Home Je kunt het!

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers. Welkom kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Dank dat jullie hier zijn. Je bent geliefd. Wij geloven dat God iets groots gaat doen in je leven en wij gaan deze dienst voor je bidden in de overtuiging dat je weggaat met een volle tank, klaar voor de week.

Gebed

Vader, wij komen tot U in Jezus’ naam en wij danken U voor Uw kracht uw leven en uw goedheid, uw vriendschap. Wij vragen om een uitstorting van uw Geest vandaag en wij danken U dat U hier bij ons bent. Heer, wij vragen dat U ketenen wilt verbreken en vrijheid wilt brengen aan gekwetste mensen. Dit bidden wij in Jezus’ naam en het volk van God zegt: amen. Richt je tot de persoon naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – And Can it Be

Hoe is het mogelijk, overweldigende liefde

Hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk dat ik leef

Dankzij het sterven van mijn Heiland?

Stierf Hij voor mij die zijn pijn veroorzaakte?

Voor mij die Hem tot in de dood achtervolgde?

Overweldigende liefde, hoe is het mogelijk

Dat Gij, mijn God, voor mij stierf

Hij verliet zijn Vaders troon

Zo vrij, zo oneindig is zijn genade

Hij liet alles achter behalve liefde

En bloedde voor de mensheid

‘t Is barmhartigheid immens en vrij

Want, o mijn God, U ontdekte mij

Hoe is het mogelijk? overweldigende liefde,

Hoe is het mogelijk? geen veroordeling vrees ik nu

Jezus en alles in Hem is van mij

Levend in Hem, mijn levend Hoofd

En bekleed met goddelijke rechtvaardigheid

Nader ik vrijmoedig de eeuwige troon

En ontvang dan mijn kroon van mijn Heer

Overweldigende liefde, hoe is het mogelijk

Dat Gij, mijn God voor mij stierf?

Overweldigende liefde, hoe is het mogelijk

Overweldigende liefde

SchriftlezingKolossenzen 2:6-7, 16-19 door Hannah Schuller

Jullie kunnen gaan zitten. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Kolossenzen 2:6-7 en 16-19. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem. Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig, met dankzegging. Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen maar het lichaam is van Christus. Laat u door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering niet de prijs ontzeggen. Zo iemand treedt in in wat hij niet gezien heeft, doet zonder reden gewichtig door zijn vleselijke denken en houdt zich niet aan het hoofd, waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. Amen.

 

Solo – Great Jehovah door Preston Parker

Voordat er leven was, U hoog gezeten, van daaruit sprak U de tijd

En wij waren al in uw gedachten, uw liefde is niet uit te leggen

Zonder prestatie noemde U ons de uwe, dat verdiende we niet

Met uw bloed kocht u onze vrijheid,

Kan uw liefde niet verklaren U bent heerser over alles

Ja U bent waardig voor alles wat wij konden brengen

U bent groot, Jehova, alle macht is van U

Zonder prestatie noemde U ons de uwe, dat verdiende we niet

Met uw bloed kocht U onze vrijheid,

Kan uw liefde niet verklaren U bent Heerser, Heerser over alles

Ja U bent waardig voor alles wat wij zouden kunnen brengen

U bent, U bent de Grote Jehova, alle macht is van U

Geen lied dat we zingen dat uw liefde voor mij kan verklaren

U bent, U bent groot, Jehova, alle macht

-Kom op, zeg het:

U, Grote Jehova, Heerser over alles, ja, God,

U bent onze Verdediger, U bent de Allerhoogste Koning

 

-Zeg het allemaal:

Grote Jehova ja, dat bent U, U bent onze Verdediger

U bent de Allerhoogste Koning, daarom zeggen we God, U regeert,

God is groot en zeer te prijzen glorie, glorie aan zijn naam

God is groot en zeer te prijzen, dus we loven de Heer

Geen woord goed genoeg, en geen lied om uw liefde uit te leggen

Want die verwondert ons en geen zonde sterk genoeg

Geen wapen tegen ons gevormd kan uw liefde bevatten

Want ze leeft in ons, geen woord goed genoeg, dank U, Heer.

Dank U dat U van mij houdt, dank U voor uw genade

Voor uw bescherming, dank U voor uw vrijheid,

Ik dank U voor uw vrijheid, het verwondert ons

En geen zonde sterk genoeg, geen wapen tegen mij gevormd kan slagen

Het leeft, leeft in ons, Jehova 

 

Koorzang – I’ll Be on My Way

Als ik weg ben, huil dan niet om mij

Heb geen medelijden met mijn gepijnigde ziel

De pijn die ik geleden heb, is nu voorbij

En mijn geest genezen

Ik ga nu op weg, ik ga nu op weg

Met mijn voeten ga ik stap voor stap

Op weg naar de overwinning, ik ga op weg

Als ik weg ben, huil dan niet om mij

Heb geen medelijden met mijn gepijnigde ziel

De pijn die ik geleden heb, is nu voorbij

En mijn geest genezen

Ik ga nu op weg, ik ga nu op weg

Met mijn voeten ga ik stap voor stap

Op weg naar de overwinning, ik ga op weg

Als ik weg ben, vergeef me dan wat ik je heb misdaan

Er is geen ruimte voor spijt daarboven, hoog boven het blauw

Ik ga op weg, ik ga op weg

Ik heb m’n zorg en al m’n lasten afgelegd,

Ik zet de kroon op m’n hoofd en ik ga op weg

Als ik weg ben, zoek me dan niet

Op de plekken waar ik ben geweest

Ik leef dan nog, maar ben ergens anders

Ik ben altijd weer op weg

Ik ga op weg, ik ga op weg

Ik sla m’n vleugels uit en zweef door de lucht

Overal wacht overwinning, ik ga op weg

Ik ga op weg, ik ga op weg

Ik heb mijn zorg en al mijn lasten afgelegd

Ik zet de kroon op m’n hoofd en ik ga op weg

Met mijn voeten ga ik stap voor stap

Op weg naar de overwinning

Ik ben op weg

 

Duet – Power door Connor Smith en Preston Parker

Sommigen vertrouwen op paarden, sommigen vertrouwen op wagens

Maar ik, ik ga vertrouwen op de naam van de Heer

Sommigen vertrouwen op hun rijkdom

Sommigen vertrouwen misschien op alles wat ze bezitten

Maar ik, ik zal vertrouwen op de naam van de Heer.

Er is wonderwerkende kracht, kracht van de Heilige Geest

Grote verlossende kracht, kracht in zijn naam

Opstandingskracht, bevrijdende kracht

Kracht in de naam van Jezus

Sommigen vertrouwen op hun wijsheid en sommigen zullen zeggen

Dat het dwaasheid is maar ik, ik zal vertrouwen

Op de naam van de Heer

Er is wonderwerkende kracht, kracht van de Heilige Geest

Grote verlossende kracht, kracht in de naam

Opstandingskracht, bevrijdende kracht

Kracht in de naam van Jezus

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, de bergen daarboven

U bent, U bent waar mijn hulp vandaan komt

Ik hef mijn ogen op naar de Maker van hemel en aarde

U bent, U bent waar mijn hulp vandaan komt

Er is wonderwerkende kracht, kracht van de Heilige Geest

Grote verlossende kracht, kracht in de naam

Opstandingskracht, bevrijdende kracht

Kracht in zijn naam, er is kracht in zijn naam

Er is wonderwerkende kracht, Heilige Geest kracht

Grote verlossende kracht, kracht in de naam

Opstandingskracht, bevrijdende

Kracht, kracht in de naam van Jezus

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, de bergen daarboven

U bent, U bent waar mijn hulp vandaan komt

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, ga staan. Dan zeggen wij dit credo samen. Houd je handen zo, als gebaar van ontvangen van de Heer. Dan zeggen wij dit samen. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Precies. Ik ging bijna de mist in.

 

Geloof in jezelf

door Bobby Schuller

Ik hoop dat het vandaag voor zich spreekt dat als je een gelovige bent in Jezus Christus, je geroepen bent. God houdt ervan om mensen te roepen die iedereen onwaardig vindt voor welke roeping dan ook die ze hebben ontvangen. Zovelen van ons willen zichzelf diskwalificeren. Velen van ons die zich geroepen voelen, worden door anderen gediskwalificeerd. Maar ik wil dat je weet dat God je niet diskwalificeert. Falen diskwalificeert je niet. En ik wil jullie vandaag bemoedigen. Ik wil de woorden herhalen die Jezus gaf in zijn laatste gebod aan zijn discipelen: Ga. Ga daarom de hele wereld in en verkondig het evangelie en maak discipelen. Ga en bevrijd gevangenen. Ga en genees de zieken. Ga en bid voor de gekwetsten. Ga en voed de hongerige, en les de dorst van hen die dorst hebben en bevrijd en bezoek gevangenen. Ga en doe de dingen waartoe God je geroepen heeft. God roept ons niet om slechts één ding te doen. Hij roept ons om vele dingen te doen, en als wij die dingen doen groeit ons vermogen om meer te bereiken.

Doe ervaring op

Daarom wil ik je vandaag bemoedigen. Laat je door niemand diskwalificeren maar ga er juist op uit en doe dingen. Leven is de beste opvoeding die je kunt hebben. Leven en doen is het beste wat je kunt hebben. Als je solliciteert, wat is dan het belangrijkste waar ze naar kijken? Je opleiding? Negentig procent van de tijd niet. Het is je ervaring. Ga en doe ervaring op. Ga dingen doen. En vertrouw erop dat dit je zal helpen in het leven. Hier is een recent onderzoek dat werd gedaan onder afgestudeerden aan wie werd gevraagd of ze blij waren met hun opleiding. En ze splitsten ze uit naar wat hun opleiding was. En hier zie je helemaal onderaan alle leuke studies. Je hebt beeldende kunst, design, psychologie, geschiedenis, politiek, media, communicatie. Hoe hou je een communicatiestudent op afstand? Je betaalt hem voor de pizza. Nee? Hoe hou je een communicatiestudent op afstand? Je betaalt hem voor de pizza… Afijn. Dus je ziet al die leuke diploma’s die iedereen wil als ze gaan studeren die afgestudeerden, met, interessant genoeg ook psychologie Ik was bijna psychologie gaan studeren. 67 procent van degenen die een graad in de psychologie hebben zegt er spijt van te hebben. En dan ga je naar de top, naar de mensen met de minste spijt en daar heb je zaken als scheikunde, IT-studies, wiskunde, bedrijfskunde en statistiek en al die mensen zijn blij dat ze erin zijn afgestudeerd. Dus je ziet… Het enige interessante daar was de literatuurstudie. Weet je wat wij altijd zeiden? Wat is het verschil tussen een literatuurdiploma en een pizza? Een pizza kan een gezin van vier personen voeden. Nog steeds niet? Auw. Heeft iedereen hier een graad in literatuur? Wat gebeurt hier? Hannah heeft literatuur gestudeerd, dus die grap kan ik wel maken. Maar goed, dit is dus wat er gebeurt als wij angstig worden in het leven voelen wij als mensen en Bobby Schuller staat bovenaan die lijst de verleiding om te gaan ratelen. Als wij bang worden en wij weten dat er iets moet gebeuren vooral als wij weten wat er moet gebeuren zijn velen van ons niet geneigd tot actie. Wij zijn geneigd tot kletsen. Wij blijven graag zitten, wij chatten ofwel online, wij chatten op onze telefoon, wij chatten met elkaar. Het voelt als actie, maar dat is het niet. Wij verspillen tijd. En wij verschansen ons in datgene waar wij bang voor zijn. Er is nu een nieuwe meme online van een man die Ik heb geprobeerd uit te zoeken wat deze video is maar er schijnt in Australië een toeristische plek te zijn voor mensen die bang zijn voor bungeejumpen en gedwongen willen worden het te doen. Je gaat erheen en ze binden je vast op een stoel met een bungeekoord en duwen je van de richel. En dan zie je een man die nerveus wordt. Hij probeert met praten te voorkomen dat hij van de richel geduwd wordt. Ik probeer aan iets anders te denken. Kun je het nog eens controleren? Dat kunnen wij, maar dat gaan wij niet doen. Nee, serieus. Wij kunnen het dubbel controleren maar wij kiezen ervoor om dat niet te doen. Hou die daar vast. Wij liggen een beetje achter op schema. Ik haal je veiligheid eraf. Wacht, wacht, laat mij je iets vertellen, laat mij je iets vertellen. Ik wil je iets vertellen. Wacht even. Wacht, wacht, nee. Wacht. Wat wil je mij vertellen? -Jullie allebei. Dubbele controle. Veiligheid voor alles. Hoe was dat? Je hebt het gehaald. Bijna. O, wat is dat voor geluid? Ik moet jullie wat vertellen. Ik moet jullie…! Dit is de menselijke natuur, hè? Daarom is het grappig. Als wij het gevoel hebben dat wij op het randje staan van iets in het leven doen dat eng is zit het in de menselijke aard om te kletsen. En vaak worden wij vanwege dat kletsen door anderen gediskwalificeerd. Als wij met andere mensen praten, zoeken wij soms naar inzicht maar soms gebeurt het dat mensen ons uit onze roeping praten. Mensen diskwalificeren ons door te zeggen dat het onveilig is of dat het te gevaarlijk is of dat je niet geschikt bent of dat je eerst iets anders moet doen.

Stel Christus centraal

En dat brengt ons bij onze tekst van vandaag. Paulus schrijft in het boek Kolossenzen aan een volk dat te maken heeft met een toevloed van verschillende geestelijke mensen die aan de buitenkant goed lijken maar van binnenuit het evangelie dat Paulus predikt, proberen te ontkrachten. In Kolossenzen 2 zegt hij: Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem. Wat dat betekent? Dat in elk moment Christus er deel van uitmaakt. Als je wakker wordt of gaat slapen, staat Christus centraal in alles wat je doet. En Gods liefde en genade en wat Hij deed aan het kruis en de opstanding dat dat de kern van je leven is. En niet alleen van wat je ziet als je geloofsleven. Het is de kern van je zakelijke leven. Het is de kern van je sociale leven. Het is de kern van wat je op tv kijkt en de muziek waar je naar luistert dat Christus centraal staat in alles wat je doet en dat je waarde in het leven niet gebaseerd is op wat ze over je zeggen maar op wat God over je zegt. Dat Christus voor mij stierf zodat ik heilig gemaakt kon worden. Bijzonder gemaakt. Kostbaar in Gods ogen. Geworteld en opgebouwd in Hem. Denk eens na over die woorden. Geworteld en opgebouwd. Er is dus een kracht die komt. Bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. En overvloedig met dankzegging.

Ik hou van dankbare mensen, jullie ook? Mensen vervuld van dankbaarheid. Het is moeilijk om tegelijkertijd ongelukkig en dankbaar te zijn. Er is heel veel wetenschap en wijsheid die het idee ondersteunt dat een dankbaar leven tot geluk leidt. En dan zegt Hij: Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Wat is dat? Dat zijn alle religieuze regels die onder het oude verbond golden en die ze probeerden op te leggen aan net bekeerde heidenen. Er staat: Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. De werkelijkheid wordt echter gevonden in Christus. Laat je niet diskwalificeren door iemand die zich verlustigt in valse nederigheid en engelenverering. Zo iemand gaat ook uitvoerig in op wat hij gezien heeft en hij is opgeblazen met ijdele begrippen over zijn ongeestelijke geest. Ze hebben de verbinding verloren met het Hoofd, Christus waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgroeit door de groei die van God komt. Paulus laat ons zien dat als wij door God geroepen zijn er mensen zijn die ons, die jou willen diskwalificeren. Misschien willen ze dat niet, maar zo zijn ze nou eenmaal.

Drie type veroordelende mensen

Hier zijn drie mensen die jou misschien hebben gediskwalificeerd toen je je droom of je roeping of je beeld van God met hen deelde.

1.De eerste is religieuze mensen. Er is een bepaald type religieus persoon dat zegt dat dat niet religieus genoeg is. Of: Dat is niet binnen de lijnen van onze traditie. Soms is dat goed, maar soms ook niet. Dit gebeurde duidelijk in de kerk die Paulus aanschreef.

2. Een tweede type persoon is degene waarvan Paulus zegt dat hij zich verlustigt in valse nederigheid. Je kent ze wel, hè? Waarschijnlijk heb je zo iemand wel in je familie. O Jan, ik kan je vertellen dat ik dat geprobeerd heb. Wat een slechte beslissing. Ik wil voor de Heer leven en ik wil nederig zijn in alles wat ik doe, Jan. Ik had eens een man die…Dat is valse nederigheid. Defaitisme waarmee iemand tegenwerkt wat jij voelt dat God je roept om te doen. Ze leggen je hun eigen valse nederigheid op. Of als je iets groots voor God doet, ben je het evangelie vergeten. Doe je iets groots voor God, dan is dat toch niet Bijbels genoeg. Dit is valse nederigheid. Het is niet iets wat in de Bijbel zelf geleerd wordt. Waar of niet? Heeft Jezus niet gezegd: Ga en doe grotere dingen dan Ik. Ik denk dat Jezus verbazingwekkende dingen heeft gedaan. Ik denk dat vrijmoedig geloven je niet een narcist maakt. Vrijmoedig geloven en een grote dromer zijn maakt je niet hoogmoedig of arrogant. Soms kunnen die dingen hand in hand gaan. Succesvolle mensen worstelen zeker met arrogantie en narcisme en zo. Maar als je op je hart let en vreugde schept in de Heer vergeet dan die mensen die in hun valse nederigheid je dit soort droom ontmoedigende boodschappen opdringen.

3. Ten slotte is de derde die Paulus noemt, een aanbidder van engelen. Die zie je niet veel, maar hij gaat door over hoe die mensen zichzelf opblazen. Wat is dat voor iemand? Volgens mij iemand die overdreven geestelijk is. Je kent ze wel. Ze praten zelfs met een geestelijke stem en alles is heel luchtig. Misschien is het het type…Als je ze vertelt dat je voelt dat God je roept om dit of dat te doen, zeggen ze: Ik weet alleen in mijn geest niet of dat goed voor je is. En jij zegt: Ik ben aan het bidden en ik voel dat het iets is wat God…Momentje… Ik voel gewoon…Het is alsof ik een cheque in mijn geest heb. Dan zeg jij: Heb ik niet nodig. Ik heb een cheque in mijn brievenbus nodig. God heeft mij geroepen om dit te doen. En het verwarrende van deze drie soorten mensen is dat het karikaturen zijn van goede dingen. Let wel, ik geloof dat traditie iets goeds is. Niet alle tradities zijn slecht. Ik ben dankbaar voor de liederen en de geloofsbelijdenissen en veel goed werkende dingen die wij van onze voorouders gekregen hebben. Ik denk dat nederigheid iets goeds is. Het is goed om nederig te zijn en niet alles om jezelf te laten draaien. En het is zeker goed om een geestelijk mens te zijn en Gods stem te horen. Maar vaak misleidt satan mensen. Hij gebruikt goede dingen en verdraait ze steeds een beetje zodat wij ons laten misleiden door iets waarvan wij denken dat het goed is. Heb onderscheidingsvermogen. Schuif zo iemand nooit zomaar terzijde. Weeg het, bid erover, vraag de Heer en dan kun je het met een gerust hart loslaten. Mag ik een amen horen? Laat je niet diskwalificeren door religieuze geestelijke of vals nederige mensen.

Veroordeel jezelf niet

En ten slotte, het allerbelangrijkste: Diskwalificeer jezelf niet. Weet je hoe je jezelf diskwalificeert? Door te veel na te denken. Weet je wanneer je te veel denkt? Je komt nooit in actie. Er valt iets te zeggen voor voorbereiding en een strategie en een plan hebben. Er valt iets te zeggen voor naar school gaan. Er is iets te zeggen voor groepen opzoeken en met mensen praten. Maar als je je daar verschanst, als je niet meer in actie komt voor datgene waartoe God je geroepen heeft dan begin je jezelf te diskwalificeren. God roept ons om grote dingen voor Hem te doen. Dat kunnen wij doen. Diskwalificeer jezelf niet. Zoals Petrus. Herinner je je Petrus nog? In Jezus’ tijd was een discipel niet alleen een leerling. Een discipel werd geacht alles te doen wat de rabbi deed. Dus als Jezus hen onderwijst zegt Hij na een les: Oké, nu gaan jullie naar buiten en bidden voor de zieken en kijken hoe ze genezen worden, in Lukas 10 en 11, of 9 en 10. Of voordat Hij opvaart naar de hemel, zegt Hij: Oké, ga naar al die plaatsen en maak discipelen. En er zijn nog meer dingen die Hij doet waartoe de discipelen geroepen zijn. Een daarvan is als Jezus over het water loopt. Wij kennen dat beroemde verhaal. Petrus zegt tegen zichzelf, ik ben een discipel. Dat betekent dat ik het ook moet doen. En Petrus begint over het water te lopen. Maar als hij om zich heen kijkt en de golven ziet en bang wordt begint hij langzaam te zinken, wat ik nog steeds een heel avontuur vind. Als ik over water zou lopen en dan langzaam zou zinken zou dat nog aardig in de buurt komen van magie. Dat zou te gek zijn. Ik zou dat super chill vinden. Maar Jezus grijpt hem vast en Hij zegt: Waarom twijfelde je? Twijfel waaraan? Dat je zou kunnen doen wat Ik doe. Ik hoop dat ik ooit op een punt in mijn geloof kom waar ik kan geloven dat ik echt de dingen kan doen die Jezus doet.

Veerkracht

En God leert mij en Hij leert ons hoe wij zo kunnen zijn. Maar om dat te bereiken en dit is de laatste gedachte die je moet meenemen moeten wij een nieuwe relatie krijgen met falen. Wij hebben hier een zeer internationale bediening. Amerikanen zijn in veel dingen slecht, maar één ding kunnen ze goed. Ik heb op mijn reizen gemerkt dat elders een enorme angst is voor mislukking. Als je in sommige culturen één of twee keer faalt, ben je voorgoed uitgepraat. Wij moeten cultureel en in ons leven een nieuwe relatie krijgen met falen om te erkennen dat ook in onze wandel met God zelfs als wij zondigen, therapie krijgen, als je buiten de boot valt, en je al jaren clean en nuchter bent en het dan verprutst zodat je denkt: Hier kom ik nooit meer overheen. Of waar je ook mee worstelt, wij moeten inzien dat als falen net als de weg naar de hel geplaveid is met goede voornemens dan is de weg naar de hemel geplaveid met falen. De weg naar het leven dat wij willen bereiken, is geplaveid met falen. Je moet meerdere mislukkingen in je leven hebben om te worden waar je toe geroepen bent. Misschien ga ik te hard. Laat ik het zo zeggen. Ik beloof je dat Lebron James meer vrije worpen heeft gemist dan ik. Ik garandeer je dat Tiger Woods meer makkelijke putts heeft verknoeid dan ik. Nog eentje? Ik beloof je dat Elon Musk vaker zakelijk heeft misgekleund dan ik. Kun je mij volgen? Er is een tijd van onder druk leven. Er zit een proces achter elke geslaagde persoon, vooral in Gods koninkrijk. Wandelen in Gods koninkrijk geeft je de veerkracht om te zeggen dat het niet uitmaakt wat mensen over mij zeggen. Het enige wat telt is dat ik door de Heer verlost ben. Laat de verlosten van de Heer dat zeggen. Heer, ik ben verlost. En ik kan vallen en ik kan fouten maken maar ik dank U dat U zoals U mij hebt opgeroepen om 77 keer 7 keer te vergeven mij hebt vergeven en zelfs meer dan dat. Als ik een fout heb gemaakt of tekort schiet of het nu moreel is in mijn leven of beroepsmatig of misschien heb ik gewoon iets stoms gedaan en ben ik mijn zaak of praktijk of wat dan ook kwijtgeraakt dank U Heer dat het in uw Koninkrijk nooit voorbij is tot het voorbij is. Dat U mij kunt oproepen om te blijven falen tot ik slaag. Heer, help ons om zo’n mentaliteit te hebben. Leven is de beste opvoeding die je kunt hebben. Oké? De Bijbel leert ons het soort mensen te zijn die doeners van het woord zijn in plaats van hoorders. Dat als wij horen waartoe God ons geroepen heeft wij ons aanpassen, altijd op weg om Gods werk te doen. Dus hier is de bemoediging voor jullie: Ik wil je vandaag aanmoedigen om ervoor te zorgen dat al je bedachtzaamheid volgens de roeping die God je gegeven heeft verbonden is met een soort actie. Ik wil dat je jezelf afvraagt: Ga ik er werkelijk op uit en zet ik de eerste stappen naar waartoe God me geroepen heeft. En als je dat doet, zul je zien dat na verloop van tijd na overwinningen en mislukkingen dat je enorm succesvol wordt in datgene waartoe God je geroepen heeft. En dat is mijn verzoek aan jou: Sluit alle stemmen uit die diskwalificeren waartoe God je geroepen heeft en luister naar Hem, vraag Hem om zijn wijsheid, blijf nederig en laat Hem in jou het soort mens ontwikkelen dat overal kan gedijen. Ongeacht of de markten omhoog of omlaaggaan of wat dan ook. Je kunt het soort mens worden dat van binnenuit zo waardevol is voor de mensen om je heen omdat je een goede leider bent geworden een goede partner in het werk bent geworden. Je bent een mens geworden die oog heeft voor de noden van anderen. Dat geloof ik vandaag voor jou. Neem dat aan als een woord van de Heer. Laat het waar zijn.

 

Gebed

Vader, wij komen tot U in Jezus’ naam en wij vragen allereerst dat U ons een nieuwe start wilt geven voor de roepingen die U over ons hebt uitgestort. Heer, iedereen hier is geroepen om de gevangenen te bevrijden. Om leven en genezing te brengen in een lijdende wereld. Wij zijn allen op verschillende manieren geroepen tot uw Koninkrijk. Help ons, Heer, om daarin te wandelen. Geef ons geloof en natuurlijk bidden wij dat in de krachtige naam van Jezus. En heel Gods volk zei: amen.

 

KoorThe Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u,

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig,

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede en geve u vrede

En geve u vrede en geve u vrede

Amen amen amen amen

Amen amen

Je kunt het!

20 november 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan