Home God woont in jou!

Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, vrienden. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. In de Bijbel staat: Wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Laten wij de Heer blijven zoeken met alles wat in ons is. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie er zijn en wij denken dat jullie hier zijn met een reden. Wij denken dat de Heer je iets te zeggen heeft. Hij wil iets doen in je leven. Hij wil je zegenen. Je hoeft alleen vol geloof je hart open te stellen om het goede te ontvangen dat de Heer voor ons in petto heeft. Kom hier vandaag vol verwachting en enthousiasme.

Gebed
Heer, wij bidden in Jezus’ naam om een uitstorting van uw Heilige Geest. Wij bidden om vergeving van onze zonden opdat U ons reinigt van schuld en schaamte, ontbering en zwaarte. Help ons vandaag, een staat van rust te bereiken en te ontsnappen aan de zorgen en moeilijkheden van de wereld. Wij bidden dat wij vervuld zullen zijn van kracht en leven. Wij danken U daarvoor. Dit bidden wij in Jezus’ naam. Amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – E’en So Lord Jesus Quickly Come
Vrede en genade voor u
Want Hij heeft ons verlost van onze zonden
Die ons zo liefhad dat Hij met zijn bloed ons redde
Zing heilig, heilig is de Heer
De Heer God Almachtig, die was en is en komen zal
Zing, heilig is de Heer,

Verheugt u heiligen in de hemel en heiligen op de aarde
Christus komt, Hij komt spoedig, want Christus komt spoedig

En dus, Here Jezus, kom snel
De nacht zal niet meer zijn, geen licht of zon zal er meer zijn
Want God zelf zal hun Licht zijn

Schriftlezing – Numeri 11: 24-30 door Hannah Schuller
Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Numeri 11:24 Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de HEERE tot het volk. En hij verzamelde zeventig mannen uit de oudsten van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de HEERE neer in de wolk en sprak tot hem en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem was en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de Geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Twee mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De naam van de ene was Eldad, en de naam van de andere Medad. Zij behoorden namelijk tot de aangeschrevenen maar waren niet naar de tent vertrokken. Maar de Geest rustte ook op hen en zij profeteerden in het kamp. Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes en zei: Eldad en Medad profeteren in het kamp. Jozua, zoon van Nun, dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren antwoordde en zei: Mijn heer Mozes, belet het hun! Maar Mozes zei tegen hem: Zet u zich voor mij in? Och, waren allen van het volk van de HEERE maar profeten dat de HEERE Zijn Geest over hen gaf! Daarna trok Mozes zich in het kamp terug, hij en de oudsten van Israël. Amen.

Solo – Holy Spirit door Jennifer Rockett
Niets heeft meer waarde, niets is zo groot
Niets valt te vergelijken met
De levende hoop die U brengt
Uw aanwezigheid, Heer

Ik heb mogen proeven van de tederste liefde
Die mijn hart bevrijdt en mijn schaamte wegneemt
Door uw aanwezigheid, Heer

Heilige Geest, we heten U welkom
Overstroom deze ruimte, vul de atmosfeer
Naar uw glorie, God, verlangt ons hart
Laat uw aanwezigheid ons allen vervullen, Heer
Uw aanwezigheid, Heer

Niets heeft meer waarde, niets is zo groot
Niets valt te vergelijken met de levende hoop die U brengt
Door uw aanwezigheid, Heer

Heilige Geest, we heten U welkom
Overstroom deze ruimte, vul de atmosfeer
Naar uw glorie, God, verlangt ons hart
Laat uw aanwezigheid ons allen vervullen, Heer
Uw aanwezigheid, Heer

Doordring ons meer van uw aanwezigheid
Laat ons de glorie van uw goedheid ervaren
Doordring ons meer van uw aanwezigheid
Laat ons de glorie van uw goedheid ervaren

Heilige Geest, we heten U welkom
Overstroom deze ruimte, vul de atmosfeer
Naar uw glorie, God, verlangt ons hart
Laat uw aanwezigheid ons allen vervullen, Heer

Instrumentaal – Jupiter bij Gustav Holst door Hour of Power Orkest

Solo – Hymn of Heaven door Sam Capella
Hoe verlang ik ernaar
Om de lucht van de hemel in te ademen
Waar de pijn verdwenen is en barmhartigheid de straten vult
Om te kijken naar Degene die bloedde om mij te redden
En met Hem te wandelen tot in de eeuwigheid

Er zal een dag komen waarop allen voor Hem zullen buigen
Er zal een dag komen waarop de dood niet meer zal bestaan
Oog in oog staan met Hem die stierf en opstond
Heilig, heilig is de Heer

En elk gebed dat we in wanhoop baden
De geloofsliederen die we zongen door twijfel en angst heen
Uiteindelijk zullen we zien dat het het waard was
Wanneer Hij terugkeert om onze tranen weg te vegen

O, er zal een dag komen waarop allen voor Hem zullen buigen
Er zal een dag komen waarop de dood niet meer zal bestaan
Oog in oog staan met Hem die stierf en weer opstond
Heilig, heilig is de Heer

En op die dag sluiten wij ons aan bij de opstanding
En staan wij naast de helden van het geloof
Met één stem zingen duizend generaties
Waardig is het Lam dat geslacht werd
En op die dag sluiten wij ons aan bij de opstanding
En staan wij naast de helden van het geloof
Met één stem zingen duizend generaties
Waardig is het Lam dat geslacht werd
Voor eeuwig zal Hij heersen

Laat het zo zijn dat we het lied van de hemel laten klinken
Met engelen en heiligen verheffen wij een machtig geluid
Glorie aan onze God, Die ons leven gaf voorbij het graf
Heilig, heilig is de Heer

Laat het zo zijn dat we het lied van de hemel laten klinken
Met engelen en de heiligen verheffen wij een machtig geluid
Eer aan onze God, Die ons leven gaf voorbij het graf
Heilig, heilig is de Heer, heilig, heilig is de Heer
Heilig, heilig is de Heer, heilig is de Heer

Proclamatie door Bobby Schuller
Wij spreken dit credo samen uit. Houd je handen zo, als in een gebaar van ontvangen en zeg met mij:
Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind.
Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

God woont in jou!
door Bobby Schuller
Vandaag wil ik het hebben over de kracht van de Heilige Geest. Hoe Hij je in je leven kan inspireren tot grootsheid en dienstbaarheid. Wat wij net zeiden, dat ik niet ben wat ik doe of wat ik heb of wat anderen over mij zeggen, dat is het evangelie. Het evangelie zegt dat hoe hard wij ook proberen we onszelf niet kunnen redden van onze zonde. Het enige wat dat wel kan, is de gekruisigde Christus. Maar in die kruisiging en de opstanding van Christus in ons kunnen wij een heilig leven opbouwen als antwoord op zijn goedheid. Zoals ik graag zeg: Doe je best en vergeet de rest. Dat heb ik niet verzonnen. Het komt uit P90X, een beetje rare trainingsvideo, die toch heel goed werkt. Doe je best en vergeet de rest. En dit is het mooie van het evangelie: De Heer overlaadt ons met genade, liefde en barmhartigheid als wij ons best doen om onszelf te vormen naar het evenbeeld van Christus. Ik wil je aanmoedigen om te besluiten om Jezus Christus in je hart te ontvangen. Om je leven in vrede met God te leven. En als dat goed komt, wordt al het andere een stuk beter. Wil je vandaag de beslissing nemen om Jezus Christus in je hart uit te nodigen? Ik geloof dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Als je dat doet, sluit je dan aan bij een Bijbelse kerk, laat je dopen en geef je leven aan Jezus. Vandaag gaan wij het hebben over de Heilige Geest. Ik geloof dat het doel van de Heilige Geest is om een christen te helpen meer te doen dan hij voor mogelijk hield en om die persoon te helpen de wereld te zien en te ervaren zoals God de wereld ziet en ervaart. Om de kracht die God aan diegene geeft, te gebruiken om een verschil te maken.
Met andere woorden, om te dienen. En niet alleen dienen uit plichtsbesef, omdat je zou moeten dienen omdat je gebonden bent aan een morele wet om te dienen maar het dienen die impact maakt. Dienen dat een enorm verschil maakt. Het soort dienen dat iemands leven een andere wending kan geven. Dat iemand je aankijkt en zegt: Na die dag dat jij dienstbaar was, is mijn leven nooit meer hetzelfde geweest.
Dat is prachtig om te doen in het leven en dat is wat de Heer van je wil. Als wij denken aan een leven met een doel bedoelen wij eigenlijk een leven dat impact heeft. En de enige levens die impact hebben zijn de levens met een enorme hoeveelheid en kwaliteit van dienstbaarheid jegens iemand anders. Daar zit de impact. Daar ligt de betekenis. Daar ligt het doel. Of het nu gaat om kunst, leiderschap, zaken, of onze bediening uiteindelijk zal de kwaliteit en kwantiteit van je dienst het verschil maken. En dat brengt ons bij de Heilige Geest. Ik wil de Heilige Geest eerst bekijken aan de hand van het Oude Testament. Laten wij beginnen met het boek Numeri. Weet je waarom het zo heet, Numeri? Het heet zo omdat Gods volk bijeenkwam op de berg Sinaï en een volkstelling hield. Ze kwamen tot een getal en dat getal was zeshonderdduizend. Dat is hoeveel mensen Egypte verlieten en op de Sinaï waren onder leiding van Mozes. En rond die tijd begint het volk te mopperen omdat het eten…Laten wij zeggen dat het menu de afgelopen tijd niet veel veranderd was. Het ging om dat spul dat manna werd genoemd. Manna was vermoedelijk een soort koek, denk ik. Een substantie die smaakte naar koriander. Manna zou een beetje
naar koriander of olijfolie gesmaakt hebben. Niet slecht en ze proberen er dingen van te maken zoals brood of soep maar na een jaar manna als ontbijt, lunch en avondeten heb je het wel gezien, en ze beginnen te mopperen. Ik ging ooit naar Thailand op zendingsreis en ik zag wat op tegen het Thaise eten. In die tijd was Thais eten niet populair in de Verenigde Staten. Ik wist nog niet dat het waarschijnlijk
in de top drie staat van heerlijk eten. Dus ik maak mij een beetje zorgen. Mijn eerste ontbijtmaaltijd is kip, rijst en ei. Ik eet het op en ik denk: Hé, dat is niet verkeerd. Lekker, hoor. Ik zit hier nog wel even, maar dit is lang niet slecht. En als lunch serveerden ze kip, rijst en ei. En ik had zoiets van dit is nog steeds niet verkeerd. En toen kwam het avondeten: Kip, rijst en ei en dat at ik bijna een maand lang elke dag als ontbijt, lunch en avondeten. De enige afleiding waren die paar keer dat ik gefrituurde larven kreeg aangeboden en opat. Denk aan gefrituurde kerstomaat, maar dan niet met dat zoete stukje aan het eind. Graag gedaan. Eén keer kreeg ik een zak Cheetos maar een aap pakte hem af en vloog een boom in en schreeuwde naar mij. Die aap vergeet ik nooit meer maar wat had ik een honger. Maar goed, dit is wat ze doormaken. Het volk begint te mopperen. Zeshonderdduizend mensen beginnen te mopperen: Wij willen vlees. En Mozes zegt: Wij zijn er bijna. Over twee weken zijn wij in het Beloofde Land. Beheers je! Zo staat het in het Hebreeuws. En hij schreeuwt het uit naar God en zegt Heer, ik moet op die Israëlieten passen. Ik probeer ze te veranderen van slaven in vrije mensen en ze willen de prijs niet betalen. Ze zeggen: Toen wij in Egypte waren, ook al waren wij slaven, kregen wij vlees en komkommers en olijven en al dit heerlijke eten. Wij willen weer slaven zijn. En hij zegt: Heer, help mij. Help mij om dit koppige volk te leiden. En de Heer zegt: Oké, dit is wat je gaat doen. Je verzamelt zeventig van de wijste mensen uit je groep. Je brengt ze bijeen en Ik zal wat van de geest, kracht en wijsheid die in jou is, aan hen geven zodat ze je kunnen helpen met het leiden van die puinhoop. zogezegd, zo gedaan. De nacht breekt aan, de Heilige Geest werkt en een deel van de geest van Mozes daalt neer op die 70 en er gebeurt iets geweldigs, maar dan zijn er twee andere jongens, die niet in dit groepje zitten, in het kamp en die beginnen ook te profeteren. Een jongeman rent naar Mozes en zegt: Twee mannen profeteren in de geest. Alsof dat iets slechts is. En Jozua, de nummer 2, kijkt naar Mozes en zegt: Je moet ze tegenhouden. Je kunt niet toestaan dat die twee willekeurige mensen profeteren. En Mozes zei toen: Ik wou dat al het volk van de Heer profeten waren en dat de Heer zijn geest op hen zou leggen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent: Ik zou willen dat iedereen vol was van de Heilige Geest. Ik wou dat ze alle zeshonderdduizend deze gave hadden, deze profetische kracht, deze wijsheid die God mij heeft gegeven. Ik wou dat ze allemaal de wet van de Heer in hun hart hadden gegraveerd. Ik wou dat ze allemaal de wereld zagen zoals de Heer dat deed. Dat ze allemaal naar het Beloofde Land verlangden en Egypte minachtten. Dat ze allemaal elke prijs zouden betalen om er te komen en dat ze ernaar zouden verlangen en bereid zouden zijn om niets te eten laat staan manna, om er te komen. Dat is wat ik wens. Ik wens dat alle mensen vol zijn van de Heilige Geest. En toen hij dit zei, denk ik dat het de Geest zelf was die sprak. Het is tenslotte Mozes. Dit is een goede vraag: wat is een profeet? De meeste mensen denken dat het een waarzegger is, een toekomstvoorspeller. Maar de Bijbelse versie van een profeet is iemand die vol is van de Heilige Geest, die werkt in Gods kracht maar het is vooral iemand die namens God spreekt tot de mensen. En het doel van dat spreken en handelen is het welzijn van de mensen. Het dient de koning, ook een slechte. Het dient het land, ook als het een slecht land is. Het is altijd Gods hart om mensen een nieuwe wending te geven om genade te tonen, om een uitweg te wijzen. Mozes leidde mensen van slavernij naar vrijheid. Elia zegende de weduwe van Sarfath met voedsel. Elisa reinigde het water en reinigde Naäman. Hij wekte doden op. Wij zien dat het doel van de profeten is om anderen te dienen. Er zijn twee profeten in de Bijbel waarvan rabbijnen zeggen dat ze niet geweldig waren: Noach en Jona. Weet je waarom? Dit is iets wat ze gemeen hadden: Noach en Jona gaven niet om de mensen aan wie ze profeteerden. Toen God tegen Noach zei: Ik gas de hele aarde onder water zetten, zei Noach: Oké, klinkt goed. Toen God tegen Jona zei: Ik wil dat je naar Ninevé gaat en de mensen vertelt dat ze zich moeten bekeren en toen ze zich bekeerden, was Jona bedroefd. Hij wilde dat de Ninevieten gedood werden. Hij wilde dat de Assyriërs slaven werden. En God zei nee, ik hou ook van de Assyriërs. Dit is dus wat hen in de Joodse traditie niet geweldig maakt. Wat ze deden, was geweldig. Ze waren deel van belangrijke gebeurtenissen maar ze waren niet geweldig omdat ze er niet waren om te dienen. Ze dienden alleen zichzelf. In feite vertelt Jezus ons dat dit een wolf in schaapskleren is. Hij zegt dat iemand die beweert een profeet te zijn een wolf in schaapskleren is omdat ze er alleen maar zijn om zichzelf te dienen. Ze zijn er niet om de mensen te dienen van wie ze houden of waar Ik ze naartoe heb gestuurd. En dus is het doel van vol zijn van de Heilige Geest, het doel van elke profetische gave, om te dienen. Om een impact te maken voor anderen
en om een verschil te maken. Op Pinksteren zien wij dat de Heilige Geest neerdaalt en zie je die bijzondere ervaring in Handelingen 2 waar een grote groep mensen in tongen spreekt, zoals in die films.
Vlammende tongen komen vanuit de hemel over mensen en de discipelen beginnen de talen te spreken van alle toeristen die in de stad zijn en verkondigen aan hen het evangelie. Misschien zou het nu zijn alsof er een vurige tong kwam en ik het evangelie begon te verkondigen in het Spaans of in het Duits of in het Mandarijn of Arabisch. Perfect en zonder accent. Dat is het wonder. En dat is de omkering van de toren van Babel. In de toren van Babel spreekt iedereen één taal. God geeft ze verschillende talen zodat ze uiteenvallen en hun kwaad ongedaan wordt gemaakt. En dit is het omgekeerde. Hij geeft ze allemaal één taal om ze te bundelen in kracht. En weet je nog hoeveel mensen er op die dag gedoopt werden? Eerst is er in de Thora een moment waarop ze een gouden kalf maken en er allemaal vreselijke dingen gebeuren en drieduizend mannen worden gedood. Weet je nog hoeveel mensen er gedoopt zijn op Pinksteren? Drieduizend. Zie je, de wet brengt dood en de Heilige Geest brengt leven. Het doel van de Heilige Geest is dus om ons een geweten te geven een kompas, een kracht, een verlangen, een fijngevoeligheid voor pijn, fijngevoeligheid voor eenzame mensen die pijn hebben. Als iedereen haast heeft en doorloopt, is er iets in jou, de Heilige Geest, die zegt: Deze persoon heeft mij nodig. En als je dat voelt, geef er dan aan toe. Ook als je bang bent, vooral als je bang bent. Ga op diegene af en geloof dat God je de kracht zal geven die je nodig hebt om in de behoeften van dat gekwetste hart te voorzien. Het doel om te dienen is het doel van de geest en hoe meer je dient in de geest, hoe groter je kracht zal zijn. Hoe groter je impact zal zijn. Je zult grootsheid bereiken door iemand te zijn die dient en dat is een hele gave kant van waar ik het vandaag over heb. Een van de meest verloren dingen in de kerk van vandaag is dat een groot dienaar wordt betekent dat je een groot mens wordt. Dat je een wereldveranderaar wordt. Dit is een scenario in het Nieuwe Testament. De discipelen van Jezus begrijpen niet dat Hij een geestelijk koninkrijk creëert en geen echt land. Veel mensen denken dat Jezus ooit een gouverneur zal zijn of een koning op een troon van een regering. De moeder van Jakobus en Johannes probeert als alle andere discipelen weg zijn iets voor haar zonen te regelen door wat reclame te maken en hun carrière een beetje te pushen. Ze gaat op Jezus af en zegt: Jezus, Jakobus en Johannes zijn geweldig. Dit is wat ik van U vraag, één dingetje. Als U in uw koninkrijk komt en op uw troon zit, als U de koning van Israël wordt wil ik dat U er één aan uw linkerhand en één aan uw rechterhand zet. Oftewel: Ik wil dat ze uw nummer 1 en nummer 2 worden. Uw loopjongens. Uw adjudanten. Eigenlijk wil ik dat ze in het centrum van de macht terecht komen. En dan komen de andere tien discipelen daarachter en ze zijn volgens de Bijbel verontwaardigd. Beledigd en boos dus. Waarom? Omdat het arrogant was? Nee, omdat ze zelf die positie wilden. En dan beginnen ze te kibbelen over wie de grootste wordt. Wie de meeste autoriteit krijgt. Wie misschien het meeste land krijgt. Wie de mooiste ambtstitel krijgt. En Jezus zegt tegen hen: Hé jongens, als je de grootste wilt zijn, moet je dienen. Hij zegt: Kijk naar de heidenen en zie wat zij doen. Ze oefenen gezag, met spieren, met speren en zwaarden. Ze oefenen gezag uit en ze denken dat dat hen groot maakt. Maar dit is wat je echt groot zal maken: Leer te dienen. Hij zegt tegen de moeder van Zebedeüs dat zij niet van de beker zullen drinken. Kunnen zij drinken van de beker die Ik drink? Oftewel, kunnen zij de prijs betalen? Hij vraagt: Kunnen zij dienen zoals Ik dien? Dan kunnen ze misschien aan mijn rechter- en linkerhand staan. Maar zij kunnen niet dienen zoals Ik geroepen ben om te dienen. Dus dit is een scenario. Het zit zo: Als je zou zeggen, Jezus, hoe word ik de grootste mens die ooit geleefd heeft zou je verwachten dat Hij dat arrogant zou vinden. Even dimmen. Je moet niet de grootste mens ooit willen zijn. Je moet iets in het midden willen, zoiets. Maar ik denk dat Jezus zou zeggen dat dat een geweldige vraag is. Merk op hoe Hij niemand veroordeelt omdat hij groots wil zijn. Hij zegt niet dat groots willen zijn iets slechts is. Hij zegt dat je het helemaal verkeerd hebt. Je kijkt naar de Romeinen voor grootsheid. Maar dit is hoe je de grootste mens wordt die ooit geleefd heeft: Je leert om iedereen te dienen. Ik denk dat het bijna onmogelijk is om iedereen te dienen. Maar als je een manier zou kunnen vinden om iedereen ter wereld effectief te dienen dan zou je de grootste mens worden die ooit heeft geleefd. Dat is een interessante gedachte, nietwaar? En dat zou ons iets moeten leren. Dat het oké is om ernaar te verlangen een groot mens te zijn maar dat je het op Jezus’ manier moet doen. Begrijpen dat de weg van het kruis de weg naar grootsheid is. De weg van dienstbaarheid is grootsheid. En dit is wat Jezus ons leert. Wie de grootste wil zijn, moet de minste worden. Wie het grootst wil zijn, moet dienen. Wil je meer uit het leven halen, word dan goed in dienen. Dit is wat ik vroeger zei: Ik dien, maar mijn leven is een ramp Voelt iemand zich ook zo? Dit is de waarheid: Mijn dienstbaarheid is een ramp. Mijn dienstbaarheid is een ramp. Soms dacht ik na een dienst die ik verleend had, dat het halfbakken was. Dat ik kliekjes had geserveerd. Dat ik Hannah of onze kinderen of vrienden met een schuldgevoel opzadel omdat ik iets doe waardoor ze bij mij in het krijt komen. Dat het gewoon over mij gaat en over het feit dat ik niet genoeg bedankt word. Of ik zou de diensten die ik verleen, zien als klusjes. Misschien zou het zijn zoals een slechte ober die je je eten brengt. Hij neemt je bestelling op, maar doet het met zo’n houding van hier, eet maar op. Pardon, ober… Wat? Je zou haast nog liever hebben dat hij je helemaal niet bedient. De kern van dienstverlening is niet alleen de handeling maar de houding en de geest van medeleven, liefde en zorg. De actie is het symbool maar er zit iets diepers achter, dat je bij wat dan ook je huwelijk, je vriendschap, je leiderschap, alles wat je doet, je beseft dat dit een van de belangrijkste onderdelen van het dienen is. En het is allemaal een vaardigheid. Obers worden getraind. Klantenservicemedewerkers worden getraind. Een verpleegkundige wordt opgeleid. Wij zeggen tegen mensen die in het leger hebben gezeten: Heb je gediend? Omdat ze getraind zijn om te dienen. Je kunt niet zomaar het leger inlopen en beginnen te werken. Je moet getraind zijn. Je moet naar een opleiding of zo. En wij beperken het niet tot klusjes. Je kunst is een dienst. Je huwelijk, je vriendschap en je schrijven is een dienst. Als het geen dienst is, zal het je niet groot maken. Als het allemaal voor jezelf is, zal het je leven nergens brengen. Maar als je zegt: Ik ga een verhaal vertellen dat mensen zal raken als je een schilderij maakt en zegt: Ik laat ze iets zien wat ze nog nooit hebben gezien, als je je een vriend toont met compassie, met een hart en bovenal, als je leidt in dienstbaarheid, zul je een impact maken. De grootste leiders zijn degenen die dienen. De grootste herders zijn zij die hun leven geven voor hun schapen. Dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest komt, inspireert ons, geeft ons ogen om te zien, oren om te horen en dat keert altijd bij je terug. Dat is een wet. Wat je hebt, is recht evenredig met de kwaliteit en kwantiteit van je dienstverlening. Ik weet nog dat we niets hadden toen wij onze kerk in Orange begonnen. Wij waren een groep jongelui die een kerk wilde beginnen en wij wilden een gebouw. De eigenaar van het gebouw zei, dat kost je 18.000 dollar per week, of zo. Niemand had ooit 18.000 dollar gezien. Het was een onbestaanbaar idee. Maar het was de plek die we echt wilden. Wij gingen klusjes doen en we legden botje bij botje om die kerk te krijgen. Maar wij hadden bijna niks en toen kwamen wij op het idee om alles weg te geven. Laten wij 90 procent weggeven. Dit kwam van de Heilige Geest. Wij gaven 90 procent weg in het eerste jaar van onze kerk. Wij deden de belofte dat wij al onze inkomsten aan de armen zouden geven. En zo geschiedde. Wij gaven het aan de armen, de daklozen, wij betaalden de huur voor mensen, wij kochten boodschappen. Ik nam geen salaris aan. Niemand kreeg salaris. En op het moment dat wij die beslissing namen, of een week later had dat gebouw, een zaal van het American Legion iets geregeld met Jim Case, die in onze groep zat. Hij was een schilder, hij had hun gebouw gratis opgeknapt en ze zeiden oké, nu kun je hier kerken voor 100 dollar. Ze hadden wat slechte publiciteit gehad vanwege dronkenschap en het leek ze waarschijnlijk een goed idee om hier een kerk te hebben. En opeens gingen de deuren wijd open voor ons. Wij hadden een huurcontract van honderd dollar per week dat werd betaald door een gezin in de kerk. Het was gratis. En wij hadden altijd genoeg. Bijzonder, hè? Het keert altijd naar je terug. In de zakenwereld noemen ze het goodwill. Wanneer bedrijven gekocht of verkocht worden kijk je naar de boeken, maar ook naar datgene wat ze goodwill noemen. Hoeveel klanten heb je? Vinden ze je product goed? Hoe zit het met je werknemers? Houden ze van je leiderschap? Gaat dit bedrijf vooruit? Goodwill is de houding die mensen hebben ten opzichte van de organisatie en is waarschijnlijk de beste indicator van hoe goed zo’n bedrijf draait. Dat geldt waarschijnlijk ook in jouw leven. Als je geen geld hebt en veel goodwill, heb je een geweldige toekomst. Als je veel geld hebt en geen goede wil, dan red je het niet zo lang meer. Goodwill. Ik las laatst een verhaal over de Choctaw-stam. Die werd gedeporteerd van het diepe zuiden naar Oklahoma, geloof ik. Meer dan een derde van de inheemse bevolking stierf tijdens die deportatie. Maar toen ze probeerden hun natie weer op te bouwen hoorden ze dat er in Ierland een aardappelhongersnood was. Dit was rond 1840. Ze sprokkelden zoveel mogelijk geld bij elkaar. Deze kleine stam, die zich moeizaam probeerde te herbouwen, sprokkelde zo’n 170 dollar bij elkaar, wat in die tijd een enorme som geld was. En dat stuurden ze naar Ierland om te helpen met de aardappelhongersnood. En in al die jaren zijn de Ieren dat nooit vergeten. Ene Liam vertelde mij dat ze nog steeds leren uit hun geschiedenisboeken dat de Choctaw-natie ze 170 dollar stuurde tijdens de aardappelhongersnood. En een paar jaar geleden, tijdens corona werden de inheemse Amerikaanse volken onevenredig zwaar getroffen. En toen de Ieren daarachter kwamen, zamelden ze 7 miljoen dollar in en stuurden dat naar de Choctaw-natie om hen door die zware tijd heen te helpen. Is dat geen geweldig verhaal? Dat is goodwill. Wij noemen dat goodwill. Dat is wanneer je een zaadje plant wanneer je in iemand investeert en je verwacht er niets voor terug. Je wilt gewoon goed zijn in het dienen en helpen. Deze onzichtbare geestelijke tank is moeilijk te definiëren moeilijk te zien, moeilijk te meten, maar hij is er. Het groeit of het krimpt. En als je goed wordt in het dienen en liefhebben van anderen, dan groeit het. Vroeger hadden wij er een ander woord voor dan goodwill. Wij noemden het vrienden. Weet je nog, vroeger, toen wij nog vrienden hadden? Vrienden zijn beter dan geld. Het is beter om een vriend te hebben met een boot dan om een boot te hebben. Dat is echt zo. Dit noemen we goodwill. Ik eindig hiermee. Wat je hebt, is recht evenredig met de kwaliteit en kwantiteit van je dienstverlening. Je kunt daar op twee manieren op reageren. Je kunt beledigd zijn, of je kunt beter worden. Je kunt zeggen: Ik dien, het is niet waar, bla, bla, bla…Of je zegt: Ik kan beter worden. Ik kan de beste zijn in het vinden van behoeften en die beter invullen dan wie dan ook. Ik kan dit. Als je meer uit het leven wilt halen, moet je meer worden. Als je meer wilt in het leven, moet je meer worden en dit is een van de beste manieren waarop je meer kunt worden: Door de kwaliteit en kwantiteit van je dienstverlening aan anderen te verbeteren. Het effect zal alleen maar sterker worden, zelfs nadat je er niet meer bent.

Gebed
Heer, wij vragen dat uw Heilige Geest ons de kracht geeft om behoeften te zien in de wereld om ons heen en de kracht om in die behoeften te voorzien. Heer, wij bidden dat U in onze harten en gedachten actief wilt zijn en ons wilt helpen om te weten hoe wij verschil kunnen maken. We willen niet alleen harder ons best doen, wij willen een nieuwe schepping zijn. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Koorzang – Battle Hymn of the Republic
Mijn ogen hebben de glorie gezien van de komst van de Heer
Hij vertrapt de wijnoogst van de druiven der gramschap
Hij laat de profetische bliksem ontsnappen
Uit Zijn ontzagwekkende snelle zwaard
Zijn waarheid gaat met ons mee, gloria
Zijn waarheid gaat met ons mee
Glorie, glorie, halleluja, glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja, Zijn waarheid gaat met ons mee

God woont in jou!

19 mei 2024 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan