Home Vreugde is de basis

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, kijkers en kerkfamilie. Het is zo’n vreugde om met jullie te zijn op deze prachtige dag. Wisten jullie dat het geloof vaker wordt gezien dan gehoord? Geloof zonder actie is dood. Handel vandaag vanuit je geloof en zie wat er gebeurt. Je bent geliefd. Amen. Wij zijn blij met jullie komst vandaag. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij houden van U en wij danken U voor uw goedheid voor ons. Wij weten dat vreugde de vrucht van een gerust hart is. De vrucht van de Geest. U hebt ons uw Heilige Geest gegeven en de zekerheid dat U heeft overwonnen. Help ons vandaag om te leven en te wandelen in geloof. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Majesty

Majesteit, groot is Zijn majesteit

Lof zij Jezus en glorie, hulde en eer

Majesteit, God, die de zijnen leidt

Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij

Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus

Volk van God, kom en breng lof aan Jezus de Koning

Majesteit, groot is zijn majesteit

Dwars door de dood werd Hij verhoogd

Jezus regeert, amen, amen

 

SchriftlezingNehemia 8:8-12 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Nehemia 8:8-12. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God gaven uitleg en verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, de stadhouder, Ezra, de priester en Schriftgeleerde en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: Deze dag is heilig voor de HEERE uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Nehemia zei tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: Wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken om uit te delen en vreugdevol te vieren want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Amen.

 

Interview – Christabelle Braden

BS = Bobby Schuller en CB = Christabelle Braden

(Introvideo)

Cristabelle Braden is een spreker en singer-songwriter. Na een zware hersenbeschadiging is zij songs gaan schrijven niet alleen om te herstellen, maar ook om God te eren. Zij zet zich in voor mensen met hersenletsel. Zij bemoedigt overlevenden en hun dierbaren en zij laat zien dat er hoop is. Welkom, Cristabelle Braden.

 

BS Cristabelle, hallo. Dank dat je bij ons bent.

CB Hallo. Dank dat ik bij jullie mag zijn.

BS Voor diegenen die nog niet zoveel van jou en je verhaal weten kun je misschien iets vertellen over wat jou is overkomen en over je geloofsreis.

CB Absoluut. Mijn geloofsreis, zoals iedereen misschien kan zeggen is een lang proces geweest, in mijn wandel met de Heer. Ik liep mijn eerste traumatisch hersenletsel 14 jaar geleden op. Dat leidde tot meerdere andere letsels. In 10 jaar heb ik meerdere keren niet aangeboren hersenletsel gehad. Na mijn eerste hersenletsel moest ik alles opnieuw leren zoals douchen en mij aankleden. Ik kon mijn kleren niet aandoen, mijn kortetermijngeheugen was kapot. Mijn rechter lichaamshelft verzwakte. Hoofdpijn, overprikkeling, lichtgevoeligheid. Doorlopend een gevoel van verward en overrompeld zijn. De artsen dachten niet dat ik school ging afmaken maar door Gods genade ben ik hier. Het kostte een extra jaar met revalidatie, maar ik heb school afgemaakt en de Heer is mij aldoor nabij geweest. Ik kon muziek gaan studeren. En dit jaar ben ik afgestudeerd in de theologie. Als artsen of mensen iets voor onmogelijk houden heeft God altijd een plan. Hij kan alles.

BS Sorry als ik het vraag, maar wat was er gebeurd? Hoe liep je hersenletsel op?

CB Mijn eerste hersenbeschadiging, ik heb er meerdere gehad maar de eerste liep ik op met een game in een jongerengroep. Ik zat als kind bij een jeugdgroep en wij deden soms spelletjes. En bij één spelletje moest je rondrennen. Een kamer vol rennende tieners. De jongens haalden een grap uit, er brak paniek uit en ik sloeg met mijn hoofd tegen een betonnen muur. Mijn hoofd stuiterde tegen de vloer. Ik raakte bewusteloos. Ik herinner mij niet wat er vlak daarna of zelfs een jaar daarna gebeurde. Tijdens mijn herstel hoorden wij van anderen wat er gebeurd was. Mijn hersenen zwollen op en de druk liep op en een paar dagen later moest ik van alles gaan herleren. Het werd steeds erger, maar op den duur begon het beter te gaan. Maar toen viel mijn evenwichtsorgaan uit waardoor ik weer viel en weer mijn hoofd stootte. Die ene keer veranderde alles maar het is eigenlijk een hele serie incidenten geweest.

BS Wat triest om te horen. Maar het is prachtig om te horen hoe goed het nu met je gaat. Wat een prachtig getuigenis is dat. Wat mooi dat worshipmuziek zo belangrijk was voor je herstel. Kun je daar wat over vertellen?

CB Dank je. Zoals ik al zei, was het herstel na mijn eerste letsel moeilijk. Ik schreef nooit een song voor mijn hersenbeschadiging. Nadien vond ik het erg moeilijk om me in gesprekken uit te drukken. Mijn voorhoofdskwab was beschadigd, dus mijn emoties lagen overhoop. Ik had huilbuien en woede aanvallen. Ik kon mijn emoties niet reguleren. Mijn spraak was aangetast en zingen hielp daarbij. Ik begon spontaan songs te schrijven. Ze rijmden en ze gingen ergens over en ze waren diepzinnig. De arts vertelde mijn ouders dat muziek iets unieks in mijn hersenen doet. Ik heb gelezen dat muziek het enige is dat al je hersengebieden bereikt omdat je je hersenen anders gebruikt. Dus de Heer heeft muziek bij mijn genezing gebruikt. Worshipmuziek is zo krachtig. Alle muziek heeft invloed op onze hersenen maar bij worship zijn het onze hersenen én onze geest. Toen ik muziek schreef, zagen mijn ouders dat er meer was. Het werd een reis. Ik heb nooit vooraf bedacht dat ik singer-songwriter zou worden. Iemand vroeg mij mijn songs in hun kerk te laten horen en toen vroeg iemand anders mij en zo is het uitgegroeid tot een bediening.

BS Hersenletsel is zoiets moeilijks. Onze zoon heeft hersenletsel door epilepsie opgelopen. Hij herstelt daarvan, maar er zijn tal van uitdagingen.

CB Het is onzichtbaar aan de buitenkant. Ik ijver heel hard voor meer besef. Ik heb een wereldwijde online steungroep opgericht Hope After Head Injury. Dat is bijna tien jaar geleden, in 2012. Het begon als een sociaal-mediapagina en steeds meer mensen sloten zich aan. Nu host ik eens per maand een steungroep via Zoom. Wij hebben een Facebookgroep met duizenden mensen die over hersenletsel praten en hoop brengen. Ik heb een podcast om de bekendheid met hersenletsel te promoten: Hope Survives Brain Injury. Ik wil besef en hoop verspreiden onder overlevenden en hun families. Ik heb ook een groep die Brain Injury Bible Study heet. Wij lezen samen de Bijbel. Ik ben ten dele theologie gaan studeren omdat ik Bijbelstudie wilde bieden aan mensen met hersenletsel omdat het moeilijk is om te lezen en te begrijpen maar het geloof draagt ons erdoorheen.

BS Wat zeg je tegen iemand die nu kijkt en die zich misschien aan een laatste strohalm van hoop vastklampt? Ze zitten vast en denken nooit meer vrij te worden van datgene waar ze in zitten. Heb je een woord van bemoediging voor zulke mensen?

CB Ik weet dat, wat wij ook doormaken, er zoveel onzichtbare strijd is. Het kan hersenletsel zijn, of ander letsel of een ziekte. Het kan financiële tegenslag zijn, een verslaving, een relatie iets in je gezin. Maar wat je ook doormaakt weet dat God je ziet, ook als anderen het niet zien. En wat dat doorstaan betreft, ik worstel nog dagelijks met mijn hersenletsel. Maar de Heer laat mij zien dat het een proces van uur tot uur is bij Hem. Ik heb een boek gelezen, The Pursuit of God, van A.W. Tozer. Hij schrijft: Het geloof is de blik van de ziel op een reddende God. Als ik zo over het geloof denk, als wij de blik van onze ziel op Hem richten als wij naar de Vader kijken, naar het kruis als wij naar Christus kijken, zien wij… Misschien zijn wij niet in staat om naar ons leven of volgende week te kijken en te zien hoe wij die moeten doorkomen maar je kunt wel zien hoe je dit moment met Hem kunt doorstaan. Hou de blik van je ziel op Christus gericht. Zo kun je alles aan met Hem.

BS Amen. Dank je, Cristabelle. Prachtige woorden. En wat een prachtige muziek maak je. Als je bemoedigd wordt door dit verhaal en je Cristabelle‘s muziek wilt horen raad ik je aan om naar CristabelleBraden.com te gaan. Cristabelle, hartelijk dank. Wat een sterk verhaal en bemoediging voor ons allen.

CB Gods zegen voor je. Dank je.

 

Solo – Battle Belongs door Terron Brooks

Als ik alleen mijn strijd zie, ziet U de overwinning

Als ik alleen de berg zie, ziet U een berg die verzet wordt

Als ik alleen schaduw zie, omringt uw liefde mij

Ik hoef niet te vrezen want ik ben veilig bij U

 

Als ik strijd, strijd ik op mijn knieën

Met mijn handen hoog geheven

O God, de overwinning komt van U

En elke angst leg ik aan uw voeten

Ik zing in de nacht

O God, de overwinning komt van U

En als U voor mij bent, wie kan dan tegen mij zijn?

Want Jezus, niets is onmogelijk voor U

Als ik alleen mijn puinhoop zie, ziet U schoonheid, dank U Heer.

Als ik alleen het kruis zie, ziet U het lege graf.

 

Als ik strijd, strijd ik op mijn knieën

Met mijn handen hoog geheven

O God, de overwinning komt van U

En elke angst leg ik aan uw voeten

Ik zing in de nacht

O God, de overwinning komt van U

 

Krachtige vesting, U gaat ons voor

Niets kan op tegen de macht van onze God

U schijnt in de schaduw, U wint elke slag

Niets kan op tegen de macht van onze God

Krachtige vesting, U gaat ons voor

Niets kan op tegen de macht van onze God

U schijnt in de schaduw, U wint elke strijd

Niets kan op tegen de macht van onze God

Als ik strijd, strijd ik op mijn knieën

Met mijn handen hoog geheven

O God, de overwinning komt van U

En elke angst leg ik aan uw voeten

Ik zing in de nacht

O God, de overwinning komt van U

O God, de overwinning komt van U

 

Koorzang – My Song in the Night

O Jezus mijn Heiland mijn lied in de nacht

Kom tot ons met uw tedere liefde

Het verlangen van mijn ziel

Tot U roep ik, o Heer, in tijden van smart

Mijn troost overdag en mijn lied in de nacht

Waarom zou ik dwalen en niet met U wandelen

Of roepen in de woestijn om uw aangezicht te zien

Mijn troost en vreugde het verlangen van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland mijn lied in de nacht.

Mijn troost en vreugde, het verlangen van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht

In de nacht, in de nacht, in de nacht

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Vreugde is de basis

door Bobby Schuller

Het is een waanzinnige wereld op dit moment. Vol oorlogen en geruchten van oorlogen, zoals de Bijbel zegt. Er is zoveel strijd die de vreedzame geest bedreigt. Zovelen van ons zoeken zo hard naar oprecht geluk en vreugde in het leven. En toch zeg ik jullie, God gaat je je vreugde teruggeven. Velen van jullie waren vreugdevolle mensen tot een paar jaar geleden. En nu is er iets vreemds gaande in je lichaam en geest dat het moeilijk maakt, je echt vreugdevol te voelen. Maar vreugde is een onderdeel van Gods belofte aan ons. Dat staat in de Bijbel. Het hoort bij de belofte van de wederopstanding en het is niet iets wat wij pas in de hemel hoeven te verwachten. Het is iets wat ik krijg als de hemel in mij trekt. Oftewel, als de Heilige Geest in onze harten en lichamen woont. Dan is er, ook al gaan wij door een soort persoonlijke hel iets in ons dat zegt: Wacht even, dit heeft God overwonnen. God neemt dit op zich. God kan dit aan. Het soort vreugde dat God ons belooft, is niet een stoïcijns binnenpretje. Het is echte vreugde. De vreugde die je voelt als je jouw team aanmoedigt. Of wanneer er iets moois gebeurt in het leven van je beste vriend of vriendin. Dat is vreugde. Een vreugde die lacht en die beschikbaar is voor ons. Wij weten uit Jezus’ preken dat als je wilt weten waar het steeds om gaat het theologische antwoord luidt: het Koninkrijk van God oftewel het Hemelse Koninkrijk. En om het Koninkrijk van God, of Gods leven in een mens te beschrijven gebruikt Jezus bijna altijd een van twee soorten gelijkenissen. De eerste is heel vaak die van het oordeel. Dat lezen wij vaak. Over schapen en bokken. Over hellevuur en zwavel. Dat is het oordeel. Onkruid en graan. Het koren en het kaf. Best zware kost. Hoe velen van jullie weten dat je als gelovige niets te vrezen hebt? Toen Jezus zei “Het is volbracht”, hoe velen geloven dat dat echt zo is? Het is volbracht. Het is voorbij. Klaar. Die boodschappen zijn niet voor jou. Jullie zijn geliefd, geroepen, vergeven. En wat is de andere helft? De andere veelgebruikte gelijkenissen gaan over feesten en bruiloften. Het verbaast mij hoe vaak gelovigen dat deel van Jezus’ boodschap schrappen uit de aanwezigheid van het Koninkrijk van God in het hier en nu. Jezus vertelt dan hoezeer het Koninkrijk van God als een bruiloft is en de mensen die daar niet komen, zijn bijna nooit zondige mensen. De mensen die niet op zo’n feest vol vreugde komen zijn mensen die het te druk hebben. Daar komen wij zo op terug. Maar kijk hoe gelovige mensen het soms afstandelijk maken. Kijk naar dat eerste beeld. Dat heb ik ergens van Google geplukt. Het is een mozaïek, ergens in een kerk. Ik hou op veel manieren van zulke plaatjes. Het is een theologisch werk, maar ook een kunstwerk. Dit is de gelijkenis van de bruiloft te Kana. Geen gelijkenis, maar een echt verhaal, waar Jezus water in wijn veranderde. En zo heeft de kunstenaar, waarschijnlijk in Byzantium in de late middeleeuwen dus dit is iets Grieks, het verhaal uitgebeeld. Het echtpaar ziet eruit als een hertog en hertogin. Of als een koning en koningin met achter zich de hele hofhouding in een soort heilige pose. En hier is Jezus, steriel als altijd, met zijn moeder gekleed in zwart en purper. Je ziet er van alles in, wonderen, gewijde taferelen. Maar geen vreugde. Het straalt geen vreugde uit. Maar ik heb ook een kunstenaar gevonden, die inmiddels overleden is. Hij maakte mooie werken en heette Herb Mandel. In 1980 maakte hij deze aquarel over hetzelfde verhaal. Dit staat veel dichter bij hoe een eerste-eeuwer het ervaren moet hebben als Jezus het heeft over een bruiloft of een feest. Dit is echt anders, hè. Je kunt het eten bijna ruiken. Je ruikt het eten in de stoofpotten. Je hoort borden rammelen. Je kunt bijna gezang horen op de achtergrond en een lachsalvo aan een tafel. En te midden van dat alles heeft Jezus er plezier in. En als de wijn op is Zeg allemaal eens “de wijn was op” zei zijn moeder dat er meer wijn nodig was. En volgens de Bijbel was dat hele goeie wijn. Dit is een bruiloft binnen het eerste–eeuwse Judaïsme. Een paar dingen kloppen niet, zoals de honden en de tafels. Maar in het algemeen moet het zo zijn toegegaan, als een viering. Vreugde. Veel ongelukkige mensen hebben de vreugde van de Heer niet in hun hart. Het moet een steriel, stoïcijns soort binnenpret zijn die niemand en zeker mijn vrouw niet, kan zien. Niemand kan die zien. Ik kan die niet zien, maar mijn geloof is er wel. Nee. Het is er of het is er niet, vriend. Dat is een belofte. In zijn gelijkenissen nodigt Jezus mensen daartoe uit. Kom. Zo is het Koninkrijk van God. Kom erheen. En als de uitnodiging verzonden is, heeft iedereen het te druk. Te druk. De één zegt: Ik heb net wat koeien gekocht die ik moet gaan bekijken. Op zich is dat Jezus’ eigen cabaret. Wij zien het niet, maar niemand… Mensen moeten gegrinnikt of gelachen hebben toen Hij dat zei omdat niemand eerst koeien koopt en ze dan gaat bekijken. En een ander zegt: Ik heb een stuk land gekocht. Dat moet ik gaan bekijken. Maar niemand koopt een stuk land en gaat dat daarna bekijken. Dat is dus een geestige manier om te zeggen dat mensen het zo druk hebben. Ik heb geen tijd voor uw feestje, Heer. Hoe velen van ons doen dat niet aldoor? Ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd in de wereld. Want ik ben namelijk ontzettend belangrijk. Je hebt geen tijd voor het feest en niet voor het boek dat je wilt lezen. En niet voor de maaltijd en niet voor je kinderen. Je bent zo belangrijk en je hebt geen tijd en kent geen vreugde. Dat is geen oordeel over jou. Dat is een worsteling die we allemaal kennen. Want in de moderne wereld hebben wij geleerd dat druk zijn een deugd is. Misschien heb je het zo nog niet eerder gezien maar je hoeft het maar om te keren en dan is het een compliment of belediging. Stel, ik bel je: Hoe is het, John? Met mij, Bobby. Stel dat ik dan zeg: Je hebt het nooit erg druk. Zullen wij een hapje samen eten? O, wat fout, denk je nu.  Maar stel dat ik zeg: John, hoe is het? Ik weet dat je het altijd superdruk hebt. Wat zeg ik daarmee? Ik zeg, ik weet dat je superbelangrijk bent. Iedereen moet je spreken. Iedereen wil wat met je afspreken. Maar wil je met mij een kop koffie afspreken? Of een partijtje golf? Ik weet hoe druk je het hebt. Misschien maart volgend jaar? Kun je mij in je agenda zetten? Nee, te druk? Te belangrijk, misschien? Misschien in 2024? Kijk, dat is een compliment. Maar dat is krankzinnig. Als wij allen een diep verlangen hebben naar vreugde zoals de Bijbel belooft herhaalt Jezus dat aldoor. Ik nodig je uit in het Koninkrijk, maar je hebt het te druk. En dat is niet Gods plan voor jou. God wil dat je een vreugdevol mens bent. Er is geen alternatief voor waarachtige christelijke vreugde. Geen entertainment, geen games. Het komt door de Heilige Geest. Je kunt het in de gevangenis beleven. Of op straat. En juist dat houd je van de straat en uit de gevangenis. Het is de duurzame kracht die voorkomt uit een opgewekt gemoed en vertrouwen in de krachtige naam van Jezus Christus. Het is de kracht die ketenen verbreekt en lasten aflegt, van God. Het is datgene dat de stenen die je meedraagt, verandert in ballonnen. Het is de Geest van God. Er is geen alternatief voor en het is er voor jou, hier en nu. Met geen geldschat kun je de vreugde kopen die de Heilige Geest je geeft. Dat brengt ons bij de Bijbel. Wees niet bang. Ik rond het af. Alle jongens hier zeggen dan altijd jeetje, hij begint pas. Geintje. Wij gaan lezen uit Nehemia 8. Bedenk bij dit verhaal dat het Joodse volk door God was uitverkoren om een kracht van vernieuwing, herstel, verbond, vreugde en liefde te zijn in een wereld die verloren was in kwaad. Kindoffers, geweld, slavernij. De Hebreeën moesten vrijheid brengen en Gods weg en dat deden ze vaak. Maar omdat ze verleid werden door de glorie van de wereld vervielen ze tot dezelfde praktijken en werden door God gestraft met de Babylonische ballingschap. Maar God benutte de tijd waarin ze in het grote Babylon waren om in hen, ik wou dat ik wat meer tijd daarvoor had het rabbinistische Judaïsme te vormen, dat ze meenamen naar Israël. En toen ze terugkeerden naar Israël, sommigen na 50 of 70 jaar terug naar hun oude thuis, hun Beloofde Land dan is er een moment nadat de tempel gebouwd is. Veel dingen in de stad zijn hersteld. De priester Ezra en de stadhouder Nehemia spreken de mensen toe en dan lezen ze uit de Thora, het Woord van God. En als ze lezen, beginnen de mensen te weeklagen en te huilen en je begrijpt ze. Wat een emotionele ervaring na die lange beproeving. Wij zijn weer thuis en wij horen het Woord van God. God heeft ons thuisgebracht en ze huilen. Ik zou ook huilen. Wat fantastisch dat God ons heeft thuisgebracht. Maar ze krijgen haast een standje. Je kunt het in Nehemia 8:9 lezen. En Nehemia, de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: Deze dag is heilig voor de HEERE uw God. Rouw dan niet en huil niet. Voor hen is heiligheid niet rouwen en huilen, zoals voor zovelen van ons. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Nehemia zei tegen hen: Ga, eet lekkernijen. Zeg maar na: ‘Eet lekkernijen.’ En doe even van jammie. Kom op. Eet lekkernijen. Wat heb ik toch een gave kerk. Jullie zijn toppers. En drink zoete dranken. Zeg allemaal maar ‘zoete dranken’. Even zien hoe goed jullie dat doen. Oké, zoete dranken. Daar geef ik een 7 voor. Zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Geef het aan de armen. Aan hen die eenzaam zijn. Misschien eten ze alleen. Nodig ze uit voor je feest. En dan staat er ‘deze dag’. Tweemaal. Deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht. Daar heb je die zin weer. Vreugde is hier een viering met zoete dranken en lekker eten. Dat betekent het in deze context in Nehemia. De manier om de dag van de Heer te heiligen, is die te vieren. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: Wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken om uit te delen en vreugdevol te vieren want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Dat is de sleutel. Als je het Woord van God begrijpt is Hij je ruggensteun. Hij ziet toe op je leven. Hij heeft het in de hand. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. Wij ervaren een vreugde die een diep gevoel van vertrouwen en onbezorgdheid in God geeft. Ik geloof dat als ware christenen geen vreugde kennen ze bijna altijd in de val trappen van de vooringenomenheid want als je geen ware christelijke vreugde kent zie je een zondaar die zich prima amuseert en je denkt, dat deugt niet. Want van binnen voelt elke vreugdeloze gelovige wanhoop als hij een zondaar ziet. Ik zou je nooit aanmoedigen om te zondigen of slechte dingen te doen of je naaste te kwetsen of jezelf te kwetsen voor momenten van blijdschap. Maar sommigen ontsnappen graag aan de werkelijkheid. Maar ik zeg je dat datgene wat je ziet, in veel gevallen tijdelijk of oppervlakkig is. Wat God te bieden heeft, is een ware vreugde die opgewekt is en vrolijk en leuk en prachtig. Onthoud dat God wil dat wij vreugdevolle mensen zijn. De Bijbel zegt dat het als onderdeel van de vrucht van de Geest één van de manieren is waarop je kunt zien of iemand werkelijk de geest van God kent. Het is een manier om christelijke leiders te toetsen. Ik eindig met deze overweging. Ik had twee of drie tips willen geven over hoe je vreugdevoller kunt zijn. Maar toen ik daarover bad, besefte ik dat dat meer kwaad dan goed zou doen. Omdat veel van onze vreugdeloosheid voortkomt uit steeds harder proberen. En ik denk dat de vreugde van de Heer juist voortkomt uit een rustige innerlijke onbezorgdheid. Daar komt het vandaan. Onbezorgd. Ik denk dat wij vreugdevol geboren worden maar dat wij dat verliezen naarmate wij ouder worden. Er is een onderzoek waarover ik in een van mijn boeken geschreven heb. Ik heb er nog geen goed antwoord op. Er is een onderzoek naar glimlachen. Gemiddeld glimlacht een kind zo’n 400 keer per dag. Als je kleine kinderen hebt, weet je dat het zo is. Kinderen zitten vol vreugde. Bij de gemiddelde volwassene is dat 20 keer per dag. Wat gebeurt er met dat kind als ze opgroeit? Wat is het? Misschien perfectionisme, vergelijken, teleurstellingen, ziekte, het verlies van dierbaren. Maar kinderen maken dat ook mee, maar die blijven glimlachen. Misschien is het het gevoel dat je verantwoordelijkheid moet dragen. De angst dat je moet bepalen hoe anderen over mij denken. Het is wel erg veel, hè? Maar het tegendeel van datgene dat ik niet goed kan benoemen is een onbezorgdheid die rationeel en redelijk is, omdat het van de Heer komt. Wij hebben Cohens 10e verjaardag gevierd. Voor wie het niet weet, hij is een paar maal bijna overleden. Hij heeft een vreselijke hersenaandoening. Wij geloven dat God hem zal genezen, maar dat zien wij nu nog niet. Maar nu zie je al dat God hem zo ver heeft gebracht en zoveel goeds doet. Hij heeft geen toevallen meer. Er overkomt hem veel goeds. Iedereen in deze ruimte worstelt op dit moment. Iedereen heeft wel iets waar hij of zij het moeilijk mee heeft. Maar als wij in staat zijn tot de onbezorgdheid van kinderen en op God vertrouwen zoals wij als kinderen op onze ouders vertrouwden is er een manier waarop wij, door te leren God ons leven toe te vertrouwen onbezorgdheid vinden en in staat zijn om weer te glimlachen en te genieten. Dat is wat ik jullie ter bemoediging wil meegeven. Wie draagt je leven? Ik denk dat als wij onze levens zelf dragen zeker als wij het gevoel hebben, ook de levens van anderen te dragen het heel moeilijk is om vreugdevol te zijn. Daarom vraagt God je, jouw toekomst en je heden aan Hem toe te vertrouwen. Ook al heb je niet alle antwoorden, maak je je zorgen, lig je wakker. Begin te vertrouwen en te geloven. Geef je geloof de ruimte opdat God een doorbraak in je leven zal veroorzaken en nodig Hem uit. Vraag het Hem. Nodig de Heilige Geest uit om onbezorgdheid in je leven te brengen. Dan komt de vreugde vanzelf. God houdt veel van je. En ik ook. Ik wil dat je beseft dat God je vreugde gaat herstellen. Misschien heb je veel meegemaakt de laatste tijd. Ik wil je vandaag uitnodigen, een vreugdevol mens te zijn.

 

Gebed

Heer, wij danken U en wij houden van U. Wij leggen onze zware last voor U neer. Wij weten dat U onze gebeden wilt verhoren. Wij bidden niet zomaar. Wij zeggen: Vader, help ons. En wij geven die dingen in ons hart en geest aan U over. En vandaag kiezen wij ervoor, te ontspannen en op uw Koninkrijk te vertrouwen. Wij houden van U, Heer. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

 

Koorzang – Majesty

Majesteit, groot is Zijn majesteit

Lof zij Jezus en glorie, hulde en eer

Majesteit, God, die de zijnen leidt

Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij

Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus

Volk van God, kom en breng lof aan Jezus de Koning

Majesteit, groot is zijn majesteit

Dwars door de dood werd Hij verhoogd

Jezus regeert, amen, amen

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vreugde is de basis

24 april 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan