Home Blessed to be a blessing – Gods zegen voor jou

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn; dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, nieuwe belangstellenden en kerkfamilie. Wij zijn blij dat jullie met ons meedoen. Door je zorgen te maken verandert de situatie niet. Door jouw gebed wel. En het gebed van iemand die vertrouwt op de Heer, is krachtig en effectief. Dat zijn wij, kerk. Hoe ongelooflijk is dat? Jullie zijn geliefd. We zijn als gezin zo dankbaar dat jullie vandaag met ons zijn. Waar je ook bent, hier in de kerk, of buiten, of in de andere zaal of misschien thuis met je gezin, of wellicht volg je ons op je mobieltje in een park, wij zijn blij dat we als een familie bijeen kunnen komen en dat jullie met ons meedoen. Ik denk dat jullie je week goed begonnen zijn. Dit is de beste manier om een week te beginnen, in Gods huis en Gods boodschap als basis. Je zult vandaag bemoedigd worden en groeien en je zult een stap dichter naderen tot datgene waartoe je God roept. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U enorm. U houdt van ons, God, zoals wij zijn, niet zoals we zouden moeten zijn. U wandelt met ons door het leven. Zoveel mensen voelen zich neerslachtig. Zovelen vragen zich af wanneer deze ellende achter de rug zal zijn. Zij maken zich zorgen om hun inkomsten, hun bedrijf, om familieleden die ziek zijn of ver weg zijn. Heer, ik bid dat U ons een vrede en vreugde zult blijven schenken die ons verstand te boven gaat, door uw Heilige Geest. Dit bidden wij in de machtige naam van Jezus, amen. Amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koor – “Awake, My Soul”

Ontwaak, ontwaak, ontwaak mijn ziel

Ontwaak, ontwaak mijn ziel

Ontwaak, ontwaak, ontwaak mijn ziel

Vroeg in de ochtend ontwaak ik

Wees verheven, o God, boven de wolken

Laat uw glorie zijn over heel de aard

Wees verheven, o God

Laat uw glorie zijn over heel de aard

Wees verheven, o God, boven de wolken

Laat uw glorie zijn over heel de aard

Wees verheven, o God

Laat uw glorie zijn over heel de aard

Want uw standvastige trouw is groot

Uw trouw reikt tot aan de wolken

Want uw standvastige trouw is groot

Uw trouw reikt tot aan de wolken

De wolken, de wolken

Ontwaak, ontwaak mijn ziel

Ontwaak mijn ziel

Mijn ziel, ontwaak

Ontwaak mijn ziel

Vroeg in de ochtend ontwaak ik

En de ochtend ontwaakt

 

SchriftlezingZacharia 8:9-13

Door Hannah Schuller 

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Zacharia 8:9-13. Zo zegt de HEERE van de legermachten:

U die in deze dagen deze woorden gehoord hebt. Grijp moed om de tempel te herbouwen. Dit klonk uit de mond van de profeten die er waren op de dag waarop het huis van de HEERE van de legermachten gegrondvest werd. Vóór die dagen was er immers geen loon voor de mensen en was er geen loon voor het vee. Voor wie uittrok en wie binnenkwam, was er geen vrede vanwege de vijand, want Ik zette alle mensen tegen elkaar op. Maar nu zal Ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen, spreekt de HEERE van de legermachten. Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw geven. Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles in erfelijk bezit doen nemen. Het zal gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent zo zal Ik u verlossen en zult u een zegen worden.

Wees niet bevreesd, grijp moed. Broeders en zusters, wij zijn gezegend dat we een zegen kunnen zijn. Amen.

 

Interview Ben Courson

BS = Bobby Schuller en BC = Ben Courson

(Video)

Ben Courson is een voorganger, schrijver, spreker en mediapersoonlijkheid. Hij heeft de organisatie

Hope Generation opgericht na een periode waarin hij worstelde met depressie en zelfmoordgedachtes.

Nu laat hij anderen kennismaken met de God die wanhopige en gekwetste harten hoop brengt. Zijn nieuwe boek, Flirting with Darkness, bemoedigt lezers om niet op te geven en te vertrouwen op de Heer, die diepe pijn verandert in vreugde en genezing.

 

BS       Welkom, Ben Courson. Ben, hallo. Welkom. Ik wil het met je hebben over je nieuwe boek

Flirting with Darkness. Je hebt zo’n groot hart voor God. Mensen zien je als een enorm vreugdevol mens. Op Instagram doe je altijd leuke dingen, skateboarden en van dingen afspringen. Je zou zomaar denken dat het die blije Ben Courson nooit eens tegenzit maar in je boek Flirting with Darkness schrijf je over de worsteling die je gevoerd hebt met depressie en spanning. Daar heb ik grote waardering voor. Kun je de mensen die ons op tv volgen of hier in de kerk zijn vertellen hoe je tot geloof kwam en wat voor strijd je hebt moeten leveren?

BC       Mensen zijn vaak onder de indruk van onze prestaties maar ze herkennen onze zwakheden.

Mijn broer zei altijd: Verander je wonden in wonderen. Jezus zei, luister naar mijn woorden,

maar ook, raak mijn wonden aan. Een groot deel van wat ik doe is het delen van mijn levensverhaal om verbinding met anderen te maken om hen te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Ik weet nog dat, toen ik klein was, mijn zus grappen maakte met mijn pa. Ze zei aan tafel dat ze nooit zou trouwen. Waarom niet, zei mijn pa. Ze zei: Ik moet van jou iemand trouwen

die heiliger is dan ik. En ik ben de heiligste persoon die ik ken. Dus zal ik voor altijd single blijven.

De volgende dag kwam mijn zus Jessica om bij een auto-ongeluk. Dat hoorden wij toen mijn broer thuiskwam. Hij zei: Jessica heeft haar man gevonden. De bruid van Christus is nu bij iemand die nog heiliger is dan zij. Mijn broer, die dat zei, is anderhalf jaar geleden aan kanker gestorven. Toen mijn pa en ik aan zijn sterfbed zaten, hoorden we een lied op de radio die ook bij de uitvaart van mijn zus geklonken had. Op de radio klonk: Pak mijn hand, uit de jaren ’90.

Iemand zei mij dat mijn broer voor zijn examen is geslaagd toen hij overleed. En dan denk ik aan dat lied Pak mijn hand. Met één hand voert Hij Jessica naar het altaar en noemt haar bruid van Christus. En met zijn andere hand voert Hij mijn broer Peter John naar de diploma-uitreiking en zegt: Goed zo, trouwe dienaar. Je bent geslaagd. Treed toe tot de vreugde van de Heer. Daarom ben ik zo overtuigd van die hoop. Dat vertelt de Bijbel ons. Er is een hiernamaals waarin wij in de nabijheid van God zullen verkeren. Ik zal mijn broer en mijn zus terugzien en de eerste vrouw van mijn pa, die omkwam bij een auto-ongeluk. Mijn relatie liep na acht jaar op de klippen.

Ik heb tien jaar van suïcidale, chronische depressie doorgemaakt. Iets wat je voortdurend belaagd En achtervolgt. Wij maken allemaal dingen door, maar mijn boodschap is: Als God mijn gebroken hart kan helen zoals Hij gedaan heeft, kan Hij alles helen.

BS       Heel mooi, Ben. Tragisch wat je hebt doorgemaakt. Vaak zullen mensen die dit soort trauma’s niet kennen, zeggen: Natuurlijk voelt Ben dat zo. Hij is zijn zus en zijn broer kwijtgeraakt maar ik maak niks mee. Ik heb lieve ouders en een fantastisch gezin maar ik lijd al 15 jaar zwaar aan

Depressies en het wordt maar niet beter. Wat zeg je tegen zo iemand?

BC       Elke 40 seconden pleegt iemand op deze wereld zelfmoord. In 2017 was dat de op een na belangrijkste doodsoorzaak in mijn leeftijdsgroep. Sinds corona beweert bijna de helft van alle Amerikanen dat het virus hun geestelijke gezondheid heeft aangetast. Ik wil je vooral op het hart drukken dat je niet alleen staat in je worsteling. Ik wil mensen meegeven dat morgen er anders uit kan zien dan vandaag. Ook als je er op dit moment doorheen zit, moet je bedenken dat je slechtste dag met God altijd beter is dan je beste dag zonder God. En op jouw slechtste momenten heeft God het beste met jou voor. Geef het niet op, maar geef het beste van jezelf.

Alles geven behalve opgeven, want er is een toekomst en er is hoop voor jou.

BS       Je bent een voorganger. Wat een mooi woord is dat toch. Wat is het belangrijkste dat mensen

uit jouw boek moeten oppikken? Het is niet alleen voor depressieve mensen maar ook voor mensen met dierbaren die daarmee worstelen. Is jouw boek ook voor die mensen bedoeld?

BC       Voor 100 procent. Onze cultuur begaat volgens mij vaak twee fouten. Ten eerste dat wij depressie stigmatiseren. Ik wil depressie zijn stigma ontnemen. Veel mensen vinden je zwak

als je depressief bent. Maar dan beseffen ze niet dat Abraham zichzelf stof en as noemde. Job verafschuwde zichzelf en wilde dat hij nooit geboren was. Mozes zei: God, als U mij zo behandelt, moet U mijn leven maar nemen. Elia wilde dood toen hij door Izebel was achtervolgd.

Jona wilde dood toen een worm zijn plant had opgevreten. Paulus zei: Wij waren wanhopig. En Jezus zei: Mijn ziel is tot in de dood bedroefd. Sommige van de grootste personages uit de Bijbel kenden dat vreselijke verdriet. Wij moeten depressie van zijn stigma ontdoen. Maar wat ik ook hoop dat mensen aan dit boek zullen overhouden, is dat ze iets gaan ondernemen wat anderen hoop geeft: Veel mensen zeggen: Ik ben nou eenmaal een overgevoelig type. Ik leer te leven met depressie. Zo ben ik nou eenmaal. Maar de psalmist zegt niet: Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Hou vol. Zo van, kop op. Tanden op elkaar. Hij zegt: Wat buigt u zich neer, mijn ziel? Hoop op God. Ik wil mensen bemoedigen dat depressie kan worden overwonnen. Het is een misvatting dat je ermee moet leren leven, als een ziekte. In dit boek presenteer ik 11 wapens waarmee mensen zich tot de tanden kunnen bewapenen om de duistere wereld van de depressie te verslaan omdat we hoop kunnen vinden in God.

BS       Ben Courson, hartelijk dank. Als jij of een dierbare van je met depressie worstelt en je wilt een Bijbelse benadering lezen van iemand die dat ook heeft doorgemaakt, lees dan Flirting with Darkness van Ben Courson. Ben, dank je wel dat je bij ons was. Gods zegen.

 

Solo Nita Whitaker – “I Look to You”

Als ik mij terneer leg, hemel, hoor mij aan

Ik dwaal verloren rond na alles gegeven te hebben

Heftige stormen zijn opgestoken

En hebben mijn zon verduisterd

Na alles wat ik heb doorgemaakt

Tot wie ter wereld kan ik mij wenden?

 

Ik kijk naar U als ik zelf geen kracht meer heb

Kan ik in U weer sterk zijn, ik kijk naar U

En als de melodieën verdwenen zijn

Hoor ik dankzij U een lied, ik kijk naar U

 

Ik dreig mijn adem te verliezen

De wil om te vechten heb ik verloren

Ik zink om niet meer boven te komen

Ik zoek naar die open deur

En elke weg die ik ben ingeslagen

Vervult me met spijt

Ik weet niet of ik het ga redden

Ik kan niet anders dan mijn hoofd opheffen

 

Ik kijk naar U als ik zelf geen kracht meer heb

Kan ik in U weer sterk zijn, ik kijk naar U

En als de melodieën verdwenen zijn

Hoor ik dankzij U een lied, ik kijk naar U

 

Als de dammen zijn gebroken en

Mijn ingestorte muren mij bedolven hebben

Als de regen valt, de nederlaag mij wacht

Heb ik U nodig me te verlossen

Leid mij weg van de strijd

Ik heb U nodig om over mij te schijnen

 

Ik kijk naar U als ik zelf geen kracht meer heb

Kan ik in U weer sterk zijn, ik kijk naar U

En als de melodieën verdwenen zijn

Hoor ik dankzij U een lied

Ik kijk naar U, ik kijk naar U, Heer

 

Solo – Nita Whitaker – “We Need a Word from the Lord”  

We hebben geen politieke oproer nodig

We zitten niet te wachten op weer een veroveraar

Wat we nodig hebben, is een bijzonder woord

Dat in ons hart zal branden

En ons richting zal geven van boven

 

We hebben een woord van de Heer nodig

Een woord van de Heer

Slechts één woord van de Heer

Zal alle twijfel doen verdwijnen

En de zon laten schijnen

En gemoedsrust brengen

O spreek, Heer, spreek, Heer

 

Heer, wij missen uw wijsheid en uw inzicht

Heer, wij missen de liefde

Die U ons hebt getoond door uw Zoon

Hoewel we zijn afgedwaald van uw wegen

Valt er voor ons nog zoveel te winnen

Dus geef ons uw Woord, Heer, spreek, Heer

 

We hebben een woord van de Heer nodig

Een woord van de Heer

Slechts één woord van U, Heer

Zal alle twijfel terzijde schuiven

En de zon laten schijnen

En gemoedsrust brengen

 

O spreek, Heer, spreek, Heer

O spreek, Heer, spreek, Heer

Wij hebben uw Woord nodig, Heer

Spreek, Heer

 

Proclamatie met Bobby Schuller

Wil iedereen die hier is, met ons opstaan? Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek“Blessed to be a blessing”

Door Bobby Schuller

Ik wil het vandaag hebben over die stelling die je weleens in een kerk hebt gehoord. Hij staat in de Bijbel. Het is iets wat God tegen Abraham gezegd heeft. Hij komt uit Zacharia. Dat lezen wij straks. Als God ons zegent, doet Hij dat opdat wij een zegen kunnen zijn. God houdt ervan, goedheid en goede dingen uit te storten over ons leven. Gezondheid en leven uit te storten, vreugde, succes. Soms financiële zegeningen. Maar het uiteindelijke doel daarvan is niet alleen dat wij gezegend zullen zijn maar ook dat wij een zegen voor onze naaste zijn. Ik wil je bemoedigen dat God je wil zegenen, dat je voorspoedig zult zijn. Niet alleen in dit leven maar ook in het volgende. Waar Hij wil ook dat je een zegen bent voor je naaste. Het is heerlijk om een zegen voor een ander te zijn. Ik ken geen erger gevoel dan het gevoel hebben, een last te zijn. Het gevoel dat je een vloek bent, iets wat anderen belemmert. En ik ken geen mooier gevoel dan het gevoel, blij te zijn met iemand. Het mooiste gevoel is het gevoel dat ik een zegen ben voor mijn vrouw en kinderen. Dat ik een zegen ben voor mijn collega’s of mijn kerk of voor willekeurige mensen die ik in de supermarkt of bij de bank tegenkom. Als je voelt dat je door je leven, je keuzes, je talenten of je daden tot zegen bent, als je dat voelt, kom je pas werkelijk tot leven. En hoe meer wij dat doen, hoe beter wij daarin worden. Een zegen zijn is een vaardigheid. Het is iets waar je goed in wordt. Een zegen zijn is iets wat je oefent. Hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt. Of het je leiderschap is, of je vrijgevigheid of je bemoediging of andere talenten. Als je een zegen bent voor je naaste, voel je meer dat je leeft. Het is een van de beste oplossingen voor iemand die in de knel zit. Iemand die het gevoel heeft, dat er geen uitweg is. Een van de beste dingen die je kunt doen, is je te oefenen tot zegen voor je naaste te zijn. Als ik aan bijbels welzijn denk, denk ik aan mensen die slagen in wat zij doen. Mensen die gedijen in hun werk. Of ze arts zijn of ondernemer, of ze een kunstenaar zijn, ze slagen. Krijgen promotie, ze komen ergens. Maar ze gaan met God en ze doen het op Gods manier en in Gods tempo. Sommige mensen zeggen dat het enige doel van het evangelie voorspoed is. Dat is natuurlijk niet waar. Maar zoals veel mensen trots zijn op wat ze hebben zijn er ook veel mensen die trots zijn op wat ze niet hebben. Maar beide zijn verkeerd. God houdt ervan dat mensen goede, vreugdevolle, voorspoedige levens leiden maar wel op zijn manier. Ik wil je meegeven dat God een goed plan voor je heeft. Dat God hoop voor je heeft. Dat God een toekomst voor heeft. De vijand wil die hoop uit je hart stelen maar ik moedig je aan, die vast te houden. Vooral als je het moeilijk hebt, hou die hoop vast in je hart. God houdt van je. God is er voor jou. Hij ziet je. Jij bent zijn geliefde kind. Je zult nooit iets anders zijn. Ik wil dat je door die boodschap bemoedigd wordt. Vooral in het Oude Testament lees je dat God wil dat het zijn volk goed gaat. Dit is een foto van Israël. Prachtig, hè? Dit is een van mijn favoriete plekken op aarde. God vertelde Abraham dat zijn nazaten hier zouden gaan wonen. Dat dit land zou overvloeien van melk en honing. Weet je wat melk en honing betekent? Melk staat symbool voor vee, voor geiten of koeien. Voor de weidegrond hier. En honing is een symbool voor bouwland. Waarom staat hier dan melk en honing in plaats van melk en graan? Melk en honing klinkt gewoon beter. Anders weet ik het ook niet. Honing is een symbool voor bouwland. Het idee is dat dit land alles heeft wat iemand in de Oudheid maar kon wensen. Het is een land vol grazige weiden, waar Gods volk kan gedijen en een goed leven kan zien leiden. Gods visie voor Abraham en voor het Hebreeuwse volk is dat ze hier zo gezegend zullen zijn, dat ze tot zegen zullen zijn voor andere naties. Je kunt ook zeggen, voor andere rassen. Dat hun buren, die anders zijn dan zij, ook zo overvloedig gezegend zullen zijn. Als Israël zo gezegend wordt, als een beker die overvloeit zal zijn welvaart en goedheid en rechtvaardigheid zich als een zegen uitspreiden naar alle buren. Dit is het thema van de tuin. De Hof van Eden. Eden was een plek en vanuit die heilige bron of gewijde plaats sommige wetenschappers menen dat Eden gezien werd als een tempel vanuit die plaats kwam een hof voort in een wereld die beroofd was van leven. Zo kwamen Jeruzalem en Israël ook uit de tempel voort. De tempel zelf werd geacht een zegen te zijn. Zo wil God ook dat jij zo vol leven zult zijn en zo zult gedijen dat je leven overvloeit in dat van je naaste. Niet alleen ben je gezegend, maar je ervaart ook het besef dat je een waarachtige zegen voor je naasten bent. Ik help wie het ook is. Mijn kinderen, mijn naaste, mijn vrienden, zelfs mijn vijanden. Ik geloof dat God dat in jouw leven gaat doen. Dit is Gods bedoeling voor jou. Dat jij gezegend zult zijn opdat jij een zegen voor je naaste kunt zijn. Wat betekent het in de Bijbel om gezegend te zijn? Wat betekent dat? Het Hebreeuwse woord luidt asjer. In het Grieks is het makarios. Dat woord wordt in de Bijbel vertaald met gezegend of zalig. Als wij lezen, zalig zijn de armen van geest denken wij dat het iets betekent als rechtvaardig, of heilig, of goed. En rechtvaardig, heilig en goed zijn is iets moois. Maar het woord makarios of het woord asjer laat zich waarschijnlijk beter vertalen met gelukkig. Of misschien is de beste vertaling, al komt dat nu niet zo duidelijk naar voren dat ze een goed leven leiden. Ze leiden het beste leven dat ze kunnen leiden omdat ze voor het smalle pad kiezen door hun leven te leiden zoals God het bedoelt. Dat het beste leven, een gezegend leven, een goed leven, een leven is dat geleefd wordt voor de Heer en voor mijn naaste. Dit is het meest vreugdevolle, succesvolle, voorspoedige leven dat ik kan leiden. Ja, asjer en makarios betekenen materiële zegeningen maar ook geluk. In Deuteronomium 28 staat dat zegen betekent dat je beker zal overvloeien. Dat je graankorven gevuld zullen zijn. Erboven en niet eronder gesteld wordt. Dat je vooropgaat en niet achterblijft. Dat is Gods belofte voor jou. Maar het betekent ook dat, hoewel God je leven doet overvloeien zoals de Schrift zegt, in die mate dat de hemel zich zal openen en dat er niet genoeg ruimte zal zijn om het te bevatten dat, hoewel God dat in jouw leven doet, je vreugde ervaart. Stel je voor. Stel je voor dat mensen die gedijen, wier manden gevuld zijn die erboven en niet eronder staan, dat die ook vreugdevol en gelukkig zijn. Dat dit een belofte uit de Schrift aan jou is opdat je een zegen voor je naaste kunt zijn. Dat is de kwestie tegenwoordig, is het niet? Wat betekent het om goed te leven? Wat houdt dat in? Als wij op Instagram kijken, of al die mensen op Facebook en zo zien, lijken die betere levens te leiden dan het onze. Maar vergeet niet dat ze alleen hun beste momenten laten zien. Ze hebben het niet over de ruzie met hun partner. Ze hebben het niet over de keren dat ze ’s nachts wakker liggen. Ze laten ons niet zien dat ze hun kinderen of kleinkinderen niet kennen of dat ze overhoopliggen met hun ouders of dat ze gewoon niet gelukkig kunnen zijn. Ze laten ons niet al die keren zien dat ze worstelen met verslaving en depressie. Al die dingen krijg je niet te zien. Dat is niets nieuws. Wat het betekent om gezegend te zijn vooral voor gelovige mensen, vooral voor mensen die God willen zoeken kan soms verwarrend zijn. Mag ik rijk zijn of niet? Mag ik beroemd zijn of niet? En zo ja, hoezeer mag dat op de manier van de wereld en hoezeer op de manier van Heer? Dat is interessant, omdat dat overal in de Bijbel een terugkerend probleem lijkt te zijn. Hannah en ik lezen graag in de Bijbel. Ze leest op dit moment het Oude Testament. Ze zei laatst hoe bijzonder het is dat God het Hebreeuwse volk zegent en hoezeer ze daarbij gedijen en dat ze zich toch afwenden van God en voor andere afgodsbeelden gaan knielen en naar andere plaatsen gaan. Dat frustreert je bijna. Je snapt niet waarom ze dat doen. Maar de enige zegen die echt telt, is de zegen in Gods Koninkrijk. Het doen op Gods manier. Als wij met ons hele hart God nastreven, als wij aan de armen denken en aan degenen die eenzaam zijn, als wij onze naaste dienen, als wij onze vrienden en onze familie boven geld stellen, boven onze bedrijven, boven ons werk, als wij dat wat ertoe doet, stellen boven dat wat er minder toe doet, denk ik dat God Zich vrij voelt om onze levens rijkelijk te zegenen. Dit wordt de fundering voor de rest van deze serie. Vandaag heb ik het over 2 Koningen. Daar staat een fascinerend verhaal in. In de Bijbel verricht de profeet Elia verbluffende wonderen. Veel voorlopers van Jezus die over Jezus profeteerden net als veel Joden vandaag de dag zien in de persoon van Elia een symbool van de Messias. Als de Messias komt, zal Hij ofwel Elia zijn ofwel naar de geest van Elia handelen, of op Elia lijken. Want als je 2 Koningen leest, lijkt hij een beetje op een Jedi-achtige wonderdoener. Dit verhaal gaat over de koning van Israël, een boosaardige koning die toch nog door God wordt geholpen in de strijd tegen een vijandige koning. Elia zegt tegen die koning dat de vijand eraan komt, dus wegwezen. Hij zorgt dat de vijand de koning van Israël niet gevangenneemt. Dus Elia blijft zijn koning op die manier helpen en dan komt de vijandelijke koning voor Elia en omsingelt zijn stad. In de bijbel staat dat Elia het hele leger met blindheid sloeg maar sommige onderzoekers menen dat hij ze alleen verdwaasd maakte. Dat ze even niet meer snapten wat er aan de hand was. Daarna voert Elia dat grote leger van Aram naar de grote stad Samaria in het noorden. Hij brengt ze naar het stadscentrum en omringt ze met bewakers. Dan openen ze hun ogen en zien ze dat ze ontwapend en omsingeld zijn. En dan gebeurt er iets verbluffends. De koning en al die mensen zijn die vijandelijke soldaten genadig. Ze breken brood met ze. Ze zegenen hen en ze laten ze vrij. Prachtig verhaal, vind ik. Maar de koning van Aram, die in verlegenheid is gebracht laat het er niet bij zitten. Hij omsingelt Samaria en belegert de stad opnieuw om die te veroveren. Het wordt een verschrikking. Mensen beginnen om te komen van de honger. Het bijna ondraaglijke lijden zet mensen zelfs aan tot kannibalisme. De mensen vragen Elia: Wat moeten wij nu? Wij zijn omsingeld. En Elia zegt, morgen zal er graan in overvloed zijn. Morgen is er een overvloed aan alles. Dan hebben jullie alles wat je nodig hebt. Niet gewoon genoeg, maar meer dan genoeg. De volgende dag.…Er zitten melaatsen bij de poort. In de oudheid betekende melaatsheid niet alleen het verlies van vingers en lichaamsdelen. Als je daarbij ook een huidaandoening had, moest je de stad uit. Ik kan mij bijna geen eenzamer bestaan voorstellen dan dat van een melaatse. Als ik melaats werd, kon ik mijn gezin niet meer zien. Kon ik niet meer naar de markt. Overal waar ze in de publieke ruimte kwamen, moesten alle melaatsen roepen: Ik ben melaats. Echt waar. Ik ben melaats. Overal moesten ze roepen: Ik ben melaats en dan moest iedereen uit de buurt blijven. Dus werden melaatsen heel vaak behandeld als afval. Ze moesten bij de poort om voedsel en geld bedelen. Ook al waren ze geschoolde vaklui en niet erg ziek, ze konden niet met anderen omgaan. Er zijn vier melaatsen bij de poort, die waarschijnlijk als vuil behandeld werden. Het was ze nooit voor de wind gegaan in het leven. Vermoedelijk koesteren ze heel wat wrok jegens de mensen in de stad. Ook zij dreigen te verhongeren. Ook zij lijden onder die afschuwelijke omsingeling maar in de stad gaat iedereen dood. Uiteindelijk zeggen ze tegen elkaar, als wij hier blijven, gaan wij dood. Als wij de stad ingaan, zullen wij met al die andere mensen samen doodgaan. Maar als wij naar het leger gaan en hen om genade smeken zullen ze ons misschien te eten geven en voor ons zorgen. En zo besluiten die vier melaatsen midden in de nacht hun biezen te pakken en bij dat leger aan te kloppen. Maar als ze daar aankomen, blijkt iedereen vertrokken te zijn. Ze hadden geen idee, ik denk vanwege Elia’s profetie dat het leger meende, de naderende strijdwagens van Egyptenaren te horen. Ze hadden overhaast hun bivak verlaten en waren terug gevlucht naar Aram. Dan komen die melaatsen in dat legerkamp aan en daar treffen ze bergen voedsel en graan en vee en voorraden aan en alles wat een leger zoal voor een belegering nodig heeft. Ze baden in overvloed. Dan nemen ze al het goud en het zilver en het graan en andere kostbaarheden en begraven ze op geheime plekken. En ze denken: Wij zijn rijk. Maar ineens gaan ze zich bezwaard voelen. Dit kunnen ze hun naasten niet aandoen. Dit is een moment van de waarheid. Velen van ons kennen de ervaring, als vuil behandeld te zijn of genegeerd te zijn. Misschien hebben ze je leven lang over je heen gelopen en ineens krijg je dan een ongelooflijke meevaller. Dan sta je voor hetzelfde dilemma als deze melaatsen. Ze moeten kiezen. Laten wij onze naasten doodgaan van de honger en houden wij al dit moois voor onszelf? Of gaan wij het ze vertellen? In de Bijbel staat dat ze bevangen werden door spijt en mededogen met hun stad. Dat ze terugkeren naar de stad en dat de stad zich vulde met graan en vee en drinkwater en dat God via de melaatsen welvaart bracht naar de stad. Misschien ben jij zo iemand die altijd is genegeerd of afgewezen en ben je leven gekwetst en wil je wrok blijven voelen jegens je naaste. Misschien wil je nooit meer iemand helpen, ook geen goede mensen. Heb je genoeg mensen geholpen. Leef je voortaan alleen nog maar voor jezelf. Ga je bij de dag leven, uitsluitend voor jezelf. Maar ik verzeker je dat daar geen ware zegen op rust. Een paar weken is dat misschien wel leuk maar uiteindelijk, tegen het einde van hun leven, willen mensen het gevoel hebben dat ze een zegen voor hun naasten zijn en geen vloek. Het gevoel hebben dat je een vloek bent of een last is een van de ergste dingen die je kunt voelen. En zo ben jij niet. Maar te weten dat ik een gezegend mens ben, mensen bemoedig dat ik mensen bemoedig, dat ik met mijn tijd, mijn geld, mijn inspanningen, mijn harde werk, verschil maak in iemands leven is uiteindelijk het enige dat telt. Dat, en je relatie met de Heer. Als wij onze naaste zegenen, zullen wij gezegend zijn. Dat zegt Zacharia in Zacharia 8:13. Ik lees het laatste stukje voor. Zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek geweest bent en misschien zijn sommige van jullie een vloek voor anderen geweest maar nu niet meer onder de heidenvolken zo zal Ik u verlossen en zult u een zegen worden. Wees niet bevreesd, vat moed. God gaat je zegenen en je zult een zegen voor je naaste zijn. Meer dan wat ook wil ik dat je de Heer kent. Als wij eenmaal oog in oog staan met de dood, moeten wij weten dat we vrede hebben met God. En als je geen vrede hebt met de Heer moedig ik je vandaag aan om vandaag te besluiten Hem met hart en ziel en met je hele verstand te volgen. Het beste voor jou komt nog en ik kan niet wachten om dat moment met jou te vieren als het zover is. Amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

Blessed to be a blessing – Gods zegen voor jou

21 maart 2021 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan