Home Je bent nooit alleen

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ’t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ’t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen wij ons verheugen. Welkom, kerkfamilie.
Zoals opa Schuller zei: ‘De prestaties van vandaag waren de onmogelijkheden van gisteren.’ U bent veel sterker en tot veel meer in staat dan u weet. En God heeft u geroepen om het leven ten volle te leven. Laten wij Hem daarvoor eer bewijzen. Amen. Fijn dat u er bent. Waar u ook mee zit, wij gaan ontspannen en brengen het bij God. Wij vertrouwen deze week aan Hem toe. Laten wij bidden:

Gebed

Vader, wij hebben U lief. Dank U dat U ons hier hebt uitgenodigd, dat U ons liefheeft zoals wij zijn,
niet zoals wij zouden moeten zijn, dat U ons overstelpt met zegeningen, dat U liever genade ziet dan een offer. Dank U dat U ons uw kinderen noemt en dat U ons dingen wilt onthullen, opdat wij groeien en meer als Jezus worden. Wij danken U en hebben U lief. In Jezus’ naam, amen.

Amen. Geef degene naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Koor – “I Am Not Alone”

Als ik door diepe wateren wandel weet ik dat U bij me bent Als ik door het vuur ga zal er niets met mij gebeuren
In het dal van de schaduw zal ik niet bang zijn

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen
U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen
U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

Middenin de diepste ellende zie ik uw licht verschijnen Het duister van de nacht zal mij niet overvallen

Ik word naar U toe gedrongen Heer, U En ik zal niet bang zijn

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen
U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen
U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

U verwondert mij, verlost mij, U noemt U verwondert mij, verlost mij, U noemt U verwondert mij, verlost mij, U noemt U verwondert mij, verlost mij, U noemt U verwondert mij, verlost mij, U noemt

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen
U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen
U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen
U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

vecht voor mij elke strijd

mij als de uwe mij als de uwe mij als de uwe mij als de uwe mij als de uwe

Schriftlezing – Mattheüs 11:25-29 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik Gods woorden uit Mattheus 11. En Jezus bad dit gebed: Vader, Heer van hemel en aarde, dank U wel dat U aan kleine kinderen hebt bekendgemaakt wat u voor wijzen en geleerden verborgen hebt gehouden. Ja, Vader, want zo hebt U het gewild. Hij sprak weer tot de mensen. Mijn Vader heeft Mij alles toevertrouwd. Hij is de enige die de Zoon echt kent. En Ik ben de enige die de Vader echt kent. En ook de mensen die Ik heb laten zien wie Hij is, kennen Hem. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Voeg u naar Mij en wees mijn leerling. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Jij, kind van God, bent nooit alleen want je bent verbonden met Jezus. Amen.

Muziek – Voices Of Hope Children’s Choir – “Never Alone”

Ik heb in mijn leven vele wegen bewandeld
Een rollende steen, nergens voelde ik me thuis
Ik heb mensen zien komen en gaan
Het leven is een verhaal van hoogte- en dieptepunten Geloof jij misschien in wonderen? ik sta hier voor uw ogen,

Ik heb rivieren van tranen gehuild, veel heb ik geleden, Mijn wereld brokkelde af, ik ging onder schaamte gebukt

Maar ik ken iemand die zegt dat ik van Hem ben, Ik hoor de hemelen zingen:
O, je bent nooit alleen, o, je bent nooit alleen

Het heeft wel even geduurd, maar nu heb ik begrepen Dat mijn onvolkomenheden onderdeel waren van uw plan Als alles meewerkt ten goede
Groeit uit het gebrokene iets moois

Ik heb rivieren van tranen gehuild, veel heb ik geleden Mijn wereld brokkelde af, ik ging onder schaamte gebukt Maar ik ken iemand die zegt dat ik van Hem ben
Ik hoor de hemelen zingen:

O, je bent nooit alleen, o, je bent nooit alleen O, je bent nooit alleen, o, je bent nooit alleen

Interview – Trinitee Stokes
BS = Bobby Schuller en TS = Trinitee Stokes

BS Wat een vreugde dat Trinitee Stokes hier staat. Deze actrice is bekend door haar rol van
Judy op Disneyzender KC Undercover. Zij is ook zangeres, modeontwerpster en heeft net haar eerste boek uitgebracht: Bold and Blessed: How to stay true to yourself and stand out from the crowd. Graag applaus voor Trinitee Stokes. Je bent zo volwassen voor je leeftijd. Hoe oud denkt u dat Trinitee is? Koor, niks zeggen. Twaalf! En dat vind ik zeer indrukwekkend. Je hebt een prachtig verhaal gepubliceerd.

TS Ik wilde altijd al schrijver worden. Bold and Blessed is een compilatie van alle ervaringen uit mijn korte leventje en alles wat ik heb geleerd. Dus ik vond het te gek om het boek te schrijven.

BS Fantastisch. Jullie komen oorspronkelijk niet uit LA. Jij en je familie hebben een diep, rijk geloof in God. Je familie zit in de zaal en moedigt je heel erg aan. Maar jullie komen niet uit LA.

TS Klopt. Ons geloof was beslist beslissend bij die onderneming. Wij zijn uit Mississippi naar Californië gekomen. Ons geloof reisde met ons mee op die lange tocht. Het duurde een tijdje voor Gods belofte werd vervuld maar wij hielden vast aan ons geloof, wij hielden vol en wij geloven nog altijd.

BS Dus God heeft jullie gezegd: Ga van Mississippi naar Californië.
TS Ja. Toen ik drie was, zat ik een keer tv te kijken en zei: Hé mam, dat wil ik ook, mensen laten

lachen. Op mijn 5e deed ik mijn eerste commercial en toen ging het bergopwaarts. God zei

ons te vertrekken naar Californië met het oog op mijn acteercarrière. Dus hier zijn wij.
BS Bergopwaarts, zei je. Het was hard werken, maar het leidt tot iets geweldigs. Hoe was je eerste keer op die grote set van KC Underground? Hoe was het voor jou als kind om daar te

staan?
TS Ik was op van de zenuwen. Ik dacht meteen: O God, hier heb ik altijd van gedroomd, hier

heeft ons gezin zo hard voor gewerkt. Ik was super blij, ik kon amper geloven dat ik daar

stond.
BS Geweldig. Je houdt echt van God en hebt zelfs twee keer gepreekt. Is het voor jou als

gelovige wel eens moeilijk hier in LA waar jouw geloof en waarden vaak niet worden gedeeld? TS Ja, daar is echt moed voor nodig Soms vragen mensen mij wat ik ergens van vind, en dan zeg ik wat Jezus vindt. Dan vertel ik hoe het voor mij is om christen te zijn. Soms word ik uitgelachen. Vaak moet ik rollen weigeren omdat ze strijdig zijn met mijn geloof. In het begin

was dat moeilijk, maar ik dacht: nee, ik hou vast aan mijn geloof, dat heeft mij ver gebracht

waardoor ik me kan permitteren rollen te weigeren. Daar hou ik aan vast.
BS Fantastisch, Trinitee. Ik geloof dat God dat zal belonen, wij zijn erg trots op je. Zo komen wij weer bij je boodschap. Veel mensen denken dat zij anders zijn maar ze zijn erg standaard wat betreft hun handelen en denken. Er is veel moed voor nodig om niet alleen er anders uit te zien door je ontwerpen maar ook om zo te leven en beslissingen te nemen. De wereld ziet dat

soms niet zitten maar geestelijk gezien varen jij en je familie hier wel bij.

TS Klopt. Dat inspireerde mij tot het schrijven van dit boek. Als ik uitga, zie ik veel mensen precies doen wat de wereld van ze verlangt en wat populair is op de sociale media. In mijn boek moedig ik mensen van alle leeftijden aan om te zeggen: Ik ben uniek, moedig en wat God mij heeft gegeven waardoor ik anders ben dat accepteer ik en daar profiteer ik van.

BS Ik vind het schitterend. Laatste vraag. Jij bent 12, denk je dat volwassenen je boek leuk vinden?

TS Ja, het boek heeft iedereen iets te bieden van haar- en make-uptips en wat ik allemaal kook met mijn vader tot gedachten over eigenwaarde. Dus voor elk wat wils.

BS Trinitee, dit was reuze inspirerend. Bedankt voor je komst, God zegen je.

Koor – “Lord, Listen to Your Children Praying”

Luister, Heer, luister naar uw kinderen Luister, Heer, luister naar hun gebed Luister, Heer, luister naar uw kinderen Luister, Heer, luister naar uw kinderen Luister Heer, luister,

O heilig ure van gebed dat al mijn zorgen van mij neemt O heilig ure van gebed
Luister, Heer, luister naar uw kinderen
Luister naar uw kinderen, Heer

Luister naar hun gebed
O Heer, geef ons uw Heilige Geest
O heilig ure van gebed, heilig uur van gebed Heer, geef ons liefde, geef ons kracht
Geef ons genade, amen

Koor – “Blessed Assurance, Jesus is Mine!

Volle verlossing, gans vrij te zijn ‘k mag alles leggen in zijne hand
‘T harte naar boven, ’t oog hemelwaarts zo Jezus volgend naar ’t Vaderland

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijne Heiland, Jezus is mijn

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.
Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – “Je bent nooit alleen” door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het hebben over iets dat mij na aan het hart ligt: Het idee dat we allemaal worstelen met eenzaamheid. Onze slechte daden, en een groot deel van onze gebrokenheid en veel van onze mislukkingen hebben een andere oorzaak dan wij denken. Het is geen gebrek aan wilskracht of moreel inzicht. Vaak is het een innerlijke hunkering, een eenzaamheid die ons handelen drijft. Eenzaamheid is een zeer universeel gevoel in deze veranderende wereld. Het disciplineren van kinderen gebeurt heel vaak door het kind een time out te op te leggen. Je zet het in een kamer zonder speelgoed, helemaal alleen. Kinderen vinden dat afschuwelijk. Omdat het mensen zijn. Wanneer een gevangene zich misdraagt is een van de zwaarste straffen eenzame opsluiting. Dan ben je dagenlang alleen. En dat is iets unieks van mensen: Wij hebben elkaar nodig. Wij moeten liefde geven en ontvangen. Wij moeten elkaars verhalen horen. En dat wil ik u vandaag zeggen: Dat u niet alleen

bent. U heeft vrienden en familie maar vooral heeft u God in uw leven. Dat klinkt als een dooddoener als je eenzaam bent. Dan wil je een tastbare God. Toch is dit de oplossing. Als wij God vinden in onze eenzaamheid, onze eenzame opsluiting kunnen wij elkaar vinden als wij met mensen zijn. Dat hoort erbij. Velen van ons hebben zat mensen in hun leven. Ons leven kan ervan uitpuilen, maar dan nog kunnen wij eenzaam zijn. Je bent op een feestje, kent iedereen, de sfeer is goed maar om een of andere reden voelt u zich in dat gezelschap juist nog eenzamer. Dat heeft een oorzaak, namelijk deze: Wij moeten niet alleen in gezelschap verkeren, wij moeten ook werkelijk gezien en gekend worden terwijl wij toch liefde ondervinden. Misschien worstelt u met depressie en angsten. Dat komt veel voor, maar u wilt niet dat men het weet. Wij hebben allemaal dingen die wij graag anders zouden zien. Wij weten wat goed en fout is, of goed en kwaad. Wij denken: Ik moet mij verschuilen en mijn best doen degene te worden die mensen in mij zien. Zolang ik nog niet zover ben, moet ik maar doen alsof ik diegene ben. En dat is niet de goede aanpak. Dat is de aanpak van de wereld, niet die van God, al lijkt het zo. God zegt tot u: Kom bij Mij zoals je bent. Gebroken, verslagen, vol twijfel, gehavend, lijdend, gefrustreerd en Ik zal uw ziel rust geven. Ik zal u mijn juk opleggen. Ik zal u vrijheid en vreugde geven en alles wat u echt nodig heeft. Als wij onze eenzaamheid niet eerst bij God leggen, willen wij anderen dwingen aan onze behoefte te voldoen terwijl ze daar onvoldoende toe in staat zijn. Vaak worden wij dan mensen die alles en iedereen naar onze hand willen zetten. Maar zelfs dan vinden we niet wat wij nodig hebben. Wij verdoven onszelf. Op die manier gaan wij om met dat dieper liggende chronische probleem van je geïsoleerd voelen in de wereld. Maar zoals je bent, ben je liefde waard. En leven als discipel van Jezus betekent onder meer je masker afzetten voor de belangrijkste mensen in je leven: vrienden en familie. Hen toestaan dingen te zien waar je je voor schaamt accepteren wanneer ze je afwijzen maar er ook op vertrouwen dat je met sommigen juist een sterkere band krijgt. Makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als je al een keer je hoofd hebt gestoten. Daarom kunnen wij het niet doen door pure wilskracht of door beter ons best te doen. Wij moeten het niet gericht doen niet alleen maar dat masker afzetten maar ook met ons leven nader komen tot God en een relatie aangaan met Hem zodat wij ons sterker voelen als wij dat masker afzetten. De oplossing voor dit alles is dus dat de Heilige Geest in ons komt. Als je je eenzaam, geïsoleerd, wanhopig voelt, is de oplossing vaak niet vermaak, meer vrienden of hard werken maar moeten wij vertrouwen op op Gods Koninkrijk, de eenzaamheid en stilte opzoeken. Onze eenzaamheid ervaren en erop vertrouwen dat de Heilige Geest daar zal zijn. Daarover zo meer, eerst onze Bijbeltekst, Mattheus 11, een van de meest geliefde Bijbelteksten en met reden. Jezus is aan het preken en Hij is razend. Hij is gefrustreerd, want Hij heeft allerlei geweldige wonderen verricht, de meest verbluffende dingen, maar de mensen hadden het te druk. Of ze waren onder de indruk, maar dat leidde niet tot verandering in hun hart. Allerlei wonderen zijn er gebeurd. Nu is Hij boos en gefrustreerd en vervloekt die steden zelfs. Maar dan herpakt Hij zich en zegt: ‘Ik dank U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde dat U deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt…’ Hoort u dat? God verbergt ze voor wijzen en verstandige. Opzettelijk. ‘dat U deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt…’ En Hij openbaart ze aan anderen. Aan wie? ‘en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.’ ‘Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen.’ Het is bijna of God er lol in heeft om dingen te verbergen voor de slimste mensen op de wereld, trots als ze zijn en ze te openbaren aan simpele zielen, gewone mensen. Niet alleen kinderen, maar mensen die nederig en onschuldig zijn en gewoon willen leren. Wel eens iemand meegemaakt die zeer geleerd is, maar toch heel dom? Zo iemand was ik. Op universiteiten en onderzoeksinstituten tref je veel grote ego’s. Allemaal mensen die volkomen opgaan in hun IQ, hun onderzoek, hun invloed, hun vele studenten, hun vele publicaties. Hun beker is vol, zij hebben uw advies niet nodig. Zij hebben niemand nodig, want zij weten letterlijk alles. Wij kennen zulke mensen. Ik was er zelf een. Dan is je beker zo vol dat er geen thee meer bij kan, zoals een gezegde luidt. Geen ruimte meer om iets te leren. Vaak worden wij zo vooral als wij dingen presteren en meer doen, leren en lezen. Dan bereiken wij een punt waarop wij denken dat wij alles door hebben. En als wij een wonder zien, zoals die mensen in Kapernaüm dan denk je: Dat klopt niet met wat ik heb geleerd. Als ik denk aan een hart dat zich verhardt, denk ik aan Farao tegen wie God in Exodus zegt: Laat mijn volk gaan. Farao’s hart is verhard. Er staat dat God zijn hart verhardde. Dat is voor velen moeilijk te begrijpen. God wil dat hij zijn volk laat gaan, maar Hij verhardt Farao’s hart. Dat is toch onrechtvaardig, dat is toch niet oké? Laten wij en passant even naar dat verhaal kijken. De oudtestamentische Farao is een van vele schurken en hij is wel de ergste. Volgens de Hebreeuwse Bijbel brengt de Hof van Eden slechte mensen voort. Uit slechtheid, moord en machtsstrijd ontstaat een groot rijk, een Rijk van het Kwaad, net als in Star Wars. Met enorme massa’s legers en staten, gewoonlijk geleid door één dictator wiens wil wet is. En al die koningen, leiders, despoten zijn boosaardig en uiteindelijk beland je bij de ergste van allen: Farao.

Farao maakte de Israëlieten tot slaaf. Ze moesten zijn piramides bouwen. En God schakelt Mozes in – weten wij dankzij Charlton Heston om zijn volk te bevrijden. Farao zegt nee, en dan stuurt God de ene plaag na de andere over Egypte. Zo zijn er tien plagen. En na iedere plaag gaat het over het onvermurwbare hart van Farao. Ik heb er een dia van gemaakt. In de eerste vijf verhalen maakt Farao zijn hart onvermurwbaar of gebeurt dat buiten hem om. ‘Het hart van de farao verhardde zich.’ ‘Hij maakte zijn hart onvermurwbaar.’ ‘Maar het hart van de farao verhardde zich.’ ‘Hij maakte het onvermurwbaar.’ Dan de 6e plaag: ‘De Here verhardde het hart van de farao.’ Boeiend, nietwaar? Dan de 7e: Zo werd het hart van de farao verhard. 8: De Here verhardde het hart van de farao.’ 9 en 10: net zo. Ik vond dat wel interessant. Volgens mij hield God van Farao. Gelooft u dat ook? Hoewel hij moordde, martelde, heerste, veroverde en mensen tot slaaf maakte, probeerde God hem er toch toe te bewegen berouw te tonen een goede koning te zijn, het goede te doen. Maar telkens weer bij iedere nieuwe plaag wordt Farao alleen maar onvermurwbaarder en bozer tegenover God, tot Gods wraak hem treft, met de verharding van zijn eigen hart. Kent u dat, een verhard had? Loopt u er nu mee rond? U bent te slim voor dat religieuze gedoe. Of u bent gekwetst door geestelijken en wilt dat niet nog eens meemaken. Ik ken dat uit ervaring, ik ben zelf dominee. Waarom verharden wij ons hart? Jezus geeft een gelijkenis over zaad. God strooit zaad uit en het komt overal neer. Een deel op de weg, andere delen in goede grond, tussen distels of op de rots. Het gaat altijd over die laatste twee, maar mij boeit die eerste: de weg. Een pad naar een boerderij is vaak gewoon aangestampte grond. Oorspronkelijk een wildpaadje of zo, zo veel belopen dat het hard is geworden en er niets meer groeit. Dat ons hart verhard raakt, komt vaak doordat mensen over ons heen lopen. Wij worden onder druk gezet, neergedrukt, ervaren stress en zonde, verraad en een gebroken hart. Velen hebben hun hart verhard doordat ze zo gekwetst zijn, zo geïsoleerd en zo eenzaam dat wij hebben gezegd: genoeg. Ik ga sterk zijn, stoer. Als ik geen liefde waard ben, zorg ik dat ik respect en bewondering waard ben. Dat is treurig. Het is mij overkomen en u waarschijnlijk ook. Dat u zo gekwetst bent, dat u moet zien te overleven. Misschien zit u nu in zo’n situatie. Maar God heeft u niet vergeten. Hij ziet een kind, onschuldig, lijdend, gebroken, misschien zondig, maar toch een kind. En Hij wil dat u thuiskomt bij Hem. Waarom verharden wij ons hart? Omdat wij gekwetst zijn. Maar verharde harten hebben juist de meeste compassie en genade nodig. Als u zich zo voelt, zeg dan: Heer, help mij mijn hart zachter te maken voor U. Help mij zachter te worden tegenover uw wil. De tekst gaat verder. Jezus zegt:

‘Ik dank U, dat U deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.’ Aan hen die als kinderen tot U komen. En in vers 28 zegt Hij: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn…’ Voelt u zich vermoeid en belast? Kom dan naar God. ‘en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Het juk in de joodse cultuur. Met een juk verbindt je twee ossen als je een veld wilt ploegen. ‘Juk’ werd ook gebruikt voor de leer van een rabbi. Het is bijna een denominatie. Elke denominatie heeft zijn eigen kijk op geloof. Presbyterianen, Pinkstergemeente, Methodisten geloven verschillend. Wij delen hetzelfde materiaal, maar verschillen op sommige gebieden. Het juk van de meeste rabbi’s was erg hard. Religieuze voorschriften 613 regels die je op zeer exacte wijze moest volgen. Jezus wilde dat niet. Kom onder mijn juk, zei Hij. In die dag nam je een jonge, enthousiaste tiener-os, en die zetten je onder het juk met een oudere os, een rustig beest dat wist hoe het ploegen ging. Dat is wat Jezus zegt. Kom onder mijn juk. Want mijn juk is loodzwaar het schaaft je nek en het is afschuwelijk, zoals al die religies en geestelijken. Welnee. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. U zult rust vinden voor uw ziel. Dat is een belofte. Ik praat veel over eenzaamheid, isolatie, verharde harten en gebroken relaties maar wat ik vooral wil zeggen is dit: De oplossing is niet: meer mensen. Ook niet: meer werk, meer evenementen, meer uitstapjes. De oplossing is juist: minder. Wij hebben het druk, zitten altijd in het verkeer, moeten van alles bekijken en lezen. Er is een oude wijsheid genaamd de via negativa. Een manier om God te benaderen. Niet negatief maar door dingen uit ons leven te verwijderen. Zoals je struikgewas verwijdert om een pad te maken zo verwijder je dan de obstakels die tussen jou en God in staan. En dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. Eenzaamheid wordt afzondering en je wordt aangeraakt door de Heilige Geest. Misschien moet je even oefenen, maar hoe meer je het doet des te minder angst, verveling en eenzaamheid voel je. Al gauw ben je in staat om elke keer dat je met God alleen bent meteen vervuld te worden door de Heilige Geest. Als u dat doet, eerst naar God gaat voordat u naar mensen gaat als u Hem uw eenzaamheid laat vullen, en niet andere mensen dan heeft u liefde te geven in uw relaties en hoeven zij niet te vullen wat door God wordt gevuld.

Gebed

Wij hebben U lief en danken U dat wij hier zijn en niet alleen zijn. U houdt van ons zoals wij zijn.
Ik bid voor allen die hun hart verhard hebben die lijdt, die een gebroken hart heeft. Breng genezing en laat zien dat wij nooit alleen zijn. Want hoe groot ons isolement ook is, U bent toch bij ons. Heer, wij hebben U lief en danken U. Amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Je bent nooit alleen

2 juni 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan