Home Woorden hebben kracht

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, kijkers en kerkfamilie. Wij zijn zo graag met jullie bijeen. Kerkvrienden, wij dienen de levende God. Laat ons bidden

 

Gebed

Vader, wij komen onbevreesd voor U in Jezus’ naam. Wij danken U dat U ons liefheeft. Wij bidden om een uitstorting van uw Heilige Geest. Help ons uw Woord te geloven en ernaar te wandelen en geef ons alles wat wij nodig hebben om meer als Jezus te zijn. Dit bidden wij in zijn naam, amen.

 

Koorzang – God be in My Head

God wees in mijn denken en mijn begrip

God wees mijn ogen in mijn kijken

God wees in mijn woorden en spreken

God wees in mijn hart en mijn gedachten

God wees mijn begin en eind

 

SchriftlezingMattheüs16:24-26 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 16:24. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Amen.

 

Interview- Dallas Jenkins

BS = Bobby Schuller / DJ = Dallas Jenkins

 

Introvideo

Dallas Jenkins is een televisie- en filmregisseur en -producer, die zijn carrière wijdt aan christelijke programma’s. Hij is een gedreven maker van familievriendelijk entertainment en heeft een aantal speelfilms en korte films op zijn naam staan. Momenteel werkt hij aan de tv-serie The Chosen over het leven van Jezus, gezien door de ogen van mensen die Hem kenden. Welkom, Dallas Jenkins.

 

Interview

BS Dallas, welkom. Dank je.

DJ Fijn dat ik hier mag zijn.

BS Het is zo’n vreugde om je hier te zien. Ik ken heel veel mensen die dol zijn op je programma The Chosen. Voor veel mensen die ik ken, betekent dat heel veel. Kun je voor mensen die jouw verhaal niet kennen, iets vertellen over jouw geloofsreis en hoe je ertoe kwam om dit mooie werk te gaan doen?

DJ Mijn vader is Jerry Jenkins, de schrijver van de boekenserie Left Behind. Die kwam 25 jaar geleden uit en kende, net als The Chosen, een langzame start. Maar na een jaar werd het ineens een daverend wereldsucces. Een van de dingen die ik van mijn vader geërfd heb, afgezien van mijn geloof, ik heb een christelijke opvoeding gehad en ben in de kerk opgegroeid maar zijn talent als verteller kreeg ik mee vanaf mijn vroege jeugd. Als je ook kijkt naar de Left Behind boeken die waren een poging om de Bijbel, in dit geval het boek Openbaring in een context te plaatsen die een meer persoonlijke ervaring mogelijk maakte en een beter begrip, maar uiteindelijk om hen naar de Bijbel te leiden. Net als Jezus gelijkenissen gebruikte, wilde ik verhalen als kader gebruiken. Voor veel mensen was het hun eerste kennismaking met Jezus. Voor anderen zoals jij en ik en veel kijkers die misschien een groot deel van hun leven al gelovig zijn kan een verhaal dat je opnieuw in een frisse vorm hoort je passie voor de Bijbel en je relatie met Jezus vaak opnieuw bezielen. Hoewel ik kerkelijk ben opgevoed en nooit echt ben afgedwaald had ik altijd het verlangen om mijn passie voor de Bijbel nieuw vuur te geven. Dat komt tot uitdrukking in The Chosen en dat maakt dat de passie van mensen voor de Bijbel nieuw élan krijgt.

BS Je brengt goed over dat Jezus een Jood uit de eerste eeuw was, met die taal. Mooi hoe je dat gepakt hebt. Hoe belangrijk was het culturele aspect?

DJ Ons belangrijkste uitgangspunt was authenticiteit. Ik wil je het gevoel geven dat je erbij bent. Ik wil je Jezus laten ervaren zoals zij dat deden. Ik wil je Jezus laten zien door de ogen van degenen die Hem ontmoet hebben. De enige manier om dat te doen, is door in elk opzicht authentiek te zijn.

BS Je hebt het culturele aspect. Dit is een heel Joods programma. Al ben ik een niet-Joodse Evangelical, ik wil dat je het Joodse karakter van het verhaal aanvoelt en de nalatenschap van het verhaal voor ons, niet-Joden. Dus dat speelt een grote rol. Een van de dingen die afwijken van eerdere programma’s is dat dit een cultureel authentieke Jezus is. Dan moet jouw ervaring ook cultureel authentiek zijn want als je voelt dat het programma authentiek is voelt het verhaal echt en waarachtig aan. Ik wil dat de kijkers geloven dat het echt zo gegaan is. Het is heel mooi hoe je vertelt vanuit het perspectief van de discipelen. Ik weet niet, maar je vertelt grotendeels het verhaal van Simon en zo. Waarom heb je die invalshoek gekozen?

DJ Wat er ontbreekt in andere films waarin Jezus de hoofdrol speelt en dat is natuurlijk mooi, want Jezus is mijn Heiland en ik zie Hem graag op mijn beeldscherm maar als je van wonder naar wonder en van Bijbelvers naar Bijbelvers beweegt krijg je niet de kans om je met iemand in het verhaal te vereenzelvigen. Ik kan mij moeilijk herkennen in de zondeloze Zoon van God dus als ik het verhaal door zijn ogen zie herken ik niet echt zijn beleving. Maar ik herken mij in Simon Petrus, Maria Magdalena Nicodemus, Mattheüs de tollenaar die allen personages zijn in het programma naast Jezus, de hoofdfiguur. Maar als je Jezus ziet door de ogen van mensen die Hem meemaakten kun je net zo veranderd worden als zij. Als je The Chosen ziet en dat horen wij dagelijks van duizenden mensen herkennen ze de worsteling met zonde met de vragen en zorgen van de personages. Dus als de oplossing komt, kunnen zij zich daar ook mee identificeren. Ik wil iemand die zich kan herkennen in de worstelingen en zondes van die mensen en hun oplossing was Jezus. Ik wil dat mensen zeggen: Als ik mij kan herkennen in het probleem, kan ik mij herkennen in de oplossing en hun oplossing kan ook werken voor mij.

BS Fantastisch. Dat is wat er gebeurt. Heb je getuigenissen of verhalen van iemand die door het programma veranderd is?

DJ Wij horen dag in dag uit van mensen uit de hele wereld. Eén verhaal uit het begin, toen het programma nog niet wijdverbreid was kwam van een vrouw in China, die het met haar man en kinderen volgde. Geen van hen sprak Engels, behalve zij. Ze zei: Hoewel mijn man en kinderen geen Engels spreken en mijn kinderen nog klein zijn, willen ze elke aflevering zien. Ze willen meteen door naar de volgende aflevering. Toen beseften wij, dit is misschien wel meer dan het lijkt. Dit is groter dan wat ik kan. Zo goed ben ik niet. God doet duidelijk iets door dit project. Hij doorbreekt geloofsmuren, culturele muren, leeftijdsmuren. Op de set ervaren wij dat doorlopend. Veel van onze acteurs en teamleden zijn niet gelovig. Nog niet, tenminste. Sommigen worden dat mettertijd maar hun ervaring in het spelen van die rollen geeft mij de kans om het evangelie organisch weer te geven. Ik vertel over hun personages en wij nemen samen de Bijbel door. Op de set is het vaak gebeurd dat de scène die je ziet…Als je de laatste aflevering ziet, zie je de emotie. Je ziet dat ze radicaal getransformeerd zijn. Dat gebeurt zo vaak op de set. Als ze de tekst spreken, als ze ervaren dat Jezus hen roept Ik weet dat ze gewoon acteurs zijn maar dan hebben ze diepe emotionele en geestelijke ervaringen waarvan ze zeggen: Ik weet niet wat mij overkwam. Ik bleef maar huilen. Dan zeg ik: Ik weet precies wat er gebeurde. En dat is telkens opnieuw gebeurd.

BS De Heilige Geest werkt door dit verhaal. Dit hebben wij eerder gezegd, maar in de geschiedenis van de kerk vooral in de eerste duizend jaar, hadden veel mensen geen toegang tot de Bijbel. Alleen de rijken hadden die. Of mensen konden niet lezen. Dus veelal werd de Bijbel voorgelezen door een spreker of een priester of een dorpsverteller. Dat laat jij ons opnieuw beleven. Veel mensen hebben tegenwoordig moeite met het lezen van de Bijbel. Iedereen is zo jachtig tegenwoordig. Mensen vinden het moeilijk om te reflecteren op oude teksten. Jij helpt mensen, en dat heb je ook gezegd. Je brengt mensen ertoe om de Bijbel meer te lezen door ze het verhaal in het verhaal te laten zien. Dat vind ik prachtig.

DJ Ik vind dat belangrijk, want als dit programma het laatste woord was oftewel, dat dit was hoe mensen God of zijn Zoon hebben beleefd dan was er een probleem. Dat is niet genoeg. De Bijbel heeft het laatste woord. Ik wil dat je je meer verdiept in de Bijbel. Ik wil dat je Jezus leert kennen en liefhebben via dit programma. En dat horen wij gelukkig elke dag. Niemand zegt dat dit een vervanging is voor de Bijbel. Het trekt ze naar de Bijbel en de Bijbel komt meer dan ooit voor hen tot leven. Ik denk dat dat in veel opzichten is wat jij doet. Als je preekt, geef je een historische en culturele context bij iets wat als je het zonder meer leest, niet altijd even toegankelijk is. En zoals je zei, sommige mensen kunnen niet lezen. Voor veel mensen is dit een middel om ze meer betrokken te krijgen en hun passie voor de Bijbel een nieuw élan te geven. Dat is het einddoel.

BS Prachtig. Dallas Jenkins, hartelijk dank. Je hebt een hart voor God en je wandelt in je roeping die God je heeft gegeven. Ik weet dat je erom gezegend wordt. Veel mensen die ik ken, zijn diep geraakt door het programma. Kijk vooral naar The Chosen. Je kunt de app downloaden, of naar TheChosen.TV. Dan kun je de hele serie zien met je gezin of familie. Dallas, hartelijk dank.

DJ Helemaal gratis.

BS Precies. Hartelijk dank voor wat je doet. Je maakt echt een groot verschil. Wij zijn dankbaar voor je verhaal.

DJ Fijn dat ik hier mocht zijn.

 

Video – Oh Happy Day! door Voices of Hope

O blijde dag, toen Jezus ‘t wegnam

Toen Jezus mijn zondelast wegnam

O blijde dag, o blijde dag

Toen Jezus ’t wegnam, mijn zondelast

Hij leerde mij te waken, vechten en bidden

En verblijd te leven elke dag, elke dag

 

O blijde dag toen Jezus wegnam

Toen mijn Jezus mijn zondelast wegnam

O blijde dag, o blijde dag

 

Duet – Waymaker/Surrounded door Sarah Grandpre en Connor Smith

U bent hier in ons midden, ik aanbid U, ik aanbid U

U bent werkzaam onder ons, ik aanbid U, ik aanbid U

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes,

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

 

Ik lijk omsingeld maar ik ben omringd door U

Ik lijk omsingeld maar ik ben omringd door U

Ik lijk omsingeld maar ik ben omringd door U

Ik lijk omsingeld maar ik ben omringd door U

Zo overwin ik mijn strijd, zo overwin ik mijn strijd

Zo overwin ik mijn strijd, zo overwin ik mijn strijd

Zo overwin ik mijn strijd, zo overwin ik mijn strijd

Zo overwin ik mijn strijd, zo overwin ik mijn strijd

 

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen, die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

 

Ik lijk omsingeld maar ik ben omringd door U

Ik lijk omsingeld maar ik ben omringd door U

Ik lijk omsingeld maar ik ben omringd door U

 

Mijn God, dat bent U

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Ga staan, dan zeggen wij dit credo zoals wij iedere week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen.

Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Woorden hebben kracht

door Bobby Schuller

Vandaag praten wij over de kracht van woorden. Hoe woorden sommigen kunnen opbouwen en anderen neerhalen. Hoe woorden jou kunnen opbouwen en neerhalen. Als je vandaag je best doet om vijf mensen te bemoedigen zul je je ook zelf bemoedigd voelen. De meesten van die mensen zullen ook iets aardigs terugzeggen tegen jou. Je voelt je goed als ze dat doen, de positiviteit in de lucht voel je toenemen. Er zit iets spetterigs aan woorden. Wat ik jullie wil duidelijk maken is de kracht van woorden in een team. De kracht van woorden in een organisatie en het vermogen dat woorden hebben om cultuur binnen een groep te creëren. In je gezin. Onthoud dat woorden die je hardop zegt in een groep, de cultuur beïnvloeden. Ze versterken die cultuur of ze verschuiven die cultuur. Daarom zijn woorden van heel groot belang in elke groep waarvan je deel uitmaakt. Ze bepalen je acties, ze bepalen je moraal ze maken dat mensen vertrekken die je daar niet wilt hebben of mensen die je er wel wilt hebben. Ze laten mensen komen die je er niet bij wilt hebben, of die je er wel bij wilt hebben.

Let op wat je zegt

Woorden veranderen doorlopend, dus let op wat je zegt binnen je team. Of je een leider of volgeling bent, maakt niet uit. Je hebt impact. Dat brengt mij op een bespiegeling die met jullie wil delen. Over een van de grote bogen in de Bijbel. Er zijn kleine bogen, maar is ook een hele grote boog. En die begint met de Toren van Babel. Jullie kennen het verhaal van de toren van Babel? Dat luidt ongeveer zo. Na de zondeval in de Hof wordt de mensheid steeds kwaadaardiger, moordlustiger. Kindermisbruik, het bouwen van altaren, oorlog. Uiteindelijk maakt God in Genesis 11, na de zondvloed, een herstart met de mensheid. Hij vindt dat het hele verhaal een nieuw begin verdient met een echt goed stel mensen: het gezin van Noach. Maar het wordt allemaal weer even erg en even moordzuchtig als voorheen. Een natie met één bepaalde taal begint met de bouw van een toren die tot in de hemel moet reiken, en het werk vordert vlot. Het gaat snel, het ziet er fantastisch uit en de toren bereikt inderdaad de hemel.

En dan staat er in de Talmoed, maar niet in de Bijbel dat ze op de top van de toren een zwaard wilden plaatsen zodat het zou lijken dat ze God staken of dat ze in oorlog waren met God. Uit het verhaal wordt min of meer duidelijk dat er een algemene oppositie jegens, naar God bestond en dat deze toren hen zo dicht bij God moest brengen dat ze Hem konden treffen. God ziet dat gebeuren en het eerste wat je denkt, is: Waarom zou God zich daardoor bedreigd voelen? De hemel is niet in de lucht en God kan niet worden gestoken. Dus wordt God bedreigd? Waarschijnlijk niet. Als christen lees ik dit verhaal met de bril van Gods liefde. Dat God deze mensen te zeer liefheeft om ze voortdurend te laten verkeren in een staat van haat, rebellie of hoe je het maar noemen wilt. En wat is de vloek, of de straf of hoe je het maar noemt? Hij geeft ze verschillende talen, zodat ze niet langer met elkaar kunnen spreken. En nu ze niet langer goed met elkaar kunnen praten kunnen ze niet meer verenigd zijn. Dit is een klassieke manier om te verklaren waarom de wereld aldoor conflicten kent. Het is niet omdat al die verschillende natiestaten elkaar haten. Het is niet omdat ze grenzen of wapens hebben. Dat is wel zo, maar in de klassieke opvatting is de oorzaak het feit dat ze niet dezelfde taal spreken. En het onvermogen om met elkaar te praten is datgene wat nog steeds, in die klassieke opvatting de belangrijkste oorzaak is van oorlogen en strijd en onenigheid. En je kunt zien waarom iemand uit de Bronstijd de wereld op die manier zag.

Bruggenbouwer

Om te beginnen gaat er een enorme kracht schuil in eenheid, nietwaar? Dat weten wij allemaal. Als je verenigd bent, is dat iets ongelooflijk. Een van mijn favoriete tijdperken in dit land – niet favoriete tijdperken maar een heel bijzondere tijd de enige keer dat ik dat heb meegemaakt was de slechtste tijd van mijn leven in de Amerikaanse geschiedenis: 11 september. Weet je het nog? Maandenlang hoorde je na 11 september geen Democraat of Republikein. Iedereen besloot dat wij van elkaar gingen houden, elkaar gingen steunen. Er hing iets heel moois in de lucht. Als je op dat moment terugkijkt, of op enig soort team. Misschien heb je zo’n moment in je eigen land of in je eigen cultuur gekend. Een moment waarop een enorme eenheid bestond waar iedereen alle onderlinge verschillen terzijde legde en volledig verenigd was. Dat is iets verbluffends. Het is niet altijd goed, maar het is een verbluffende kracht. Esperanto was een taal op basis van een geniaal idee. Een idee dat in veel opzichten even slim als naïef was. Dat is misschien een betere omschrijving. Een oogarts, ik geloof een Pool, besefte dat de wereld ontzettend veel tijd stak in het leren spreken van andere talen, met name op een plek als Europa. Hij bedacht dat als er een tweede taal bestond die wij allemaal zouden leren dat de taal kon worden waarin wij met elkaar gingen communiceren. Hij dacht, als ik dat voor elkaar krijg, bereik ik wereldvrede. Zo’n man moet je wel in je hart sluiten. En ook al is het daar met zijn plan niet van gekomen, is het een interessant idee Dr. Zamenhof. Hij had niet kunnen voorzien dat dat er zo’n 100 jaar later alsnog van kwam dankzij een stad hier zo’n 50 km verderop: Hollywood. Vrijwel iedereen leert tegenwoordig Engels als tweede taal en dat is erg nuttig. Het Engels is een unieke taal. Volgens mij is het de eerste en enige taal die door meer mensen als tweede taal wordt gesproken dan door mensen wier moedertaal het is. 1,5 miljard mensen spreken Engels maar voor slechts 400 miljoen is het hun moedertaal. Interessant, hè? Ik denk dat dat te danken is aan Hollywood. Iedereen leert Engels en iedereen leert het ook nog met een Californisch accent. Als Californiër vind ik dat waanzinnig. Ik raakte in Israël in gesprek met een buschauffeur wiens moedertaal Hebreeuws was. En hij zei dat hij dolgraag Engels sprak. Hoezo, vroeg ik. Dat heb ik geleerd van de tv-serie M.A.S.H. Door naar M.A.S.H. te kijken, leerde hij Engels van de tv. Het was ongetwijfeld een slimme man. Enfin, dat was het idee achter Esperanto. Je kunt het zelf merken als je op reis gaat. Je hebt er zoveel aan om zelfs maar een beetje van de taal van je gastland te leren. Ook als de meeste mensen daar Engels spreken moet je eens opletten hoe mooi ze het vinden als je pogingen doet om iets van hun taal op te steken. Heel vaak leren Amerikanen die in Parijs terechtkomen, helemaal geen Frans. Ze staan niet eens stil bij hoe het in Parijs toegaat. Als je een bakkerij in Parijs binnenstapt, zal de eigenaar, die erg trots is op zijn zaak iedere klant die binnenstapt, heel beleefd aanspreken met bonjour. Goedemorgen. En elke Fransman en elke Franse vrouw zal antwoorden: Bonjour monsieur. Dat doet iedereen. De Duitsers doen het, de Nederlanders doen het. Iedereen doet dat behalve de Amerikanen. Als je hier de supermarkt binnenstapt en iemand zegt ‘morning’ wat doe je dan? Je pakt je winkelwagentje en je zegt niks. En als wij in Parijs onze patisserie binnenstappen en bonjour horen, doe je.. Dat is gewoon bot. Dat is superlomp. Wat ik maar wil zeggen, is dat taal een enorme bruggenbouwer is. En wat we soms uit het oog verliezen met onze communicatie is dat ook binnen het Engels een manier bestaat om in die taal te communiceren. Onze taal. Wanneer wij met elkaar praten, juist omdat wij Engels spreken is er een correcte manier om iemand aan te spreken en ook een verkeerde.

Genezing voor de ziel

Als je anderen wilt opbouwen zoals God van ons vraagt als je mensen werkelijk wilt liefhebben dus niet als je ze wilt paaien of vleien, maar als je ze werkelijk wilt liefhebben moet je ze leren aanspreken op een liefhebbende manier. Spreek mensen aan op een manier die bemoedigt. Die vergeeft, grootmoedig en vriendelijk is. De Bijbel zegt in Spreuken: De wijze van hart wordt verstandig genoemd en zoetheid van lippen, woorden van vergeving, mooie woorden vermeerdert het inzicht. Het verstand is voor de bezitters ervan een bron van leven maar de vermaning van dwazen is dwaasheid. Bedenk dat in Spreuken de dwaas bijna altijd staat voor iemand die op een dwaze manier spreekt. Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen. En het laatste stuk vind ik heel mooi: Lieflijke woorden zijn een honingraat. Zoet voor de ziel en genezing voor de beenderen.

Als kinderen slaan wij de woorden op van onze ouders of degenen die ons opvoeden. Daarom is het vooral belangrijk wat je tegen kinderen zegt. Ook tegen vreemde kinderen, want ze kijken op tegen jou als volwassene. Zo belangrijk. Als een vader een dochter vertelt dat ze mooi is en een moeder een zoon vertelt dat zij van hem houdt wanneer ouders, tantes, ooms, opa’s en oma’s bevestigende woorden spreken blijven, ook als deze ouderfiguren of ouders er niet meer zijn hun woorden van liefde of minachting voortleven in het hart van een kind. Als je verzuimt om goede dingen te zeggen of als je negatieve dingen zegt moet zo’n kind later als volwassene heel wat werk verzetten om de pijn en onzekerheid daarvan te boven te komen. Maar als je je kind bevestigt, van je kind houdt en daar bestaat veel wetenschappelijk bewijs voor je kind met woorden bevestigt, geeft ze dat een innerlijke kracht. Een deel van je zal zich nestelen in het lichaam van het kind als het later volwassen is geworden, lang nadat jijzelf niet meer leeft. Die woorden blijven daar opgeslagen. Bij elke volwassene die je ontmoet zul je zien dat sommige littekens meer pijn doen dan andere. En dat sommige complimenten ze meer goed hebben gedaan dan andere.

Een belangrijk onderdeel van het liefhebben van mensen vooral de mensen die je het meest nabij zijn is te weten welke complimenten dat zijn. Binnen de psychologie beschouwen wij pijn niet als iets dat op zichzelf staat. Ik ben geen psycholoog, maar ik denk wel dat dit waar is. Pijn is als een web. Als je één pijnpunt in het leven van iemand aanraakt, begint alles mee te trillen. Je zult merken dat er mensen zijn die erg gevoelig zijn over sommige dingen en niet over anderen. Beoordeel mensen daar niet op. Leer complimenten of bevestiging te schenken waar ze die nodig hebben. Heel veel mensen hebben dat nodig.

Let op je toon

Een laatste woord daarover. 90% van wat je tegen mensen zegt, is een kwestie van toon. Denk erom, mensen. Dit heb ik geleerd van mijn grootvader Persley een taalkundige die lange tijd leraar Spaans was. Als een baby een taal leert, is het eerste wat hij of zij leert, niet woorden maar toon. Daarom klinkt koekoe kaka in Amerika anders dan koekoe kaka in Thailand. Toen mijn opa mij Spaans leerde, leerde hij mij eerst de toon. Hij zei bijvoorbeeld, als je in het Spaans om zout vraagt zeg je dat op een Engelse toon: Pasa la sal, por favor. Mag ik het zout, alstublieft. Hij zei dat dat een beetje verwijfd en raar klinkt. Als je om zout vraagt, zeg je: Pasa la sal, por favor. Je laat je stem dalen. Dat leerde hij mij bij het leren spreken: De toon is het eerste dat je leert. En dat verdwijnt niet meer. Als volwassene is de toon zoveel belangrijker. Als je een conflict hebt of je probeert een situatie te sussen of iets met een team op te lossen, is de toon enorm belangrijk. Veel mensen denken na over wat ze moeten zeggen. Ik denk altijd, wat wil ik dat ze bij mijn woorden voelen. Wat wil ik dat de mensen voelen? Wil ik dat ze in mijn toon compassie horen, begrip, ik luister naar je, ik hoor je? Dat is zo’n veel betere manier om te communiceren. Toon. Sta er eens bij stil. Als je je vriendin vraagt of het goed met haar gaat, en ze zegt: Ja, goed, gaat het niet goed met haar. Als je je man vraagt: Hoe gaat het? en hij zegt: Prima, dan heeft hij een koekje nodig. Hij heeft trek. Dat weten wij allemaal. Een paar woorden tot besluit. Bouw mensen op. Bouw mensen op. Zeg niet alles recht voor zijn raap als dat anderen kwetst. Wees niet zo’n type. Roddel niet, lieg niet, spreek geen kwaad van anderen. Bouw anderen op en het zal je leven richting geven. Geef mensen complimenten, bemoedig mensen. Als je door iemand geïnspireerd wordt als iemand iets doet wat indruk op je maakt, vertel ze dan hoeveel indruk dat maakt. Prima manier om mensen te ontmoeten. Bedank mensen die iets aardigs voor je doen ook als ze geacht worden dat te doen. Ik doe het zelf aldoor. En, vrienden, bouw aan jezelf. Je mag best in de spiegel kijken en jezelf bemoedigen. Denk je dat ik dat niet doe? Denk je dat ik geen heuvels opgerend ben en onderweg meer dood dan levend dacht: Bobby, die heuvel is voor jou. Je haalt die top wel. Denk je dat ik nooit naar een rekening heb gekeken als we blut waren en zei: Bobby, je vindt wel een manier om die te betalen. Denk je dat ik niet vijftig keer naar de deur van een kinderziekenhuis heb gekeken…Neem mij niet kwalijk. Soms moet je in de spiegel kijken en zeggen: Dit kun je. Soms moet je hardop tegen jezelf zeggen: Ik ben een goede vader. Ik ben een goede moeder. Ik ben een goede vriend. Ik ben een goede muzikant, leider, christen. Als je de heuvel op rent en je zegt, ik ben moe, hoe denk je dan dat je je voelt? Als je naar die ziekenhuisdeur kijkt en je zegt, ik trek het niet meer, hoe denk je dan dat je je voelt? Als je naar je rekeningen kijkt en je zegt, dit kan ik niet betalen, als je naar een vriend kijkt met wie je iets moet bijleggen en je zegt ‘dit gaat mij niet lukken’, hoe voel je je dan? Zeg over jezelf wie je wilt zijn. Zeg hardop waar je heen wilt en dat is waar je zult uitkomen. Bouw gerust aan jezelf. Dat moeten wij allemaal van tijd tot tijd doen. Amen. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor alles wat U voor ons gedaan hebt. En wij bidden in Jezus’ naam, dat uw Heilige Geest ons de woorden zal tonen die wij tegen elkaar moeten en kunnen gebruiken. Zo bid ik, Heer, dat U diep in onze harten een gevoel van liefde en dankbaarheid jegens elkaar zult verankeren opdat wij mild met elkaar omgaan. Help ons, Vader, de woorden te gebruiken die U voor ons zou gebruiken. Woorden als, ik ben trots op je. Ik ben dankbaar voor je. Ik vergeef je. Ik hou van je. Wij danken U dat U van ons houdt. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. 

 

Koorzang – O God, Our Help in Ages Past

O God, die droeg ons voorgeslacht

In nacht en stormgebruis

Bewijs ook ons Uw trouw en macht

Wees eeuwig ons tehuis

De troon van uw genade, Heer

Wast al mijn zonden schoon

Uw sterke arm in onze nood

Beschermt, geeft zekerheid

O God, die droeg ons voorgeslacht

In tegenspoed en kruis

Wees ons een gids in storm en nacht

En eeuwig ons tehuis

Amen

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Koorzang – The Blessing

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

Amen, amen

 

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn gunst rust op u en op de volgende generaties

Op uw familie en uw kinderen en hun kinderen en kleinkinderen

Zijn aanwezigheid is voor je en achter je en naast je

Om je heen, in jou en is met jou

In de ochtend, in de avond, in je komen en je gaan

In je tranen en je vreugde, Hij is voor je, voel zijn liefde

Woorden hebben kracht

20 maart 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan