Home Zelfs het kleinste musje kent Hij

Opening

 

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

 

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Besef vandaag dat geloof in God ook geloof in zijn timing omvat. Je kunt op Hem vertrouwen. Hartelijk dank voor jullie komst. Jullie zijn geliefd. Wij beginnen vandaag met gebed.

 

Gebed

 

Vader, wij danken U dat U van ons houdt en ik bid in Jezus’ naam dat bij alles wat wij vandaag hier doen

het belangrijkste is dat U wordt verheerlijkt. Wij willen dat U weet dat wij U liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze kracht. En wij vragen, God, ik vraag het U als voorganger van deze kerk dat iedereen hier straks vertrekt met een volle tank, vol energie, vol levensvreugde. Dat wij hier bemoedigd vandaan gaan. Heer, wij houden van U en wij danken U. In Jezus’ naam bidden wij, amen.

 

Koor – “My Soul’s Been Anchored in the Lord”

In de Heer,

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Voordat ik op een dag voor God mag staan

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Ik zing en roep Hem voortdurend aan

Mijn ziel is verankerd in de Heer

In de Heer, mijn ziel is verankerd in de Heer

In de Heer, mijn ziel is verankerd in de Heer

Biddend roep ik uit en hou niet op

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Totdat ik de heuveltop bereik

Mijn ziel is verankerd in de Heer

In de Heer, in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

 

Houd je van Hem? o ja

Houd je van Hem? Halleluja

Houd je van Hem? o ja

God is machtig, ben je verankerd? o ja

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Ja, wil je Hem dienen? o ja

Wil je Hem dienen? Halleluja

Wil je Hem dienen? o ja

God is machtig, ben je verankerd? o ja

Ja, mijn ziel is verankerd in de Heer, halleluja

Wil je Hem prijzen? O ja.

Wil je Hem prijzen? Halleluja

Wil je Hem prijzen? o ja

God is machtig, ben je verankerd? ja, ik ben verankerd

Heer, ik ben verankerd, o ja

Heer, ik houd van U, o ja

Ik wil U dienen, o ja

Heer, ik wil U prijzen, o ja, halleluja

Mijn ziel is verankerd in de Heer

God almachtig, mijn ziel is verankerd

Verankerd in de Heer

 

SchriftlezingMattheüs 10:26-30

door Hannah Schuller

 

Ter voorbereiding van de boodschap Mattheüs 10:26. Wees dus niet bevreesd voor hen want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden maar wees veeleer bevreesd voor Hem, Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Kerkfamilie, wij hoeven geen angst te voelen want wij behoren toe aan de levende God. Amen.

 

DuetMaiya Sykes & Charles Jones – “You’ve Been So Faithful”

Als ik terugkijk op mijn leven zie ik hoe uw liefde mij geleid heeft

Ook als ik zondigde hebt U me nooit alleen gelaten

Maar U vergaf me en bleef me zegenen

Dat houd ik voor ogen en daarom blijf ik hopen

Dankzij uw genade gaan wij niet ten onder

Want uw mededogen faalt niet maar is iedere ochtend nieuw

Groot is uw trouw

 

 

U bent zo trouw geweest ook wanneer ik niet deed

Wat U van me vroeg, U bent zo trouw geweest

 

Ik kan U nooit terugbetalen wat U voor mij gedaan hebt

Hoe U mijn ketenen verbroken hebt en mij bevrijd hebt

Hoe U een doorgang maakte waar die niet was

Mijn duisternis in daglicht veranderde

 

U gaf mij vreugde in een tijd van droefheid

Hoop voor mijn morgen, vrede in een tijd van storm

Kracht wanneer ik zwak en uitgeput ben

Ik kan U nooit terugbetalen wat U voor mij gedaan hebt

Hoe U mijn ketenen verbroken hebt en mij bevrijd hebt

Hoe U een doorgang maakte waar die niet was

Mijn duisternis in daglicht veranderde

 

U gaf mij vreugde in een tijd van droefheid

Hoop voor mijn morgen, vrede in een tijd van storm

Kracht wanneer ik zwak en uitgeput ben

 

Zing nu allemaal.

U bent zo trouw geweest ook wanneer ik niet deed

Wat U van me vroeg, U bent zo trouw geweest

Ook wanneer ik niet zei wat U wilde dat ik zou zeggen

 

DuetMaiya Sykes & Charles Jones – “His Eye is on the Sparrow”

Waarom zou ik bezorgd zijn of eenzaam zijn of bang

Waarom voel ik me eenzaam, weet dat ‘k naar de hemel verlang

Want Jezus is mijn Leidsman, zo teder, zo dichtbij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet, Hij zorgt voor mij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet, Hij zorgt voor mij

 

Ik zing, want Hij beschermt mij, ik zing, want Hij maakt vrij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet, Hij zorgt voor mij

Ja, Hij zorgt voor mij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet, Hij zorgt voor mij

Ik weet, Hij zorgt voor mij, ik weet, Hij zorgt voor mij

 

Ik zing, want Hij beschermt mij, ik zing, want Hij maakt vrij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet, Hij zorgt voor mij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet, Hij zorgt voor mij

Ik weet, Hij zorgt voor mij, ik weet, Hij zorgt voor mij

 

Proclamatie met Bobby Schuller

 

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen.  En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld. Dank jullie wel.

 

Preek“Zelfs het kleinste musje kent Hij”

door Bobby Schuller

Vandaag gaan wij verder met onze serie over vogels. Vandaag gaan we het over musjes hebben.

Een mus is een belangrijk vogeltje in de Bijbel. Hij wordt 40 maal in het Oude Testament genoemd en bijna altijd als symbool van Gods liefde en bescherming van de onschuldigen. Kinderen, ouderen.

Mensen die bijzondere zorg nodig hebben. Mensen die misschien worstelen met een ziekte en hun huis niet kunnen verlaten. Jezus vertelt ons regelmatig dat het Koninkrijk van God zo is. In het Koninkrijk Gods zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. God let altijd op wat? Zijn ogen zijn gericht op wat? Op het musje. Hij let op de onschuldigen, de kleintjes. Degenen die worden overgeslagen als het over de grote dingen in zijn koninkrijk gaat. We hebben het vandaag erover dat God van het musje houdt. En voor het Joodse publiek in Jezus’ tijd is dit een hyperlink naar Psalm 84.

Als ze horen spreken over een mus of een zwaluw denken ze aan een beroemde Psalm, Psalm 84.

Jezus noemt de mus in de beroemde passage waarin hij de 12 uitzendt en de 70 uitzendt. Er is veel gesproken over de vraag of Jezus nu 70 of 72 discipelen had maar voor mij is het overduidelijk dat het er 70 zijn. Getallen zijn heel belangrijk in de Bijbel. Als er een paar of heel veel staat, heeft dat een reden. Als er 70 staat of 12, of 10 of 7 of 6 of 3, betekent dat iets. Dat is belangrijk. Om te beginnen, waarom koos Jezus 12? Wie het weet, mag het zeggen. Waarom zijn er 12 discipelen en niet 11 of 13?

12 stammen van Israël. Precies. Goed van jullie. 12 stammen van Israël. Jezus presenteert zichzelf als Abraham of Mozes. Mozes van de 12 stammen, een leider van de 12 stammen van Israël. Maar waarom zou hij dan 70 discipelen erbij nemen? Dus 70 is een belangrijk getal in de Bijbel. Na Noach zijn er 70 naties en 70 talen. Dus dat betekent min of meer de hele wereld. Als Mozes de berg beklimt verzamelt hij 70 oudsten die over het volk moeten heersen. En later, als het Sanhedrin wordt samengesteld nemen 70 rechters de plaats van Mozes in. Het is dus een veel voorkomend getal. 70 namen voor God in de Bijbel. Jeruzalem wordt 70 maal in de Bijbel genoemd. Er kwamen 70 dagen voor in de Babylonische ballingschap. Jakob trok met 70 familieleden Egypte binnen. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat Jezus

daar iets mee over Zichzelf zegt. Met het kiezen van 70 zegt Hij, Ik richt mij tot de hele wereld. Met het kiezen van 12 zegt Hij, Ik richt mij tot Israël. Hij presenteerde zich nadrukkelijk als Mozes. Dat is heel belangrijk. Jezus kwam niet alleen om ons van onze zonden te verlossen, wat Hij deed. Hij kwam ook om discipelen te maken. Hij wil ons nu vandaag verlossen van de verwoesting van de zonde in ons leven. Hij wil dat wij zien dat het leiden van het soort leven dat Jezus leidde het meest vreugdevolle, vredige, prachtige leven is dat je kunt leiden. Dat is een belofte aan jou. Denk aan wat hij zegt: Ieder die mijn woorden hoort is als iemand die zijn huis op een rots gebouwd heeft. Ieder die deze woorden gehoord heeft en ernaar handelt. En ieder die mijn woorden hoort en er niet naar handelt is als iemand die zijn huis op zand bouwt. Jezus wil dat wij als Hem worden en doen wat Hij ons heeft opgedragen niet uit moralisme, maar omdat Hij van ons houdt. Het is wijsheid. Het zal onze levens zegenen. Jezus verzameld zijn 12 discipelen. En als discipelen volgen ze Hem om te worden als de Rabbi. Ze moeten op Hem lijken, spreken zoals Hij, denken zoals Hij, doen wat Hij doet, Hem imiteren, zijn grappen vertellen. Als Hij linkshandig was, moesten zij linkshandig schrijven. Als ze achter Hem liepen, plaatsten ze hun voeten in zijn voetsporen. Hun doel is, zijn leer te volgen. Met andere woorden, zijn interpretatie

over te nemen en te worden zoals Hij. Ze zijn een tijdlang bij Hem. Ze leren zijn lessen en leren dingen uit het hoofd. Ze halen zijn lunch, ze brengen tijd met Hem door. Maar nu zegt Hij, we gaan een tandje bij zetten. Jullie gaan iets lastigs doen dat jullie zal laten zien hoe ontzagwekkend God in je leven is.

Hij kijkt naar musjes en laat ze zien dat ze leeuwen of adelaars of iets machtigs gaan worden. Ik had een docent Kerkgeschiedenis die vertelde dat de gemiddelde mens vóór de Industriële Revolutie in zijn leven vrijwel nergens meer dan 25 km vanaf zijn geboorteplaats kwam. Verbluffend, hè? Moet je het je voorstellen. En nu vertelt Jezus ze dat ze naar al die plaatsen zullen gaan. Dat ze in gevaarlijke situaties zullen komen en soms in elkaar geslagen zullen worden. En dat gebeurt ook. Ik wil het nog even hebben over smicha. Ik wil dat jullie weten wat smicha is, want dat is belangrijk in het Nieuwe Testament en vertelt ons meer over wat wij gaan lezen. In Jezus’ tijd had je twee soorten rabbi’s. 99 procent van de rabbi’s heetten Schriftgeleerden, of Torahleraren. Dus, bijna elke rabbi is een… wat? -Torahleraar.

Torahleraar. Goed zo. Heel af en toe kwam er een bijzonder soort rabbi langs, een met smicha. Zeg allemaal maar eens smicha. En die rabbi’s verschilden sterk van de Torahleraren en de Schriftgeleerden.

En wel om twee redenen. Het zijn Torahleraren, maar ze verrichten ook wonderen. In de 500 jaar voorafgaand aan Jezus verrichten rabbi’s al wonderen. Ze genezen zieken en drijven demonen uit. Wisten jullie dat? Het verraste mij wel toen ik dat leerde. Zo af en toe stond er een type als Johannes de Doper op. Johannes de Doper had smicha en deed waarschijnlijk ook wel wonderen. Hij werd beschouwd als een profeet zoals Elia, die ook wonderbaarlijke dingen deed. En dat was smicha. Het woord waarmee smicha in de evangeliën vertaald wordt, is gezag. Dat is belangrijk, want dat woord kom je vaak tegen in de evangeliën. Telkens als je het woord gezag tegenkomt, moet je aan smicha denken. Waar vandaan hebt u uw smicha? Op grond van welke smicha doet u dit? Dat is belangrijk.

Weet je nog wat ze zeiden over Jezus? Hij leerde niet als de Torahleraren, maar hij leerde met smicha.

Overigens denk ik, maar dat zegt Bobby dat Jezus voor de eerste—eeuwse Joodse geest niet alleen om zijn wonderen werd beschouwd als de Messias. Het waren zijn lessen. Het was zijn wijsheid. Iets bracht verwondering teweeg bij de mensen als ze Jezus hoorden spreken waardoor ze Hem op zijn minst als profeet beschouwden. Aan het einde van de Bergrede lees je dat de mensen diep geroerd waren. Toen Hij klaar was, waren mensen die van onderwijs en studeren houden en het Woord van God liefhebben, diep onder de indruk van wat Hij gezegd had. Omdat Hij zijn leer verkondigde met gezag.

Dit is belangrijk, want in Mattheüs 10 en Lukas 9 en 10, waar je het ook leest zegt Jezus tot zijn discipelen: Ik geeft jullie gezag. Jezus zegt: Geen student staat boven zijn leraar, geen knecht boven zijn meester. Het is genoeg om als de leraar te worden, genoeg om als de rabbi te worden. Met andere woorden, herinner je dat je als mijn discipel moet doen als Ik. Je moet zijn als Ik. Je moet gaan waar Ik ga. Dat is trouwens een boodschap aan ons. Dat God ons tot grote dingen geroepen heeft. En in Johannes staat zelfs: grotere dingen. Dus Jezus vertelt ze, jullie gaan heen en nemen niets mee. Hij zegt zelfs en je kunt zien dat ze zich zorgen maken. Ik zend jullie als schapen te midden van wolven.

Prima, zeggen ze. Hij zegt, jullie zullen gemarteld worden en mensen zullen jullie afwijzen en jullie zullen gevangen worden gezet en op andere plaatsen worden jullie berecht. Maar als dat gebeurt, maak je dan geen zorgen. Ik zal mijn Heilige Geest zenden om jullie de woorden te geven die je moet spreken.

Ik geloof dat Jezus hier zijn discipelen helpt te zien wat ze ontvangen hebben. Dat ze geen schapen

te midden van wolven zijn. Dat zijn Geest in hen woont. Het leven maakt dat, als wij een hele moeilijke tijd doormaken, onder zware druk staan, dat die tijd ons soms kan neerdrukken. Maar soms ontwaakt de leeuw die in ons sluimert. En dat is wat Jezus wil dat zijn discipelen inzien. Dat zijn plan voor hen groter is dan alleen moraalleraren van ze maken. Hij wil wereldveranderaars. Mensen die wonderen gaan doen en het Romeinse Rijk op zijn kop gaan zetten en de hele geschiedenis. En dat gaan ze doen.

Hij kijkt naar de toekomst van de wereld. Hij kijkt naar de 12 apostelen. En wat gebeurt er als ze zijn uitgezonden? Als ze terugkeren, zijn ze verbaasd. Ze keren terug met verwondingen, schrammen en een blauw oog en gekneusde ribben en gescheurde lippen maar verder zijn ze best in orde. En Jezus zegt: Wees niet bang voor hen die het lichaam verwoest maar niet de ziel. Wees bang voor wie lichaam en ziel kan verwoesten. God is aan jullie zijde. En voor Hij hen uitzendt… Met die schapen tussen wolven bedoelt Hij dat ze zullen zien dat Hij in hen woont. En als Hij ze geruststelt, zegt Hij: Maak je geen zorgen. Het komt goed. Misschien moeten jullie dit vandaag horen. Maak je geen zorgen. Er is geen mus die uit de hemel valt zonder de zorg van de Vader. Hij ziet alles. Hij kent het aantal haren op je hoofd, ongeacht wie je bent. Dat nog geen musje zal vallen is dat omdat wij denken dat God zich niet om kleine dingen bekommert? Dat doet Hij wel. Heel erg zelfs. Hij weet heel veel van dingen die wij onnozel vinden zoals hoeveel haren wij op ons hoofd hebben. Dat is trouwens een link naar Psalm 84.

Als Hij spreekt over de mus of de zwaluw denkt elke Jood aan die hele beroemde Psalm 84 over Gods bescherming van de onschuldigen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heer van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Here. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waar zij haar jongen legt: bij uw altaren. Here van de legermachten, mijn Koning en mijn God, welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven U voortdurend. Verderop zegt de psalmist: Want één dag in uw voorhoven is beter, is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Zoals de psalmist het beschrijft, lijkt het of hij of zij in de tempel is en opkijkt en een vogeltje tussen de dakbalken ziet. Dit is een foto van een vogelnest in het dak gewelf van een kerk. Je kunt er niet bij. Ik denk dat dit is wat de psalmist ziet. Een nest met een musje erin op de heiligste, meest bijzondere plek ter wereld. In Gods tempel. Het blijft onberoerd. Het wordt met rust gelaten. Het is veilig en beschermd. En de psalmist zegt als het ware: God, zo zorgt U voor ieder nietig schepsel. Ook de musjes die de kruimels rond onze voeten oppikken. God houdt van het musje. God houdt van de onschuldige en Hij zorgt voor je. Jezus vertelt ze, waar je ook heen gaat,

vrees niet en heb vertrouwen. God zal voor je zorgen, wat je ook moet doormaken. Tegen het einde van het evangelie zegt Jezus: Weten jullie nog dat Ik jullie uitzond en zei dat je geen zwaard moest meenemen? Neem niets extra’s mee. Neem geen extra kleding mee. Jawel, Heer, zeggen ze. Dat weten

wij nog. Wij hadden Uw kracht in ons. En nu zegt Hij: Neem wat spullen mee. Neem wat geld mee.

Vanwaar die verandering? Wat leren wij hiervan? Wat we hiervan leren, is dat God niet altijd wil dat wij helemaal niets hebben. Maar als wij een tijdlang niets hebben is dat een kans om te leren dat Hij, die over de dieren heerst, in staat is ook voor ons te zorgen en in onze behoeften te voorzien. En dat zijn kansen om krachtig te groeien in Gods Koninkrijk. En dat vergt geloof. Ter afronding nog een paar minuten over geloof: Ten eerste is geloof een stof als benzine of was of suiker. Geloof is iets waarvan je meer of minder kunt hebben. Geloof lijkt veel op vertrouwen. Je vertrouwt ergens op. De Bijbel zegt: Geloof komt door te horen en horen komt van het Woord van God. Dus het eerste wat wij kunnen doen

om ons geloof te laten groeien, is het Woord van God te begrijpen, inclusief het Oude Testament. Dat wij het hele pakket begrijpen. Het kost jaren om de Bijbel te leren. Maar naarmate wij eruit leren en niet lui worden zal dat ons doen groeien in het leven en in geloof en vreugde en kracht. Ten tweede komt het geloof ook met ervaring. Jullie allen hebben geloof in je kerkbank, of in je bank of stoel als je thuis bent. En dat weet ik omdat jullie er allemaal op zitten. Geloof komt met ervaring. Jullie hebben zo vaak

op stoelen en kerkbanken gezeten dat je hem niet eerst controleerde of wachten tot een ander eerst ging zitten. Je ging gewoon zitten uit ervaring. Je ziet het met mensen die vliegen. Mensen die niet veel vliegen, zijn erg nerveus. Mensen die veel vliegen, helemaal niet. Door hun ervaring hebben ze vertrouwen in vliegtuigen gekregen. Dat geldt ook voor vrienden. Je vertrouwt vrienden op grond van je ervaring. Dus als je je geloof wilt vergroten, heb je ervaring nodig. Je moet lastige dingen doen, die je als het ware op de proef stellen. Je wilt bijna datgene doen wat supermoeilijk is. Hoe meer van die dingen je doet, hoe voller je geloofstank raakt. En ten slotte, als je mij iets hoort zeggen over geloof en moeilijke situaties luister dan hiernaar: Het idee dat je je angsten alleen onder ogen moet zien dat beeld van een heldhaftige, eenzame strijder die altijd in zijn eentje de grootste uitdagingen moet trotseren is misschien een Westers idee, maar geen Bijbels idee. Heeft Jezus ze één voor één uitgezonden? Hij zond ze met twee tegelijk uit en met een reden. Hij wilde niet dat ze hun angsten in hun eentje onder ogen moeten zien. Hoe vaak denken wij niet als wij bang of verontrust zijn, ik wil een ander niet belasten

met mijn angsten. Dat is vervelend voor ze. Ik moet dit onderdrukken of ergens anders aan denken.

Ik heb ontdekt dat wanneer je mensen uitnodigt die jou liefhebben om iets angstwekkends of moeilijks

samen door te maken dat de meeste mensen zich daardoor vereerd voelen. Het bevordert je band met ze, dus dat is een extra voordeel. Dus denk nooit dat God je vraagt, je angsten alleen onder ogen te zien. Dat zal Hij je nooit vragen, want het is niet iets wat je iemand moet vragen. God plaatst goede mensen rondom je in je leven zodat je je angsten niet alleen onder ogen hoeft te zien. En als je thuis bent en geen goede mensen om je heen hebt, benader een kerk. Zoek vrienden die je bemoedigen en je liefhebben en je steunen bij je angsten en je moeilijkheden. Dat hoef je nooit alleen te doen en dat is zo mooi als je de Heer kent. Hij verbindt ons niet alleen met Zichzelf, maar ook met elkaar. Weet dat, ongeacht wie je bent die nu naar mij luistert jouw leven ongelofelijke kansen biedt als je geloof hebt.

Als je besluit dat je als Christus wilt zijn in alles wat je doet zie dan, naarmate je meer ervaring krijgt en Gods Woord bestudeert dat God ongelooflijke dingen in je leven doet. Wees niet bang, hou vol, vind een vriend om je daarbij te helpen en ik zal blij zijn als het je gaat lukken.

 

Gebed

 

Heer, wij danken U en wij hebben U lief. U bent voor ons en niet tegen ons. U houdt van ons zoals wij zijn, niet zoals wij zouden moeten zijn. U bent genadig en goed en hebt mededogen met uw kinderen.

U houdt van ons zoals een vader of moeder van een kind houdt. Daarvoor danken wij U, God dat U in liefde altijd voor ons zorgt. Dat U ons ziet zoals wij een musje. Onschuldig. Maar ook een adelaar of leeuw. U ziet een ongelooflijk potentieel om grote dingen voor uw koninkrijk te doen. God, wij hebben U lief en wij danken U. In Jezus’ naam bidden wij, amen

 

Zegen

 

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Koor – “I Am Not Alone”

 

Als ik door diepe wateren wandel weet ik dat U bij me bent

Als ik door het vuur ga zal er niets met mij gebeuren

In het dal van de schaduw zal ik niet bang zijn

 

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zult mij nooit verlaten

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zult mij nooit verlaten

 

Middenin de diepste ellende zie ik Uw licht verschijnen

Het duister van de nacht zal mij niet overvallen

Ik word naar U toe gedreven

Heer, U vecht voor mij elke strijd en ik zal niet bang zijn

 

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zult mij nooit verlaten

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zult mij nooit verlaten

 

U verwondert mij, verlost mij, U noemt mij als de Uwe

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zult mij nooit verlaten

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zult mij nooit verlaten

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zult mij nooit verlaten

 

 

 

Zelfs het kleinste musje kent Hij

19 april 2020 Duur: 60 min.

Aanmelden nieuwsbrief

Alle uitzendingen

Televisie

Iedere zondag wordt een nieuwe televisiekerkdienst van Hour of Power opgenomen in Shepherd’s Grove. Bekijk via onderstaande link de uitzendingen van de afgelopen maanden. Via de uitzendingen brengen we de boodschap van Jezus op een laagdrempelige en eigentijdse manier. Met veel aandacht voor muziek en een overdenking die raakt. In de Nederlandse uitzending interviewt presentator Jan van den Bosch elke week een Nederlandse gast over zijn of haar geloof.

Naar de uitzendingen
Over Hour of Power - Bobby

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan