis, kan soms het omgekeerde gebeuren. Omdat ze gemerkt hebben dat ze sterker zijn dan ze dachten. Ze dachten niet dat ze zoiets ooit zouden kunnen dragen. Ze gaan het leven opnieuw waarderen. Ze veranderen hun prioriteiten over wat echt belangrijk is in het leven. Daarom gebeurt er iets versterkends waardoor nu veel ten goede verandert in hun leven. En ik denk dat wij, niet altijd, want medicijnen en therapeuten zijn ook nodig maar soms, als jij een trauma doormaakt verklaar ik dat je posttraumatische groei gaat beleven. Dat God datgene gaat gebruiken wat je hebt doorgemaakt om goede dingen in je te blijven doen en in de wereld om je heen. Ik wil daarom bidden en dat voor jou geloven, vriend. Ik geloof in je. Je hoeft het trauma dat je hebt doorgemaakt, niet je leven te laten bepalen. Laat het je maken tot degene waartoe je was voorbestemd om te worden. Dat is de beste wraak op de vijand dat je als mens steeds meer groeit naar het beeld van Jezus. Dat betekent niet dat wij op zoek moeten gaan naar obstakels en naar pijn en beproevingen maar dat wij moeten proberen om de stress in ons leven te zien als groeikans. Ik geloof dat wat Jezus zei, de waarheid is. Dat er twee paden voor je liggen. Hij zegt: Ga door de smalle poort, want breed is de weg naar de vernietiging. En velen volgen die. Maar moeilijk is de weg die naar het leven leidt en die vinden maar weinigen. Jij gaat dat pad vinden. Misschien bega je het al. Geef niet op. Keer je niet af van de Heer. Verdubbel je toewijding aan Gods Koninkrijk. Heb je naaste lief met je hele hart en alles wat in je is. Heb de Here je God lief met je hele hart en je hele ziel. Als je die dingen doet, zul je waarachtig leven. Niet alleen naar de hemel gaan als je sterft maar je zult vol van leven zijn. Dat geloof ik voor je. Je zult doorstaan wat je doormaakt. Weet dat ik van je hou. Hannah houdt van je. Deze kerk houdt van je. En de Heer houdt van je en Hij zal je nooit opgeven. Hij laat het soms gebeuren dat wij zware tijden doormaken maar Hij voert je altijd naar de overwinning. Je overwinning is dichterbij dan je denkt. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij houden van U en wij danken U dat U ons niet hebt opgegeven. Wij vragen van U, o Heer, ik bid dat iedereen die mijn stem hoort, dat de verliezen die ze geleden hebben, de uitdagingen die ze doorstaan hebben dat die verliezen als zaden worden in de grond. Dat iets dat zich vermenigvuldigt en verrijkt daaruit mag voortkomen om leven te brengen, en vreugde en dans. Sommigen in onze kerk hebben een levensgezel verloren, een dierbare. Een kind. Een moeder of vader. Iemand aan wie wij gehecht zijn. Een beste vriend. En wij missen hen. Heer laat hun levens ons blijven zegenen. En wij bidden dat, terwijl zij veilig zijn onder uw liefhebbende hoede, dat wij zullen leven naar datgene wat zij voor ons zouden willen. Wat zij willen dat wij zullen worden. Ik bid, God, dat U uw zegen uitstort over iedereen die mij hoort. in de naam van uw Zoon Jezus Christus, amen.

 

Zegen

Vrienden, nogmaals dank dat jullie vandaag met ons waren.  Ik geloof dat jullie een betere week tegemoet gaan. Jullie zijn goed begonnen. Tot volgende week. Willen jullie gaan staan voor de zegen?

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hoop door scherven heen

24 juli 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan