Home Leven met lef – Bidden met lef

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kerkfamilie en kijkers. Dank dat jullie er weer bij zijn. Kerkgebouwen zijn misschien gesloten, maar de mensen van de kerk niet. De wereld heeft jou bijdrage harder nodig dan ooit. Dank dat jullie een aanwezigheid van hoop, vreugde en liefde zijn in deze zware tijd. Wij zijn zo dankbaar voor jullie. Wij zijn heel blij dat jullie ons nu bij jullie thuis uitnodigen. Besef dat, hoewel wij over de hele wereld verspreid zijn op allerhande plaatsen wij allemaal samen zijn in één Geest. De Geest van Jezus Christus. Wij geloven, omdat jullie vandaag met ons zijn dat God iets bijzonders gaat doen in je week. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij vragen in Jezus’ naam om de werking van uw Heilige Geest. Van uw gunst, uw vergeving, uw licht en uw leven. Heer, wij hebben U nodig, komen voor uw troon en vragen U om bemoediging. Wij hebben een hart onder de riem nodig om deze zware tijd te doorstaan. Help ons een zegen te zijn voor onze naaste. Niet snel kwaad te worden en snel te vergeven. Heer, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Amen, draai je om naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Solo – Aaron Al-Imam – “Egypt”

Ik vergeet niet het wonder van uw verlossing

De uittocht van mijn hart, U vond mij, U bevrijdde mij

U stuitte de wateren voor mijn bevrijding o Jahweh

 

U bent de God die voor mij strijdt

Heer van elke overwinning, halleluja, halleluja

U hebt de zee gespleten

U hebt mij door de diepte geleid,

Halleluja, halleluja

 

Een wolk bij heldere hemel, is een teken dat U met mij bent

Het vuur in de nacht is uw leidende licht voor mijn voeten

U vond mij, U bevrijdde mij

U stuitte de wateren voor mijn bevrijding o Jahweh

 

U bent de God die voor mij strijdt

Heer van elke overwinning, halleluja, halleluja

U hebt de zee gespleten

U hebt mij door de diepte geleid,

Halleluja, halleluja

 

U hebt mij naar Egypte geleid, U nam me bij de hand

U liet me in vrijheid lopen naar het Beloofde Land

En nu zal ik U niet vergeten

Ik zing over alles wat U gedaan hebt

De dood is voor altijd verzwolgen

Door de hevigheid van uw liefde

 

U bent de God die voor mij strijdt

Heer van elke overwinning, halleluja, halleluja

U hebt de zee gespleten

U hebt mij door de diepte geleid

Halleluja, halleluja

 

Schriftlezing – Lucas 11:5-10

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 11:5-10. Jezus zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten en dat die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En Ik zeg u: Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Kerkfamilie, laat ons God volgen in alle vrijmoedigheid. Amen.

 

Interview – Sam Collier

BS = Booby Schuller en SC = Sam Collier

 

(Videofragment Sam Collier)

Sam Collier is auteur, podcasthost en spreker. Hij presenteert ook het tv-programma A Greater Story with Sam Collier. Hij en zijn tweelingzus werden op jonge leeftijd geadopteerd. Jaren later werden zij op tv herenigd met hun moeder en drie broers en zussen. Sams nieuwe boek, A Greater Story, gaat over zijn persoonlijke geschiedenis en herinnert ons eraan hoe God de schrijver van het leven is. Welkom, Sam Collier.

 

(Video interview)

 

BS       Het is een voorrecht om je hier te zien. Je hebt een heleboel fans die houden van je tv-programma, je podcast. Het is een voorrecht dat je hier bent. Dank je daarvoor.

SC       Dat ik bij de illustere Bobby Schuller ben, voelt als een zegen van God. Ik heb het gevoel

dat ik het vandaag gemaakt heb.

BS       Wat aardig van je, Sam. Je hebt een bijzonder verhaal, dat ik prachtig vind. Dat gaat vooral over je tweelingzus en je familie maar veel mensen kennen niet je verhaal en je geloofsreis. Kun je daar iets over vertellen?

SC       Natuurlijk. Even in het kort. Mijn moeder kreeg mijn zus en mij toen ze 21 was. Ze had al drie kinderen, dus vijf op haar 21e, en ze was straatarm. Ze moest ons afstaan voor adoptie of in armoede laten opgroeien. Wij werden geadopteerd door een gezin dat net tot geloof was gekomen. Mijn vader die mij adopteerde, was toen 50. Hij had nog maar net zijn leven aan de Heer gegeven. Mijn ouders adopteerden ons toen ze geen kinderen bleken te kunnen krijgen.

De dame van het adoptiebureau ontraadde hen, ons te adopteren. Het kon niet veel worden met ons. Wij kwamen uit een armoedig milieu en mijn biologische vader was verslaafd aan van alles. Wij hadden al een strafblad toen wij twee maanden oud waren. Ze had ons afgeschreven.

Mijn ouders gingen bidden. Heb je de film War Room gezien?

BS       Jazeker.

SC       Uit die film haalden ze het idee van een vaste gebedsplek. Ze vroegen aan God wat Hij vond dat ze moesten doen. En God zei hen dat dit hun kinderen waren en dat het goed zou komen.

Lang verhaal kort, ze namen ons mee naar huis. Mijn zus deed het ongelooflijk goed op school en werd ingenieur. Ze studeerde af aan Spellman Georgia Tech en ik zit hier bij Bobby.

Ik wil je vragen, veel jonge zwangere vrouwen moeten kiezen tussen adoptie en het kind houden. Vaak lijkt het altijd het beste om het kind te houden. Maar in jouw geval lijkt het dat je moeder er goed aan deed, jullie af te staan. Hoe sta jij daarin? Wat is jouw mening daarover?

Vind je dat je moeder het juiste heeft gedaan?

SC       Adoptiekinderen reageren daar allemaal anders op. In mijn geval, dankzij de genade van God

en hoe Hij het verhaal samenstelde geloof ik dat het de wil van de Heer was dat wij voor adoptie werden afgestaan. Het klopt wel, van nature tegenover opvoeding maar ik geloof dat God onze familielijn wilde onderbreken omdat er zoveel armoede was en zoveel drugs waren. Ik ben vandaag de dag waar ik ben om wat God heeft gedaan. Ik geloof oprecht dat dit de wil van God was.

BS       Ik heb een vriend die ook geadopteerd is, die zegt: Jouw ouders moesten jou krijgen, maar mijn ouders hebben mij gekozen. Ze konden kiezen wie ze wilden en ze kozen mij. Het is ook bijzonder om geadopteerd te worden, hè?

SC       100 procent. Als je geadopteerd bent, heb je twee opties. Je kunt ervoor kiezen, je verlaten te voelen maar ook om je uitgekozen te voelen. Wij besloten voor het laatste, want de realiteit was dat wij uitgekozen werden.

BS       Dat beslaat een groot deel van je nieuwe boek, A Greater Story. Hoe kwam je op het idee dat je achter een typemachine of PC moest gaan zitten? Dat je dat boek moest schrijven? Wat zat erachter?

SC       Nadat mijn zus ingenieur werd, ging ik door met mijn missie en mijn televisiewerk en zo. Wij hadden een familiefeestje toen wij 24 waren. Wij hebben thuis een familietraditie die NFL Football heet. Door COVID is dat de laatste keer niet doorgegaan maar toen wel en daar hoorde je niet bij te praten. Maar mijn pa overtrad die regel want hij wilde wat zeggen. Hij zei: Het is tijd dat jullie op zoek gaan naar je biologische familie. Hoezo, vroeg ik. Hij zei toen dat ik onbewust

met mijn nicht zou kunnen trouwen. Dat was zijn redenering. God had hem verteld dat tv-presentator Steve Harvey ons daarbij ging helpen. Ik vond het onzin en lachte hem uit. Maar ze belden ons een jaar later omdat mijn zus twee weken voordat pa dat zei, hen had aangeschreven. Zij wilden ons helpen, onze familie te vinden. Of ik daar oren naar had. Ik belde mijn zus en vroeg of zij daar zin in had. Nee, zei ze, maar ze vond dat wij het moesten doen. Dit gebeurt niet zomaar. Wij kwamen in het programma. Ze zeiden helaas, maar wij hebben niks gevonden. Wij hebben een detective ingehuurd. Maar wij willen jullie een voorstel doen. Na de reclame komen wij terug en Steve Harvey zegt: Wij zeiden dat wij je moeder niet hadden gevonden, maar dat is niet waar. Eleanor, kom er maar bij. Zo ontmoetten we onze biologische

moeder en onze drie verwanten op tv.

BS       Jullie hadden nog drie broers en zussen. Wat een waanzinnig verhaal. Voelde je je blij of verdrietig? Dit moet emotioneel heel ingrijpend zijn geweest.

SC       Ik wist niet welke emotie ik moest kiezen. Blij, bedroefd, boos, opgewonden. Mijn emoties overvielen mij, maar de Heer zei kop op. Dat deed ik en toen omhelsde ik haar. Het was heftig.

BS       Dit was heel belangrijk voor je, hè?

SC       Mensen vragen mij steeds waarom ik denk dat mijn vader die mij adopteerde ons hiertoe aanzette. Ik denk dat hij dacht dat je, om alles uit je leven te halen moet weten waar je vandaan bent gekomen. Als je het hebt over de reis die je als gelovige aflegt is het belangrijkste dat ik geleerd heb dat God een beter verhaal schrijft dan het verhaal dat wij kennen. Zijn wegen zijn niet de onze. Zijn gedachten zijn niet onze. Hij ziet vanuit de hoge hemel neer op ons en Hij ziet wat wij niet kunnen zien. Hij plant het van begin tot eind. Hoewel wij soms niet begrijpen waarom

alles gebeurt wanneer het gebeurt zullen wij op zeker moment terugkijken en beseffen waarom God dat gedaan heeft.

BS       Wat zeg je tegen mensen die het nu moeilijk hebben? Mensen die God willen vertrouwen, maar het gevoel missen? Hoe bemoedig je zo iemand om God in deze tijd te vertrouwen?

SC       De discipelen bevonden zich in dezelfde situatie. Ze zitten met Jezus in de boot als de storm losbarst. Ze zijn in paniek. God, waar bent U, vragen ze zich af. God, wat doet U? Jezus, word wakker. Waar bent U? Ze maken Hem wakker en dan zegt Jezus iets wat ik nooit zal vergeten.

Dat is een boodschap voor ons in deze tijd. O, jullie kleingelovigen, zegt Hij. Dat kun je vertalen als: Waar is jullie geloof? Jezus creëerde de prioriteit. Let op wat Hij niet zei. Hij zei niet: Gaat het een beetje? Hij stelde ze niet gerust. Hij zei: O, kleingelovigen. Met andere woorden, je maakt een storm mee, maar de Messias is aan boord. De Redder van de wereld, de Schepper

van de elementen is met je. En als Ik met je ben, komt het goed met je. Ik breng de storm tot zwijgen of geef je de kracht om hem te doorstaan.

BS       Amen. Prachtig. Het boek heet: A Greater Story. My rescue, my purpose and our place in God’s plan. Overal verkrijgbaar. Sam Collier, hartelijk dank voor je aanwezigheid hier. Prachtig verhaal.

Dank voor je bemoediging.

SC       Dank je, Bobby. Je bent een legende en het is een eer om je te kennen.

BS       Bedankt, Sam. Koop dat geweldige boek. Gods zegen.

 

Koor“Holy, Holy, Holy”

Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig

Vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig

Drievuldig God, die één in wezen zijt

 

Heilig, heilig, heilig, heiligen aanbidden

Werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer

Waar Gij troont te midden van al uwe eng’len

Onvolprezen Heer, die is en was en voor eeuwig zal zijn

Die is en was en voor eeuwig zal zijn

 

Heilig, heilig, heilig, Gij gehuld in duister

Geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister

Één en al vuur in liefde en majesteit

 

Heilig, heilig, heilig Heer, God almachtig

Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig

Drievuldig God die één in wezen zijt

Amen

 

Koor – “Nearer, My God, to Thee”

 Nader tot U o Heer, nader tot U

Drukken zorgen mij terneer, ik kom steeds bij U,

Ik kom steeds bij U in al mijn pijn en smart

Wens ik met heel mijn hart, dichter bij U te zijn

Nader, God, tot U, nader, God, tot U

 

Als dan de morgen komt, schenkt U mij uw licht

U leidt mij stap voor stap ‘k zoek uw aangezicht

En als de avond valt, duister is om mij heen

Dan wens ik met heel mijn hart, nader, God, tot U

 

U bent mijn schuilplaats Heer, U bent mijn kracht

U schenkt genezing, Heer, vergeving voor iedereen

U bent in al mijn pijn, mijn Helper voor altijd

Uw genade, eindeloos, heeft mij geheel bevrijd

Nader tot U, o Heer, nader tot U

 

Drukken zorgen mij terneer, ik kom steeds bij U

Ik kom steeds bij U, in al mijn pijn en smart

Wens ik met heel mijn hart, dichter bij U te zijn

Nader, God, tot U, nader, God, tot U

Door uw kracht ben ik sterk

U schenkt genezing, Heer

Vergeving voor iedereen, amen

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Waar je ook bent, sta op. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Dank jullie wel.

 

Preek“Bidden met lef”

door Bobby Schuller

Het is een rare tijd. Ik praat er bijna elke zondag over hoe vreemd het is om te leven in een wereld die in lockdown zit, maar niet op slot. Je denkt al gauw dat alles alleen maar slechter wordt. Wij hebben vrienden in Canada en in China. Wij hebben vrienden in Hong Kong en Nieuw-Zeeland en Australië en Duitsland en in Nederland en Zwitserland. En met de hele wereld willen wij zeggen: Er is maar één Man naar wie wij opkijken en zijn naam is Jezus Christus. Hij is degene die ons kan redden. Daardoor kunnen wij ’s ochtends wakker worden zonder een ander de schuld te geven. Jij hebt die kracht. Wat er ook om je heen gebeurt. Ja, je hebt het moeilijk. Ja, er zijn uitdagingen. Ja, je hebt obstakels voor je. Maar je hebt vandaag de kracht om op te staan en van het leven te maken wat je zelf kiest. Bid en vertrouw erop dat als wij onze harten naar God heffen Hij ons vanuit de hemel hoort. Zovelen zeggen Bobby, hoe zit het met de fouten die wij gemaakt hebben? Hebben wij niet het pad van verderf gevolgd? Kunnen wij niet terugkeren naar waar wij waren? Maar er is altijd een groep geweest die heeft gebeden. Die God heeft gevolgd. En God zal hen horen. Hij hoort de man, de vrouw en ook het kind die vanuit geloof een brug slaat en zegt: Heer, vergeef ons. Zend ons uw gunst en help ons door deze moeilijke tijd heen. Kijk naar Ninevé. Toen God Jona naar Ninevé stuurde was het Assyrische Rijk een van de meest boosaardige naties ter wereld. Maar toen Jona er een simpele boodschap profeteerde, toonden ze allemaal berouw. De koning toonde berouw en de mensen en zelfs de dieren toonden berouw. En wat gebeurde er? God liet zijn toorn varen en was hen genadig. En ze kwamen tot bloei. Kijk naar de Babylonische ballingschap. Toen de Joden naar Babylon gingen vanwege hun zonden dachten ze dat alles nu voorbij was. Dit kon het einde van hun volk zijn. Wat God tegen Mozes zei, Ik zal hen vernietigen en een nieuw volk creëren leek daar te gebeuren. Maar na de Babylonische tijd brak het tijdperk van de rabbi’s aan. Van rabbi’s en de tempel en synagogen en lerende kinderen. Dat bracht die geweldige beweging op gang, die Jezus als Messias voortbracht. Als wij het moeilijk hebben, vergeten wij soms dat God zulke zware tijden weleens gebruikt als een soort barensweeën. Het enige dat wij moeten doen, is vertrouwen, geloven en berouw tonen. Bidden en God met ons hele hart volgen. En let dan op wat Hij kan doen. God kan heel veel met een klein beetje geloof. Bedenk wat er in de Schrift staat: Als mijn volk, dat bij mijn naam genoemd wordt, zich zal verootmoedigen en zal bidden en mijn aangezicht zal zoeken en zich zal afwenden van hun verdorven wegen dan zal Ik dat in de hemel horen en dan zal Ik hun zonden vergeven. En Ik zal hun land helen. God zal ons land helen. Hij gaat onze staat helen, Hij gaat onze natie helen, en onze wereld. En dat doet Hij omwille van goede mensen zoals jij, die Hem met hun hele hart volgen. Hij doet dat omdat mensen als jij besloten hebben om te bidden. Jezus leert ons te bidden met chutzpah. Chutzpah is een Joods Jiddisch woord dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor geloof. Dat gaat verder dan vertrouwen, al is het dat ook. Het is een gepassioneerd navolgen, tot op het drammerige af. In de evangeliën staat een mooi verhaal over Jezus. Hij wordt overal gevolgd door een menigte mensen. Hij en zijn discipelen moeten er even tussenuit. Ze gaan naar een heidense streek in het noorden, Tyrus en Sidon. Dat is ook het gebied waar Elia heen ging en het wonder deed bij de weduwe die nog maar weinig olie en meel over had. Hij deed een wonder, waardoor ze kon blijven eten en wekte ook haar zoon op uit de dood. Dus dat is een belangrijke plek in het Judaïsme. Daar gaat Jezus met zijn discipelen heen en daar worden ze…Het lijkt erop alsof ze zich in een huis verbergen. Een plaatselijke heidense vrouw, geen Jodin, niet religieus voor zover wij weten, schreeuwt Jezus toe. En ze gaat maar door. De discipelen sturen haar weg, maar ze gaat door: Jezus, hoort U me? Bent U daarbinnen? Genees mijn dochter, Heer. Uiteindelijk zeggen de discipelen: Rabbi, kunt U die vrouw niet wegsturen? Wij worden gek van haar. Jezus gaat naar buiten en zij zegt: Rabbi, genees mijn dochter. En dan zegt Jezus…En dat klinkt zo gemeen…Het is een van de weinige keren dat Jezus zo gemeen klinkt maar Hij heeft er een reden voor. Hij zegt tegen haar: Ik ben alleen gezonden voor de verloren schapen van Israël. Let wel, het volk van die vrouw, de Syro-Feniciërs en de Joden zijn rivalen van elkaar. Ze hebben een lange geschiedenis waarin ze soms vijanden van elkaar waren. Haar volk is een soort Kanaänieten. Er heerst dus rivaliteit en Jezus zegt in feite wat de meeste Joden in die dagen vonden. Ik denk niet dat Jezus dat vond en dat zal ik uitleggen. Hij doet iets wat Kal va-homer heet. Hij zegt tegen haar: Ik ben gezonden voor de verloren schapen van Israël. Het is een test. En zij zegt: Heer, red alstublieft mijn dochter. En dan zegt Hij en dat is die nare uitspraak: Het is niet goed om het brood van de kinderen aan de honden te geven. Dat is bepaald niet fraai. Als ik iemand om een gunst zou vragen en diegene zou mij een hond noemen was het wel zo’n beetje bekeken, hè? Maar niet voor deze vrouw. Ze heeft een soort chutzpah-geloof. Ze heeft een chutzpah-manier van bidden. Het maakt haar niet uit. Dat is niet waar, Heer. Zelfs honden eten de kruimels die van de kindertafel vallen. En wat zegt Jezus dan? Is er een groter geloof in heel Israël te vinden? Ik denk dat Jezus dit wel mooi vond. Haar dochter werd diezelfde dag genezen. God houdt van een chutzpah-gebed, een gepassioneerd gebed. Een gebed dat niet per se perfect gepland hoeft te zijn, al kan dat wel. Maar een gebed dat vol passie wordt uitgesproken. Vol vuur. Vol leven. Met alles wat je hebt. Dat is de manier waarop Jezus ons graag ziet bidden. Met al onze kracht, met het vertrouwen en het geloof dat als wij bidden, Hij ons hoort. Hij kan en wil ons ook iets bijzonders schenken. God gaat je een doorbraak bezorgen. Bid met geloof. Hou niet op met bidden. Blijf aankloppen. Blijf vragen. Bid voor ons land. Bid voor onze wereld. Wees het soort mens dat de wereld nodig heeft. Geen boos, wrokkig, verbitterd, gespannen mens. Zo ben jij niet. Wees een mens van vrede, van vergiffenis. Bid met mensen die het moeilijk hebben. Wat maakt het uit of ze christenen zijn? Als ze zich zorgen maken, vraag ze dan te bidden. Zie wat God op zo’n moment doet. Bid voor ze. Je hoeft niet iets bijzonders te bidden. Dat zal zoveel voor ze betekenen en ook voor de Heer. En ook voor jou. Misschien dat je iemands hart zult beroeren. Best mogelijk. Jezus vertelt twee gelijkenissen die hiermee overeenkomen. Het is een vorm die rabbi’s vaak gebruiken, en heet Kal va-homer. Dat betekent zwaar en licht. Als dit waar is, hoeveel meer waar is het dan niet bij de Heer. Jezus past dit vaak toe. Als een kind zijn vader om een brood vraagt, geeft hij hem dan een steen? Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem dan een slang geven? Hoeveel meer zal je hemelse Vader, die jou, ook al ben je zondig, die iedereen en ook jou liefheeft met hart en ziel hoeveel meer zal Hij jou geven wat je nodig hebt? Jezus zegt: Kijk naar de vogels in de lucht. Kijk naar de lelies op de velden, die verdorren en sterven. Als God die kleedt, hoeveel meer zal Hij jou dan kleden? God zorgt voor ze. Hoeveel meer zal hij dan niet voor jou zorgen? Hij vertelt twee verhalen. Het eerste is beroemd. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. In het Hebreeuws is het woord voor rechter hetzelfde als dat voor verdediger, strijder. Dat woord luidt sophet. Het is een woordspeling en dat is belangrijk omdat dat een gebruikelijke titel is die Joden voor God gebruiken. Aan de ene kant is hij je rechter, maar aan de andere je verdediger. Hij vecht voor je. In Psalm 68:5 staat dit over God: Een vader voor de vaderloze, een verdediger voor de weduwen. Het woord voor verdediger daar is sophet. Je hebt het niet over een rechter voor weduwen. Dat zou klinken alsof hij bot tegen ze is. Maar in dit geval is het verdediger van de weduwen. Hij strijdt voor de weduwen. Hij is een God in zijn heilige verblijf. Dus als Jezus het verhaal van de rechter vertelt horen de Hebreeuwse mensen God. Het verhaal gaat zo: Een vrouw verscheen voor een rechter die boosaardig en onrechtvaardig was. Ze vroeg dat hij haar recht zou doen tegenover haar tegenstander. Hij negeerde haar en stuurde haar weg. Maar omdat ze zo vasthoudend was, zei hij uiteindelijk: Best, ik zal je recht doen. Maar laat mij met rust. En Jezus zegt over die sophet, als deze boosaardige verdediger of rechter reageert op de vrouw die bij hem aanklopt hoeveel meer zal God dan, die liefdevol en goed is en die jou beschouwt als zijn geliefde kind hoeveel meer zal Hij je dan niet te hulp komen als je Hem blijft volgen? Jezus vertelt een andere gelijkenis in Lukas 11. Het is een verhaal over een buurman. In die tijd reisden mensen veel. Vooral kooplieden. Je kon om allerlei redenen ergens te laat arriveren en langs de kant van de weg moeten slapen, hoe gevaarlijk ook. Je weet nooit wanneer een vriend of familielid bij je zal aankloppen en honger heeft. En verlangt naar een bed. En jou wil zien. In dit verhaal vertelt Hij. Het is een cultuur van gastvrijheid. In de tijd van Jezus is gastvrijheid de kern van wat mensen zijn. In die dagen kon je als volslagen vreemdeling bij iemand aankloppen en dan zouden ze ten minste drie dagen voor je zorgen. Dat is nog steeds zo in grote delen van het Midden-Oosten. Jezus zegt dat een man een vriend had die hem midden in de nacht bezocht. Het was drie uur ‘s ochtends of zo. En hij klopt aan maar die naaste had geen eten voor zijn vriend. Hij gaat naar het huis van zijn buurman om wat te eten te halen. Hij klopt op de deur. Als wij dat horen, denken wij, wat krijgen wij nou? Degene die vreemd is, is de man die aanklopt. Maar de echte vreemde figuur is degene die opendoet en hem geen eten wil geven. Zo is dat in een gastvrijheidscultuur. Gewoonlijk zou je buurman zeggen: Heb je geen eten? Ik pak even wat. Ik heb hier wat roggebrood. Wil je wat wijn? Wil je water? Want hij wil niet dat zijn buurman voor schut staat. Hij wil dat zijn buurman… Ze helpen elkaar. Dus als Jezus vertelt dat de buurman niet eens uit bed wilde komen denkt de mensen niet aan de man die aanklopt. Men vindt dat de man die zijn bed niet uitkomt, is als de onrechtvaardige rechter. Een vreselijk mens. En hij heeft een belabberd excuus. Ik kan niet opstaan. De deur zit al op slot. Hoe moeilijk is het om de deur even van het slot te halen? Dit zou normaal gesproken een zware belediging zijn. Ze zouden elkaar misschien voor altijd haten.  Maar deze buurman maakt het niks uit. Hij blijft kloppen. Klop klop, bons, bons. En Jezus zegt, niet omdat hij zo’n goed mens is, maar omdat hij terug naar bed wil staat de man op en geeft hem het eten dat hij nodig heeft. Dan gaat hij terug naar bed. Als een boosaardige buurman zo is hoeveel meer zal God, Die niet slaapt, die vee op duizend heuvels heeft die jou als zijn geliefde dochter of zoon ziet die niets liever doet dan jou liefhebben en voor jou zorgen hoeveel meer zal Hij je dan niet te hulp schieten als je blijft kloppen en blijft bidden? Ik wil dat je beseft dat er genoeg slecht nieuws in de wereld is. De wereld heeft genoeg om zich morgen zorgen om te maken. Wij zullen mensen zijn die met hoop bouwen. Dat is wat wij doen. Wij vertrouwen op God en wij bidden en wij denken creatief en wij werken hard en wij houden de hoop levend en wij blijven elkaar respecteren en liefhebben zodat God wonderbaarlijke dingen kan doen. Ik geloof dat er altijd mensen in dit land zullen zijn die voor ons welzijn zullen blijven bidden. Die berouw zullen blijven tonen en als priesters voor ons bemiddelen in voorbede. Ook als er niemand is, zullen wij blijven bidden en voorbede doen en blijven geloven dat God morgen zal doen wat Hij gisteren deed. Namelijk onze tragedies omzetten in triomfen. Onze moeilijkheden omzetten in overwinningen. Tijden als deze gebruiken, niet om ons te verdelen, maar om te verbinden. Met vriendschap, met broederlijke goedheid, met vergeving, genade, vreugde en misschien met een goede maaltijd. Dat is wat wij doen. Dat is wie wij zijn. Dat is waar wij in geloven. In de zeer, zeer krachtige armen van God. Dus bidt. Bid met me en ontspan je dan en vertrouw erop dat God iets goeds van plan is. In dit land, in jouw land, en in je leven.

 

Gebed

 Vader, wij danken U dat U ons liefhebt. Wij keren onze harten naar U. En welke zonden we ook begaan in ons leven, wij hebben er berouw van. Niet omdat wij ons moeten schamen of schuldig voelen maar omdat wij het beter willen doen. Wij willen beter zijn. Heer, vergeef ons voor de keren dat wij onvriendelijk en rancuneus zijn. En voor de manieren waarop wij onze naaste hebben belasterd. Help ons, goedheid en genade in onze harten te hebben. Help ons, ontspannener te zijn, minder snel boos te worden en elkaar lief te hebben. Heer, U hebt ons liefgehad en U hebt ons nog steeds lief. Ook als wij het verprutsen. Wij danken U dat U ons nooit verlaat. Wij danken U dat als wij vandaag wakker worden, wij kunnen opstaan met een reden. En dat wij een reden hebben om uw naam te prijzen. Dit bidden wij in uw machtige naam, amen.

 

Zegen

Hartelijk dank dat jullie er vandaag bij waren. Ik hoop dat jullie bemoedigd zijn en ik denk dat dit een prachtige week voor je gaat worden. Sla je ogen op naar de Heer. Als je nog niet voor Hem gekozen hebt wil ik je aanmoedigen om die keus te maken om Christus met je hele hart te volgen. Zijn verlossende naam kan ons redden. Ik denk dat velen van jullie aarzelen. Ik wil jullie aanmoedigen om vandaag de Heer te volgen. Vandaag is een mooie dag om christen te worden. Bedankt dat jullie er waren. En nu de zegen.

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Leven met lef – Bidden met lef

24 januari 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan