Home Jaag je droom na

Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wat zijn wij blij dat jullie er zijn. Wist je dat aanbidding en opgeheven handen
een pure geloofsuiting is? Laat ons vandaag God aanbidden met een levend geloof. Dank voor jullie komst. Wij houden van jullie. Laat ons bidden.

Gebed
Vader, wij komen hier in Jezus’ naam en wij danken U voor alles wat U doet in ons leven. Velen van ons gaan gebukt onder schuldgevoelens en angsten. Dank U dat U aan het kruis alles gedaan hebt dat gedaan moest worden. Wij zijn U dankbaar en houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang mannen kwartet – These Are They
Uit de zeeën verrijzen de doden die daar begraven liggen
De graven openen zich en laten hun gevangenen gaan
En zij die zwerven over de aarde gaan hen in drommen tegemoet
Abrahams zaad, talrijk als het zand van de zee

Zij zijn het, die zijn ontkomen aan de grote verdrukking
Zij hebben hun kleed gewassen in het bloed van het Lam
Hun tijd van lijden is voorbij en zij jubelen het uit
Verlost door het bloed van het Lam

Als een sterk en machtig leger dreunt hun stemgedruis
De grote schare van getuigen zingt dan een vrijheidslied
Als ze het land binnengaan door hun voorvaders opgebouwd
Het beloofde land waarnaar ze zo lang gezocht hadden
En alle vreemdelingen, alle pelgrims zullen niet langer vreemden zijn
Wie vermoeid is, afgemat van het dolen zal eindelijk rust vinden
De tafel is gedekt voor de grote feestelijkheid
En het spandoek met ‘welkom thuis’ hangt boven de deur

Zij zijn het, die zijn ontsnapt aan de grote verdrukking
Zij hebben hun kleed gewassen in het bloed van het Lam
Hun tijd van lijden is voorbij en zij jubelen het uit
Verlost door het bloed van het Lam
Verlost door het bloed van het Lam, het Lam

Schriftlezing – Genesis 9:12-16 door Hannah Schuller
Ik vraag jullie je Bijbel te openen bij Genesis 9:12. En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens die bij u zijn alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt dat Ik aan Mijn verbond zal denken dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. Het Woord van de Heer. Dank aan God.

Koorzang – My Jesus, I Love Thee
Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend
Want U nam de straf op U die ik had verdiend
De grote Verlosser, mijn Redder bent U
‘K heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U
‘K heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu

Als ik in uw glorie uw eeuwigheid kom
Dan buig ik mij voor U in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid zal ‘k zingen voor U
‘K heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu

Solo – You are Good door Nikki Potts
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig
Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal:
Wij prijzen U, halleluja, halleluja, wij prijzen U om wie U bent
Wij prijzen U, halleluja, halleluja, wij prijzen U om wie U bent
U bent goed

-Kom en zing met ons.
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig
Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal:
Wij prijzen U, halleluja, halleluja, wij prijzen U om wie U bent
Wij prijzen U, halleluja, halleluja, wij prijzen U om wie U bent
U bent goed

Ja, U bent, U bent, U bent goed
U bent goed voor altijd, voor altijd bent U goed
U bent goed voor altijd, voor altijd bent U goed

-Kom, laat ons vieren.
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig
Heer, U bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig
Door heel de wereld en in elke taal door alle eeuwen heen klinkt overal:
Wij prijzen U, halleluja, halleluja, wij prijzen U om wie U bent
Wij prijzen U, halleluja, halleluja, wij prijzen U om wie U bent
Om wie U bent, om wie U bent, U bent goed, halleluja

Proclamatie door Bobby Schuller
Ga staan, dan zeggen wij dit samen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij:
Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind.
Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

Jaag je droom na
door Bobby Schuller
Vandaag gaan wij het hebben over dromers. Is iemand hier ooit een dromer genoemd? Als je een dromer wordt genoemd, kan dat zowel negatief als positief zijn. Sommige mensen zeggen dromer. En andere mensen zeggen dromer, je bent een dromer. Ik heb veel dromers ontmoet, veel bouwers, veel doeners. Veel mensen die grote dingen voor God willen doen en ik heb gemerkt dat er twee soorten dromers zijn in deze wereld. De eerste is het type dat alleen maar veel praat, een beetje werkt en dan ophoudt en dan is er een tweede soort dromer en dat zijn degenen die niet ophouden. Vandaag gaan wij het hebben over hoe je zo iemand kunt worden wat ik een onstuitbare dromer noem. Wij gaan het hebben over hoe je een onstuitbare dromer kunt worden en boven de spot kunt uitstijgen naar succes. We beginnen hier. Denk aan een droom die God in jouw hart heeft gelegd. Misschien is het je droom om een kerk te stichten. Misschien is het je droom om de zending in te gaan. Misschien is het je droom om een boek te schrijven of een film of kunstwerk te maken of een politieke hervorming door te voeren om onze stad of ons land te verbeteren. Misschien is het je droom om een gezin te hebben. Veel mensen hebben die droom gehad en die is niet uitgekomen. Ik hoorde laatst een bijzonder verhaal van een jongeman, ene Matt Potter. Matt vertelde het volgende: Ongeveer 30 jaar geleden beleefde een jonge, zwangere vrouw een crisis. Zij was op weg naar de abortuskliniek. Onderweg stopte zij bij een kerk, ging naar binnen en zei tegen de voorganger: Ik denk erover om mijn baby te aborteren, maar ik weet het niet. Deze voorganger was nieuw in de kerk. Hij was jong en wist niet hoe hij de vrouw moest overtuigen om haar baby te houden. En hij belt zijn mentor. Zijn mentor was een andere voorganger hier in Californië en hij zei: Ik heb een vrouw die haar baby wil laten aborteren. En de ander zei: Dat is sterk. Wij hebben een gezin hier. Trouwe kerkgangers. Ze proberen al jaren kinderen te krijgen. Ze hebben net van de dokter gehoord dat ze nooit kinderen zullen kunnen krijgen. Die twee voorgangers kwamen bij elkaar. De vrouw beviel van die baby en het andere gezin adopteerde de baby. En Matt zei: Die baby was ik. Wat hier zo cool aan was, was dat Matt opgroeide in een sportersfamilie. Hij was dus geadopteerd. Hij zei dat hij altijd een computernerd was en dat hij geweldige internetbedrijven had gebouwd, apps en dat soort dingen en dat hij zijn zaken had overgedaan voor miljoenen dollars. Genoeg in elk geval om nooit meer te hoeven werken. Dat was veel geld voor hem. Voor mij in elk geval. En toen hij zo’n beetje met vervroegd pensioen was, begon hij te ontaarden. Hij realiseerde zich dat dit niet goed voor hem was en bad tot God. Als toegewijd christen begon hij Pray.com, een app die velen van jullie gebruiken. Je kunt er allerlei preken op vinden en je kunt mensen voor je laten bidden. Sta er eens bij stil: Die ene droom van iemand om een gezin te krijgen en de andere vrouw, die de tijd neemt om te bidden over haar beslissing leidde ertoe dat Matt werd geboren. En de verwezenlijking van zijn droom om die bedrijven op te bouwen leidde tot een andere droom, namelijk het creëren van die prachtige app om mensen te verbinden en te bidden en mensen te ondersteunen. Wat een prachtig verhaal. En daarmee wil ik maar zeggen dat wanneer dromen uitkomen wanneer ze worden gerealiseerd met Gods leiding ze leiden tot andere dromen en andere dromers en dat is een goede zaak. Ik wil maar zeggen dat het de sleutel is om een soort van op dreef te komen en risico’s te blijven nemen voor God en te zien hoe dat je geloof opbouwt in datgene waartoe God je roept. Ik wil het vandaag hebben over wat ik heb waargenomen in dingen die ik heb gedaan en die mijn vrienden hebben gedaan. En er zijn zes dingen die er volgens mij uitspringen in de Bijbel. Zes manieren waarop onstuitbare dromers boven alles uitstijgen. De eerste en waarschijnlijk belangrijkste waar wij het vandaag over willen hebben is: Onstuitbare dromers stijgen uit boven spot. Nu is dat heel moeilijk om te doen, vooral voor christenen. Hannah las vandaag het verhaal van Noach. Ik heb dat verhaal uit de oude Hanna-Barbera tekenfilms in mijn hoofd. Ik weet niet of iemand zich die herinnert maar ze schilderden een beeld van de oude Noach die de ark bouwt om de dieren en zijn familie te redden. Hij kreeg een visioen dat God de aarde zou laten overstromen en hij wilde de schepping redden. Hij bouwt de ark en wat gebeurt er? Iedereen om hem heen bespot hem en lacht hem uit. En natuurlijk denk ik als tienjarige op de zondagsschool: Wat zijn die dom. Maar bedenk eens waar ze naar kijken. Ze kijken naar een man in de woestijn, ver van enige oceaan die een enorme boot bouwt. En hoe lang zal hij erover gedaan hebben om de ark te bouwen? Wij weten hoe groot die was. Dat staat in de Bijbel. Niet exact, maar scheepsbouwkundigen schatten dat als het alleen Noach en zijn zonen waren ze er 55 jaar over zouden hebben gedaan. Als ze goed gereedschap en een team hadden en knechten en jongens die hen hielpen zouden ze minimaal vijf jaar hebben gedaan over de bouw. Dus denk aan zoiets als een 5 tot 55 jaar durend project het bouwen van een gigantisch schip midden in de woestijn, 1500 km vanaf de zee. Dat lijkt op een gek, een absolute mafkees. Wij weten dat de wereld toen slecht was, hè? Die was gevuld met het ergste soort mensen, dus je kunt je de spot voorstellen. Niet een klein beetje, maar constant. Tenminste, totdat het begon te regenen. Er vallen wat druppels en het blijft maar regenen. Als ik nu aan dit verhaal denk, denk ik aan de trouw van Noach om te blijven doen waartoe God hem riep ook al werd hij bespot en belachelijk gemaakt. Dit is wat Jezus ons zegt te doen. Wat Hij zegt is: Gezegend ben je als mensen je beledigen en vervolgen en valselijk allerlei kwaad tegen je zeggen vanwege Mij. Waarom zegt Hij: Gezegend ben je? Omdat dat is wat er gebeurt met mensen die een verschil maken. Als je een verschil wilt maken in de wereld moet je veerkrachtig zijn en bestand tegen bespotting. Want die komt. Noach blijft trouw. Zijn trouw aan Gods Woord redde hem, zijn gezin en de schepselen op aarde. Vergeet dit nooit. Zijn trouw aan Gods Woord in plaats van aan het woord van de mens is wat zijn gezin gered heeft. Hij was als een rots, ongevoelig voor spot. Hij had de visie die God in zijn hart had gelegd. Ik wil maar zeggen dat je, om onstuitbaar te worden het behagen van mensen moet loslaten. Leid slechts een leven dat God behaagt. Wees aardig tegen mensen, doe niet bot tegen mensen maar behaag mensen niet en laat je niet door hen opjagen. Laat je leiden door God, amen? Laat je leiden door God. Het tweede wat onstuitbare dromers doen, een kwaliteit die ik heb gezien is dat ze boven kleinzieligheid uitstijgen. Dit is er trouwens eentje voor Bobby Schuller. Zo heet ik toevallig, Bobby. Ik worstel hier zo mee. Het is verbluffend hoe sterke, intelligente mensen zo kleinzielig kunnen worden. Wij doen kleinzielig jegens mensen van wie wij houden en jegens mensen met wie wij werken. Wij worden kleinzielig jegens onze broers en zussen. Hoeveel van jullie hadden als kind een broertje of zusje of zo? Je zat achter in de auto van je ouders en op het kussen was een lijn getrokken. Dit is mijn kant, dat is jouw kant en dan doet een van de twee altijd zo van tik, tik, tik. Beetje duwen. Met je vinger eroverheen. Mam. Wij vinden dat kleinzielig en stom en wij denken bij onszelf dat wij zoiets gelukkig niet meer doen. Maar natuurlijk doen wij dat wel. Nog steeds. Wij maken van een mug een olifant. Het gaat hierom: Als je grote dingen voor God doet heb je daar geen tijd of energie voor. Mag ik een amen? Je hebt geen tijd of energie. Je hebt betere dingen om je zorgen over te maken, betere dingen om te doen. Mensen zijn belangrijker dan die andere dingen.
Als je echt invloed wilt hebben op een team, een persoon, een echtgenoot, een kind, een vriend, dan toont elk onderzoek aan en ik denk dat de Bijbel dat bevestigt dat positieve versterking beter werkt. Wij hebben conflicten, wij moeten mensen uitdagen. Wij moeten die dingen doen. Maar ik zeg je dat positieve versterking beter werkt met je kinderen met je team, met je vijanden. Wij zijn mensen van genade, toch? Wij zijn hier niet om te oordelen. Wat ik heb gezien, is dat als je goed gedrag ziet en goed gedrag versterkt je snel een enorme positieve verandering teweegbrengt in het leven van mensen. Heb een adelaarsoog voor het gedrag dat je wilt. Het is verbazingwekkend hoeveel je kunt bereiken als het je niet uitmaakt wie de eer krijgt. Dat zei Harry Truman en het is absoluut waar. Je krijgt veel meer gedaan als het je niet uitmaakt wie de eer krijgt. Het derde wat me opvalt bij onstuitbare dromers door God geroepen tot grootse dingen, is dat ze boven hun gelijken uitstijgen. Ze stijgen uit boven leeftijdsgenoten. Vergelijken is een megavalkuil. Pas op. Pas op voor het vergelijken van jezelf met anderen. Wij vergelijken ons werk met anderen, hoe hard wij wel of niet werken. Wij vergelijken onze posities, wij vergelijken onze kleding. Wij vergelijken wat dan ook, ons gewicht, onze taille. Wij vergelijken onze financiën. En dit is wat er gebeurt als je vergelijkt: Of je vergelijkt omhoog en je raakt echt ontmoedigd of je vergelijkt omlaag en je wordt hoogmoedig en egoïstisch. Beide zijn niet goed, hè?
Beide zijn een valkuil. Hier is met wie je jezelf kunt vergelijken. Er is één persoon in deze wereld met wie je jezelf kunt vergelijken en die persoon ben jij. Dit is wat het betekent om een discipel te zijn. Een discipel is iemand die in opleiding is, iemand die leert, iemand die verandert. De sleutel van Jezus’ bediening was het maken van discipelen. Dat is zelfs wat de grote opdracht is: Ga de wereld in en maak wat? Discipelen, ja. Dus als wij een discipel willen zijn willen wij ons leven van vandaag vergelijken met waar wij gisteren waren. Dat wil zeggen vorig jaar, vorige maand, vorige week. Het draait allemaal om persoonlijke groei. Wees het beste wat je kunt zijn. Doe je best en vergeet de rest. Dit is het evangelie van genade, hè? Geef alles. Hier is het vierde wat onstuitbare dromers doen in het koninkrijk van God om alles te bereiken waartoe God ons geroepen heeft: Ze stijgen boven weerstand uit. Weerstand is een heel gaaf idee, dat ik van Steven Pressfield heb. Auteurs schrijven hier al eeuwen over, al duizenden jaren. Het heeft veel verschillende namen, maar ik vind de term weerstand goed. Steven Pressfield zegt dat er iets gebeurt als je moet gaan zitten om te gaan schrijven. Als je aan een project moet beginnen,een gesprek moet voeren. Als je iemand de hand moet reiken. Dan verschijnt er een soort geestelijke wolk die je tegenhoudt en zegt: Doe het later maar. Ga iets anders doen. Doe een andere klus. Doe het morgen. Doe het later maar. Wat moet dit je in verwarring brengen. Ik moedig je aan, vriend, doe het werk. Omdat het werk aan jou werkt. Bouwen aan een visie bouwt jou op. Bouwen aan de ark bouwt jou op. Dat is wat het met ons doet. Als je de dingen doet, doet het iets met je. Het maakt je beter, het maakt je sterker, het maakt je tot wat je moet zijn. Geef niet toe aan die weerstand die je altijd maar zegt tot morgen te wachten. In de Bijbel, tijdens de plagen van Egypte gaat Mozes naar de farao tijdens de tweede plaag, de plaag van de kikkers. Mozes praat met de farao, en de farao zegt tegen Mozes, haal die kikkers weg. Ga tot God bidden om die kikkers weg te nemen. Als Hij de kikkers wegneemt, zal ik je volk laten gaan. Wist je dat? En Mozes zegt tegen hem, oké, wij hebben een deal. Ik ga nu bidden tot God en vraag Hem om de kikkers weg te nemen en weet je wat de farao zegt? Eén woord. Hij zegt: morgen. Bid nu niet tot God, maar wacht tot morgen. Dat ene woord, morgen, leidde tot wat wij rampspoed noemen. Tot de dood. Tot het ergste wat ooit had kunnen gebeuren. Slechts één woord, morgen. Er is een geest van morgen in je leven en die zal er altijd zijn. Die zal nooit ofte nimmer verdwijnen. Je moet het verafschuwen, ertegen vechten. Je moet je ertegen verzetten met alles wat je hebt. De geest van later. De geest van de volgende keer. Het is laksheid. Het is een geest van laten gebeuren. Laat maar gaan. Nee meneer. Verzet je tegen de weerstand. Het is alsof we een krijger in ons hebben die altijd zal moeten vechten tegen de geest van weerstand. Neem de wapens op, vecht ertegen, sta erboven, amen? Onstuitbare dromers. Dit is het vijfde. Onstuitbare dromers moeten boven ongeduld uitstijgen. Ongeduld is een andere moordenaar. Hoe velen weten dat het tijd kost? God heeft nooit haast. Is dat niet vervelend? Iets wat wij hier vaak zeggen is dat Gods timing vervelend is, ja. En we zien het keer op keer, de goede dingen hebben tijd nodig. Laat mij je een serieuze vraag stellen: Welke grote droom je ook in je hart hebt als je absoluut 100 procent zeker wist dat hij zou uitkomen, hoe lang zou je dan bereid zijn om op die droom te wachten? Als God zou zeggen: Hoe lang ben je bereid om op Mij te wachten om jouw droom te verwezenlijken, wat zou je dan zeggen? Ik vraag het je serieus. Zeg het niet hardop, maar bedenk voor jezelf een getal. Ik vraag je vanmorgen om die hoeveelheid tijd in te zetten voor je droom. Sorry. Hopelijk komt het eerder. Maar geef het tijd. Let wel, Noach, over wie wij het in dit verhaal hadden, heeft misschien 55 jaar moeten wachten voordat er ook maar één druppel viel. Abraham hoorde dat hij vader van vele volken zou worden, maar moest 25 jaar wachten. Hij was trouwens al 75 toen hij dat te horen kreeg. Dat is behoorlijk oud. Zo oud nou ook weer niet, zeg ik erbij voor sommigen van jullie. Maar wel oud om 25 jaar te wachten. Arme Jozef kreeg een droom en vergeet niet wat hij allemaal moest doorstaan: Naar de gevangenis gaan, slaaf worden, verraden worden door zijn broers. Het was een heel lange tijd. En het waren niet zomaar 20 jaren, het waren 20 zware jaren. Mozes werd op zijn 80ste bij de brandende braamstruik weggeroepen. Wist je dat? Hij was 80 jaar oud en hij zou 120 worden dus het duurde 40 jaar voordat ze ooit het Beloofde Land bereikten. En zelfs David moest, nadat hij tot koning was gezalfd een hele tijd in de wildernis wachten tot Gods plan in zijn leven zou uitkomen. Wat is dat toch met de wildernis? Met die plek, met de wildernis in ons leven. Ook Jezus gaat 40 dagen de wildernis in voordat Hij aan zijn bediening begint. Er is iets met die plek. Soms als wij denken dat wij op God wachten, wacht Hij op ons om te veranderen.
Soms wacht Hij op ons om te veranderen. Soms wil Hij iets nieuws in ons doen. Soms is het wachten niet op God, maar op jou. Tot jij een nieuw hart krijgt, of een nieuwe vaardigheid. Tot jij een nieuwe kracht krijgt, of een nieuw karakter, of een nieuw team. Soms moeten die dingen op hun plaats zitten voordat het allemaal gebeurt. Zaden hebben tijd nodig om te groeien. Mijn broer vertelde me een grappig verhaal. Hij was gek op surfen en hij ging ergens naar Zuid-Amerika, ik ben vergeten welk land. Daar ontmoette hij een Amerikaanse man van middelbare leeftijd, die elke dag surfte met lang haar. Op zijn achttiende ging die man naar dat land en kocht een stuk land en plantte teakbomen. Nu duurt het 20 tot 25 jaar om teakbomen te laten groeien maar het is een van de duurste houtsoorten ter wereld. Hij was al die tijd, tot hij ongeveer 38 was constant aan het surfen en voor de bomen aan het zorgen. En toen ze tot volle wasdom waren gekomen kwam er een houtbedrijf dat de bomen velde en hem ruim een miljoen dollar gaf. Dat is leuk verdiend met 20 jaar surfen. En raad eens wat hij met die miljoen dollar deed? Hij kocht wat meer land en plantte nog meer teakbomen. Laten wij het nog eens doen. Het heeft één keer gewerkt. En hij surfte nog eens 20 jaar. Hij is nu 58, surft elke dag, eet taco’s. Na 20 à 25 jaar belt hij diezelfde houthandel en zegt: Meneer, ik heb wat bomen voor u. Wij komen eraan, zeggen ze. Ze hakken ze allemaal om en geven hem een cheque van drie miljoen dollar. En raad eens wat hij met dat geld deed? Ik geloof dat hij nog meer teakbomen heeft geplant. Die man heeft het door. Als je een visie van 20 jaar hebt, zelfs als je lui bent, kun je veel voor elkaar krijgen. Zie je wat ongeduld met ons doet? Het onvermogen om gewoon te wachten en de dingen op hun beloop te laten? Wachten. Laat de dingen op hun beloop. Oké, laatste punt. Misschien wel het belangrijkste punt over onstuitbare dromers. Mensen zoals jij. Onstuitbare dromers stijgen boven zichzelf uit. Ze stijgen boven hun ego uit. Stijg boven jezelf uit. Dien mensen. Hou van mensen. Raak zoveel mogelijk harten. Deze wereld waarin we leven is al geraakt door het kwaad. Die is al besmeurd door het kwaad. Iedereen die je ooit hebt gekend, was ooit een kind. Als kind hebben ze dingen meegemaakt die niemand anders heeft meegemaakt en dat waren niet allemaal goede dingen. Veel van de voormalige kinderen hier zijn geslagen door hun ouders of misbruikt, of in de steek gelaten. Sommige kinderen hier leden honger toen ze klein waren. Sommigen werden als kind gepest. Sommigen zijn gepest door mensen in kerkelijke kringen. Geen wonder dat ze niet van de kerk houden. Sommige mensen in deze kerk zijn uitgemaakt voor van alles.
Sommigen hier hebben broers of zussen of hun ouders op jonge leeftijd verloren of ze hebben hun ouders nooit gekend. Wij hebben allemaal wel iets meegemaakt. Laten wij er niet nog een schepje bovenop doen. Niet nog meer eraan toevoegen. Laten wij het niet erger maken. Laten wij niet oordelen of met de vinger wijzen. Laten wij onze broeders niet beschuldigen. Dat is trouwens de titel van de duivel: de aanklager van onze broeders. Laten wij niet meedoen aan dat spel, amen? Laten wij dienen. Jezus waste de voeten van zijn leerlingen en toen Hij dat deed, kleedde Hij zich als slaaf. Toen Jezus werd gekruisigd, was er geen lendendoek. Hij werd naakt gekruisigd, volledig naakt en terwijl Hij daar lag en bloedde en leed, schaamde Hij zich ook. Mensen hebben Hem bespot en al die dingen deed Hij voor ons opdat wij vrede met God hebben een thuis in de hemel en vergeving van onze zonden. Hoeveel meer kunnen wij mensen vergeven zoals Hij ons vergeven heeft? Kan ik een amen krijgen? Hou gewoon van mensen. Wil je meer liefde in je leven? Er zijn twee manieren om liefde te ervaren. De eerste is wanneer iemand ervoor kiest om van jou te houden. Een moeder, een vriend, een vader, een vreemde.Maar wij kunnen het niet altijd ervaren. Maar er is een tweede manier om liefde te ervaren: Gewoon besluiten om van een ander te houden. Is het niet vreemd als wij besluiten om van iemand te houden hoe wij ons dan op een bijzondere manier geliefd voelen? Dat is heel bijzonder. Ik heb van vijanden gehouden, van mensen die bot en wreed waren en als ik echt van ze houd, voel ik mij op de een of andere manier geliefd. Dat is de Heilige Geest. Het idee dat ik te allen tijde liefde kan voelen door gewoon van mensen te houden. Dat is het grote geschenk van een discipel van Jezus zijn dat wanneer wij Hem gehoorzamen, het in ons voordeel is. Omdat het ons zegent, het ons helpt. Als wij het hart van een ander raken wordt ons hart door God geraakt, amen? Ik ben dankbaar voor wat God in jouw leven gaat doen. Het laatste voor vandaag: Als je nog nooit geraakt bent door de liefde van God wil je dan vandaag geen vrede hebben met God? Sommigen van jullie zijn hun geloof kwijt. Sommigen van jullie hebben een mooi beeld van God. Jezus Christus gaf zijn leven aan het kruis voor jou en voor mij om ons te redden. Christus gaf zijn leven voor jou en overwon de dood. Als je dat vandaag gelooft zal Hij je redden. Hij zal je leven transformeren. Je hoeft alleen maar Hem toe te laten in je hart en je leven aan Hem toe te vertrouwen. Toen ik christen werd, ging ik niet naar voren. Ik zat in mijn stoel en zei stilletjes tegen mijzelf: Jezus, kom in mijn hart en dat was alles wat de Heer nodig had om mijn leven te veranderen. Dat is alles wat Hij van jou nodig heeft. Ik wil je bemoedigen, vandaag is een prima dag om vrede met God te hebben. Nodig Christus uit in je hart. Laat ons bidden.

Gebed

Dank U, Heer, dat U iedereen in deze ruimte hebt geroepen om een verschil te maken in de wereld.  U vroeg ons om grotere dingen te doen dan U deed dus aanvaarden wij vol ontzag en eerbied die opdracht

om de wereld in te gaan om discipelen te maken. Om alles te doen wat wij kunnen doen om zoveel mogelijk levens te raken. Heer, ik bid voor uw helende kracht voor iedereen hier die een droom is kwijtgeraakt. Misschien is die dood gebloeid. Wilt U die weer tot leven brengen in hen? En wilt U ons laten zien hoe groot ons leven in Uw koninkrijk kan zijn? Hoeveel levens wij kunnen aanraken. De plaatsen waar wij naartoe kunnen gaan. De ervaringen die wij kunnen opdoen, de vrienden die wij kunnen hebben. Heer, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zegt amen. Willen jullie opstaan?

 

Koorzang – In Christ There is No East or West

In Christus is noch west noch oost

In Hem noch zuid noch noord

Één broederschap rust in zijn troost

Één wereld in zijn Woord

 

Tot ieder hart dat Hem behoort

Met Hem gemeenschap vindt

De dienst aan Hem is ‘t gouden koord

Dat allen samenbindt

 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd

Hem prijzen west en oost

Aan Hem behoort de wereldwijd

Door Hem wordt zij getroost

Amen

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Jaag je droom na

23 juni 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan