Home Leef Gelukkig

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn altijd blij dat jullie er zijn. Dank voor jullie komst. Je bent gezien en je bent geliefd. Deze dienst gaat vandaag een verschil maken in je leven. Dat geloven wij en wij bidden ervoor.

 

Gebed

Vader, wij komen vrijmoedig in uw huis en in uw aanwezigheid. Volledig hersteld, volledig geliefd en geroepen door U. En wij vragen, God, voor de vele noden en uitdagingen waar wij voor staan dat U ons wilt helpen om te worden wie wij moeten zijn om alles wat we doormaken te overkomen. Wij danken U dat uw Geest in ons woont. Een kracht die wonderen verricht. Laat het ons zien in ons handelen en in onze woorden, gedachten en daden. En bovenal houden wij van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van en ik ook.

 

Koorzang – My Song in the Night

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht

Kom tot ons met uw tedere liefde

Het verlangen van mijn ziel

Tot U roep ik, o Heer, in tijden van smart

Mijn troost overdag en mijn lied in de nacht

 

Waarom zou ik dwalen en niet met U wandelen

Of roepen in de woestijn om uw aangezicht te zien

Mijn troost en vreugde, het verlangen van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht.

Mijn troost en vreugde, het verlangen van mijn ziel

O Jezus mijn Heiland, mijn lied in de nacht

In de nacht, in de nacht, in de nacht

 

Schriftlezing –  Mattheüs 20:10-16 door Hannah Schuller

Gaan jullie zitten. Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Mattheüs 20:10-16. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden: Deze laatsten hebben maar één uur gewerkt en U hebt ze gelijkgesteld met ons die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam, hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten. Amen.

 

Solo – Goodness of God door Raffia Thomas

Ik houd van U, uw genade blijft me dragen

Dag aan dag in de palm van uw hand

Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer

Al heel mijn leven bent U zo goed, zo goed

Zolang U adem aan mij geeft, Heer

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen

U was dichtbij in mijn donkerste nacht

Heer, ik ken U als een Vader, ik ken U als een Vriend

Ik leef met U in de goedheid van God

 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer

Al heel mijn hele leven bent U goed, zo goed

Zolang U adem aan mij geeft, Heer

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Uw goedheid is altijd bij mij

Uw goedheid is altijd bij mij

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U

Uw goedheid is altijd bij mij

Al heel mijn hele leven bent U trouw, Heer

Heel mijn leven bent U zo goed geweest

Zolang U adem aan mij geeft, Heer

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Al heel mijn hele leven bent U trouw,

Ja, Jezus, heel mijn leven bent U zo goed geweest

Zolang U adem aan mij geeft, Heer

Zing ik steeds van de goedheid van God

Zing ik steeds van de goedheid van God

 

Tijdens gesprek met Xander Stok:

Video Jesaja 41: Hold you up

Ik zal je steunen, jou heb Ik uitgekozen

Wees niet bang want Ik ben met je

Wees niet bang want Ik ben je God

Ik zal je sterken, Ik zal je helpen

Ik zal je steunen, Ik zal je steunen

 

Video Jesaja 44: I the Lord made you

Ik heb je geformeerd, Ik zal je niet vergeten

Ik heb je zonden als een wolk doen verdampen

Je overtredingen als de ochtendnevel

Je overtredingen als de ochtendnevel

Keer je tot Mij

Ik betaalde de prijs om jou te verlossen

Ik betaalde de prijs om jou te verlossen

 

Solo – I Walk with God door Todd Strange

Ik wandel met God van nu af aan

Zijn liefdevolle hand, daar leun ik op

Ik bid tot God in nederigheid:

Laat mijn God altijd met mij zijn

Ik wandel met God dag en nacht

Waarom zou ik vrezen als Hij aan mijn kant staat

Zijn liefde zal voor altijd bij me zijn

En Hij zal mij nooit verlaten

Hij zal me nooit laten vallen

Ik ben zwak, maar mijn Heer is sterk

Hij waakt de hele dag over mij

 

Ik wandel met God, Hij pakt mijn hand

Ik praat met God, Hij zal het begrijpen

Hij hoort elk woord dat ik tegen Hem zeg

En Hij weet wat in mijn hart gebeurt als ik bid

Heer, leid mijn voetstappen en wijs mij de weg

En ik zal nooit alleen wandelen

Omdat ik met God wandel, elke dag opnieuw

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Leef gelukkig
door Bobby Schuller

Ik las onlangs een boek van ene Felix Dennis. Misschien herken je de naam. Hij is een rijk man, ik denk dat hij bijna een miljard dollar waard is. Hij heeft honderden miljoenen dollars verdiend met tijdschriften als PC World. Met sommige dingen was ik het eens, andere niet. Het was een goed boek, heel onderhoudend. Maar aan het eind was er een nawoord en dat raakte mijn hart. Hij zei: Mag ik je een vraag stellen? Wil je echt rijk zijn? Ik zal je een voorbeeld geven uit mijn persoonlijke leven, schreef hij. Hij zei: Als je mij zou vragen, Dennis, je hebt je huizen en je Franse wijn en de vrouwen en alle avonturen en de boten en alles: Ben je gelukkig? Dan zou ik tegen je zeggen: Nee, ik ben niet gelukkig. En in feite, schrijft hij, al mijn rijke vrienden…Ik heb nog nooit iemand ontmoet die echt rijk was en die ik echt gelukkig vond. Toen ik dat las, dacht ik eerst: Wat triest. Maar het tweede wat ik dacht was dat ik een paar rijke mensen ken. Jij waarschijnlijk ook. Ik heb veel mensen ontmoet die veel geld waard zijn en die wel gelukkig zijn. Ik ken ze persoonlijk. Het zijn mijn vrienden. Als ik ze zou vragen of ze gelukkig zijn, zouden ze ja zeggen. En weet je wat het verschil is, het lijkt zo duidelijk. Mijn vrienden zijn christenen. Het lijkt zo oh, bla, oh, maar dat heeft een reden. Je kunt alles in de wereld hebben, alles wat er te hebben is maar als je je ziel verliest, win je niets. Je kunt alles hebben wat er te vergaren valt, de rijkdom van vele miljonairs en toch, als je Christus niet hebt, zul je nooit gelukkig zijn. Ik denk dat er mensen zijn die de Heer niet kennen, die gelukkig kunnen zijn maar ik denk dat als je zo gretig op zoek bent naar succes en rijkdom maar je hebt nooit de Heer gevonden je nooit echt in de spiegel zult kunnen kijken en zeggen: Ik heb gevonden wat ik zocht. Je hoeft niet te wachten. Je hoeft geen geld te krijgen om te vinden wat je zoekt. Je hebt het gevonden. Het is hier. Het is de Heer. Wil je je leven niet aan Hem toevertrouwen? Wil je je leven niet bouwen op de rots en niet op het zand? Wil je niet een koers uitzetten die naar het leven leidt en niet naar de dood? Wil je je leven niet wijden aan iets groters dan je je ooit had kunnen voorstellen? Wijd je leven aan het kennen van de Heer. Je hoeft niet veel te doen. Je kunt gewoon zijn waar je bent en zeggen wat mij en mijn huis betreft: Wij zullen de Heer dienen. Een van de slimste dingen die ooit gezegd zijn, is dat er twee soorten mensen zijn. De eerste was iemand die de boodschap van het Woord van God hoorde. Ze hoorden die en geloofden erin en ze deden het. Dat was iemand die zijn huis bouwt op een rots. En het tweede type was iemand die het Woord hoorde, er misschien in geloofde maar het niet deed. Diegene was degene die zijn huis bouwde op wat wij soms zand noemen maar een betere vertaling is dat ze hun huis op een wadi bouwden. Nu zijn de meesten van ons, tenzij je uit Palm Springs komt zoals sommigen van jullie, geen woestijnmensen. Maar als je in de woestijn woont, als je daar altijd leeft, in het wild dan weet je dat in Jezus’ tijd het meest riskante deel van de woestijn een wadi is. Een wadi is een grote rivierbedding waar nooit water in lijkt te staan. Dat komt omdat dat negen van de tien weken niet het geval is. Maar als je in Israël de woestijn in gaat en het regent in de bergen ver weg dan verzamelt al die regen zich in de passen van de bergen. Het stroomt bijeen en het zwelt aan tot een zogenaamde flash flood. En als je ooit een flash flood hebt gezien dan ziet het er niet uit als een rivier die steeds hoger wordt Het ziet er eerder uit als een klodder. Het ziet eruit alsof de voorkant van een rivier gemaakt is van gelei en hij beweegt op een hoogte van zo’n 3 tot 4 meter en hij zit vol met stokken en stenen en boomtakken en allerlei dingen die hij onderweg verzamelt en als hij inslaat, slaat hij in als een vrachtwagen. En dus zegt Hij dat iedereen die niet doet wat Ik zeg die zijn huis niet bouwt op mijn woorden, zijn huis bouwt op een wadi. Het komt eraan, vrienden. Dus wees er vandaag klaar voor. Taaie tijden duren nooit voor altijd. Taaie mensen wel. Streef er nu naar, nu het meevalt met de taaie tijden, om een taai mens te worden. Bouw je huis. Wat is het huis? Wie is het huis? Het huis, dat ben jij. Bouw je huis. Bestudeer het Woord. Elke keer dat je een kleine discipline toepast leg je een steen extra op een rots en bereid je je voor op wat komen gaat. Veel van de sprookjes die we als kind leren, komen van leraren en kerkmensen die Bijbelse principes of ideeën proberen over te brengen in de vorm van een soort sprookje. Verhaaltje? Een sprookje, oké. Voor kinderen. Ik denk dat Drie Biggetjes een poging is om je huis op de rots te bouwen. Jullie kennen de Drie Biggetjes, toch? Jullie kennen de Disneyversie? Van mij krijg je de rauwe Middeleeuwse versie. De echte. De originele. Die gaat als volgt: Drie biggetjes bouwen drie huisjes. Het eerste biggetje bouwt zijn huis van stro. Wij zien het voor ons, hè? Als je uit het zuiden komt, kun je je hooistapels voorstellen, balen hooi. Stel je voor dat je wat balen hooi hebt, je gaat van bop, bop, bop en je gooit er iets overheen. Hoelang zou dat duren? Misschien een half uur, misschien een uur en klaar is Kees. Het volgende varken bouwt zijn huis van stokken. Misschien duurt dat wat langer. Als je ooit iets hebt gedaan met survivallen of leven in het bos, je kunt een tipi of een afdakje bouwen met stokken en dat duurt niet lang en doe daar wat takken overheen, dat houdt de regen uit je ogen. Dat is ook vrij simpel. Hoelang zou dat duren? Misschien twee uur? Iets langer, iets beter, nog steeds niet geweldig. Maar een huis van bakstenen bouwen, dat doet het derde varkentje de winnaar van het verhaal. Eigenlijk is iedereen een winnaar door hem, behalve de wolf. Dat komt zo. Ja, hij bouwt een huis van bakstenen. Een huis van bakstenen bouwen betekent dat je een fundering moet graven. Je moet het waterpas maken. Je moet een goede plek uitzoeken. Bakstenen zijn duur. Bakstenen kosten tijd. Een stenen huis kost niet een paar uur, maar een paar weken, misschien een paar maanden. Wij kennen het verhaal. Het eerste varken is er en de wolf komt en hij zegt… Wie weet het nog? Biggetje, biggetje, laat mij binnen. Niet door de… Mijn waardigheid slinkt met de minuut. Wij gaan verder. Dus de wolf, die het kwaad of satan voorstelt, blaast tegen het huis en het biggetje rent van het strohuis, naar wat? Naar het stokhuis, hè? Nu zitten er twee biggen in het stokhuis. En de wolf komt en zegt: Biggetje, biggetje…Hij blaast ook dat huis omver en die twee varkens rennen het stenen huis in. En de wolf komt daar en zegt: Biggetje, biggetje, laat mij binnen. En dat derde biggetje zegt: Bekijk het maar, vriend. Doe je best maar. Ik ben klaar voor jou en alles wat je voor mij in petto hebt. Doe je best. Laat maar zien wat je kunt. En natuurlijk bonst satan, het kwaad, in de vorm van die wolf op de deur en doet alles wat hij kan om dat huis binnen te vallen. Hij heeft honger en daar zitten drie heerlijke varkentjes. En hij gaat ze opeten. En dus uiteindelijk en dit is de aard van het kwaad gaat de wolf, in plaats van het huis omver te blazen, wie weet het nog? het dak op en klimt door de schoorsteen en in de Disney-versie verbrandt hij zijn billen en rent huilend weg. In het echte verhaal, het goede klimt de wolf naar beneden uit vraatzucht, omdat hij gewoonweg niet kan verliezen. Hij klimt naar beneden en wat hij onder aan de schoorsteen aantreft is een ketel kokend water. En als hij in het water valt, doet dat hele slimme varken het deksel erop en kookt de wolf en ze eten hem op. Stukken beter, toch zeker? Ik zou Disney graag een versie daarvan zien maken, toch? Dat zou gaaf zijn. Hier is een les die wij geleerd hebben. Wij leren daar een heleboel lessen uit. De wolf komt altijd. Bouw je huis. De wolf komt altijd. Bouw je huis zo dat als hij komt, je kunt zeggen dat taaie tijden niet eeuwig duren maar taaie mensen wel. Tweede les die wij daaruit leren: Als je je huis goed gebouwd hebt, zal het, het kwaad niet verjagen, maar vernietigen. Voelt dat even goed, te weten dat ik, omdat ik er klaar voor ben niet alleen ga overleven, maar de vijand ga verslinden. Dat voelt goed voor mij. Ik ga voor genezing, ik ga voor hertel, ik ga wat dingen rechtzetten, ik breng de kracht van Gods genezende aanwezigheid en voorzienigheid aan iedereen die dat nodig heeft. Hij redde niet alleen zijn eigen leven maar ook dat van hen die niet voorbereid waren. Hij wordt de leider. Wat leren wij nog meer uit dit verhaal? Hij zorgt ook voor volle magen. Ja toch zeker? Gods voorzienigheid is ook een deel van Gods wijsheid en weg. Dat is de waarheid, mijn vriend. Bouw vandaag je huis, bouw het steen voor steen, wijd je leven eraan, het is het belangrijkste wat je in je leven kunt doen. Het belangrijkste in het leven is niet je geld, hoewel financiën belangrijk zijn. Het zijn niet je relaties, hoewel dat superbelangrijk is. Het belangrijkste in het leven is wie je wordt. De grootste schat in het leven is niet wat je krijgt, maar wie je wordt. Dit is mijn preek. Dit hier. Dit is waar ik over gepreekt heb en ik ga er volgende week over preken en de week daarna en de week daarna. Het Bijbelse ouderwetse woord ervoor is discipelschap. Maar in frisse taal, waar wij het over hebben is wie wij worden door ons leven te wijden aan de boeken, de disciplines, het gezelschap, de gedachten, de houding, de vaardigheden en de filosofieën die je maken tot wie je voorbestemd bent te zijn. Misschien niet wie je je nu voelt, maar tot wat je bent voorbestemd. En misschien zeg je tegen mij: Bobby, ik vertel je dat ik op papier een winnaar ben. Misschien zeg je dat je op papier alles hebt. Ik heb een geweldige baan, ik heb mijn droombaan, ik heb een geweldig bedrijf, ik heb een dikke bankrekening, geweldige vrienden, een gezond gezin, mijn lichaam is gezond, mijn huis is geweldig, wat dan ook. Ik heb alles. Bobby, ik doe het prima. Ik heb het allemaal. Je zou zeggen: Op papier ben ik een winnaar, maar het voelt alsof ik verlies. Zonder je hand op te steken, voelt iemand zich soms zo? Op papier ben ik een winnaar. Op papier sta ik voor. Op papier bereik ik wat ik wil bereiken maar op de een of andere manier voelt het alsof ik verlies. Ik durf te opperen dat je misschien in de nummer één valkuil bent gevallen die een perfect succesvol leven kan verpesten en bederven. Het nummer één ding dat een perfect succesvol leven verpest is hier is het ouderwetse woord: afgunst. Maar niemand geeft graag toe dat hij jaloers of afgunstig is. Ook al hebben wij het allemaal. Een beter woord is vergelijking. Dat is wanneer wij onszelf vergelijken met iemand die iets heeft wat wij willen. Ze hebben de kleren die wij willen dragen en de auto waarin wij willen rijden. En het huis waarin wij willen wonen en de partner met wie wij getrouwd willen zijn. Ze hebben de vrienden die wij willen hebben. Ze komen waar wij heen willen. Ze hebben de diploma’s, de prijzen, ze hebben bereikt wat wij willen bereiken. Dat is afgunst. Als je daarboven staat, is dat ijdele glorie maar in de meeste gevallen is dit iets waar we allemaal mee worstelen. Wij hoeven het vandaag dus geen afgunst te noemen. Ik zal het was gunstiger brengen. Wij gaan het dus vergelijking noemen. Als wij ons leven vergelijken met dat van anderen, bederft dat de overwinning. En zo hebben wij in Mattheüs 20, dat Hannah gelezen heeft. Interessant verhaal. Jezus vertelt ons een gelijkenis. Er staat dat een landeigenaar van een wijngaard op een dag wakker wordt en zegt, o mijn hemel, wij hebben vandaag heel veel werk te doen. Ik heb wat extra hulp nodig. Dus gaat hij naar de markt en hij vindt wat dagloners en daar staan ze en ze zeggen: Wij komen graag voor u werken. En hij zegt: Graag. Wat dacht je van één denarius. Een denarius is een dagloon. Vandaag zeggen wij gewoon 200 dollar. Dat is ongeveer een dagloon vandaag. Ik betaal je om zes uur ’s ochtends 200 dollar om voor mij te komen werken. En ze zeggen: Dat is geweldig. Wij hebben werk. Wij gaan met u mee. Hij ziet dat het werk achterloopt. Om 9 uur vindt hij nog wat jongens. Wat dacht je van 200 dollar? En zij zeggen: Absoluut. Het wordt middag. Hij gaat naar de markt en vindt nog wat arbeiders. Hij zegt, wat dacht je van 200 dollar? Drie uur: Wat dacht je van 200 dollar? Vijf uur, de dag is bijna voorbij, hij heeft nog maar een uur werk en hij zegt tegen hen: Wat dacht je van…Wacht, heb ik vijf of twee gezegd? Vijf uur. Hij zegt: Wat dacht je van 200 dollar? Geweldig. Doen wij. De dag zit erop. Het werk is voltooid. Ze schudden elkaar de hand, drinken allemaal een paar glazen water, wassen zich, maken zich klaar voor het avondeten en de voorman gaat het afgesproken geld uitdelen. 500… 200 dollar voor de jongens die om vijf uur kwamen. En nu krabben de jongens die eerder aan het werk waren, zich achter de oren. Zij krijgen 200 dollar voor een uur werk, krijg ik dan ook 200 dollar per uur? Dan krijgt de man van 12 uur 200 dollar. Dat heeft hij afgesproken. Hij zegt: Hé, wacht even. De man die er bij zonsopgang was, zegt: De man bij het middaguur kreeg 200 dollar. En hij heeft maar een halve dag gewerkt. Ik krijg misschien 400 dollar. En ze komen bij de man van de zonsopgang en die krijgt 200 dollar. En dan zegt de Bijbel Dit woord komt veel voor in de Bijbel. Het komt bijna altijd voor geweld. Het is de geest van Kaïn voordat hij zijn broer Abel doodde. Er staat dat ze begonnen te morren. Ze zeggen het niet hardop, maar ze zeggen het als het ware tegen elkaar en hun hart wordt hard. En ze zeiden: Wij dachten eigenlijk dat hij een uur gewerkt heeft. Ik heb de hele dag gewerkt, ik zou wat meer moeten krijgen. Ik heb hier een fooienpotje. Tippen doen ze niet alleen in China, zag ik ooit bij een restaurant. Tippen. Tippen. En Jezus zegt aan het eind: Ben je afgunstig omdat ik gul ben? Ben je afgunstig omdat ik gul ben? En dat is een gebed dat ik zou moeten bidden. Als ik in de spiegel kijk, zeg ik: Heer, ben ik afgunstig omdat U gul bent voor de mensen om mij heen? Als U gul bent voor hen, weet ik dat er dingen op mijn pad zullen komen. Voor die man die het idee had dat hij was afgezet bedenk hoe die dag alleen al door zijn denken veranderde. Het begon als een meevaller. Een geweldig iets. En het eindigde met gemor. Van meevaller tot morren en er veranderde letterlijk niets behalve iets hier en hier. Die man kan dat scenario op twee manieren bekijken. De eerste is de manier waarop hij dat deed. Die man werkte maar een uur, kreeg 200 dollar. Ik heb de hele dag gewerkt en heb 200 dollar verdiend. Maar hier is een tweede, betere manier om te denken en je leven te leiden. Hij had best kunnen denken, kijk eens aan. Ik hoefde mij niet de hele dag zorgen te maken over hoe ik vanavond te eten krijg. In feite werd ik uitgekozen, niet als laatste, maar als eerste. Wij weten allemaal nog hoe dat is. Bij gym als laatste gekozen worden. Dat weten wij niet allemaal, maar ik heus wel. En wij weten allemaal hoe leuk het is om ergens als eerste voor gekozen te worden. En hij had kunnen zeggen dat ik vandaag verschil heb gemaakt. En ik heb mijn dag niet doorgebracht met lui zijn en tijd verdoen. En ik heb ervaring opgedaan. En wat dacht je van deze: Ik heb de hele dag met de baas doorgebracht en ik denk dat hij mij morgen misschien weer aanneemt. Kijk, dat is een geweldige houding die leidt tot een beter leven. Niet afgunst. Afgunst vernietigt elke overwinning. Vergelijking bederft altijd je overwinning. Het bederft het. Ja, je hebt het nog steeds, maar de lol is eraf. Wat is de oplossing? De oplossing is je op jezelf te richten. Wij moeten ons leven wel ergens mee vergelijken maar dit is iets om het mee te vergelijken: Je vergelijkt je leven met wie je vroeger was. Misschien zeg je tegen mij: Ik ben nu niet beter dan vijf jaar geleden. Wij dienen een God die houdt van een nieuw begin. En hier is mijn advies aan jou: Schrijf op wie je wilt worden en werk eraan om diegene te worden. Het gaat niet om geld. Het is meer dat je in het leven de keuze hebt om verontwaardigd of geïnspireerd te raken. Vol wrok of geïnspireerd raken. En je hebt nog een andere keuze: Omgaan met mensen vol wrok of omgaan met mensen die geïnspireerd zijn. Mag ik je wat advies geven? Zoek het gezelschap van mensen die je aanmoedigen om meer te worden meer te zijn, meer te doen, de droom te vervullen waarvoor je geboren bent, meer op Christus te lijken, vriendelijker te zijn, meer naar buiten te treden. Dit zal effect op je hebben. De mensen met wie je omgaat, zullen je leven veranderen. Begin dus met het bouwen van je huis. Bouw het huis steen voor steen. Laag voor laag. Tekening voor tekening. Mag ik je een vraag stellen? Wie wil je worden? Beantwoord deze vraag en je leven zal voor altijd veranderen. Schrijf het op als je de kans hebt. Weet wie je wilt worden. En weet dan dat er een prijs betaald moet worden om diegene te worden. De prijs is deze: Het zijn de gedachten die ik denk. Het zijn de disciplines die ik elke dag beoefen. Het zijn de boeken die ik lees. Het zijn de gebeden die ik bid. En het is het gezelschap waarin ik verkeer. En deze dingen vormen de filosofie de houding en de vaardigheden die mijn toekomst zullen bepalen. Velen van jullie voelen zich nu je mij dit hoort zeggen, uitgeput. Je hebt zoiets van haal mij hieruit. Want het is een prijs. Er zijn echte kosten aan verbonden. Die inspanning is een echte prijs. Mag ik hier iets zeggen? De prijs valt mee als de beloning duidelijk is. De prijs valt mee als de beloning duidelijk is. Als je weet wat er aan het eind van dat pad wacht, zal de prijs meevallen. Dus houdt de beloning duidelijk. Houd de belofte duidelijk. Houd de visie op wie je wilt worden, helder en werk harder aan jezelf dan aan al het andere waaraan je werkt. Als je harder aan jezelf werkt dan aan het ouderschap zul je een geweldige ouder worden. Als je harder aan jezelf werkt dan aan partner zijn, word je een geweldige partner. Als je harder aan jezelf werkt dan aan je baan, zul je een fortuin verdienen. Als je harder aan jezelf werkt dan aan je kunst, zal je kunst geïnspireerd zijn. Werk je harder aan jezelf dan aan school, dan wordt je schoolwerk makkelijker. Het gaat erom wie je wordt. Het enige wat je meeneemt naar de hemel, is wie je wordt. Wij verwerven zoveel in het leven, wij kunnen zoveel doen in het leven, wij kunnen dingen zien en zo. Wij kunnen veel bereiken maar het enige wat je meeneemt naar de hemel is wie je wordt. Daarom wil ik de laatste dag op aarde, als ik weet dat ik ga sterven een deel van die dag besteden aan het werken aan mezelf omdat ik weet dat ik dat stukje meeneem naar de hemel. Dus werk aan jezelf. Stop nooit en je zult dankbaar zijn. Je zult terugkijken en je zult jezelf vandaag vergelijken met waar je vijf jaar geleden was en je zult zeggen dat ik een beter iemand aan het worden ben. Ik word sterker. Ik word taaier. Ik word beter. Ik kom waar ik heen wil. Ik doe wat ik wil doen. Ik ben bij de mensen waar ik bij wil zijn. Ik voel me zoals ik mij wil voelen omdat ik het niet door iemand anders heb laten plannen. Ik heb het gepland en ik heb het gedaan volgens Gods Woord.

 

Gebed

Heer, wij geven U ons leven. Wij geven U onze kunst en onze gezinnen en onze huisdieren. Wij geven U alles wat wij hebben: Onze dromen, onze doelen, onze visies. Wij danken U. Wij danken U, Heer en wij vragen in Jezus’ naam dat U ons wilt helpen de mensen te worden die wij willen zijn en ons een goede visie te geven van wie wij kunnen worden. Wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zegt amen. Gaan jullie staan?

 

Koorzang – I Know That My Redeemer Lives

Hij leeft, de eer en glorie is aan Hem

Hij leeft, mijn Redder voor altijd

Wat vreugd geeft die zekerheid mij

Dat mijn Verlosser leeft in mij

Amen

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leef Gelukkig

2 april 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan