Home De diepte in

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers en kerkfamilie. Het is een vreugde om hier vandaag met jullie te zijn. Hoe goed je ook denkt dat God is, Hij is nog altijd veel beter dan dat. God overlaadt jou voortdurend met zijn goedheid. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U voor uw goedheid. Wij bidden vandaag dat wij al het goede mogen ontvangen dat U voor ons hebt. Wij danken U dat U ons uw liefde niet hebt ontzegd en dat U oprecht begaan bent met alles wat ons bezighoudt. Wij bidden dat wij vrijmoedig voor uw troon mogen verschijnen met een frisse blik en nieuw leven. Dank U voor uw Zoon Jezus. Dit bidden wij in zijn naam. En Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Duet – Isn’t He Beautiful door Princeton en Preston Parker

(Intro van het lied)

Ik wil God dienen. Niet uit angst of omdat het zou moeten maar omdat Hij geweldig is. 

Ik zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon

En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel

En dag en nacht verkondigden de engelen:

Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten

Die was en is en komen zal

De oudsten werpen hun kronen af de engelen buigen

Voortdurend klinkt onze hemelse lofzang

En wij zullen nooit vermoeid raken

En wij zullen nooit oud worden

En wij zullen zingen: heilig, heilig is de Heer

Die was en Die is en Die komen zal

Wees aanbeden, wees verhoogd

Koning van de hemel, wees verheerlijkt

En de hele schepping getuigt dat U Koning der koningen

En Heer der heren bent, dat U Jahweh bent, de allerhoogste Heer

Wees aanbeden, wees verhoogd, allerhoogste Heer

Ons hart is vol van vreugde om wie U bent

Wij aanbidden U en verhogen U nu

Wij geven Hem alle eer, de hele schepping

De zon en de bomen, de wind en de zee

Allen verklaren uw goedheid, U de allerhoogste Heer

Drievuldig God die één in wezen zijt

Is Hij niet geweldig? is Hij niet geweldig?

Open je ogen om Hem te zien is Hij niet geweldig?

Open je ogen, is Hij niet geweldig?

Open je ogen, is Hij niet geweldig?

Hij heeft krachtige ogen, Zijn haar is als wol

Is Hij niet geweldig? Aanschouw zijn schoonheid

Voor altijd en eeuwig wil ik Hem dienen

Hem vertrouwen, voor altijd en eeuwig, Halleluja

Wees aanbeden, wees verhoogd

U bent de Koning van de hemel, U wordt verheerlijkt

En de hele schepping getuigt dat U Jahweh bent,

De allerhoogste Heer, de allerhoogste Heer

SchriftlezingHebreeën 12: 1-3 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Hebreeën 12:1-3. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt terwijl wij het oog gericht houden op Jezus de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld en weet wel dat jij deel uitmaakt van die vreugde het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van zondaars tegen Zich heeft verdragen opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Amen.

Koorzang – Shalom

Vrede, vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom

Mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Wees niet bang

Shalom, shalom, mijn vrede geef Ik u

Shalom, mijn vrede laat Ik u

Shalom, shalom, mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, shalom mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Mijn vrede geef Ik u, vrede, vrede, shalom

Niet zoals de wereld die geeft, Ik zeg wees niet bang

Shalom, mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Shalom, mijn vrede geef Ik u

Vrede, shalom, shalom, shalom

Mijn vrede laat Ik u

Vrede, vrede, shalom

 

Koorzang – My Song in the Night

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht

Kom tot ons met uw tedere liefde

Vreugde voor mijn ziel

Tot U roep ik, o Heer, in tijden van smart

Mijn troost overdag en mijn lied in de nacht

Waarom zou ik dwalen en niet met U wandelen

Of roepen in de woestijn om uw aangezicht te zien

Mijn troost en vreugde, vreugde voor mijn ziel

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht

Mijn troost en vreugde, vreugde voor mijn ziel

O Jezus mijn Heiland mijn lied in de nacht

In de nacht, in de nacht, in de nacht

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, als een gebaar van ontvangen van de Heilige Geest. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

5 tips voor verdieping in je leven

door Bobby Schuller

Vrije tijd is zo’n kostbaar geschenk. En er zijn zoveel bedrijven en groepen mensen die je vrije tijd willen inpikken. Voelt iemand dat soms? De baas die je belt na het werk, of in het weekend. Misschien zijn het je kinderen. Misschien is het een vreemde die iets te lang aan het woord is. Er zijn mensen die, als er aan hun vrije tijd getornd wordt een rotgevoel van binnen hebben dat er iets kostbaars, waar je zo weinig van hebt, wordt weggekaapt. Toch is in deze wereld het eerste wat wij doen als we wat vrije tijd over hebben naar de telefoon grijpen: Facebook, Instagram, TikTok. Of wij pakken de afstandsbediening. Gaan wij vier uur lang naar een tv-programma zitten kijken. Of wij klikken op YouTube, of bekijken komische filmpjes. Daar is allemaal niks mis mee, maar eerlijk is eerlijk: Wanneer wij ons opwinden over iemand die vijf minuten van onze vrije tijd inpikt en wij vervolgens drie uur met TikTok in de weer zijn, is er iets mis.

Ik zou vandaag willen zeggen: Laten wij vrije tijd gebruiken om het leven te krijgen dat je wilt in plaats van te ontsnappen aan het leven dat je hebt. Ik denk dat het planten van tijd zoals je een zaadje plant, erg verstandig is. Als je een beetje van je geld neemt, niet alles, maar een beetje en je investeert dat, oftewel je plant het dan kan dat op den duur rendement opleveren. Maar wanneer je geestelijk je tijd investeert in Gods koninkrijk door gebed, door dienstbaarheid, door persoonlijke ontwikkeling bereid je voor jezelf een oogst voor die alle verschil in de wereld kan maken. Gebruik je vrije tijd zo goed mogelijk om het leven te krijgen dat je echt wilt in plaats van te ontsnappen aan het leven dat je hebt. God biedt een hemelse ervaring aan hen die bereid zijn er moeite voor te doen. Om een discipel te zijn.

Maak de juiste keuzes

Het woord discipel betekent ‘getrainde’. Trainen is iets wat je elke dag doet. Misschien is dit iets wat je wilt. Misschien is er een kloof tussen het leven dat je hebt en het leven dat je wilt. Misschien is je leven niet zo beroerd. Je houdt van je leven. Maar als je er echt over nadenkt als je in je eentje naar een mooie horizon zit te staren en over je leven nadenkt is er misschien een ander leven dat je liever zou leiden. Misschien is er iets anders waartoe God je geroepen heeft. En is er een kloof tussen waar je bent en waar je wilt zijn. Het antwoord daarop is je filosofie. Niet andere mensen de schuld geven, niet de regering, of je partner of je vrienden, of de inflatie, of China, of wat dan ook de schuld geven maar gewoon in de spiegel kijken en zeggen: Als ik elke dag kleine beslissingen neem als ik verantwoordelijkheid neem voor mijn leven heeft God mij vandaag het eeuwige leven ter beschikking gesteld Je moet ervoor kiezen, je vrije tijd verstandig te gebruiken. Eeuwig leven is een heleboel dingen, maar drie dingen springen er voor mij uit. Nummer één: Eeuwig leven is een leven zonder gebrek. Dit is het leven dat volgens Jezus beschikbaar komt in het koninkrijk van God. Een leven zonder gebrek. Meteen denken velen van ons: Ha, dus een Mercedes en een groot huis. Maar ik kan je vertellen dat er veel mensen zijn met veel bezit maar weinig betekenis. Er zijn veel mensen in deze stad, een rijke stad die alle dingen hebben die iedereen wil, maar die geen betekenis hebben. Ze voelen zich nog steeds niet vervuld. Er zijn veel mensen in deze stad en over de hele wereld die veel eten hebben maar geen voeding. Er zijn veel mensen in de wereld die veel te drinken hebben maar nog steeds dorst hebben. Er zijn veel mensen die veel doen maar het gevoel hebben dat hun leven nergens toe leidt. Dat het niet productief is. Een leven in het koninkrijk van God is een leven zonder gebrek. Het is een leven zoals beschreven in Psalm 23. Een leven als een schaap op een groene weide. Je weet wat dat is, toch? Dat is als een tiener die net een pizzeria heeft geërfd. Zoveel dat je niet weet wat je ermee moet doen, het is een vervuld leven. In Psalm 23 zegt koning David: Mijn beker is vol tot aan de rand, helemaal tot aan de rand en dat is het. Nee? Ik kijk even of je luistert. Nee. Hij zegt: Mijn beker loopt over. God is bijna kwistig. Kwistig in die zin dat Hij graag voedsel geeft aan hongerige mensen water aan dorstige mensen, dagelijks brood aan hen die gebrek hebben. God wil het beste voor je en wil je manden vullen en deuren openen overwinningen en kansen geven. Maar die dingen vereisen verantwoordelijkheid. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat is een nieuwe filosofie. En het is kijken naar mijn vrije tijd en zeggen: Dit is mijn kans. Dit is mijn kans om mijn leven te ontvluchten of één of twee stappen te zetten in de richting van het leven dat ik echt wil. Door te bidden, door te leren, door mijn doelen op te schrijven door mezelf te omringen met mensen die het soort leven hebben dat ik wil door te dienen, door boodschappen aan te horen of Gods woord te bestuderen. Dat zijn waardevolle dingen. Wanneer we onze tijd zo gebruiken, zitten wij niet met een gevoel van ik heb net vier uur verspild en nu is het tijd om naar bed te gaan en ik wil niet naar bed omdat ik vroeg moet opstaan voor mijn werk. Ken je dat gevoel? Vrienden, er is een veel betere manier om dingen te doen. Soms heb je gewoon een goede film nodig en moet je je op de bank nestelen met wat popcorn en je favoriete ijs. Doe mij dan maar de smaak met koekkruimels.

Leef in vrede

Het tweede wat je eeuwig leven geeft, is een leven van vrede. Vrede met God en vrede met je naasten. Veel van het dwangmatige gedrag in ons leven komt omdat wij geen vrede hebben. Ja, wij zijn niet in oorlog, wij ruziën niet, maar van binnen is er veel onrust. Daarom vluchten wij naar drugs of alcohol of die oude relatie die wij beter kunnen laten rusten. Of wij geven het leven op. Wij hebben geen vrede vanbinnen. Hoe kun je vrede hebben in Gods wereld als je geen vrede hebt met God? Je moet vrede hebben met God door de gekruisigde Christus en je moet vrede hebben met je naaste door hem te vergeven. Ja, het is vervelend dat je slechte mensen moet vergeven. Er zijn genoeg mensen die geen vergeving verdienen maar weet je, het is zoveel beter om het gewoon los te laten. Geef het over aan de Heer en vergeef. Leef in vrede met God en met je naaste. Dat is iets wat je in je vrije tijd kunt doen. Stilstaan bij iemand die je heeft lastiggevallen, gekwetst of verraden en als je niet kunt zeggen: Ik vergeef hem, kun je tenminste dit zeggen: Heer, help mij die persoon te vergeven. Help me, Heilige Geest, om die persoon te vergeven omdat U mij vergeven hebt. Dan zul je meer vrede in je leven hebben en meer genieten van je vrije tijd. Het derde en laatste wat eeuwig leven is, is dat het voor altijd is. Het is een eeuwig leven. Dat is iets dat geen inspanning vereist. Dat is iets wat gegeven is op het moment dat je ja zei tegen Jezus. Als je dat nog niet hebt besloten, is dit een mooie dag om christen te worden. En om te zeggen, Heer, ik vertrouw U met mijn leven en te weten dat als dit leven voorbij is, je daar bij Hem zult zijn.

Heb doorzettingsvermogen

Vandaag wil ik dat je je vrije tijd ziet als een kostbaar moment om te groeien, om vrede te hebben, om vol te zijn van de adem van God, het leven van God en om meer en meer degene te worden die de dingen aantrekt die je in het leven wilt. Wij lopen een race. Een ultra-marathon. Heb je ooit van die jongens gehoord? Ik heb een vriend die ultra-marathons doet. Soms van wel 150 km. Ik dacht, wat gebeurt er als je 150 km non-stop rent? Ze nemen pauzes en rusten tussendoor, maar het blijft een race en het blijft natuurlijk erg zwaar en het vereist training. In Hebreeën hoofdstuk 12 zegt de auteur: Laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden. Momentje. Wie zijn dat, die menigte van getuigen waar de schrijver het over heeft? Ik dacht altijd dat die menigte van getuigen iets was zoals je op oude schilderijen ziet: Zo’n grote hemelse schare, rondvliegende engelen en dat soort dingen. En dat is het voor een deel ook. Maar kijk naar links, kijk naar rechts. Dan zie je de menigte van getuigen. Dat zijn wij hier in deze ruimte. En als wij sterven, worden wij nog grotere getuigen van het koninkrijk van God. Een grote vriend van mij, Juan Carlos die vorig jaar overleed en een mentor van mij was, leerde mij bidden en ik herinner mij dat hij mij eens bedankte voor het koor waar ik geen eer voor verdien, want het koor doet zelf al het zingen en Irene en Kathy en Marc regelen alles. Maar goed, hij zei: Ik vind het prachtig als het koor zingt want als ze zingen, stel ik mij voor dat mijn zoon met een hele reeks heiligen en engelen de heerlijkheid van God bezingt in de grote menigte van getuigen. Als je Juan Carlos niet kent, hij was een voorganger in deze kerk en hij verloor zijn zoon toen die 28 jaar oud was. Robert John is overleden. En voor degenen onder jullie die ouders zijn is er een grotere nachtmerrie dan het verlies van een van je kinderen? Ik kan niets ergers bedenken in de wereld. Ik kan mij niet voorstellen hoe ik zoiets zou kunnen doorstaan. Ik kan mij niet voorstellen dat ik ‘s morgens met dat besef wakker word. En zijn geliefde zoon is overleden. Maar als het koor zong, zag hij in gedachten heiligen en engelen voor zich waaronder zijn zoon, die de glorie van God bezongen. Dat gaf mij een nieuw perspectief op de grote menigte van getuigen. Wist je dat je overleden vrienden, familie en dierbaren hebt die naar je leven kijken en die je aanmoedigen op je weg naar de overwinning. Ze moedigen je aan en ik ook. En als jij daar eenmaal bent, kun je ze een dikke knuffel geven en kunnen jullie praten over de prachtige dingen die God in je leven heeft gedaan. Het is interessant om voorganger van een kerk te zijn. Het is een eer dat onze kerk veel oudere en ervaren mensen heeft. Ik ben altijd verbaasd over al die geschoolde en ervaren mensen die een half uur willen luisteren naar iemand als ik die gewoon wat praat en soms ook nog flauwe grappen maakt. Maar het is opmerkelijk dat ik veel van mijn vrienden heb geleerd maar het meeste van mijn vrienden die veel ouder zijn dan ik. En dus ervaar ik al op mijn 41ste wat veel mensen ervaren als ze wat ouder zijn. Namelijk het verlies van goede vrienden, zoals het verlies van Juan Carlos. Je ervaart veel verlies en om eerlijk te zijn is het soms pijnlijk dat sommige van mijn beste vrienden in de 70 en 80 zijn. Sommigen van hen zijn al overleden. Daar stond ik vroeger niet zo bij stil dat ik dat ging meemaken. Maar het is een troost voor ons allemaal om te beseffen dat die vrienden die zo vaak voor mij gebeden hebben die vrienden die mij te hulp schoten en tijd met mij doorbrachten dat hoewel ze zijn heengegaan, ze mij en ons als gemeente steunen en ons zien. Ze moedigen ons aan. Is dat niet bemoedigend? En vandaar die boodschap over een wedstrijd. Het is alsof de schrijver zegt dat je een race loopt en zij zitten nu in de menigte.

Moedig anderen aan

Zij liepen hun race, zij gaven het stokje door aan jou en nu loop jij en zij staan aan de zijlijn, of ze zitten op de tribune en ze dragen sjaals met Shepherd’s Grove of zoiets en ze roepen: Zet hem op. Ze moedigen je aan omdat ze de kracht begrijpen die een enkel leven kan hebben. De schrijver zegt verder: Laten wij alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Wat een positieve kijk op de zonde is dat. Ik weet dat dat vreemd is om te zeggen. Ik ben een positief persoon, maar om zonde te zien en te beschrijven niet als iets waarin je je onderdompelt maar om die te zien als iets dat je verstrikt. Dat als je leven vol is van bitterheid jegens je naaste rancune, roddel, hebzucht en oppotten, gierigheid nooit aan iemand geven, nooit dienen, nooit helpen, altijd boos, nooit vertrouwen, altijd bang dan zijn dat dingen die ons belemmeren om de wedloop die voor ons is uitgestippeld, uit te lopen. Laat het je niet verstrikken. Om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, Jezus dus heeft Hij het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Kijken naar het kruis herinnert ons aan de opstanding. In Gods koninkrijk is er geen kruis zonder opstanding. Jezus, die zijn leven voor ons neerlegde, droeg in ons ook de eerste vruchten. En het was het waard. Het was het helemaal waard dat Hij zijn leven neerlegde. Wij vergeten vaak…Of eerst moet ik zeggen, vaak denken wij aan hoe pijnlijk het kruis was. Wij denken dan aan de fysieke pijn. Maar al te vaak vergeten wij de schaamte van het kruis. Wist je dat toen mensen door Rome werden gekruisigd dat wil zeggen mannen, vrouwen en ja, kinderen, toen die kinderen, vrouwen en mannen werden gekruisigd, ze niet aan een hoog kruis werden gehangen zoals wij in zoveel films zien. De Romeinse wet zei dat ze op ooghoogte aan een kruis moesten worden gehangen. Dus toen Jezus gekruisigd werd, hing Hij niet daarboven maar hing Hij oog in oog met de mensen die voorbijkwamen. Dat was meestal langs een weg en ze waren naakt. Dus de Zoon van God, de grootste mens die ooit geleefd had hing daar niet hoog verheven, maar van aangezicht tot aangezicht. En de meeste mensen liepen gewoon voorbij terwijl ze toekeken hoe God door mensen werd gedood. De schrijver van Hebreeën vertelt ons: Kijk naar de beloning van die schande. Toch? Hoe velen van ons zijn er niet beschaamd? Er staan te veel dingen tussen ons en datgene waartoe God ons geroepen heeft. Wij zijn zo bezorgd. Verander daarom je filosofie vandaag. Jouw filosofie is perfect ontworpen om je de resultaten te geven die je krijgt. Dat klinkt hard. Maar ik zeg dat niet om iemand te veroordelen. Ik zeg dat om je aan te moedigen. Als wij niet zijn waar wij willen zijn, zijn wij altijd geneigd anderen de schuld te geven. Verander je filosofie vandaag. Je hebt de kracht in je door Christus Jezus om elk leven op te bouwen dat je wilt. Hij heeft het je voorgedaan. Je bent nooit te oud om je filosofie te veranderen. Je bent juist vaak te jong om een filosofie te veranderen, heb ik ervaren. En mensen veranderen niet graag hun filosofie. Maar je wilt een beter huwelijk. Heel vaak denken mensen in een huwelijk als ze denken aan een beter huwelijk, aan een andere persoon. Ze denken, het probleem van mijn huwelijk is mijn partner. Als hij of zij maar zou veranderen. Ze geven hun partner de schuld. Maar die relatie was best goed, anders was je niet getrouwd. Anders was die tweede date er vast niet gekomen. Dus misschien ben jij degene die moet veranderen. Mensen die single zijn, willen vaak iemand ontmoeten. En als ze denken aan iemand ontmoeten denken ze aan de persoon die ze willen ontmoeten in plaats van degene die ontmoet gaat worden, dus een vernieuwd mens. Een persoon worden die aantrekkelijker is voor een ander in elke zin van het woord. Niet alleen fysiek. Maar iemand die gezond is en iemand die vriendelijk is en iemand die van leuke ervaringen houdt en graag zinvolle gesprekken voert. Ja, iedereen wil dat van een ander maar niemand kijkt in de spiegel en zegt: Diegene wil ik zelf worden. Dat is een nieuwe filosofie, die je leven zal veranderen. Wil je nieuwe vrienden, wil je omringd worden door gezonde vrienden? Word gezonder. Als je een gezonder persoon bent, als je een positiever persoon bent zul je dat soort mensen in je leven aantrekken. Met andere woorden, stop met anderen de schuld te geven en begin je verantwoordelijkheid te nemen door in je vrije tijd de kleine veranderingen toe te passen die het grote verschil maken. Ook nu denken velen van jullie aan iemand anders die deze preek moet horen. Je denkt: Wow, John moet dit horen. Ik moet dit naar mijn zus sturen. O, als mijn moeder deze preek maar zou horen. Die geeft iedereen altijd de schuld. Zij is echt erg. Dus zelfs dan is het een verleiding. Het is altijd de schuld van iemand anders. Die filosofie zal je nooit naar een zege leiden. Het zal je nooit helpen te overwinnen.

Maak tijd voor God

Verander je filosofie. Gebruik je vrije tijd om de persoon te worden die je wilt zijn. Gebruik je vrije tijd om het leven te krijgen dat je wilt in plaats van te ontsnappen aan het leven dat je hebt. Je plant zaadjes in je vrije tijd. Elke minuut van je vrije tijd plant je een zaadje voor je toekomst. Je stopt het in de grond en hoe meer je doet, hoe meer het groeit of het nu slecht of goed is, je plant zaadjes in je vrije tijd. Soms is het training. Maar training, dat moeilijke wat je vandaag doet, training, aldus Craig Groeschel is doen wat ik vandaag kan om morgen nog meer te kunnen doen. Als je meer vrije tijd wilt, gebruik je vrije tijd dan nu om het soort persoon te worden dat triomfeert in de dingen die God voor je in petto heeft. Er is zoveel mogelijk, maar als je weer eens wat vrije tijd hebt pak dan niet je telefoon, maar maak je hart stil en bid het Onze Vader. Pak de volgende keer dat je een momentje alleen hebt, niet de afstandsbediening maar dat boek dat je wilde lezen. Non-fictie, als het even kan. Als je naar bed gaat, denk dan nog even na over je dag en de ontmoetingen die je had met mensen en bid en vraag de Heilige Geest om je je zonden te vergeven en om je te helpen zien waar je die dag niet de persoon was die je wilde zijn en om het morgen beter te doen. Gaat dat een verschil maken in je leven? Zeker weten. Lees meer boeken. Besteed meer tijd aan vragen stellen in plaats van iedereen te vertellen …Ja, en ik zie ook wel hoe ironisch het is dat een voorganger dat zegt maar het moet altijd voortkomen uit onderzoek, nieuwsgierigheid,  mensen vragen hoe ze gekomen zijn waar ze zijn. Jezelf omringen met mensen die het soort leven hebben dat jij wilt hebben. En als je die dingen doet, als je je vrije tijd gebruikt voor de Heer en voor het leven dat je wilt, zal alles veranderen.

Gebruik je vrije tijd om het leven te krijgen dat je wilt in plaats van te ontsnappen aan het leven dat je hebt. Doe dat lang genoeg en er gaan dingen veranderen in je leven en uiteindelijk zullen mensen naar je kijken en zeggen: Tjonge, wat heeft zij een geluk gehad. Zij zullen zeggen dat jij geluk hebt gehad maar de waarheid is dat jij zelf verantwoordelijk was. Wij danken U, Vader, voor de vrije wil. De mogelijkheid om te kiezen.

 

Gebed

Dank U, God, dat wij onszelf kunnen vormen tot de persoon waartoe U ons geroepen heeft en wij vragen uw hulp. Dank U voor uw genade en vriendelijkheid en vriendschap. Wij bidden, Heer, dat U ons wilt helpen wat van die vrije tijd te gebruiken om onszelf op te bouwen, te worden waartoe U ons geroepen hebt. Wij houden van U. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus. En Gods volk zei: amen.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede en geve u vrede

En geve u vrede en geve u vrede

Amen amen, amen amen

Amen amen, amen amen

De diepte in

22 januari 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan