Home Hoe ga je om met tegenslagen?

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken: Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen wij ons verheugen. Welkom, kerkfamilie.
Fijn dat u uw bed uit bent gekomen, hopelijk uw tanden heeft gepoetst en u hierheen hebt gehaast.
Wij houden van u. Bedankt voor uw komst. Tegenslagen in uw leven geven niet aan hoeveel God van
u houdt. Het is makkelijk om je geliefd te voelen als alles goed gaat. Maar God houdt precies evenveel
en even innig van u als u in een storm verkeert. Zijn liefde voor u is oneindig.

Gebed

Vader, wij komen nederig voor uw troon, in Jezus’ naam. Geef dat uw Heilige Geest ons vernieuwt.
Ik bid voor iedereen hier die is ontslagen of in geldnood verkeert of zich afvraagt hoe het verder moet
met zijn of haar roeping. We bidden U om speciale openbaringen en de bemoediging die alleen van U
komt. Dat vragen wij in Jezus’ naam, amen.

Amen. Geef degene naast u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Aanbiddinglied – “10,000 Reasons”

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige naam

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige naam

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde
Uw naam is groot en uw hart is zacht
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel
Verheerlijk ik uw heilige naam
Verheerlijk ik uw heilige naam
Verheerlijk ik uw heilige naam

Schriftlezing – Genesis 50:17-21 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de preek lees ik uit Genesis 50 vers 17. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen:
Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde want zij hebben u kwaad gedaan.
Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij
zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden:
Zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet bevreesd, want sta ik soms op
de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: Een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees
niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij
naar hun hart.
Kerkfamilie, als de vijand kwaad in de zin heeft, keert God dat ten goede. Amen.

Solo – Laura Dickinson – “O Come to the Altar”

Heb je pijn, breekt je hart van verdriet
Overspoeld door de last die je draagt
Hoor, Jezus roept je
Ben je moe, kom je niet overeind
En verlang je naar kracht van de bron
Hoor, Jezus roept je

O kom naar de Vader met open armen staat Hij klaar
Vergeving verkregen door Jezus’ offer aan het kruis
Leg je fouten en pijn naast je neer
Kom vandaag nog, en wacht nu niet meer

Hoor, Jezus roept je
Ruil je zorgen bij Hem voor geluk
Een nieuw leven rijst op uit het graf
Hoor, Jezus roept je

O kom naar de Vader met open armen staat Hij klaar
Vergeving verkregen door Jezus’ offer aan het kruis
O kom naar de Vader met open armen staat Hij klaar
Vergeving verkregen door Jezus’ offer aan het kruis

Video getuigenis – Bre Robertson

In groep 4 werd vastgesteld dat ik mycoplasma pneumonie had. Daar was nog niet veel over bekend en ik lag twee maanden in het ziekenhuis. Zoals iedereen, dacht ik dat ik dood zou gaan. Ik was nog nooit zo gedeprimeerd geweest. Niemand begreep het, ikzelf ook niet. Ik word er emotioneel van. Het was iets dat ik moest doorstaan. Sorry. Als ik die gebeurtenissen opnieuw beleef komen vooral de nare dingen boven. Er waren ook goede dingen, mijn familie en vrienden waren er voor mij. Maar vooral die nare dingen komen weer boven. Ik was erg fysiek ingesteld. Ik deed aan sport en deed mee met alle activiteiten. Maar toen kon ik niet eens meer gewoon lopen. Het sloopte mij dat ik daar in dat ziekenhuisbed lag zonder dat ik ook maar iets kon doen. Ik was klaar om te sterven, het kon mij ergens niet meer schelen. Ik zei een keer tegen mijn moeder: Als ik vannacht sterf, weet dan dat ik van je hou. Sorry. Ja, ik had toen alle hoop verloren. Te midden van dat alles was er een nachtzuster. Zij heette Nancy. Ik werd er niet goed van dat zij zo blij was, constant die smile op haar gezicht. Dan zei ze: Dit is ons doel voor vandaag. Lopen, eten. Ik kon niet tegen dat blije gedoe. Maar zij was wel het beste wat mij overkwam in die tijd. Mijn moeder hing Bijbelteksten op, die Nancy oplas. Dan kwam zij binnen en zei: Ja, hartstikke mooi. Zij inspireerde mij op alle vlakken. Ik moet vaak aan haar denken, ook als ik denk aan beproevingen in mijn leven. Dan denk ik: Ik kan het aan, ik kan het licht zien, net als Nancy. Jezus heeft Nancy op mijn pad gestuurd en mijn moeder in die situatie gebracht. Het heeft mijn relatie met God gevormd, die nu veel belangrijker voor mij is dan toen ik in groep 4 zat. Ik heb een tweede kans gekregen en heb het gevoel dat ik veel te bieden heb. Ik heb meer eigenwaarde en zelfvertrouwen en God is de basis van mijn leven. Ik weet wat ik waard ben in Hem. Mijn doel is, zijn liefde te delen en anderen te laten weten: Je hebt iets om voor te leven, je hebt een bestemming in God. Geloven is: de toekomst en zijn beproevingen niet kennen en niet weten hoe die zullen verlopen, en je toch goed voelen.

Koor – “Not Ashamed”

Ik schaam mij niet dat God de mijne is
Of dat ik mij sterk maak voor zijn zaak
En de eer van zijn Woord bewaak
De glorie van het kruis
Ik schaam mij niet dat God de mijne is
Of dat ik mij sterk maak voor zijn zaak
En de eer van zijn Woord bewaak
De glorie van het kruis Jezus, mijn
Heer, ik ken zijn naam Zijn naam is mijn vertrouwen
Nooit zal Hij mijn ziel beschamen
Of mijn hoop verloren laten gaan
Bij Hem ben ik veilig
Beschermd door Gods kracht
Mijn leven is in Zijn hand
Tot aan mijn laatste uur
Dan zal Hij mijn nieuwe naam noemen
Voor zijn Vaders aangezicht
En in het nieuw Jeruzalem
Een plek bereiden voor mijn ziel
Ik schaam mij niet dat God de mijne is
Ik schaam mij niet dat God de mijne is Jezus, mijn Heer

Solo – Dana Baker – “Thanks”

Laat het koor zingen:
Dank, dank, ik zeg U dank
Voor alles wat U hebt gedaan
Ik ben zo gezegend, mijn ziel heeft rust
O Heer, ik zeg U dank
Dank U voor de kracht die me gaf om door te gaan
Door ‘s levens beproevingen, in goed
En kwaad liet U me nooit in de steek
U bent altijd bij me, U hoort me als ik bid
En sinds ik bid bent U mijn beste vriend
Aan U is alle eer

En het koor zingt:
Dank, dank, ik zeg U dank
Voor alles wat U hebt gedaan
Ik ben zo gezegend, mijn ziel heeft rust
O Heer, ik zeg U dank
Zelfs in de slechtste tijden
Als alles tegenzit geeft uw aanwezigheid me kracht
Op elk moment van iedere dag zal ik het uitschreeuwen,
En niet de stenen: aan U is alle eer

Dank, dank, ik zeg U dank
Voor alles wat U hebt gedaan
Ik ben zo gezegend, mijn ziel heeft rust
O Heer, ik zeg U dank
Dank, dank, ik zeg U dank
Voor alles wat U hebt gedaan
Ik ben zo gezegend, mijn ziel heeft rust
O Heer, ik zeg U dank, dank

Dank U dat U twee kerken bijeen hebt gebracht
En voor dit prachtige podium.
Dank U voor het koor, het orkest, de geluidsmensen…
En degenen die alles bij elkaar hebben gebracht.
Dank U voor iedereen.

O Heer – ik zeg U dank
O Heer, ik zeg U dank, ik zeg U dank

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. U mag gaan zitten.

Preek – “Vreugde in je werk….ook in moeilijke tijden” door Bobby Schuller 

Wij gaan verder met onze serie over werk, getiteld Avodah. Zeg mij maar na allemaal. Het heeft een rustgevende klank. Avodah is het Hebreeuwse woord voor ‘werk’ maar ook voor ‘verering’ en ‘dienstbaarheid’. Wat de vraag doet rijzen: Kan ons werk dienstbaar zijn aan onze naaste en kan het een eerbetoon aan God zijn? Stel dat al ons werk tot Gods eer was en anderen ten goede kwam. Dat is meteen de oplossing voor de worsteling die zo velen doormaken. Je hebt doelstellingen en dromen, en ons werk zou goed voor ons moeten zijn maar het zou vooral tot Gods eer moeten zijn, en dan pas voor onze naasten omdat wij onze buren, zelfs onze vijanden liefhebben, zoals Jezus ons leerde. Ik wil het hebben over iets waar velen mee worstelen: Wat gebeurt er bij zware tegenslagen in ons leven? Wij zijn al gauw geneigd te denken: Dit is een straf van God. Ik moet nu opdraaien voor een zonde uit mijn verleden. Of: Toen heb ik dat gedaan… Het is zo makkelijk om aan te nemen dat als het goed gaat, dat God dan tevreden over ons is en als het slecht gaat dat God dan boos op ons is. Maar God is niet zo voorspelbaar. Hij is niet als wij, Hij is Zichzelf. Hij voorziet. En ik verzeker u dat Hij nu naar u kijkt ondanks uw tekortkomingen, fouten en verborgen zonden. Hij ziet u en houdt van u, is trots op u, is vóór u en brengt u op uw bestemming. Mag ik een amen van de ouderen hier die door het vuur gelouterd zijn en hebben ondervonden hoe trouw God is. Want Hij is trouw. Zo zit het dus. Houd de hoop levend, uw beste tijd moet nog komen. Maar uw slechtste tijd ook. Daar gaat het vandaag over. Het slechtste komt altijd vóór het beste. Hoe slechter het nu is, des te beter is het straks. Dat zien wij duidelijk in het verhaal van Jozef. U kent het, Jozef in…Hoe gaat dat liedje ook al weer? Het begin. Oké, daar is het. Heeft u Joseph and the Technicolor Dreamcoat gezien? Die is uit de jaren ’70, geloof ik. Bedankt, koor. Het verhaal van Jozef is schitterend en het begint met een sukkel genaamd Jozef, een jongen van 17 die zijn broers vertelt wat hij heeft gedroomd. Grapje, hij is geen sukkel, hij is gewoon…Jozef is de 11e zoon van Israël die ook bekend staat als Jacob. Jacob, de vader van die 12 zonen spreekt duidelijk uit dat Jozef zijn favoriet is. Om het nog erger te maken maakt hij een lange, druk versierde mantel als symbool van gunst. Een veelkleurige mantel. Duur dus, want verf was toen erg duur. Hij schenkt deze kostbare mantel aan zijn zoon Jozef als symbool van zijn gunst. Jozef heeft een droom en die komt van God. Het is een profetie. In de eerste droom…Zijn broers hebben inmiddels een enorme hekel aan hem. Hij is jong en heeft niet door dat hij hen de ogen uitsteekt met zijn verhalen. Zo wordt het steeds erger. Hij droomt dat hij en zijn broers aan het oogsten zijn. Zij binden het graan tot twaalf hooibalen of korenhalmen. Hij zegt tegen zijn broers: Jullie elf korenhalmen bogen voor mijn korenhalm. En hij heeft nog een droom. Hij vertelt zijn broers en zijn familie: Er waren twaalf sterren aan de hemel en een zon en een maan. Elf sterren en de zon en de maan bogen voor die ene ster. De zon was natuurlijk de vader, de maan de moeder en de elf sterren zijn broers. Dan geeft zijn pa hem een uitbrander. ‘Wat zeg je nou?’ In die maatschappij was gewoonlijk de oudste zoon de favoriet. Hier is dat een van de jongste en hij wrijft het erin. Hartstikke stom, want daardoor wordt hij als slaaf verkocht. Toch sympathiseer ik met Jozef. Hij is 17 als hij die droom van God krijgt. Want die komt uiteraard van God. Het gaat niet over Jozefs ambities, hij bedenkt het niet zelf maar God heeft hem die droom gegeven. En hij was zo dom erover te vertellen. Ik was op mijn 17e ook een dromer. En een sukkel. Vandaar dat ik sympathie heb voor Jozef. De worsteling van het volwassen worden. En hij begreep helemaal niet welke weg hij moest volgen van Gods droom tot Gods bestemming Gods droom tot Gods vervulling. Als God een grootse droom geeft moet er altijd een hoge prijs betaald worden. Misschien vraagt God u vandaag of u bereid bent die te betalen. Bent u bereid te worden gelouterd, moeilijkheden te ondergaan om te komen waar Ik wil dat u heengaat? Natuurlijk geeft dat verhaal over die droom de broers het laatste zetje. Zij verkopen hem als slaaf. Zij wilden hem eerst doden. Je voelt bijna die naïviteit van Jozef, die denkt dat zijn broers hem wel mogen. Zo dom en naïef was ik vroeger ook. Dus dit treft Jozef als een enorm verraad, verdriet, verstoting, eenzaamheid. Zij doden hem niet, maar verkopen hem aan de Ismaëlieten. Hij belandt in Egypte en wordt verkocht aan een machtige militair, genaamd Potifar. Die koopt hem gewoon op een slavenveiling en zet hem aan het werk. Al gauw krijgt Jozef door zijn werk, zijn arbeid en zijn trouw de positie van voorman. Intussen heeft hij niet meer te klagen. Ja, hij is slaaf, maar heeft bijna de rang van directeur. Hij gaat over alles, houdt de boeken bij, leidt zijn zaken en misschien denkt hij wel: Is dit de vervulling van Gods droom? En Jozef blijft trouw aan de Heer en aan zijn baas. Op een dag moet Potifar weg en zijn vrouw blijft thuis. Jozef is nu achterin de 20. Hij heeft beslist een six pack. En Potifars vrouw heeft er wel zin in. Potifars vrouw probeert Jozef te verleiden tot een relatie. Jozef wijst haar duidelijk af. Hij vindt dat het slecht is. Zij grijpt naar zijn kleren, in een soort jaren ’60 verleidingsscène en om zuiver te blijven voor God doet hij wat elke jongen had horen te doen: Hij gaat ervandoor. En wat gebeurt er met Jozef? Potifars vrouw zegt dat hij haar heeft verkracht en hij belandt in de gevangenis. Een van de meest verbluffende dingen is dit…Oudtestamentische helden hebben meestal veel fouten, maken er vaak een puinhoop van binnen hun familie. Ik kan alleen Jozef en Daniël bedenken als mensen die puur goed zijn, van het begin tot het eind van het verhaal. Uiterst moreel, uiterst goed en bezonnen, uiterst trouw aan God en hun naaste. En daar zit Jozef dan. God, ik ben U trouw geweest en nu gebeurt mij dit. Hij zit in de gevangenis. Het verhaal beslaat 14 hoofdstukken maar hij komt weer boven doordat hij de droom van een schenker uitlegt. Hij zegt tegen hem: Als je straks wordt bevorderd, vertel de farao dan over mij. Maar de schenker vergeet hem weer. Dus Jozef is verstoten door zijn broers, was bijna vermoord, verkocht als slaaf, verraden door Potifars vrouw en kwijnt jarenlang weg in een Egyptische gevangenis. Hij denkt: Heer, waar is mijn droom? Alles heb ik goed gedaan. Ik ben U trouw gebleven. En nu kwijn ik hier weg in een kerker. Velen zijn dan geneigd te zeggen: God, waarom zit ik hier? Heb ik iets misdaan? Is het mijn verleden of een vloek over mijn familie? Heb ik op enig ogenblik iets fout gedaan? Luister, het antwoord is nee. Kijk naar Jozef. Volmaakt, een hoge moraal, uiterst trouw en nu wegterend in een kerker. Maar God heeft hem niet afgeschreven, net zo min als u. Door Jozefs droomduiding komt de schenker weer in dienst van de farao. Z’n belofte aan Jozef vergeet hij. Dan heeft de farao een droom over zeven magere koeien die zeven vette koeien opeten. Niemand kan de droom duiden, maar dan roept de schenker: O ja, Jozef! Na diens interpretatie van zijn droom neemt de farao hem in dienst. Hij krijgt een positie waarin hij bijna gelijk is aan de farao. In wat toen waarschijnlijk het machtigste rijk op aarde was, wellicht ook militair. En je zou gerust kunnen stellen dat Jozef misschien de machtigste of op één na machtigste mens op aarde is. Aan het eind van het verhaal is Jozef weer met zijn broers. Zij weten niet dat hij het is. Hij laat hen nog even in het ongewisse en dan volgt een dramatische ontknoping, waarbij Jozef zich bekendmaakt. Zij zijn niet opgetogen, maar doodsbang. Want in het Midden-Oosten lag je hoofd er zo af. Laat ons je slaven zijn, smeken zij. Doe met ons wat wij met jou deden. Maak ons tot slaaf, dood ons niet. En Jozef heeft mededogen. Hij laat al zijn familie komen, zorgt voor hen, behandelt hen vorstelijk en ziet zijn vader weer, die voortdurend dacht dat hij dood was. Aan het eind van Genesis, in hoofdstuk 50, na die dramatische scène, doet Jozef die beroemde uitspraak die in zekere zin de hele Bijbel en het evangelie samenvat: ‘Jullie weliswaar…’ zegt hij tegen wie hem verraden hebben, ‘jullie hebben kwaad tegen mij bedacht maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: Een groot volk in leven te houden.’ Jozef had 20 jaar lang verraad, oneerlijkheid en geweld ondervonden. En wie weet wat er nog meer was gebeurd om dit te bereiken? Verzoening met zijn broers, maar vooral: Het redden van miljoenen levens. Dat was voortdurend Gods plan. Het slot van Genesis is het verhaal van het Koninkrijk van God. Dit is wat God doet. Er is geen tragedie of moeilijkheid die Hij niet ten goede kan keren. Waar u nu bent, is precies waar u moet zijn. God zal u op uw bestemming krijgen. Wees niet ongeduldig, maak je geen zorgen. Wees trouw. Want dat leert ons over Gods almacht. Zijn verlossende almacht is goed. Het doet me denken aan mijn zoon Cohen. Hij begrijpt soms dingen niet maar wat hij wel begrijpt, is Disneyland. Dat vindt hij geweldig. Wij gaan er elke week heen. Iemand heeft ons seizoenkaarten gegeven. Wij gaan elke week. Maar Cohen begrijpt niet helemaal hoe wachten in een rij werkt. Zo’n rij van wachtende gaat soms een andere kant op dan waar jij heen wilt. Een goed voorbeeld is Buzz Lightyear’s Astroblasters. Je hebt de toegangsdeur tot de attractie maar als je in de rij staat, loopt die naar links, weg van de deur. Als wij erheen gaan, is Cohen heel blij, tot we deze kant op gaan. Ik hou zijn hand vast. En in de rij lopen wij langzaam door weg van de kant die hij op wil. En hoe verder wij weg raken van dat poortje des te onrustiger wordt hij. ‘Nee, ik wil Astroblasters, alsjeblieft!’ Dan verdwijnt de rij om de hoek en kom je in dat donkere stuk in de buurt van Tinkerbell en zo. En hij raakt steeds gefrustreerder omdat wij in zijn ogen steeds verder van de attractie af raken. Hij snapt niet dat wij vooruitgang boeken. Want wij komen steeds dichterbij. Ik leg het uit, maar hij vat het niet. ‘Wij komen steeds dichterbij. Wij moeten op onze beurt wachten.’ Soms begrijpt hij het, soms niet. Maar ja, niemand houdt van wachten. Ons leven met God is net zoiets. Vaak lijken we af te dwalen van ons doel, of vrezen we te laat te komen. Maar blijf God gewoon trouw, vertrouw op Hem, Hij helpt je verder. En weet dat hoe zwaar u het nu ook heeft u groeit er door, u wordt beter, u komt dichter bij dat wat God nog meer voor u heeft. Geen zorgen over moeilijke omstandigheden, Hij helpt u erdoorheen. Zeker in deze tijd is dat wel tegen een prijs. Hoe groter je droom, des te groter je vijand. Hoe groter je droom, des te groter de obstakels. Hoe groter de droom, des te langer zal het duren er te komen. Maar uiteindelijk is God getrouw. Velen hebben het gevoel dat zij één grote roeping hebben maar volgens mij is dat niet zo. Veel mensen hebben vele roepingen en elke roeping bereidt ons voor op de volgende. Jozef was geen bestuurder van Egypte geworden als hij niet Potifars huis had geleid. Het een leidt tot het volgende. Vaak raken we iets waardevols kwijt, onze positie, ons aanzien maar onze ervaring, onze kennis, onze wijsheid verliezen wij niet. Abraham was in de 70 toen hij zijn belofte van God kreeg en in de 90 voor hij eindelijk werd vervuld. God kan alles doen wat Hij wil. Dat u leeft, is met een reden. Wees bereid geduld te oefenen en begrijp dat er soms een prijs betaald. Tob niet over morgen, wees trouw aan vandaag. Wees integer, betrouwbaar, vreugdevol en breng eer aan God. U bent in Gods Koninkrijk, God geeft u alles wat u nodig heeft. Vertrouw maar op Hem. Laten wij bidden.

Gebed

Vader, dank U voor uw liefde. Wil de woorden die hier zijn gesproken, bekrachtigen door uw Heilige Geest. Opdat mensen geloven, niet omdat ik het zeg maar omdat U het zegt dat U ze naar hun bestemming brengt. En opdat we niet worden afgeleid door zware omstandigheden of de aantijgingen van de vijand maar erop vertrouwen dat U ons naar onze bestemming voert. Vandaag halen wij diep adem, ontspannen ons en zeggen: Ik vertrouw op God. En dat doen wij. Wij hebben u lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Guide Me, O Thou Great Jehovah

Leid mij, Heer, o machtig Heiland door dit leven aan uw hand
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, wees mijn gids in ‘t barre land
Brood des levens, brood des hemels, voed mij dat ik groei naar U,
Voed mij dat ik groei naar U, amen

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Hoe ga je om met tegenslagen?

19 mei 2019 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan