Home Je bent nooit alleen

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Intro met  Elvis E. & Friends

O blijde dag, o blijde dag

Toen Jezus ’t wegnam, toen Jezus ‘t wegnam

Toen mijn Jezus wegnam mijn zondelast, o blijde dag

Hij leerde me hoe te kijken te vechten, te bidden

Te vechten, te bidden, o blije dag

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat je er bent. Weet dat God op dit moment bij je is. Wist je dat zelfs enkele van de grootste helden in de Bijbel momenten kenden waarop ze het uitschreeuwden naar God: Waar bent U? Waarom hebt U mij verlaten? Maar als je hun verhaal blijft lezen, zie je dat God met hen was en dat Hij trouw was. En Hij is nu bij je en je bent zo geliefd. En we zijn zo dankbaar dat je op dit moment betrokken bent. Of je hier in deze kerk bent of tv kijkt, God wil dat je vandaag iets hoort dat je hart zal raken. Wij zijn dolblij dat wij vandaag Melody Noel hier hebben die ook gaat zingen met het Voices of Hope-koor. Wij zijn altijd blij met het kinderkoor. En wij hebben vandaag het mannenensemble van het koor dus de vrouwen hebben vandaag vrijaf. Laten wij beginnen met gebed:

 

Gebed

Vader, hartelijk dank voor alles wat U doet in ons leven. En Heer, ik bid voor allen die hier vanmorgen zijn die het gevoel hebben niets te hebben en zich afvragen waarom zij helemaal alleen zijn. En Heer, wij weten en erkennen dat dit de momenten zijn waarop wij niets hebben, dat wij alles ervaren. Dat wij op die momenten de doorbraak krijgen het wonder, datgene waarnaar wij op zoek zijn. En daarom bid ik daarvoor, voor mensen die hier zijn, voor een doorbraak in uw Naam, Jezus en het is in uw Naam dat wij bidden. Amen.

Amen. Schud de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Great is Thy Faithfulness”

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

Zomer en winter en voorjaar en oogsttijd

Zon maan en sterren, gezet in hun baan

Geheel uw schepping getuigt van Uw trouw, Heer

Die ons bewaart en leidt heel ons bestaan

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Amen

 

SchriftlezingHandelingen 12:12-15

door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap Handelingen 12:12-15. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rhodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar: U bent buiten zinnen! Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel. God waakt over je, kind van God. Hij is met je. Amen.

 

Solo/VOH – Melody Noel & VOH Children’s Choir – “Honest”

Hoe kan ik schrijven aan iemand die ik nooit heb gezien?

Hoe kan ik iemand liefhebben die ik nog moet ontmoeten?

Dat wil ik weten. Ik moet eerlijk zijn hoe kan ik iemand vertrouwen

Die zegt goed te zijn wanneer het niet zo uitpakt

Als ik denk dat het moet? dat wil ik weten. ik ben daar eerlijk in

En ik hoop dat mijn doorvragen U niet afschrikt

 

Want ik zal dwars door mijn twijfel heen strijden

En ik zal bidden tot het geloof is opgedroogd

En ik verdring het gevoel dat U te goed bent om waar te zijn

Maar laat ik eerlijk zijn, geloven is niet makkelijk

 

Ergens weten ze het als je de kamer binnenloopt

Ze lachen en ze huilen over hoe ik U mis

En waarom voel ik me zo alleen?

Maar ik zal terugrennen, terug naar de hoop

En ik zal vertrouwen wanneer ik niet weet

En ik verdring het gevoel dat U te goed bent om waar te zijn

Maar ik moet eerlijk zijn, geloven is niet makkelijk

 

En ik hoop dat mijn doorvragen U niet afschrikt

Verdoe ik mijn tijd of luistert U?

Want als zien geloven is,hoe kan ik dan geloven?

 

Want ik zal dwars door mijn twijfel heen strijden

En ik zal bidden tot het geloof is opgedroogd

En ik zal me die eerste keer herinneren

Dat U me bij mijn naam genoemd hebt

En ik zal terugrennen, terug naar de hoop

En ik zal vertrouwen wanneer ik niet weet

En ik zal me de eerste keer herinneren

Dat mijn hart uw liefde ervoer

 

En ik zal wandelen, niet door te zien

Maar op een dag zal ik U zien, ook al is het aan de andere kant

En ik zal het gevoel verdringen dat U te goed bent om waar te zijn

Maar ik moet eerlijk zijn, geloven is niet makkelijk

 

Interview – Melody Noel

BS = Bobby Schuller en MN = Melody Noel

BS       Dank jullie wel. Fijn dat je hier bent, Melody Noel. Melody Noel is een uiterst getalenteerde zangeres en songwriter. Het is een eer om haar hier vandaag te ontvangen. Ze is thuis in de popmuziek en de christelijke muziek. Op haar nieuwste album, Rebels, staan songs van Melody en onze eigen Voices of Hope. Gefeliciteerd.

MN      Wat een voorrecht.

BS       Welkom, Melody. Wij vinden het fantastisch dat je er bent. Je bent een getalenteerd songwriter. Je hebt muziek geschreven voor Jennifer Lopez en Lin Manuel Miranda maar je hebt ook de overstap gemaakt naar de christelijke worshipmuziek. Hoe is die beslissing uitgepakt en waarom heb je die stap genomen?

MN      Christelijke muziek is iets waartoe de Here me als kind al geroepen heeft. Ik heb mij daar lang tegen verzet maar de laatste jaren welden aldoor christelijke liedjes in mij op. Ik zei tegen de Heer dat ik liedjes wilde schrijven die eeuwig meegaan. Geen liedjes die mensen zich alleen maar herinneren op de dansvloer. Maar liedjes die ze hun hele leven bijblijven.

BS       Dat lied van zojuist, Honest, is een heel persoonlijk lied voor je. Vertel eens wat over dat lied en waarom je het geschreven hebt.

MN      Die song is ontzettend kwetsbaar. Ik heb nog nooit in een kerk horen zingen dat geloven moeilijk is. Ik wandel al een hele tijd met de Heer en heb zijn liefde zelf ervaren. Ik ben nooit van God weggelopen of heb nooit mijn geloof losgelaten maar ik zat met een heleboel geloofsvragen en zaken die mij bezighielden. Maar de Heer heeft mij laten zien dat er kracht schuilt in kwetsbaarheid. Hij is niet bang dat ik doorvraag en Hij houdt ook wel van het proces van de worsteling.

BS       Dat is belangrijk. Daarom heten wij Israël. Daarom heet Gods volk Israël: Zij die worstelen met God. Is het niet vreemd dat God ons die naam gegeven heeft? Worstelen met God is een belangrijk deel van onze relatie met Hem. Wat vind je van zingen met Voices of Hope?

MN      Ze zijn ongelooflijk. Toch? Ze zijn zo professioneel en vol van blijdschap. Ik hou van jullie.

BS       Dank je, Melody. Gods zegen.

MN      Bedankt dat ik mocht komen.

 

Solo/VOH – Melody Noel & VOH Children’s Choir – “City on a Hill”

Ik kan me niet anders dan een vreemdeling voelen

Als geen plek op aarde als een thuis voelt

En alles ziet eruit als een redding

Maar er is er maar Eén die de ziel kan herstellen

Hij kwam als een baken van belofte, het Koninkrijk levend in ons midden

Zijn Geest werkt in ons om liefde te dragen die nooit eindigt

 

U bent het licht van de wereld en wij zijn uw handen en voeten op aarde

Stad op de berg, die straalt van uw heerlijkheid

U bent de Koning der koningen en wij zijn de enige waarin ze U zien

Stad op de berg, stralend van uw heerlijkheid

Laat ons aangeraakt zijn door uw kracht

En laat ons gekend zijn door uw liefde

Dat ze uit alle andere opties uw Zoon zullen kiezen

 

U bent het licht van de wereld en wij zijn uw handen en voeten op aarde

Stad op de berg, stralend voor uw heerlijkheid

U bent de Koning der koningen en wij zijn de enige waarin ze U zien

Stad op de berg, die straalt van uw heerlijkheid

U overweldigt de duisternis, weet de hardste harten te verzachten

U straalt, onze vlam dooft niet, wij staan voor het geloof wij zullen stralen

 

U overweldigt de duisternis, weet de hardste harten te verzachten

U straalt, onze vlam dooft niet, wij staan voor het geloof, wij zullen stralen,

U bent het licht van de wereld en wij zijn uw handen en voeten op aarde

Stad op de berg, stralend van uw heerlijkheid U bent de Koning der koningen

En wij zijn de enige waarin ze U zien stad op de berg, stralend van uw heerlijkheid

 

Elvis E. &Friends zingen in de Nederlandse bijdrage  Total Praise

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Wetende waar mijn hulp vandaan komt

U geeft mij vrede in tijden van storm

U bent de bron van mijn kracht

U bent de kracht van mijn leven

Ik hef mijn handen in aanbidding naar U op

U bent de bron van mijn kracht

U bent de kracht van mijn leven

Ik hef mijn handen in aanbidding naar u op

Amen…

 

Compilatie van feestelijke momenten tijdens 1100 uitzendingen

Dit is waarachtig de dag die God heeft gemaakt.

Laat we ons daarover verheugen.

Vandaag vieren wij de 500ste uitzending van Hour of Power in Nederland.

 

(Chrisina Vos-Mauricia uit Nederland deelt haar verhaal met ds. Robert Schuller)

-Ik zette ooit op een zondag de tv aan en zag dr. Schuller. En die zei: God houdt van je en ik ook. Dat bleef mij bij. Ik kreeg het zwaar, ik wilde een eind aan mijn leven maken. Tweemaal. Beide keren ging ik naar het spoor om te springen. Maar die stem in mijn hoofd zei dan: God houdt van je, en ik ook. Ik zette opnieuw de tv aan en zag uw zoon. Die sprak dezelfde woorden: God houdt van je, en ik ook. En opnieuw ging ik naar het spoor en daar stond ik. En toen hoorde ik twee stemmen zeggen: God houdt van je en ik ook. En toen besloot ik, als er drie zijn die van mij houden, God, u en uw zoon, is het leven de moeite waard en ga ik vanuit mogelijkheden denken en zal mijn leven een andere wending geven. Dank u voor deze kerkgemeenschap. Dat u mensen laat weten dat iemand van ze houdt. Dat God van ze houdt en dat u via deze wereldwijde tv-uitzendingen deze liefde met ons allemaal deelt. Dank je.

Goedemorgen, en welkom in Athene. Ik ben Bobby Schuller en ik ben hier met vrienden uit Nederland. Kijkers van Hour of Power, die hebben gezegd: Bobby, we willen met jou op reis om de voetsporen van Paulus te volgen.

Bobby, goedemorgen. Dit is de dag die de Here gemaakt heeft.  En het is een bijzondere dag, want dit is onze 15de jaar van uitzenden.

Gefeliciteerd.

Wat heeft de grote baas te zeggen?

Ik ben zo blij dat Hour of Power hier in Nederland op RTL al 15 jaar uitzendt.

 

Hour of Power gaat door met een nieuwe stem voor een nieuwe generatie.

 

Koor – “Nearer, My God, to Thee” (men only)

Als mijn einde nadert komt mijn hulp van U

 

Nader tot U, o Heer, nader tot U

Drukt mij de zorg terneer, dan kom ‘k tot U

In al mijn pijn en smart, wens ik met heel mijn hart

Dichter bij U te zijn, nader tot U, nader tot U

 

Nog zal mijn lied steeds zijn, nader tot U, o Heer

Nader tot U, o Heer, nader tot U

Als op mijn pelgrimspad de zon compleet verdwijnt

En er in de duisternis toch een rustplaats mag zijn

Steeds hoger, hoger, hoger, hoger

 

Engelen die steunen mij, nader mijn God tot U

Nader tot U, o Heer, nader tot U

En als ik in een oogwenk, voorbij zon, maan en sterren

Tot U komen mag, nader tot U

 

Welkom en uitnodiging

Welkom. Wij zijn zo blij dat u kijkt. Als jullie ooit in Irvine of Orange County of Los Angeles zijn, kom dan naar Irvine en vier met ons mee in Shepherd’s Grove.

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek

Je bent nooit alleen

door Bobby Schuller

Vandaag gaan wij het hebben over de nabijheid van God. Dat God altijd nabij is en wanneer wij ons volkomen verlaten voelen, geïsoleerd, vergeten en als we denken, niets meer waard te zijn, blut te zijn, geen kansen meer te zien, zijn dat vaak de momenten waarop wij, volgelingen van Jezus Christus, God het meest nabij weten. Een van de moeizaamste kanten van het volgen van Jezus is dat de Heer ons soms naar plaatsen leidt waar wij ons ten einde raad voelen en waar wij nergens anders terecht kunnen dan bij Hem. Een van de redenen dat Hij dat doet, is dat die ervaring goed voor ons is maar ook omdat wij, als we dat doorstaan hebben wij waarachtig kunnen zeggen dat God ons daar de hand heeft gereikt.

God heeft mij daar bewaard, God heeft mij erdoor gesleept. Zo weten wij in tijden van overvloed en succes waar dat vandaan komt. Daar zit een diepere betekenis achter. Als je vandaag hier bent en je niets waard voelt, wil ik iets aanhalen wat mijn vader in tal van preken heeft gezegd en wat mij veel gebracht heeft in mijn leven: Als je je niets waard voelt, is God met iets bezig. Dat is gewoon waar. Dit is zoals God is. Als wij ons ten einde raad voelen, zijn wij niet alleen. God is nabij. Mijn leven is daarvan een getuigenis. Misschien dat van jullie ook. De momenten in je leven waarin je aan de grond zat, financieel, met je gezondheid, in je relatie, dat waren de momenten waar God, in elk geval in mijn leven, iets groots verrichtte. Ik wil jullie bemoedigen. Als je op dat punt bent beland wil ik dat jullie geloven en vertrouwen, en ook bidden en vragen dat God die tijd van gebrek, van ontbering, van ronddwalen zal gebruiken om iets groots in je leven te doen. Dat kan Hij en dat zal Hij. In de tijd van Jezus heb je die twee groepen, de Farizeeën en de Sadduceeën. Die zien wij altijd als één groep, maar dat is een grote vergissing. Want de Farizeeën en de Sadduceeën haatten elkaar. Zij konden niet méér van elkaar verschillen dan ze deden. De Farizeeën en velen daarvan waren heel goede mensen gingen ervan uit dat er engelen en demonen bestonden. Dat wonderen bestaan, dat de Geest bestaat. Dat het hele Oude Testament het Woord van God is. En dat engelen bestaan en dat die engelen in ons leven werken.

De Sadduceeën daarentegen waren een welgestelde politieke Joodse leidersklasse. Zij geloofden niets van al die dingen. Zij geloofden alleen in de eerste vijf Bijbelboeken. Zij waren aldoor bezig met politieke deals met de Romeinse overheid. Zij geloofden niet in een hiernamaals. Zij geloofden alleen in de God van de Thora, de eerste vijf Bijbelboeken. Zij waren eigenlijk vooral politiek-religieus. Zij moesten toezicht houden op de tempel. Dat klinkt misschien super religieus maar bedenk dat de tempel niet alleen een plaats van verering was. Al het geld van Israël werd in de tempel bewaard. Het was de federale bank. Het was de belangrijkste ontmoetingsplek voor allerhande religieuze handelingen. En op het plein werd handelgedreven. In de tijd van Jezus werd de tempel zelden aangeduid als tempel of tempelberg. Men had het over het huis. Zeg dat allemaal maar eens: het huis. Zo noemde iedereen dat.

Lees bijvoorbeeld Handelingen 2 maar eens. Veel mensen stellen zich daarbij een feitelijk huis voor of op de bovenverdieping van een huis, zoals in Handelingen 1. De meeste wetenschappers nemen aan dat daarmee de tempel wordt bedoeld. Toen het hele huis schudde, toen de Geest van God viel, schudde de hele tempel. Daarom werd dat door duizenden mensen gezien. Dus toen de apostelen bijeen waren, was dat waarschijnlijk niet elders maar vermoedelijk bij de zuilengalerij van Salomo het voorste deel van de tempel. En daar gebeurde iets heel vreemds. De Geest, iets wat voor de tempel gebeurde viel met kracht op de gelovigen. Velen getuigden toen van de opstanding van Jezus en velen kwamen tot geloof. En zij die tot het geloof kwamen, kwamen bijeen bij Salomo’s zuilengalerij voor aan de tempel. Daar konden duizenden mensen bijeenkomen. Elke dag kwamen de gelovigen daar bijeen. Zij waren natuurlijk Joods. Daar kwamen zij naar het evangelie luisteren en ervoeren wonderen. Al die mensen komen bij Salomo’s zuilengalerij bijeen om de apostelen te ontmoeten, of wonderen te zien of God iets groots zien verrichten. En dat bevalt de Sadduceeën niks. En waarom is dat een probleem?

Omdat er geen wonderen zijn en geen engelen. Er is geen hemel, er is geen Geest. Dit hoort helemaal niet te gebeuren. Dus de Sadduceeën hebben een probleem. En intussen voltrekt zich die grote beweging van God. Petrus is de leider van die beweging. Een beroemd verhaal is zijn genezing van de lamme bij de Schone Poort. Een man bedelt elke dag bij de Schone Poort en dat doet hij al 30 jaar. Elke vaste tempelbezoeker kent hem. Zij brengen hem, zij dragen hem naar binnen en later weer naar buiten.

Stel je voor dat wij dat hier hadden, sinds de kerk is gebouwd. Al 30 jaar hangt Joe hier tegen een muur aan en vraagt om geld of eten. Daar zit hij elke dag. En sommige mensen geven hem iets en anderen niet. Lopen kan hij niet. Op een dag kwam hij weer hier. Wij zagen hem elke dag. En ineens komt hij getuigen van het evangelie. Dat zou krachtig zijn, hè? En daarmee begint die ongelooflijke beweging van God. De Sadduceeën vinden dat vreselijk. Ze proberen de apostelen op te pakken. De eerste keer dat Petrus en Johannes al die wonderen doen arresteren de Sadduceeën hen en houden ze een nacht vast en eisen dat ze stoppen met preken. Door jullie staan wij voor aap. Maar Petrus en Johannes zeggen dat ze moeten getuigen van de wederopstanding van God. De groep blijft groeien in de zuilengalerij van Salomo. Mensen uit omringende dorpen willen hun zieken laten genezen. Sommigen geloven dat zelfs Petrus’ schaduw hen al kan genezen. Dus de zieken staan in de rij, vermoedelijk aan de noordkant van Petrus zodat zijn schaduw hen zou genezen. Stel je de macht van God op die plek voor en wat God daar deed.

Petrus en de apostelen worden opnieuw gearresteerd. Ze gaan de cel in, en het Sanhedrin besluit er een grote rechtszaak van te maken. Dus 71 grote religieuze leiders besluiten samen om een schijnproces tegen Petrus en de apostelen op te tuigen. Maar een engel bevrijdt ze uit de gevangenis en draagt ze op, in de tempel te gaan preken. Prachtig verhaal. Ze trekken hun gewaden aan en steken kaarsen aan en dan laten ze de gevangenen voorgeleiden. Wij zijn zo terug, zeggen de wachters. Maar dan klinkt het: Mijnheer, wij weten niet waar de gevangenen zijn. En dan roept er iemand: Kijk, ze staan weer in de tempel te preken. Wat een afgang voor het Sanhedrin en de Sadduceeën. Dat gaat eindeloos door, die vervolging en dat dwarszitten van de apostelen. Uiteindelijk worden er zelfs mensen vermoord.

Wij hebben het eerder over de eerste martelaar gehad, Stefanus, die tegen het Sanhedrin getuigde en daarom werd gestenigd. Later is er ene Herodes Agrippa. Herodes is een verwarrende naam als je de Bijbel leest. Er komen maar liefst zes Herodessen voor in het Nieuwe Testament. Herodes Agrippa is degene uit dit verhaal. Hij laat Jakobus executeren en dat is groot nieuws want Jakobus is de eerste van de 12 discipelen die de marteldood sterft. Nu wordt het menens. Nu begint de kerk bang te worden. Waarschijnlijk vertrekken ze nu uit de tempel en komen voortaan bijeen in het huis van Johannes Markus, de schrijver van het Markus-evangelie. Zijn moeder is een schatrijke, zeer vrome vrouw. Zij heeft een prachtig huis met een grote binnenplaats, waarschijnlijk met een heg of muren eromheen. Het is daar veilig. Daar komt de kerk bijeen na de dood van Stefanus en Jakobus. Ze zijn ondergedoken, want ook al werkte God in de tempel, ze beseffen dat ze groot gevaar lopen. Voortaan komen ze daar bijeen en gaan daar bidden en beginnen te hopen dat ze kunnen terugkeren naar de tempel en weer getuige kunnen zijn van Gods werk. Natuurlijk gaat Petrus door met preken in de tempel, want Petrus is Petrus. Wonderen, kracht. Hij weet wel dat hij weer opgepakt gaat worden en dat gebeurt ook. Herodes Agrippa zag dat het Sanhedrin blij was met de dood van Jakobus en laat Petrus oppakken om hem te laten executeren. Het enige probleem is dat dan net het feest van de ongezuurde broden aan de gang is. Dat was een bijzondere tijd, met duizenden mensen van heinde en verre. Je kunt je moeilijk voorstellen hoe de tempel er in de eerste eeuw uitzag. De passie die mensen voelden voor God. Dat intense verlangen om in zijn nabijheid te zijn. Er golden regels. Eén was dat je niemand mocht doden tijdens het feest van de ongezuurde broden. Maar ze wisten ook dat Petrus een ware ontsnappingskunstenaar was. Daarom laat Herodes Petrus bewaken door vier groepen van vier bewakers. Als je Petrus was geweest, had je niet gedacht te kunnen ontsnappen. Als Petrus lag te slapen, lagen er aan weerszijden twee wachters te slapen. En er stonden ook twee wachters bij de deur.

Hij weet dat als het feest voorbij is, ze zijn hoofd gaan afhakken. Stel je je voor hoe het is om Petrus te zijn. Je leidt een grote beweging. God brengt iets groots tot stand. Petrus moet zich hebben afgevraagd waar God was en zich hopeloos gevoeld hebben. Misschien voel jij je ook hopeloos. De wereld kweekt zoveel illusies. Als je er middenin zit, denk je dat je er nooit uit zult komen. Dit kom ik nooit te boven. Uit deze gevangenis ga ik nooit ontsnappen. Maar weet wel dat wij een God van wonderen dienen. Ik heb die wonderen gezien. En die prachtige getuigenissen als wij een doorbraak beleven zijn een belangrijk, schitterend deel van onze relatie met de Heer. Dus Petrus ligt tussen die twee soldaten in. Hij zal spoedig terechtgesteld worden. De kerk komt bijeen in het huis van de moeder van Johannes Markus. Ze zijn al dagen niet in de tempel geweest om te verkondigen. Ze bidden met alle macht dat God Petrus zal redden. En gebed brengt dingen tot stand. Gebed maakt waarachtig verschil. Ik vraag mij soms af, als wij echt zouden beseffen wat het gebed in ons leven doet of wij dan niet bijna al onze tijd biddend zouden doorbrengen. Het is verbluffend wat er in onze levens en die van onze dierbaren gebeurt als wij bidden. En als wij alleen maar kunnen bidden. Is dat soms de ergst en soms de best denkbare positie.

Want, zoals mijn vader zegt, als je niets meer hebt, is God met iets bezig. En misschien is Gods timing soms zo hinderlijk en wacht Hij zo vaak tot wij niets meer voorstellen omdat wij alleen maar bidden als wij niets voorstellen en wij denken dat wij geen kant meer op kunnen. Dat geldt in elk geval soms voor mij. Wacht niet met bidden tot je niets meer hebt. Bid altijd vurig en zie hoe God iets groots in je leven verricht. Dus Peter ligt daar tussen die twee soldaten en dan vult die duistere, vochtige ruimte zich met licht. De engel schopt hem wakker en zegt, kom mee. Zijn ketenen vallen af. Ik weet niet wat er met die soldaten gebeurde. Ik weet niet of ze werden neergeslagen, maar de engel opent de deur. Hij loopt naar buiten en dan is de engel verdwenen. En al die tijd is Petrus heel verward en probeert te begrijpen wat er gebeurt. Hij verlaat de gevangenis en de tempel en hij gaat naar het huis van Johannes Markus’ ouders. Hij klopt aan en dat dienstmeisje, Rhodé, komt naar de deur want wat doen alle anderen? Die bidden. Voor Petrus. Ze bidden vurig. Misschien vasten ze ook. Zij geloven dat God iets groots kan verrichten. Rhodé komt bij de deur aan. Klop klop. Iedereen is bang. Ze worden vervolgd. Wie is daar?

En Rhodé zegt: Petrus. Ze rent terug en zegt, wij moeten opendoen. Het is Petrus. En zij zeggen: Je bent niet wijs. Petrus kan echt niet ontsnapt zijn. Echt, mensen, het is Petrus. En wat zeggen ze dan?

Het is waarschijnlijk zijn engel. Is dat niet gek, dat ze eerder denken dat het Petrus’ engelbewaarder is dan Petrus zelf? Het moet een engel zijn, zeggen ze. Nee, zegt ze. Het is Petrus. Dus ze laten hem binnen en ze zijn blij en Petrus vertelt wat er gebeurd is en ze gaan over tot de orde van de dag. Wat als God een engel aan je heeft toegewezen die met zijn Heilige Geest jou nabij is als je het eenzaamst bent? Stel dat je, als je eenzaam bent, niet alleen bent. Dat er Iemand is die je hele leven met je is opgetrokken? Die aan jouw kant staat en Die jou liefheeft? Die jou beschermde, ook als je dat niet zag?

Als wij ons volkomen alleen en geïsoleerd voelen? Als wij ons in de steek gelaten voelen? Wij kunnen onze ogen sluiten en zeggen: Heer, laat mij uw aanwezigheid voelen. Er zijn tijden geweest waarin ik mij overbelast en alleen voelde. Alles wat God ziet als Hij jou ziet is de rechtvaardigheid van zijn Zoon, die jij hebt aanvaard. En niets kan jou scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Niets kan jou scheiden van de liefde van God. Er is altijd hoop. Als je ten einde raad bent en het gevoel hebt, te sterven moet je beseffen dat er altijd hoop is. Geef het nog niet op. Want als voorganger zie je het ene verhaal na het andere van mensen die geleden hebben en wonderen hebben ervaren. Doorbraken. Als je het moeilijk hebt gehad, is het gemakkelijk om te denken dat het altijd zo zal blijven. Ik blijf vastzitten. Ik kom hier nooit meer uit. Ik ga dood, of wat dan ook. Denk aan zijn Woord. Hij zal altijd met ons zijn.

Deze verhalen illustreren alleen hoe zenuwslopend zijn timing is. Zijn timing kan zenuwslopend en moeilijk en frustrerend zijn. Weet dat, waar je ook bent, God nabij is. Hij zal je erdoorheen slepen, door datgene waar je doorheen moet. Zwak, dolend. Dan kan ik mijn ogen sluiten en me voorstellen dat achter die sluier er een hele geestelijke wereld bestaat. Dat er een engel naast mij staat en dat de Geest van God heel dicht bij mij staat. En dat ik dan tegen mijzelf kan zeggen: God is nabij. Hij is zo nabij. Hij is zo dicht bij ons. Hij is zo betrokken bij ons. Alle zonde en verbittering en alles wat ons van God gescheiden heeft gehouden ook al voel je het niet meteen, weet dat het is opgelost. Toen je je leven aan Jezus Christus hebt toevertrouwd is dat allemaal schoon gewist. Alles wat God ziet als Hij jou ziet is de rechtvaardigheid van zijn Zoon, die jij hebt aanvaard. En niets kan jou scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Niets kan jou scheiden van de liefde van God. Er is altijd hoop. Als je ten einde raad bent en het gevoel hebt, te sterven moet je beseffen dat er altijd hoop is. Geef het nog niet op.

Want als voorganger zie je het ene verhaal na het andere van mensen die geleden hebben en wonderen hebben ervaren. Doorbraken. Als je het moeilijk hebt gehad, is het gemakkelijk om te denken dat het altijd zo zal blijven. Ik blijf vastzitten. Ik kom hier nooit meer uit. Ik ga dood, of wat dan ook. Denk aan zijn Woord. Hij zal altijd met ons zijn. Deze verhalen illustreren alleen hoe zenuwslopend zijn timing is.

Zijn timing kan zenuwslopend en moeilijk en frustrerend zijn. Weet dat, waar je ook bent, God nabij is.

Hij zal je erdoorheen slepen, door datgene waar je doorheen moet.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U en wij houden van U. Wij vertrouwen erop in Jezus’ naam dat, als wij denken alleen te zijn, wij niet alleen zijn. Dank U, Heer, dat uw Geest altijd met ons is. Dank U dat uw engelen met ons zijn. Dat ze in ons leven werken om grote dingen te verrichten. En ik bid, God, geef ons het vertrouwen

om te geloven en op U te bouwen. Wij vragen u die dingen in Jezus’ naam, amen.

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

Je bent nooit alleen

23 februari 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan