Home Er komt iets nieuws

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo bezoekers en kerkfamilie. Ik vind het zo betekenisvol dat wij Gods keus zijn. Mensen zijn Zijn wil. Hij heeft ons bedacht. Hij houdt van ons. Dank dat jullie hier zijn. Wij houden van jullie. Vandaag hebben wij het over hoe God iets nieuws in je leven doet. Laten wij opgebouwd worden, ons geloof versterken en daarop vertrouwen.

 

Gebed

Vader, wij vragen dit in Jezus’ naam dat wij vanmorgen het Woord van God in ons hart ontvangen door Jesaja. Dat wij erop vertrouwen en geloven dat U iets nieuws doet. Dat U water in de wildernis doet ontspringen. Dat U in de moeilijke tijden die wij kennen, komt en ons voedt en voor ons zorgt als wij U het hardst nodig hebben. Ons ontbreekt niets en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, amen.

Draai je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – God be in My Head

God wees in mijn denken en mijn begrip

God wees in mijn ogen en mijn kijken

God wees in mijn woorden en spreken

God wees in mijn hart en mijn gedachten

God wees mijn begin en mijn eind

 

SchriftlezingJesaja 43:18-21 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Jesaja 43:18-21. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen Mij eren, jakhalzen en struisvogels want Ik zal water geven in de woestijn. In de wildernis rivieren om mijn volk, mijn uitverkorene, te drinken te geven. Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen. Ja, Heer. Amen.

 

Interview – Helen Smallbone

BS = Bobby Schuller en HS = Helen Smallbone

Introvideo:

Helen Smallbone is een moeder van 7, een auteur en een podcasthost voor de religieuze site AccessMore. Zij is ook medeoprichter van MUM Life. Oftewel Mothers Uplifting Mothers. Zij heeft twee Grammy-winnende namen in de christelijke muziek grootgebracht: For King en Country en Rebecca St. James. Haar nieuwe boek heet Behind the Lights: Een buitengewoon avontuur van een Moeder en haar gezin vertelt het verhaal van het geloof, het gezin en het vertrouwen op God bij de uitdagingen van het leven. Welkom, Helen Smallbone.

 

BS Helen, hallo.

HS Dank dat ik hier mocht komen.

BS Het is een voorrecht je te ontmoeten en je deze ochtend ook te ontvangen. Ik ben enthousiast over dit boek. Vertel eens wat over je achtergrond en je leven.

HS Ik heb een vrij normale jeugd gehad in Australië. Ik hoop dat je dat nog aan mijn accent kunt horen. Toen mijn man 40 werd, zaten wij in de christelijke muziek in Australië. Maar hij verloor een kwart miljoen dollar bij een tournee en wij wisten dat dat ons leven ging veranderen. God bood ons in 1991 de kans om naar Amerika te gaan, dus wij vertrokken. Wij verkochten alles, ook ons huis en probeerden onze schulden te betalen. Wij waren een gezin met zes kinderen. Ik was zwanger van mijn zevende en wij arriveerden hier met 16 koffers.

BS Als jonge moeder met zes kinderen had je een succesvol bedrijf.

HS Ik denk soms, als God deuren sluit, moet je zijn leiding opzoeken om te zien welke deuren Hij gaat openen. Wij kwamen als gezin bijeen en wij baden zodra wij hier aankwamen. Familie en vrienden zitten een halve wereld verderop. Er is geen hulp. Wij hadden een huurhuis in Nashville. Wij hadden geen meubilair, geen auto. In zulke extreme omstandigheden ontdek je wat je kernfundament is. Ons kernfundament als gezin was ons geloof. Wij zaten samen met onze kinderen en wij baden om eenvoudige dingen. Wij baden om maaltijden, om voedsel, wij baden om voorzienigheid en wij zagen hoe God wonderen verrichtte.

BS Toen je het gevoel had dat je alles kwijt wat leek het misschien alsof je leven Ik weet zeker dat je bang was. Dat is een belangrijke reden dat je bidt, maar als je erop terugkijkt was het dan een van de beste dingen die jullie is overkomen?

HS Zeker. Je spreekt over het verleden achter je laten en opnieuw beginnen. Wij zagen dat dit een nieuw begin was, een nieuwe start. Wij vertrouwden op dat fundament en keken naar de kansen die God bood. Wij keken naar waar God ons heen leidde. Een paar jaar na onze aankomst had David alle platenlabels bezocht en had Rebecca onder contract gekregen als Rebecca St. James. Zij was toen 16. Wij gingen op tournee als gezin en als haar ondersteuning. Wij hadden nog steeds niet veel geld maar David zag potentieel in de vijf jongens die op Rebecca waren gevolgd. Later kreeg ik nog een meisje. Toen hadden wij twee meiden en vijf jongens. Hij zag de jongens als gratis arbeidskrachten. Zij werden haar crew. Zij regelden het licht en het geluid en de podia. Zo begon ons leven, niet als circusgezin of boerengezin, maar als concertgezin.

BS Ja, en King and Country en natuurlijk Rebecca St. James hebben allebei Grammy’s gewonnen en maakten een geweldige muziekcarrière. Dat heeft veel met jouw verhaal te maken, hè? Als een moeder die enorme arena-concerten meemaakte, reizen, tournees. Is er iets wat je daarvan geleerd hebt? Was je als gelovige en als moeder bezig met de aspecten van de roem?

HS Ik zat in de muziekindustrie sinds ik op mijn 20e met David trouwde. Ik kende de ontgoocheling van het podium. Mijn grootste zorg was dat ze met beide benen op de grond zouden blijven. Ik zie bedieningen en sommige mensen eindigen sterk en andere niet. Als je in je eigen publieke rol gaat geloven als je je focus van Jezus afdraait Er staat, houd je ogen op Hem gericht, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Mijn rol is een bemoedigen zijn op verschillende manieren nu de jongens For King and Country vormen: Houd je ogen op Jezus gericht. Als wij onze ogen van Hem afwenden en gaan denken: Zijn wij niet geweldig dat wij dit bereikt hebben zijn wij in grote moeilijkheden.

BS Mooi gezegd. Een goede waarschuwing voor veel mensen. En als er nu een moeder kijkt die nu doormaakt wat jij hebt doorgemaakt?

HS Als je op dit moment in een periode van verlies zit, wend je tot Jezus. Hij is echt. Hij is hier. Het enige dat Hij van ons vraagt is op Hem te vertrouwen en meer op Hem te vertrouwen. Daarvoor moet je soms uit je comfort zone stappen. Je moet soms ergens heen waar je nooit had verwacht, te zullen komen. Maar volg Hem biddend en kijk uit naar zijn leiding. Kijk naar waar Hij ons naartoe leidt. Hij is trouw. En Hij is goed.

BS Amen. Wat een prachtige woorden. Het boek heet Behind the Lights. Helen Smallbone, hartelijk dank. Wij kijken ernaar uit om het boek te lezen. Je dochter, Rebecca St. James is hier vandaag. En je man is hier ook en filmt alles met zijn telefoon. Hallo. Leuk om je te zien. Dank dat je ons je verhaal verteld hebt. Je boek is het lezen waard.

HS Dank je wel dat we hier mochten komen.

BS Hartelijk dank, Helen. Gods zegen.

 

Introductie lied door Rebecca St. James

Het is zo’n vreugde om hier te zijn met mijn moeder en vader en om met haar tot zegen te zijn. Ik ben enorm trots op het getuigenis dat God ons gegeven heeft als gezin in een moeilijke tijd. Het lied dat ik voor jullie ga zingen heb ik geschreven en opgenomen met mijn broers van For King and Country. Het is een lied over opwekking. Een groot geestelijk leider zei ooit: Als je opwekking wilt zien, ga dan naar je kamer, sluit de deur. Teken een cirkel op de grond, stap in die cirkel en zeg: Heer, laat mijn opwekking in deze cirkel beginnen. Laat die met mij beginnen. Het lied zegt: Heer, laat uw Koninkrijk aanbreken. Laat uw wil op aarde geschieden zoals in de hemel. Laat een opwekking beginnen met ons. Er is een bewustwording gaande hier in de VS waarnaar de hele wereld uitkijkt. Dat kan beginnen met ons. Laat ons daarom dit lied zingen. Het heet Kingdom Come. Ik bid dat het een zegen voor jullie zal zijn.

 

Solo – Kingdom Come door Rebecca St. James

Zalig zijn de armen van geest die naar U hunkeren.

Zalig zijn zij die treuren, die U nodig hebben

Uw handen genezen, uw hart is hoop

Uw Woord is vrijheid voor de hele wereld

U bent verlossing, u bent onze hulp

Wij hebben U nodig

 

Uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede

Op aarde zoals in de hemel

Uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede

Van nu af tot in de eeuwigheid

Wij blijven zingen, laat het bij ons beginnen

Uw Koninkrijk kome, laat het bij ons beginnen

Uw Koninkrijk kome, U die onze zielen liefheeft,

Verlos ons, wij leven voor U Geest,

Leid ons naar vergeving, wij roepen tot U

 

Uw handen genezen, uw hart is hoop

Uw Woord is vrijheid voor de hele wereld

U bent verlossing, u bent onze hulp

Wij hebben U nodig, Jezus

 

Uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede

Op aarde en zo ook in de hemel

Uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede

Op aarde en zo ook in de hemel

Wij blijven zingen, laat het bij ons beginnen

Uw Koninkrijk kome, laat het bij ons beginnen

Uw Koninkrijk kome, we strekken ons uit naar U

 

Met een nederig hart knielen wij

Geen andere naam, geen andere weg

Heer, hoor ons als wij bidden

Wij strekken ons uit naar U

Met een nederig hart knielen wij

Geen andere naam, geen andere weg

Heer, hoor ons als wij bidden

 

Uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede

Op aarde zoals in de hemel

Uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede

Van nu af tot in de eeuwigheid

Wij blijven zingen, laat het bij ons beginnen

Uw Koninkrijk kome, laat het bij ons beginnen

Uw Koninkrijk kome, laat het bij ons beginnen

Uw Koninkrijk kome, laat het bij ons beginnen

Uw Koninkrijk kome

 

Introductie lied door Rebecca St. James

Het lied dat ik ga zingen, is hoop ik een zegen voor jullie. Het gaat over de overwinning die de Heer geeft. Hij gaat ons vooruit. Wij hoeven niet bang te zijn. Je hoeft niet onder die schaduw van angst te leven. Wij kunnen vol vertrouwen leven, want Jezus is in ons leven. Laat de Bijbel en de woorden van dit lied jullie vanochtend zegenen. Dit is Battle is The Lord’s.

 

Solo – Battle is the Lord’s door Rebecca St. James

Waarom zo zwaarmoedig, o mijn ziel?

Ben je vergeten Wie de leiding heeft?

Als Hij de winden en golven tot bedaren brengt

Hij houdt je nu vast en zal dat altijd doen

De overwinning is aan de Heer, toon moed in de strijd

De wapens van deze strijd zijn verheven lofzangen

Mijn vertrouwen is zeker, mijn God is mij vooruitgegaan

Ik zal zingen tot in de nacht, de zege is aan de Heer

 

Wees gerust, o rusteloze harten

Vind hier rust in de armen van de Vader

In zijn aanwezigheid is er volmaakte vrede

In zijn macht is de zege,

De overwinning is van de Heer, toon moed in de strijd

De wapens van deze strijd zijn verheven lofzangen

Mijn vertrouwen is zeker, mijn God is mij vooruitgegaan

Ik zal zingen tot in de nacht, de zege is aan de Heer

 

Hier en nu, uw aanwezigheid hier en nu, wij zijn nu bevrijd

Handen hoog opgeheven in aanbidding

Hier en nu moet de angst van ons wijken

Uw Koninkrijk is nu hier

Aan U is de macht en de glorie

Aan U is de macht en de glorie

De zege is aan de Heer, toon moed in de strijd

De wapens van deze strijd zijn verheven lofzangen

Mijn vertrouwen is zeker, mijn God is mij vooruitgegaan

Ik zal zingen tot in de nacht de zege is aan de Heer

 

Hier en nu, uw aanwezigheid hier en nu, wij zijn nu bevrijd

Handen hoog opgeheven in aanbidding

Hier en nu moet de angst van ons wijken

Uw Koninkrijk is nu hier

Aan U is de macht en de glorie

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Hartelijk dank, Rebecca St. James, voor je aanbidding. Wij waarderen je enorm. Ik wil jullie bemoedigen, haar nieuwe album Kingdom Come te kopen.

Wij vragen je om met ons op te staan. Dan zeggen wij met elkaar dit credo. Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Er komt iets nieuws

door Bobby Schuller

God doet iets nieuws. Hij doet iets nieuws in je leven. Hij doet iets nieuws in mijn leven. En al voelt het misschien niet zo wanneer wij bidden en aan God denken en wij denken wie Hij is in ons leven als Hij iets nieuws doet, maar het voelt pijnlijk of vreemd of het voelt alsof je alles kwijtraakt. Vraag ik je om op dit moment te vertrouwen dat datgene wat God in jouw leven doet, goed is. Ik was zo blij met het gesprek dat ik zojuist met Helen had want op een moment waarop zij dacht dat ze alles wat kwijtgeraakt bereidde God haar voor op een periode van triomfen en overvloed. Misschien doet God dat op dit moment ook in jouw leven. Mijn hoop is dat als je vandaag iets meeneemt, dat het volgende is: Dat wanneer God iets nieuws in je leven doet ook al lijkt dat op korte termijn iets slechts of ergs te zijn wil ik dat je gelooft en er in je hart op vertrouwt dat dat nieuwe wat God in je leven doet, iets geweldigs is. Het kan je uitdagen, het kan een avontuur zijn, maar het wordt prachtig. Goed gaat bronnen en rivieren naar de woestijnen van je leven voeren. Laat ons dat vandaag geloven.

 

En dat brengt ons bij de Bijbeltekst van vandaag, Jesaja 43:18. God spreekt tegen zijn volk, tegen jullie. Dit aanhoren is alsof Hij het tegen jou zegt. Hoor het aan als een liefdevolle Vader die tegen zijn kind spreekt. Denk niet aan de dingen van vroeger. Sta niet stil bij het verleden. Zeg dat maar eens na. Wij willen niet doen alsof het verleden nooit is gebeurd. Alsof er nooit iets slechts is gebeurd. Dat is niet goed. Dat is verdringen. Maar er is een verschil tussen ‘verdringen’ en ‘stilstaan bij’. Als je altijd stilstaat bij dat wat je bent kwijtgeraakt hindert dat je leven en maakt je dat tot slaaf van je emoties. God zegt, blijf niet stilstaan bij die oude dingen. En wat nog meer? Zie, Ik maak iets nieuws. Nu, op dit moment. Zeg allemaal maar eens ‘nu’. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Hij zegt, zien jullie het niet? Zien jullie niet dat er een bron ontspringt in de woestijn van je leven? God wil onze hoop voeden in dit Bijbelvers. Hij zegt: Ik zal een weg aanleggen in de woestenij. In de woestijn. En rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen Mij eren, jakhalzen en struisvogels. Want Ik zal u water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen. Deze passage uit Jesaja schetst je leven als je er van buiten goed uitziet, maar je van binnen als een woestijn voelt. Misschien heb je een goeie baan, maar doe je geen echt zinvol werk. Misschien is je huwelijk wel in orde, maar niet dat waarvan je gedroomd hebt. Misschien doen je kinderen het aardig, maar niet geweldig. Misschien wandel je met God en beschouw je jezelf wel als christen maar voel je God niet echt. Dat is niet het soort leven dat God voor je gedacht heeft. God heeft een leven voor je waarbij in die woestijn waarin ieder van ons zich soms bevindt, dat daar een waterbron in aantocht is. Kunnen wij ons verheugen en hopen dat God bronnen in jouw leven zal brengen? Laten wij dat geloven. Het herinnert mij aan een interessant plaatje. Interessant omdat in de Bijbel staat dat Egypte het land van de farao is oftewel het land van de slavernij. Daar hebben wij het eerder over gehad.

Er staat ook dat Israël Jakobs land is, of het land van zijn volk. Het land dat overvloeit van melk en honing. Het land van vee en akkers. Maar er staat dat de woestijn Gods land is. Dat God in de woestijn verblijft. Als je door een woestijn trekt, voelt het vaak alsof je vervloekt bent, of zondig. Dat is niet altijd waar. Als je een woestijnperiode doormaakt, zoals de Joden in de wildernis bereidt God soms voor dat je een nieuw mens gaat worden. Maar ik geloof vandaag dat dat seizoen in je leven voorbij is. Dat je met de Heer hebt vertoefd in je seizoen van droogte maar dat God een plaats vol melk en honing heeft klaargemaakt voor je. Wij kunnen zelfs zeggen dat die woestijn, zoals de Bijbel zegt een plek van groene velden en wouden zal worden. Hij heeft het eerder gedaan. Hij zal het opnieuw in je leven doen. De grootste woestijn ter wereld is een verbluffende plek. Ze hebben er Star Wars opgenomen. Het is de Saharawoestijn. Het is een schitterende, overrompelende plek. Er is bijna geen leven. Het is er natuurlijk ongelooflijk heet. Je hebt er zandstormen en je kunt hem vrijwel niet te voet doorkruisen. Doorkruisen is iets voor kenners met kamelen en voorraden. Die weten waar de oases zijn. Of oasen, dat weet ik nooit. Ze moeten meerdere oases zien te vinden in de Sahara. Die is onafzienbaar. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe groot de Sahara is. Maar stel je een woestijn voor die groter is dan de hele Verenigde Staten. Hier zie je een satellietopname. Op het onderste deel zie je plekken als Congo, die dicht begroeid zijn maar daarboven ziet het eruit als de maan. Er is daar niets. Alleen maar zand en kloven. Maar wist je dat niet zo heel lang geleden de Sahara groen was als een Iers hemd? Echt groen. Zo’n 5000 jaar geleden kwam er een einde aan een periode van 10.000 jaar waarin het hele noorden van Afrika groen was. Er was groen gras, er waren wouden, jungles. Dit meer, het Tsjaadmeer, was toen het grootste zoetwatermeer ter wereld. Er bestaat nog steeds een klein Tsjaadmeer maar dit grote was groter dan alle Amerikaanse Grote Meren samen. En er woonden mensen. Wij weten dat de rivieren die liepen door wat nu de Saharawoestijn is ook reisroutes waren via welke men vanuit de Middellandse Zee naar de Stille Oceaan voeren. Via het Tsjaadmeer naar de Indische Oceaan. Bijzonder, hè? Dat kwam nog maar 5000 jaar geleden ten einde dus binnen de tijd van de menselijke geschiedschrijving. Fantastisch, vind ik. In die tijd werd het noordelijk halfrond ten gevolge van een veranderende stand van de aardas steeds warmer. En dat trok regen vanuit het zuiden aan omdat de wind sterker naar het noorden ging waaien. Hoe zou het zijn om de Sahara te zien veranderen in een bos vol dieren? Dat zou iets ongelooflijks zijn. Kun je het je voorstellen? Al voelt het alsof een deel van je leven al heel lang een woestijn is kun je je voorstellen hoe het zal zijn als God leven brengt in de dorren beenderen in je leven?

Als God naar je leven kijkt en jij zegt, Heer, ik heb niets meer. Dat Hij dan zegt: Nee, je hebt nog zoveel voor je. Je moest eens weten. Mijn gebed en mijn vertrouwen voor jou vandaag is dat wij een God dienen die woestijnen in wouden verandert. Wij dienen een God die graven in tuinen verandert. En een groot deel van het bereiken van dat leven bestaat uit geloven. Hoe vaak zei Jezus niet tegen zijn discipelen: jullie kleingelovigen? Dat zei Hij niet neerbuigend en ook niet om ze te vervloeken. Hij zei het plagend omdat Hij wist dat het zou aanbreken in hun leven. Dat het Koninkrijk zou komen, een Koninkrijk van genezing en vreugde en overvloed. Dat is wat God voor jouw leven in petto heeft. Als je met mij gelooft dat wat Jesaja zegt, waar is. God doet iets nieuws. God brengt water en bronnen naar de woestijnen van je leven. Als je nu thuis bent en je zit te kijken en je bent alleen, zeg dan hardop: God, ik ontvang het. God, ik ontvang water in de woestijn. Laten wij dat hier eens samen zeggen. God, ik ontvang water in de woestijn. Disneyland en de kerk hebben wel iets gemeen. Het is een plek waar je niet cool hoeft te zijn. Je hoeft niet te cool te zijn om te zingen. Je mag er vol vreugde zijn en je kan er zeggen waarin je gelooft. En soms, ook als wij het niet geloven kunnen wij door het te zeggen, ons hart in beweging brengen zodat het ons brengt waarheen wij moeten gaan. Dat brengt mij bij het concept van een veranderende wereldorde. Wie heeft er de leiding in de wereld? Velen van ons beginnen zich die vraag te stellen. Met Covid en de farmaceutische reuzen en nu de dreiging van oorlog en kernwapens en daarvoor gebeurden er al vreemde dingen op het internet. Velen van ons vragen zich af, is dit de nieuwe wereldorde? De illuminati? Er bestaat een rare complottheorie over de wereldheerschappij. Alsof een groep de macht grijpt, alsof de wereldorde verandert. Dat de VS in verval is of juist niet, één ding weet ik wel: Ik kan er niet zoveel aan doen. Van jullie weet ik het niet. Misschien jullie wel. Maar ik kan er weinig aan veranderen. Maar weet je wat ik wel kan veranderen? Ik kan veranderen wat ik tegen mensen zeg en in de wereld om mij heen. Ik kan mijn gewoontes veranderen en mijn gedachtes. Ik kan de manier veranderen waarop ik mensen behandel. Ik kan de dingen veranderen die ik tot mij neem. Als ik leef met Jezus, kan Hij mij veranderen. En als ik een nieuw mens ben, kunnen mij de ergste dingen overkomen en dan steek ik gewoon mijn tong uit. Er kan een kernbom onderweg zijn en dan steek ik daar mijn tong tegen uit, zoals C.S. Lewis zei. Omdat ik leef in de eeuwige realiteit van Gods Koninkrijk. Ik kan nu van elk moment genieten wetende dat ik mijn leven leid met de Heer. Ieder van ons zal op een dag sterven, maar velen van ons leven niet echt zoals William Wallace zei. Toch? Maar het is waar. Dat wij allemaal dat moment kennen. Je hebt nu dit moment met de Heer.

Er is zoveel dat ons denken smoort, dat wij niet kunnen veranderen. Maar ik weet dat ik wel iets kan veranderen in mijn leven. En jij ook. Als wij veranderen en worden waartoe God ons geroepen heeft en deelnemen aan wat Hij nu doet kunnen wij het rijkste leven leiden waartoe God ons roept. Het eeuwige leven is de kwaliteit van Gods leven. Dat is niet alleen lang. Eeuwig leven is de kwaliteit, de rijkdom en de goedheid van Gods leven die hier en nu beschikbaar is voor mij in de Heilige Geest omdat Christus gekruisigd is en is opgestaan uit de dood. Ik kan voor altijd leven en de troon van God benaderen zoals een klein kind zijn vader benadert, die toevallig een koning is. Ik kan dat doen en jij ook. Is dat geen goed nieuws? Nou en of. Amen? God doet iets nieuws in je leven en dat wordt schitterend en waardig.

Het is interessant dat Johannes de Doper discipelen had en die kwamen tot Jezus en zeiden: De discipelen van Johannes de Doper vasten. Waarom vasten uw discipelen niet? En Hij zei tegen ze: Je vast niet op een bruiloft. Je vast niet als je bij de bruidegom bent. Waarom zou je vasten als je naar een feest gaat? Je naait geen nieuwe stof aan een oud kledingstuk, want dat zal scheuren. Je schenkt geen nieuwe wijn in oude zakken, want die zullen scheuren. Weet je waarvoor wijn symbool staat in de Bijbel?

Wijn is het symbool van vreugde, viering en overvloed. Jezus zegt ronduit: Ik heb frisse wijn voor mijn discipelen. Waarom zouden zij vasten? Ja, er zijn periodes waarin wij als christenen horen te vasten maar wat Hij hier zegt, gaat dieper. Dat je geen nieuwe wijn in oude zakken moet doen. Destijds, toen ik een beetje meer ontaard was dan nu brouwde ik weleens bier. Ik weet nog dat Hannah en ik pasgetrouwd waren. Wij zijn nu bijna 20 jaar getrouwd. Ik maakte bier in de keuken. Mijn eerste bier heette Old Dutchman en dat was eigenlijk prima gelukt. Ik probeerde dus bier te brouwen en ik leerde van alles. Maar als je bier te snel bottelt of als je er te veel suiker in doet om het beter te laten schuimen dat het flesje dan ontploft. Het was 2 uur ‘s nachts. Wij woonden in een nette maar niet erg sjieke buurt.

Wij liggen te slapen en ineens horen wij plop plop. Wij zitten meteen overeind. Wij doen alle lichten aan en kijken om ons heen. Ten slotte halen wij onze schouders op. Het was wel iets binnenshuis. Wij gingen terug naar bed en stonden ‘s ochtends wat katterig op. Er zat opgedroogd bier op de muur gekoekt. En daar lagen allemaal gebroken flesjes. Hannah keek mij aan en zei: Er wordt hier niet meer gebrouwen. Nee hoor, dat zei ze niet. Geintje. Ze zei eigenlijk dit: Ik weet dat je het leuk vindt, maar je kunt misschien toch maar beter stoppen. Maar goed, als christen weet ik dat als Jezus zegt: Doe geen nieuwe wijn in oude zakken, weet ik wat Hij bedoelt. Als je jonge wijn, zoals hier in Californië veel gemaakt wordt in een oude zak doet, knalt hij uit elkaar. Dit is een oude wijnzak uit Israël. Als je daar nieuwe wijn in doet, maakt die die zak kapot. Klinkt logisch, toch? God doet geen nieuwe wijn in oude zakken omdat Hij van oude zakken houdt. Dat Hij geen nieuwe wijn in jou doet, is niet omdat Hij die wijn niet heeft maar omdat jij er nog niet klaar voor bent. Als God jonge wijn in een oude zak doet, is dat slecht voor de wijn en de zak. God heeft wijn, symbool van vreugde en overvloed, klaarstaan voor je maar soms wil God jou eerst veranderen in een jonge wijnzak. Heer, wilt U mij in een nieuwe wijnzak veranderen zodat ik kan ontvangen wat U voor me in mijn leven hebt? Laat ons vandaag in ons hart bidden dat God ons verandert in een nieuwe wijnzak zodat wij van Hem zijn vreugde en overvloed kunnen ontvangen. Het kan een pijnlijk proces zijn, maar Heer, ik zeg alleen maar: Verander mijn hart in een nieuwe wijnzak opdat ik kan ontvangen. God heeft frisse wijn voor jou. Hij heeft fris water in de woestijn van je leven. Dus, Heer, verander ons in de geest opdat wij frisse wijn van U kunnen ontvangen. Hoe doe ik dat dan, vraag je je af? In zekere zin doe je dat niet zelf. God doet dat. Je moet het Hem alleen vragen. Maar wij kunnen wat praktische dingen doen om een nieuwe wijnzak te worden in Gods Koninkrijk. Het korte antwoord is: Word een volgeling. Word een blije leerling van Jezus. Vertrouw je leven aan Hem toe. Maar ik kan jullie een makkelijke, snelle tip geven. En dat is niet wat je denkt. Hij luidt: verander wat je zegt en verander wat je tot je neemt. Dat is mijn laatste gedachte. De woorden die je spreekt, coderen je leven. Als je de woorden gebruikt die God wil dat je gebruikt begint je leven te veranderen. De Bijbel zegt het duidelijk. Dat de tong van een man, de manier waarop hij spreekt is als het bit van het paard. Het is als het roer van een schip. De woorden die je spreekt, zijn de toekomst van je leven. Wij gebruiken zo vaak terloops woorden die onszelf en anderen schaden. Maar ik denk dat wij voorzichtig moeten zijn.

In plaats van dingen die niet goed voor je zijn, te beschouwen als zondig beschouw ik ze als fast food. Een beetje zal je niet schaden maar als je elke dag naar de McDonald’s gaat en dat doen sommigen en ik heb ook wel van die periodes gekend als je dat spul consumeert, is het als het consumeren van junkfood en dat codeert je hart, je geest, je denken. Laten we de woorden die wij tot ons nemen en spreken, veranderen. Ik doe jullie een belofte. Als jullie vandaag geloven dat het nieuwe dat God in je leven doet niet alleen maar goed is, maar geweldig is en als je in je hart zegt: Heer, ik volg U overal, ook waar de weg moeilijk is dan beloof ik je dat je dat niet gaat betreuren en dat de vrucht die jouw vertrouwen op God en zijn Woord draagt ongelooflijke rijkdom zal brengen in je leven. Amen. 

 

Koorzang – God of Grace and God of Glory

God van gena en God van glorie, geef Uw volk toch alle macht

Kroon Uw kerk uit de historie en breng haar weer in haar kracht

Geef ons wijsheid, geef ons moed zodat wij staande blijven

Zodat wij staande blijven

 

Kwade machten die ons omgeven weet Christus te verslaan

Angst maakt plaats voor leven en wij willen voor U gaan

Geef ons wijsheid, geef ons moed, zodat wij niet bezwijken

Zodat wij niet bezwijken. Amen, Amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Er komt iets nieuws

19 juni 2022 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan