Home Bomen planten – Investeren in de toekomst

 

Opening

 

Vanuit Zuid-Californië: Welkom bij Hour of Power. Ontdek Amerika’s tv-kerk als stem en gezicht van positief christendom.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die ’t heelal verheugt en bron Van eeuw’ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. Denk eens na over die woorden. God heeft deze dag voor ons geschapen. Daar mogen we op vertrouwen. Geweldig. Wend u tot de mensen rondom u, geef een warme handdruk, een knuffel of een high-five. En zeg: God houdt van je en ik ook. Laten we bidden.

 

Gebed

 

Dank U, Heer. Dank U dat dit leven uw leven is. Dat U om ons geeft als om uw kinderen. Als wij werkelijk konden begrijpen dat wij uw kinderen zijn en dat U nog meer van ons houdt dan wij van onze kinderen als we dat konden bevatten, zou ons leven er heel anders uitzien. Mijn enige gebed van-morgen, Heer, is dat alle kijkers thuis en alle mensen hier weten, diep in hun binnenste dat we niet zijn wat we doen, wat we hebben of wat ze over ons zeggen maar dat we uw kinderen zijn en dat U onze Vader bent. We hebben U lief en danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

 

Samenzang – “Blessed be the Name”

 

Aan God de eer want Hij regeert in hoogste Majesteit Hij gaf zijn Zoon die voor ons stierf verlost, voor Eeuwig vrij ere zij de Naam ere zij de Naam ere zij de Naam van de Heer ere zij de Naam ere zij de Naam ere zij de Naam van de Heer een Raadsman is Hij, wonderbaar de grote Vredevorst van alle Landen hier op aard’ overwinnaar voor altijd ere zij de Naam ere zij de Naam ere zij de Naam van de Heer ere zij de Naam ere zij de Naam ere zij de Naam van de Heer

 

 

 

 

 

 

Schriftlezing – Marcus  10:13-16

door CB

 

Goedemorgen. U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar deze woorden uit het evangelie van Marcus. De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Me komen. Houd ze niet tegen want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. God zegene deze lezing van zijn Woord.

 

Koor –  “There is a Balm in Gilead”

 

Er is een balsem in Gilead die de gewonden geneest er is een balsem in Gilead die de ziel geneest Van zijn zonden er is een balsem in Gilead die de gewonden geneest er is een balsem in Gilead die De ziel geneest van zijn zonden soms voel ik me ontmoedigd en lijkt m’n werk vergeefs maar dan Schenkt de Heilige Geest mijn ziel nieuw leven weer er is een balsem in Gilead die de gewonden Geneest er is een balsem in Gilead die de ziel geneest van zijn zonden kan je niet zingen als een Engel en kan je niet preken als Paulus vertel dan van Jezus’ liefde en zeg: Hij stierf voor allen er is Een balsem in Gilead die de gewonden geneest er is een balsem in Gilead die de ziel geneest van zijn Zonden er is een balsem in Gilead die de gewonden geneest er is een balsem in Gilead die de ziel Geneest van zijn zonden

 

 

Interview –   CRYSTAL HANSEN

BS = Bobby Schuller en CH = Crytal Hansen

 

Inleiding

 

Dat was prachtig. Dank je wel, Don, koor en Jocelyn.

 

Vandaag heb ik de eer Crystal Hansen te mogen ontvangen. Crystal is getrouwd met schrijver Mark Victor Hansen die we hier onlangs hadden. Dag Mark, leuk dat je er bent. Hij sprak toen over zijn

Chicken Soup for the Soul-boeken Crystal heeft geholpen met het maken van een kinderversie daarvan. En vandaag gaat het over kinderen. Als coach heeft ze duizenden mensen geholpen om helder te leren denken. Dat kunnen we allemaal wel eens gebruiken in ons leven. Onzuiver denken zit in ieders onbewuste en denkprocessen. Crystal, fijn dat je er bent. Applaus voor haar.

 

Interview

 

CH       Geweldig om hier te zijn. Dank u wel.

BS       Wat is rommelig denken?

CH       Het zit zo… Vanaf het moment dat we geboren worden verwerken we voortdurend ervaringen.

Onze hersenen leggen die ervaringen allemaal vast. En we doen waarnemingen maar die zijn   vaak onnauwkeurig of vervormd, of we wissen informatie. We bouwen ons neurale netwerk      om tot een filtreersysteem en filteren ons hele leven met die ‘programma’s’ die we geaccep-       teerd hebben. Iedereen heeft het beste met ons voor, maar toch gebeuren er dingen. Zo         ontwikkelen we ook wat ik noem ‘rommelig denken. ‘ We zien dat in ons leven allerlei dingen   niet lukken. Mijn huwelijk of relatie loopt niet, de band met mijn kinderen is slecht of mijn            carrière komt niet van de grond. We blijven onszelf dwarsbomen zonder te weten waarom.

Daar moeten we induiken. Ons brein is als een opslagtank. Daar zitten al die programma’s in.

Als we niet bewust ingrijpen verandert er niks.

BS       Dus rommelig denken zou bijvoorbeeld zijn: Ik ben niet goed genoeg. Of iets als: Ik ga die en     die niet zeggen dat ik boos of teleurgesteld ben.

CH       Precies. We zijn bang dat we niet goed genoeg zijn, afgewezen worden dat we het fout heb-      ben, allerlei angsten. De meeste problemen in ons leven zijn terug te voeren op angst. Angst         weerhoudt ons ervan onze bestemming te vervullen. We hebben allemaal een belangrijke

bestemming in het leven. Ieder mens heeft hier zijn unieke taak te verrichten. En als dat            rommelige denken ons constant in de weg zit hoe kunnen we dan degene worden die God            voor ogen heeft?

BS       Jij coacht mensen, spreekt voortdurend met mensen. Wat is de meest voorkomende rom-         melige gedachte?

CH       Weet je wat dat is? ‘Ik ben het niet waard.’ Ik ben niet genoeg om dit bedrijf te leiden of ik ben    geen liefde waard. Dus baseren we allerlei dingen op die onderliggende gedachte dat je geen            liefde waard bent. Ik moet misbruik aanvaarden, anders raak ik die liefde kwijt. Of: Ik moet         genoegen nemen met minder, anders raak ik die liefde kwijt. Dat houdt ons echt af van God,         van God kunnen downloaden. Want ons rommelige denken kost veel ruimte en energie in ons            hoofd, ons hart en ons dagelijks leven. Wat ik doe heeft te maken met jezelf schoonmaken. Je   ontdoen van al dat lawaai, al die rommel die in ons is gestopt door wat voor oorzaak dan ook.

Er kan van alles gebeuren in het leven. Hoe meer we onszelf reinigen, des te meer kunnen we zeggen: Ik ben een leeg vat, dat door God gevuld moet worden. Dan wordt het de zuivere         liefde, het zuivere intellect en de zuivere wijsheid van God die ons drijven. We hoeven al die      ballast niet mee te zeulen. Ik zie mensen als een stralende schitterende expressie van God.

We hoeven alleen maar al dat vuil eraf te krabben dan kunnen we ons licht laten stralen, zoals   God wil.

BS       Je schrijft veel over afvallen en gezond leven. Veel mensen zullen denken: Wat heeft afvallen    te maken met God, geloof, je geest? Het is toch een kwestie van beter eten? Hoe reageer je             dan?

CH       Dat is een boeiende vraag. We moeten gewoon erkennen dat ons lichaam een tempel is. Het    is weer dat onderbewuste. Mensen hebben weinig voeling meer met hun lichaam. Ze stoppen        zich vol met slecht eten. We moeten ons lichaam, dat een geschenk is, met respect behan-       delen. Dat is heel belangrijk. Daar moeten we echt op letten. Ik zie een verandering in hoe     mensen het aanpakken. Vaak verwachten mensen dat ze toch niet verder komen. Ze bleven         aan het jojo-en en dat kost zoveel energie en neerslachtigheid. Er gebeurt emotioneel van         alles met je, maar er is een manier om jezelf daarvan te bevrijden.

BS       Er kijken nu heel veel mensen naar je die worstelen met hun gewicht. En die mensen benijden   je. Je bent mooi, slank. Ik bedoel, wat zeg je tegen die mensen? Is het niet zo dat het ook

een vicieuze cirkel is?

CH       Je vindt jezelf te zwaar, je vindt jezelf maar niks en dan hoor je iemand praten over afvallen.

Om te beginnen: We hoeven er niet allemaal hetzelfde uit te zien. We hebben verschillende       lichamen. Mijn programma heet Skinny Life en legt de nadruk op gezond, jong en fit. We         hoeven niet allemaal dezelfde maat te hebben, maar we moeten wel nadenken over wat het      best voor ons lichaam is. Dat begint in je hoofd. Je moet je ervan bewust worden wat bepaal-   de voeding doet zodat ik gezonder en fitter ben en langer leef. Daarom voelt het heel goed, dit           werk.

BS       Ik hoop dat mensen gaan kijken wat je doet.

CH       Het is holistisch, het gaat niet gewoon om afvallen om er beter uit te zien. Het hoort bij   geestelijke groei, bij de ziel.

BS       Het is geweldig wat je doet. Ik wil iedereen aanmoedigen iets van je te lezen. Zeer nuttig. Er      luisteren nu miljoenen mensen naar je. Als je hen één ding mocht zeggen, wat zou dat dan      zijn?

CH       Dan zeg ik dit: Je hebt zoveel kracht in je. Sta niet toe dat gebeurtenissen uit je leven, je leven   gaan beheersen. Zoek de stilte op en vraag om Gods aanwezigheid. Maar we leven in een     rumoerige wereld. Dus zoek de stilte op en bid, maar luister ook. Overdenk en luister naar wat   God zegt. Zie hoe de onbewuste programmeringen werken, die je lamleggen. En zeg: Ik ben gereed om daarvan vrij te zijn. Maak me leeg. Ik wil mezelf ook leegmaken en mijn  bestem-            ming gaan volgen. Die kracht heeft iedereen. Je hoeft niet ongelukkig te zijn.

BS       Crystal Hansen. U kunt haar boek online bij ons bestellen. Verdiep u er eens in. Crystal, heel     erg bedankt. Je gaat straks boeken signeren? Nog een applaus voor Crystal. God zegene je.

We waarderen je enorm.

 

Bobby introduceert Nita en Liisi

 

We heten Nita en Liisi hier weer welkom. Geweldig dat jullie er zijn, dank je wel. Graag applaus voor Nita en Liisi LaFontaine.

 

 

DUO – NITA WHITAKER & LIISI LAFONTAINE – “Wind Beneath My Wings”   

 

Het zal wel koud geweest zijn in mijn schaduw zonder ooit de zon op je gezicht jij vond het best als ik Het was die straalde want zo ben jij jij bleef altijd een stapje achter ik was degene die alle roem kreeg

Terwijl jij de werkelijk sterke was een mooi gezicht, maar zonder naam veel te lang een mooie Glimlach die je pijn verborg weet je wel dat jij mijn held bent? jij bent alles wat ik zou willen zijn ik vlieg Hoger dan een arend jij bent de wind onder mijn vleugels het is misschien nooit opgemerkt maar ik Heb het allemaal in mijn hart je moet weten dat ik de waarheid ken natuurlijk ken ik die zonder jou was Ik niets geweest wist je wel dat je mijn held was? jij bent alles wat ik zou willen zijn ik vlieg nu hoger Dan een arend jij bent de wind onder mijn vleugels de wind onder mijn vleugels, dat ben jij dat ben jij, Dat ben jij weet je wel dat je mijn held bent? jij bent alles wat ik zou willen zijn ik vlieg hoger dan een Arend jij bent de wind onder mijn vleugels jij bent de wind onder mijn vleugels je draagt me hoger en Hoger ik kan vliegen ik kan vliegen hoog in de lucht ik zeg: dank je ik dank God voor jou laat me Vliegen ik wil dat je vliegt zo hoog, bijna tot de hemel en jij bent de wind onder mijn vleugels

 

(gesprek Bobby Schuller en Laurent Nouwen)   – vervolg –

BS       Iets waarmee Henri Nouwen heel veel mensen heeft geraakt is wat hij vertelde over       Rembrandts meesterwerk De Verloren Zoon. Hij had het over zowel de oudste als de jongste broer. Ik herken mezelf in beiden, jij waarschijnlijk ook. Wat ik me vaak heb afgevraagd over      Henri is: De indruk die hij maakte was die van een gebroken mens, iemand die altijd verdriet         had. Waar kwam dat vandaan? Waardoor was hij zo?

LN       Ik ben geen psycholoog. Ik ga niet mijn broer analyseren om te komen tot een sluitende            verklaring daarvan. Maar hij was een zeer menselijk mens. Hij was in zekere zin een heel     zwak iemand. Zeer kwetsbaar. Hij heeft zichzelf altijd de vraag gesteld zoals zoveel mensen      dat doen: Ben ik geliefd? Word ik geaccepteerd zoals ik ben? In het verhaal van de Verloren       Zoon zit zeker een biografisch element. Henri zegt: Het is de samenvatting van mijn eigen         leven waarin ik me niet alleen de verloren zoon voel en ook niet alleen de afstandelijke ietwat     verbitterde oudste zoon. Maar ik ben ook geroepen de vader van de verloren zoon te zijn. En       ook de moeder. We moeten in ons leven ook mensen verwelkomen die niet veel succes            hebben gekend in hun leven. Dat gold voor de Verloren Zoon. Maar zijn vader verwelkomt         hem zonder hem te veroordelen. Kunnen we mensen accepteren zonder te oordelen? Kunnen     we ze gewoon omhelzen, zoals die vader doet?

BS       Ik denk dat dat Henri’s kracht was. Je zei dat hij zwak was. Maar net als bij Jezus lag zijn           kracht in zijn zwakheid. Als hij preekt, voel je die kracht. Henri spreekt over het leven in een       gemeenschap van gehandicapten. Vandaar dat hij zo indringend preekte. Vertel eens.

LN       Hij ging na Harvard University naar een grote gehandicaptengroep. Hij was de grote      professor, een beroemd schrijver maar vindt Gods liefde in Adam. Hij was verdwaald in de academische wereld. Zoveel mensen verdwalen in de omgeving waar ze werken. Henri sprak    bijvoorbeeld veel over bidden maar had er zelf geen tijd voor. Hij had het over solidariteit maar            zat aan een universiteit waar het zeer competitief toegaat. Dat is een soort schizofrenie die we allemaal ervaren in ons leven. We raken verscheurd. Toen werd hij geroepen om naar een        kleine gemeenschap van gehandicapten te gaan. In die leefgemeenschap realiseerde hij zich    allereerst dat christelijk leven ook een fysieke kant heeft: het heeft handen.

BS       Hoe zorg je voor mensen met een handicap?

LN       Die mensen waren een geschenk voor hem omdat hij dankzij hen zijn handen kon gebruiken.

En in die zorg, die fysieke zorg ontmoeten ze God.

BS       Wonderlijk.

LN       Ik ben twaalf jaar jonger dan Henri. Ik zag mijn broer altijd als een beroepsgelovige. Hij had       ervoor geleerd, hij kende God. Ik was maar een amateur en luisterde naar hem.In die  leef-        gemeenschap ontmoette hij Adam die niet kon praten en niet kon lezen. Zwaar gehandicapt.

Henri vertelde me: Via Adam heb ik God ontmoet. Dus via iemand die het niet moest hebben     van dit maar zocht naar communicatie via het hart. Daar kan God ook aanwezig zijn. Ook in           de huidige samenleving moeten we onderzoeken wie God aan ons openbaart. Fysiek. Adam     wist helemaal niet wie Henri Nouwen was. Hij wist niets van zijn boeken, zijn academische      loopbaan. Hij was gewoon ‘Henri’ voor hem.

BS       Bij mijn eigen kinderen zie ik dat ook. Ze zijn 2 en 4 en wie ik ben speelt geen rol. Ze zien me    niet als predikant. Ze houden van me en vinden het fijn als ik er ben. Misschien werkt dat op     dezelfde manier. Henri ervoer Gods liefde via Adam, ik door de zwakte van mijn kinderen. Is      het niet vreemd hoe we Doug Mazza van Joni and Friends heeft een zoon die dubbel     gehandicapt is. Joni and Friends zet zich altijd in voor gehandicapten.

LN       Hij zei iets krachtigs, in de trant van: De wereld heeft gehandicapten nodig. Henri Nouwen en     Jezus begrijpen dat, maar de wereld begrijpt het niet. Ik wou dat de wereld tegen ons zou          zeggen: Laten we niet vergeten dat we allemaal gehandicapt zijn. Het is niet zo dat een bepaalde groep mensen gehandicapt is en de rest gezond. Laten we elkaar zo benaderen:

Jij werkt met jouw handicaps en ik ben zwaar gehandicapt maar heb ook behoefte aan  accep-  tatie en verzorging. Mijn tweede kind heeft het syndroom van Down. De eerste reactie van de wereld was: Hadden jullie geen test gedaan? Hadden jullie het niet kunnen voorkomen? Maar    nu woont dit meisje, dat nu 30 is deels binnen ons gezin en in een gemeenschap. Ze heeft    zo een kracht, ze roept het beste in ons op. Ze brengt ons samem, is het centrum van ons           leven en van vreugde. Als we ons voor elkaar openstellen, met onze gewondheid, onze  een-    zaamheid, onze depressies en onze tekortkomingen en elkaar dan prijzen om het besef dat je          boven alles een gezegend kind van God bent.

BS       Wat betreft je eigen kinderen en de rol van jou en je vrouw: Dat is net zo’n relatie als die van      ons met God. Het is zo moeilijk om werkelijk te geloven dat mijn waarde als mens niets te          maken heeft met mijn prestaties of bezitting. Maar dat is wel wat de wereld je voorhoudt: Je       bent zo goed als je prestaties, als wat je hebt je bent zo goed als wat mensen over je zeggen.         Dat maakt ons eenzaam. Want we kunnen toch nooit voldoen aan de verwachtingen van de   wereld. We worden gebombardeerd met reclameboodschappen. We horen constant dat we       iets moeten kopen, om beter te worden. We moeten spul kopen voor onze huid, we moeten er    jonger uitzien, we moeten meer macho zijn dan we misschien willen. Dat soort dingen, de hele   dag door. Ik wou dat mensen tot elkaar zouden zeggen vijf keer per dag: Ik ben geliefd door God. Toen ik Gods onvoorwaardelijke liefde kon aanvaarden werd het makkelijker om van       mensen te houden. Met andere woorden Toen ik mijn waarde niet meer baseerde op wat ik       deed maar op Gods liefde, dat maakte me tot een beter mens. Als je dat durft te zeggen,

verandert dat iets in je hart en ga je ook anderen zien als door God geliefd. Zo kunnen we         Christus op aarde ervaren. Henri was gefascineerd door circusacrobaten, trapezewerkers.

Waarom was dat?

LN       Zij leerden hem iets over geestelijk leven. Ze vertelden hem hoe je op elkaar moet vertrouwen.

Want vertrouwen is het meest fundamentele in ons leven. Ons vertrouwen op God stelt ons

in staat door de lucht te zweven. We kunnen vliegen, wachtend op de vanger. Wie in zijn           eigen leven een vanger wil zijn, kan niet vliegen.

BS       Dit lijkt zo erg op hoe ik me een gesprek met Henri had voorgesteld. Je manier van doen, je       uiterlijk.

LN       Maar tot slot wil ik dit zeggen: Ik zie in jou veel van wat Henri bedoelde. Als predikant wil je        zorgen voor je mensen, voor je buren en dat doe je vanuit je hart. Ik wens je veel sterkte om

het Woord van Jezus te volgen, zijn weg te volgen, en Jezus te worden binnen jouw ge- meente.

BS       Dank je, Laurent, dat doet me heel veel. Er zitten nu veel mensen te kijken die deze woorden    horen. Veel succesvolle mensen, die al hun doelen bereikt hebben en die een hoop bezitten,

maar allemaal betekenisloze zaken luisteren nu ook. Anderen blijven streven naar hun doelen

en blijven falen. Ook zij denken: Als ik mijn doelen maar bereikte, zou die leegte verdwijnen.

Ik denk dat beide groepen een beetje verloren zijn dus heel veel mensen die nu wereldwijd        zitten te kijken. Het zou goed zijn als we voor hen en voor elkaar bidden. Wij allemaal in onze            gewondheid, wat we ook bereikt hebben…hoe we ook worden geprezen door de mensen en      wat we ook allemaal hebben meegemaakt, niets kan dat wegnemen. Alleen de Gewonde     Genezer kan ons genezen, zou Henri zeggen.

LN       Zeker.

BS       Ik hoop dat wij allemaal kunnen bijdragen aan het uitdragen van zwakheid, de kracht van           zwakheid. Want werelds succes is betekenisloos, heeft geen kracht. Jezus zelf was helemaal    niet succesvol als mens. Hij eindigde aan het kruis. Moeten we dat een succes noemen? Een    tragedie. Maar dat Hij zijn leven gaf voor de wereld is Gods grootste geschenk aan ons.

LN       Dat is zo.

BS       Voor wie nu zit te kijken: Laurent en ik willen zeggen dat God van u houdt. Waar u ook bent,      wat u ook heeft verricht en hoe vaak u ook gefaald hebt: Gods liefde voor u zal nooit op-     houden. God ziet u, Hij is bij u in de kamer en heeft u lief, zorgt voor u en gelooft in u. Laten       we bidden, samen met alle tv-kijkers. Vader, we komen tot U in Jezus’ naam en we ontvangen uw grote liefde, Vader. U had Jezus lief. Bij zijn doop zei U: Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou   vind Ik vreugde. Wij geloven dat U dat ook over ons kunt zeggen. Laat iedereen die nu kijkt,

deze woorden horen: Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Heer, help mij     om dat te geloven, help Laurent en mij te leven in die kracht die Jezus ons heeft bijgebracht

en die Henri uitdroeg. Laat Hour of Power in staat blijven die boodschap te brengen aan            miljoenen mensen. Geef dat mensen die gewond zijn, gebroken, gaan leven in die  werkelijk-  heid gaan leven vanuit de kracht die ze alleen vinden in hun zwakheid. In naam van de Gewonde Genezer Jezus bidden wij dit. Amen.

LBS     Jij ook.

      

SOLO – NITA WHITAKER – “I Need Thee Every Hour”

Elk uur, elk ogenblik steun ik op U uw Woord alleen, o Heer vertroost mij nu mijn ziel heeft U van node

Elk uur, elk ogenblik o zegen mij, mijn Heiland ik kom tot U mijn ziel heeft u van node in vreugde en in Pijn o zegen mij, mijn Heiland van U wil ik zijn mijn ziel heeft u van node elk uur, elk ogenblik o zegen Mij, mijn Heiland ik kom, ik kom ik kom, ik kom ik kom, ik kom Heer, ik kom ik kom tot U baan de weg, Heer

 

Preek – “Planting Trees – Building the Future”

door Bobby Schuller

Hoe is het? Fijn dat je er was. We houden van je.

 

Vandaag gaan we het hebben over kinderen, over de volgende generatie en over investeren in de toekomst en over geloven in de nieuwe lichting. Dat is belangrijk, want om zo te kunnen denken moet je onzelfzuchtig, opofferend en liefdevol zijn. Kinderen hebben iets dat onze ziel goed doet. Kinderen hebben iets dat heel erg goed is voor het hart van de mens. Of u nou kinderen heeft, of kinderen wilt,

of getrouwd bent, we hebben kinderen nodig. We moeten ze om ons heen hebben, in ons leven en zij moeten het allerbelangrijkste zijn. Ik wil hier niet staan preken terwijl velen van u niet voorbestemd zijn

om kinderen te krijgen. Misschien wilde God dat u geen kinderen zou krijgen. Dat kan goed zijn. Paulus zelf zei tegen sommigen: Je moet nooit trouwen. Maar geen kinderen hebben is toch beladen.

Wat ik u beslist niet wil meegeven, is dat iedereen veel kinderen moet hebben. Ik zeg alleen dat kinderen belangrijk zijn en wie we ook zijn, we moeten nadenken over investeren in kinderen, tieners,

jonge mensen. Zijn we het daar over eens? Allereerst dit. Een schitterende spreuk die eigenlijk op het Senaatsgebouw in Washington zou moeten staan. Een prachtig Grieks gezegde: ‘Een grootse  samenleving is die waar oude mannen bomen planten in de schaduw waarvan ze nooit zullen zitten.

Mooi hè? En dat is ook waar ik het nu over heb en waar het Koninkrijk van God, het christendom over gaat en over hoort te gaan. In Marcus 9 doet Jezus iets ongebruikelijks. Ik zal het voorlezen. Marcus 9 vers 33. ‘Ze’ zijn de discipelen. Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg Hij hun: Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Dus Jezus loopt daar en zijn discipelen

zeggen allemaal: Ik ben de beste. Ik ben de beste. De hele tijd. Niet ongewoon overigens in de Grieks-Romeinse wereld die vol helden en afgoden was. Hun heldendichten gaan altijd over de sterkste, snelste, de langste of de slimste. Jezus loopt daar en zijn discipelen zeggen: Ik ben de slimste, de beste, ik sta het dichtst bij Jezus hoort dat, gaat zitten, roept de 12 bij zich en zegt: Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen en ieders dienaar. Voor christenen klinkt dat vertrouwd, maar het was niet normaal toen Jezus het zei. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm er omheen en zei tegen hen: Wie in mijn naam één zo een kind bij zich opneemt, neemt Mij op en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft. Ze ruziën over wie de grootste is. Jezus slaat zijn armen om het kind en zegt: Als je groot wilt zijn, moet je worden als een kind. Een paar uur gaan voorbij, ze doen het één en ander en in Marcus 10 zijn ze weer in gesprek. Jezus is aan het preken of zo. Marcus 10 vers 13, een bekende passage: Mensen wilden kinderen bij Hem brengen om ze door Hem te laten zegenen. Het was heel gewoon om je kinderen door een profeet te laten zegenen. Maar de leerlingen berispten hen. De kinderen en de ouders dus. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op. Hij had ze net verteld: Neem kinderen op

in het Koninkrijk van God. En nu, een paar uur later, berispen ze die kinderen en ouders. Ze hebben nog steeds het idee: Ik ben de grootste, de beste, ik ben beter. En als Jezus hen opgewonden de les leest doet Hij dat zeer waarschijnlijk schreeuwend. Hij riep hardop: Laat de kinderen bij Me komen.

Hij is boos en geërgerd omdat de boodschap niet is aangekomen. Ze snappen niet dat in Gods Koninkrijk Jezus om kinderen geeft. Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God zal er zeker niet binnengaan. Jezus zegt niet alleen dat kinderen welkom zijn in Gods Koninkrijk zelfs in bijzondere mate en dat God van kinderen houdt maar als je echt wilt leven en wilt zijn als Jezus als je het Koninkrijk van God wilt binnengaan, moet je worden als ’n kind.

In de Grieks-Romeinse wereld is dat een cultuurschok. Kinderen zijn zo geweldig niet. In Jezus’ tijd werden in het Romeinse rijk kinderen beschouwd als eigendom. Ze hadden heel weinig waarde en werden vaak bespot. Kinderen werden gebruikt, verwaarloosd, blootgesteld aan gevaar verkocht, verkracht, waren vaak ongewenst. Kinderen waren in die dagen, geen toonbeeld van religieuze en geestelijke diepte en rijpheid. Ze waren eigendom. Ze waren zoiets als vee. Wat Jezus zegt is  schok-kend. En Hij vervolgt: Zo moet je worden als je het Koninkrijk van God binnen wilt gaan. Weet u nog hoe het was om kind te zijn? Geweldig was dat, hè? Heerlijk. Alles kon iets anders zijn. Een stok was een zwaard, een vuilnisdeksel een schild. Voor jongens dan. Maar misschien waren sommige dames

hier ook wel zo. Heel cool. Er was een terrein bij ons huis dat we ‘het wilde bos’ noemden. Het was aan de overkant van de weg, een bosje bamboe en bomen. Maar voor ons was het een wildernis,

een woud, het kon van alles zijn. Als kind geef je anders dan als volwassene. Je denkt niet: is dit fiscaal aftrekbaar? Je houdt er geen boekhouding van bij. Je geeft gewoon, en deelt. Of niet. Maar als een kind iets geeft doet het dat met liefde, een knuffel en met vertrouwen. Die onschuld en zuiverheid

en die afwezigheid van zorgen dat is iets dat we kwijtraken met het volwassen worden. We moeten niet kinderachtig worden, maar wel als een kind. En hoe kunnen we worden als een kind als we nooit kinderen zien? Als we kinderen liefde geven weten we ineens weer waar het allemaal om draait. Als je omgaat met kinderen ze liefde geeft, voor ze zorgt, ze begeleidt, in ze investeert dan geeft dat een gevoel van hoop en blijdschap. En dat kan niet via een boek of zo. Dat moet je ervaren. Het idee van een peetvader of -moeder kwam van de kerk. In die tijd werden wezen aan hun lot overgelaten en stierven vaak.  De kerk creëerde daar een systeem voor: Peetouders, die een toezegging deden.

Een medechristen zei dan: Als jij sterft, voed ik je kinderen op alsof ik hun vader ben. Ze erven van me, ik zorg voor ze, zorg dat hen niets overkomt. Investeren in kinderen was één van de pijlers van de kerk. In het jodendom ook. Ze wilden per se dat hun kinderen de Tora kenden. In Jezus’ tijd kende ieder kind van een jaar of 8, 9, de eerste vijf Bijbelboeken uit zijn hoofd. Fantastisch. Ze wilden hun kinderen vullen met Tora zoals je een os vult. Ons geloof gaat over investeren in en liefde geven aan kinderen, over zorgen voor anderen en het zegenen van de volgende generatie. Waarom zeg ik dat allemaal? Omdat ik zie dat onze wereld steeds egoïstischer wordt en steeds minder geïnteresseerd is

in morgen. We hebben veel kijkers in Europa, velen van u zijn er wel  eens geweest. De geboorte-statistieken daar  zijn onthutsend. Europeanen krijgen geen kinderen meer. De immigranten krijgen juist heel veel kinderen. Het is zeer waarschijnlijk dat er over 100 jaar geen Europese taal of cultuur meer bestaat. Iets dergelijks gebeurt ook hier in de VS. De mensen krijgen geen kinderen meer. Het interesseert ze niet ze willen er niet in investeren of hebben geen zin op hen te letten. Terwijl God juist de culturen lijkt te zegenen die wel kinderen krijgen en erom geven. Zo zit het blijkbaar in elkaar.

  1. D. James schreef The Children of Men. Er is een film gebaseerd op dat boek. Hij schreef over wat er kon gebeuren als we geen kinderen meer konden krijgen. Als alleen dat veranderde, zou al onze hoop uitdoven. In de film kunnen vrouwen geen kinderen meer krijgen. Hij zegt: Het was acceptabel om te worstelen, te lijden, zelfs te sterven voor een rechtvaardiger samenleving. Maar niet in een wereld zonder toekomst waar de woorden rechtvaardigheid, medegevoel, samenleving, het kwaad ijle echo’s zouden zijn in een lege lucht zonder kinderstemmen. Het is het bestaan van kinderen en het besef van morgen, dat betekenis geeft aan vandaag. Velen van u hebben een prima baan. U verdient een hoop geld, u heeft succes, maar u voelt zich verdwaald. U heeft alles wat u zou kunnen willen.

Maar u voelt zich verdwaald. Het wordt tijd om te gaan begeleiden en te investeren in de toekomst.

Ik geloof dat veel mensen geen hoop meer hebben doordat ze niet zijn verbonden met een stralende dag van morgen. De kerk heeft een geweldige toekomst als haar leden geloven in de volgende generatie en geloven in het helpen van anderen. Het zou heel goed kunnen dat kleine dingen die u vandaag doet dat die lang na uw dood een effect op de geschiedenis blijven hebben. Het zou heel goed kunnen dat iemand als Stalin het resultaat is van iets dat iemand een ander 100 jaar terug heeft aangedaan. Moeder Teresa kan het best het resultaat zijn van iets moois dat iemand tegen een ander zei 500 jaar eerder. De dingen die je vandaag doet vooral met jonge mensen, tieners, kinderen kunnen een enorm effect hebben. Vooral wat vaders doen. Daar wil ik het even over hebben. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die met hun vader naar de kerk gaan voor 92 procent ook als volwassene naar de kerk gaan. Ook als je kijkt naar gevangenissen, die enorme aantallen gevangenen dan zie je een sterk verband met vaderloze gezinnen. Niet alleen doordat vaders hun gezin in de steek laten maar ook doordat ze sterven. Aan kanker, door oorlog. Ook vaders sterven.

Door allerlei oorzaken zijn er kinderen zonder vaderfiguur in hun leven. We hebben meer mannen nodig die in de rol van man stappen. Die leiden, begeleiden, investeren, de grote broer zijn, oom, peetvader. En kinderen die wel een vader hebben, hebben andere mannen nodig met wie ze kunnen praten als het met hun vader niet gaat. We hebben meer mannelijke mannen nodig om onze jongens op te voeden tot godvrezende mensen. Amen. Verder hebben jonge mensen de zegen van de oudere generatie nodig. Ik heb het er eerder over gehad: Er gaat een enorme kracht vanuit als de ene generatie de volgende zegent. Denk maar aan wat Jacob deed om de zegen van zijn vader Isaak te krijgen. Hij deed een vacht op zijn arm, alsof hij Esau was en liet zijn stem zakken, om zijn vader zover te krijgen hem de zegen op te leggen. Dat is een werkelijke behoefte. Zoveel problemen, jonge gedetineerden, bendes, drugs, misbruik, zelfmoord hebben alles te maken met het feit dat de  gene-raties niet meer verbonden zijn. Elke kerk en iedere christen hoort de volgende generatie te zegenen.

Het zou de helft moeten zijn van alles wat we doen. Kerken die in kinderen geloven dat zijn blijde, groeiende, florerende kerken. Ja toch? We hebben mentors nodig, mensen die investeren in kinderen

en in jonge mensen. Gelooft u dat, zeg dan amen.

 

Gebed

 

Vader, we komen tot U in Jezus’ naam. We luisteren naar U en we vragen U om ons er altijd aan te herinneren wat het betekent om kinderen te begeleiden en lief te hebben. Sommigen hebben eigen kinderen. Laat die altijd op de eerste plaats komen in ons leven. Kinderen, kleinkinderen, achterklein-kinderen En laat zij die geen kinderen hebben, geestelijke kinderen hebben. Laten we ons hart gereedmaken om mentors te zijn…om te zegenen en om te investeren in morgen. Laat ons een kerk

en een samenleving zijn die bomen plant in de schaduw waarvan wij nooit zullen zitten. Heer, we hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

 

 

Zegen

 

Fijn dat u er was. Er staan hier zo ouderlingen klaar die graag bereid zijn om samen met u te bidden.

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

 

(donateursspot: Quotes Bobby)

Onze visie is, een kerk met een wereldwijde missie te zijn. Het bestaan van Gods Koninkrijk vieren, is dat niet geweldig? Hij wil u een nieuw hart geven, een nieuwe wil, een nieuwe kijk op het leven. Hij zegt: Straal! Daarvoor zijn jullie geschapen. Jullie horen erbij. Ik ben niet wat ik doe, ik ben een kind van God. Mijn hoop en geloof is, dat u diegene zult zijn.

 

Bomen planten – Investeren in de toekomst

22 juni 2014 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan