Home Een vriend in nood

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo, kijkers en kerkfamilie. Het is altijd een vreugde om met jullie samen te zijn. Een voorganger zei eens dat het enige verschil tussen geloof en dwaasheid is of God heeft gesproken of niet. Alles wat God ons vertelt in de Bijbel, is hier voor jou vandaag. Je bent geliefd. Fijn dat jullie vandaag met ons zijn, waar dan ook. Wij zijn dankbaar. Misschien kijk je tv, misschien ben je hier of volg je ons op je telefoon. Waar je ook bent, het is een eer dat jullie bij ons zijn. Weet dat wij jullie beschouwen als onze kerkfamilie. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij houden van U en wij bidden om een uitstorting van uw Heilige Geest. In moeilijke tijden weten wij dat U een liefhebbende vriend voor ons bent en dat U goede mensen in ons leven brengt. Daarom vragen wij nu, Heer. Wij komen met geopende armen. Wij bidden dat onze vriendschappen zich zullen verdiepen en dat U ons telkens nieuwe vrienden geeft om moeilijkheden te doorstaan. Wij houden van U, God en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Voices of Hope – I Smile

Familie, dit lied dragen we op aan recessie, depressie en werkloosheid. Als je op dit moment

Een moeilijke tijd doormaakt draai dan de volumeknop wat harder, want dan is dit een lied voor jullie.

 

Vandaag is een nieuwe dag, maar er is geen zonneschijn

Niets dan wolken en het is duister in mijn hart en het voelt als een koude nacht

Vandaag is een nieuwe dag maar waar is mijn blauwe lucht?

Waar zijn de liefde en de vreugde die U mij beloofd hebt?

Zeg me dat het goed is, ik had het bijna opgegeven

Maar een kracht die ik niet kan verklaren

Daalde vanuit de hemel neer als een regenbui

 

Als ik eraan denk hoeveel beter het zal zijn als dit voorbij is

Glimlach ik, ook al doet het pijn, ik glimlach

Ik weet dat God werkt, dus ik glimlach

Ook al duurt het al een tijdje, kom op en glimlach

Het is zo moeilijk om op te kijken

Wanneer je terneergeslagen bent

Ik zou niet graag zien dat je het nu zou opgeven

Je voelt je zoveel beter wanneer je glimlacht

Kom op, glimlach voor me

Kun je even voor me glimlachen, glimlach

Glimlach voor me, wat je nu ook doormaakt

Kun je even voor me glimlachen en we zeggen samen

Je voelt je zoveel beter wanneer je

Je voelt je zoveel beter wanneer je

Je voelt je zoveel beter wanneer je

Je voelt je zoveel beter terwijl je afwacht,

Je voelt je zoveel beter wanneer je bidt

Je voelt je zoveel beter wanneer je in de spiegel kijkt

Je voelt je zoveel beter wanneer je altijd onthoudt

Je voelt je zoveel beter wanneer je glimlacht

 

Ik had het bijna opgegeven

Maar een kracht die ik niet kan verklaren

Was de Heilige Geest in je

Een hemelse kracht daalde neer als een regenbui

Depressie, obstakels, problemen, tranen, pijn,

Dit is wat ik doe, ik glimlach,

Ik weet dat God werkt, dus ik glimlach

Ook al duurt het al een tijdje, ik glimlach

Kom op, glimlach, het is zo moeilijk om op te kijken

Ik zou niet graag zien dat je het nu zou opgeven

Je voelt je zoveel beter wanneer je glimlacht

Je voelt je zoveel beter als je glimlacht

Je voelt je zoveel beter als je, als je glimlacht

Je voelt je zoveel beter als je

Waar wacht je nog op?

Je voelt je zoveel beter wanneer je bidt

Je voelt je zoveel beter als je in de spiegel kijkt

Je voelt je zoveel beter als je…

En onthoud altijd je voelt je zoveel beter als je glimlacht

 

Schriftlezing1 Johannes 4:7-12 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 1 Johannes 4:7-12. Dit is een heel boeiende Bijbeltekst. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God. En ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Halleluja. Amen.

 

Interview – Mattie Jackson Selecman

BS = Bobby Schuller en MJS = Mattie Jackson Selecman

Introvideo

Mattie Jackson Selecman is auteur en oprichter van de stichting NaSHEville die vrouwen en kinderen in nood helpt. In haar boek Lemons on Friday, op God vertrouwen in je grootste verdriet vertelt ze hoe ze haar man Ben verloor in hun eerste huwelijksjaar. Via haar verhaal wil ze anderen bemoedigen dat het geloof nog steeds de moeite waard is ook als onze gebeden niet altijd worden verhoord. Welkom, Mattie Jackson Selecman.

 

 

 

BS Mattie, hallo. Dank dat je hier bij ons bent.

MJS Goeiemorgen.

BS Je hebt een krachtig verhaal, dat veel mensen moeten horen. Maar voor we over je boek beginnen, kun je ons misschien wat vertellen over je verhaal en je geloof en hoe je bent gekomen waar je nu bent

in je wandel met God.

MJS Ik ben opgegroeid in Nashville. Het geloof was altijd deel van mijn gezin en van mijn school en daar ben ik dankbaar voor. Ik schrijf in mijn boek over dat fundament. Maar zoals voor velen van ons, die met het geloof opgroeien moet je beproevingen meemaken om te zien hoe diep je wortels met God zijn. Hoezeer vertrouw ik op Hem en al is Christus als mijn Redder altijd het middelpunt van mijn leven geweest heb ik nooit zo wanhopig op Hem vertrouwd als toen ik Ben verloor. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik dat heb meegemaakt en dat ik zo vroeg in mijn leven zo enorm door Hem gesteund ben.

BS Nu even naar het boek. Lemons on Friday vertelt het verhaal van een leven na een verlies.

MJS Op zeker moment schoot mij de oude zegswijze te binnen: Maak limonade van limoenen. Op zeker moment besefte ik dat dit iets was wat ik niet kon oplossen. Er is niets goeds wat ik zelf hieruit kan halen. Dus ik moet op de Heer vertrouwen en geloven dat er iets goeds in zit. Dat er iets zoets kan voortkomen uit het alle bitterste dat mij ooit kon overkomen.

BS Hoe is je man overleden, als ik vragen mag?

MJS Het was een bizar ongeluk. Wij waren in Florida. Hij gleed uit toen hij op onze boot wilde stappen en sloeg met zijn hoofd op de betonnen kademuur. Hij kwam twee weken op de intensive care en onderging hersenoperaties. Wij waren daar twaalf dagen en toen overleed hij na meerdere beroertes. Op dat moment verandert je leven volkomen.

BS Over dat boek… Maakte je dat.…Ik denk dat wij vaak, als wij iets traumatisch meemaken ons willen terugtrekken uit het leven.

MJS Zeker. Vooral in het begin. Het enige dat je wilt is dat je nieuwe realiteit niet je nieuwe realiteit is. Dat was mijn strijd tegen de neiging om het bijltje erbij neer te gooien en de moed te vinden en de Heer om de moed te vragen om de dingen aan te pakken die moeilijk waren. Wij waren 28. Wij waren een jaar getrouwd, dus er waren veel bruiloften en veel babyshowers om mij heen en dat was pijnlijk. Maar mijn grootste verlangen was, omdat mij al zoveel ontnomen was niet die ervaringen met mijn dierbaren

te missen omdat ze pijnlijk waren. Ik leerde dat de manier waarop je werkelijk geneest, is de pijnlijkste dingen onder ogen te zien en de Heer erbij te betrekken. En Hij geneest op een dieper niveau dan wat wij ervaren als wij wegvluchten of ons afsluiten.

BS Wat voor bemoediging geef je aan een weduwe of weduwnaar of anderen? Sommigen worstelen na tien jaar nog steeds. Welke bemoediging heb je voor mensen vanuit een christelijke visie? Wat heb je te zeggen tegen mensen die zoiets nu doormaken?

MJS Ten eerste, vraag de mensen die van je houden wat je nodig hebt. Een tijdlang heb je het gevoel

dat je anderen tot last bent. Je wilt niet degene zijn bij wie anderen zich ongemakkelijk voelen. Maar de mensen die echt van je houden, willen je bijstaan in je pijn. Ze weten alleen niet hoe. Het kostte wat tijd om te leren dat tot uitdrukking te brengen. Het is hetzelfde met God. In mijn geloofsleven durfde ik eerst

niet eerlijk te zijn in mijn gebeden over hoe gekwetst ik was en hoe bang ik was, en hoe boos ik soms was. Maar kruip niet in je schulp bij God. Wees totaal eerlijk tegenover Hem. Hij begrijpt dat je boos bent dat zoiets ergs je is overkomen. Hij begrijpt dat ik woedend ben dat dit mij is overkomen maar het soort relatie dat je met Hem hebt en de dieptes waar je doorheen gaat als je eerlijk bent over je verdriet is, nogmaals, iets waarvoor ik dankbaar ben dat ik het heb meegemaakt op jonge leeftijd. Weest eerlijk tegenover God en tegenover jouw mensen.

BS Als je thuis kijkt en een goed boek nodig hebt is Lemons on Friday een prachtig werk. Dank je zeer, Mattie Jackson Selecman, voor het delen van je verhaal. Het is een bemoedigend boek. Hoewel dat wat je hebt doorgemaakt, heel somber en zwaar klinkt bemoedig je en inspireer je mensen met je werk. Hartelijk dank daarvoor.

MJS Jij ook hartelijk dank. Er is hoop. Dat hebben wij allemaal nodig.

BS Dank je. Gods zegen.

MJS Dank dat ik hier mocht zijn.

 

Koorzang – Come to Me

Ben je vermoeid en belast, kom naar de troon van genade

En je zult rust vinden voor je ziel

Kom tot Mij, kom tot Mij, leer van Mij en Ik verlos je

Kom tot Mij, kom tot Mij, kom tot Mij en vind rust voor je ziel

Is je ziel dorstig, is je hart belast en bezeerd

Drink van de bron van genade en je dorst is gelest

Kom tot Mij, kom tot Mij, leer van Mij en Ik verlos je

Kom tot Mij, kom tot Mij, kom tot Mij en vind rust voor je ziel

Mijn juk is zacht en Mijn last is licht

Leer van Mij en Ik geef je rust

Kom tot Mij, kom tot Mij, leer van Mij, Ik verlos je

Kom tot Mij, kom tot Mij, kom tot Mij

Ik verlos je, ontvang verlossing voor je ziel

 

Voices of Hope – Hold on to Me

Als het beste van mij nauwelijks meer ademt

Als ik niet meer in mezelf geloof, houd mij vast

Als ik geen licht zie omdat de nacht zo donker is

Als ik alle deuren dichtsla die U hebt geopend

Houd mij dan vast, houd mij dan vast

Houd mij vast wanneer het te donker is om U te zien

Wanneer ik zeker weet dat ik echt niet meer kan

Houd mij vast wanneer ik vergeet dat ik U nodig hebt

En wanneer ik loslaat, houd mij dan opnieuw vast

 

Als ik me niet de moeite van het verdedigen waard voel

Als ik moe ben van het doen alsof, houd mij dan vast

Wanneer ik dreig te bezwijken onder het gewicht van verwachtingen

Houd mij dan vast, houd mij dan vast, houd mij vast

Wanneer het te donker is om U te zien,

Wanneer ik zeker weet dat ik echt niet meer kan

Houd me vast wanneer ik vergeet dat ik U nodig hebt

En wanneer ik loslaat, houd mij dan opnieuw vast

Ik kan voor altijd hier in uw armen rusten

Omdat ik weet dat niemand zoveel van mij houdt

Houd me vast, houd mij vast

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Een vriend in nood

door Bobby Schuller

Het leven kan soms hard toeslaan. Het ergst zijn de felle, onverwachte klappen die je moet incasseren.

Dingen die je nooit verwacht had, te zullen meemaken. Heel vaak is het een uitdaging, een obstakel, een ziek kind. Het afschuwelijke, onverwachte einde van een vriendschap of een huwelijk. Het kan je bedrijf zijn en soms is het een vijand. Soms is het de buurman van hiernaast. Of een rechtszaak. Het kan een rivaal zijn op school of zakelijk. Of misschien is het een concurrent, of iemand die over je liegt en nu moet je jezelf verdedigen omdat je verraden bent. Dat soort dingen overkomt ons doorlopend. En wij hebben dan de neiging te willen dat het ons nooit was overkomen of wij vinden het ontzettend oneerlijk. En wij stellen vragen als: Wat heb ik gedaan om dit te verdienen? Ik kan niet altijd verklaren waarom die erge dingen ons overkomen Maar ik kan je wel een belofte doen. Namelijk dat God zoveel van je houdt. Je moet beseffen dat God voor jou is en niet tegen jou. Hij staat aan jouw kant. En wanneer je tegenover krachtige vijanden staat kan ik je iets beloven. God zal je een krachtige vriend geven. God zal iemand in je leven brengen die je helpt die zware tijd te doorstaan. Misschien kende je diegene niet eens voordat je dit overkwam maar ik heb vaak in het leven gezien dat God in zijn goedheid en dan bedoel ik niet alleen zijn Heilige Geest dat Hij iemand in je leven brengt om dit samen met jou te boven te komen. Het enige dat erger is dan lijden, is lijden in eenzaamheid. God weet dat en hij brengt je iemand in je leven om je erdoor te helpen. Wij zijn sociale wezens. Heel veel van de pijn en het lijden dat wij in ons leven ervaren heel veel slapeloze nachten hebben te maken met onze eenzaamheid of onze relaties, of de angst dat een van die dingen bedreigd wordt. Zal ik je eens wat vertellen? God houdt van je en heeft nooit bedoeld dat je alleen zou zijn. Sommigen van jullie zijn niet getrouwd en dat is prima. Je hoeft niet getrouwd te zijn. Maar je hoeft ook niet alleen te zijn. God heeft goede vrienden, collega’s en broeders en zusters in de Heer die zullen aanvoelen als familie, ook al zijn ze geen verwanten. Dat zijn hele belangrijke mensen. Die mensen heeft God in gedachten voor je omdat Hij van je houdt. Kortgeleden stond ik heel vroeg op en ging naar de Starbucks in de buurt. Ik zat in een hoekje koffie te drinken, zoals Strider in Lord of the Rings. Ik denk dat niemand wist dat ik daar zat. Drie jonge vrouwen runden de tent. Zij serveerden de koffie. Er kwamen niet veel klanten langs en zij sorteerden dingen en plakten etiketten op dingen en maakten eten en koffie klaar terwijl ik in de hoek zat met mijn boek. Er kwam een man binnen. Een grote man. Een lawaaiige man. Toen hij binnenkwam, zei hij zoiets als…Ik weet het niet meer. Zoiets als goeiemorgen, prima dag voor koffie. En onmiddellijk sprongen mijn voelsprieten op tilt. Ik voelde meteen iets van…Ik voelde meteen, jou moet ik niet. Dat was een paar dagen geleden. Ik heb het altijd over mensen liefhebben, maar soms valt het niet mee. Ik voelde direct, ik mag die man niet. En in plaats van in mijn boek te duiken, kroop het boek naar boven. Dan doe je zoiets als dit. Er waren alleen maar drie jonge vrouwen en die grote vent. En hij is luidruchtig. Goed bedoeld, maar op een enge manier. Dat wordt mij ook af en toe verweten. Enfin…Hij zit daar te praten

en ik ben een beetje op mijn hoede omdat hij ook een beetje dreigend overkomt. En dan begint een van de meisjes met hem te praten. Ze doet aardig tegen hem en hij praat nog steeds te hard. Ik versta alles wat hij zegt. Hij zegt heel vaak ‘gast’ en praat erop los. Ik observeer hem. Hij is een vent die ze kennen.

Hij komt en verzamelt een doos spullen voordat hij weggaat. Hij praatte lang met het meisje, dat daarna naar achteren verdween. Toen kwam er iemand anders die kort met hem praatte maar met die tweede persoon praatte hij op een normale toon. Hij was niet meer luidruchtig. Maar nadat het eerste meisje vertrokken was, keek hij een beetje treurig. Toen besefte ik dat hij niet gevaarlijk was. Waarschijnlijk werkte hij daar. Ze kenden hem. Hij ziet haar zitten. Hij heeft een oogje op haar. Misschien had hij zich warmgedraaid voor een praatje met haar. Wilde haar imponeren, wilde zelfverzekerd overkomen en hoopte haar nummer te veroveren. Maar ze had niet zoveel met hem op. Dat kon je zien. Ze waren zowat even oud. Ze ging naar achteren en kwam niet terug. En je zag dat hij zijn schouders een beetje liet hangen. Ik besefte direct wat ik deed. Ik dacht dat ik een bedreiging zag. Misschien een vent die een gevaar voor die vrouwen was en ik stelde mezelf voor als de redder in nood. Maar dit was alleen een knul die dat meisje kende en nerveus was en met haar wilde praten. Maar zo zie je hoe wij, als wij

ons bedreigd voelen door iemand of als iemand een beetje lawaaiig overkomt grote moeite hebben te zien wat er echt gebeurt. Dan is het moeilijk om een persoon te zien. Wij mogen in vrede leven met onze naaste en houden van mensen zoals God van ons houdt. En tsjonge, wat houdt God van jou. Hij is voor jou en niet tegen jou. Ook op je slechtste dag is God voor jou. Ook in je ergste zonde houdt God van jou. God gelooft in jou, Hij is er voor jou, Hij staat aan jouw kant. Jij bent zijn kind. En Hij is een bron

van onvoorwaardelijke liefde en leven waaruit wij naar believen kunnen putten als wij in Hem geloven.

Het Eerste Gebod, weten jullie het nog? Heb de Here lief met hart en ziel en met je hele geest en al je kracht. En het tweede gebod, zeg allemaal eens tweede gebod: Heb je naaste lief als jezelf. Als wij dat doen, hebben wij het hele plaatje rond. Dat is makkelijk te begrijpen, maar moeilijk om te doen. Soms is het moeilijk om de Heer lief te hebben en soms is het moeilijk om je geliefd te voelen door God. Soms is het moeilijk om te geloven in God. Soms is het moeilijk om je naaste als een werkelijk mens te zien. Maar wanneer wij die dingen ons eigen maken biedt God ons het soort levenskwaliteit die wij in zoveel andere dingen zoeken maar die gewoon vlak voor je ligt. Dat is de manier van de gelovige, de volgeling van Jezus die de kwaliteit van het eeuwige leven wil. Die vooruitblikt naar Gods liefde en dat doorgeeft aan zijn naaste. Zo simpel is het. Gods liefde verwachten en doorgeven aan de naaste. Ieder van ons verlangt naar onvoorwaardelijke liefde. Dat is wat de Bijbel ons leert te doen. Lees maar in 1 Johannes.

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God. En ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wow, is dat niet krachtig? Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Zal ik jullie eens wat vertellen? Ieder van ons, iedereen in deze ruimte heeft weleens iets heel ergs gedaan. Iedereen hier heeft weleens een onschuldig iemand gekwetst. Bewust of niet, velen van ons hebben zich erin geoefend het te vergeten. Maar iedereen hier,

behalve misschien een paar kinderen elke volwassene hier heeft weleens iets heel slechts gedaan. De wereld houdt ons vaak voor en daarom heeft die geen antwoord op het kernprobleem dat we het achter ons moeten laten en verder moeten gaan. Dat zit er zo dicht tegenaan, maar het probleem is dat ik de dingen die ik gedaan heb, niet zomaar van mij af kan laten glijden. Sorry, hoor. Je kunt veel beter tegen jezelf zeggen, wat ik gedaan heb, was slecht maar de prijs is betaald. Wat ik gedaan heb, was slecht, maar de prijs is betaald. Ik ben gered door Gods offer van liefde. Je kunt niet tegen jezelf liegen. Je kunt dit niet ontkennen. Je kunt het naar een onbewust hoekje wegduwen maar je kunt veel beter zeggen, Heer, dit ben ik. Ik heb een fout begaan. Vergeef mij. En weet je wat de Heer dan zegt? Het is je vergeven. Er is geen reden voor hen die leven onder het lichte juk van Gods liefde om zich ooit nog beschaamd te voelen. God wil nooit dat je schaamte voelt. Hij heeft ons niet alleen bevrijd van de zonde, maar ook van onze schaamte. Geloven wij dat? Geloven wij de liederen die wij zingen? Geloven wij de teksten die wij voorlezen? Een van de grootste dingen die ons weerhouden van het liefhebben van onze naaste, is dat schaamtegevoel. Dat maakt dat wij ons anders voordoen dan wij zijn. Neppig. God zal nooit…Neppig, dat is een nieuw woord. God zal je nooit schaamte laten voelen. Er is maar één die dat doet en dat is satan. De Bijbel noemt satan de beschuldiger van mensen en Jezus de Advocaat. Alsof je in een rechtszaal staat en Jezus je Raadsman is. De aanklager begint: Edelachtbare, zij is een verdorven, slecht mens. Ze is verslaafd aan pijnstillers. Weet u wat ze over haar zus gezegd heeft? En wat ze vroeger heeft gedaan? En trouwens, niemand weet wat ze uitspookte toen ze 16 was. En dan zegt Jezus, je Raadsman: Nee, edelachtbare, dat is niet waar. Ze is vergeven. De prijs is betaald. Schone lei. De zaak is gesloten. En dan wil de rechter zeggen: U hebt gelijk en dan roep jij ineens: Nee,

Jezus zit ernaast. Satan heeft gelijk. Want dat doe je dan. Dit is een metafoor die de Bijbel gebruikt, die van een rechtszaal. Stel je voor hoe boos je advocaat zou zijn als je tijdens een rechtszaak ineens zou roepen dat hij het mis heeft en de aanklager gelijk heeft? Ik bedoel maar, doe niet alsof er niks gebeurd is. Dek het af met het bloed en de liefde van God. Het is betaald. Het is gedaan. Leef niet langer in schaamte. Je bent geliefd zoals je bent. Maar ik worstel nog steeds. Ik zondig. Ik maak nog steeds fouten in mijn leven. Vriend, ontdoe je van de schaamte en de angst en de spanning en dan bevrijd je je van die zonden die je uit je leven wilt bannen. Als je weet dat God je liefheeft, kun je bij je naaste terecht voor hulp. Je hoeft niet meer te doen alsof. Als God je liefheeft, kun je de fouten die je gemaakt hebt, toegeven. Tegenover je partner of je beste vriend of je collega. Als God je liefheeft, geeft jou dat de vrijheid om niet langer te proberen de gevolgen van je fouten te beheersen en geef je de Heilige Geest toegang tot je binnenste om je te zegenen. Weet dat wij leven vanuit het idee dat een werk van liefde mij gered heeft. Dat het grootste levende Wezen het meest vreugdevolle, heilige Wezen in het universum mij gered heeft door Zijn leven voor mij te geven omdat Hij mij zo liefhad. Ik zeg aldoor dat God van je houdt en soms zeg ik en dat voel ik ook, dat ik van jullie hou. En dat is ook zo. Ik ben ooit iemand tegengekomen die zei: Hoe kan jouw kerk dat zeggen? Richt je tot een vreemdeling, schud zijn

hand en zeg: God houdt van je en ik ook. Hij zegt: Hoe kan ik dat tegen mijn buurman zeggen? Ik heb hem zelfs nooit ontmoet. En toen zei ik: Liefde is niet een gevoel, hè? Liefde betekent zorg voor je medemens. Er zitten gevoelens aan liefde vast, dus misschien moet je dat anders zeggen maar je kunt van een vreemdeling houden als je geeft om diegene. En dus, hoewel de liefde van God voor jou groter is dan de mate waarin je om een vreemdeling geeft je kunt van iedereen houden. Niet per se met alle knuffels van dien, maar je kunt om diegene geven. Ik wil afronden met deze belofte. Omdat God van jou houdt, zal Hij je niet je strijd alleen laten voeren. God dwingt je niet, je strijd alleen te voeren. Als je voelt dat een sterke vijand of een sterke uitdaging in je leven komt zal God een sterkere vriend in je leven sturen om je te helpen. Als je voor een uitdaging staat, een obstakel moet overwinnen wil ik dat je vertrouwt en bidt en gelooft en je ogen opent en gelooft dat God iemand in je leven zal brengen die je erdoorheen zal helpen. Denk aan die keer dat David voor een van zijn grootste uitdagingen stond: Koning Saul, een grote vijand van David. Saul bracht Jonathan mee. Jonathan was Sauls zoon en Jonathan wordt uiteindelijk Davids beste vriend. Vaak, wanneer de grootste uitdaging op je afkomt komt ook je grootste vriend. Heel vaak verschijnt diegene zomaar uit het niets maar soms en dat is mijn laatste overweging, moet je ook beseffen dat er soms mensen in je leven zijn die op de achtergrond zijn

en pas opstaan wanneer de uitdaging zich aandient. Met andere woorden, degene die God in je leven brengt kan iemand zijn die je al kent. Iemand aan wie je nooit gedacht had. Misschien is het een stil iemand. Heel vaak zal die vriend die met jou door het dal zal wandelen iemand zijn die je al kent. Soms is het een levenspartner. Het is vreemd hoe binnen een relatie een uitdaging kan zorgen dat jullie dichter tot elkaar naderen. Dat kan jou ook overkomen. Maar hoe dan ook, ik wil dat je weet dat God voor je is en niet tegen je. Mag ik je deze gedachte meegeven? Het belangrijkste dat ons ervan weerhoudt, diep contact te leggen met onze dierbaren, is een diep gevoel dat ik een gênant persoon ben. Of dat ik misschien niet goed genoeg ben. Misschien heeft het iets te maken met hoe je eruitziet om met hoeveel je verdient, of je vindt jezelf niet succesvol genoeg. Dat is een raar soort schaamte. Je denkt, ik weet niet of de mensen me genoeg mogen. Maar in het leven kunnen wij dat loslaten door te ontvangen van de Heer. Er bestaat een mooi citaat van Augustinus: Onze harten zijn rusteloos tot ze rust vinden in Hem. Er zullen altijd mensen zijn die je zullen afwijzen. Er zullen momenten zijn waarop je oneerlijk beschaamd wordt. Maar dat hoef je niet als een last te torsen. Als je in God rust, kun je het van je laten afglijden en zeggen: Best, dan mogen ze mij maar niet. Jammer voor hen. Er zijn mensen die God in mijn leven heeft gebracht met wie ik een diepe band kan aangaan en het is niet goed dat ik alleen zou zijn. Ik ga erop vertrouwen dat met al mijn tekortkomingen en fouten God voor mij en niet tegen mij is. Dat God mij liefheeft en mij vergeven heeft. Mijn behoefte aan God is anders dan naar mijn vrienden.

Ik ga van mensen houden waar ze staan en ik investeer in mensen en zegen mensen. En dat zal mij het mooiste leven brengen dat ik kan ervaren. Er kan een grote vijand in je leven opduiken maar ik beloof je dat er een grotere vriend voor je klaarstaat.

 

Gebed

Vader, wij bidden in Jezus’ naam dat U ons ogen geeft om te zien en oren om te horen. En Heer, ik denk dat er mensen in een huwelijk zitten dat wel oké is maar ik bid dat U vriendelijkheid en plezier herstelt in sommige huwelijken. Voor hen die een vriend hebben verloren die verhuisd is. Of wij voelen droefheid over een vriend of dierbare die ineens is overleden. Ik bid dat U nieuwe vrienden in hun leven zult brengen en dat ze gezegend worden met vriendelijkheid en een liefde die niet onvoorwaardelijk is maar de liefde die we nodig hebben om te leven en ervan te genieten. Vader, wij danken U dat wij geliefd kunnen zijn. Dat wij dingen hebben die wij aan onze naaste kunnen bieden. Dat wij niet hoeven te leven

in schaamte en angst. Wij kunnen erop vertrouwen dat mensen blij zijn met ons en dat U van ons houdt.

En wij danken U, en dit bidden wij in de zeer sterke naam van Jezus, amen.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht

Over u

De Here verheffe zijn aangezicht

Over u

En geve u vrede

En geve u vrede

En geve u vrede

En geve u vrede

Amen amen

Amen amen

Amen amen

Amen amen

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Een vriend in nood

20 februari 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan