Home Leef met een doel

Muziek – Together door the Voices of Hope

Wij gaan dit hand in hand doorstaan

En als wij vallen, zullen wij samenvallen, samen

Als wij opstaan, zullen wij samen opstaan, samen

Zullen wij samen opstaan, zullen wij samen opstaan

Als je vandaag op zoek bent naar hoop, als je je vandaag alleen voelt

Als je het gevecht van je leven levert dan gaan we dat doorstaan

Dan zullen wij samen opstaan, wij zullen samen opstaan

Samen zijn wij enorm krachtig, samen met onze verschillen

Samen zijn wij moediger, dapperder, sterker

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, bezoekers en kerkfamilie. Fijn dat jullie er zijn. Wij houden van jullie. Besef dat Gods Woord zijn wil is. Telkens als je een van de beloftes in de Bijbel bidt bid je Gods wil. Wij houden van jullie. Of je nu tv kijkt of hier in de kerk bent, het was een goeie beslissing om hier te zijn. Je had heel wat andere dingen kunnen doen. Slapen. Netflix kijken of bijeenkomen met Gods mensen. Onze tijd is waardevol. Nu wij hier gekomen zijn, hopen wij te vertrekken met iets waardevols. God heeft iets waardevols voor jou vandaag. Laten wij daarmee vertrekken en vragen of God onze levens verandert. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U dat uw Heilige Geest hier is, op dit moment. Dank U, Heer, dat wij alles kunnen worden dat wij moeten worden om te bereiken wat wij moeten bereiken. Dank U dat onze zonden worden weggewassen. Dat wij vrijmoedig voor U mogen verschijnen. Vrij van schade en angst en al die dingen die ons hinderen. En, Heer, wij willen U vooral danken voor de gekruisigde en opgestane Christus. Waardoor wij nu kunnen leven. Dank U voor Hem. Dit bidden wij in Jezus’ naam. En Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – No Time

Sta op mannen, laten we elkaar ontmoeten

Wij zullen de engelen horen zingen, in de ochtend.

Ik geloof dat voor het einde der tijden

Wij de engelen zullen horen zingen, in de ochtend.

Sta op vrouwen, laten we elkaar ontmoeten.

Wij zullen de engelen horen zingen, in de ochtend.

Ik geloof dat voor het einde der tijden

Wij de engelen zullen horen zingen, in de ochtend.

Geen tijd om te dralen of op je te wachten.

Ik ben op weg naar mijn hemels huis

Geen tijd om te dralen of op je te wachten.

Ik ben op weg naar mijn hemels huis

Ik geloof waarachtig dat voor het einde der tijden

Wij de engelen zullen horen zingen, in de ochtend.

Schriftlezing – 1 Korinthe 10:23-24 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik 1 Korinthe 10:23. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Amen.

Interview – Daniel Fusco

BS = Bobby Schuller en DF = Daniel Fusco

Introvideo

Daniel Fusco is een getalenteerd spreker en auteur, die momenteel voorganger is van Crossroads Community Church in Vancouver, Washington. Hij werd katholiek opgevoed in New Jersey en gaf zijn leven aan Jezus Christus in zijn laatste jaar aan Rutgers University en voelde zich geroepen tot het pastoraat. Nadat hij gewijd was, richtte hij meerdere kerken op in New Jersey en Californië voordat hij ging werken voor Crossroads Community. Zijn nieuwste boek, You’re Gonna Make It: Unlocking Resilience When Life is a Mess gaat over hoe wij door de chaos van het leven kunnen navigeren hoe wij veerkracht vinden en Gods plan door dit alles heen kunnen begrijpen. Welkom, Daniel Fusco.

 

BS Daniel, welkom. Fijn dat je er bent.

DF Voorganger Bobby, het is goed om jou en Hannah en de kinderen te zien. Al mijn liefde voor iedereen

bij Shepherd’s Grove en Hour of Power.

BS Dank je wel, mijn vriend. Ik ben enthousiast over je nieuwe boek. Het heet You’re Gonna Make It. Maar kun je eerst iets zeggen over je bediening en hoe je besloten hebt dat je dit boek wilde schrijven.

DF Ik ben opgegroeid in mijn geboortestaat New Jersey en iedereen stereotypeert over Italianen uit het grootstedelijk gebied van New York. Dat was mijn familie, groot, luidruchtig en liefdevol. Maar wij spraken nooit echt veel over Jezus. Wij gingen af en toe naar de kerk, maar ik kwam tot geloof op de universiteit. Ik was spiritueel op zoek vanwege mijn achtergrond. Jezus was de laatste plaats waar ik keek. Maar toen een psychologieprof mij aanmoedigde het Nieuwe Testament te lezen en ik een vriend had die met Jezus leefde, ontmoette Jezus mij. En dat gaf mij echt een passie, gezien mijn achtergrond voor mensen, alledaagse mensen. En toen schreef ik het boek You’re Gonna Make It over de laatste drie jaar die wij allemaal hebben doorgemaakt. Het aantal keren dat ik mijzelf erop betrapte dat ik zei ik weet niet hoe wij het gaan redden. Ik herinner mij dat ik te midden daarvan met iets bezig was. Ik zat in mijn kantoor en ik was aan het bidden: Zo van God, ik weet niet hoe wij het gaan redden. En de Heer zei: Daniel, je redt het wel, want Jezus heeft het al gered. En dat wekte bij mij het verlangen de Bijbel te doorzoeken om te zien wat de Bijbel leert over veerkracht doorzettingsvermogen, er staat veel in als een manier om te proberen ons te helpen want ik denk dat wij allemaal vaak veerkracht nodig hebben. Zelfs als volgelingen van Jezus beseffen wij dat wij die zouden moeten hebben maar als wij die niet hebben hoe ontwikkelen wij die dan te midden van de strijd en de beproevingen van het leven. En wat ik dus echt heb geleerd is dat, ook al hou ik niet van stress, stress altijd een wegwijzer is. Het is een uitnodiging van God. Als mijn lichaam reageert op onzekerheid betekent het dat ik moet wandelen in geloof en ook al weet ik niet wat de uitkomst zal zijn ik weet wel zeker dat God weet wat de uitkomst zal zijn. Hij kent alle details ervan. En dus elke keer dat ik stress voel, in plaats van weg te rennen van Jezus leer ik dat stress een uitnodiging is van de Heer om te zeggen: Daniel, je voelt je angstig of bezorgd of onzeker maar je kunt op Mij vertrouwen omdat Ik de Alfa en de Omega ben. En als gelovige is die stap, die gewoonte om niet weg te rennen van de Heer of ergens in te vluchten als ik me gestrest voel maar mij werkelijk toe te staan om bij Jezus te schuilen omdat dat bijdraagt aan een overvloedig leven.

BS Wij hebben allemaal onze coping mechanismen als wij stress krijgen en dat zijn dingen die niet per se zonden zijn maar ze zijn waarschijnlijk niet goed voor ons.

DF Ik denk dat wat er gebeurt voor ons allemaal is dat wij de neiging hebben om God te willen scheiden

van de moeilijke dingen. Maar eigenlijk leert God ons dat wij de moeilijke dingen niet moeten ontwijken.

Ik beweeg als het ware mee met de moeilijkheden zodat daar mooie vruchten uit voort komen. Het gaat erom dat je meebeweegt en zegt: God, terwijl dit gebeurt, vind ik het misschien niet leuk maar nu het er is, laat het de vruchten dragen die U wilt dragen. Laat het mij transformeren zodat ik meer op Jezus ga lijken en als dat gebeurt overleven we niet alleen wat er gebeurt maar beginnen wij echt te gedijen in het midden ervan.

BS Ik wil nog benadrukken veel mensen geven op, op hun slechtste moment. Maar vaak zijn wij dan dicht bij die overwinning of die droom dus geef niet op. Ik ben erg blij met je boek. You’re Gonna Make It: Unlocking Resilience when Life Is A Mess. Daniel, Bedankt dat je bij ons bent, mijn vriend.

DF Ik hou van jullie. God zegene jullie allemaal.

 

Muziek – You Say door the Voices of Hope

Ik vecht tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik tekortschiet

Tegen leugens die mij zeggen dat ik nooit zal voldoen

Ben ik meer dan alleen de som van mijn hoogte- en dieptepunten?

Vertel mij steeds weer wie ik ben, want dat heb ik nodig

U zegt dat U me liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U mij vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik mij nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt

Alles wat ik heb leg ik aan uw voeten

Voor U, Heer, zijn al mijn nederlagen en overwinningen

Voor U, Heer, zijn al mijn nederlagen en overwinningen

U zegt dat U mij liefheeft al voel ik helemaal niks

U zegt dat ik sterk ben terwijl ik denk dat ik zwak ben

U zegt dat U me vasthoudt als ik tekortschiet

En als ik mij nergens thuis voel zegt U dat ik van U ben

En ik geloof, ik geloof wat U over mij zegt

Ja, ik geloof, ja, ik geloof wat U over mij zegt

Ja, dat geloof ik, ja, dat geloof ik

 

Muziek – Never Alone door the Voices of Hope

Ik heb in mijn leven nogal wat wegen bewandeld

Een zwerfkei, nergens voelde ik me thuis

Ik heb mensen zien komen en gaan

Maar het leven is nu eenmaal een verhaal van ups en downs

Zeg mij, geloof je in wonderen? ik sta hier voor je ogen

Ik heb rivieren vol gehuild, ik heb pijn doorstaan

Ik heb mijn wereld zien instorten, ik heb schaamte gedragen

Maar ik ken Iemand die me de zijne noemt

En ik kan de hemel horen zingen

Je bent nooit alleen, je bent nooit alleen

Het heeft even geduurd, maar nu besef ik dat mijn onvolkomenheden

Deel uitmaakten van uw plan als alles uiteindelijk samenkomt,

Zal het gebrokene hersteld zijn

Ik heb rivieren vol gehuild, ik heb pijn doorstaan

Ik heb mijn wereld zien instorten, ik heb schaamte gedragen

Maar ik ken Iemand die me de zijne noemt

En ik kan de hemel horen zingen, je bent nooit alleen,

Je bent nooit alleen, je bent nooit alleen

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Fijn dat jullie erbij zijn. Ga staan. Dan zeggen wij dit credo samen. Samen: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

 

Leef met een doel

door Bobby Schuller

Ik wil dat je vandaag echt gelooft, dat je je leven toewijdt dat je met vol vertrouwen weet dat als vandaag je dag komt je weet waar je heen gaat. Als je vrienden bent met Jezus, zal Hij je binnenlaten. Is dat niet geweldig om te hebben, die gezegende zekerheid? Je kunt niet op de bonnefooi je leven leiden. Je hebt een Redder nodig. Je hebt een Leraar nodig. Je hebt een Gids nodig. Je hebt een Vriend nodig. Laten wij zeggen dat het pas beter voor je wordt als jij beter wordt. Het wordt pas beter voor je als je het soort persoon wordt dat in je leven de dingen aantrekt waarnaar je het meest verlangt. Vanmorgen ging ik naar Starbucks om een grote kop verse koffie om half vijf ‘s ochtends. Ik betaalde twee dollar, en het was een heerlijke kop koffie. De man achter mij, een dakloze, zei: Excuseer mij meneer, wilt u iets voor mij kopen? En ik zei: Geen probleem, doen wij. Het is een zondag en ik help graag iemand in nood. Hij bestelde een Franse baguette en een paar madeleines en twee drankjes en een fruithapje en een proteïne box. Ik dacht dat het een kopje koffie zou zijn, maar dat vond ik prima. Hoeveel kostte dat? Achttien dollar. En hij gaat zitten en hij eet zoals J.D. Rockefeller honderd jaar geleden zou hebben gegeten. Het is een verbazingwekkende wereld en zeker niet perfect. Wij willen hem repareren. Maar streef er vooral naar om het leven te bereiken dat je wilt, mijn vriend. Niets houd je tegen om te worden wie je moet zijn, behalve jijzelf. Je kunt alles worden en doen en bereiken waar je je zinnen op zet. Als je er maar bij blijft en ophoudt anderen de schuld te geven. Mijn vriend, wij kunnen niet op de bonnefooi ons leven leiden. Dat kunnen wij wel, maar als je het doet, word je net als iedereen. Als je een speciaal, verbazingwekkend leven wilt dat God voor je in petto heeft moet je een plan hebben. Hier is iets wat dr. Schuller mij leerde, een beroemd citaat van hem: Als je faalt bij het plannen, plan je om te falen. Als je je leven niet plant, zul je leven volgens het plan van iemand anders. Wat denk je dat de regering als plan voor jou heeft. Ik denk dat het niet veel is. Zijn wij het daar allemaal over eens? Laten wij dat met zijn allen zeggen: Niet veel. Als je je leven door je baas laat plannen, wat heeft hij dan voor je toekomst in petto? Niet veel. Als je je familieleden je leven voor je laat plannen wat hebben ze dan in petto? Ze houden van je, ze zorgen voor je, ze zullen er voor je zijn maar wat is hun plan voor jou? Niet veel. Als je iets groots wilt worden, moet je het eerst zien. Je moet het opschrijven. Je ziet de persoon die je wilt worden, de dingen die je wilt bereiken en de dingen die je wilt doen al voor je, dus je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. 1 Korinthe 10. De Bijbel zegt: Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Wij hebben veel van die dingen in ons leven, nietwaar? Wij zondigen niet, wij overtreden Gods gebod niet, maar is het heilzaam? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Niemand moet zijn eigen welzijn zoeken, maar het welzijn van anderen. Twee verbazingwekkende punten daar in dat gedeelte. Hier is de eerste: Er zijn twee soorten christenen. Ik ben ze trouwens allebei geweest. Je hebt de wettische christen en dan is er de beloningschristen. Er is een wettische christen en een beloningschristen. Een beloningschristen wordt op een dag wakker en zegt: ik wil zijn zoals Christus, want dat is het beste soort leven dat ik kan leiden. Ik wil vol zijn van Gods leven en kracht. Als ik voor mensen bid, wil ik doorbraak zien. Als ik spreek, wil ik op een verfijnde manier spreken die vol is van de Bijbel. Als ik dingen doe in het leven, wil ik dat het vol is van betekenis en doel en leven en alle goede dingen die komen als je steeds meer op Christus gaat lijken. Dit is wat de wettische christen zegt: Mag ik daarnaar kijken? Waarschijnlijk wel. Dit zegt zo’n persoon: Mag ik dat eten? Mag ik dat drinken? Mag ik dat doen? Daar kan ik waarschijnlijk mee wegkomen. Als ik over een grijze lijn ga, kan ik altijd nog een gebed bidden. Dat is een wettisch christendom dat Jezus juist probeerde te verbieden. Dat is wat wij willen vermijden. Een visie van net genoeg doen om erin te blijven en geen buitenstaander te zijn. Het is het “ik heb het recht”. Heb ik het recht om verkwistend met mijn financiën om te gaan? Absoluut. Dat is geen zonde. Dat mag je doen. Je hebt je geld verdiend. Je kunt het uitgeven zoals je wilt. Hoe zit het met de media die ik consumeer? Mag ik hiernaar kijken? Mag ik naar deze muziek luisteren? Absoluut. Veel van wat je vraagt is geen probleem. Behalve dat het een probleem is. Het is helemaal geen zonde, maar helpt het je om die persoon te worden die je werkelijk wilt zijn? Ik wil zeggen dat het misschien niet zo erg is maar als je kijkt naar het urenlang consumeren van dat spul dan denk je achteraf: Dat heeft mijn hersenen geprikkeld en mijn hart verhard. Kan ik eten wat ik wil? Mag ik de hele tijd tonnen junkfood eten? Is dat een zonde als ik voortdurend eet? Waarschijnlijk niet. Zorgt het ervoor dat je komt waar je heen wilt en dat je wordt wie je wilt zijn? Waarschijnlijk niet. En al deze dingen zijn met elkaar verweven want als ik junkmedia consumeer en junkfood consumeer en al mijn geld uitgeef aan junk, dan wordt mijn leven junk. Mijn lichaam wordt troep. Mijn toekomst wordt troep. En dat uit zich in mijn rommelige auto en mijn rommelige slaapkamer en mijn rommelige garage en ik heb nog steeds het lef om te zeggen: Waarom is Amerika zo’n puinhoop? Laten wij beginnen met ons bed op te maken en goed te eten. Als ons leven rommelig wordt, beginnen wij mensen slecht te behandelen. Wij beginnen mensen soms als troep te behandelen. Wij beginnen onze huisdieren te verwaarlozen. Je hebt een vogel, je hebt een kat, je hebt een hond en ze houden van je. Denk je dat God om je huisdier geeft? Absoluut. Kijk eens hoeveel er in de Bijbel geschreven staat over hoe je dieren moet behandelen en verzorgen. Wij verwaarlozen onze vrienden Iemand die je had moeten schrijven of je had kunnen bellen. Iemand van wie je houdt en waar je veel om geeft en waar je helemaal geen hekel aan hebt, maar die zich afvraagt: Houdt ze nog wel van mij? Denkt hij nog wel aan mij? Je denkt: ik moet mijn moeder bellen. Ik moet mijn vader bezoeken. Ik moet ze opzoeken. Ik moet een vlucht boeken of in de auto stappen en ze opzoeken. Als wij troep eten, troep consumeren, ons geld uitgeven aan troep denken de mensen die van ons houden dat wij hen troep vinden maar dat is niet zo, toch? Wij houden van ze. En daarom is het hele leven verweven in de kleine beslissingen die wij nemen. Mijn persoonlijke ontwikkeling als gelovige is niet voor mij, maar voor hen. Ik moet de man worden die ik geroepen ben te zijn. Ook al zal ik er baat bij hebben, ik moet die man zijn voor mijn vrouw. Ik moet die man zijn voor mijn kinderen. Ik moet die man zijn voor mijn ouders. Ik moet die man zijn voor mijn kerk. En kan ik je vertellen dat dat een goede zaak is om te hebben in het leven om mensen te hebben die je nodig hebben om te verbeteren die je nodig hebben om je te ontwikkelen en te worden wie je geroepen bent te zijn. En dit is het tweede wat Paulus ons leert uit de Bijbel. Doe het niet voor je eigen bestwil, maar voor het bestwil van anderen. Waarom? Als ik het voor mijn eigen bestwil doe, gaat het vlees zich ermee bemoeien. En dat ben ik ook, dat is ook mijn eigen bestwil. Je zegt, ik wil in vorm komen, ik wil een beetje afvallen totdat je een stressvolle dag hebt en als je dan een heel blik Pringles eet en dat heb ik ook echt gedaan, dan zeg jij: ik ook. Dat is een les voor mijzelf. Maar als je het voor een ander doet, dat is goed. Dat geeft de kracht. Dit is een goed doel: ik wil in vorm komen. Dat is een goed doel. Ik wed dat bijna iedereen in deze ruimte zo’n doel heeft. Ik wil in vorm komen. Dat is niet genoeg. Dat brengt je er niet. Hier is een beter doel: ik wil gezonder worden zodat, als mijn kleindochter over tien jaar trouwt, ik nog leef om bij haar te zijn. Ik weet dat ze van mij houdt en als ik er niet meer zou zijn, zou ze er kapot van zijn. Ik wil gezond zijn. Ik wil mijn kleinzoon dokter zien worden. Ik weet dat ik voortdurend voor hem bid en het zal nog wel tien jaar duren voordat hij dokter wordt maar ik wil leven als het zover is dus ik ga gezond worden zodat ik leef om op die dag bij hem te zijn. Dat is een beter doel. Je kunt dan zeggen; ik ben zo blij ben dat ik ‘s morgens opstond dat mijn rug minder pijn deed, dat ik zomaar naar boven kon gaan dat mijn lopen beter ging, dat ik jaren aan mijn leven heb toegevoegd maar dat ik vooral leven aan mijn jaren heb toegevoegd. Dat is een goed doel. Dat citaat heb ik trouwens gestolen van mijn vader. Hij schreef een boek dat zo heette. Ik steel veel van mijn vader en opa. Nodig zijn is zo’n schat, nietwaar.

Wij begrijpen niet hoe belangrijk nodig zijn is om te bereiken wat wij willen bereiken. Een man met wie ik al jaren schrijf een goede man die zijn hele leven worstelt met depressies. Als hij een dieptepunt bereikt, schrijft hij mij en zegt: Ik wilde mij vandaag van het leven beroven. Maar ik wist dat er dan niemand zou zijn om voor mijn kat te zorgen. Is dat een goede reden om in leven te blijven? Voor je kat zorgen? Ik denk dat dat een geweldige reden is om te blijven leven. Het is geweldig als je kat je nodig heeft, je hond je nodig heeft je buurman je nodig heeft. Iemand in het ziekenhuis heeft je nodig. Een collega heeft je nodig. Wat een schat om nodig te zijn. Dat zijn de dingen die ons heel vaak door de moeilijke momenten in het leven heen loodsen. Ooit was er een radioprogramma. Een briljante klinische therapeut kreeg telefoontjes. Mensen belden met hun problemen. Een van de moeilijkste telefoontjes die ik ooit gehoord heb was een vrouw die belde en zei: Ik weet niet hoe ik het kan redden. Mijn kind, mijn dochter is gestorven en ik kan niet uit bed komen. Ik kan niet naar de supermarkt, ik kan niet douchen, ik kan niets doen met mijn leven. Toen ik klinische therapie volgde op de universiteit hadden ze me toen geleerd dat als iemand zoiets zegt, je je moet inleven. Geef ze geen oplossingen, los hun problemen niet op. En dit goede advies. Ze zouden dingen zeggen als, dat moet verschrikkelijk zijn, dat moet moeilijk zijn. Maar in dit telefoongesprek hoorde ik iets wat ik nog nooit gehoord had. Iets waar ik nooit aan gedacht zou hebben. Ze zei tegen deze moeder, ze leefde wel degelijk mee: Ik kan mij niet voorstellen hoe dat is. De nachtmerrie van elke ouder. Maar toen zei ze: Maar vergeet niet dat je andere kinderen net hun zusje hebben verloren en die hebben een moeder nodig. En vergeet niet dat je man ook een dochter heeft verloren en hij heeft zijn vrouw nodig. En je kon in haar stem horen dat het haar goed deed. Niet dat het geen pijn meer deed, maar er was een doel een reden om op te staan en uit bed te komen. Het waren de mensen die haar nodig hadden. Dat is krachtig. Als wij ons leven vormen en ons leven voorbereiden moeten wij met onze doelen nadenken over voor wie wij worden. En als je niemand in je leven hebt, neem dan iemand, al is het een kat. Het zal je leven verbeteren, dat beloof ik. Maar als wij verder gaan in het leven nemen wij van die dingen in ons leven die zeepokken worden genoemd. Zeepokken zijn die dingen die op schepen groeien. Ze maken het schip niet kapot, maar ze helpen niet. Het zijn de dingen die groeien als een schip lange tijd in de haven ligt. Deze metafoor werd jaren geleden gebruikt door hervormde dominees toen ze het geloof hervormden. Wij houden van onze katholieke broeders en zusters, onze orthodoxe broeders en zusters. Wij hebben pater Christopher hier laten preken en Henri Nouwen en anderen maar de hervormden wilden een eenvoudiger soort christendom. Een dat alleen gebaseerd was op de Bijbel. En ze zeiden dat de kerk in de loop van de geschiedenis deze zeepokken op zich nam. In hun ogen iconen en beelden en zo. Dingen die wij niet meer willen. Wij moeten de zeepokken eraf schrapen. Ze zijn geen zonde, maar ze zijn niet goed. Wij moeten ze eraf schrapen. En dat is een goede metafoor voor het leven, nietwaar? Als je door het leven gaat om je doelen te bereiken in de dingen die je je voorgenomen hebt, krijg je zeepokken op je. Ze maken je niet kapot, maar ze remmen je zeker af. Je zou kunnen denken aan zeepokken in je leven. Het zijn geen zonden, maar ze helpen ook niet. Je hebt vast al aan een paar zeepokken gedacht, toch, die aan je hangen? Je zult ze altijd hebben, maar pas als een schip lange tijd in een haven ligt dan krijgt het pas echt de zeepokken. Over Oreo koekjes gesproken: Je wilt minder Oreo’s eten Hannah heeft af en toe trek in Oreo’s. Ze eet supergezond, maar dan wil ze dubbel gevulde Oreo’s en ik ga ze halen en neem ze mee en als ik een koekje kom halen, zijn ze allemaal op. Verbazingwekkend. Het is een gave.

Het is geen fout, het is een kenmerk. En dit gebeurde ook wel eens: Om de paar maanden stuurde ze mij erom en ik had gewoon geen zin om te gaan dus dan kocht ik ze, en als ik naar de supermarkt ga, zei ze: Je kunt ze niet gewoon kopen en in de buurt houden, dan eet ik ze de hele tijd op. Dus bedacht ik een oplossing en dit is echt: Telkens als ik boodschappen doe koop ik twee pakken dubbel gevulde Oreo’s en leg ze in mijn kluis. Wij hebben boven een kluis. Hannah kent de combinatie niet. Ze wil de combinatie niet weten en telkens als ze trek krijgt, ga ik naar binnen en tsjak tsjak tsjak, boem. Dat is een manier om met een zeepok in ons leven om te gaan. Iemand vroeg mij vorige week: Heb jij TikTok? En ik zei van wel. Ik ben mijn login een maand geleden kwijtgeraakt en ik heb hem niet teruggevraagd bij Dakota, mijn persoonlijke assistent. Weet je waarom? Omdat TikTok zo goed is. Je gaat gewoon zitten en je gaat video na video af en ze zijn allemaal grappig en je gaat maar door. En er gaat een uur voorbij dat niet in overeenstemming was met mijn doelen. Ik had in dat uur mijn dochter kunnen helpen met haar huiswerk of koffie had kunnen drinken met mijn vrouw en haar had kunnen vragen hoe haar dag verliep of een boek had kunnen lezen over hoe ik beter kan worden als spreker of als vriend of in mijn beroep. Dat had een moment kunnen zijn dat ik zou hebben besteed aan het bellen van een oude vriend, of een bezoek aan mijn vader of een etentje met mijn moeder, of iets lekkers koken mijn vaardigheid als kok verbeteren of iets anders dat ik in mijn leven wil als ik de persoon word die ik wil zijn maar in plaats daarvan verspilde ik het aan TikTok. Sommigen van jullie zeggen: Ik kijk geen Netflix meer omdat ik alles al gezien heb. Nou dat is goed. Verwijder Netflix. Er zijn vijfduizend films. Dat helpt je niet om te worden wie je wilt zijn. Je zegt: Voorganger Bobby, ik weet niet wie ik wil zijn. Daar is het.

Laten wij het weten, laten wij het opschrijven en er elke dag aan denken. Laten wij gedreven zijn over wie wij willen worden en in ons leven die disciplines, praktijken en mensen verwerken die ons zo maken. Word nooit zelfgenoegzaam. Als je successen hebt geboekt, triomfen, je hebt bereikt wat je wilde wordt dan nooit zelfgenoegzaam in je persoonlijke ontwikkeling. Dan begint het allemaal uit elkaar te vallen. Ja, wij moeten rust nemen, maar echte rust. Je overgeven aan verveling. De hele geschiedenis door is de mens overgoten met verveling. Alles is altijd saai. Maar nu niet meer. En ik zou zeggen dat die saaie plekken waar wij ons bevinden meestal de broedplaatsen zijn van enkele van de beste ideeën ter wereld. Een goed idee gaat jou niet onderbreken als je Netflix kijkt of als je op Tik Tok zit. Niets mis mee, het is geen zonde, maar het kan een zeepok in je leven zijn. Geen enkel idee zal jou onderbreken als je op Netflix zit, dat beloof ik. Verveeld zijn is een uitnodiging om al Gods grootsheid zijn ideeën, zijn plannen in ons leven uit te nodigen. Het echte probleem is niet de verveling, maar de lelijke plekken waar wij zitten. Mensen vinden het niet erg dat ze zich vervelen op het strand van Hawaii. Ze hebben niets om te bekijken, ze hebben geen boeken, ze hebben niets te doen en toch zitten ze daar lekker op een strandstoel naar de oceaan te kijken. Waarom? Omdat het mooi is. Hé, er is iets wat we kunnen leren. Misschien is het goed om wat mooie plekken op te zoeken. Misschien een park, of het huis van een vriend. Misschien een museum, misschien iets in de buurt als je bij de oceaan bent of een berg, een mooie plek om je te vervelen om van God te horen. Als je wilt dat het beter wordt, beslis dan nu waar je over vijf jaar wilt zijn en nog belangrijker, wie je wilt zijn. Wat voor soort christen wil je zijn? Hoe wil je dat het voelt als je mensen om je heen hebt? Hoe wil je dat je bankrekening eruitziet? Wat wil je dat je vrienden over je zeggen? Wat wil je dat je werkgever of werknemers over je zeggen? Wil je een betere leider worden, een betere spreker, een betere denker, een betere doener? Je kunt elk van die dingen worden, als je maar elke dag een beetje tijd neemt en in die momenten in je leven verpakt wie je wilt worden. Je zult nooit meer hetzelfde zijn. Het is aan jou. Mijn opa zei altijd: Als het zover komt, ligt het aan mij. Ik heb het een beetje anders gemaakt en ik ben een Schuller dus het moet met een woordspeling. Als het zover is, is het aan mij om te worden wie ik moet zijn. Dat is het.

 

Gebed

Wij danken U, Heer, voor uw leven en uw belofte aan ons. Wij zijn bereid, sommigen van ons, om de prijs voor die belofte te betalen. Wij bidden dat uw Heilige Geest ons zal leiden en ons het soort briljante ideeën wil geven die U voor ons heeft om te worden wie wij moeten zijn. Heer, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zegt amen. Staan jullie met me op?

 

Koorzang – Majesty

Majesteit, groot is Zijn majesteit

Lof zij Jezus en glorie, hulde en eer

Majesteit, God, die de zijnen leidt

Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij

Dus verhoog, maak eeuwig groot de naam van Jezus

Volk van God, kom en breng lof aan Jezus de Koning

Majesteit, groot is zijn majesteit

Dwars door de dood werd Hij verhoogd

Jezus regeert, amen, amen

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leef met een doel

19 maart 2023 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan