Home Leef als zout en licht

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. De Bijbel zegt dat het voor God onmogelijk is om te liegen. Durf alles te geloven wat Christus je vandaag te zeggen heeft. Je bent geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat uw Heilige Geest hier met ons is. Velen van ons komen hiervoor hoop, genezing, bemoediging of volgen ons online of via de tv. Vervul ons met uw Geest en help ons, meer als Jezus te zijn. Wij houden van U. Dit bidden wij in zijn naam. En Gods mensen zeiden amen. Richt je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Kyrie from Poulenc Mass in G

O Heer, wees genadig,

Christus wees genadig

 

Schriftlezing – Mattheüs 5:13-15 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 5:13. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat maar op de standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.

 

Interview Joshua Norwood

BS = Bobby Schuller en JN = Joshua Norwood

Introvideo: Joshua Norwood is een zanger en aanbiddingsleider uit South Carolina En nu aanbiddingsleider bij Saddleback Church. Begin 2021 werd Joshua drie maanden in het ziekenhuis opgenomen met COVID 19. Hij had 10% kans om te overleven. Het was ook onzeker of hij weer zou kunnen zingen. Maar na een langdurig herstel zingt hij weer tot eer van God en inspireert anderen door aanbidding. Welkom, Joshua Norwood.

 

 

 

 

BS Hoe is het met je?

JN Goed, dank je.

BS Leuk je te ontmoeten. We zijn door een moeilijke periode gegaan, in de VS, maar ook wereldwijd.

Wat een akelige tijd voor jou. Vertel eens over je geloofsreis en hoe je aanbiddingsleider bent geworden?

JN Ik zong al ruim 17 jaar voor God en ik overwoog een pauze te nemen en God zei nee. Zo kwam ik bij de Saddleback kerk en dat bleek een van de grootste zegeningen in mijn leven want toen ik veel ellende meemaakte, was deze kerk er voor mij.

BS Geweldig. Wat gebeurde er?

JN Ons muziekteam ging naar Miami. Ik stapte uit het vliegtuig en voelde mij niet lekker. Ik dacht, misschien is het een slechte vlucht, misschien ben ik gewoon moe. Maar ik deed een dutje. Ik werd wakker, ik voelde mij niet goed. En iets in mij zei dat ik waarschijnlijk COVID had. En ik ben niet zo oud.

Ik word ouder maar ik ben relatief jong dus het loopt vast wel los. Ik had koorts die maar niet afnam. Ik ging naar het ziekenhuis. Ik moest terugkomen als het erger werd. Ik had vier of vijf dagen hoge koorts,

die maar niet wilde zakken. Ik ging terug naar het ziekenhuis en bleef daar drie maanden. In het ziekenhuis escaleerde de situatie. Mijn longen maar ook mijn nieren en mijn lever waren ontstoken door COVID. Ik had geen idee dat dit kon gebeuren. Ze besloten mij te intuberen. Ze brachten mij in een coma dat vijf weken duurde en tegen het einde gaven ze mij een tracheotomie. Ze brachten een luchtpijp in. Ze deden alles wat ze konden en mijn ouders kwamen over uit Georgia. Zij zijn echte helden. Ze moesten blijven geloven toen ze hoorden dat er 10% kans was. Ze zeiden: Dit punt waar Josh nu is, daar herstel je niet van. Maar mijn ouders zijn gelovig. Toen ze het doktersrapport zagen, zeiden ze: Dit is Gods rapport. Joshua is genezen. Er stond: Hij kan waarschijnlijk niet meer zingen omdat hij zo lang geïntubeerd is geweest dat de stembanden beschadigd zijn. Dat mag niet gebeuren, zeiden ze. Zo dient hij de Heer. Mijn ouders klampten zich vast aan het geloof en door Gods barmhartigheid haalde ik het. Na mijn vierde week snapten ze niet dat ik nog leefde. Maar dat was de genade van God.

BS Hoe was het toen ze je in coma brachten? Besefte je dat of was je zo slecht dat je het niet wist?

JN Het was een mix. Ik ging zo op en neer dat ik het niet wist. Ik bleef mede vechten dankzij mijn moeder. Wij verloren ongeveer zeven jaar geleden mijn broer. Mijn moeder was een gelovige vrouw. Zij liet mij niet… Soms was ik zo moe dat ik haar vaarwel wilde zeggen. Maar dat wilde ze niet horen. Mijn gebed was: Heer, help mij te leven voor ma. Iets anders mocht ze niet meemaken. Toen ik onder coma werd gebracht, zei ik: Doe alles om mij in leven te houden.

BS Daar heb ik het vandaag over. Hoe de wil om te leven voortkomt uit een wil om lief te hebben. Als je denkt aan die ander waar je van betekenis voor wilt zijn en dat is wat er met jou gebeurde. Je zei: Ik kan wel sterven, maar mijn moeder mag geen twee zonen verliezen. Wat heb je geleerd over geloof en over God en over je ouders en over COVID? Wat was de grote les die je uit deze ervaring hebt geleerd?

JN De grootste les was Gods liefde. Vreemd genoeg… Het kostte een week om mij wakker te maken en op sommige momenten kon ik mij niet bewegen en mijn hersenen konden niet bevatten wat er gebeurde maar ik hoorde de Heilige Geest zeggen: leven door geloof, van glorie tot glorie. Dit gaat jou niet uitschakelen. Je blijft leven. Dit is de voorbereiding op wat Ik voor je heb. Ik denk dat ik Zijn liefde. Zo ervoer ik de liefde van God. Hij was daar bij mij in die ruimte. Gedurende de vier weken coma was ik mij echt niet zo bewust maar ik voelde dat mensen voor mij baden. Ik voelde dat mijn vader om mij heen in gebed was voor mij. Maar ik besefte hoeveel God van mij hield doordat Hij met mij was en door de liefde van mijn kerkfamilie. Door de liefde van deze kerk en mijn familie. En ik heb geleerd dat lofprijzing…Wat heel bijzonder was, was dat iemand een cd maakte met alle songs die ik bij Saddleback had gedaan. Veel van de liederen die God mij liet zingen, gingen over opstanding liederen over Gods wonderkracht en dat hoorde ik in mijn onderbewustzijn terwijl ik wakker werd. En ik leerde de ware kracht van lofprijzing. Dat God voor ons bemiddelt als wij zelf niet kunnen bidden. De Heilige Geest zal voor ons bemiddelen. En zo besefte ik hoe echt God is. Ik heb altijd over Hem gezongen, maar ik heb Hem dieper en intenser leren kennen.

BS Prachtig. Joshua Norwood, wij horen je nu echt zingen, als deel van je getuigenis. Je zingt weer en je zingt voor de Heer. En vandaag ga je voor ons Way Maker zingen. Heel erg bedankt, mijn vriend. God zegene je, en bedankt voor je getuigenis.

 

 

 

 

 

 

Solo – Way Maker door Joshua Norwood

U bent hier in ons midden, ik aanbid U, ik aanbid U

U bent werkzaam onder ons, ik aanbid U, ik aanbid U

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

 

U verandert mensenlevens, ik aanbid U, ik aanbid U

U heelt ieders hart, ik aanbid U, ik aanbid U

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U, dat bent U

 

Ook al zie ik het niet, U bent toch werkzaam

Ook al voel ik het niet, U bent toch werkzaam

U stopt nooit, U stopt nooit met werken

U stopt nooit, U stopt nooit met werken

Ook al zie ik het niet, U bent toch werkzaam

Ook al voel ik het niet, U bent toch werkzaam

U stopt nooit, U stopt nooit met werken

U stopt nooit

 

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U zult altijd de weg banen. God van wonderen, die zich houdt aan zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U, dat bent U

U zult altijd Jezus zijn, Die de weg baant

 

Solo – Rooftops door Madeline Reynolds

Hier sta ik voor U, in liefde op zoek naar uw waarheid

Wetend dat uw volmaakte genade mij tot deze plaats heeft gebracht

Door U ben ik vrij, mijn leven geef ik aan U, o God, zo sta ik voor U, God

 

Ik verhef mijn stem want U hebt mij bevrijd, ik roep uw Naam aan

Van de daken verkondig ik dat ik van U ben, ik ben van U

Al het goede dat U voor mij hebt gedaan

Ik hef mijn handen op, iedereen mag het zien

U bent de enige die mij op mijn knieën brengt

Om uw liefde met de wereld te delen, uw schoonheid, heiligheid en waarde

Daarom kniel ik voor U, God

 

Ik hef mijn handen op want U bevrijdt mij, ik roep uw Naam aan

Van de daken verkondig ik dat ik van U ben, ik ben van U

Alles wat ik ben, leg ik in uw liefdevolle handen

En ik ben van U, ik ben van U

 

Hier sta ik met mijn armen wijd open

Voor de Ene, de Zoon, de eeuwige God, de eeuwige God

Hier ben ik, ik sta met mijn armen wijd open

Voor de Ene, de Zoon, de eeuwige God, de eeuwige God

 

 

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Leef als zout en licht

door Bobby Schuller

Vandaag ga ik het hebben over het belang van de wil om lief te hebben. Niet de wil om te leven, maar de wil om lief te hebben. Een beroemd en geliefd essayist en schrijver van verhalen, George Saunders was uitgenodigd om een afstudeerrede te houden in Syracuse. En hij begon met: Er worden miljoenen van zulke toespraken gehouden bij dit soort gelegenheden. Meestal komt een oude man zoals ik je dan allerlei levenslessen voorschotelen en dat je alles kunt doen waar je je zinnen op zet en zo. Dat is allemaal prima, maar ik denk, als je met een oude man praat dat je hem het beste kunt vragen wat je grootste spijt in het leven is. En hij zei: Die vraag wil ik vandaag voor je beantwoorden. Hij zei: Laat mij je eerst vertellen waar ik geen spijt van heb. Ik heb geen spijt van alle beroerde baantjes die ik in mijn leven heb gehad en ik heb er best een paar gehad, waaronder knokkeltrekker in een slagerij wat dat ook moge zijn. Bah, dacht ik. Hij zei: Ik heb geen spijt heb van de vele, vele keren dat ik arm ben geweest en geen eten had. Hij zei: Ik heb zelfs geen spijt van de keer dat ik in Sumatra was en dat ik als jonge man in een rivier sprong om te gaan zwemmen en toen ik opkeek, zo’n driehonderd apen in de rivier zag poepen. Daarna was ik zeven maanden lang ziek. Hij zei: Zelfs daar heb ik geen spijt van.En ik heb zelfs geen spijt van die keer dat ik hockey speelde op school en toen ik met mijn stick zwaaide, vloog mijn hockeystick het publiek in en raakte het meisje waar ik verliefd op was. Daar heb ik ook geen spijt van. Hij zei: Dit is waar ik spijt van heb. De keren in het leven dat ik er niet in slaagde een aardig mens te zijn. Hij noemde ze mislukkingen van vriendelijkheid. Hij gebruikte een voorbeeld van een meisje. Hij zei dat er in de zevende klas een meisje was, een soort muurbloempje. Ze heette Ellen. Ze was sociaal onhandig. Ze had niet echt vrienden en een vlindermodel bril die kinderen droegen voordat ze cool waren. Toen droegen alleen oude dames die, geen kinderen. En ze kauwde veel op haar haar en was erg stil en keek de hele tijd naar haar voeten. Mensen plaagden haar en soms pestten ze haar en scholden haar uit. En ze had het vaak moeilijk op school. En hij zei: Ik stelde mij voor dat Ellen naar huis ging naar haar moeder of ouders en dat haar moeder dan zei: Lieverd, hoe was het vandaag? En zij zou zeggen: O, best. Hij zei dat hij niet zo’n pestkop was. Hij had haar nooit gepest of uitgescholden maar hij had haar ook nooit aandacht gegeven. Hij zei nooit iets tegen haar. En op een dag verhuisde ze en ik heb haar nooit meer gezien. En hij zei: Weet je waar ik spijt van heb nu ik in de zestig ben en ouder wordt? Hij zei: Ik heb er spijt van dat ik in de zevende klas niet aardig was tegen Ellen. Dat ik niet mijn best deed om haar te benaderen of haar vriend te worden of haar een glimlach te geven, te vragen hoe het met haar gaat. En velen van jullie hebben ook zulke spijt. Ik heb spijt van veel dingen waarbij je niet echt gemeen was maar je weet dat er iemand was die je hulp had kunnen gebruiken die een knuffel had kunnen gebruiken of een aardig woord of een vriend of iemand om bij hem te zitten, of een arm om hem heen te slaan. In het leven heb je minder spijt van de verloren banen dan je denkt. Je hebt geen spijt van de verloren verliefdheden. Je hebt geen spijt van de apenstront. Je hebt spijt van de momenten waarop het misschien een beetje onhandig of een beetje vreemd was, of buiten je comfortzone en je met iemand had kunnen stoppen en praten, iemand had kunnen troosten maar dat je dat niet hebt gedaan. Dat zijn dingen die wij met ons meedragen en ons herinneren. Maar dat hoeft niet. Het tegenovergestelde daarvan is zo waar. Wanneer wij echt dingen doen, wanneer iemand achter je staat bij Starbucks en hij vertelt je dat hij een slechte dag heeft dat je, ook al is het raar, zegt: Mag ik voor je bidden? Of je zegt: Zal ik je koffie betalen? Het is bijzonder hoe die momenten onze houding, ons emotionele welzijn onze gedachten en onze gevoelens de hele dag veranderen. Je merkt dat je langzamer rijdt, aardiger bent tegen andere mensen. Dingen rollen van je af, je werk wordt productiever. Is dat niet vreemd? Dat, als wij zout en licht in de wereld zijn, een heleboel andere dingen vanzelf beter worden in ons leven. Wij noemen dat zout en licht. Jezus openbaart ons in zijn beroemde preek dat wij zout en licht zijn. Dat is wie wij zijn. Maar het vreemde eraan is dat het zout zijn zoutheid kan verliezen en het licht zijn lichtheid. Is dat niet vreemd? Hoe kan zout zijn zoutheid verliezen? Sommigen van jullie herinneren je de tijd waarin je aardig en zout was. Zout, en licht en luchtig, en vol liefde en vriendelijkheid voor andere mensen. Misschien ben je dat kwijtgeraakt. Ik sta vandaag op omdat er mensen zijn die zout en licht nodig hebben. Dat is waarvoor ik geboren ben om te zijn en geboren om te doen. In Mattheüs 5 geeft Jezus ons die grote metafoor van zout en licht. Hij zit daar op een heuvel, misschien is het een warme dag, bij het Meer van Galilea. Je hebt het vorig jaar kunnen zien. Ik was er, ik preekte daar. Prachtig water, wilde bloemen. Maar er zijn waarschijnlijk honderden of zelfs duizenden gekwetste mensen. Velen van hen zijn ziek. Velen van hen zijn bang, arm, oud, alleenstaande moeders. Ze komen naar Jezus omdat ze wanhopig hulp nodig hebben. Ze hebben zout en licht nodig. En Jezus zegt tegen hen, Mattheüs 5, Jezus zegt niet: Ik ben het zout van de aarde. Dat is Hij wel maar Hij zegt tegen de mensen: U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat maar op de standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat op dezelfde manier uw licht schijnen voor de mensen zodat ze uw goede daden zien en uw Vader prijzen, Die in de hemelen is. Jij vindt het misschien normaal om zout genoemd te worden maar ik vond het raar toen ik het de eerste keer las. Alsof iemand zegt: Hé, moet je horen. Jij bent peper. Hé maatje, jij bent kruidnagel. Hoe zit het met zout? In Jezus’ tijd, tijdens het Romeinse Rijk, is zout superbelangrijk om tal van redenen. Wij zijn daarvan vervreemd geraakt omdat we de koelkast hebben uitgevonden. Ik heb er twee. Eén in mijn huis, in mijn keuken en eentje in mijn garage, voor alle extra spullen. Dat is Amerika, hè? In die tijd hadden ze geen koelkasten of ijsmachines of iets dergelijks, maar zout. Als je voedsel hebt dat bederft, doop je het in pekel of je maakt het in of hangt het op, zodat je gezouten varkensvlees had wat in feite beef jerky is. En zo bewaar je vlees en verschillende soorten voedsel en groenten die anders zouden bederven. Dan kun je ze lang bewaren. In die tijd kon je bijna geen stad bouwen zonder zout. Wij zijn het erover eens dat zout lekker is. Alles waar zout op hoort te zitten en dat niet doet wordt op de een of andere manier flauw. Kun je het je voorstellen, frietjes zonder hun zoute smaak? Tortillachips zonder zout? Echt niet. En Jezus zegt dat je het zout der aarde bent. Verlies je zoutheid niet. Verlies je zoutheid niet. Denk daar maar eens over na. Al die gekwetste mensen die zeggen: Ik heb hulp nodig, ik moet uit de sleur komen. Ik heb geld nodig, ik moet mijn huur betalen, ik heb hulp nodig. Jezus zet de hele zaak op zijn kop. Mensen maken zich zorgen over hun situatie. Hij zegt hen dat je alles hebt wat je nodig hebt om zout en licht te zijn voor een ander. En als wij allemaal zout en licht voor elkaar zouden zijn, zou alles anders zijn. En dus zegt Hij tegen je: De beste manier om je dag door te komen om een wil om te leven te krijgen, is een wil om lief te hebben. En om gepassioneerd te zijn over anderen. Als je erkent dat je zout en licht bent, krijg je al het zout dat je nodig hebt. Als je erkent dat je zout en licht bent, krijg je al het licht dat je nodig hebt. Als je erkent dat je het antwoord bent op het gebed van een ander krijg je het antwoord op je eigen gebed. Dat is het wonder van het koninkrijk van God. Als wij onze handen zo hebben om te vechten of om vast te houden heb je je handen ook zo dat je niets kunt ontvangen. Je moet je handen openen en je moet je hart openen. Dus zout en licht. Hij zegt dat je het licht van de wereld bent. Dat is een krachtige uitspraak. Als ik, voorganger Bobby, aan een gemeentelid of kijker zou vragen: Wie is het Licht van de wereld? Dan zal iedereen Jezus zeggen. En terecht. Maar wie zegt Jezus dat het licht van de wereld is? Jij, zegt Hij. Sjonge, dat is een groot compliment, dat God jou het licht van de wereld vindt. Hij zegt: Verberg je licht niet onder een korenmaat. Wat betekent dat? Heeft iemand hier Aladdin gezien? Of weet je wie de geest in de lamp is? Herinner je je die lamp, dat vreemd gevormde ding? Dit is zo’n lamp. Dit is wat Hij bedoelt. Je doet olie in dat gat bovenin en dan heb je in het andere gat een lont, net als een kaars en zo blijft hij branden. Normaal gesproken had je ‘s nachts in je huis, van steen, meestal in de woestijn 15 à 20 van die lampjes rond je huis en het hele huis was dan verlicht. Maar als je er een moet aansteken, is dat een lastige klus. Kampeer je weleens en probeer je vuur te maken zonder lucifers of aansteker? Heel lastig. Ik heb het geprobeerd. Als ze weggaan, blazen ze alle lampen uit behalve één, want een lamp aansteken met een vuursteen of zo, duurt eindeloos. Dus laten ze één lamp branden en dan zetten ze er een korenmaat overheen en het lijkt alsof hij in brand zal vliegen, maar dat gebeurt niet. Ze gebruiken ook wel een kleipot en die laten ze zo staan zodat, als er iets in de kamer op valt of bladeren op komen er geen brand ontstaat. Dit beschermt het dus. En dan verlaat ze het huis en gaat op bezoek bij haar zus en dan eten ze en dan praten ze over de andere zus. Je kent dat. Ze is ermee doorgegaan en wat vindt moeder ervan? En dan verlaat ze het huis van haar zus en komt thuis en het is koud in huis, maar ze hoeft geen vuur te maken. Ze neemt de korenmaat van die ene lamp en steekt daarmee alle andere lampen in huis aan en misschien ook de haard. Dit is dus een oude lichtschakelaar. Ze komt het huis binnen, in het pikkedonker, trekt de kap eraf en hup, het huis is vol licht. En dit is het beeld dat Jezus gebruikt voor de mensen tot wie Hij spreekt. Hij zegt dat jij als deze lamp bent onder de korenmaat en het is donker in de wereld en het enige wat je moet doen is die korenmaat eraf halen en kijken wat het doet met de mensen om je heen. Velen van ons zien onszelf niet zo. Wij denken dat wij een uitgeblazen lamp zijn maar Hij zegt: Je bent al verlicht. Je hebt alles wat je nodig hebt, alles wat je te zeggen hebt. Haal gewoon die korenmaat weg en zie wat God kan doen. Zoals Jim Kok altijd zei: 90% is gewoon komen opdagen. Kom gewoon opdagen en doe wat je kunt en kijk hoeveel verschil het zal maken in het leven van mensen. Haal die kap weg. Heb je licht nodig in je leven? Wees licht voor iemand anders. Je doet de gloeilamp aan en de gloeilamp krijgt het meeste licht, nietwaar? De kamer krijgt wat licht, maar de gloeilamp krijgt het meeste licht. En dat is het bijzondere. Als je dit idee echt enthousiast omarmt merk je dat alles in je leven lichter, beter, interessanter, minder saai wordt. Het besluit om vandaag een licht te zijn voor je naaste bezorgt mij al het licht, al het zout dat ik nodig heb. Is dat geen goed nieuws? God heeft genoeg licht en zout voor jou en voor je kinderen en je kleinkinderen en voor je echtgenoot en je vrienden en Hij heeft zelfs meer dan dat. Als je besluit om voor altijd zout en licht te zijn, is dat amper te bevatten. En nu iets vreemds. Als je in de rij in de supermarkt besluit te betalen voor degene achter je of voor je. Of als je op je werk merkt dat je collega een zware dag heeft en je vraagt hem waarom. Of als je op stap bent in het winkelcentrum of wat dan ook en je ziet iemand die hulp nodig heeft en je doet er iets aan dan word je meteen een groter mens. Het is alsof je je voorstelt dat je leven een soort pluizenbol is of zo. Het groeit. Het wordt groter. Er gebeurt iets geks. Ook als je faalt, maar vooral als je slaagt, wordt al het andere in het leven beter. Het verkeer wordt beter, je baas wordt beter je werk wordt makkelijker, je slaapt beter. Dit is een belofte van Bobby Schuller. Dit is wat zovelen van ons nu missen en nodig hebben. Gewoon zeggen: Wie maalt erom dat het raar is? Ik doe het gewoon. God gaat je deze week trouwens uitdagen. Je krijgt ongeveer drie seconden om een beslissing te nemen en dan gaat het moment voorbij. Ik bereid je erop voor, want het komt eraan. Wie bereiken wij dan? Velen van ons denken dat God hen roept om de wijde wereld in te trekken. Nee, God roept je om je naaste lief te hebben. Wat is je naaste? Ik ga graag uit van ongeveer 5 meter. Zoiets. Stel je voor dat je een hoepel hebt van 5 meter doorsnee, een laserhoepel. Waar je ook gaat, iedereen die in je laserhoepel zit, is iemand. Je hebt zoiets van, sommige mensen in die hoepel Nee, iedereen die in jouw hoepel van 5 meter komt is iemand die je mag ontmoeten. Een buur of een naaste. Nog iets om over na te denken. Als je je leven leidt met je hoepel van 5 meter probeer dat dan te doen op een manier die ongehaast en ontspannen is. Het is heel moeilijk om van mensen te houden als je haast hebt en gestrest bent. Ik hoorde iemand dit zeggen en ik had precies dezelfde ervaring. Ik fiets vaak vanuit mijn huis naar de kerk. Er is een prachtig fietspad langs de rivier, dat helemaal naar mijn huis gaat. Het kost drie kwartier om van hier naar daar te fietsen. Op een avond vergat ik dat ik mijn vrouw beloofd had op tijd thuis te zijn. Ik had mijn fiets bij mij en ik realiseerde mij dat ik te laat was. Ik trapte zo hard als ik kon en ik dacht, ik ga van die 45 minuten iets van 15 à 20 minuten maken. Ik ging zo hard als ik kon, ik zweette, de zon ging onder, ik ging zo hard als ik kon. En door van gewone snelheid naar volle snelheid te gaan, bespaarde ik 4 minuten. En ik dacht bij mijzelf: Mijn fietstocht is een van mijn favoriete dingen van de dag. De vogels fluiten en…Maar ik zag niets. Ik dacht alleen maar aan doorrijden. Dat was een soort levensles voor mij. Hoeveel tijd besparen wij werkelijk op de snelweg het snelle lopen, het hoge tempo van gaan, gaan, gaan? Hoeveel tijd besparen wij werkelijk? En het antwoord is: Niet veel. Bijna altijd is het niet veel. Maar wat zijn de kosten? Bijna altijd is het veel. Je adrenaline gaat omhoog. Je ziet geen mensen die pijn hebben. Bij iedereen die je voor de voeten loopt, komt dat zinnetje bovendrijven: Dwaas, dwaas, dwaas. Jezus zegt: Wees voorzichtig als je in je hart ‘jij dwaas’ gaat zeggen. Als je haast hebt en iemand in de rij bij de supermarkt zoekt naar zijn pinpas en je hebt haast, wat gaat er dan door je hoofd? Jij dwaas. Als je op het vliegveld bent en iemand staat te treuzelen, haalt zijn laptop uit zijn tas en vraagt: Moet ik mijn laptop uit mijn tas halen? En jij zegt: Hij is al uit je tas. Leg nou maar op dat ding. Wat zeg je in je hoofd? Je denkt: Jij dwaas. Dat is wat haast doet. Haast maakt van iedereen een dwaas. Zij zijn dwaas, zij is dwaas, zij is dwaas. Hoe kun je van zulke mensen houden? En het antwoord is: Dat kun je niet. Daarom moeten wij ons ontspannen. Er zijn trouwens mensen die niets van je liefde willen. Sommige mensen houden niet van zout en sommige mensen houden niet van licht. Die worden slakken en vleermuizen genoemd. Slakken houden niet van zout, vleermuizen houden niet van licht. Zo is het nu eenmaal. En jij zegt: Dat moet niet. Ze moeten liefde willen. En licht, en zout. Slakken houden niet van zout, vleermuizen niet van licht. Het is zoals het is. Houd je niet bezig met wat hoort of niet hoort. Het is hoe het is. Het grootste deel van de wereld heeft die dingen wel nodig. Als je verder gaat, zie je dat hun leven verandert, maar ook jouw leven verandert. En dat is het goede nieuws. Je bent zout en licht. Weg met die korenmaat. Je bent geen muurbloempje. Laat iemand anders een muurbloempje zijn, jij bent het niet. Je bent hier om zout en licht te zijn voor mensen die dat nodig hebben en ik weet dat je dat vandaag kunt doen.

 

Gebed

Heer, wij danken U en houden van U. U bent het zout en het licht in ons leven. En als er niemand anders in de buurt is weten wij altijd dat wij de goedheid hebben van uw genade en barmhartigheid. Uw liefde en vriendschap die nooit faalt. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods mensen zeggen amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leef als zout en licht

21 mei 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan