Home Waardoor groei jij?

Intro: Giovanci Ostiana zingt stukje Goodness of God
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer
Al heel mijn leven bent U zo goed, zo goed
Zolang u adem aan mij geeft, Heer
Zing ik steeds van de goedheid van God

Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, bezoekers en kerkfamilie. Wat is het fijn om hier met jullie te zijn. Wist je dat je Gods droom bent? In de Bijbel staat dat God van je houdt met een eeuwigdurende liefde. En wij houden ook van jou. Dank dat jullie hier zijn. Wij zijn heel blij dat jullie hier zijn. Wij geloven dat God iets groots voor je in petto heeft. Je kunt snel denken dat God niets voor je in petto heeft, maar dat is wel zo. Laat ons beginnen het woord van de Heer te ontvangen.

Gebed
Vader, wij willen de naam Jezus verhogen. Wij aanbidden U in ons leven en we bidden dat U de kracht,
het leven en de liefde onthult die U voor ieder van ons hebt. Help ons, hier bemoedigd, vernieuwd en verfrist vandaan te gaan. Geef ons een frisse visie. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.
Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – E’en So, Lord Jesus, Quickly Come
Vrede en genade voor u
Want Hij heeft ons verlost van onze zonden
Die ons zo liefhad dat Hij met zijn bloed ons redde
Zing heilig, heilig is de Heer
De Heer God Almachtig, die was en is en komen zal
Zing, heilig is de Heer
Verheugt u heiligen in de hemel en heiligen op de aarde
Christus komt, Hij komt spoedig want Christus komt spoedig
En dus, Heer Jezus, kom snel
De nacht zal niet meer zijn geen licht of zon zal er meer zijn
Want God zelf zal hun Licht zijn

Schriftlezing – Lukas 14:16-23 door Hannah Schuller
Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 14:16. Jezus zei: Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierbinnen. En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen opdat mijn huis vol wordt. Het Woord van de Heer.

Muziek – Make Room door Enterline
Hier leg ik het neer, elke last, elke kroon
Dit is mijn overgave, hier leg ik het neer,
Elke leugen en elke twijfel, dit is mijn overgave

En ik zal ruimte voor U maken om te doen wat U wilt
En ik zal ruimte maken voor U, Jezus, om te doen wat U maar wilt
Te doen wat U wilt
Hier leg ik het neer, elke last, elke kroon
Dit is mijn overgave, dit is mijn…
En ik zal ruimte voor U maken om te doen wat U maar wilt
Doe wat U wilt

En ik zal ruimte voor U maken, Jezus
Om te doen wat U maar wilt, hier leg ik het neer
U bent alles wat ik nu najaag
Dit is mijn overgave, dit is mijn overgave

Interview – Bill en Kristi Gaultiere
BS = Bobby Schuller/ BG = Bill Gaultiere en KG = Kristi Gaultiere
Bill en Kristi Gaultiere zijn auteurs, psychologen en mentoren. Ze bereiken duizenden mensen via hun organisatie, Soul Shepherding die mensen opleidt in de bediening en mentorschap biedt aan voorgangers. Hun nieuwe boek, Healthy Feelings, Thriving Faith gaat over hoe wij ongezonde patronen
kunnen omzetten in gezonde gewoontes en ze kunnen gebruiken om te groeien in ons geloof. Welkom, Bill en Kristi Gaultiere.
BS Hé jongens, welkom. Fijn om jullie te zien. Het voelt raar om jullie de hand te schudden. Jullie zijn net familie. Voor wie het niet weet, Bill en Kristi zijn mentoren geweest voor Hannah en mij maar ze hebben ook een lange historie met in deze kerk. Meerdere connecties dus. Bill, jij leidde New Hope en veel meer. Vertel ons daar wat over voordat wij het interview doen. Jullie ervaring bij de Crystal Cathedral
en Hour of Power.
BG Wij zijn met deze kerk opgegroeid. Wij hadden het voorrecht om samen de tieners te leiden. Kristi was de voorganger en ik assisteerde haar. Daarna gaf ik leiding aan het New Hope Counseling Ministry, zoals je al zei en toen werd ik de voorganger voor geestelijke vorming, dus ruim 20 jaar. Ik hield van de Crystal Cathedral en nu van Shepherd’s Grove.
BS Jullie zijn allebei toegewijde christenen. Dat moeten de mensen weten, ook geweldige voorgangers.
Jullie zijn allebei Hervormd en hebben een charismatische achtergrond. Jullie zijn allebei klinisch therapeuten, voor mij zijn jullie het totaalplaatje. Ik vind het geweldig wat jullie de christelijke lezer te bieden hebben. Je schrijft over hoe wij verstrikt raken in de ongezonde kant van onze persoonlijkheid. Vertel eens wat meer.
BG Wij raken verstrikt in de ongezonde kant van onze persoonlijkheid doordat elke persoonlijkheid een disfunctie of zonde heeft maar als wij bij Jezus komen en als wij ons meer bewust worden van ons persoonlijkheidstype kan dat door Gods genade worden getransformeerd. En dat is het leuke: Het is een reis en als wij onszelf openstellen en delen met onze partner of een vriend of mentor kunnen wij zoveel over onszelf leren en dat is wat God voor ons wil. Doorgrond mij en ken mij, o God. Toets mij. Ken mijn hart. Zie of er een heilloze weg is . En leid mij op de eeuwige weg. Zelfbewustzijn is belangrijk
voor onze groei en genade.
KG Je preekt elke zondag: Ik ben Gods geliefde kind, dat is mijn identiteit. Niet wat ik krijg als ik zelfbevestiging zoek door anderen te helpen.
BS Mooi dat je dit onderwerp pastoraal benadert en ook door de lens van klinische therapie want ik weet zeker dat je allerlei mensen ziet die Ik zie dit regelmatig. Geestelijke helden, die toch ook van die mega blinde vlekken hebben die allerlei geweldige dingen doen maar er is dat deel van hun leven dat iedereen kan zien dat zij niet kunnen zien. Jullie helpen mensen dat te ontdekken op een aardige manier, zonder te oordelen.
BG Ja, wij zeggen dat de waarheid onze vriend is. De waarheid over onszelf leren, ook als het pijn doet of iets is dat kapot is is goed omdat wij ervoor kunnen bidden. Wij kunnen het aan God voorleggen en de Heer en Gods Woord, de Bijbel laten ons zien hoe wij meer op Jezus kunnen gaan lijken. Vreugdevoller, vruchtbaarder, effectiever in alles wat wij doen.
BS Wat hoop je dat het belangrijkste resultaat is als iemand dit boek leest?
KG Het eerste dat ik hoop is dat ze Jezus gaan aanbidden want als ze Jezus zien als de perfectie van hun karakter raken ze zo enthousiast dat ze Hem willen eren en op Hem willen lijken. Ten tweede wil ik dat ze instemmen met zijn genade voor hen door de empathie die wij geven voor elk van de karakters in het boek.
BG Het is zoiets moois als wij Jezus zien in ons persoonlijkheidstype. Het zijn negen verschillende gezichten van Jezus die Hij, met zijn leven wil laten zien. In de evangeliën zien wij Hem in elk persoonlijkheidstype. Zo laat Hij ons zien wie we kunnen worden.
BS Ik moedig jullie aan dit boek te kopen. Healthy Feelings, Thriving Faith, door Bill en Kristi Gaultiere.
Heel erg bedankt, jongens. Wij houden van jullie.

Muziek – Praise You Anywhere door Enterline
Soms moet je dansen door de duisternis,
Zingen door het vuur heen
Prijzen tegen beter weten

Soms moet je de reus aanstaren
Aanbidden vanuit het hol van de leeuw
Soms moet je het uitschreeuwen vanaf de berg
Luider in het dal, vertrouwend dat Hij je er doorheen leidt
Soms moet je het wonder verwelkomen
Wachten op het antwoord, aanbidden met je handen in de lucht
Ik zal U overal prijzen, lof, geef Hem lof,
Geef Hem de allerhoogste lof
Geef Hem lof, geef Hem de allerhoogste lof,
Hij is het waard, ja, Hij is onze lof waard

Soms moet je prijzen in de gevangenis, roepen naar de hemel
Het uitschreeuwen tot de deuren wijd opengaan
Soms moet je op de boeien staan, dapper in de strijd
Aanbidden met opgeheven handen
Ik zal U overal prijzen, prijs, geef hem lof,
Geef hem de allerhoogste lof, Hij is waardig,
Ja, Hij is al onze lofwaardig
-Laten wij erbij klappen.

Trouw mijn hele leven, zegeningen dag en nacht
Ontelbare redenen, waarom ik U overal zal prijzen
Elke belofte die wordt nagekomen
Goedheid elke stap, elke ademhaling
Ik zal U overal prijzen
Trouw mijn hele leven, zegeningen dag en nacht
Ontelbare redenen, waarom ik U overal zal loven
Elke belofte die wordt nagekomen,
Goedheid elke stap, elke ademhaling,
Ik zal U overal prijzen
Lof, geef Hem lof, geef Hem de allerhoogste lof
Geef Hem lof, geef Hem de allerhoogste lof
Hij is het waard, ja, Hij is onze lof waard
Ik zal U overal prijzen
O, berg, o, dal, ik weet dat U daar bij mij bent
Ik zal U overal prijzen

Instrumentaal – Goodness of God door Hour of Power Orkest

Waardoor groei jij?
door Bobby Schuller
Op dit moment zijn we in de wereld van de Vader. Hij heeft die gemaakt en Hij houdt ervan. En niet alles daarin is goed vanwege het kwaad maar er is zoveel dat voor jou beschikbaar is. Ik denk dat wij die geweldige kansen maar al te vaak laten liggen. Is er ooit een tijdperk in de menselijke geschiedenis voorbijgekomen dat verbazingwekkender is dan het huidige? Ik weet het niet, maar het is wat het is. En in die wereld kun je jezelf snel vergelijken met anderen die alles hebben wat jij wilt en te zeggen dat je nooit zo zult zijn, dat je dat nooit zult hebben. Deze wereld is tegen me of het systeem is gemanipuleerd of alles is oneerlijk of als mijn mannetje eenmaal aan de macht is, zal alles beter worden, of wat dan ook. Geen van die dingen is waar. Dit is wat waar is voor jou. De hele wereld ligt voor je open en alle dingen zijn mogelijk voor je maar er moet iets veranderen. En wat er moet veranderen, is hier en hier. Als wij veranderen, verandert alles. Mijn hoop voor jou vanmorgen is dat je een visie voor je leven krijgt
dat het niet uitmaakt hoe jong je bent, of hoe oud je bent of hoe gezond of ongezond je bent dat als je deze preek kunt begrijpen, je de wereld kunt begrijpen en dat je in die wereld je leven en je toekomst kunt veranderen. Ik wil je uitnodigen om te geloven dat jou nog steeds iets groots wacht in jouw leven. Er ligt iets groots voor jou klaar. Er is vandaag iets beschikbaar voor jou. Ja, je hebt sommige dingen gemist en je hebt dingen bij de hoorns gevat maar wat voor je ligt, is een ongelooflijke hoeveelheid kansen en ik moedig je vandaag aan om je erop voor te bereiden. Wie is er vandaag klaar voor? Bereid je voor. Wij kunnen ons op vele manieren voorbereiden op de kansen die God ons biedt. Dit is de eerste: Voordat wij ja leren zeggen tegen de kansen van het leven moeten wij eerst nee leren zeggen. Nee voelt niet echt als een christelijk woord, of wel? Het voelt niet erg heilig om nee te zeggen. Maar dit heb ik geleerd als christen die momenten heeft gekend waarin ik ja zei tegen van alles waar ik geen ja tegen had moeten zeggen. Als wij klaar willen zijn voor wat de Heer in ons leven wil doen moeten wij ook bereid zijn om nee te zeggen tegen een aantal dingen. Wij moeten nee zeggen tegen onbelangrijke dingen zodat wij ja kunnen zeggen tegen belangrijke dingen. Dat is toch eenvoudig? Het ligt zo voor de hand. Als wij het maar deden. Je zegt, hoe weet ik wat belangrijk is en wat onbelangrijk? Dat weet je best. En als je het niet weet, vraag het dan aan de Heer. Is dit belangrijk voor U of niet? Zet dingen in je leven opzij zodat je ja kunt zeggen tegen de Heer als de uitnodiging komt. Bereid je voor om meer levens te raken en meer verschil te maken. De kans komt eraan. Laten wij ons voorbereiden. Wij zullen er klaar voor zijn. Jezus vertelt ons een prachtige gelijkenis over een banket. Een rijke, machtige man heeft een geweldig banket georganiseerd. En wat er niet in de tekst staat, maar iedereen wel aanneemt is dat hij uitnodigingen verstuurt naar allerlei mensen. Net zoals je uitnodigingen verstuurt voor een bruiloft. Niet iedereen mag komen. Alleen deze bijzondere groep mensen is uitgenodigd. Als ze die uitnodiging krijgen, kunnen ze ja of nee aanvinken. En de mensen over wie het gaat, hebben ja gezegd. Ze hebben gezegd: Ja, ik zal er zijn. Als het zover is, kom mij dan maar halen. Nu is het eten klaar, de muzikanten hebben hun soundcheck gedaan, ze zijn er klaar voor. En de aankondigingen zijn de deur uit: Hé, het festival, het eten, het evenement is klaar. Je zei dat je zou komen, het is zover. En de eerste die ze tegenkomen…In Jezus’ tijd zou dit hilarisch zijn geweest. Hij zegt tegen die eerste man dat het banket klaarstaat en die ander reageert met: O, uhhh, is dat vandaag? Ik kan niet komen. Ik heb net land gekocht en dat moet ik nu gaan bekijken. Op dat moment zou iedereen in lachen zijn uitgebarsten, toch? Waarom? Niemand zou ooit eerst land kopen en het dan gaan bekijken. Dus ze lachten. Wat een belachelijke reden. De tweede man zegt: O, het spijt me, maar ik kan niet. Ik heb net vijf ossen gekocht en die moet ik gaan uitproberen. Lachen, gieren, brullen. Hoe bedenk je het. Net alsof hij zojuist vijf auto’s heeft gekocht waarmee hij een proefrit moet maken. Wie doet dat nou? De derde vent zegt: Ik ben net getrouwd. En dat is sufste smoes van allemaal want een bruiloft was toen ook al iets wat je lang van tevoren plant. Hij had dit moeten voorzien toen hij de uitnodiging accepteerde. En dus zie je als lezer van dit verhaal alleen maar excuses die best beledigend zijn voor degene die het banket geeft. Stel dat je naar een bruiloft gaat en je ziet meerdere lege stoelen van vrienden en familie die zeiden dat ze zouden komen, maar zijn weggebleven. Zonde van het eten. Dat is hoe het soms met jou is in Gods ogen. Je hebt laten weten dat je van de partij zult zijn. Je hebt er ja tegen gezegd. Je hebt gezegd dat je zou komen als de maaltijd was bereid. Maar vaak krijgen wij die uitnodiging en zeggen wij geen nee, wij zeggen: Weet je, ik heb net wat land gekocht en dat moet ik gaan bekijken. Dat is de menselijke natuur. In ons hart hebben wij al nee gezegd maar in ons hoofd verzinnen wij een reden om niet te gaan. Maar God ziet de reden niet. Hij ziet het hart. Laten wij vandaag ons hart veranderen en ons klaarmaken om ja te zeggen als de Heer ons uitnodigt. Ik heb spijt gehad dat ik nee heb gezegd tegen de dingen waar de Heer mij voor heeft uitgenodigd. Ik herinner mij een keer toen ik terugliep van het strand. Het was een maandag en ik heb iets raars met maandagen. Dan wil ik ontspannen en het rustig aan doen. En ik passeerde een man, een jonge man, ongeveer mijn leeftijd, jonger dan ik nu ben. Hij droeg een pak en huilde. Ik passeerde die man, alleen hij en ik, er was niemand anders in de buurt. Ik voelde dat de Heilige Geest mij zei: Stop en bid met die man. Maar wat deed ik? Ik liep gewoon door. Ik dacht: Hij huilt, beetje ongemakkelijk. Ik was zo onder de indruk van de Geest die voorstelde om te bidden. Een blok verderop zei ik: Ik ga met hem bidden. Ik rende terug en wat denk je? Hij was weg. Dat is het einde van het verhaal. En ik denk er vandaag de dag nog steeds aan. Misschien heb jij ook zoiets in je leven: Een gemiste kans. Je was er gewoon niet klaar voor in je hart of hier. Het was alsof ik een dag vrij nam van God omdat het maandag is. Ik neem even vrijaf van mensen helpen, het is mijn vrije dag. Dit is wat Jezus zegt: Loop je door? Ga erop uit en nodig iedereen uit om te komen. Nodig iedereen uit om te komen. Ik herinner mij een verhaal van Reinhard Bonnke. Een geweldige, overleden zendeling die miljoenen tot geloof bracht in Afrika. Op een dag was hij aan het bidden: Heer, dank U voor deze zalving. Dank U dat U mij hebt uitgekozen. En de Heer sprak tot zijn hart: Ik heb jou niet uitgekozen om dit te doen. Ik had vier anderen uitgekozen en die zeiden nee. Is dat echt de Heer? Dat weet ik niet, maar ik vind het een geloofwaardig verhaal. Dat is het geval. Wat nu als jij een van die arme mensen bent die worden uitgenodigd. Zeg je dan: Word ik uitgenodigd? Bedenk eens hoe blij die mensen zingen en dansen en Gods koninkrijk binnengaan. Laten wij op die manier met vreugde Gods koninkrijk binnengaan. Dit is de boodschap van vandaag: Mis het leven niet waar je ja tegen hebt gezegd. Mis het leven niet waar je voor hebt gekozen. Als je niet het leven hebt dat je wilt, verander dan nu iets. Het is jouw leven. Niemand gaat het schip voor je besturen. Als je je hebt opgegeven voor een leven dat je wilt, doe het dan. Ga ervoor. Je hebt je opgegeven voor een leven in Gods koninkrijk om een discipel van Jezus te zijn, dus ga ervoor met alles wat je hebt. Geef alles aan de Heer. Kijk wat Hij zal doen met je leven en met je lichaam en met je geest. Je zegt: Dat heb ik gedaan en ik heb het verknald. Heb je het evangelie niet gelezen? Hoe genadig de Heer is voor ons allemaal, inclusief mijzelf die het vele, vele malen verknoeid hebben. Het evangelie gaat niet over perfect zijn. Het gaat over ons beroepen op het kruis als wij een fout maken. Doe je best en vergeet de rest. Misschien heb je om kinderen gevraagd. Je kon niet wachten en nu heb je ze en hebt er je handen vol aan. Nee. Als je kinderen hebt, hou dan van ze. Als je een baan hebt, werk er dan aan met heel je hart. Het Bijbelse woord voor werk in de Bijbel, avodah, betekent ook aanbidding. Aanbidding en werk. Het is hetzelfde woord. Wij kunnen God eren met ons leven. Je hebt getekend voor die baan, je hoopte dat je de baan zou krijgen. Misschien klaag je over je baas en je baan en zijn er dingen oneerlijk. Doe je werk met heel je hart. Kijk hoe je leven verandert. Geloof, vrienden, je dromen, je doelen, je baan, je kinderen. Mis niet het leven waarvoor je een uitnodiging hebt geaccepteerd. Vooral niet als het een beetje moeilijk wordt en een beetje schuurt. Er komt dus een uitnodiging van de Heer voor jou. Er komt een uitnodiging naar je toe. Zul je klaar zijn voor de kans van het leven? Zul je ogen hebben om te zien en oren om te horen welke kansen God voor je heeft? Yogi Berra zegt dat de toekomst niet meer is wat het geweest is. Dat is een mooie zin. Wil je een toekomst die anders is? Een toekomst die veranderd is? Je hebt een idee van wat je toekomst is en je wilt een andere? Dan moet je een ander persoon worden. Je moet een ander mens worden. Je wordt een ander mens door de Heer in je leven uit te nodigen en door Zijn disciplines te beoefenen en door je bezig te houden met de dingen die je hart en je geest veranderen. Dit is één manier om het te zeggen: De toekomst komt niet naar jou toe, die komt van jou. Als ik aantekeningen zou maken, zou dit er een zijn. Ik weet dat het erg filosofisch klinkt, maar dit is de waarheid. De toekomst komt niet naar je toe, die komt van jou. Ik ga je achtereenvolgens drie snelle theologische vragen stellen. Nummer één: Wat is het belangrijkste onderwerp waar Jezus over sprak? Wat zouden Bijbelstudenten daarop antwoorden? Ze zullen je het juiste antwoord geven: Het koninkrijk van God of het koninkrijk van de hemel. Hij heeft het daar de hele tijd over, bijna elke preek. Nummer twee: Wat is het hemelse koninkrijk? Of wat is het koninkrijk van God? Wij zouden kunnen zeggen: Het is de huidige heerschappij en macht van God. Tot slot vraag drie, en dit is een goede vraag: Waar is het koninkrijk van God? In Jezus’ tijd is dat een vraag die Hij zelf beantwoordt. De rabbijnen en Farizeeën zeggen: Heer, wanneer zal het koninkrijk van God aanbreken? Wanneer gaat het komen? Dat is alsof iemand mij als voorganger vraagt wanneer de Opname zal plaatsvinden. Dan kijk ik ze aan en zeg: De Opname komt niet in de toekomst, de opname is in jou. Dan zouden ze iets hebben van… Wat? De Opname, of Wegvoering, zou een moment van immense verrukking zijn. Ik dwaal af, niemand kan mij nog volgen. Dit is wat Jezus zegt: Waar is het koninkrijk van God? Hij zegt dat het koninkrijk van God in jou is. Het is in jou. Als je probeert het koninkrijk van God naar buiten te brengen voordat het in jou is dan is dat wetticisme en dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Het koninkrijk van God is in jou. En dat is waar je toekomst vandaan komt. Als wij ons hele leven, onze hele geest, ons gedrag, ons denken, onze boeken, onze vrienden, onze kerk, alles, op één lijn krijgen met de kracht van de Geest die in ons lichaam zit met het leven van God dat in ons zit, wordt alles beter. Het koninkrijk van God, de kracht van God is in je lichaam. Dat is de Heilige Geest. En die is werkzaam in jou. Dat moeten wij ons eigen maken. Dit is het belangrijkste dat wij moeten inzien: Dat wij begrijpen dat wij iets in ons dragen. Binnen in ons. Het zit in jou. Het zit in je. In je lichaam. Het zit erin en het is om je heen. Begin dus te geloven dat de disciplines die wij in ons leven beoefenen ons voorbereiden op een nieuw soort leven. Wil je een andere toekomst, word dan een ander mens. Wil je een groter leven, word dan een groter persoon. Het is allemaal voor je beschikbaar. Mensen zeggen, wat zijn sommige van die disciplines waar je het over hebt? Het doet niet erg geestelijk aan. Gitaar spelen, Duits leren. Hoe geestelijk is dat? En computerwerk? Is dat geestelijk? Dit is iets wat wij moeten leren: In Gods koninkrijk is alles van God. Alle disciplines zijn geestelijk en ze stapelen zich allemaal op. Als God je roept om te leren hoe je aan auto’s werkt, of vlaggen naait of bouwt, of met hout werkt en het is van de Heer, dan is het belangrijk. Het past bij al het andere. Dus blijf groeien en blijf trainen. Breid je leven met God uit. Ik heb geleerd dat de Heer ons stretcht. Ik heb een cursus stretchen gevolgd en ik heb ervoor betaald. Het kostte 75 dollar, een onlinecursus en ik heb veel geleerd over stretchen. Een van de eerste dingen die ik leerde is dat het langzaam moet. Ik wilde het snel doen, maar het duurt lang. Het tweede wat ik leerde: Stretchen heeft heel weinig te maken met je spieren en pezen, wist je dat? Het heeft bijna alles te maken met je CZS, je centrale zenuwstelsel. Dus eigenlijk train je je hersenen en ruggenmerg om je lichaam te ontspannen. Dat is een van de belangrijkste onderdelen van stretchen. Ik stond paf. Ik denk dat dit ook geldt voor de geestelijke wereld: Wanneer God ons stretcht, stretcht Hij niet alleen wat wij denken dat stretchen is. Hij stretcht ons hier.
Hij verandert ons hier. Ik was op een dag in het kantoor van dr. Schuller en hij vroeg mij: Bobby, ben je bang om je doelen te bereiken? En ik dacht er even over na en zei: Nee hoor. Ik ben niet bang om mijn doelen te bereiken. En hij kijkt mij aan, leunt naar voren en zegt: Dat is het probleem. Wat bedoelde hij daarmee? Hij bedoelde dat hij altijd wilde dat mensen doelen hadden die niet te groot voor je waren, maar groot genoeg om je te stretchen. Of hij zei het zo: Heb een droom die zo groot is dat God erin past. Heb een droom die zo groot is dat je gelooft dat God er deel van uitmaakt omdat je weet dat je het niet alleen had gekund. Heb doelen en dromen voor je leven die net groot genoeg zijn om je te stretchen. Het is een beetje eng. Het is belangrijk om gestretcht te worden. Open nu je hart en zeg: Heer, op welke manieren wilt U dat ik mij vandaag stretch? Op welke manieren wilt U dat ik mijn houding tegenover mijn naaste verander? Sluit eventueel je ogen, breng je hart tot rust en luister naar de Geest. Wat zijn een paar manieren waarop je kunt menen dat de Heer je stretcht of je probeert te veranderen, of je op een bepaalde manier helpt? Met stretchen is het zo, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Maar het maakt je ook groter. Misschien vraagt God je om eerst te gaan verzoenen. Misschien vraagt God je om meer te geven. Misschien vraagt God je om een zonde te belijden aan een vriend. Om iemand de leiding te geven over je kerk of je bedrijf. Misschien vraagt Hij je om honderd keer je ding te doen. Misschien vraagt Hij je om met iemand te bidden of je geloof te delen. Er zijn miljoenen manieren waarop God tot je spreekt, maar luister naar Hem. Heer, hoe wilt U dat ik stretch? Zoals een boom zijn takken naar de hemel uitstrekt hoe ga jij je leven deze week uitstrekken naar Gods koninkrijk? Hoe krijg je een groter leven? Er staat altijd een groter leven voor je klaar als je bereid bent om je uit te rekken. Sommigen van jullie die hier zijn en ik wil hiermee afsluiten. Als je de Heer niet kent, dan weet je niet waar ik het over heb. Dan klinkt het raar als ik het heb over in de geest bidden voor mensen en zo maar dan wil ik dat je vandaag de Heer leert kennen. Heb je vrede met God? Velen van ons zijn opgevoed met het geloof van onze grootouders of wat dan ook maar zeggen nu, ik heb geen vrede met God. Dit is een moment waarop je de Heer kunt kennen en vrede met Hem kunt hebben. Jezus Christus gaf zijn leven aan het kruis opdat wij een schone lei konden hebben. Hij deed het omdat Hij van je houdt. Hij deed het niet om nou eens van die zonde af te zijn. Hij wil van de zonde af omdat de zonde ons vernietigt, al het leven uit ons steelt. Hij wil dat je dicht bij Hem bent. God wil dat je een thuis in de hemel hebt en dat je nu vol van zijn Geest bent. Ik moedig je aan om vandaag Jezus Christus in je leven uit te nodigen. Om te geloven dat Hij voor jou gekruisigd is en opgestaan is. Dan zul je gered worden. Wie je ook bent, laten wij samen bidden.

Gebed
Vader, wij bidden in Jezus’ naam dat U ons onze zonden wilt vergeven. Wij nodigen uw Heilige Geest uit om in ons leven te komen. Wij vragen U om ons uit te dagen, om ons te stretchen. Wij weten dat wanneer U ons stretcht, het ons niet schaadt maar dat het ons sterker maakt en ons leven groter maakt.
Heer, als wij minder worden, wordt U meer. Word meer in ons leven. Heer, help ons om nee te zeggen
tegen de dingen die ons schaden zodat wij ja kunnen zeggen tegen uw leven in ons. Heer, help ons te weten wat het is om een discipel te zijn. Om op uw manier te leven. Om ons leven in lijn te brengen met Uw woord. Heer, plaats mensen in ons leven die ons daarbij zullen helpen. Heer, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus en Gods volk zei amen.

Zegen
De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Waardoor groei jij?

21 april 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan