Home Heb lief en oordeel niet!

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. De zon schijnt en wij zijn blij met jullie. Het Hebreeuwse woord Juda betekent prijzen. Dus als wij de Heer deze morgen prijzen roepen wij de Leeuw van Juda aan om voor ons te strijden. Dat gaan wij doen. Dank voor jullie komst. Wij houden van jullie.

 

Gebed

Dank U, God, voor uw aanwezigheid. Wij zijn U dankbaar. Wij houden van U en wij komen hier omdat wij dankbaar zijn voor het leven. Wij zijn dankbaar voor de adem in onze longen, dankbaar voor onze vrienden en familie en voor alles wat U ons geschonken heeft. Wij willen even vrijaf nemen van ons werk, van kopen en handelen en van de social media om U dank te zeggen. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Kyrie from Poulenc Mass in G

Christus, ontferm U

Ontferm U over ons

 

SchriftlezingMarkus 1:14-20 door Hannah Schuller

Willen jullie je Bijbel openslaan bij Markus 1:14. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het Evangelie. En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. En toen Hij vandaar wat verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep Hij hen en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna. Het Woord van de Heer.

 

 

 

 

 

 

 

Interview – Ronald Olivier

BS = Bobby Schuller en RO = Ronald Olivier

Introvideo: Ronald Olivier is auteur en directeur pastoraat van de Mississippi State Penitentiary. Ronald maakte een aantal keuzes in zijn jeugd waardoor hij bijna drie decennia in de staatsgevangenis van Louisiana belandde. Zijn nieuwe boek, 27 Summers: My Journey to Freedom Forgiveness, and Redemption During My Time in Angola Prison gaat over hoe God hem verloste van zijn dieptepunt in een gevangeniscel. Een hartelijk welkom voor Ronald Olivier.

BS Ronald, hoi. Welkom.

RO Dank je dat ik mocht komen.

BS Het is zo’n vreugde om je verhaal te horen. Het is een tragisch verhaal, maar een verhaal dat eindigt in een overwinning. Veel mensen kennen jouw verhaal, maar velen ook niet. Laat ons daar beginnen. Vertel ons iets over je jeugd en de uitdagingen waar je voor stond en hoe je tot geloof kwam.

RO Ik ben afkomstig uit New Orleans, Louisiana, opgegroeid in een arme omgeving. Ik weet nog hoe eind jaren ’80 de crack-epidemie mijn buurt volledig verwoestte en dat er veel geweld bij kwam kijken. En zoals elk kind word je veel meer wat je ziet dan wat je hoort. En zo belandde ik als 16-jarige in een proces voor moord met voorbedachten rade. Toen ik terechtstond en in de cel wachtte terwijl de jury beraadslaagde werd ik vol getroffen door het gewicht van alles. Ik zat daar alleen in de cel en ik begon te beseffen dat 12 juryleden op het punt stonden om te beslissen of ik zou leven of sterven en ik schreeuwde het uit naar God. Ik kon mij herinneren dat mijn moeder jaren daarvoor zei dat als je ooit in de problemen zit waar ik je niet uit kan halen je Jezus kunt aanroepen. Ik ging op mijn knieën, huilde en maakte een afspraak met God. Ze zeggen dat je geen afspraken met God maakt, maar ik dus wel. Ik zei Heer, als U mij niet laat doden, zal ik U de rest van mijn leven dienen. En voor de eerste keer in mijn leven ervoer ik een vrede van God, een innerlijke stem die zei dat het goed komt. En vanaf die dag zeg ik het graag zo want ik werd schuldig bevonden aan doodslag. Ik kreeg levenslang zonder kans op voorwaardelijke of vervroegde vrijlating. In lekentaal betekent dat dat je sterft in de gevangenis. Maar in die cel kreeg ik tweemaal levenslang. De ene legde de staat mij op zonder voordelen en de andere kreeg ik van God met ontzettend veel voordelen. Hij moedigt mij in zijn Woord aan om ze niet te vergeten.

BS Zou je willen zeggen dat je tot geloof kwam toen je terechtstond? Of was het meer een proces terwijl je je straf uitzat?

RO Ik denk dat ik op dat moment tot geloof kwam. Ik deed en zei nog steeds een aantal van dezelfde dingen maar het verschil was dat ik veroordeeld werd. Ik voelde mij niet meer op mijn gemak. En ik had niemand om mij te leiden in mijn geloofsreis totdat ik later in de Angola Prison terecht kwam bij een groep jongens, een groep mannen van God die mij begonnen te leiden en me hielpen mijn geloof uit te dragen. Twee jaar later was ik een volledig ander mens geworden.

BS Je zit niet meer in de gevangenis, wat is er gebeurd?

RO In 2012, ik geloof dat God dit voor mij deed, deed het Hooggerechtshof van de VS een uitspraak in Alabama versus Miljard en stelde dat het ongrondwettelijk was om een minderjarige levenslang te geven. Ik werd vrijgelaten in 2018, in november en kort daarna bood de voormalige directeur die commissaris werd van het departement van correcties in Mississippi mij een baan aan als directeur van het pastoraat in de staatsgevangenis van Mississippi. Waanzinnig. Ik accepteerde de baan en het was

niets minder dan een wonder. Het was God.

BS Je volledige verhaal staat in je boek 27 Summers. Ik wil mensen aanmoedigen om het boek te kopen. Het is een getuigenis van wat het evangelie kan doen in iemands leven als ze het gevoel hebben

dat ze aan het eind van hun Latijn zijn. Welke bemoediging heb je voor mensen die hier vandaag aanwezig zijn die misschien niet jouw ervaring hebben maar op zoek zijn naar hoop en misschien het gevoel hebben dat ze ergens vastzitten. Welke bemoediging heb je voor die mensen?

RO Ik zou zeggen, als God mij kan veranderen en verlossen mij kan genezen en mij een gloednieuw leven kan geven als Hij dat voor mij kan doen, kan Hij dat voor iedereen doen. Ik moedig je aan om Hem te omarmen, om Hem te volgen met heel je hart en je kunt Hem je leven toevertrouwen. Hij weet precies wat Hij doet.

BS Amen. Je kunt 27 Summers van Ronald Olivier overal krijgen waar boeken worden verkocht. Ronald, heel erg bedankt voor het delen van je verhaal met ons en vooral het werk dat je doet voor mensen in de gevangenis. God houdt van je en wij ook.

RO Bedankt dat ik mocht komen.

 

 

Solo – Rooftops door Madeline Reynolds

Hier sta ik voor U,

In liefde op zoek naar uw waarheid

Wetend dat uw volmaakte genade

Mij tot deze plaats heeft gebracht, door U ben ik vrij

Mijn leven geef ik aan U, o God, zo sta ik voor U, God

Ik verhef mijn stem want U hebt mij bevrijd,

Ik roep uw Naam aan

 

Van de daken verkondig ik dat ik van U ben ik ben van U

Al het goede dat U voor mij hebt gedaan

Ik hef mijn handen op, iedereen mag het zien

U bent de enige die mij op mijn knieën brengt

Om uw liefde met de wereld te delen

Uw schoonheid, heiligheid en waarde

Daarom kniel ik voor U, God

Ik hef mijn handen op want U bevrijdt mij

Ik roep uw Naam aan

 

Van de daken verkondig ik dat ik van U ben, ik ben van U

Alles wat ik ben, plaats ik in uw liefdevolle handen

En ik ben van U, ik ben van U

Hier sta ik met mijn armen wijd open

Voor de Ene, de Zoon, de eeuwige God, de eeuwige God

Hier ben ik, ik sta met mijn armen wijd open

Voor de Ene, de Zoon, de eeuwige God, de eeuwige God

 

Solo – Way Maker door Joshua Norwood

U bent hier in ons midden,

Ik aanbid U, ik aanbid U

U bent werkzaam onder ons

Ik aanbid U, ik aanbid U

U baant de weg, God van wonderen

Die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen

Die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

 

U verandert mensenlevens

Ik aanbid U, ik aanbid U

U heelt ieders hart

Ik aanbid U, ik aanbid U

U baant de weg, God van wonderen

Die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U baant de weg, God van wonderen

Die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God,

Dat bent U, dat bent U

 

Ook al zie ik het niet, U bent toch werkzaam

Ook al voel ik het niet, U bent toch werkzaam

U stopt nooit, U stopt nooit met werken

U stopt nooit, U stopt nooit met werken

Ook al zie ik het niet, U bent toch werkzaam

Ook al voel ik het niet, U bent toch werkzaam

U stopt nooit, U stopt nooit met werken

U stopt nooit

 

U baant de weg, God van wonderen

Die zich houdt aan Zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God, dat bent U

U zult altijd de weg banen.

God van wonderen, die zich houdt aan zijn beloftes

Licht in de duisternis, mijn God,

Dat bent U, dat bent U

U zult altijd Jezus zijn, Die de weg baant

 

Proclamatie

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Heb lief en oordeel niet!

door Bobby Schuller

In de Bijbel staat iets interessants. Het gaat over iets fascinerends: Hoe je alles kunt krijgen wat je wilt.

Wist je dat? De Bijbel vertelt je hoe je alles kunt krijgen wat je wilt. Als je iets wilt krijgen, wat dan ook, kun je het krijgen. Dit is wat je moet doen: vragen. Is dat niet interessant? Vraag en het zal je gegeven worden, inderdaad. Jezus licht dat later toe. Hij zegt dit in Johannes 15: Iedereen die Mijn gebod gehoorzaamt, vraagt en het zal hem gegeven worden. Hier is mijn gebod: Heb elkaar lief zoals Ik u heb liefgehad. Heb je dat begrepen? Nou zeggen veel mensen: Hij heeft het niet over echte dingen. Dit gaat om vragen naar geestelijke dingen. Maar dat is niet wat er staat. Er staat: Vraag en het zal je gegeven worden. Wat zal je gegeven worden? Wat dan ook, staat er in Johannes 15. Zeg allemaal maar: Wat dan ook. Wat je maar vraagt. Ik neem dat gewoon aan. Ik voeg er niets aan toe, ik doe er niets aan af. Ik geloof dat als ik van mensen houd en God om dingen vraag, ik ze zal krijgen. Is dat pedant? Ik hoop van niet, want ik heb een formule voor je samengesteld. L + V = K. Liefde plus vragen staat gelijk aan krijgen. Dit gaat vandaag een preek worden. Als je luistert naar wat ik zeg, zul je vreugde in je hebben en die vreugde zal compleet zijn, zegt de Bijbel. Als je luistert naar wat ik zeg, ga je vragen en krijgen. Als je luistert naar wat ik zeg en als je het doet zul je voldoening en succes hebben in je leven en zul je blij zijn dat je het gedaan hebt. Maar om te krijgen, moet je eerst iets verliezen, oké. Voordat je iets krijgt, moet je iets verliezen en dit is wat je moet verliezen. Je moet je ego verliezen. Je moet wat meningsverschillen verliezen. Je moet je zwarte lijst en je wrok kwijtraken en je moet je rancune kwijtraken. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik beloof je dat als je deze dingen kunt doen je leven voor altijd ten goede zal veranderen. Neem het aan van iemand die dat alles heeft moeten verliezen en daar nog steeds mee bezig is, vraag maar aan mijn vrouw. Het leven is beter als je vertrouwt op het Woord van God. Hannah las vanmorgen het Bijbelverhaal over een man genaamd Jezus Christus een beroemde rabbi vol van God, de Zoon van God. Hij reisde rond en sprak deze woorden tegen jonge mannen die hard aan het werk waren. Wij hadden het er vorige week over. Hij zei: Volg Mij. Een beroemde Hebreeuwse zin, die alleen wordt gezegd tegen degenen die het waard zijn om discipel te zijn van een beroemde rabbi. En dat is de reden waarom die mannen, toen deze rabbi hen rekruteerde hun waardevolle gereedschappen en netten simpelweg lieten vallen en Hem volgden. Waarom? Omdat het zo’n eer was om onderwijs te ontvangen van zo’n leraar. En wat is het eerste wat Hij zegt dat Hij hen gaat leren? Wij hebben net de Bijbel gelezen. Het allereerste wat Hij tegen hen zegt dat Hij hen gaat leren is dat ze vissers zijn geweest van vissen maar Ik ga jullie leren om vissers te zijn van mensen.

De Bijbel zegt dat er geen veroordeling is. Zeg maar: geen veroordeling. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. De Bijbel zegt dat de eerste naam voor de duivel in Openbaring de Aanklager van de Broeders is. Wat betekent dat als wij andere mensen beschuldigen als wij andere mensen veroordelen en als wij andere mensen beoordelen wij het spel spelen dat de duivel speelt. Dat is zijn spel: beschuldigen. Niet dat je de duivel bent als je mensen hebt beschuldigd maar onthoud dat dit zijn hart verwarmt. Dit is wat hij wil dat mensen doen: veroordelen en oordelen. En onthoud wat de Bijbel zegt: Oordeel niet opdat u niet geoordeeld zult worden. In dezelfde mate waarin jij anderen oordeelt, zal jou de maat worden genomen. Zegt God ons dat als je anderen beoordeelt, je een zondaar bent? Ik denk het niet. Dit is waarom wij niet moeten oordelen of veroordelen. Waarom we niet moeten beschuldigen, niet moeten klagen waarom wij niet moeten bekritiseren. Simpelweg omdat het niet werkt.

Wanneer was de laatste keer dat het voor jou werkte? Of dit is een nog betere vraag: Wanneer werkte het voor het laatst bij jou? Wanneer was de laatste keer dat iemand je veroordeelde jou of je werk bekritiseerde en je had zoiets van, hé, dat is echt wel een goed punt. Ik denk dat ik dat vandaag maar eens ga veranderen. Als dat jou is overkomen, dan ben je een zeldzaam ras. En sommige mensen doen dat. Maar ik kan je uit heel veel ervaring vertellen dat bekritiseren, veroordelen en klagen gedrag erger maakt. Kunnen wij even stilstaan bij klagen? Veroordelen en bekritiseren, daar zijn veel christenen het mee eens maar wat klagen christenen graag. Klagen is een passief-agressieve manier om iemand of iets anders te veroordelen. Het is passief-agressief. Wij vinden het prima om te klagen over het tapijt. Te klagen over het eten, te klagen over mijn man, te klagen over mijn buurman. Wij doen het allemaal, en velen van jullie denken nu aan een klagerig familielid en je klaagt eigenlijk in je hoofd over de klager, zie je? Wij klagen zelf. Het is heel moeilijk om jezelf te betrappen op klagen. Als je dat kunt laten vallen, zal je leven beter worden, zul je sneller mensen voor je winnen. Het werkt niet. Het maakt gedrag niet beter, het maakt gedrag slechter. Wanneer was de laatste keer dat je partner kritiek op je had of je veroordeelde of de laatste keer dat je kinderen dat deden en je zei: Jullie hebben gelijk. Of de laatste keer dat je collega kritiek op je had en je zei, ze heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Maar op het moment dat ze wegliepen, draaide je je om naar je bondgenoot en bekritiseerde je hen en zei je iets over hen dat ze. Toch? Eerlijk oversteken. Die kritiek en veroordelingen van de mensen met wie wij leven beginnen vaak met ‘jij zult nooit…’ of ‘jij zult altijd…’. Het wordt stil hier. Iemand zei net ‘jij zult nooit…’ of ‘jij zult altijd…’ tegen iemand. En dit is iets dat altijd waar is, sprekend over altijd en nooit. Hier is iets dat altijd waar is:

mensen zijn altijd emotioneel. Ook mannen, ook je schoonvader, ook die bullebak bij het tankstation. Ze zijn emotioneel. Ze uiten hun emoties op verschillende manieren maar het zijn emotionele mensen.

En wij gebruiken onze emoties heel vaak, meestal, om beslissingen te nemen. Wij nemen emotionele beslissingen en dan gebruiken wij ons verstand om onze emotionele positie soms irrationeel te verdedigen. Dat is goed om te weten als je mensen voor je wilt winnen. En hoe weten wij dat? Dit is een goed voorbeeld: Criminelen geven altijd het slachtoffer de schuld. Is je dat ooit opgevallen? Ze zeggen dingen als ‘ik heb haar vermoord omdat ze mij niet boos had moeten maken.’ Ze zeggen dingen als ‘hij had zijn portemonnee niet moeten laten liggen.’ Ze zeggen dingen als ‘had ze zich maar niet zo moeten kleden. Ze vroeg erom.’ Of, de familieleden van criminelen, als het je opvalt geven altijd het systeem de schuld, niet de crimineel. Of ze geven altijd hun vrienden de schuld: Hij is een goede jongen, hij heeft alleen foute vrienden. Je ziet dat mensen over het algemeen emotionele mensen zijn die irrationele standpunten innemen. Dus voor hen, voor de dief, de moordenaar die geen verantwoordelijkheid wil nemen hoeveel te meer wanneer het minder voor de hand ligt zullen de meesten verantwoordelijkheid

nemen voor slecht gedrag en het antwoord is: heel zelden. Dit is de trieste waarheid: Mensen willen niet

erop gewezen worden dat ze fout zitten. Dat willen ze gewoon niet. Hier is wat je kunt doen om een verandering teweeg te brengen bij iemand die super anders is dan jij en je kookt van woede, emoties, frustratie. Je haat alles waar hij of zij voor staat en hij of zij staat lijnrecht tegenover je. Dit is wat je kunt doen: Wees vriendelijk. Nee hè. Dat is toch zo moeilijk? Wees vriendelijk en toon respect voor mensen en hun mening. Dat geldt natuurlijk alleen als je iemand wilt overtuigen. Als je ze boos wilt maken en wilt frustreren, haal je je schouders op. Maar als je ze voor je wilt winnen, wees dan vriendelijk en toon respect voor hun mening. Dat betekent niet dat je het met ze eens moet zijn, maar luister. Dit is een manier om te laten zien dat je echt luistert: Herhaal wat ze zeggen. Dit is wat ik je hoor zeggen. Je bent hier boos over omdat je gelooft in X, Y en Z. Ik hoor je. Wat wij in het algemeen weten over de training van kinderen, studenten en mensen is dat positief altijd beter werkt dan negatief. Skinner heeft ons bewezen dat dieren die beloond worden voor goed gedrag veel sneller leren dan dieren die gestraft worden voor slecht gedrag. Je zegt tegen me: Wat als ze een eikel zijn? Wat als ze een totale eikel zijn?

Dan zeg ik dit tegen je: Loop gewoon weg. Nee. Ik moet vechten voor wat juist is. Ik hoorde deze zin in Oklahoma en ik ben hem nooit vergeten van een oud vrouwtje, ik weet niet meer waar. Ze zei het volgende: Worstel niet met een varken. Jullie worden allebei vies en het varken geniet ervan. Vergeef mensen. Vergeef mensen en je zult vergeven worden. Vergeef mensen en je zult vergeven worden. Dat is wat de Bijbel zegt. De menselijke ziel is kwetsbaar. Ga er voorzichtig mee om. Zelfs grote stoere mannen die ten strijde zijn getrokken en olie hebben geboord en zelfs de stoerste jongens en meisjes

die je maar kunt bedenken hun zielen zijn kwetsbaar. Ze zijn gekwetst, ze zijn geraakt en heel vaak hebben ze gewoon een vriend nodig. Dat leidt tot nummer twee. Dit is een geweldige manier om mensen voor je te winnen. Nummer 2: Geef eerlijke en oprechte waardering. Hé, weet je nog wat Jezus zegt? Doe aan anderen zoals ze aan jou moeten doen. Dat noemen wij de gouden regel. Waarom is het de gouden regel? Ik zal eerlijk tegen je zijn. Als je mensen behandelt zoals ze behandeld moeten worden

zal het leven je beter vergaan. Een van de grootste menselijke verlangens is om gewaardeerd te worden. Om erkend te worden, om gerespecteerd te worden. Om bewonderd te worden. Om het gevoel te hebben dat je invloed hebt. Dus dit is wat je kunt doen. Als je iets bijzonders ziet, als je iets interessants ziet als je iets buitengewoons ziet, als je iets ziet dat je hart inspireert zeg dat dan hardop. Het voelt geweldig. Ik doe het elke dag tot ergernis van de mensen om mij heen. Degenen die mijn vrienden zijn, kunnen dat getuigen. Ik zeg die dingen graag omdat ik er iets aan heb gehad. Het voelt goed om mensen te waarderen. Het voelt goed als je tegen een kunstenaar zegt, dat is een mooi schilderij. Het voelt goed als je applaudisseert voor een geweldige muzikant. Je hebt mensen eerder horen spelen. Een jazzmuzikant zei ooit: Als wij goed spelen muzikanten verdienen niet veel geld, meestal worden we betaald in applaus. Wij worden betaald in applaus. Is dat niet geweldig? Dat je klapt voor een muzikant die al haar harde werk en zweet in iets heeft gestopt en dank je wel zegt voor het geschenk van muziek. Als je een geweldige serveerster hebt, die prima werk doet, zeg dat dan. Vertel ze dat ze geweldig zijn. Zeg dat je blij bent dat je hun tafel hebt gekregen. Geef ze een mooie fooi. En vooral met kinderen, of het nu jouw kinderen zijn, vrienden van je kinderen of kinderen op je school, als kinderen iets goed doen, zeg het dan. Ze kunnen het niet genoeg horen. Versterk goed gedrag en er zullen positieve resultaten komen. Je zult merken dat mensen, alle mensen, heel interessant zijn. Je kunt levens diep raken met echte waardering en erkenning. De meeste mensen kregen helaas niet genoeg liefde en waardering van hun ouders of van autoriteitsfiguren in hun jeugd. De meeste van die ouders waren goede mensen. Ze hadden het gewoon druk maar veel van die kinderen kregen die waardering gewoon niet. Dus wat betekent dat? Dat, wanneer je waardering geeft, wanneer je liefde geeft wanneer je iemand een glimlach geeft, dat een groter verschil kan maken. Ook al zie je het niet van buiten, ik beloof je dat er iets belangrijks en goeds gebeurt in het hart van degene met wie je praat.

Laten wij het zo zeggen: Als je een conflict voelt, als je boos bent als je gefrustreerd bent over iemand bedenk dan dat iedereen dingen heeft meegemaakt in zijn leven. Laten wij het elkaar niet te moeilijk maken, amen? Wees mild voor mensen en mensen zullen mild zijn voor jou. Vergeef mensen en je zult vergeven worden. Om impact te hebben, moet je stilstaan bij de behoeften en verlangens van een ander. Iedereen ontvangt liefde op een andere manier. Iedereen communiceert anders. Iedereen vindt andere dingen leuk of juist niet leuk. Iedereen heeft een ander werkritme en iedereen heeft een ander verhaal. Andere ouders, andere kinderen, andere verdrietige verhalen, andere blije verhalen, andere theologische opvattingen, andere filosofische opvattingen, andere nationaliteiten, andere subculturen, andere talen. Wij zijn allemaal heel verschillend. En zo winnen wij mensen voor ons: Wij zoeken die verschillen. Wij leren ze en wij vieren en genieten van degene die tegenover ons zit. Dit is wat Jezus ons vertelt. Dit is hoe je de grootste persoon wordt die ooit geleefd heeft. Weet je dat de Bijbel ons dit vertelt? Dit is hoe je de beste persoon ooit kunt worden. En dit is wat Hij zegt: Je wordt de grootste dienaar. Dat is pas een echte instructie. Let wel, Hij zegt niet dat je een slaaf wordt. Ik zeg echt niet dat je een deurmat of een muurbloempje wordt. Ik zeg dat je indruk maakt met wat werkt, in plaats van met wat niet werkt. Positieve aanmoediging werkt, negativiteit en kritiek niet. Hier is een brokje aas dat voor iedereen werkt. Toen ik nog zeeviste, gebruikten wij inktvis. Verschillende vissen houden van verschillende soorten aas, maar inktvis is geweldig. Levende inktvis noemden wij snoepaas omdat elke vis van inktvis houdt. Hier heb je wat inktvis. Dit werkt voor iedereen. Ben je er klaar voor? Wil je zieltjes winnen met het evangelie? Wil je een paar mensen bemoedigen? Wil je iemands leven een beetje mooier maken? Wil je een positieve impact hebben? Wil je een groot verschil maken? Dit is wat je moet doen: Ben je er klaar voor? Nummer 1: Raak geïnteresseerd in mensen. Dat ligt voor de hand, hè. Dit is waarom: Iedereen is het meest geïnteresseerd in zichzelf. Jij kunt anders zijn dan dat. Laat mij je een vraag stellen. Stel, je bent uit met een groep vrienden en jullie zijn met z’n achten en je maakt een groepsfoto. Wie is de eerste naar wie je kijkt op de foto? Ik ook. Wat een dikke kont heb ik, of wat iedereen ook altijd zegt. Jij bent de eerste naar wie je kijkt. Alle anderen kunnen er geweldig uitzien Maar als jij er niet goed uitziet, zeg je: Laten wij er nog eentje maken. Ik had mijn ogen dicht. Als je met een pokerexpert praat, als de kaarten worden uitgedeeld zul je merken dat een pokerprof niet naar zijn kaarten kijkt. Naar wie kijken ze dan? Naar alle anderen, want wat doet iedereen? Het eerste wat iedereen doet, is naar zijn eigen kaarten kijken. Maar de expert kijkt niet naar zijn eigen kaarten. Hij kijkt naar de kaarten van alle anderen om te zien of ze iets verklappen. En dan pas kijkt hij naar zijn eigen kaarten. Dat is een manier van leven. Het betekent niet dat je jezelf veronachtzaamt maar dat je je scherp bewust bent van de behoeften en verlangens van de mensen van wie je houdt en met wie je leeft. Wees een goede luisteraar. Stel vragen. Geniet ervan. Wij denken bij onszelf, ik ben niet zo’n goede prater omdat ik niets heb om over te praten. Ik heb niet veel gedaan. Ik weet niet veel. Ik heb niet veel ervaringen. Laat mij je vertellen dat dat geen goede gesprekspartner is. Als iemand zegt dat ie net naar Frankrijk is geweest en jij zegt: Ik ook, en dit heb ik meegemaakt. Nee, nee. Je zegt, vertel me eens wat meer over Frankrijk. Het is moeilijk. Wees een goede luisteraar. Stel vragen. Geniet ervan en vraag door. Als je goed bent in vragen stellen, zul je de beste prater ooit worden. Herinneren jullie je Larry King nog? Een aantal van de beste gesprekken die wij ooit hebben gehoord, waren van Larry King

en ik denk dat je maar weinig kunt vertellen over Larry King zelf. Waarom? Omdat hij geweldig is in het stellen van vragen. En daar geniet hij trouwens van. En je kunt zien dat hij echt geïnteresseerd is in degene die tegenover hem zit. Vergeet nooit en dit zegt Carnegie, waar ik het vandaag over heb dat iemands hoofdpijn belangrijker is voor hem dan een hongersnood die een miljoen mensen het leven kost. Men is veel meer bereid om geld uit te geven aan aspirine dan om een donatie te sturen. Zo is het leven nu eenmaal. En als wij mensen voor ons willen winnen, moeten wij dit harde levensfeit begrijpen.

Vertel mij of je de rest van de tekst van dit liedje kent: als je gelukkig loopt te wezen is het op je gezicht te lezen als je gelukkig loopt te wezen is het op je gezicht te lezen Als je gelukkig loopt te wezen, laat dat je gezicht dan weten. Met andere woorden, glimlach. Mag ik je een tip geven? Ik heb dit van mijn opa geleerd en hij zei dat hij het van een supermodel had geleerd en tot op de dag van vandaag heb ik geen idee hoe hij dat van een supermodel heeft geleerd. Maar blijkbaar zit glimlachen in de ogen. Als je ooit iemand ziet glimlachen en je denkt, wat is dat een valse glimlach als je zijn mond bedekt, ziet het er niet uit alsof hij glimlacht want glimlachen gebeurt in de ogen. Glimlach naar mensen. Glimlachen betekent dat je blij bent om diegene te zien. Glimlachen zegt dat je het leuk vindt om bij diegene in de buurt te zijn. Glimlachen nodigt uit. Glimlach. En tot slot mijn laatste idee, het laatste brokje inktvis voor jou vandaag: Als je echt veel impact wilt hebben, kan ik je vertellen dat namen heel belangrijk zijn. Carnegie weer zegt dat de naam van een persoon de liefste en belangrijkste klank is in elke taal. Er is bewijs dat aantoont dat als je iemands naam zegt dat degene zich gelukkiger voelt gewoon door het horen van de eigen naam. Mensen vinden het heerlijk als je tegen ze praat en hun naam zegt. Daardoor weten ze dat je echt tegen hen praat, en dat is moeilijk om te doen. Denk erover na. Mensen betalen miljoenen om hun naam op een gebouw te zetten. Namen zijn ook belangrijk voor God. Soms verandert Hij de namen van mensen. Petrus heette oorspronkelijk niet Petrus, maar Simon. En Paulus heette oorspronkelijk niet Paulus, hij heette oorspronkelijk Sha’ul: Saulus. En Abraham heette oorspronkelijk Abram. God verandert hun naam. Dus stop met tegen jezelf te zeggen, ik ben slecht met namen. Dat zegt iedereen: Ik ben slecht met namen. Dit is wat je kunt doen: De meesten van ons hebben een telefoon. Als je iemands naam hoort, pak dan je telefoon en noteer de naam. Ik heb het voor verschillende plaatsen. Sportschoolnamen, kerknamen. Ik heb tal van verschillende namen. Als je iemand 100 meter verderop ziet, denk je, oei, hoe heet diegene? Kerk, rrrrrrr… Ralph. Hoi, Ralph. Sommigen van jullie kennen mijn trucje nu. Maar geloof me, bij jou deed ik dat niet, alleen met al die anderen. Het punt hier is, mijn vriend, wees niet zoals de Farizeeën. Dit is hoe de Farizeeën dachten dat ze mensen konden overtuigen: Door ze te veroordelen, door ze op hun zonde te wijzen, door ze te veroordelen, door ze af te wijzen, door op te scheppen over hun eigen gerechtigheid, toch? Maar dit is hoe Jezus het deed: Jezus zegt ons onze vijanden lief te hebben, de wang toe te keren. Niet te oordelen, anderen lief te hebben en Hij was Zelf daarvoor het rolmodel. Niet dat wij zonde goed noemen, dat zouden wij nooit doen. Niet dat wij conflicten mijden of muurbloempjes zijn maar wij begrijpen dat positieve aanmoediging de beste manier is om impact te maken. Met andere woorden, laten wij mensen zien zoals God ze ziet. Laten wij niet door onze eigen ogen kijken, maar door de ogen van liefde. De Bijbel zegt dat God liefde is en dat als wij mensen liefhebben en om iets vragen, wij het zullen krijgen. Is dat niet geweldig? Dit is hoe wij van mensen kunnen houden: Je kunt de dingen doen die ik net zei,

en het leven zal beter voor je gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed

Wij danken U, Heer. U bent goed, goed, goed voor ons. Wij kiezen er vandaag voor om mensen te vergeven. Wij kiezen er vandaag voor om het op uw manier te doen, niet op onze manier. Wij weten dat er zonde en kwaad in de wereld is maar wij weten dat er een manier is om het te verslaan en wij doen het op Uw manier. Wij overwinnen het kwaad met het goede. Wij danken U, Heer en wij houden van U.

Dit bidden wij in Jezus’ naam, en Gods volk zegt amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Heb lief en oordeel niet!

2 juni 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan