Home Waar leef jij voor?

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie erbij zijn. De Bijbel zegt: Vraag en het zal je geschonken worden. Onze hemelse Vader gaf ons de Heilige Geest. Als jij nog niet de Heilige Geest hebt ervaren vraag God er dan vandaag om. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie vandaag met ons zijn. Hier in de kerk of thuis. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Het is een eer. Ik geloof dat de Heilige Geest je vanmorgen iets te vertellen heeft en iets moois tot stand wil brengen in je hart en je leven. Wij strekken in vol geloof ons daar naar uit.

 

Gebed

Vader, wij vragen U in Jezus’ naam dat uw Heilige Geest ons hart en onze geest aanraakt en tot ons spreekt en de mysteries onthult van de werken die U verricht in onze harten en die van onze dierbaren. Wij bidden in Jezus’ naam dat U ketenen in ons hart verbreekt en ons helpt om steeds meer te worden als uw Zoon Jezus. Dit alles bidden wij in zijn naam, amen.

Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht over u lichten

En zij u genadig

De Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht over u lichten

En zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede, amen

 

SchriftlezingFilippenzen 2:1-4 door Hannah Schuller

Ga maar zitten. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Filippenzen 2:1-4. Als er dan enige bemoediging is in Christus als er enige troost is van de liefde als er enige gemeenschap is van de Geest als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk maar laat in nederigheid de een de ander hoger achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Amen.

 

Solo – Take Me to the King door Charles Jones

Breng mij naar de Koning

Ik heb niet veel dat ik kan meebrengen

Mij hart is aan stukken gescheurd

Dat is wat ik te bieden heb

Breng mij naar de Koning

Eerlijk gezegd ben ik zwak,

Ik heb geen vechtkracht

Geen tranen om te vergieten,

Al zou ik het proberen

Maar mijn ziel weigert te sterven

 

Één aanraking zal mijn leven veranderen

Geen regels, geen religie

Ik heb besloten om naar U te gaan

De Genezer die ik nodig heb

En dit lied voor U te zingen

Heer, wij hebben onze weg bewandeld

We blijven fouten maken

De glorie is niet voor ons,

Maar allemaal voor U

 

Breng mij naar de Koning

Er is niet veel wat ik kan meebrengen

Mijn hart is aan stukken gescheurd

Dat is wat ik te bieden heb

Laat mij knielen voor uw troon

Laat mij daar vol ontzag naar U opzien

En dit lied voor U zingen

Breng mij naar de Koning

Breng mij naar de Koning

Breng mij naar de Koning

Breng mij naar de Koning

 

SoloMy Jesus door Noelle Lidyoff

Ben je meer dan bezorgd, gebukt onder een zware last

Kun je het niet meer aan, laat mij je over Jezus vertellen

Voel je je leeg vanbinnen, beroofd door schaamte

Hoop je wanhopig op genezing, laat mij je over Jezus vertellen

 

Hij baant een weg waar geen weg is, stond op uit het graf

Geen zondaar die Hij niet wil redden, laat mij je over Jezus vertellen

Zijn liefde is sterk, zijn genade is om niet, het goede nieuws is dat ik weet

Dat Hij voor jou wil doen wat Hij voor mij heeft gedaan

Laat mij je over Jezus vertellen, laat mijn Jezus je leven veranderen

Halleluja, halleluja, halleluja, amen, amen

 

Wie kan je tranen drogen van je gebroken dromen en verloren jaren

Je verleden uitwissen, laat mij je over Jezus vertellen

Je fouten keren ten goede je wil het ongedaan maken

Wie laat alles meewerken ten goede, laat mij je over Jezus vertellen

En laat mijn Jezus je leven veranderen

Halleluja, halleluja, halleluja, amen, amen, amen

 

Wie draagt mijn kruis naar Golgotha, betaalde de prijs voor al mijn schuld

Wie geeft zo veel om mij laat mij je over Jezus vertellen

 

Hij baant een weg waar geen weg is, stond op uit het graf

Geen zondaar die Hij niet wil redden, laat mij je over Jezus vertellen

Zijn liefde is sterk, zijn genade is om niet het goede nieuws is dat ik weet

Dat Hij voor jou wil doen wat Hij voor mij heeft gedaan

Laat mij je over Jezus vertellen, laat mijn Jezus je leven veranderen

 

(Dutch Touch: videofragment met kinderen van Kinga Bán)

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig

Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:

Ik heb U nodig, God, de rest is overbodig.

 

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God

Ik vertrouw op U

Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God

Ik vertrouw op U

 

Ik zit aan uw tafel, persoonlijk genodigd

Ik zie voor het raam de jaloerse gezichten

Terwijl U mijn glas vult, mijn lichaam verzorgt

Met veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht

Met mij zal het goed gaan zolang ik zal leven

Wilt U van uw heerlijke liefde mij geven

En altijd een plek met uw rust in mijn wereld

Omdat ik uw huis weet te vinden, mijn Heer

 

Ik bevrijd wie Mij liefheeft en bescherm wie Mij kent

Roep je Mij aan, Ik geef antwoord

In de nood ben Ik bij je en bevrijd je van angst

Ik zal roem en overvloed geven

Ik zal je redding zijn, Ik zal je redding zijn

Want U zult mij niet zomaar laten sterven

Ik hoef niet naar het graf want U laat mij niet los

U wilt mij leren waar ik het moet zoeken

Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn

 

(Liedje van de Eén Grote Familie-tour)

Dwars door de nare en blije dingen, zing whooo

Want we zijn een grote familie, zing whooo

Om elkaar te plagen, maar ook te dienen, zing whooo

Wat er ook gebeurt, we blijven zingen, whooo

Dwars door de nare en blije dingen, zing whooo 

 

Koorzang – Shalom

Shalom, mijn vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u

Vrede, vrede, shalom

Niet zoals deze wereld geeft, geef Ik u

Wees niet bevreesd, shalom

Mijn vrede geef Ik u, shalom

Mijn vrede laat ik u, shalom

Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u

Vrede, vrede, shalom, shalom, shalom

Mijn vrede geef Ik u,

Vrede, vrede, vrede, shalom

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Dank jullie wel, koor en orkest. Wij zijn zo blij met jullie. Prachtige muziek. Dank voor het openen van onze harten voor de Heilige Geest en dat jullie ons helpen voorbereiden op het Woord van God. En welkom, jullie allemaal. Dank voor jullie komst. Het is een eer om jullie hier te zien en als jullie thuis kijken, zijn wij dankbaar dat jullie erbij zijn. Wij houden van jullie. Ga staan, dan zeggen we dit zoals wij elke week doen. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Waar leef je voor?

door Bobby Schuller

Wie heeft ooit iets meegemaakt dat te groot was om mee om te gaan? Laat eens wat handen zien. Kijk om je heen. Wie kan het leven aan? Wie kan omgaan met het verlies van een kind? Wie kan een miskraam aan of onvruchtbaarheid? Wie kan omgaan met ontrouw, of een scheiding of een bitter einde van een relatie of de dood van je levenslange wederhelft? Wie kan daarmee omgaan? Het goede nieuws is dat er iemand is die dat kan. Maar die iemand ben ik niet. Dat is Jezus Christus. Zonder Hem kan ik het leven niet aan. Kan ik mijn zonden niet aan. Kan ik mijn worstelingen niet aan. Kan ik mijn buien niet aan. Kan ik mijn verbittering of mijn jaloezie of mijn gebrek aan zelfvertrouwen niet aan. Kan ik mijn teleurstelling niet aan. Kan ik het leven niet aan. Maar Hij wel. In het leven leren we door het evangelie dat het niet de bedoeling is dat je het leven in je eentje aan kunt. Wij hebben vriendschappen met gelovigen nodig. Wij hebben een kerk nodig vol goede mensen. Wij hebben de Bijbel nodig om ons te voeden en bovenal hebben wij de Heilige Geest nodig om ons te helpen, de donkere tijden die wij doormaken, te doorstaan. Jezus Christus, Hoop der…? Glorie. Wat betekent dat, dat Jezus Christus de Hoop der Glorie is? Volgens mij betekent het dat de wereld een eigen glorie biedt. Altijd van dezelfde soort: Trofeeën, roem, volgers, mensen die voor je klappen. En er is ook een ander soort glorie. Het soort dat wij zien als wij voor de troon van God staan en verantwoording afleggen over ons leven. Waar wij terugkijken op wat wij gedaan hebben in Gods Koninkrijk en welk verschil wij hebben gemaakt. Als wij terugkijken en beseffen dat wij, hoewel onvolmaakt en zondig en feilbaar waren altijd met ons hart volkomen voor de Heer hebben geleefd. Als wij terugkijken en in de meeste gevallen begrepen hebben dat leiden dienen betekent en niet gediend worden. Anderen de eer gunnen in plaats van die zelf opeisen. Verantwoordelijkheid nemen in plaats van anderen te beschuldigen. Wij zullen terugkijken op een leven dat goed geleefd is. En in die tijd zullen wij roemen. Krijg ik een amen van de heiligen hier? God wil een groots leven voor je. Maar om dat eeuwige leven te leiden moet je het smalle pad volgen dat tegen de stroom in gaat. Dat afwijkt van wat de wereld zegt. De boodschap van de wereld is altijd dezelfde geweest. Ik, ik, ik. Mij, mij, mij. Moet je mij zien. Maar het Koninkrijk Gods heeft een andere boodschap. Leg je leven neer. Dien. Heb lief. Dat is wat het leven inhoudt. De Heilige Geest beweegt ons in de richting van hen die lijden. Anderen dienen. Roemen in de Heer. Daar gaat het om. God heeft een waanzinnige bestemming voor je maar je bestemming breekt pas aan als je je behoefte aan wereldse glorie aflegt en je leven gaat leiden voor de glorie van de Heer, wat jouw glorie zal zijn. Er staat mij een levendig beeld voor de geest. Je hebt de Oude Wereld, Europa en je hebt de wereld van de Oudheid, het Midden-Oosten. Europa is nog maar een paar duizend jaar oud maar het Midden-Oosten is zelfs nog ouder dan de geschiedenis. In het Midden-Oosten heb je op de vlakten zogenaamde tels. T-E-L, als in Tel Aviv. Je komt een heel vreemde, bijna volkomen ronde heuvel tegen. En weet je wat dat is? Een tel. Een soort spekkoek van de geschiedenis. Een stel pioniers stichtten daar een jaar of 6000 geleden een dorp. Dan kwamen er Viking-achtige invallers of ruitervolken langs en verwoestten alles en doodden iedereen. Maar er was daar een goeie waterbron. Dus kwamen er andere pioniers en bouwden er een dorp bovenop. En als zij werden gedood, bouwden anderen daar weer iets op. En die werden dan ook gedood en al gauw wordt die laag van beschavingen de enige hoogte in een dal en groeit uit tot een fortificatie en dan een stad. En dat is een tel. Als je een tel in tweeën zou snijden, zou je zien dat hij uit wel 50 à 60 steden, dorpen of beschavingen zou bestaan. En hoe meer er waren, hoe waardevoller de plek werd. Waarom? Omdat hij hoog gelegen is. Hij versterkt zichzelf. Ongelooflijk. In Amerika zou het idee van een tel ons afschrikken. Wij kennen het helemaal niet. Maar in het Midden-Oosten zie je ze overal. Veel steden heten tel en nog wat omdat ze op een heuvel liggen. Zoals Tel Aviv. Een interessante tel die ik nooit zal vergeten, is Beit She’an. Dat was in het Midden-Oosten de hoofdstad van de Decapolis. De tien grootste heidense steden in de tijd van Jezus. Hannah en ik waren daar met een van de beste toergidsen ooit. Hij was een Joodse Indiana Jones. Zijn ouders waren Duits en waren uit Duitsland gevlucht tijdens de Holocaust. Ze hadden zich in Israël gevestigd. Hij had een cowboyhoed, nog steeds en een zwaar Duits accent. Hij was beroemd. Hij had ooit een gouden schip gevonden en dat had hem een aanstelling aan de Hebreeuwse Universiteit opgeleverd. Wij kregen een privérondleiding van die man. Een prachtige kerel. Hij liep met ons door die tel. Je ziet hier de Romeinse ruïnes. Dat waren zo’n beetje de laatste. Misschien waren er meer, maar dit zijn de Romeinse ruïnes. Hij vertelde er al wandelend over Rome. Je had er schitterende amfitheaters en allerlei bouwwerken. Hij liep er met ons doorheen en liet het ons allemaal zien. Hij was een enorm gedreven Joodse man. Hij bracht ons naar de tempel en begon die te beschrijven. Kijk eens naar die tempel, zei hij. Marmeren bogen en een dak gewelf. Hier moeten vlaggen gestaan hebben. En kijk eens naar die traptreden. Zuilengalerijen. En hier moeten kaarsen gestaan hebben. En hier gingen de parades doorheen. En je loopt die enorme treden op. Het is een ruïne, maar je vormt je een beeld in je geest. En dan passeer je een enorme hal en dan betreed je het huis. En dan kom je in een gedeelte waar hij met zijn vette Hebreeuws-Duitse accent zegt: Wat zie je hier? Wij betreden een kleine kamer. Ik weet niet meer hoe groot hij was. Dit was zo’n 15 jaar geleden. Maar ik zou zeggen…Weet jij het nog, Hannah? Misschien zes bij zes meter, of zo. En hij zegt: In dit kleine vertrek was een klein kamertje. En in het kleine kamertje had je een klein altaartje. En op dat altaar stond een klein godje. Grote tempel, kleine god. Die zin heb ik nooit vergeten. Grote tempel, kleine god. Groot en glorieus en prachtig van buiten. En binnen een klein niemendalletje. Grote tempel, kleine god. Als er iets is wat het Romeinse Rijk op zijn hoogtepunt goed beschrijft was het een grote tempel met een kleine god. Voor de Romeinen draaide alles om glorie. Ze deden alles om er van buiten maar groot uit te zien. Rijkdom deed ze niet zoveel. Ze gaven vooral om prestaties. Zeges op het slagveld, Olympische Spelen. Kracht, macht, roem, glorie. Je naam in de geschiedenis kerven. De Romeinen hadden een gezegde: Een man sterft tweemaal. De eerste keer als hij zijn laatste adem uitblaast. De tweede keer als zijn naam voor het laatst wordt uitgesproken. Het idee is dat als we glorieus en beroemd worden wij in zekere zin een soort onsterfelijkheid bereiken. Dat, ook als wij ademloos in ons graf liggen iemand zich ons herinnert en onze naam uitspreekt. Ik weet het niet, maar dat is niet het soort eeuwige leven dat ik wil. Ik wil een eeuwig leven vol glorie. Ik wil een eeuwig leven vol zang en maaltijden, feest en werk en vriendschap. Ik wil het soort eeuwige leven dat alleen te bereiken is door de sterke naam en werken van Jezus Christus. Het is de enige manier waarop we trots voor Gods troon kunnen verschijnen. Niet op onze eigen kracht. Niet door onze eigen goede werken en onze eigen prestaties maar slechts door de genade van de gekruisigde Christus kunnen wij voor zijn troon verschijnen als geliefde zonen en dochters wetende dat wij de glorie van het eeuwige leven zelf niet verdiend hebben. Die hebben wij ontvangen als geschenk. Mag ik een amen horen? Er is geen leven in het soort glorie dat de wereld te bieden heeft. Hoeveel beroemdheden, hoeveel topmodellen en popsterren moeten je vertellen: Ik ben depressief. Ik wil er een eind aan maken. Ik hou niet meer van mijn leven, ik hou niet van wat ik bereikt heb. Dit heeft mij niets gebracht voordat wij gewone stervelingen het zullen leren en het niet meer nastreven? Hoe lang? Ik weet niet wat jullie vinden, maar ik weiger te geloven dat dat het enige volle leven is dat iemand vandaag de dag kan krijgen. God heeft een zoveel eenvoudigere, betere, glorieuzere oplossing voor je. Dit is wat Christus te bieden heeft: Heb Mij lief met je hele hart, je hele ziel, met al je kracht, uit alle macht. En heb je naaste lief als jezelf, en je zult het eeuwige leven beërven. Dat klinkt mij heel wat beter in de oren. Dat klinkt als kleine tempel, grote God. Dan komen wij bij Stefanus. In het boek Handelingen lees je hoe de twaalf apostelen voor de weduwen en wezen moesten zorgen maar daar hadden ze het te druk voor. Ze zeiden: Moeten wij aan tafels bedienen? Ze vroegen of er iemand beschikbaar was en er waren er zeven die dat wel wilden doen. Een van hen was Stefanus. Hij wilde geen wonderen doen en geen voorganger of evangelist worden. Hij wilde alleen maar weduwen van dienst zijn. Hij zei, ik doe het wel. En weet je wat de Bijbel zegt? Onder allen was hij vol van geestelijke kracht. En hoewel hij dacht dat hij alleen geroepen was, weduwen te helpen was hij eigenlijk geroepen om te getuigen van het Koninkrijk van God. En in zijn gehoorzaamheid en vervuld van de Geest verrichtte hij grote wonderen en velen geloofden in het Koninkrijk dankzij zijn verkondiging ook al had hij zich daar niet voor opgegeven. Toen Stefanus werd gedood, paste er iemand op de mantels van zijn beulen. Zijn naam was Saulus. En als Stefanus sterft en Saulus dat ziet terwijl hij op de mantels past luiden Stefanus’ laatste woorden…Weet je het nog? Vader, vergeef hen hun zonde. Je kunt niet toekijken hoe een man meedogenloos wordt gedood en horen dat zijn laatste woorden vol zijn van genade en vergeving en liefde voor degenen die hem doden. Dat kun je niet meemaken zonder dat er iets in je verandert. Volgens Augustinus en vele anderen is dat het moment geweest waarop de mantel van Stefanus overging op Saulus. Dat toen een zaadje in hem geplant werd. En hoewel hij daarna eerder erger wordt dan beter want hij wordt een verbeten mensenjager denk ik dat hij, toen hij christenen vervolgde, dezelfde behandeling kreeg. Hij gooit christenen in de cel en tuigt ze af en zij zeggen: God, vergeef Saulus want hij weet niet wat hij doet. God, vergeef Saulus. Wij weten het niet. In de Bijbel staat het niet maar je kunt het je best voorstellen. Je kunt je voorstellen dat een mens eerst zelf genade moet ervaren om dan milder te worden. En dat is wat er gebeurt. Saulus is op weg naar Damascus om meer christenen te vangen en Jezus slaat hem van zijn paard. Hier pauzeer ik even. Het idee van een zaadje dat vanuit gehoorzaamheid geplant wordt is heel belangrijk. Ik heb dit al eerder verteld, geloof ik. Mijn opa Schuller zei dat in het Koninkrijk Gods, als het om voorgangers gaat er mensen zijn die het zaad planten en mensen die het zaad verzorgen zodat het kan groeien en mensen die de oogst binnenhalen. En ik vroeg hem wie van die drie hij was. Hij zei: Ik ben geen van drieën. Iemand moet de aarde ploegen zodat het zaad erin kan rusten. En dat is wat ik doe. Met andere woorden, hij zei dat hij de mensen zacht maakte. Ik maak de mensen zacht voor het evangelie zodat ze, als ze diepzinniger lessen horen, die kunnen ontvangen. Je kunt je niet voorstellen dat toen Saulus christenen vervolgde en zij hem liefde toonden en vergeving schonken dat zijn hart niet een beetje verzacht werd. En dat het zaadje dat Stefanus in zijn hart geplant had, niet groeide. Saulus wordt dus van zijn paard geworpen en wordt bekeerd en met blindheid geslagen en dan hoort hij de stem van Jezus Christus. En Die zegt: Saulus, Saulus, waarom vervolgt u… christenen? Nee. Hij zegt: Saulus, Saulus, waarom vervolgt u Mij. Merk op hoe Jezus geen onderscheid maakt tussen Hemzelf en de kerk. Of je kunt zelfs zeggen dat Jezus in dit geval geen onderscheid maakt tussen Hemzelf en mensen die lijden onder onrecht. Er is geen verschil. Waarom vervolg je Mij? Het is geen grote sprong om te zeggen dat Jezus geen onderscheid maakt tussen Hemzelf en de lijdende. Jezus zegt dat Zelf duidelijk. In Mattheüs 25 zegt Hij: Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. U zult het Koninkrijk binnengaan. Ze zeggen: Wanneer gaven wij U te eten en te drinken? En Hij: Toen u dat voor de geringste deed, deed u dat voor Mij. Ik geloof dat wanneer we Jezus Christus leren vertrouwen met onze daden vooral voor wat het liefhebben van onze vijanden betreft, voor wat het zorgen, voor de behoeftigen betreft, voor wat het leiden van een ongehaast leven betreft, voor wat het niet altijd najagen van glorie betreft maar als wij dat doen, dat wij nu beginnen en niet als wij sterven met het beërven van een leven met God. Even snel een paar dingen. Onze wereld is zo luidruchtig. Iedereen heeft iets te zeggen. Om onze naaste te dienen, hebben wij meer mensen nodig die bereid zijn om actief te luisteren. Naar mensen te luisteren. Dat betekent dat als ze jou iets zeggen, zeg dat dan tegen ze terug. En blijf dat doen tot ze zeggen: Precies. Als ze dat zeggen, weten ze dat ze gehoord zijn. Paulus zegt dat als iemand roddelt over ons of kwaadspreekt over ons, maar als wij van diegene houden dan houdt hij ons Spreuken voor en laat ons zien dat als wij onze naaste liefhebben. Als je je vijand onderuit wilt halen, heb hem dan lief en dat zal zijn als gloeiende kolen. Dat kan betekenen dat je hem keihard aanpakt maar beter zoals een oude uitdrukking; hete kolen op iemands hoofd stapelt als hun haard is uitgegaan. Dan dragen ze de kolen op hun hoofd. Dat is een geschenk. Als je je vijanden liefhebt, help je of je reageert op hen af. Wat doe jij? Het is een van beide. Breng het goede in de praktijk. Gun mensen de eer wie die eer toekomt. Ga niet met de eer van andermans werk strijken. Neem verantwoordelijkheid voor je fouten ook als een ander daar medeschuldig aan is. En, het belangrijkst, dank mensen ook als zij dat hadden moeten doen. Dat geldt vooral voor de mensen met wie je samenleeft. Je kunt degene met wie je getrouwd bent, niet genoeg bedanken of je ouder of ouders. Je kunt ze niet genoeg bedanken. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen: Schei uit met dankjewel zeggen. Schei uit met mij zo te waarderen. Heel vaak denken wij, zij zouden mij moeten bedanken. Waarom moet ik hen bedanken? Misschien is het een medewerker of collega. Omdat je ze waardigheid geeft als je dat doet. Je waardeert het werk dat ze gedaan hebben. Ze hadden het niet zo goed hoeven doen. Ze hadden het niet op tijd hoeven doen. Bedank mensen. Dat zijn een paar Bobby-tips voor het leven. Je kunt nog talloze andere dingen doen. Zoals de Bijbel lezen en begrijpen. Maar als wij de weg van Jezus leren bewandelen leren wij de beste, meest vruchtbare, meest vreugdevolle manier van leven. Wij moeten onszelf ervan doordringen dat datgene wat de wereld te bieden heeft, een leugen is. Grote tempel, kleine god. Maar wat Jezus ons biedt, is wellicht een kleine tempel maar een grote God. Een onwaarschijnlijk iemand die onmogelijke dingen verricht. Iemand die niet bevoegd is en geen ervaring heeft doet fantastische dingen voor God. Dat is wat God voor je wil, maar je moet het wel op zijn manier doen. Vertrouw mij. Probeer het eens 60 dagen. En let op hoeveel beter je leven wordt.

 

Gebed

Vader, wij danken U. Wij vertrouwen U ons leven toe. Onze vijanden liefhebben, mensen dienen die dat nodig hebben is een van de mooiste manieren om U te laten zien dat we U ons leven toevertrouwen. Wij bidden dat U ons vergeeft en ons vervult met uw Heilige Geest. Waar wij ook zijn. Verbreek de ketenen van zonde of verslaving of depressie of rouw of jaloezie of al die andere dingen die ons gevangen houden in zelfbeklag en help ons het niet-gehaaste, vreugdevolle leven te leiden dat alleen te vinden is in uw Koninkrijk. Dit bidden wij in de zo krachtige naam van Jezus Christus, amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Waar leef jij voor?

2 januari 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan