Home Leid met goede gewoonten

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom kijkers en welkom kerkfamilie. Het voelt zo goed om hier vandaag met jullie te zijn. Wij houden van jullie. Wij zijn zo blij dat jullie hier vandaag met ons zijn. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij vragen U in Jezus’ naam dat U uw Heilige Geest over ons uitstort. Dank U dat U ons hebt vergeven en ons vernieuwd hebt en geroepen hebt. Wij danken U, God, dat wij U dienen en volgen vol van vreugde. En dat wij erbij mogen horen. Wij bidden dat U vanochtend in onze harten inzicht geeft in hoe wij onze tijd effectief en wijs moeten gebruiken. Op een manier die ertoe doet. Heer, wij houden van U en danken U dat U ons altijd ziet als wij samenkomen. Ik bid dat U uw zegen uitstort over iedereen die dit nu hoort. Heer, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Shalom”

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom, shalom

Mijn vrede geef Ik u, shalom

Shalom, shalom

Mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom

 

Solo – Shannae Bernales – “Goodness of God”

Heer, ik heb U lief

Want uw genade stelt me nooit teleur

Al mijn dagen ben ik in de palm van uw hand

Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Al heel mijn hele leven bent U trouw, Heer

Heel mijn leven bent U zo goed geweest

Met elke ademtocht die ik in me heb

Zal ik de goedheid van God bezingen

 

Ik hoor graag uw stem, U hebt mij door het vuur geleid

In de donkerste nacht bent U mij nabij zoals niemand anders

Ik ken U als een Vader, ik ken U als een Vriend

En ik leef in de goedheid van God

 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer

Heel mijn leven bent U zo goed geweest

Met elke ademtocht die ik in me heb

Zal ik de goedheid van God bezingen

 

Want uw goedheid volgt mij steeds,

Uw goedheid volgt mij steeds

Mijn leven ligt voor U,

Ik heb me overgegeven, ik geef U alles

Uw goedheid volgt me steeds weer

 

Schriftlezing – Markus 1:32-38

Door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Markus 1: 32. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging brachten ze bij Hem allen die er slecht aan toe waren en hen die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. En Hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren en dreef veel demonen uit en Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden. En ‘s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op ging naar buiten en begaf Zich

naar een eenzame plaats, en bad daar. En Simon en die bij hem waren, gingen Hem achterna en toen zij Hem gevonden hadden, zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U. En Hij zei tegen hen: Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat Ik ook daar predik want daarvoor ben Ik uitgegaan. Laat ons, net als Jezus, welbewust met onze tijd om gaan.

 

SoloSal Malaki – “I Walk with God”

Ik wandel met God van nu af aan

Zijn liefdevolle hand daar leun ik op

Ik bid tot God in nederigheid:

Laat mijn God altijd met mij zijn

 

Ik wandel met God dag en nacht

Waarom zou ik vrezen met Hem aan mijn zijde

Zijn liefde duurt eeuwig, Hij zal me niet verlaten

Hij zal me niet teleurstellen

Ik ben zwak, maar mijn Heer is sterk

Hij waakt over mij, de hele dag

 

Ik wandel met God, Hij houdt mijn hand vast

Ik praat met God, Hij begrijpt mij

Hij hoort elk woord dat ik tot Hem spreek

En Hij weet wat ik in mijn hart draag als ik bid

Heer, leid mijn stappen en geleid mij

Want ik zal nooit alleen gaan

Nu ik wandel met God, elke dag

 

Solo – Madeline Reynolds – “Holy Spirit, Rain Down”

Heilige Geest, regen neer, regen neer

O, Trooster en Vriend

Wij hebben uw aanraking weer zo nodig

Heilige Geest, regen neer, regen neer

Laat uw kracht neerdalen

Laat uw stem gehoord worden

Kom en verander onze harten

Als wij uw Woord ontvangen

Heilige Geest, regen neer, regen neer, regen neer

Heilige Geest, regen neer, regen neer

Heilige Geest, regen neer, regen neer

 

Heilige Geest, regen neer, regen neer,

Regen neer, regen neer

O, Trooster en Vriend

Wij hebben uw aanraking weer zo nodig

Heilige Geest, regen neer, regen neer

Laat uw kracht neerdalen

Laat uw stem gehoord worden

Kom en verander onze harten

Als wij uw Woord ontvangen

Heilige Geest, Heilige Geest

Heilige Geest, regen neer

Regen neer, regen neer

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Ga allemaal staan, alsjeblieft. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek – “Leid met goede gewoonten”

Door Bobby Schuller

Ik herinner mij uit mijn jeugd…Zoals ik al vaak heb verteld, scheidden mijn ouders toen ik 2 of 3 was. Mijn ma woonde in Los Angeles, mijn pa hier in Orange County en ze hadden een oplossing bedacht. Mijn eerste vier jaar zou ik grotendeels doorbrengen bij mijn pa. De erop volgende vier jaar zat ik vooral bij ma. Toen ik bij pa woonde, ging ik van maandag tot vrijdag naar school. Dan kwam mijn moeder vanuit The Valley ten noorden van Los Angeles helemaal naar San Juan Capistrano, een heel eind zuidelijker. Zonder verkeer is dat anderhalf à twee uur rijden. Met verkeer langer. Al die jaren dat ik bij pa woonde, haalde mijn ma mij elke vrijdag van school en bracht mij elke zondagmiddag terug in haar oude stationcar. In die jaren hadden wij alle tijd om elkaar goed te leren kennen. Vaak vertelde ze als alleenstaande vrouw over de mannen die ze ontmoette. Het is interessant om daar nu op terug te kijken. Mijn jonge alleenstaande moeder, net 30 of zo, een prachtige vrouw. Ik weet nog dat ze over ene Ron vertelde, die ik van haar werk kende. Een superaardige vent. Hij hielp mij een boek te schrijven toen ik 6 of 7 was. Zij en Ron zijn nu 30 jaar getrouwd. Hij is een fijne vent. Wij noemen hem poppy. Ik weet nog dat ze zich tijdens die ritten vaak ergerde aan motorrijders. Ik heb het haar talloze malen horen zeggen. Altijd als wij vaststonden in het verkeer. Het was jaloezie, denk ik. Dan zag ze een motorfiets langskomen terwijl wij stilstonden in de file. Dan ging het van vroem vlak langs ons heen en tussen de auto’s door. Dan knarste ze met haar tanden en schudde haar hoofd en zei: Zijn dagen zijn geteld. Ik heb dat wel honderd keer gehoord. Misschien hebben jullie familie in het zuiden of ken je die uitdrukking sowieso. Zijn dagen zijn geteld. Oftewel, hij heeft niet zo lang meer te leven. Ik weet nog dat ik later bij elke motor die langs stoof, haar arm pakte en zei: Mam, zijn dagen zijn geteld? Die uitdrukking ‘Uw dagen zijn geteld, zijn dagen zijn geteld’ komt zoals veel uitdrukkingen uit de Bijbel. In de Oudheid werd op zekere dag een feest gegeven door misschien wel de rijkste en beroemdste koning van zijn tijd, Beltsazar. Hovelingen en graven en hertogen en tal van vazallen en bestuurders kwamen bijeen voor het grote feest, net als zijn talrijke vrouwen en bijvrouwen. Er werd gezongen, men werd dronken. Er werd gedanst en gezongen en gezondigd. Op zeker moment zegt koning Beltsazar tegen zijn dienaar: Breng de gouden drinkbekers die wij uit de tempel in Jeruzalem hebben meegenomen. Dan drinken wij daaruit. Daar kwamen de gouden en zilveren drinkbekers. Dat feest duurde voort en de mensen fuifden en vierden verder. En ineens slaakt iemand een kreet. Ze kijken op en daar is een losse hand in de lucht zichtbaar. En op de muur schrijft die hand tot ontzetting van iedereen, die hand schrijft vier woorden. In het steen worden vier woorden gegraveerd. Er staat dat Beltsazar dat zijn knieën knikten en dat hij bleek werd van angst. Niemand wist wat de woorden betekenden. Mene mene tekel ufarsin. Mene mene tekel ufarsin. Hij haalde al zijn magiërs en waarzeggers en tovenaars erbij. Niemand die het snapte. Er stond zoiets als cent, cent, stuiver, kwartje. Wat had dat te betekenen? Het waren eenvoudige geldmaten uit het Babylonische rijk. Toen zei Beltsazars vrouw: O echtgenoot, leef in eeuwigheid. Ik ken een man. Kijk degene naast je aan en zeg: Ik ken een man. Zijn naam is Daniël. Hij kan je vertellen wat het betekent. Beltsazar had al zoveel mensen gevraagd de spreuk te ontcijferen. Hij bood ze purperen kleding aan, een teken van koninklijke waardigheid. Hij bood ze lidmaatschap van het koningshuis aan, een gouden ketting en hij beloofde ze zelfs een derde van zijn rijk. Als niemand chocola kan maken van die tekst op de muur, verschijnt Daniël. Daniël, zegt hij, profeet, als jij dit voor mij kunt vertalen krijg je purperen kleding, een gouden keten en een derde van mijn rijk. Daniël kijkt Beltsazar aan en zegt: Laat die kleding en dat geld en dat rijk maar zitten. Ik zal u vertellen wat het betekent. Op de Theologische Hogeschool moesten wij Grieks en Hebreeuws leren. Ik vond Grieks altijd het moeilijkst. Ze zeggen weleens: Dat is allemaal Grieks voor mij. Maar Grieks is eigenlijk heel simpel. Het Grieks kent vijf miljoen woorden. Dat klinkt moeilijk maar het Grieks is een heel nauwkeurige taal. Hebreeuws is erg mysterieus. Toen de Bijbel werd geschreven, telde het Grieks vijf miljoen woorden. Het Hebreeuws had er maar 2000. En de Hebreeuwse Bijbel vertalen, wat wij moesten doen, was extra lastig omdat het Hebreeuws zoals veel oude Fenicische talen geen klinkers kent. Stel je voor dat je eigen taal geen klinkers kende en je wilde het woord ‘kar’ spellen. Hoe zou je dat doen? Dan schrijf je KR. Als ik je een kar liet zien met de letters KR erop, hoe weet je dan wat het is? KR kan koor betekenen, of kraai. Of allerhande andere woorden die niets met elkaar van doen hebben. Dat maakt Hebreeuwse poëzie en oude Hebreeuwse teksten mysterieus en leuk. Daarom is het zo leuk om te schrijven en te interpreteren wat er in de Bijbel staat. Als je het Oude Testament leest, lees je de opvatting van een vertaler. Dat weet je pas als je de Hebreeuwse tekst leest. Dat klinkt wat laatdunkend. Maar ik vond het erg moeilijk. Mene mene tekel ufarsin kan cent cent stuiver kwartje betekenen maar ook cent cent stuiver Perzië. Daniël komt binnen en kijkt de koning aan. Hij ziet hoe de drinkbekers uit de tempel ontheiligd worden. Hij ziet de woorden op de muur. Hij kijkt de koning aan en zegt: Mene mene betekent dat uw dagen geteld zijn. Tekel: Uw leven is gewogen en is te licht bevonden. Ufarsin: Perzië zal komen om u te onttronen. In de Bijbel staat dat diezelfde nacht de koning werd vermoord en dat de koning van de Meden en Perzen zijn koninkrijk veroverde. Onze dagen zijn ook geteld, hè? Ze zijn geteld en dat weten wij. Wij voelen de tijd verstrijken. De dagen, de secondes, de jaren. Soms is dat angstaanjagend. Ik wil het vandaag hebben over deze belangrijke kant van het leven. Namelijk dat een goed leven als volgeling van de Heer een leven is waarin wij besluiten, onze getelde dagen en gewogen levens te wijden aan datgene wat er het meest toe doet. Daniël is misschien mijn favoriete boek uit het Oude Testament. Het was bijna buiten de Bijbel gehouden omdat het in het Aramees is geschreven. Maar ik ben er dol op. We denken bij Daniël altijd aan het einde van zijn verhaal. Een soort crescendo in zijn leven. Daniël in de leeuwenkuil. Jullie kennen het verhaal vast wel. Ik hoef het hier niet te vertellen. Maar wij vergeten iets over Daniël die als oude man voor de leeuwen werd geworpen. Wij neigen te vergeten dat hij zo bijzonder werd vanwege zijn leefpatroon. Daniëls verhaal valt samen met de ballingschap van de Joden naar Babylon. Dat begint met de plundering van Jeruzalem door de Babyloniërs. Ze voeren het volk weg en ook, uit de heilige familie van koning David vier van Davids achter-achter-achterkleinkinderen. Je kunt ze beschouwen als vier prinsen of vier graven of hertogen. Het waren vier mannen van koninklijken bloede en ze waren zeer getalenteerd. Ze heetten Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego. Ze werden afgevoerd naar het grote Babylon en daar vonden veel grote verhalen plaats. En in al die verhalen zie je de leider van die groep, Daniël, een godvruchtige man. Toen Daniël in Babylon aankwam, opende hij op de eerste ochtend zijn raam. Dat zag uit op het westen en hij bad naar Jeruzalem. Dat deed hij ‘s ochtends en bij de lunch en ook voor het naar bed gaan. Als jongeman maakte Daniël veel mee. Zijn leven contrasteerde sterk met dat van de mensen om hem heen. Alleen al zijn manier van eten. Toen Nebukadnezar, Beltsazars vader, een afgodsbeeld oprichtte weigerden Sadrach, Mesach, Abednego en Daniël ervoor te buigen. Ze werden in een vurige oven geworpen en overleefden dat. En ook toen bad Daniël driemaal daags. Onder elke koning, bij elke droom en elk wonder, elk hoogte- en dieptepunt, elke ochtend stond Daniël op, opende zijn raam en bad naar Jeruzalem. En elke middag bad hij naar Jeruzalem. En elke avond bad hij naar Jeruzalem. En als Daniël uiteindelijk bij de leeuwenkuil aankomt, is hij een oude man. Maar op hoge leeftijd is hij sterker dan ooit. Hij straalt zoveel kracht uit, zoveel wijsheid, dat elke koning, Joods of niet, tegen hem opkijkt. En als de Perzen komen en Beltsazar doden en de macht grijpen, benoemt de nieuwe koning 120 wijze gouverneurs. Een van hen is Daniël, en met zijn Gandalf-achtige uitstraling wordt hij de baas. Wij zijn de som van onze gewoontes. Ik denk dat Daniël op zijn oude dag werd wie hij was omdat hij zich strikt hield aan een aantal leefregels. Die weten wij niet allemaal, maar wel dat hij elke ochtend, middag en avond bad. En dat was hetgeen waardoor hij in de val liep. De gouverneurs werden jaloers en wilden hem kwijt om de macht over te nemen. Ze speelden het spelletje volgens de regels van de wereld maar dat waren niet Daniëls regels. Hij bleef bidden, ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds. Die gouverneurs zeiden, grote koning, laten wij u tot god benoemen. En dan gooien we iedereen die niet tot u maar tot een ander bidt, voor de leeuwen. Dat vond de koning best en dus konden ze Daniël voor de leeuwen gooien. Maar wat ze niet beseften, was dat Daniël dankzij de som van zijn gewoontes niet in de leeuwenkuil zat. De leeuwen zaten in Daniëls kuil. Zijn leven was een bouwwerk van macht en wijsheid geworden door zijn gewoontes. Elke grote vrouw of man in de Bijbel of in het leven is gevormd door de kleine dingen die ze dagelijks doen. Elke grote sporter, elke grote denker, elke grote leider heeft gewoontes. Gewoontes die hen veranderen. Jezus had ook gewoontes. Prachtig zoals onze rabbi Jezus de eenzaamheid zocht. Dit is een schilderij van de kunstenaar Greg Olson. Ik vind het prachtig. Laat maar even staan. Toen Jezus aan zijn bediening begon, zocht Hij de eenzaamheid van de woestijn op. Daar werd Hij verzocht door satan. Hij at niet gedurende 40 dagen en 40 nachten. Hij leefde alleen in het Koninkrijk Gods. Voordat Hij zijn discipelen uitkoos, zocht Hij de eenzaamheid op. Toen zijn dierbare vriend en familielid Johannes de Doper werd vermoord, zocht Hij de eenzaamheid op om de Heer te vinden. En na een van zijn grote wonderen, de spijziging van 5000 mensen met wat eten trok Hij weer de heuvels in om alleen te zijn met God. De eenzaamheid zoeken was een gewoonte van Jezus. Het kennen van de Bijbel was een gewoonte van Jezus. Dat gold voor alle Joden. Alle kinderen leerden de Thora uit hun hoofd. De eerste vijf boeken van de Bijbel. En de Heer en de discipelen gebruiken dat om geestelijk overwinningen te behalen. Ze openen hun zinnen zoals toen Hij in verzoeking werd gebracht: Er staat geschreven…Als ze dat zeggen, trekken ze geen boekrol of Bijbel uit hun zak. Ze weten het omdat ze het hier bewaren, en hier. Het Woord heeft wortel geschoten in hun hart en draagt vrucht. En Jezus heeft natuurlijk ook gewoontes in de omgang met anderen. Hij verzamelt mensen in de synagoge waar Hij leert. Soms luistert Hij en Hij komt bijeen met zijn vrienden en familie. En Hij breekt brood en bidt met ze en dan danken ze de Heer. Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, nietwaar? De meest bijzondere mens die ooit geleefd heeft, heeft ook gewoontes. Hij heeft dingen ingebouwd in zijn leven. Ik geloof dat Hij wist dat het effect van zijn bediening ten dele te danken was aan zijn leefgewoontes. Daar zit hem de kneep. Wij hebben niet veel tijd in ons leven. En veel van de tijd die wij hebben, gebruiken wij voor dingen die ons uitputten. Dus als wij wat tijd over hebben, zijn wij doodop, of arm, of voelen wij ons zwak. Of alle drie. Kent iemand ze alle drie? Steek je hand maar niet op. Niks bijzonders. Tijd is onze grootste schat. Onze dagen zijn geteld. Dat hoeft een profeet mij niet te vertellen. Ik hoef niet van iemand te horen dat mijn dagen geteld zijn. Gebruik ze goed. Ik heb al een zekere onrust in mij die mij dat elke dag voorhoudt. Bobby, zoveel tijd heb je niet meer. Haal eruit wat erin zit. Zelfs als je jong bent, heb je niet veel tijd. Het leven is kort. Dat moeten wij goed beseffen om het goed af te ronden. Zodat wij, als wij naar de hemel gaan, kunnen zeggen: Ik heb een goed leven geleid dankzij de kleine dingen die ik elke dag deed. Toon mij je agenda en ik toon jou je toekomst. Toon mij wat je elke week doet en ik toon je waar het heen gaat met je leven. Tijd is onze grootste schat. Jaren geleden waren Hannah en ik en Chad en Hillary in Duitsland. De rondreis eindigde met een paar rustige dagen in Praag. Misschien wel de mooiste stad ter wereld, of een van de mooiste. Hillary of Chad nam toen deze foto van Hannah en mij bij ‘s werelds oudste astronomische klok. Een astronomische klok is een gewone klok maar bovenin zie je wat extra details die tonen hoe alles werkt. Praag is zo’n mooie stad. Heel mysterieus en heel Boheems. Er gebeurt van alles. Met engeltjes en koningen en zo. En dan heb je rechts een skelet, dat voor de dood staat. Telkens als de klok slaat, wie herinnert je er dan aan dat er weer een uur van je leven verstreken is? Die goeie ouwe dood luidt de klok voor je. Boing, boing. Het gaat gebeuren. Ik dacht, die kunstenaar wist precies met welke onrust zoveel mensen leven. Niet alleen vanwege de dood, maar vanwege de tijd. Niet alleen ga ik ooit dood, ik word ook ouder. Hoe oud ik ook ben, ik ben vandaag jonger dan ik ooit nog zal zijn. Wat een afschuwelijk idee. Ik dacht dat wij hier allemaal zo positief zijn, en denken vanuit mogelijkheden. Dat was heel negatief. Maar wij voelen dat allemaal. Die angst voor de tijd. Maar je hoeft je geen zorgen te maken over tijd als je die aan de Heer geeft. Je leven is de som van je gewoontes. Als je je tijd aan God geeft, zal Hij jou tijd geven. Oefen stilte en eenzaamheid. Vind de tijd daarvoor. Vind tijd om stukken uit de Bijbel uit je hoofd te leren. Als een Bijbelvers je hart raakt, leer het dan uit je hoofd en je zult zien dat het uitspreken ervan je leven en je vooruitzichten zal veranderen. Het zal je leven met kracht vullen. Gehoorzaam de Heer. Kom bijeen met zijn volgelingen. Bid met elkaar. Of kijk online. Wij kunnen nu niet echt bijeenkomen, maar wel op een virtuele manier. Wijd je leven aan je familie en je vrienden. Als je getrouwd bent, spreek tijd voor elkaar af. Als je kinderen hebt, reserveer dan elke week tijd voor ze. Eén op één. Tijd voor een ommetje. Tijd voor een praatje, voor een maaltijd. Begrijp dat als je je bedrijf, je privéleven, je gezin en ook je wandel met God wilt veranderen, je gewoontes moet veranderen. Ik wil je bemoedigen dat God je toekomst in zijn hand heeft, een stralende toekomst. En ik denk dat God wil dat je die boodschap hoort. En ik denk dat dat je leven gaat veranderen.

 

Gebed

Wij houden van U, Heer. U hebt ons tijd gegeven. Die geven wij aan U terug. Wij bidden dat wij die op een manier zullen gebruiken die U zal zegenen en onze familie, onze vrienden en onze naasten. Wij houden van U, God. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

 

Koor – “The Blessing”

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen amen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je om je heen,

In jou en is met jou, in de ochtend, in de avond

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Leid met goede gewoonten

23 mei 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan