Home Je hoeft jezelf niet te bewijzen

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie hier vandaag zijn. Jehova Shalom betekent de Heer is onze vrede. En vrede betekent niet dat wij onverschillig zijn maar vrede verdrijft onze angst. Nogmaals bedankt voor jullie komst. Wij houden van jullie. Wij zijn heel blij dat wij deze morgen met jullie zijn. Laat ons bidden.

 

Gebed

Dank U dat U ons als eerste liefhad. Dat wij niet gered zijn door wat wij doen maar dat alles wat wij doen een reactie is op uw liefde en goedheid voor ons. Heer, wij houden van U en wij houden van elkaar en wij danken U voor deze tijd. Dit bidden wij in Christus’ naam. Amen.

 

Solo – House of the Lord door Noelle Lidyoff

Wij aanbidden de God die was

Wij aanbidden de God die is

Wij aanbidden de God die komen zal

Hij opende de gevangenisdeur, Hij spleet de zee

Mijn God, Hij heeft de overwinning

Er is vreugde in het huis van de Heer

Er is vreugde in het huis van de Heer vandaag

En we zullen niet stil zijn, we prijzen U luid

Er is vreugde in het huis van de Heer

Onze God is in ons midden

Wij zullen niet stil zijn, we prijzen U luid

Wij prijzen U luid

Wij zingen de God toe Die geneest

Wij zingen de God toe Die redt

Wij zingen de God toe

Die altijd een weg bereidt

Wij waren gevangen, nu zijn we vrij

Wij zijn vergeven, geaccepteerd,

Verlost door Zijn genade

Laat het huis van de Heer Hem prijzen

Er is vreugde in het huis van de Heer

Onze God is in ons midden

Wij zullen niet stil zijn

Wij prijzen U luid

Wij prijzen U luid

Wij zijn in uw huis vandaag

 

Schriftlezing2 Korinthe 3:12-17 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 2 Korinthe 3:12-17. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk en doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat tenietgedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus. Ja, tot op heden, wanneer over Mozes gelezen wordt is er een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de Geest en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Amen.

 

Interview – Brian Dawkins

BS = Bobby Schuller en BD = Brian Dawkins

 

Introvideo:

Brian Dawkins is een voormalige footballster die een groot deel van zijn carrière speelde bij de Philadelphia Eagles. Zijn ongelooflijke, 16 jaar durende carrière bezorgde hem een plek in de Hall of Fame in 2018. Zijn nieuwe boek: Blessed by the Best: My journey to Canton and Beyond verhaalt van zijn opkomst als footballster en hoe zijn geloof hem daarbij steunde. Welkom, Brian Dawkins.

 

BS Brian, welkom. Hartelijk dank dat je bij ons bent. We hebben heel wat footballfans hier in huis, die je zeker zullen kennen. Maar voor mensen die geen football of sport kijken kun je ons iets over je achtergrond vertellen?

BD Ja. Om te beginnen, dank dat ik mocht komen. Brian Dawkins, geboren en getogen in Jacksonville, Florida. Iemand die in zijn jonge jaren altijd vond dat hij anderen moest overtroeven. Ik was bepaald niet de langste van de buurt dus er werd misschien niet al te veel van mij verwacht. Misschien weet iemand in ons publiek waar ik het over heb. Maar ik ben dankbaar dat ik Christus vond en Hem in mijn leven toeliet in ’91. Dat was mijn eerste jaar op high school. Aanvankelijk liet ik Hem toe in mijn leven uit angst. Maar nu weet ik dat Hij een God van liefde is. Hij heeft mij veel geleerd om Gods weg te gaan en veel daarvan is te vinden in mijn boek.

BS Je bent een footballprof. Miljoenen mensen wereldwijd kennen je van tv. Hoe breng je dat in evenwicht met je geestelijk leven met God?

BD Fijn dat je dat zegt. Evenwicht is mogelijk. Dat is één. Voor ons gelovigen is de balans te vinden in het volgen van Christus Jezus en het karakter dat Hij ons toonde. En in het besef dat enkele discipelen niet Jezus’ temperament hadden. Zo had je Petrus, die af en toe de neiging had om opstandig te reageren.

BS Oren af te snijden.

BD Er zijn verschillende manieren waarop onze persoonlijkheden dingen doen. God wil dat niet per se veranderen. Dat geloof ik niet. Ik denk dat Hij wil dat wij dat tot zijn eer gebruiken. En zo speelde ik ook. Heel vaak, wanneer ik scoorde op het voetbalveld kon je mij zien schreeuwen en roepen, maar hoorde je niet wat ik zei. Dan zei ik letterlijk: Halleluja. Halleluja. Dank U, Heer. Dus ik prees Hem met de capriolen die ik uithaalde om de mensen te laten zien dat het goede dat ik deed, ter ere van God was.

BS Je wilde groots en dapper leven voor God.

BD Absoluut. Ik zie nederigheid als beheerste kracht. Dat is wat het is. Beheerste kracht. De krachtigste held die ooit de aarde bewandeld heeft, was Christus. En Hij was ook de nederigste. Dat was beheerste kracht. Hij wilde dat wij onze persoonlijkheid op een goddelijke manier uitdrukken. Ik kan soms erg enthousiast raken. Dat maakt mij niet uit. Dat is de gave van de motivatie die ik heb. Hij wil niet dat ik ineens Christus in mijn leven aanvaard om in alles wat ik doe een schuchter, stil mens te zijn. Nee, het is dan tijd om op te staan, je te laten horen, het naar je zin te hebben. Ik ga het naar mijn zin hebben en intussen bouw ik aan het Koninkrijk.

BS Je had dit nooit zonder training kunnen bereiken. Wat doet trainen voor je geestelijk leven in je relatie met God?

BD Om het succes te hebben dat ik gehad heb, met de Hall of Fame om dat succes te bereiken, moest ik discipline hebben. Discipline om te doen wat anderen niet wilden doen. Om te krijgen wat anderen niet hebben moet je doen wat anderen niet willen doen. Dat heb ik gedaan en dat heeft mij daar gebracht. En wat het geloof betreft, moet ik voldoende discipline hebben om ‘s ochtends vroeg op te staan en de Bijbel te lezen. Niet snel een preek luisteren. Niet alleen zondags in de kerk naar woorden luisteren. Nee, de hele week door als christen leven. De hele week in relatie met mijn hemelse Vader staan in alles wat ik doe. Ik doe elke ochtend specifieke dingen. Ik lees, ik mediteer en ik hou elke ochtend een dagboek bij. Soms doe ik dat een uur lang maar aanvankelijk begon het met steeds vijf minuten erbij. Toen tien en daarna 15. Maar die dingen moeten wij doen omdat wij dan Gods aanwezigheid ervaren. Tijd met Hem doorbrengen in alles wat daaruit voortkomt. Net als Jezus deed als Hij met alle discipelen bad en Zichzelf voorbereidde op de dag. Wij moeten precies hetzelfde doen. Die vroege uren gebruiken om ons mentaal te sterken. Fysiek kun je ook push-ups doen, hè? Maar dat kun je ook geestelijk, om je voor te bereiden, om de dag te beheersen. Niet overleven, maar in je kracht staan.

BS Je nieuwe boek heet Blessed by the Best. Heel bemoedigend. Wat kan iemand daaruit leren wat geen verband houdt met sport? Wat kan iemand leren die je boek leest?

BD Dat je het vermogen hebt om je eigen verleden in een nieuw licht te zien. Dat helpt je in het heden op weg naar een weergaloze toekomst.

BS Blessed by the Best, door Brian Dawkins. Brian, hartelijk dank. Hij heeft een prachtig verhaal te vertellen. Ik moedig jullie aan het te lezen. Je zult er veel van leren. Je zult in je geloof groeien. Brian, hartelijk dank voor de tijd die je genomen hebt om onze kerk te zegenen. Wij zijn dankbaar voor je.

BD Jij bedankt dat ik hier mocht zijn. Wees gezegend, iedereen.

 

Solo – Do it Again door Connor Smith

Toen ik rond deze muren liep

Dacht ik dat ze nu wel zouden vallen

Maar U hebt me nog nooit in de steek gelaten

Ik wacht op de verandering die komen gaat

Ik weet dat de strijd gewonnen is

Want U hebt me nog nooit in de steek gelaten

Uw belofte staat nog steeds overeind

Groot is uw trouw, ik ben nog steeds in Uw hand

Dit is mijn vertrouwen, U hebt me nog nooit in de steek gelaten

 

Ik weet dat de nacht niet zal blijven voortduren

Uw Woord zal waarheid worden, mijn hart zal opnieuw uw lof zingen

Jezus, U bent nog steeds genoeg, houd mij in uw liefde

Mijn hart zal opnieuw uw lof zingen

Uw belofte staat nog steeds overeind

Groot is uw trouw, uw trouw, ik ben nog steeds in Uw hand

Dit is mijn vertrouwen U hebt me nog nooit in de steek gelaten

 

Ik heb U zien bewegen, U verzet bergen

En ik geloof dat ik U het opnieuw zal zien doen

U hebt een weg bereid waar geen weg was

En ik geloof dat U het opnieuw zal doen

U verzet bergen en ik geloof dat U het opnieuw zal doen

U hebt een weg bereid waar geen weg was

En ik geloof dat U het opnieuw zal doen

 

Uw belofte staat nog steeds

Groot is uw trouw, uw trouw, ik ben nog steeds in Uw hand

Dit is mijn vertrouwen, U hebt me nog nooit in de steek gelaten

Uw belofte staat nog steeds overeind

Groot is uw trouw, uw trouw, ik ben nog steeds in Uw hand

Dit is mijn vertrouwen, U hebt me nog nooit in de steek gelaten

 

Koorzang – I’ll Be on My Way

Als ik weg ben, huil dan niet om mij

Heb geen medelijden met mijn gepijnigde ziel

De pijn die ik geleden heb is nu voorbij

En mijn geest genezen, ik ga nu op weg

Ik ga nu op weg, met mijn voeten ga ik stap voor stap

Op weg naar de overwinning, ik ga op weg

 

Als ik weg ben, huil dan niet om mij

Heb geen medelijden met mijn gepijnigde ziel

De pijn die ik geleden heb is nu voorbij

En mijn geest genezen, ik ga nu op weg

Ik ga nu op weg, met mijn voeten ga ik stap voor stap

Op weg naar de overwinning, ik ga op weg

 

Als ik weg ben, vergeef me dan wat ik je heb misdaan

Er is geen ruimte voor spijt daarboven, hoog boven het blauw

Ik ga op weg, ik ga op weg

Ik heb uiteindelijk al m’n lasten afgelegd

Ik zet de kroon op m’n hoofd en ik ga op weg

 

Als ik weg ben, zoek me dan niet op de plekken waar ik ben geweest

Ik leef dan nog, maar ben ergens anders, ik ben altijd weer op weg

Ik ga op weg, ik ga op weg

Ik sla m’n vleugels uit en zweef door de lucht

Overal wacht overwinning, ik ga op weg,

Ik ga op weg, ik ga op weg

 

Ik heb uiteindelijk al mijn lasten afgelegd

Ik zet de kroon op m’n hoofd en ik ga op weg

Met mijn voeten ga ik stap voor stap

Op weg naar de overwinning, ik ben op weg

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Je hoeft jezelf niet te bewijzen

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het hebben over de ware vrijheid die van de Geest van God komt. Dat is geen abstract idee. Er is een gebondenheid als je zonder de Geest leeft. Als je hangt aan je reputatie, prestige, aan de mening van mensen misschien aan je uiterlijk, misschien aan je geld misschien aan je academische status of aan je status in een bediening. Als die dingen worden wie je bent in plaats van een kind van God word je een slaaf. En als je het tegendeel daarvan krijgt, namelijk de Geest van God de geest van de genade door de gekruisigde Christus en de opstanding uit de dood wanneer je de hoop van de hemel in je hart ontvangt je in staat bent om je los te maken uit de greep van wat mensen van je denken hoe ze over je praten en hoe ze je zien, bereik je vrijheid. Onze grootste heerlijkheid moet Christus Jezus zijn in wat Hij tot stand bracht voor de wereld en in het leven voor Hem. Dat is een vreugde die nooit vervaagt. Daarover gaan wij het hebben. Jaren geleden was ik in Turkije met een reisgezelschap. We hielden Bijbelstudies over enkele brieven van Paulus. Dat bracht ons naar archeologische vindplaatsen buiten de steden. Eén herinner ik mij nog. Een oud Romeins gymnasium dat uit de grond stak, als een boog. Toen ik erlangs liep, gleed ik uit op wat modder op de grond. Het voelde alsof ik in de keuken uitgleed. Ik keek naar de grond en zag een mozaïek uit de Romeinse tijd. Ik haalde onze begeleider erbij en veegde het schoon met mijn handen. Wat is dat, vroeg ik? Wat doet dat hier midden in een veld? Ik vroeg het die man en hij zei: O, dat is een 2000 jaar oud Romeins mozaïek. Niks bijzonders. Wat maak je mij nou, zei ik. Dit is sensationeel. Wat ik zo ongelooflijk vind is dat er nog zoveel uit de Oudheid schuilgaat onder lagen roet en modder. Misschien hebben archeologen het later toegedekt. Toen archeologen naar Israël kwamen na WO II en de Holocaust keerden natuurlijk veel Joden terug naar Israël. De staat Israël werd opgericht en er kwam een nieuw soort archeologie. Ze ontdekten heel veel verbluffende dingen. Een van mijn favoriete dingen uit de Oudheid die ze in Israël opgroeven bevond zich in de Tempelberg. Je weet dat de tempel vernietigd werd. Bij opgravingen vonden ze delen van de fundering van die tempel. Je snapt dat er van het zichtbare deel rijk bewerkte stenen werden gevonden. Allerlei beeldhouwkunst en zo. Maar ze ontdekten dat de andere stenen die daar begraven lagen op plekken die nooit iemand te zien kreeg met dezelfde onnodige zorg en vakmanschap gemaakt waren. Er waren steenhouwers geweest die voor tienduizenden dollars aan arbeid verricht hadden met het bewerken van stenen die niemand ooit te zien zou krijgen. En de misjna daarvan, de manier waarop de rabbi’s leerden is dat toen het volk van God destijds de tempel bouwde ze die niet voor bezoekers bouwden. Ze bouwden hem niet voor zichzelf of voor toeristen maar uitsluitend voor Eén Persoon. Ze bouwden hem voor God. Zij geloofden dat God de verborgen delen van de tempel evenzeer zag als de meest zichtbare delen. De les voor ons is dat dat voor de wereld een verspilling lijkt van tijd, moeite en geld maar dat dat voor ons de manier moet zijn om ons leven te leiden. Dat wij weten dat God ook de meest verborgen delen van ons leven kent en dat wij daarin eerlijk tegenover onszelf moeten zijn. Leid je leven om God te eren en altijd trouw aan jezelf te zijn. Trap nooit in de val van mensen pleasen, of bedriegen of te doen alsof dingen perfect zijn als ze dat niet zijn. Laat mensen niet verliefd worden op een nepversie van jezelf. Laat mensen zien wie je werkelijk bent en je zult niet langer eenzaam zijn. Dan ontvang je vrijheid in het jezelf zijn en in de transformatie en verlossing door God. Is dat niet ten dele wat Jezus ons leerde? Wees niet als de schijnheiligen die in de synagogen en op straat op hun bazuinen blazen en mensen vertellen wat ze doen. Wees niet als hen, wees niet als die schijnheiligen. Maar leef voor de ongeziene God. Maak datgene wat God in jouw hart doet tot de grootste glorie. Maak jouw discipelschap en Gods wegen bestuderen tot de grootste prestatie die je kunt verrichten, en je zult dankbaar zijn. Dat is iets wat niemand je kan afnemen en wat nooit zal vervagen. Mag ik een amen horen van de heiligen hier? En meer dan dat, laat ik eerlijk zijn mensen reageren niet gunstig op de trotse, arrogante, zelfverheffende en heerszuchtige manieren waarop wij ons vastklampen aan zaken die er niet moeten zijn. Mensen reageren niet gunstig op showfiguren. Mensen reageren gunstig op nederigheid en kwetsbaarheid. Dat is iets wat ik heb moeten leren als leider. Als je onzeker bent als leider en je bent een jonge leider bestaat de verleiding om jezelf een aura van kracht en zelfvertrouwen te geven. Maar vaak komt sterk zelfvertrouwen over als arrogantie of het schept een milieu van angst. Mensen volgen tot op zekere hoogte graag een sterke leider die zelfvertrouwen heeft, maar ook kwetsbaar en nederig is. Er bestaat verschil tussen die twee dingen. In het algemeen keren mensen zich van je af als je arrogant overkomt. Dat weten wij allemaal. Mensen reageren op kwetsbaarheid. Je zult vrijheid vinden als je inziet wat een last het is om jezelf tegenover anderen te bewijzen. Hoe zwaar het is om altijd een masker te dragen tegenover je dierbaren. Dat moeten wij allemaal tot op zekere hoogte doen, hè. Je moet je werk professioneel doen maar tegenover je vrienden en je familie en je kerk is het belangrijk dat je naaste vrienden mensen zijn die je uitnodigen om te zijn wie je bent zodat je, als je geliefd bent en tijd met ze doorbrengt je niet eenzaam voelt en geen slaaf van het jezelf tegenover anderen bewijzen. Precies daarom zijn sociale media asociaal. Het zijn asociale media. Wij gaan naar Korinthe. Wij lezen die passage. Het oude Korinthe. Het gevoel dat je bij deze afbeelding krijgt is wat de meeste mensen voelden bij de prachtige stad van smaragd, Korinthe. Het was een stad van een overweldigende schoonheid en rijkdom. Een havenstad, gelegen aan zee. Een schitterende plek. Het oorspronkelijke Korinthe werd meen ik door Julius Caesar verwoest en werd volledig… Of nee, de stad werd herbouwd door Julius Caesar maar de oorspronkelijke stad werd verwoest en daarna herbouwd. En de stad herrees niet als een Griekse stad, maar als een multiculturele stad. Het was een stad van bevrijde mensen. Er bestond actieve slavernij in het Romeinse rijk maar anders dan andere vormen was deze slavernij niet racistisch of zo. De Romeinen waren geen racisten, maar maakten iedereen tot slaaf. In het Romeinse Rijk bestonden gelijke kansen. In de meeste gevallen werd je daar slaaf doordat je schulden had of na het verliezen van een oorlog. Krijgsgevangenen werden als slaven verkocht. Heel vaak konden slaven na verloop van tijd vrije mensen worden. Slaaf was je soms maar vijf jaar, soms 25 en soms levenslang. Maar goed, dit was een stad van vrijgelatenen. Mensen die door hun eigenaar waren vrijgelaten of hun vrijheid hadden terugverdiend en hier een nieuw leven opbouwden. Het was een pure meritocratie. De stad was een plek die iedereen verwelkomde. Denk aan New York of Hong Kong. Een mengeling van rassen, talen, culturen, zang en dans. Het was een meritocratie, waar het recht van de sterkste gedijde maar ook een stad die enorme rijkdommen beloofde aan harde werkers. In die wereld stichtte Paulus een kerk, die het waanzinnig goed deed. Het was een klinkend succes. En dan hoort Paulus dat ze in Korinthe in hun maag zitten met hem. In hun maag zitten met hun stichter. Om meerdere redenen. Om te beginnen was Paulus vaak arm en dakloos. Hij verdiende de kost grotendeels met handel drijven. Dat vinden wij christenen prima, nietwaar. Daar houden wij van. Maar in hun wereld vonden ze dat een beetje gênant. Paulus was niet erg trendy. En Paulus was een slechte spreker, zegt de Bijbel. Ze zeggen dat Apollos een groot spreker was en dat Paulus weliswaar een groot denker was, maar ook een saaie piet. In één verhaal is Paulus urenlang aan het preken en dat is zo saai dat iemand die in de vensterbank zit, in slaap valt uit het raam valt en komt te overlijden. Paulus wekt hem op uit de dood en slaat het stof van zijn kleren. En als de man is opgewekt uit de dood, vervolgt Paulus: Wij gaan verder met Leviticus. Wij lezen vanaf hier. Wil je wat grappigs horen? Als ik mijn kinderen voorlees voor het slapen gaan, lees ik: Er was eens een eekhoorn. Ik denk dat Paulus op dezelfde manier sprak. Dat waren dingen die niet in zijn voordeel werkten. Zeker niet in de Romeinse wereld, waar indringende retoriek waar ook veel voorgangers zich nu van bedienen, gold als een kwaliteit. Dus dat is een probleem voor Paulus. Het gaat zelfs zover dat ze hem vragen naar, jawel, zijn geloofsbrieven. Wat zijn je geloofsbrieven? Zal ik je iets vertellen? In die tijd gelden voor Joden als geloofsbrieven: Ten eerste, ben je onderwezen door een rabbi? Ten tweede, hoe groot was die rabbi? Paulus’ mentor had een naam die je nog steeds in elke orthodoxe kerk hoort: Gamaliël. Gamaliël was de beroemdste rabbi in de tijd van Paulus. Hij was de kleinzoon van Hillel de Oudere, een briljante denker. Als Paulus zei dat hij een Talmoed van Gamaliël was geweest was het net zoiets als wanneer mij naar mijn geloofsbrieven werd gevraagd dat ik 107 wetenschappelijke essays kon laten zien uit de tijd dat ik doceerde aan de universiteit van Harvard. Zoiets had Paulus. Maar in deze brief heeft hij het niet over Gamaliël en schrijft hij niet dat hij nog steeds een farizeeër is een wetsgeleerde, een rabbi en een leraar. Dat zegt hij allemaal niet. Hij zegt: Jullie zijn mijn geloofsbrieven. Kijk naar wat God in jullie leven en jullie stad heeft gedaan toen jullie het evangelie hebben ontvangen. Jullie zijn mijn geloofsbrieven. Dat klinkt als Jezus, als Hij zegt: Aan de vruchten herkent men de boom. Als ik iets geleerd heb, is het dat je een mens niet aan zijn diploma’s herkent. Je herkent een mens niet aan zijn geld. Je herkent een mens niet aan zijn auto. Je herkent een man aan zijn vruchten en een vrouw aan haar vruchten. Je herkent mensen als ze vol zijn van God en zijn glorie. Als ze de vrucht van het leven dragen. En dat doen jullie. Ik ben trots op jullie. Laat dat nooit los. En geef dat nooit op voor het prestige of de lofprijzingen van anderen. Geef dat niet op door anderen naar de mond te praten. Wees zoals God je gemaakt heeft en laat al het andere los. Paulus verwijst in die Bijbelpassage, die Hannah zo fraai heeft voorgelezen naar Mozes. Hij zegt dat Mozes een sluier droeg om zijn glorie te verhullen. Weet je waar hij het over heeft? Wat dat betekent? In Exodus beklimt Mozes, een van mijn favoriete personages de berg Sinaï om de wet van God te ontvangen. Maar hij gaat niet één keer, maar talloze keren. Als hij voor het eerst van die berg afdaalt, straalt en gloeit zijn gezicht. Dat weet hij zelf niet eens. Als hij van die berg terugkeert en de mensen zien hem schrikken ze zich een ongeluk. Om ze niet langer aan het schrikken te maken, gaat hij een sluier dragen. Hij bedekt daarmee zijn hele gezicht. Niet alleen zijn mond. Hij bedekt alles om de felle gloed van zijn gezicht te verhullen. Zo lezen wij dat als wij alleen Exodus lezen. Maar Paulus, die een groot kenner van de Thora was en dit was misschien de manier waarop ze het in de Oudheid zagen maar op den duur droeg Mozes die sluier niet meer om zijn glorie te verhullen. Mozes droeg die sluier om wat te verbergen? Weet je het nog? Zijn tanende glorie. Hij verborg zijn afnemende glorie. Met andere woorden, als Mozes de berg verliet, was de glorie bijna geweken maar hij bleef die sluier dragen en deed of die gloed nog steeds even fel was. Hij verhulde zijn afnemende glorie voor de wereld. Waarom zou Mozes dat hebben gedaan? Omdat hij ook maar een mens is. Omdat ik dat doe. Omdat jij dat doet. Zo zijn wij. Je krijgt iets fantastisch, iets glorieus. Maar als de glorie begint af te zwakken, verberg je dat voor de wereld. Je doet of het niet gebeurt. Je verhult die vergane glorie. Maar dat is niet wat Jezus doet. Dat is niet de vrijheid die God belooft. God belooft ons iets beters. Het zal allemaal op zijn plaats vallen als we naar de hemel gaan. Vooral dan zullen wij inzien wat ware glorie is. Een glorie die nooit zal afnemen. Wat ik maar wil zeggen, is dat het geen zin heeft om vergane glorie te verhullen. Er schuilt waarde in het aanvaarden van dingen zoals ze zijn en eerlijk te zijn over je leven en daar vrede mee te hebben. Dan ontvang je de vrijheid dat er glorie in Christus is die zoveel groter is dan elke glorie die ik kan putten uit wat dan ook waarvan ik denk dat het mij bijzonder maakt en dat ik die altijd al had. Die had ik vanaf het moment dat ik geboren werd. Jij bent het geliefde kind van God. Een grotere glorie bestaat er niet. Wist je dat God jou evenzeer liefheeft als Jezus. God de Vader houdt even veel van jou als van Jezus. Het is een orthodoxe manier van zeggen maar het is bijzonder om te beseffen. Als God meer van Jezus hield dan van jou en niet net zoveel had Hij hem nooit gezonden om voor jou te sterven. Dat is wat zo overtuigend is aan het kruis. Het toont ons dat, hoewel wij zondaars zijn God ons evenzeer liefheeft als zijn Zoon Jezus Christus. En wanneer wij ons dat eigen maken, is dat een vrijheid in de geest van ook al was ik zo ver afgedwaald van God Hij had mij lief en dat doet Hij nog steeds. Bouw je leven op in antwoord daarop. Ik eindig met deze gedachte: Wij allen zijn altijd in de verleiding, ik, jullie, om een sluier te dragen. Toen ik op school zat, was een prachtige brunette, Hannah Presley op wie ik lange tijd een oogje had. Haar broer was een heel goeie vriend van mij en tijdens een onnozel babbeltje vroeg Hannah hoeveel ik kon heffen. Ik was 15 of 16 of zo. Zij vroeg mij hoeveel ik kon heffen en ik snapte niet wat zij bedoelde. Best wel veel, zei ik. Ik ben geen sportheld, maar ik kan aardig meekomen. Cool, zei ze. En, niet lachen, ik ging aan gewichtheffen doen. Ik train tot op de dag van vandaag omdat ik toen begon met gewichtheffen. Ik deed dat soort dingen om mij anders voor te doen dan ik was om dat meisje te veroveren. Maar zij had daar geen boodschap aan. Tot ik ermee kapte. Op de dag dat ik ermee stopte en besloot om gewoon bevriend te raken en een soort broer voor haar te worden, viel ze voor mij. Nou ja, zeg. Meer was er niet voor nodig. Een kwestie van gewone Bobby zijn in plaats van coole Bobby. Zo is het echt gegaan. Toen ik mij niet meer anders voordeed. Ik ben zo blij dat mijn vrouw op de ware ik viel en niet op de nep-ik. Ik ben zo blij dat ik mij ook na 22 jaar niet anders voordoe dan ik ben. Dat weten wij intuïtief allemaal wel. Dat, als wij vrienden hebben en zinvolle relaties met mensen die van ons houden om wie wij zijn en met onze tekortkomingen en zware dagen en onvoltooide symfonieën hoe dan ook van ons houden, dat daar iets bijzonders in schuilt. En dat is wat de Bijbel vrijheid noemt. Waar de Geest van God is, is vrijheid. Want als je de Geest van God ontvangt bevrijd je je van de dwang, jezelf tegenover anderen te bewijzen. Je hoeft jezelf niet in religieuze zin te bewijzen en ook niet in hoe je eruitziet. Je hoeft jezelf niet met je carrière te bewijzen, met je geld of je prestaties. Je ben kostbaar en je bent geliefd door de Heer. Je bent vrij, vriend. Vrij om diegene te zijn zoals God bedoeld heeft en om een leven te leiden waarin je je best doet en de rest te vergeten. En het hele volk van God zei amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Je hoeft jezelf niet te bewijzen

22 mei 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan