Home Laat je verrassen!

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo,  kerkfamilie en kijkers. Fijn dat jullie met ons zijn. Ik las deze week de Washington Post waarin stond dat de hulplijn voor zelfmoord en geestelijke nood nu tienmaal zo vaak wordt gebeld als vorig jaar om deze tijd. In een ander artikel las ik dat de helft van alle Amerikanen zeggen met hun geestelijke gezondheid te worstelen. Maar als jij zo iemand bent, betekent dat niet dat je geen sterke christen bent. Het doet niets af aan Gods roeping in jouw leven. Dus als dit op jou slaat, of op een dierbare, wil ik nu voor je bidden.

 

Gebed

door Hannah Schuller

Heer onze Vader, wij komen tot U en wij beseffen dat de vijand komt om te roven, te doden en te vernietigen. Maar U kwam opdat wij het leven hebben. In overvloed. Ik bid voor mijn broeders en zusters die worstelen met hun geestelijke gezondheid. Ik vraag U, hun harten en geesten te beschermen. Ik bid dat U mensen in hun leven brengt die hun zware last helpen dragen. En dat ze mogen beseffen dat het geen zwakte is, maar wijsheid om om hulp te vragen. Heilige Geest, vervul hen met uw volheid. In uw machtige naam bidden wij dit, amen. Schud nu de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – In Christ Alone

geen schuld in ’t leven,

geen angst voor de dood

dit is de kracht van Christus in mij

van eerste stap tot aan de dood

leidt Hij de weg waarop ik ga

geen duivels plan of aards bestaan

kan mij ooit roven uit zijn hand

als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam

in die verwachting houd ik stand

Amen

 

Schriftlezing –  2 Kronieken 25 : 6

door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 2 Kronieken 25:6. Bovendien huurde hij van Israël

honderdduizend dappere helden in voor honderd talent zilver. Toen kwam er een man Gods

naar hem toe, die zei: Koning, laat het leger van Israël niet met u meegaan want de Heere is niet met Israël, met al die nakomelingen van Efraïm. Maar als u wilt gaan, doe het dan en wees sterk voor de strijd. God zal u echter laten struikelen voor de vijand want in God is kracht om te helpen en om te laten struikelen. Toen zei Amazia tegen de man Gods: Maar wat dan te doen met de honderd talenten die ik aan de troepen van Israël gegeven heb? Daarop zei de man Gods: De Heere heeft u veel meer te geven dan dit. Kerkfamilie, wij dienen een God van veel meer. Amen.

 

Interview Ben Higgins door Bobby Schuller

(Video ter introductie)

Ben Higgins is het bekendst om zijn optreden in The Bachelor in 2016. Sindsdien gebruikt hij zijn bekendheid om goede dingen te doen in de wereld. Hij heeft de ideële organisatie Generous Coffee opgericht die de eigen winst voor 100% investeert in het veranderen van levens van mensen. Hij en zijn verloofde Jessica hebben een kledinglijn en videoserie gelanceerd: Hope Still Wins. Daarmee steunen ze bedrijven die getroffen zijn door COVID-19 en verspreiden ze licht in een donker seizoen. Welkom, Ben Higgins.

 

BS = Bobby Schuller  BH = Ben Higgins

 

BS  Welkom, Ben. Fijn dat je vandaag bij ons bent. Geweldig om je te zien.

 

BH  Ik vind het ook fantastisch.

 

BS   Veel mensen weten wie je bent,  vooral dankzij The Bachelor. Maar veel mensen zullen niets

weten over je leven voor The Bachelor. Kun je daar iets over vertellen?

 

BH  Jazeker. In hoofdpunten ging het als volgt. Ik woon nu in Denver, Colorado. Ik ben opgegroeid in

Indiana. Ik heb in de tien jaar voorafgaand aan The Bachelor veel op en neer gereisd naar              Centraal-Amerika. Vóór The Bachelor was ik erg bezig met duurzame verandering van verarmde         gemeenschappen. We zetten een organisatie op, Humanity and Hope United. We gingen langs bij die gemeenschappen en vroegen wat ze nodig hadden en waar ze van droomden. Wij vertelden

hen niet wat ze nodig hadden maar wij werkten met hen samen aan de opbouw van gemeenschappen die tot in de verre toekomst zichzelf zouden kunnen bedruipen. Het was missiewerk, vanuit         een christelijke organisatie maar veel had te maken met de waarde van mensen. We wilden dat ze slagen.

 

BS  En ineens verscheen je toen in 2015 in The Bachelorette. Je was toen al een overtuigde christen

met een andere kijk op liefde en relaties.

 

BH  Als christen volg ik het voorbeeld van Jezus. En Jezus was nooit bang voor mensen of draaide

mensen de rug toe die het niet met Hem eens waren. Hij ging de confrontatie aan vanuit medeleven, goedheid en liefde waarmee Hij de levens van mensen veranderde.

 

BS  En zo begon, zeg maar, je missie, al noem jij dat niet zo. Jij hebt vele miljoenen Amerikanen

bereikt. Je had een niet-gelovig kijkerspubliek.

 

BH  Het was zeker geen religieus programma. Maar dat moet zoveel deuren geopend hebben om

zoveel mensen te helpen. Ja. Het is een grote verantwoordelijkheid, maar het is ook wel geestig

en ironisch. Nu praat ik over Jezus en de mensen luisteren daarnaar. Dat was anders nooit

gebeurd.

 

BS  Jij en je vriend Riley hebben Generous Coffee opgericht. Vertel daar eens over. Wat wil je

bereiken en hoe kunnen mensen jou steunen?

 

BH  Fijn dat je dat vraagt. We werken al jaren in Honduras aan de opbouw van gemeenschappen.

Maar zoals bij elke ideële stichting is de fondsenwerving altijd moeilijk. Daarom hebben we een

winstmakend bedrijf opgezet, For a Purpose. We doneren alle winst op de verkoop van onze

producten aan stichtingen die een duurzame bron van fondsen nodig hebben. We hebben onze

keus op koffie laten vallen omdat koffie mensen bijeenbrengt en landsgrenzen overstijgt.

Een hoop mensen houden van koffie en wij wilden koffie van de beste kwaliteit gaan verkopen.

Hoogwaardige koffie van producenten waar je bij langs kunt gaan. We weten waar de koffie

vandaan komt en hoe ze daar met elkaar omgaan. Rond koffie bestaat veel onrecht, en dat

willen we bestrijden. We willen winsten terugstorten en we zeggen erbij: Je drinkt toch koffie.    BS   Waarom dan geen koffie die levens verandert?

 

BH  Zo zijn we met Generous Coffee begonnen. Kijk maar op generouscoffee.com. Het is nu mijn

Dagtaak.   Ik ben er voltijds mee bezig. Het is een passie van me. Ik haal er mijn salaris niet uit

maar volgens mij is dit de toekomst van het fundraisen.

 

BS  Je verloofde Jessica heeft een T-shirtlijn opgezet, die iets soortgelijks beoogt. Een verdienmodel

dat ideële doelen dient: Hope Still Wins. Dank je, Ben. Koop kleding bij Hope Still Wins en koffie

bij Generous Coffee om mensen in nood te helpen, vooral nu, tijdens COVID-19. En nogmaals

dank dat je tijd voor ons hebt vrij gemaakt. Ben Higgins, we waarderen enorm wat je doet.

 

BH  Hartelijk dank, jullie allemaal. En een mooie zondag gewenst.

 

BS   Gods zegen. Alle goeds.

 

Solo  –  Bridgette Bentley – I give you Jesus

als het schip van je leven tekeer gaat

op de zee van strijd, heb je Iemand nodig

als je je alleen voelt en je huis geen thuis is

heb je Iemand nodig

als je het leven oneerlijk vindt en als er niemand is

om je eenzame dagen en nachten mee te delen

en het wil allemaal maar niet goed komen

en je wilde dat er iemand was

die voor je zorgt en die er voor je is

dan heb je Iemand nodig.

 

ik geef je Jezus. Hij is de vrede die alle verstand te boven gaat.

ik geef je Jezus. Hij is de volmaakte liefde die alle angst verdrijft

ik geef je Jezus. Hij is het water dat je dorst voor eeuwig lest

ik geef je Jezus, mijn vriend, ik geef je Jezus

 

als je onder zware druk staat, als je wordt neergedrukt

heb je Iemand nodig

als je lichaam lijdt en genezing onbereikbaar lijkt

heb je Iemand nodig

als je het gevoel hebt, het geprobeerd

te hebben met alle kracht die je bezit

en het lijkt of je gefaald hebt

weet dan dat Hij al jouw bitterheid

en leed geleden heeft aan het kruis

om jou vrede en verlossing te brengen

want Hij is die Iemand die je nodig hebt

daarom geef ik je Jezus

Hij is de vrede die alle verstand te boven gaat.

ik geef je Jezus

Hij is de volmaakte liefde die alle angst verdrijft

ik geef je Jezus

Hij is het water dat je dorst voor eeuwig lest

ik geef je Jezus, mijn vriend, ik geef je Degene

Die je een vrede schenkt die alle verstand te boven gaat

ik geef je Jezus

mijn vriend, ik geef je Jezus

  

Koor – Nearer, to God, to Thee

nader tot U o Heer, nader tot U

drukken zorgen mij terneer, ik kom steeds bij U,

ik kom steeds bij U, in al mijn pijn en smart

wens ik met heel mijn hart, dichter bij U te zijn

nader, God, tot U, nader, God, tot U,

 

als dan de morgen komt, schenkt U mij uw licht

U leidt mij stap voor stap, ‘k zoek uw aangezicht

en als de avond valt, duister is om mij heen

dan wens ik met heel mijn hart, nader, God, tot U

 

U bent mijn schuilplaats Heer, U bent mijn kracht,

U schenkt genezing, Heer, vergeving voor iedereen

U bent in al mijn pijn, mijn Helper in mijn nood

uw genade, eindeloos, heeft mij geheel bevrijd

 

nader tot U, o Heer, nader tot U,

drukken zorgen mij terneer, ik kom weer bij U,

ik kom steeds bij U,

in al mijn pijn en smart wens ik met heel mijn hart

dichter bij U te zijn, nader, God, tot U

nader, God, tot U, door uw kracht ben ik sterk

U schenkt genezing, Heer, vergeving voor iedereen

Amen

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Doe met me mee. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij, zoals we elke zondag doen: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Ga zitten, waar je ook bent. Dank jullie wel.

 

Introductie Bayless Conley door Bobby Schuller

Vandaag mag ik voorganger Bayless Conley als gastspreker introduceren. Bayless is de oprichter en voorganger van Cottonwood Church in Orange County. Een belangrijke influencer in onze streek. Hij heeft een eigen tv-programma, Answers with Bayless Conley wat op een praktische manier Bijbelonderricht geeft. En Bayless is altijd een goede vriend van mij en mijn pa geweest. Hij preekt voor het eerst voor Hour of Power. Welkom, Bayless Conley.

 

Preek –  Laat je verrassen!

door Bayless Conley

Het is een voorrecht om hier te zijn. Ik heb iets op mijn hart dat ik met jullie wil delen. Ik vertrouw erop dat tijdens dit korte moment dat we samen hebben God tot jullie harten zal spreken. Ik wil graag dat jullie dit met me meedoen: Gebruik je geestelijke verbeeldingskracht en stel je voor dat het probleem waar je mee worstelt de uitdaging waar je voor staat, dat die werd opgelost. Dat God trad, dat Hij op de een of andere manier ingreep. Dat Hij hulp stuurde, dat Hij dat wat verkeerd was, goed maakte. Stel je dat eens voor. Die ziekte waarvan je geneest. Die familieruzie die wordt opgelost. Sluit even je ogen en stel je voor dat dat wordt opgelost. Doe dat eens op dit moment. De beste manier die je je kunt voorstellen waarop een oplossing zich aandient voor datgene waarover je je zorgen maakt. Stel je dat eens voor. Kun je het zien? Ik wil met jullie delen dat datgene waarover je zojuist droomde datgene wat je zojuist zag, wat je zojuist dacht veel te klein gedacht is. Dat zeg ik omdat in de Bijbel staat, in Efeze 3:20: Hij die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij ragen of denken overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Het hoogste en beste dat we ons kunnen voorstellen en God is bij machte oneindig veel meer te doen. Ik wil het met jullie hebben over de God van veel meer. Al hebben we maar tijd voor een paar voorbeelden. Het eerste staat in 2 Kronieken 25. Het is een tijd waarin het land Israël verdeeld is. Tien stammen hebben zich afgescheiden en hebben een nieuwe hoofdstad in Samaria. En in de honderden jaren dat ze daar waren hebben ze niet één goede koning gehad. Niet één generatie die God diende. Niet eenmaal een nationale opwekking. Intussen waren er twee stammen, Juda en Benjamin die Jeruzalem als hoofdstad zagen. De ene was het land Juda, de andere het land Israël. Het land Juda met zijn twee stammen had af en toe goede koningen die God zochten en dienden. Af en toe beleefden ze een nationale opwekking waarbij mensen zich met heel hun hart tot de Heer wendden. In de tijd van die scheiding trekt één van de goede koningen van Juda, Amazia ten strijde tegen een vijand, maar hij denkt dat hij te weinig soldaten heeft. Hij klopt bij Israël aan om huurlingen te werven. Daarmee begint vers 6. Er staat: Hij huurde van Israël honderdduizend dappere helden in voor honderd talent zilver. Toen kwam er een man Gods naar hem toe, die zei: Koning, laat het leger van Israël niet met u meegaan want de Heere is niet met Israël, met al die nakomelingen van Efraim. Maar als u wilt gaan, doe het dan en wees sterk voor de strijd. God zal u echter laten struikelen voor de vijand want in God is kracht om te helpen en om te laten struikelen. Toen zei Amazia tegen de man Gods: Maar wat dan te doen met de honderd talenten die ik aan de troepen van Israël gegeven heb? Daarop zei de man Gods: De Heere heeft u veel meer te geven dan dit. Talloze malen heeft God dit verhaal en die passage gebruikt om mijn hart te bemoedigen tijdens moeilijke periodes in mijn leven. Koning Amazia maakte een verkeerde keus. Hij had een verkeerde investering gedaan. Zijn plan dreigde een ramp te worden. En hij zei, hoe zit het dan met al dat geld? Dit kost me een fortuin. Hij had 4,5 ton aan zilver aan dat huurlingenleger uitgegeven. En toen zei de man Gods dat de Heer hem veel meer te geven had dan dit. Lang geleden hadden we een stel in onze kerk, waar mijn vrouw en ik dol op waren. Hij was gepensioneerd, achter in de 60 en ze waren het soort mensen die iedere voorganger graag in zijn kerk ziet. Ze straalden een aanstekelijke goedheid uit. Ze namen altijd vrienden mee naar de kerk. Ze waren onze grootste cheerleaders. Ze hadden altijd een bemoedigend woord voor mij of mijn vrouw Janet. En ze behoorden ook tot de grootste donateurs van de kerk. Af en toe vonden we hun gulheid zelfs wel wat erg overdadig. Ze hadden geen familieleden die christen waren. Ze hadden heel wat kinderen en kleinkinderen die geen van allen de Heer dienden. Af en toe baden we met hen om de bekering van hun familie. Op een dag sprak ik in de foyer van de kerk met deze man. Hij zei: Dominee, ik heb geïnvesteerd in een buitenlands bedrijf. Daarmee ga ik nu zoveel geld verdienen om in het Koninkrijk te zaaien. Hoe langer hij erover sprak, hoe meer ik me bezwaard begon te voelen. Ik vroeg hoeveel hij in dat bedrijf had geïnvesteerd. Alles, zei hij. Maar het is volkomen veilig. Dit gaat iets heel groots worden. Ik zei: Wat bedoel je met alles? Alles wat we hebben, zei hij. Maar het gaat echt iets groots worden. Maar uiteindelijk werd het niet iets groots. Ze verloren hun spaargeld, hij verloor zijn erfenis. Ze raakten zelfs hun huis kwijt. Achter in de 60 moest hij weer aan de slag. Dat was nooit de bedoeling geweest. Maar in plaats van te wanhopen, vertrouwde hij op de God van veel meer. Het gebeurde niet direct, maar binnen een paar jaar behoorden hij en zijn vrouw weer tot de grootste donateurs van de kerk. Meermalen stonden mijn vrouw en ik versteld van hun gulheid. Ze kochten een nieuw huis en zijn hele familie kwam tot geloof. Al zijn kinderen en kleinkinderen namen twee rijen in de kerk in beslag. Ze hieven hun handen op en aanbaden de Heer. En hij was overgelukkig met wat God had gedaan. En toen hij jaren later thuiskwam bij de Heer liet hij zijn weduwe zonder enige geldzorg achter dankzij de God van veel meer. Misschien heb jij ook, net als Amazia, verkeerde keuzes gemaakt. Dan wil ik je bemoedigen. Waar je ook bent, wat je situatie ook is buig niet voor de angst en voor de wanhoop. God is niet door zijn creatieve ideeën heen. Hij kan op een miljoen manieren dingen laten gebeuren. Nog steeds opent Hij deuren die geen mens kan sluiten. God schept kansen die in geen duizend jaar kunnen optreden ook niet als duizend mensen daar hun uiterste best voor doen. Wij dienen de God van veel meer. Wist je dat Jezus Zelf ons heeft geleerd over de God van veel meer? Ik zal een paar verzen voorlezen uit Mattheüs 6. Ik wil graag een groot stuk uit de Bijbel voorlezen, maar het is de moeite waard. Luister goed, want Jezus spreekt hier tot jouw hart en ook tot het mijne. In Mattheüs 6, vanaf vers 25 tot het einde, zegt Hij: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over uw kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet en ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging zoals een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Daar staat het: Veel meer. En Hij vervolgt in vers 31: Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? Of: Wat zullen we drinken? Of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Hoeveel meer zal onze hemelse Vader voor ons zorgen? Ik geloof dat we in vol vertrouwen hulp van God mogen verwachten als we die nodig hebben. Voor bescherming voor leiding, voor voedsel, voor kleding of voor welke aardse behoefte dan ook. Jezus zegt: Kijk naar de bloemen. Kijk naar de vogels. De Vader zorgt voor hen. Hoeveel meer zal Hij dan voor u zorgen? Vanmorgen was ik in mijn achtertuin. We hebben bloembakken vol prachtige bloemen. Een overvloed aan kleur. Rode en paarse en witte en oranje bloemen. En ze lijken het wel uit te schreeuwen: Bayless, kijk naar ons. De Vader zorgt voor ons. We krijgen regen uit de hemel, we krijgen zon. Maar ze lijken ook tegen me te zeggen: Bayless, de Vader heeft jou nog meer lief. Hoeveel meer zal Hij voor jou zorgen? Soms zet ik een stoel in mijn voortuin omdat dan de zon daarop staat. Dan zit ik in de namiddagzon in mijn voortuin met mijn Bijbel. En daar overkwam me een heel jaar lang iets interessants. Ik ging zitten, sloeg mijn Bijbel open en dan streek een vogeltje neer op een tak van de olijfboom in mijn voortuin. Vlak boven mijn hoofd. Zo dichtbij dat ik het bijna kon aanraken. Als ik daar een uur zat te lezen, zat het vogeltje een uur lang op die tak. Als ik daar drie kwartier zat, bleef hij zitten tot ik weg was. Ik had het gevoel dat God via dat vogeltje een heel jaar lang tot me sprak: Bayless, zie je dat vogeltje? Het kent geen enkele zorg. Ik voed het, Ik geef het onderdak. Maar jou, mijn zoon, heb Ik nog veel en veel meer lief. Als Jezus vertelt hoe God onze noden lenigt op de manier van veel meer deelt Hij in deze verzen twee principes met ons om ons te brengen tot het veel meer van God. Het eerste principe is dat we de juiste prioriteiten moeten tellen. Hij zegt: zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. De dingen waar de wereld naar streeft. De dingen waar de wereld zich op richt. Het heeft hun volledige aandacht. Het belangrijkste in je hart. Jezus zegt: Zoek eerst Gods Koninkrijk en al die dingen waarover je je vaak zorgen maakt alles wat de wereld achterover wil drukken, luidt de Griekse brontekst zullen u erbij gegeven worden, zegt de Vader. Eerst Gods Koninkrijk. Stel het geestelijke boven het materiële. Sommigen van jullie denken misschien: Kom op, zeg. Weet je niks beters? Dat heb ik al 10.000 keer gehoord: Zoek eerst Gods Koninkrijk. Maar om dit af te doen als een kinderlijke opmerking, iets wat te simpel klinkt is een grote vergissing. Onderschat nooit de kracht van de simpele gehoorzaamheid aan God. Grote zegeningen zijn ons deel wanneer we God gehoorzamen en de juiste prioriteiten weten te stellen. Jarenlang begon mijn vrouw regelmatig over die oude pick-up waarin ik rondreed. Maar hij was prima geschikt voor me. Ik kon al mijn spullen achterin gooien. Dan zei ze: Bayless, toe. Koop toch eens een mooiere auto. Dan zei ik: Schei uit, lieverd. Ik hou van die kar. Maar zo’n oude pick-up was niks voor haar, dus ik kocht een mooiere auto voor haar. En wat toen nog vrij bijzonder was, was dat het sleuteltje geen sleutel was. Je stak het niet in het contactslot. Het hoeft alleen maar aan boord te zijn. In je zak of in je portemonnee. Je trapte het rempedaal in, drukte op een knop en de motor kwam tot leven. Toen ik die auto voor het eerst gebruikte drukte ik op de knop en er gebeurde niks. Stomme auto, dacht ik. Ze heeft een degelijke, betrouwbare pick-up nodig. O ja, dacht ik toen. Je moet de dingen in de juiste volgorde doen. Het sleuteltje zit in mijn zak. O ja, nu moet ik de rem in trappen. Daarna druk ik op de knop. En als de volgorde klopt, komt de motor tot leven. Als we de juiste prioriteiten stellen en het geestelijke boven het materiële stellen komen Gods zegeningen tot leven. En het punt is dat dat op dit moment iets betekent voor jou en voor mij. Wij kunnen in praktische zin iets doen om Gods Koninkrijk bovenaan te zetten. Ik weet niet wat dat voor jullie doet, maar als je bidt weet ik zeker dat God in je hart kijkt en het je toont. Misschien zet je ’s ochtends na het opstaan koffieen dan ga je zitten met je iPad of de krant en dan neem je in 15 of 20 minuten of een half uur het wereldnieuws door. Het Koninkrijk bovenaan zetten betekent misschien dat je koffie zet en gaat zitten met je Bijbel en de eerste 20 minuten met Jezus doorbrengt. Dat je zijn Woord leest en erover nadenkt. Als jij bidt, als ik bid, laat God ons een praktische manier zien om het Koninkrijk bovenaan te zetten. Het tweede principe dat Jezus hier geeft, is heel simpel: Maak je geen zorgen. In vers 25 zegt Hij: Maak je geen zorgen. In vers 31 zegt Hij: Maak je geen zorgen. In vers 34 zegt Hij: Maak je geen zorgen. Als Jezus ons eenmaal iets zegt, moeten we dat nooit vergeten. Als hij iets tweemaal zegt, moeten we dat opschrijven in schoonschrift en aan de muur hangen. Als Hij iets driemaal zegt, moeten we het ergens op ons lichaam laten tatoeëren. Ik maak maar een grapje, natuurlijk. Maar ik bedoel dat als Hij iets driemaal zegt, we goed moeten luisteren. Maak je geen zorgen, zegt Hij. Wat hij zei, is: Wees niet bezorgd om de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We hadden ooit een airco in ons huis en om de een of andere reden trad er vrij vaak een piekspanning op en dan vlogen de stoppen eruit. Ik had een hele lade vol stoppen. En de elektriciens kwamen er niet uit. Maar tweemaal per week en soms vaker hadden we zo’n piekspanning en moest ik de stoppen vervangen als we de airco gebruikten. Het is alsof God een stop voor 24 uur in ons hart heeft geplaatst. Maar als we ons vandaag zorgen maken over morgen zetten we een spanning van 48 uur op een stop van 24 uur. Dan slaat hij door. Dan krijg je gezondheidsproblemen, depressiviteit, huwelijksproblemen. Maar sommige mensen maken zich niet alleen zorgen om morgen maar om volgende week. Sommige mensen halen hun zorgen om de verre toekomst naar het heden. Dat belast hun hart zo zwaar dat iets het moet begeven. Wat moet ik dan? De Bijbel zegt dat we onze last aan de Heer mogen toevertrouwen. Hij zal ons onderhouden. We kunnen onze zorgen bij Hem kwijt. Ik las ooit over een stel dat, telkens als ze voor een uitdaging stonden aan de keukentafel gingen zitten en het probleem opschreven. Dan legden ze hun handen op dat papier en baden. En dan zeiden ze: God, wij schuiven onze verantwoordelijkheid niet af maar alles wat U ons zegt te doen, alles wat we moeten doen, zullen we doen. Maar we geven dit aan U en we vragen U om ons te helpen. Wij leggen onze bezorgdheid bij U. En dan legden ze het in Gods hand. Daarna vouwden ze dat papier dubbel. En boven de keukendeur hing een bruine papieren zak waar met grote letters GOD op stond. Dan stopten de zorgen die ze aan God hadden toevertrouwd, in dat zakje als een symbolische manier om te zeggen: Dit vertrouwen we aan God toe. Maar ze hadden een afspraak. Ze zeiden: als een van ons ooit weer bezorgd wordt over dat wat we aan God hebben toevertrouwd moeten we dat papiertje uit de zak halen. Want als wij ons zorgen maken, ligt het niet langer meer bij God. Dan hebben we het teruggenomen. En als we eerlijk zijn tegen onszelf, erkennen we dat we heel wat tijd besteden aan het uit die zak vissen van briefjes. In het volgende hoofdstuk gaat Jezus daarop door. Hij geeft ons nog een principe voor het ontvangen van veel meer van God. In Mattheüs 7 staat, jullie kennen de tekst, maar luister goed: In vers 7 staat: Bid, en u zal gegeven worden. Zoek, en u zult vinden. Klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die hun zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. Hoeveel te meer? Ik ben vader van drie volwassen kinderen. Mijn vrouw en ik hebben geprobeerd ze te geven wat ze nodig hadden en voor ze te zorgen. Maar zo’n 12 jaar geleden is me iets interessants overkomen. Ik werd grootvader en inmiddels heb ik vier prachtige kleinkinderen. En er gebeurde iets toen ik kleinkinderen kreeg. Alsof er een sluier van mijn hart werd genomen. Hele liefdesstadia die ik voorheen niet eens kende, werden ineens onthuld voor me. Soms moet ik huilen als ik aan mijn kleinzoons denk. Dan zit ik over ze te dagdromen. Het punt is dat Gods liefde voor mij en Gods liefde voor jou, vriend veel groter en veel intenser is dan de liefde van een grootouder voor een kleinkind. Mijn liefde voor mijn kleinzoons verbleekt naast de liefde van de Vader voor mij. En het principe dat Hij hier deelt, is: bid. Ieder die bidt, die ontvangt. Hoeveel te meer zal uw Vader goede gaven geven aan hen die bidden. Vers 7: bid. Vers 8: bid. Vers 9: bid. Vers 10: bid. Vers 11: bid. Maak het niet moeilijker dan dat. Jezus bedoelt exact wat Hij zegt. Onze oudste zoon Harrison, die nu voorganger is in onze kerk kwam op zijn vijfde op een dag naar ons toe en zei: Ik wil naar Disneyland. Disneyland is duur, zeiden we. Daar is even geen geld voor. Als je naar Disney World wilt, moet je bidden. En hij vouwde zijn handjes en zei: Vader, ik vraag U om tickets voor Disneyland in Jezus’ naam, amen. Wat lief, dachten we. Die avond gingen we naar de kerk. Hij rent naar binnen en vooraan zit een dame uit Nicaragua. Ze ziet onze zoon en zegt: Harrison, kom hier. Hij gaat zitten en ze zegt: Harrison, God zei me dat ik je iets moest geven. En ze geeft hem kaartjes voor Disneyland. We gaan naar Disneyland, riep hij. En zo gingen we naar Disney. En twee maanden later zegt hij: Ik wil weer naar Disneyland. Je weet wat je moet doen, zeiden we. Hij vouwt zijn handjes en zegt: Vader, ik vraag U om tickets voor Disneyland, in Jezus’ naam. Amen. Die avond was er weer een dienst. De kinderdienst was boven. Ik loop met hem mee door de hal en ineens rent hij vooruit. Van de andere kant komt een vent aanlopen die ik niet kende. Het was een cowboy. Met laarzen, een grote hoed en een ruitjesblouse. Hij spreekt mijn zoon aan en zegt: Ben jij het zoontje van de dominee? Ja meneer, zegt Harrison. Hij reikt naar zijn achterzak en zegt: Knul, ik moest je iets van God geven. En hij geeft hem tickets voor Disneyland. Ik sta erbij en ik denk: Harrison, zou jij eens voor me met Jezus willen praten? Ik zou best een nieuwe visboot willen hebben. Wat ik bedoel, is dat Jezus meende wat hij zei. Mijn tijd hier zit er zowat op, maar hou deze drie dingen in gedachten als we het veel meer van God willen. Ten eerste: Stel de juiste prioriteiten. Zoek eerst zijn Koninkrijk. En dan gaat het om iets praktisch. Voor jou en voor mij, hier en nu. Ten tweede: Leg onze zorgen bij God. Geef ze letterlijk aan Hem. Vertrouw ze aan Hem toe. Maak je geen zorgen. En nummer drie: Bid en vraag. Wij dienen de God van veel meer. Het was een zegen en een voorrecht om hier te zijn. Moge de God van veel meer jou en je familie rijkelijk zegenen.

 

Zegen

door Bobby Schuller

En dan nu de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

 

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Laat je verrassen!

22 november 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan